Artykuły Kazimierza Jasińskiego wraz z materiałami warsztatowymi oraz uzupełnienia do "Rodowodu Piastów śląskich"

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14620
 • Kopie: CD 338a
 • Autor: Jasiński, Kazimierz (1920-1997)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Kazimierza Jasińskiego
  • Materiały związane z pracą naukową
  • Artykuły Kazimierza Jasińskiego wraz z materiałami warsztatowymi oraz uzupełnienia do "Rodowodu Piastów śląskich"
 • Miejsce i czas powstania: Toruń 20 w.
 • Opis fizyczny: 225 k. + 4 teczki 30x21 cm i mn.
 • Oprawa: Luźne
 • Język: Pol., niem., łac.
 • Zawartość:
  • "Dynastyczne mariaże czesko-polskie ze szczególnym uwzględnieniem okresu do końca XI wieku" k. 174-225, rkps, masz., materiały warsztatowe w tym listy: 1x od Jerzego Horwata z 1994 (k. 216-217), 1x od Danuty Skałuba (dyrektor Muzeum w Gliwicach) z 1994 wraz z umową wydawniczą dla K. Jasińskiego (k. 218-220).
  • "Józef Spors (1941-1992)" k. 102 -173, rkps, masz., materiały warsztatowe w tym listy (1x od Romana Bergera z 1995, k. 117; 1x od Jerzego Hauzińskiego z 1997 k. 118; list K. Jasińskiego do redakcji Słownika Biograficznego Pomorza Nadwiślańskiego, k. 119) oraz recenzje prac naukowych J. Sporsa sporządzone przez K. Jasińskiego (120-173).
  • "Józef Franciszek Spors (1941-1992), badacz średniowiecznych dziejów Pomorza" k. 98-101, rkps, masz.
  • "Dzień koronacji Kazimierza Wielkiego w świetle współczesnych źródeł" k. 73-97, rkps, masz., list od Jerzego Hauzińskiego z 1991 (k. 97).
  • "Rodowód Piastów śląskich" k. 1-72 - uzupełnienia, materiały warsztatowe, rkps, masz., w tym m.in.: listy - 1x od Jerzego Horwata z 1993 (k. 27-28); 1x od Barbary Krzemieńskiej z 1986 (k. 30) oraz list K. Jasińskiego do NN w j. niem. (k. 31); poszyt artykułu Edwarda Rymara "O księstwie sławieńsko-słupskim w XII-XIII w."
 • Proweniencja: Dar Tomasza Jasińskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Kazimierz Wielki król Polski (1310-1370)
  • Piastowie (ród)
  • Spors, Józef mediewista (1941-1992)
  • Polityka dynastyczna 11 w. Polska
  • Polska a Czechy 11 w.
 • Uwagi: Wg spisu K. Jasińskiego obejmuje teczki: 1(c), 2(c), 3(c).

MARC

 • 001 a BK
 • 100 a Jasiński, Kazimierz d (1920-1997)
 • 240 a Spuścizna Kazimierza Jasińskiego
 • 243 a Materiały związane z pracą naukową
 • 245 a Artykuły Kazimierza Jasińskiego wraz z materiałami warsztatowymi oraz uzupełnienia do "Rodowodu Piastów śląskich"
 • 260 a Toruń c 20 w.
 • 300 a 225 k. + 4 teczki c 30x21 cm i mn.
 • 340 e Luźne
 • 500 a Wg spisu K. Jasińskiego obejmuje teczki: 1(c), 2(c), 3(c).
 • 520 a "Dynastyczne mariaże czesko-polskie ze szczególnym uwzględnieniem okresu do końca XI wieku" k. 174-225, rkps, masz., materiały warsztatowe w tym listy: 1x od Jerzego Horwata z 1994 (k. 216-217), 1x od Danuty Skałuba (dyrektor Muzeum w Gliwicach) z 1994 wraz z umową wydawniczą dla K. Jasińskiego (k. 218-220).
 • 520 a "Józef Spors (1941-1992)" k. 102 -173, rkps, masz., materiały warsztatowe w tym listy (1x od Romana Bergera z 1995, k. 117; 1x od Jerzego Hauzińskiego z 1997 k. 118; list K. Jasińskiego do redakcji Słownika Biograficznego Pomorza Nadwiślańskiego, k. 119) oraz recenzje prac naukowych J. Sporsa sporządzone przez K. Jasińskiego (120-173).
 • 520 a "Józef Franciszek Spors (1941-1992), badacz średniowiecznych dziejów Pomorza" k. 98-101, rkps, masz.
 • 520 a "Dzień koronacji Kazimierza Wielkiego w świetle współczesnych źródeł" k. 73-97, rkps, masz., list od Jerzego Hauzińskiego z 1991 (k. 97).
 • 520 a "Rodowód Piastów śląskich" k. 1-72 - uzupełnienia, materiały warsztatowe, rkps, masz., w tym m.in.: listy - 1x od Jerzego Horwata z 1993 (k. 27-28); 1x od Barbary Krzemieńskiej z 1986 (k. 30) oraz list K. Jasińskiego do NN w j. niem. (k. 31); poszyt artykułu Edwarda Rymara "O księstwie sławieńsko-słupskim w XII-XIII w."
 • 530 d CD 338a
 • 541 c c d 2013 e 1288
 • 541 c c d 2013 e 1289
 • 541 c c d 2013 e 1294
 • 541 c c d 2013 e 1290
 • 541 c c d 2013 e 1291
 • 541 c c d 2013 e 1295
 • 546 a Pol., niem., łac.
 • 561 a Dar Tomasza Jasińskiego w Jasiński, Tomasz (1951- )
 • 600 a Kazimierz Wielki c król Polski d (1310-1370)
 • 600 a Piastowie c (ród)
 • 600 a Spors, Józef c mediewista d (1941-1992)
 • 650 a Polityka dynastyczna y 11 w. z Polska
 • 651 a Polska x a Czechy y 11 w.
 • 700 a Berger, Roman c redaktor Słownika Biograficznego Pomorza Nadwiślańskiego
 • 700 a Hauziński, Jerzy c mediewista d (1945- )
 • 700 a Horwat, Jerzy c historyk
 • 700 a Krzemieńska, Barbara
 • 700 a Rymar, Edward c historyk d (1936- )
 • 700 a Skałuba, Danuta c dyrektor Muzeum w Gliwicach
 • 740 a Rodowód Piastów śląskich
 • 740 a Józef Franciszek Spors (1941-1992), badacz średniowiecznych dziejów Pomorza
 • 740 a Józef Spors (1941-1992)
 • 740 a Dynastyczne mariaże czesko-polskie ze szczególnym uwzględnieniem okresu końca XI wieku
 • 740 a Dzień koronacji Kazimierza Wielkiego w świetle współczesnych źródeł
 • 777 a Rymar, Edward t O księstwie sławieńsko-słupskim w XII-XIII w.
 • 852 j BK 14620
 • 999 a AK