Artykuły Kazimierza Jasińskiego wraz z materiałami warsztatowymi

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14621
 • Kopie: CD 339a
 • Autor: Jasiński, Kazimierz (1920-1997)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Kazimierza Jasińskiego
  • Materiały związane z pracą naukową
  • Artykuły Kazimierza Jasińskiego wraz z materiałami warsztatowymi
 • Miejsce i czas powstania: Toruń 20 w.
 • Opis fizyczny: 235 k. + 3 teczki 30x21 cm i mn.
 • Oprawa: Luźne
 • Język: Pol., łac., niem.
 • Zawartość:
  • "Rycheza, żona króla polskiego Mieszka II" k. 94-148, rkps, masz., materiały warsztatowe.
  • "Dorobek naukowy prof. dra hab. Janusza Bieniaka" k. 42-93, artykuł i "Wstęp" do księgi pamiątkowej; rkps, masz., nadbitka "Wstępu", materiały warsztatowe (w tym art. A. Supruniuk i A. Radzimińskiego "Toruńska szkoła genealogiczna").
  • "Rozważania o Piastach. (Ze studiów nad genealogią Piastów)" k. 149-191, rkps, masz., materiały warsztatowe (w tym list z 1992 od Jana Skowery redaktora pisma "Herald").
  • "Dynastia piastowska" k. 192-235, rkps, masz., materiały warsztatowe w tym listy: 1x z Medieval East-Central Europe: An Encyclopedia b.r., 2x od Romana Michałowskiego z 1993 i drugi list b.r. oraz 3 listy K. Jasińskiego do Romana Michałowskiego z 1992 i 1993.
  • "Szwedzkie małżeństwo księcia wielkopolskiego Przemysła II" k. 1-41, rkps, masz., materiały warsztatowe, w tym list od Wojciecha Mrozowicza z 1991
 • Proweniencja: Dar Tomasza Jasińskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bieniak, Janusz mediewista (1927- )
  • Mieszko II Lambert król Polski (990-1034)
  • Piastowie (ród) genealogia
  • Przemysł II król Polski (1257-1296)
  • Rycheza królowa Polski (ca 996-1063)
  • Genealogia Piastowie
  • Polityka dynastyczna 13 w. Polska
  • Polityka dynastyczna 10-11 w. Polska
  • Szwecja a Polska 13 w.
 • Uwagi: Wg spisu K. Jasińskiego teczki nr 4(c), 5(c), 6(c).

MARC

 • 001 a BK
 • 100 a Jasiński, Kazimierz d (1920-1997)
 • 240 a Spuścizna Kazimierza Jasińskiego
 • 243 a Materiały związane z pracą naukową
 • 245 a Artykuły Kazimierza Jasińskiego wraz z materiałami warsztatowymi
 • 260 a Toruń c 20 w.
 • 300 a 235 k. + 3 teczki c 30x21 cm i mn.
 • 340 e Luźne
 • 500 a Wg spisu K. Jasińskiego teczki nr 4(c), 5(c), 6(c).
 • 520 a "Rycheza, żona króla polskiego Mieszka II" k. 94-148, rkps, masz., materiały warsztatowe.
 • 520 a "Dorobek naukowy prof. dra hab. Janusza Bieniaka" k. 42-93, artykuł i "Wstęp" do księgi pamiątkowej; rkps, masz., nadbitka "Wstępu", materiały warsztatowe (w tym art. A. Supruniuk i A. Radzimińskiego "Toruńska szkoła genealogiczna").
 • 520 a "Rozważania o Piastach. (Ze studiów nad genealogią Piastów)" k. 149-191, rkps, masz., materiały warsztatowe (w tym list z 1992 od Jana Skowery redaktora pisma "Herald").
 • 520 a "Dynastia piastowska" k. 192-235, rkps, masz., materiały warsztatowe w tym listy: 1x z Medieval East-Central Europe: An Encyclopedia b.r., 2x od Romana Michałowskiego z 1993 i drugi list b.r. oraz 3 listy K. Jasińskiego do Romana Michałowskiego z 1992 i 1993.
 • 520 a "Szwedzkie małżeństwo księcia wielkopolskiego Przemysła II" k. 1-41, rkps, masz., materiały warsztatowe, w tym list od Wojciecha Mrozowicza z 1991
 • 530 d CD 339a
 • 541 c c d 2013 e 1299
 • 541 c c d 2013 e 1300
 • 541 c c d 2013 e 1296
 • 541 c c d 2013 e 1297
 • 541 c c d 2013 e 1298
 • 546 a Pol., łac., niem.
 • 561 a Dar Tomasza Jasińskiego w Jasiński, Tomasz (1951- )
 • 600 a Bieniak, Janusz c mediewista d (1927- )
 • 600 a Mieszko b II Lambert c król Polski d (990-1034)
 • 600 a Piastowie c (ród) x genealogia
 • 600 a Przemysł b II c król Polski d (1257-1296)
 • 600 a Rycheza c królowa Polski d (ca 996-1063)
 • 650 a Genealogia x Piastowie
 • 650 a Polityka dynastyczna y 13 w. z Polska
 • 650 a Polityka dynastyczna y 10-11 w. z Polska
 • 651 a Szwecja x a Polska y 13 w.
 • 700 a Michałowski, Roman c mediewista d (1949- )
 • 700 a Mrozowicz, Wojciech c historyk d (1951- )
 • 700 a Skowera, Jan c genealog, heraldyk d 20 w.
 • 710 a Medieval East Central-Europe:An Encyclopaedia
 • 740 a Rozważania o Piastach. (Ze studiów nad genealogią Piastów)
 • 740 a Rycheza, żona króla polskiego Mieszka II
 • 740 a Dorobek naukowy prof. dra hab. Janusza Bieniaka
 • 740 a Szwedzkie małżeństwo księcia wielkopolskiego Przemysła II
 • 740 a Dynastia piastowska
 • 777 a Radzimiński, Andrzej d (1958- ) t Toruńska szkoła genealogiczna
 • 777 a Supruniuk, Anna d (1962- ) t Toruńska szkoła genealogiczna
 • 852 j BK 14621
 • 999 a AK