Artykuły wraz z materiałami warsztatowymi

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14626
 • Kopie: CD 344a
 • Autor: Jasiński, Kazimierz (1920-1997)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Kazimierza Jasińskiego
  • Materiały dotyczące pracy naukowej
  • Artykuły wraz z materiałami warsztatowymi
 • Miejsce i czas powstania: Toruń 20 w.
 • Opis fizyczny: 256 k. + 2 teczki 30x21 cm i mn.
 • Oprawa: Luźne
 • Język: Pol., niem., łac.
 • Zawartość:
  • "Małżeństwo księżniczki mazowieckiej Cymbarki z księciem austriackim Ernestem Żelaznym. Ze stosunków polsko-austriackich w drugim dziesięcioleciu XV w." k. 114-160, rkps, masz., materiały warsztatowe w tym list Stelli Szacherskiej do K. Jasińskiego z 6.07.1981 w raz z odpowiedzią z 11.07.1981; fotokopie łac. dokumentów (k. 157-158).
  • "Drugie małżeństwo Bolesława Rogatki oraz problem 'Zofii Doren' (studium metodyczne)" k. 69-113, rkps, masz., list K. Jasińskiego do redakcji "Śląskiego Kwartalnika Historycznego 'Sobótka'" we Wrocławiu z 1979 (k. 111).
  • "Uwagi nad 'Naukami pomocniczymi historii' J. Szymańskiego" k. 1-15, masz.
  • Rec. książki: "Józef Szymański, 'Nauki pomocnicze historii od schyłku IV do końca XVIII w.' PWN, Warszawa 1976, s. 616, ilustr." k. 16-29, masz. Materiały warsztatowe (k. 30-68) w tym art. Ryszarda Kiersnowskiego: "Nauki pomocnicze historii w IH - komentarz do uwag prof. Kazimierza Jasińskiego" k. 30-37 oraz korespondencja: 1x list od Stanisława Lelińskiego z "Archeionu" z 1979 (k. 38), 1x od Zenona Nowaka z Towarzystwa Naukowego w Toruniu z 1979 (k. 39), 1x od Janusza Tazbira z IH PAN z 1978 (k. 40).
  • "Genealogia św. Jadwigi. Studium Źródłoznawcze" k. 161-179, rkps, masz.
  • "Związki Piastów mazowieckich z Uniwersytetem Jagiellońskim w świetle badań genealogicznych" k. 180-246, masz., materiały warsztatowe
 • Proweniencja: Dar Tomasza Jasińskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bolesław Rogatka książę śląski (?-1278)
  • Cymbarka księżniczka mazowiecka, żona Ernesta Żelaznego (ca 1393-1429)
  • Ernest Żelazny książę austriacki (1377-1424)
  • Jadwiga królowa Polski (1374-1399) genealogia
  • Piastowie (ród) 15 w.
  • Szymański, Józef historyk (1931-2011)
  • Zofia Doren (ca 1220-1284)
  • Uniwersytet Jagielloński historia 15 w.
  • Nauki pomocnicze historii 1944-1989 Polska
  • Polityka dynastyczna Polska 15 w.
  • Polityka dynastyczna Piastowie 13 w.
  • Jadwiga św., królowa Polski genealogia
  • Polska a Austria 15 w.
 • Uwagi: Wg spisu K. Jasińskiego teczki nr 16(c) i 17(c).

MARC

 • 001 $a BK
 • 100 $a Jasiński, Kazimierz $d (1920-1997)
 • 240 $a Spuścizna Kazimierza Jasińskiego
 • 243 $a Materiały dotyczące pracy naukowej
 • 245 $a Artykuły wraz z materiałami warsztatowymi
 • 260 $a Toruń $c 20 w.
 • 300 $a 256 k. + 2 teczki $c 30x21 cm i mn.
 • 340 $e Luźne
 • 500 $a Wg spisu K. Jasińskiego teczki nr 16(c) i 17(c).
 • 520 $a "Małżeństwo księżniczki mazowieckiej Cymbarki z księciem austriackim Ernestem Żelaznym. Ze stosunków polsko-austriackich w drugim dziesięcioleciu XV w." k. 114-160, rkps, masz., materiały warsztatowe w tym list Stelli Szacherskiej do K. Jasińskiego z 6.07.1981 w raz z odpowiedzią z 11.07.1981; fotokopie łac. dokumentów (k. 157-158).
 • 520 $a "Drugie małżeństwo Bolesława Rogatki oraz problem 'Zofii Doren' (studium metodyczne)" k. 69-113, rkps, masz., list K. Jasińskiego do redakcji "Śląskiego Kwartalnika Historycznego 'Sobótka'" we Wrocławiu z 1979 (k. 111).
 • 520 $a "Uwagi nad 'Naukami pomocniczymi historii' J. Szymańskiego" k. 1-15, masz.
 • 520 $a Rec. książki: "Józef Szymański, 'Nauki pomocnicze historii od schyłku IV do końca XVIII w.' PWN, Warszawa 1976, s. 616, ilustr." k. 16-29, masz. Materiały warsztatowe (k. 30-68) w tym art. Ryszarda Kiersnowskiego: "Nauki pomocnicze historii w IH - komentarz do uwag prof. Kazimierza Jasińskiego" k. 30-37 oraz korespondencja: 1x list od Stanisława Lelińskiego z "Archeionu" z 1979 (k. 38), 1x od Zenona Nowaka z Towarzystwa Naukowego w Toruniu z 1979 (k. 39), 1x od Janusza Tazbira z IH PAN z 1978 (k. 40).
 • 520 $a "Genealogia św. Jadwigi. Studium Źródłoznawcze" k. 161-179, rkps, masz.
 • 520 $a "Związki Piastów mazowieckich z Uniwersytetem Jagiellońskim w świetle badań genealogicznych" k. 180-246, masz., materiały warsztatowe
 • 530 $d CD 344a
 • 541 $c c
 • 546 $a Pol., niem., łac.
 • 561 $a Dar Tomasza Jasińskiego $w Jasiński, Tomasz (1951- )
 • 600 $a Bolesław Rogatka $c książę śląski $d (?-1278)
 • 600 $a Cymbarka $c księżniczka mazowiecka, żona Ernesta Żelaznego $d (ca 1393-1429)
 • 600 $a Ernest Żelazny $c książę austriacki $d (1377-1424)
 • 600 $a Jadwiga $c królowa Polski $d (1374-1399) $x genealogia
 • 600 $a Piastowie (ród) $d 15 w.
 • 600 $a Szymański, Józef $c historyk $d (1931-2011)
 • 600 $a Zofia Doren $d (ca 1220-1284)
 • 610 $a Uniwersytet Jagielloński $x historia $y 15 w.
 • 650 $a Nauki pomocnicze historii $y 1944-1989 $z Polska
 • 650 $a Polityka dynastyczna $y Polska $z 15 w.
 • 650 $a Polityka dynastyczna $x Piastowie $y 13 w.
 • 650 $a Jadwiga św., królowa Polski $x genealogia
 • 651 $a Polska $x a Austria $y 15 w.
 • 700 $a Leliński, Stanisław $c historyk $d (1937-2009)
 • 700 $a Nowak, Zenon Hubert $c mediewista $d (1934-1999)
 • 700 $a Szacherska, Stella Maria $c historyk $d (1911-1997)
 • 700 $a Tazbir, Janusz $c historyk $d (1927- )
 • 710 $a Archeion (redakcja)
 • 710 $a Polska Akademia Nauk $b Instytut Historii
 • 710 $a Śląski Kwartalnik Historyczny 'Sobótka' (redakcja)
 • 710 $a Towarzystwo Naukowe w Toruniu $b Komisja Historyczna
 • 740 $a Genealogia św. Jadwigi. Studium źródłoznawcze
 • 740 $a Związki Piastów mazowieckich z Uniwersytetem Jagiellońskim w świetle badań genealogicznych
 • 740 $n 1979
 • 740 $a Uwagi nad 'Naukami pomocniczymi historii' J. Szymańskiego
 • 740 $a Józef Szymański, 'Nauki pomocnicze historii od schyłku IV do końca XVIII w.
 • 740 $a Drugie małżeństwo Bolesława Rogatki oraz problem "Zofii Doren" (studium metodyczne)
 • 740 $a Małżeństwo księżniczki mazowieckiej Cymbarki z księciem austriackim Ernestem Żelaznym. Ze stosunków polsko-austriackich w drugim dziesięcioleciu XV w.
 • 777 $a Kiersnowski, Ryszard $d (1925-2006) $t Nauki pomocnicze historii w IH - komentarz do uwag prof. Kazimierza Jasińskiego
 • 852 $j BK 14626
 • 999 $a AK

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 14626