Artykuły Kazimierza Jasińskiego

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14627
 • Autor: Jasiński, Kazimierz (1920-1997)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Kazimierza Jasińskiego
  • Materiały dotyczące pracy naukowej
  • Artykuły Kazimierza Jasińskiego
 • Miejsce i czas powstania: Toruń 20 w.
 • Opis fizyczny: 212 k. + 3 teczki 30x21 cm i mn.
 • Oprawa: Luźne
 • Język: Pol., niem., łac.
 • Zawartość:
  • "Małżeństwa córek Władysława Hermana. Fragment wczesnopiastowskiej genealogii" k. 191-212, rkps (fragm.), masz.
  • "Genealogia Władysława Łokietka i jego najbliższej rodziny" k. 136-190, masz., materiały warsztatowe w tym listy: 1x od Janusza Bieniaka z Polskiego Towarzystwa Historycznego z 1983; 1x od Jana Tęgowskiego ze Stowarzyszenia PAX z 1983; 1x list K. Jasińskiego do Redakcji "Zapisków Kujawsko-Dobrzyńskich" z 1987
  • "Die Ehen Kasimirs des Grossen mit besonderer Berücksichtigung seiner Ehe mit Adelheid von Hessen" k. 37-50 masz. wraz z odręcznymi poprawkami autora
  • "Małżeństwa i koligacje polityczne Kazimierza Wielkiego" k. 1-135, masz. (wersja pełna i do odczytu) z poprawkami autora; materiały warsztatowe w tym m.in. korespondencja: 1x list od Stanisława Sroki z 1988, 1x od Jacka Staszewskiego z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK z 1978, 3x listy od Ryszarda Walczaka redaktora "Studiów Źródłoznawczych" z VI i VII 1989; k. 134-135 - fotokopie średniowiecznych dokumentów.
 • Proweniencja: Dar Tomasza Jasińskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Adelajda królowa Polski (1324-1371)
  • Kazimierz Wielki król Polski (1310-1370)
  • Piastowie (ród) genealogia 11-12 w.
  • Władysław Herman książę Polski (1042-1102)
  • Władysław Łokietek król Polski (1260-1333)
  • Genealogia Piastowie 11-12 w.
  • Polityka dynastyczna 14 w. Polska
  • Polityka dynastyczna Piastowie 11-12 w.
  • Genealogia Piastowie 13-14 w.
 • Uwagi: Wg spisu K. Jasińskiego teczki 18(c), 19(c), 20(c).

MARC

 • 001 $a BK
 • 100 $a Jasiński, Kazimierz $d (1920-1997)
 • 240 $a Spuścizna Kazimierza Jasińskiego
 • 243 $a Materiały dotyczące pracy naukowej
 • 245 $a Artykuły Kazimierza Jasińskiego
 • 260 $a Toruń $c 20 w.
 • 300 $a 212 k. + 3 teczki $c 30x21 cm i mn.
 • 340 $e Luźne
 • 500 $a Wg spisu K. Jasińskiego teczki 18(c), 19(c), 20(c).
 • 520 $a "Małżeństwa córek Władysława Hermana. Fragment wczesnopiastowskiej genealogii" k. 191-212, rkps (fragm.), masz.
 • 520 $a "Genealogia Władysława Łokietka i jego najbliższej rodziny" k. 136-190, masz., materiały warsztatowe w tym listy: 1x od Janusza Bieniaka z Polskiego Towarzystwa Historycznego z 1983; 1x od Jana Tęgowskiego ze Stowarzyszenia PAX z 1983; 1x list K. Jasińskiego do Redakcji "Zapisków Kujawsko-Dobrzyńskich" z 1987
 • 520 $a "Die Ehen Kasimirs des Grossen mit besonderer Berücksichtigung seiner Ehe mit Adelheid von Hessen" k. 37-50 masz. wraz z odręcznymi poprawkami autora
 • 520 $a "Małżeństwa i koligacje polityczne Kazimierza Wielkiego" k. 1-135, masz. (wersja pełna i do odczytu) z poprawkami autora; materiały warsztatowe w tym m.in. korespondencja: 1x list od Stanisława Sroki z 1988, 1x od Jacka Staszewskiego z Instytutu Historii i Archiwistyki UMK z 1978, 3x listy od Ryszarda Walczaka redaktora "Studiów Źródłoznawczych" z VI i VII 1989; k. 134-135 - fotokopie średniowiecznych dokumentów.
 • 541 $c c
 • 546 $a Pol., niem., łac.
 • 561 $a Dar Tomasza Jasińskiego $w Jasiński, Tomasz (1951- )
 • 600 $a Adelajda $c królowa Polski $d (1324-1371)
 • 600 $a Kazimierz Wielki $c król Polski $d (1310-1370)
 • 600 $a Piastowie $c (ród) $x genealogia $y 11-12 w.
 • 600 $a Władysław Herman $c książę Polski $d (1042-1102)
 • 600 $a Władysław Łokietek $c król Polski $d (1260-1333)
 • 650 $a Genealogia $x Piastowie $y 11-12 w.
 • 650 $a Polityka dynastyczna $y 14 w. $z Polska
 • 650 $a Polityka dynastyczna $x Piastowie $y 11-12 w.
 • 650 $a Genealogia $x Piastowie $y 13-14 w.
 • 700 $a Sroka, Stanisław $c mediewista $d (1966- )
 • 700 $a Bieniak, Janusz $c mediewista $d (1927- )
 • 700 $a Walczak, Ryszard $c historyk $d (1931-1989)
 • 700 $a Staszewski, Jacek $c historyk $d (1933-2013)
 • 700 $a Tęgowski, Jan $c historyk
 • 710 $a Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie
 • 710 $a Polskie Towarzystwo Historyczne
 • 710 $a Stowarzyszenie PAX
 • 710 $a Studia Źródłoznawcze
 • 710 $a Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu $b Instytut Historii i Archiwistyki $d 1978
 • 740 $a Małżeństwa i koligacje polityczne Kazimierza Wielkiego
 • 740 $a Genealogia Władysława Łokietka i jego najbliższej rodziny
 • 740 $a Die Ehen Kasimirs des Grossen mit besonderer Berücksichtigung seiner Ehe mit Adelheid von Hessen
 • 740 $a Małżeństwa córek Władysława Hermana. Fragment wczesnopiastowskiej genealogii
 • 852 $j BK 14627
 • 999 $a AK

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 14627