Rodowód Piastów - materiały warsztatowe

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14677
 • Autor: Jasiński, Kazimierz (1920-1997)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Kazimierza Jasińskiego
  • Materiały związane z pracą naukową
  • Rodowód Piastów - materiały warsztatowe
 • Miejsce i czas powstania: Toruń: 20 w.
 • Opis fizyczny: 449 k. 30x21 cm i mn.
 • Oprawa: Luźne
 • Język: Pol., niem., łac.
 • Zawartość:
  • Rodowód Piastów - materiały warsztatowe: wykaz bibliografii z archiwów i bibliotek zagranicznych (NRD, RFN, Austrii, Wielkiej Brytanii, Czechosłowacji, Francji, Rzymu, Watykanu) oraz Wrocławia (k. 380-392).
  • Dołączona korespondencja: do K. Jasińskiego od dr. Pannach z Pädagogisches Institut Leipzig z 1965 (k. 231a); od Sławomira Kalembki z 1967 (k. 309); od Leona Chajna (dyr. Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych) z 1972 (k. 429); od Tadeusza Grudzińskiego (dyr. Instytutu Historii i Archiwistyki UMK) z 1972 (k. 430); od dra Exnera ze Staatsarchiv Dresden z 1972 (k. 431) i z 1975 (k. 231); od Kurta Schiffela z 1972 (k. 432); ze Staatsarchiv Dresden z 1972 (k. 433-434); od Elke Zirkler z 1980 (k. 439); od Hansa-Ericha Teitge z Deutsche Staatsbibliothek z 1980 (k. 448); od Eriki Rother z Deutsche Staatsbibliothek z 1980 (k. 449). Listy K. Jasińskiego do: NN z 1969 (k. 353); 2x do Archiwum we Wrocławiu z 1961 i 1962 (k. 390, 392); do Biblioteki Głównej UMK (k. 440); do Deutsche Staatsbibliothek w Berlinie z 1980 (k. 443); do Elke Zirkler z 1980 (k. 444); do Hansa-Ericha Teitge z Deutsche Staatsbibliothek w Berlinie z 1980 (k. 446); list Mieczysława Wojciechowskiego do die Archive Bibliotheken und Forschungsinstitute dotyczący K. Jasińskiego (k. 435-436)) z 1975; list Wolfganga Eggerta do Antoniego Czacharowskiego z 1967 w sprawie K. Jasińskiego (k. 244); list od Hansa-Ericha Teitge z Deutsche Staatsbibliothek do Bohdana Ryszewskiego z 1980 (k. 445);
 • Proweniencja: Dar Tomasza Jasińskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Piastowie (ród)
  • Materiały warsztatowe

MARC

 • 001 a BK
 • 100 a Jasiński, Kazimierz d (1920-1997)
 • 240 a Spuścizna Kazimierza Jasińskiego
 • 243 a Materiały związane z pracą naukową
 • 245 a Rodowód Piastów - materiały warsztatowe
 • 260 a Toruń: c 20 w.
 • 300 a 449 k. c 30x21 cm i mn.
 • 340 e Luźne
 • 520 a Rodowód Piastów - materiały warsztatowe: wykaz bibliografii z archiwów i bibliotek zagranicznych (NRD, RFN, Austrii, Wielkiej Brytanii, Czechosłowacji, Francji, Rzymu, Watykanu) oraz Wrocławia (k. 380-392).
 • 520 a Dołączona korespondencja: do K. Jasińskiego od dr. Pannach z Pädagogisches Institut Leipzig z 1965 (k. 231a); od Sławomira Kalembki z 1967 (k. 309); od Leona Chajna (dyr. Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych) z 1972 (k. 429); od Tadeusza Grudzińskiego (dyr. Instytutu Historii i Archiwistyki UMK) z 1972 (k. 430); od dra Exnera ze Staatsarchiv Dresden z 1972 (k. 431) i z 1975 (k. 231); od Kurta Schiffela z 1972 (k. 432); ze Staatsarchiv Dresden z 1972 (k. 433-434); od Elke Zirkler z 1980 (k. 439); od Hansa-Ericha Teitge z Deutsche Staatsbibliothek z 1980 (k. 448); od Eriki Rother z Deutsche Staatsbibliothek z 1980 (k. 449). Listy K. Jasińskiego do: NN z 1969 (k. 353); 2x do Archiwum we Wrocławiu z 1961 i 1962 (k. 390, 392); do Biblioteki Głównej UMK (k. 440); do Deutsche Staatsbibliothek w Berlinie z 1980 (k. 443); do Elke Zirkler z 1980 (k. 444); do Hansa-Ericha Teitge z Deutsche Staatsbibliothek w Berlinie z 1980 (k. 446); list Mieczysława Wojciechowskiego do die Archive Bibliotheken und Forschungsinstitute dotyczący K. Jasińskiego (k. 435-436)) z 1975; list Wolfganga Eggerta do Antoniego Czacharowskiego z 1967 w sprawie K. Jasińskiego (k. 244); list od Hansa-Ericha Teitge z Deutsche Staatsbibliothek do Bohdana Ryszewskiego z 1980 (k. 445);
 • 541 c c
 • 546 a Pol., niem., łac.
 • 561 a Dar Tomasza Jasińskiego w Jasiński, Tomasz (1951- )
 • 600 a Piastowie c (ród)
 • 653 a Materiały warsztatowe
 • 700 a Exner c archiwista, Staatsarchiv Dresden
 • 700 a Grudziński, Tadeusz c historyk d (1924- )
 • 700 a Kalembka, Sławomir c historyk d (1936-2009)
 • 700 a Pannach c bibliotekarz Pädagogisches Institut Leipzig
 • 700 a Chajn, Leon c działacz komunistyczny, prawnik, dyrektor Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych d (1910-1983)
 • 700 a Ryszewski, Bohdan c historyk d (1934- )
 • 700 a Czacharowski, Antoni c historyk d (1931-2015)
 • 700 a Eggert, Wolfgang
 • 700 a Wojciechowski, Mieczysław c historyk d (1934- )
 • 700 a Rother, Erika c bibliotekarz z Deutsche Staatsbibliothek w Berlinie
 • 700 a Teitge, Hans-Erich c bibliotekarz z Deutsche Staatsbibliothek w Berlinie
 • 700 a Zirkler, Elke
 • 700 a Schiffel, Kurt d 20 w.
 • 710 a Archiwum Państwowe we Wrocławiu
 • 710 a Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych
 • 710 a Uniwersytet Mikołaja Kopernika b Instytut Historii i Archiwistyki
 • 710 a Deutsche Staatsbibliothek Berlin
 • 710 a Uniwersytet Mikołaja Kopernika b Biblioteka Główna
 • 710 a Staatsarchiv Dresden
 • 710 a Pädagogisches Institut Leipzig
 • 740 a Rodowód Piastów - materiały warsztatowe
 • 852 j BK 14677
 • 999 a AK

Indeksy