Korespondencja do Kazimierza Jasińskiego

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14695
 • Autor: Jasiński, Kazimierz (1920-1997)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Kazimierza Jasińskiego
  • Korespondencja
  • Korespondencja do Kazimierza Jasińskiego
 • Opis fizyczny: 198 k., 111 listów 33x21 cm i mn.
 • Oprawa: Luźne
 • Język: Pol., ang., niem. Cyrylica
 • Zawartość: Listy do Kazimierza Jasińskiego, nadawcy na litery F-J: The Ford Foundation (list podpisany przez Stanley'a T. Gordona) 1959, 1x (k. 1); - Gawęda Stanisław 1979, 1x (k. 2-3); - Gawlik Stanisław 1993, 1x, (k. 4-5); - Gawrysiak Janina 1984, 1990, 2x (k. 6-7); - Gąsiorowski Antoni 1973-1984, 14x (k. 8-21), dwa z listów z pieczęciami PAN Instytutu Słowianoznawstwa (k. 19, 21); - Gieysztor Aleksander 1951-1967, 7x, dołączona wizytówka A. Gieysztora (k. 22-36); - Glinka Jan 1954, 1x (k. 37); - Głogowski Stefan 1975-1996, 8x, dołączone wycinki prasowe (k. 38-49); - Górski Zbigniew 1972, 1x (k. 50-51); - Grabowski Janusz 1993-1994, 6x (k. 52-58); - Grabski Andrzej Feliks 1955-1966, 16x (k. 59-78); Gumowski Marian 1973, 1x (k. 79); - Haising Marian 1970, 1x (k. 80-81); - Hall Steven (z wydawnictwa Chadwyck-Healey) 1993, 1x (k. 82-87); - Hauziński Jerzy 1993-1994, 5x (88-94); - Heck Roman 1979, 1x (k. 95), dołączony nekrolog R. Hecka (k. 95b); - Hensel Witold (PAN) 1984, 1x (k. 96); - Hlavàcěk Ivan 1965-1994, 5x (k. 97-103); - Horwat Jerzy 1995-1997, 4x (k. 104-128), dołączone artykuły J. Horwata; - Hoszowski Stanisław 1958-1962, 2x (k. 129-130); - Hummel Herbert 1993-1994, 3x, (k. 131-156), dołączone materiały warsztatowe; - Inglot Stefan 1975-1977, 3x (157-159); - Instytut Heraldyki i Genealogii "Herald" 1992, 3x (160-165), listy podpisane przez Jana Skowerę; - Instytut Śląski 1977, 1982, 2x (k. 166-168), nadawcy listów: Franciszek Hawranek oraz Wojciech Dębowski; - Jakóbczyk Witold 1950, 2x (k. 169-174), dołączony list od NN zawierający przepisany cyrylicą tekst latopisu; - Jasińscy bd, 1x (k. 175) kartka z życzeniami podpisana przez Mikołaja Jasińskiego, Wacława Jasińskiego, Marię Jasińską, Adama Jasińskiego, Michała Jasińskiego i Barbarę Jasińską; - Jasińska Albina Janina 1966, 8x (k. 176-189); - Jasiński Tomasz 1991, 1x (k. 190); - Jasiński Walery 1961, 1963, 2x, (k. 191-192) listy Walerego Jasińskiego do Mikołaja Jasińskiego (ojca Kazimierza); - Jasiński Wojciech 1994, 2x (k. 193-194); - Jażdżewski Konstanty Klemens 1987, 1x (k 195); - Judziński Józef 1974-1983, 3x (k. 196-198).
 • Proweniencja: Dar Tomasza Jasińskiego

MARC

 • 001 a BK
 • 100 a Jasiński, Kazimierz d (1920-1997)
 • 240 a Spuścizna Kazimierza Jasińskiego
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Korespondencja do Kazimierza Jasińskiego
 • 300 a 198 k., 111 listów c 33x21 cm i mn.
 • 340 e Luźne
 • 520 a Listy do Kazimierza Jasińskiego, nadawcy na litery F-J: The Ford Foundation (list podpisany przez Stanley'a T. Gordona) 1959, 1x (k. 1); - Gawęda Stanisław 1979, 1x (k. 2-3); - Gawlik Stanisław 1993, 1x, (k. 4-5); - Gawrysiak Janina 1984, 1990, 2x (k. 6-7); - Gąsiorowski Antoni 1973-1984, 14x (k. 8-21), dwa z listów z pieczęciami PAN Instytutu Słowianoznawstwa (k. 19, 21); - Gieysztor Aleksander 1951-1967, 7x, dołączona wizytówka A. Gieysztora (k. 22-36); - Glinka Jan 1954, 1x (k. 37); - Głogowski Stefan 1975-1996, 8x, dołączone wycinki prasowe (k. 38-49); - Górski Zbigniew 1972, 1x (k. 50-51); - Grabowski Janusz 1993-1994, 6x (k. 52-58); - Grabski Andrzej Feliks 1955-1966, 16x (k. 59-78); Gumowski Marian 1973, 1x (k. 79); - Haising Marian 1970, 1x (k. 80-81); - Hall Steven (z wydawnictwa Chadwyck-Healey) 1993, 1x (k. 82-87); - Hauziński Jerzy 1993-1994, 5x (88-94); - Heck Roman 1979, 1x (k. 95), dołączony nekrolog R. Hecka (k. 95b); - Hensel Witold (PAN) 1984, 1x (k. 96); - Hlavàcěk Ivan 1965-1994, 5x (k. 97-103); - Horwat Jerzy 1995-1997, 4x (k. 104-128), dołączone artykuły J. Horwata; - Hoszowski Stanisław 1958-1962, 2x (k. 129-130); - Hummel Herbert 1993-1994, 3x, (k. 131-156), dołączone materiały warsztatowe; - Inglot Stefan 1975-1977, 3x (157-159); - Instytut Heraldyki i Genealogii "Herald" 1992, 3x (160-165), listy podpisane przez Jana Skowerę; - Instytut Śląski 1977, 1982, 2x (k. 166-168), nadawcy listów: Franciszek Hawranek oraz Wojciech Dębowski; - Jakóbczyk Witold 1950, 2x (k. 169-174), dołączony list od NN zawierający przepisany cyrylicą tekst latopisu; - Jasińscy bd, 1x (k. 175) kartka z życzeniami podpisana przez Mikołaja Jasińskiego, Wacława Jasińskiego, Marię Jasińską, Adama Jasińskiego, Michała Jasińskiego i Barbarę Jasińską; - Jasińska Albina Janina 1966, 8x (k. 176-189); - Jasiński Tomasz 1991, 1x (k. 190); - Jasiński Walery 1961, 1963, 2x, (k. 191-192) listy Walerego Jasińskiego do Mikołaja Jasińskiego (ojca Kazimierza); - Jasiński Wojciech 1994, 2x (k. 193-194); - Jażdżewski Konstanty Klemens 1987, 1x (k 195); - Judziński Józef 1974-1983, 3x (k. 196-198).
 • 541 c c
 • 546 a Pol., ang., niem. b Cyrylica
 • 561 a Dar Tomasza Jasińskiego w Jasiński, Tomasz (1951- )
 • 700 a Jasiński, Michał c bratanek K. Jasińskiego
 • 700 a Heck, Roman c historyk d (1924-1979)
 • 700 a Hensel, Witold c archeolog d (1917-2008)
 • 700 a Hlavàček, Ivan c mediewista d (1931- )
 • 700 a Horwat, Jerzy c historyk
 • 700 a Hoszowski, Stanisław c historyk d (1904-1987)
 • 700 a Hummel, Herbert c historyk d 20 w.
 • 700 a Jakóbczyk, Witold c historyk d (1909-1986)
 • 700 a Hawranek, Franciszek c historyk d (1919-1981)
 • 700 a Dębowski, Wojciech c redaktor w Instytucie Śląskim
 • 700 a Skowera, Jan c genealog, heraldyk d 20 w.
 • 700 a Inglot, Stefan c historyk d (1902-1994)
 • 700 a Jasiński, Mikołaj c ojciec K. Jasińskiego d (1877-1967)
 • 700 a Jasiński, Wacław c brat K. Jasińskiego
 • 700 a Jasińska, Maria c żona Wacława Jasińskiego
 • 700 a Jasiński, Adam c bratanek K. Jasińskiego
 • 700 a Jasińska, Barbara c bratanica K. Jasińskiego
 • 700 a Jasińska, Albina Janina c żona K. Jasińskiego d (1927- )
 • 700 a Jasiński, Tomasz c historyk d (1951- )
 • 700 a Jasiński, Walery c stryjeczny brat K. Jasińskiego
 • 700 a Jasiński, Wojciech c wnuk K. Jasińskiego
 • 700 a Jażdżewski, Konstanty c historyk d (1913-1988)
 • 700 a Judziński, Józef c dyrektor archiwum w Olsztynie d (1939- )
 • 700 a Gordon, Stanley T. c członek The Ford Foundation
 • 700 a Gawlik, Stanisław c historyk, prezes Towarzystwa Miłośników Ziemi Brzeskiej d (1928-2010)
 • 700 a Gawrysiak, Janina d historyk
 • 700 a Gąsiorowski, Antoni c historyk d 1932
 • 700 a Glinka, Jan c historyk, archiwista d (1890-1963)
 • 700 a Głogowski, Stefan c historyk
 • 700 a Górski, Zbigniew c historyk, archiwista
 • 700 a Grabowski, Janusz c historyk
 • 700 a Grabski, Andrzej Feliks c historyk d (1934-2000)
 • 700 a Gumowski, Marian c historyk d (1881-1974)
 • 700 a Haising, Marian c historyk d (1908-1996)
 • 700 a Hall, Steven c dyrektor sprzedaży w wydawnictwie Chadwyck-Healey LTD
 • 700 a Hauziński, Jerzy c mediewista d (1945- )
 • 710 a Polska Akademia Nauk b Instytut Słowianoznawstwa
 • 710 a Polska Akademia Nauk
 • 710 a Instytut Heraldyki i Genealogii "Herald"
 • 710 a Instytut Śląski
 • 710 a The Ford Foundation
 • 710 a Chadwyck-Healey LTD (wydawnictwo)
 • 740 a Korespondencja Kazimierza Jasińskiego
 • 777 a Horwat, Jerzy t Lew książę halicki wobec wydarzeń w Polsce końca XIII wieku
 • 777 a Horwat, Jerzy t W sprawie ustalenia daty urodzin młodszych synów Kazimierza księcia bytomskiego
 • 852 j BK 14695
 • 999 a AK

Indeksy