Korespondencja do Kazimierza Jasińskiego

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14696
 • Autor: Jasiński, Kazimierz (1920-1997)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Kazimierza Jasińskiego
  • Korespondencja
  • Korespondencja do Kazimierza Jasińskiego
 • Miejsce i czas powstania: 20 w.
 • Opis fizyczny: 225 k., 1 fot., 131 listy 30x21 cm i mn.
 • Język: Pol., niem., cze. Cyrylica
 • Zawartość: Listy do Kazimierza Jasińskiego, nadawcy: K-Ł; - Kaganiec Małgorzata 1993, 1x (k. 1-2); - Kämpfer Frank 1988, 1x, (k. 3); - Kaptur Lidia 1991-1996, 3x (k. 4-8); - Karwasińska Jadwiga 1954-1977, 2x (k. 9-39); - Kiedrowska Jadwiga 1993-1994, 6x (k. 40-50); - Kinastowscy Władysław i Bronisława 7x (k. 51-72), dołączone mat. z prasy (k. 59-65), 1 fot. (k. 66); - Klub Sportowy "Warta" 1948, 1949, 3x (k. 73-75); - Kolankowski Zygmunt 1988, 1994, 2x (k. 76-78); - Konowałow Roman 1993-1997, 4x (k. 79-95); - Korta Wacław 1965-1990, 6x (k. 96-101), jeden z listów z pieczęcią Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii; - Kotyk, Jiři 1978, 1x (k. 102); - Kowalkowski Jacek 1997, 1x (k. 103-104); - Kozerski Paweł 1972, 1x (k. 105-108); - Krakowiak Jan 1974, 1x (k. 109); - Krasicki Marek (Instytut Wydawniczy PAX) 1989, 1x (k. 110); - Krzyżaniak Jadwiga (Instytut Historii UAM) 1995, 1x (k. 111-112); - Kuczyński Stefan 1953-1994, 11x (k. 113-122); - Kuraś Irena i Stanisław 1973, 1975, 2x (k. 123-124); - Kürbis Brygida 1955-1992, 33x (k. 125-160), część listów z pieczęcią redakcji Studiów Źródłoznawczych, dołączona rec. B. Kürbis: "Genealogia" W. Dworzaczka, wyd. 1959 (k. 159); - Redakcja Kwartalnika Historii Kultury Materialnej 1955-1959, 6x (k. 161-167), listy podpisane przez A. Gieysztora, Janinę Leskiewicz i NN; - Kwiatkowski Zygmunt 1959-1960, 2x (k. 168-178); dołączone zaproszenia dla K. Jasińskiego od PTTK w Golubiu Dobrzyniu na okolicznościowe imprezy oraz wspomnienie o Jerzym Maciejewskim autorstwa Z. Kwiatkowskiego; - Labuda Gerard 1959-1992, 11x (k. 179-189); Lalik Tadeusz 1956, 1x (k. 190-191); - Lesiński Henryk 1980, 1x (k. 192); - Leśnodorski Bogusław 1964-1968, 3x (193-195), jeden z listów z pieczęcią Kwartalnika Historycznego; - Librowski Stanisław 1966, 1x (k. 196); - Lingenberg Heinz 1982-1992, 14x (k. 197-218); - Lipska Agnieszka 1994-1995, 4x (k. 219-223); - Łowmiański Henryk 1959, 1x (k. 224-225).
 • Proweniencja: Dar Tomasza Jasińskiego

MARC

 • 001 %a BK
 • 100 %a Jasiński, Kazimierz %d (1920-1997)
 • 240 %a Spuścizna Kazimierza Jasińskiego
 • 243 %a Korespondencja
 • 245 %a Korespondencja do Kazimierza Jasińskiego
 • 260 %c 20 w.
 • 300 %a 225 k., 1 fot., 131 listy %c 30x21 cm i mn.
 • 340 %a Luźne
 • 520 %a Listy do Kazimierza Jasińskiego, nadawcy: K-Ł; - Kaganiec Małgorzata 1993, 1x (k. 1-2); - Kämpfer Frank 1988, 1x, (k. 3); - Kaptur Lidia 1991-1996, 3x (k. 4-8); - Karwasińska Jadwiga 1954-1977, 2x (k. 9-39); - Kiedrowska Jadwiga 1993-1994, 6x (k. 40-50); - Kinastowscy Władysław i Bronisława 7x (k. 51-72), dołączone mat. z prasy (k. 59-65), 1 fot. (k. 66); - Klub Sportowy "Warta" 1948, 1949, 3x (k. 73-75); - Kolankowski Zygmunt 1988, 1994, 2x (k. 76-78); - Konowałow Roman 1993-1997, 4x (k. 79-95); - Korta Wacław 1965-1990, 6x (k. 96-101), jeden z listów z pieczęcią Wrocławskiego Towarzystwa Miłośników Historii; - Kotyk, Jiři 1978, 1x (k. 102); - Kowalkowski Jacek 1997, 1x (k. 103-104); - Kozerski Paweł 1972, 1x (k. 105-108); - Krakowiak Jan 1974, 1x (k. 109); - Krasicki Marek (Instytut Wydawniczy PAX) 1989, 1x (k. 110); - Krzyżaniak Jadwiga (Instytut Historii UAM) 1995, 1x (k. 111-112); - Kuczyński Stefan 1953-1994, 11x (k. 113-122); - Kuraś Irena i Stanisław 1973, 1975, 2x (k. 123-124); - Kürbis Brygida 1955-1992, 33x (k. 125-160), część listów z pieczęcią redakcji Studiów Źródłoznawczych, dołączona rec. B. Kürbis: "Genealogia" W. Dworzaczka, wyd. 1959 (k. 159); - Redakcja Kwartalnika Historii Kultury Materialnej 1955-1959, 6x (k. 161-167), listy podpisane przez A. Gieysztora, Janinę Leskiewicz i NN; - Kwiatkowski Zygmunt 1959-1960, 2x (k. 168-178); dołączone zaproszenia dla K. Jasińskiego od PTTK w Golubiu Dobrzyniu na okolicznościowe imprezy oraz wspomnienie o Jerzym Maciejewskim autorstwa Z. Kwiatkowskiego; - Labuda Gerard 1959-1992, 11x (k. 179-189); Lalik Tadeusz 1956, 1x (k. 190-191); - Lesiński Henryk 1980, 1x (k. 192); - Leśnodorski Bogusław 1964-1968, 3x (193-195), jeden z listów z pieczęcią Kwartalnika Historycznego; - Librowski Stanisław 1966, 1x (k. 196); - Lingenberg Heinz 1982-1992, 14x (k. 197-218); - Lipska Agnieszka 1994-1995, 4x (k. 219-223); - Łowmiański Henryk 1959, 1x (k. 224-225).
 • 541 %c c
 • 546 %a Pol., niem., cze. %b Cyrylica
 • 561 %a Dar Tomasza Jasińskiego %w Jasiński, Tomasz (1951- )
 • 700 %a Kowalkowski, Jacek %c historyk
 • 700 %a Kaganiec, Małgorzata %c historyk %d (1953- )
 • 700 %a Kämpfer, Frank %c historyk %d (1938-2010)
 • 700 %a Kaptur, Lidia %c nauczycielka w szkole średniej w Gdańsku
 • 700 %a Karwasińska, Jadwiga %c historyk %d (1900-1986)
 • 700 %a Kiedrowska, Jadwiga %c siostra Kazimierza Jasińskiego
 • 700 %a Kinastowski, Władysław %c znajomy K. Jasińskiego zamieszkały w Kanadzie, członek organizacji polonijnych %d (1914-2003)
 • 700 %a Kinastowska, Bronisława %c żona Władysława Kinastowskiego
 • 700 %a Kolankowski, Zygmunt %c historyk prawa, archiwista, dyrektor Archiwum PAN %d (1913-1998)
 • 700 %a Konowałow, Roman %c radziecki historyk, genealog
 • 700 %a Korta, Wacław %c historyk %d (1919-1999)
 • 700 %a Kotyk, Jiři %c historyk %d (1946- )
 • 700 %a Kozerski, Paweł %c dyrektor Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
 • 700 %a Krakowiak, Jan %c kolega K. Jasińskiego z lat szkolnych
 • 700 %a Krasicki, Marek %c Instytut Wydawniczy PAX
 • 700 %a Krzyżaniak, Jadwiga %c mediewista %d (1930-2010)
 • 700 %a Kuczyński, Stefan Krzysztof %c historyk %d (1938-2010)
 • 700 %a Kuraś, Stanisław %c historyk %d (1927-2009)
 • 700 %a Sułkowska-Kurasiowa, Irena %c historyk %d (1917-2006)
 • 700 %a Kürbis, Brygida %c mediewista %d (1921-2001)
 • 700 %a Gieysztor, Aleksander %c historyk %d (1916-1999)
 • 700 %a Leskiewiczowa, Janina %c historyk %d (1917-2012)
 • 700 %a Kwiatkowski, Zygmunt %c dyrektor Zamku w Golubiu Dobrzyniu %d (1933-2005)
 • 700 %a Maciejewski, Jerzy %c językoznawca %d (1923-1992)
 • 700 %a Lesiński, Henryk %c historyk %d (1923-1994)
 • 700 %a Lalik, Tadeusz %c historyk %d (1928-2000)
 • 700 %a Labuda, Gerard %c mediewista %d (1916-2010)
 • 700 %a Librowski, Stanisław %c ksiądz, historyk %d (1913-2002)
 • 700 %a Lingenberg, Heinz %c historyk %d (1927-1996)
 • 700 %a Lipska, Agnieszka %c znajoma K. Jasińskiego
 • 700 %a Łowmiański, Henryk %c historyk %d (1898-1984)
 • 710 %a Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii
 • 710 %a Klub Sportowy "Warta" w Poznaniu
 • 710 %a Instytut Wydawniczy PAX
 • 710 %a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu %b Instytut Historii
 • 710 %a Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
 • 710 %a Studia Źródłoznawcze
 • 710 %a Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze %b w Golubiu Dobrzyniu
 • 710 %a Kwartalnik Historyczny
 • 740 %a Korespondencja Kazimierza Jasińskiego
 • 852 %j BK 14696
 • 999 %a AK

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 14696