Korespondencja do Kazimierza Jasińskiego

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14698
 • Autor: Jasiński, Kazimierz (1920-1997)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Kazimierza Jasińskiego
  • Korespondencja
  • Korespondencja do Kazimierza Jasińskiego
 • Miejsce i czas powstania: 20 w.
 • Opis fizyczny: 212 k., 91 listów 30x21 cm i mn.
 • Oprawa: Luźne.
 • Język: Pol., niem., cze., węg., łac.
 • Zawartość: Listy do Kazimierza Jasińskiego; nazwiska nadawców R-Su; - Rawska Lidia 1987, 2x (k. 1-3); - Romanowski Andrzej 1970, 1x (k. 4); - Rymar Edward 1975-1995, 10 (k. 5-33); - Rymaszewski Zygfryd 1988, 1x (k. 34); - Saar-Kozłowska, Sawicka Irena (Instytut Filologii Słowiańskiej UMK), 1995, 1x (k. 35-50), dołączone mat. warsztatowe; - Schiffel Kurt 1970-1988, 6x (k. 51-58); - Schletz Alfons 1957, 1x (k. 59); - Schmidt Aleksander 1968, 1x (k. 60); - Schwennicke Detlev 1985, 1992, 2x (k. 61-62); - Šebanek Jindrich, Duškova Saša 1968-1975, 4x (k. 63-81), dołączone mat. warsztatowe, w tym nekrolog J. Šebanka; - Serczyk Jerzy 1993, 1x (k. 82); - Serejski Marian Henryk 1959, 1x (k. 83); - Sikora Franciszek 1965-1996, 31x (k. 84-136); - Sikorski Andrzej 1996, 1x (k. 137); - Skibiński Wiesław 1974-1988, 3x (k. 138-140), dwa listy z pieczęcią Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Brzegu; - Sobiszewski Jarosław 1959-1960, 2x (k. 141-142); - Sobociński Władysław 1959, 1x (k. 143); - Spors Józef 2x, bd (k. 144-145); - Sroka Stanisław 1994-1996, 4x, (k. 146-192), w dołączonych mat. warsztatowych m.in. art. S. Sroki "Władysław Łokietek a Węgry"; - Stelmach Roman 1989, 1x (k. 193); - Redakcja "Studiów i Materiałów do Dziejów Wielkopolski i Pomorza" 1954-1956, 3x (k. 194-197), dwa pisma podpisane przez Zdzisława Kaczmarczyka; - Walczak Ryszard - redaktor "Studiów Źródłoznawczych" 1959-1980, 9x (k. 198-208; -Sułowski Zygmunt 1953, 3x (k. 209-212).
 • Proweniencja: Dar Tomasza Jasińskiego

MARC

 • 001 a BK
 • 100 a Jasiński, Kazimierz d (1920-1997)
 • 240 a Spuścizna Kazimierza Jasińskiego
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Korespondencja do Kazimierza Jasińskiego
 • 260 c 20 w.
 • 300 a 212 k., 91 listów c 30x21 cm i mn.
 • 340 e Luźne.
 • 520 a Listy do Kazimierza Jasińskiego; nazwiska nadawców R-Su; - Rawska Lidia 1987, 2x (k. 1-3); - Romanowski Andrzej 1970, 1x (k. 4); - Rymar Edward 1975-1995, 10 (k. 5-33); - Rymaszewski Zygfryd 1988, 1x (k. 34); - Saar-Kozłowska, Sawicka Irena (Instytut Filologii Słowiańskiej UMK), 1995, 1x (k. 35-50), dołączone mat. warsztatowe; - Schiffel Kurt 1970-1988, 6x (k. 51-58); - Schletz Alfons 1957, 1x (k. 59); - Schmidt Aleksander 1968, 1x (k. 60); - Schwennicke Detlev 1985, 1992, 2x (k. 61-62); - Šebanek Jindrich, Duškova Saša 1968-1975, 4x (k. 63-81), dołączone mat. warsztatowe, w tym nekrolog J. Šebanka; - Serczyk Jerzy 1993, 1x (k. 82); - Serejski Marian Henryk 1959, 1x (k. 83); - Sikora Franciszek 1965-1996, 31x (k. 84-136); - Sikorski Andrzej 1996, 1x (k. 137); - Skibiński Wiesław 1974-1988, 3x (k. 138-140), dwa listy z pieczęcią Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Brzegu; - Sobiszewski Jarosław 1959-1960, 2x (k. 141-142); - Sobociński Władysław 1959, 1x (k. 143); - Spors Józef 2x, bd (k. 144-145); - Sroka Stanisław 1994-1996, 4x, (k. 146-192), w dołączonych mat. warsztatowych m.in. art. S. Sroki "Władysław Łokietek a Węgry"; - Stelmach Roman 1989, 1x (k. 193); - Redakcja "Studiów i Materiałów do Dziejów Wielkopolski i Pomorza" 1954-1956, 3x (k. 194-197), dwa pisma podpisane przez Zdzisława Kaczmarczyka; - Walczak Ryszard - redaktor "Studiów Źródłoznawczych" 1959-1980, 9x (k. 198-208; -Sułowski Zygmunt 1953, 3x (k. 209-212).
 • 541 c C
 • 546 a Pol., niem., cze., węg., łac.
 • 561 a Dar Tomasza Jasińskiego w Jasiński, Tomasz (1951- )
 • 700 a Stelmach, Roman c historyk
 • 700 a Rymaszewski, Zygfryd c historyk prawa d (1934- )
 • 700 a Saar-Kozłowska, Alicja c historyk sztuki d (1958- )
 • 700 a Sawicka, Irena c filolog, bałkanistka d (1944- )
 • 700 a Schiffel, Kurt d 20 w.
 • 700 a Schletz, Alfons c ksiądz, red. pisma "Nasza Przeszłość"
 • 700 a Schmidt, Aleksander c działacz państwowy w okresie PRL d (1919- )
 • 700 a Schwennicke, Detlew c duchowny ewangelicki, wydawca materiałów do genealogii d (1930-2012)
 • 700 a Šebanek, Jindřich c historyk, archiwista d (1900-1977)
 • 700 a Duškova, Saša c historyk d (1915-2002)
 • 700 a Serczyk, Jerzy c historyk d (1927-2006)
 • 700 a Serejski, Marian Henryk c historyk d (1897-1975)
 • 700 a Walczak, Ryszard c historyk d (1931-1989)
 • 700 a Sikora, Franciszek c historyk
 • 700 a Sikorski, Andrzej c genealog d 20 w.
 • 700 a Skibiński, Wiesław c przewodniczący Towarzystwa nad Zabytkami w Brzegu d (1944- )
 • 700 a Sobiszewski, Jarosław d 20 w.
 • 700 a Sobociński, Władysław c historyk prawa d (1913-1995)
 • 700 a Spors, Józef c mediewista d (1941-1992)
 • 700 a Sroka, Stanisław c mediewista d (1966- )
 • 700 a Rawska, Lidia c zam. w USA d 20 w.
 • 700 a Romanowski, Andrzej d 20 w.
 • 700 a Rymar, Edward c historyk d (1936- )
 • 700 a Kaczmarczyk, Zdzisław c prawnik, historyk d (1911-1980)
 • 700 a Sułowski, Zygmunt c historyk d (1920-1995)
 • 710 a Uniwersytet Mikołaja Kopernika b Instytut Filologii Słowiańskiej
 • 710 a Nasza Przeszłość (redakcja)
 • 710 a Towarzystwo nad Zabytkami w Brzegu
 • 710 a Studia Źródłoznawcze (redakcja)
 • 710 a Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza (redakcja)
 • 740 a Korespondencja Kazimierza Jasińskiego
 • 777 a Sroka, Stanisław t Władysław Łokietek a Węgry
 • 852 j BK 14698
 • 999 a AK

Indeksy