Korespondencja od Kazimierza Jasińskiego

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 14701
 • Autor: Jasiński, Kazimierz (1920-1997)
 • Tytuł:
  • Spuścizna Kazimierza Jasińskiego
  • Korespondencja
  • Korespondencja od Kazimierza Jasińskiego
 • Miejsce i czas powstania: 20 w.
 • Opis fizyczny: 175 k., 112 listów 30x21 cm i mn.
 • Oprawa: Luźne.
 • Język: Pol., niem.
 • Zawartość:
  • Listy Kazimierza Jasińskiego adresowane do: Ajnenkiel Andrzej 1x, 1987, dołączony program na XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich (k. 1-14); Arnold Udo 2x (1983, 1985), (k. 15-16); Berg Arnold, Berg Hildegard 17x (1973-1988), (k. 17-35); Biblioteka Narodowa 2x (1980), (k. 36-38); Chojnacki Jakub 1x (1994), (k. 39-40); Czacharowski Antoni 1x, (197?), (k. 41); Instytut Heraldyki i Genealogii "Herald" 2x (1993), (k. 42-43); Instytut Historii i Archiwistyki UMK 1x (1976), list adresowany do Janusza Małłka (k. 44); Instytut Historii PAN 1x (1976), (k. 45-48); Instytut Śląski 3x (1977-1982), jeden z listów adresowany do Janusza Kroszela (k. 49-52); Jasińska Albina 2x (b.r., 1966), (53-55); Jasiński Tomasz, Jasińska Jolanta, Jasiński Michał 1x, (1993), k. 56; Kiedrowska Jadwiga 3x (1994, 1995), (k. 57-59); Klein Antje 1x (1982), k. 60; Konowałow Roman 3x, (1994, b.r.), (k. 61-75); Kotyk, Jiři 1x (1978), k. 76; Kuczyński Stefan Krzysztof 1x (1994), k. 77; Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 2x (1957), (k. 78-79); Kwartalnik Historyczny 1x (1969), k. 80; Kwiatkowski Zygmunt 1x (1978), k. 81; Labuda Gerard 6x (1974-1979), (k. 82-92); Lingenberg Heinz 11x, (1982-1986), (k. 93-104); Mikucki Sylwiusz 4x (1967-1968), (105-108); Polska Akademia Nauk. Ośrodek Informacji Naukowej 2x 1979, (k. 109-110); Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział w Bytomiu 3x (1976-1978), (k. 111-123); Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział w Piotrkowie 1x, 1977 (k. 124); Rymar Edward, 1x, 1977 (k. 125); Schiffel Kurt 3x (1972-1973), (k. 126-128); Schmidt Aleksander 1x, 1968, (k. 129); Solf Sabine (pracownik Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel) 1x, b.r. (k. 130-132); Spors Józef 2x, 1980, (k. 133-136); Stade, Arne 1x, 1979, (k. 137-139); Sułowski Zygmunt 1x, b.r., (k. 140); Szacherska Stella Maria 1x, 1981, (k. 141); Szelei Laszlo 3x, 1969, (142-146b);Šebanek Jindrich 3x, 1975, (147-150); Świeżawski Aleksander 1x, 1975, (k. 151); Topolski Jerzy 1x, 1971, (k. 152); Towarzystwo Naukowe w Toruniu 1x, 1969, (k. 153); Urzędy Powiatowe w Kłodzku, Oleśnicy, Ząbkowicach Śląskich 3x, 1975, (154-156); Vajay, Szabolcs de 3x, 1994 (k. 157-160); Walczak Ryszard (sekretarz "Studiów Źródłoznawczych") 2x, 1973, (k. 161-162); Wasilewski Tadeusz 1x, 1978 (k. 163); wydawnictwo "Wiedza Powszechna" 1x, 1975, (k. 164-167); Wydawnictwo "Śląsk" 1x, 1977, (k. 168); Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo (list adresowany do Ludwiki Zawadowskiej), 1x, 1975 (k. 169).
  • Listy do N.N. 6x, (1975-1995), (k. 170-175).
 • Proweniencja: Dar Tomasza Jasińskiego

MARC

 • 001 a BK
 • 100 a Jasiński, Kazimierz d (1920-1997)
 • 240 a Spuścizna Kazimierza Jasińskiego
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Korespondencja od Kazimierza Jasińskiego
 • 260 c 20 w.
 • 300 a 175 k., 112 listów c 30x21 cm i mn.
 • 340 e Luźne.
 • 520 a Listy Kazimierza Jasińskiego adresowane do: Ajnenkiel Andrzej 1x, 1987, dołączony program na XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich (k. 1-14); Arnold Udo 2x (1983, 1985), (k. 15-16); Berg Arnold, Berg Hildegard 17x (1973-1988), (k. 17-35); Biblioteka Narodowa 2x (1980), (k. 36-38); Chojnacki Jakub 1x (1994), (k. 39-40); Czacharowski Antoni 1x, (197?), (k. 41); Instytut Heraldyki i Genealogii "Herald" 2x (1993), (k. 42-43); Instytut Historii i Archiwistyki UMK 1x (1976), list adresowany do Janusza Małłka (k. 44); Instytut Historii PAN 1x (1976), (k. 45-48); Instytut Śląski 3x (1977-1982), jeden z listów adresowany do Janusza Kroszela (k. 49-52); Jasińska Albina 2x (b.r., 1966), (53-55); Jasiński Tomasz, Jasińska Jolanta, Jasiński Michał 1x, (1993), k. 56; Kiedrowska Jadwiga 3x (1994, 1995), (k. 57-59); Klein Antje 1x (1982), k. 60; Konowałow Roman 3x, (1994, b.r.), (k. 61-75); Kotyk, Jiři 1x (1978), k. 76; Kuczyński Stefan Krzysztof 1x (1994), k. 77; Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 2x (1957), (k. 78-79); Kwartalnik Historyczny 1x (1969), k. 80; Kwiatkowski Zygmunt 1x (1978), k. 81; Labuda Gerard 6x (1974-1979), (k. 82-92); Lingenberg Heinz 11x, (1982-1986), (k. 93-104); Mikucki Sylwiusz 4x (1967-1968), (105-108); Polska Akademia Nauk. Ośrodek Informacji Naukowej 2x 1979, (k. 109-110); Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział w Bytomiu 3x (1976-1978), (k. 111-123); Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział w Piotrkowie 1x, 1977 (k. 124); Rymar Edward, 1x, 1977 (k. 125); Schiffel Kurt 3x (1972-1973), (k. 126-128); Schmidt Aleksander 1x, 1968, (k. 129); Solf Sabine (pracownik Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel) 1x, b.r. (k. 130-132); Spors Józef 2x, 1980, (k. 133-136); Stade, Arne 1x, 1979, (k. 137-139); Sułowski Zygmunt 1x, b.r., (k. 140); Szacherska Stella Maria 1x, 1981, (k. 141); Szelei Laszlo 3x, 1969, (142-146b);Šebanek Jindrich 3x, 1975, (147-150); Świeżawski Aleksander 1x, 1975, (k. 151); Topolski Jerzy 1x, 1971, (k. 152); Towarzystwo Naukowe w Toruniu 1x, 1969, (k. 153); Urzędy Powiatowe w Kłodzku, Oleśnicy, Ząbkowicach Śląskich 3x, 1975, (154-156); Vajay, Szabolcs de 3x, 1994 (k. 157-160); Walczak Ryszard (sekretarz "Studiów Źródłoznawczych") 2x, 1973, (k. 161-162); Wasilewski Tadeusz 1x, 1978 (k. 163); wydawnictwo "Wiedza Powszechna" 1x, 1975, (k. 164-167); Wydawnictwo "Śląsk" 1x, 1977, (k. 168); Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo (list adresowany do Ludwiki Zawadowskiej), 1x, 1975 (k. 169).
 • 520 a Listy do N.N. 6x, (1975-1995), (k. 170-175).
 • 541 c c
 • 546 a Pol., niem.
 • 561 a Dar Tomasza Jasińskiego w Jasiński, Tomasz (1951- )
 • 611 a XVI Powszechny Zjazd Historyków Polskich
 • 700 a Jasiński, Michał c syn Tomasza Jasińskiego
 • 700 a Ajnenkiel, Andrzej c historyk d (1931-2015)
 • 700 a Arnold, Udo c historyk d (1940- )
 • 700 a Berg, Arnold c historyk d (1902-1986)
 • 700 a Berg, Hildegard c żona Arnolda Berga
 • 700 a Chojnacki, Jakub c prezes Towarzystwa Naukowego Płockiego d (1922-2006)
 • 700 a Czacharowski, Antoni c historyk d (1931-2015)
 • 700 a Małłek, Janusz c historyk d (1937- )
 • 700 a Kroszel, Janusz c ekonomista d (1930- )
 • 700 a Jasińska, Albina Janina c żona K. Jasińskiego d (1927- )
 • 700 a Jasinski, Tomasz c historyk d (1951- )
 • 700 a Jasińska, Jolanta c żona Tomasza Jasińskiego
 • 700 a Kiedrowska, Jadwiga c siostra Kazimierza Jasińskiego
 • 700 a Klein, Antje c znajoma Kazimierza Jasińskiego
 • 700 a Konowałow, Roman c radziecki historyk, genealog
 • 700 a Kotyk, Jiři c historyk d 1946
 • 700 a Kuczyński, Stefan Krzysztof c historyk d (1938-2010)
 • 700 a Kwiatkowski, Zygmunt c dyrektor Zamku w Golubiu Dobrzyniu d (1933-2005)
 • 700 a Labuda, Gerard c mediewista d (1916-2010)
 • 700 a Lingenberg, Heinz c historyk d (1927-1996)
 • 700 a Mikucki, Sylwiusz c historyk d (1898-1983)
 • 700 a Rymar, Edward c historyk d (1936- )
 • 700 a Schiffel, Kurt d 20 w.
 • 700 a Schmidt, Aleksander c działacz państwowy w okresie PRL d (1919- )
 • 700 a Solf, Sabine c pracownik Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel d 20 w.
 • 700 a Spors, Józef c mediewista d (1941-1992)
 • 700 a Stade, Arne c historyk d (1912-1999)
 • 700 a Sułowski, Zygmunt c historyk d (1920-1995)
 • 700 a Szacherska, Stella Maria c historyk d (1911-1997)
 • 700 a Szelei, Laszlo c historyk węgierski d 20 w.
 • 700 a Šebanek, Jindrich c historyk, archiwista d (1900-1977)
 • 700 a Świeżawski, Aleksander c historyk d (1924-2013)
 • 700 a Topolski, Jerzy c historyk d (1928-1998)
 • 700 a Vajay, Szabolcs de c heraldyk, genealog d (1921-2010)
 • 700 a Walczak, Ryszard c historyk d (1931-1989)
 • 700 a Wasilewski, Tadeusz c historyk d (1933-2005)
 • 700 a Zawadowska, Ludwika c redaktor w Wydawnictwie Ossolineum d 20 w.
 • 710 a Zakład Narodowy im. Ossolińskich b Wydawnictwo
 • 710 a Polska Akademia Nauk b Ośrodek Informacji Naukowej
 • 710 a Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze b Oddział w Bytomiu
 • 710 a Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze b Oddział w Piotrkowie
 • 710 a Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel
 • 710 a Towarzystwo Naukowe w Toruniu
 • 710 a Urząd Powiatowy w Kłodzku
 • 710 a Urząd Powiatowy w Oleśnicy
 • 710 a Urząd Powiatowy w Ząbkowicach Śląskich
 • 710 a Studia Źródłoznawcze
 • 710 a Wydawnictwo Wiedza Powszechna
 • 710 a Wydawnictwo "Śląsk"
 • 710 a Biblioteka Narodowa
 • 710 a Towarzystwo Naukowe Płockie
 • 710 a Instytut Heraldyki i Genealogii "Herald"
 • 710 a Uniwersytet Mikołaja Kopernika b Instytut Historii i Archiwistyki
 • 710 a Polska Akademia Nauk b Instytut Historii
 • 710 a Instytut Śląski
 • 710 a Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
 • 710 a Kwartalnik Historyczny
 • 740 a Korespondencja Kazimierza Jasińskiego
 • 852 j BK 14701
 • 999 a AK

Indeksy