Biblia sacra.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00001
 • Kopie: Mf 1115
 • Tytuł: Biblia sacra.
 • Miejsce i czas powstania: 14 w.
 • Opis fizyczny: 461 k. ilum. 28x19 cm
 • Oprawa: Deski, skóra brązowa, wyciski ślepe, okucia, resztki zapięć, 16 w.
 • Język: Łac.
 • Zawartość:
  • Incipit prologus in epistola ad Ephesios k. 401v.
  • Hieronymus: Epistola ad Paulinum presb. de Studio scripturarum c. 1-8 k. 1-3
  • Hieronymus: Praefacio in Pentateuchum ad Desiderium k. 3-3v.
  • Genesis spis treści k. 3v-4
  • Genesis k. 4
  • Exodus k. 20v.
  • Leviticus k. 34
  • Numeri k. 44
  • Deuteronomion k. 58
  • Hieronymus: Praefacio in librum Josue k. 71
  • Spis treści księgi Josue k. 71-71v.
  • Josue k. 71v.
  • Judicum k. 80
  • Ruth k. 89v.
  • Hieronymus: Praefacio in libros Regum k. 91-91v.
  • Spis treści k. 91v-92
  • Tytuł ręką XVI w.: Epistola S. Stephani Abbatis secundi Cisterciensis ad Fratres k. 92-92v.
  • Regum I k. 92
  • Regum II k. 105
  • Regum III k. 116
  • Regum IV k. 127
  • Hieronymus: Praefacio in Paralipomenon k. 137v.-138
  • Paralipomenon I k. 138
  • Paralipomenon II k. 148
  • Esdre I k. 161
  • Neemias k. 164v.
  • Esdre II k. 169
  • Hieronymus: Praefacio in Thobiam k. 174-174v.
  • Thobie k. 174v.
  • Hieronymus: Praefacio in Judith k. 177v.
  • Judith k. 177v.
  • Hieronymus: Praefacio in librum Hester k. 182
  • Hester k. 182
  • Hieronymus: Praefacio in Job k. 186v.-187
  • Hieronymus: Praefacio in librum Job k. 187
  • Job k. 187-197
  • Incipit liber ymnorum vel soliloquiorum prophete de Christo [Psalmi] k. 198-218
  • Hieronymus: Praefacio in libros Salomonis k. 218
  • Parabolae k. 218
  • Ecclesiastes k. 226
  • Cantica canticorum k. 229
  • Incipit prologus in libro sapiencie k. 230
  • Sapiencia k. 230v.
  • Hieronymus: Praefacio in Ecclesiasticum k. 236
  • Ecclesiasticus k. 236v.
  • Hieronymus: Praefacio in librum Isaiae k. 251-252
  • Isaias k. 252-268
  • Hieronymus: Praefacio in Jeremiam k. 268v-269v
  • Jeremias k. 269v.
  • Na marginesie ręką XV w.: Hic est defectus libri Baruch scribe. k. 288v.
  • Hieronymus:Incipit prologus in libro Ezechielis. k. 290-290v.
  • Ezechiel k. 290v.
  • Hieronymus: Praefacio in Daniel k. 308v.
  • Daniel k. 308v.
  • Hieronymus: Praefacio in duodecim prophetas k. 316
  • Oseas k. 316
  • Hieronymus: Praefacio in Joel k. 318
  • Joel k. 318v.
  • Praefacio lub argumentum de Amos k. 319v.
  • Amos [I, 1-IX, 15] k. 319v.
  • Praefacio de Abdias k. 321v.
  • Abdias k. 321v.
  • Praefacio in Jonas k. 322
  • Jonas k. 322
  • Praefacio in Micheas k. 322v.
  • Micheas k. 323v.
  • Praefacio in Nahum
  • Nahum k. 324
  • Praefacio in Habacuc k. 325
  • Habacuc k. 325
  • Praefacio in Sophoniam k. 325v.
  • Sophonias k. 325v.
  • Praefacio in Aggaeum k. 326v.
  • Aggaeus k. 326v.
  • Praefacio in Zachariam k. 327
  • Zacharias k. 327
  • Praefacio in Malachiam k. 330
  • Malachias k. 330
  • Macchabeorum I, k. 331
  • Macchabeorum II, k. 342v.
  • Incipit initium [!] ewangelium Matthei k. 350-360
  • Incipit prologus in ewangelium Marci k. 360v.
  • Ewangelium Marci k. 360v.
  • Incipit prologus in euangelion Luce k. 367-367v.
  • Ewangelium Lucae k. 367v.
  • Incipit prologus in euangelio Johannis k. 379-388
  • Ewangelium Johannis k. 379-388
  • Prologus in epistola Pauli k. 388
  • Epist. Pauli ad Romanos k. 388-392v.
  • Incipit prologus in epistola ad Chorinthios k. 392v.
  • Epist. Pauli ad Corintios I k. 392v-397
  • Epist. Pauli ad Cor. II k. 397-400
  • Ad Galathas [prologus Walifridi Strabonis] k. 400
  • Epist. Pauli ad Galathas k. 400- 401v.
  • Epist. Pauli ad Ephesios k. 401v-403
  • Incipit prologus in epistola ad Philipenses k. 403v.
  • Epist. Pauli ad Philipenses k. 403-404
  • Prologus ad Colocenses [Walifridi Strabonis] k. 404
  • Epist. Pauli ad Colocenses k. 404-405
  • Prologus ad Thesalonicenses k. 405-405v.
  • Epist. Pauli ad Thesalonicenses k. 405-406
  • Prologus ad Thesalonicenses secunda k. 406
  • Epist. Pauli ad Thesalonicenses II k. 406v.
  • In Timotheum prologus k. 407
  • Epist. Pauli ad Thimotheum k. 408
  • In Titum prologus k. 409
  • Epist. Pauli ad Titum k. 409
  • In Philemon prologus k. 409v.
  • Epist. Pauli ad Philemon k. 409v.
  • In Hebreos prologus k. 409v.
  • Epist. Pauli ad Hebreos k. 410-413
  • Prologus ad Actus apostolorum k. 413
  • Actus Apostolorum k. 413-425
  • Hieronymus: Prologus septem epistolarum canonicarum k. 425-425v.
  • Epist. Jacobi k. 425v.
  • Epist. Petri k. 426
  • Epist. Petri II k. 428
  • Epist. Johan. I k. 429
  • Epist. Johan. II k. 429v.
  • Epist. Johan. III k. 430
  • Epist. Iudas k. 430
  • Prologus k. 430v.
  • Apocalisis k. 430v-436
  • Stephanus Langton (Pseud. Remigius Altissiodorensis): Interpetaciones nominum hebraicorum k. 437-461
 • Proweniencja:
  • "Es hic Stephani 2 abbatis Cistersciensis Epistola ad servos dei,in principio Libri Regum, unde coniector hunc Bibliorum librum vel Cistercii, velex aliquo Cisterciensi exemplari transcriptam esse" - [rkps w w.]
  • "Joannes Peste novicius Vagroviciensis. Anno 1731 die 15 Martii" - [rkps k. 65]
  • "Inscriptus Cathalogo lib[rariae monasterii] Vangrovecens[is]" - [rkps 17 w.]
  • "Joannes Wisniewius Anno a salute humano generi data 1595" - [rkps]
  • "Andreas Dzierzanowsky Abbas Wang[roviensis]" - [supereksl.]
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Biblia. ST.
  • Biblia. NT.
 • Uwagi:
  • Pismo: minuskuła gotycka XIV w., drobne, cysterskie, kilku rąk, w dwu kolumnach, glosy marginalne liczne XIV, a zwłaszcza XV w. Inicjały głównie czerwone i niebieskie, z użyciem takich filigranów, wąsików, wypustek i białych rąbków oraz żółtej farby. Brak ozdób figuralnych i miniatur.
  • Liczne mniejsze inicjały jednobarwne czerwone lub niebieskie z wąsami i wypustkami przeciwnej barwy.
  • Duże litery występują na k. 1, 3, 4, 20v, 34v, 44, 58v, 71 (z użyciem żółtej farby, koła z niebieskimi kwiatami), 71v, 80v (żółta farba tłem dla niebieskich kwiatów), 89v, 91, 92v, 105 (z zieloną farbą), 116 (z zieloną farbą), 124 (z żółtą farbą), 137 (z żółtą farbą), 138 (z żółtą farbą), 148 (z żółtą farbą), 161, 164v, 174, 177v, 182, 186, 198, 201, 203, 204v, 206v, 209, 211, 213v, 226, 229, 230v, 236, 251v, 252, 269v (z ozdobami schodowatym), 288v, 290v, 308, 308v, 318v, 319v, 321v, 322, 324, 325, 325v, 326v, 327, 330, 331, 324v, 350, 360, 360v, 367v, 374, 382, 392v, 397, 400, 401v, 403, 404, 405v, 406, 406v, 407, 408, 409, 409v, 410, 413, 425, 425v, 428, 428v, 429, 430, 430v, 437.
  • Obok tekstów liczne drobne glosy marginalne z XIV i XV w. passim. Wystepują też glosy interlinearne i marginalne ręką pisarza tekstu. Większe glosy por. k. 22v, 29v, 32v, 34, 40v, 44v, 94, 95v, 98, 99v, 102, 105, 111, 122, 151, 180v, 263, 315v, 426 i 427. Dwie ostatnie z XVI w. sporządzone przez znającego język grecki. Na k. 65 podpis:"Joannes Peste novicius Vagroviciensis. Anno 1731 die 15 Martii" (Celichowski błędnie czytal Piste).
  • Na k. 1 przedniej na wyklejce podpis właściciela rękopisu: "Joannes Wisniewius // Anno a salute hu manu generi data // 1595". Może był to dawny student Uniwersytetu Jagiellońskiego wymieniany w "A. S. U. C." T. 3 s. 131: 1583 aest. Joannes Jacobi de Wisznya dioec. Premisliensis; Muczkowski 228: Joannes Wisniowski Crac. (notarius et consiliarus ducis Ostroviensis) bacc. 1583; Muczkowski 231: 1586 Joannes Wisniowski Cracoviensis, magister? na k. 1 poniżej inną ręką XVIII w.: "Est hic Stephani 2 abbatis Cisterciensis Epistola ad servos dei, in principio Libri Regum, unde coniector hunc Bibliorum librum, vel Cistercii, vel ex aliquo Cisterciensi exemplari transcriptam esse".
  • W katalogu sporządzonym przez W. Kętrzyńskiego rękopis nosił starą sygnaturę Dz. teol. 98. W inwentarzu przepisanym nieco później (1869/1870) ręką Kazimierza Chłapowskiego występuje ta sama sygnatura. Celichowski w swym opisie katalogowym i w inwentarzu nadał nową sygnaturę zgodnie z podziałem teologii na grupy: I. A. 1, umieszczając rękopis ten na czele rękopisów Biblii. Kętrzyński zauważył, a za nim Celichowski odczytał wyblakłą notatkę na dolnym marginesie k. 1: "Inscriptus Cathalogo lib[rarie] [monasterii] Vangrovecens[is]". Celichowski datował ją na XVII w. i odnosił do Wągrowca w Poznańskiem. Tytus Działyński przy wertowaniu bibliotek klasztornych około r. 1817 miał listy polecające do klasztorów cysterskich, m. in. do Wągrowca. Otrzymanie ich ułatwił mu przyjaciel ks. Teofil Wolicki, późniejszy arcybiskup gnieźnieński (1828/1829), poprzednio pomocnik bibliotekarza królewskiego Albertrandego. Klasztor z Łekna przeniesiony został do Wągrowca w r. 1396, po założeniu miasta. W Łeknie założył go w r. 1153 Zbylut, sprowadziwszy cystersów z Alterkamp. Rękopis ten powstał w XIV w., więc może pochodzić jeszcze z Łekna. Od XVI w. w Wągrowcu istniała obok szkoły biblioteka, której resztki przetrwały nawet kasatę klasztoru w r. 1836. Około r. 1925 w bibliotece dekanalnej w murach dawnego klasztoru znajdowało się jeszcze 5 rękopisów i 55 inkunabułów (por. "Biblioteki wielkopolskie" oraz E. Chwalewik: "Zbiory polskie". T. 2 s. 442; Z. Kozłowska-Budkowa: "Repertorium polskich dokumentów doby piastowskiej". Kraków 1937 s. 58-59; "Słownik geograficzny Królestwa Polskiego". T. 13 s. 163; "Encyklopedia kościelna" M. Nowodworskiego. T. 3. 1874 s. 601-602).
  • Oprawa XVI w. w deski obciągnięte brązową skórą, zniszczoną na brzegach i przy grzbiecie. Na narożach metalowe żółte okucia, na brzegach ściętych desek widoczne są resztki zapięcia na klamry (fragmenty pasków i części metalowych). Na wierzchniej okładce w środku, w zwierciadle, w wieńcu słońce z literami I H S, ponad zwierciadłem u góry i u dołu wyciśnięty tytuł: BIBLIA // SACRA. W ramce pośrodku czterech boków sczepione po dwa półkola kryją w środku litery i cyfry. U góry i u dołu znajdujące się cyfry dają datę oprawy: "15 // 71", litery zaś znajdujące się po bokach stanowią monogram A. L. Są to początkowe litery imienia i nazwiska introligatora. Bliżej brzegu deski wąską ramkę stanowi sznur splecionych SS(esów) oraz poczwórne linie. Na skórze okrywającej ścięty brzeg deski w niektórych miejscach widać ku brzegom skierowane poczwórne kreski.
  • Na tylnej okładzinie w ramce odciski rolek z mało czytelnymi podpisami przestawiają drobne sceny: "Puer est natus": Matka Boska z dzieckiem, "Tu es Petrus": św. Piotr, "Taxit pes": Mojżesz, "Data est mihi": Zbawiciel. W zwierciadle w środku superekslibris z bardzo zatartym napisem, którego tekst da sie z poszczególnych liter zrekonstruować: Andreas Dzierzanowsky Abbas Wang[roviensis]". Pośrodku zatarty herb wymienionego Dzierzanowskiego, opata cystersów w Wągrowcu w latach 1553-1583, pierwszego Polaka piastującego tę godność.
  • Cultorum k. 236, powinno być: Multorum
  • O introligatorze A. L. i o jego rolkach por. K. Haebler: "Rollen- und Plattenstempel des XVI. Jahr" B. 1 s. 256, Sammlung Bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten K. Dziatzko - K. Haebler. Ser. II Heft 24. Datuje on jego warsztat koło r. 1574 i przypuszcza, że był to albo Andreas Leffler z Drezna lub raczej żyjący w r. 1588 w Lipsku Abraham Lehmann. Wątpliwości co do osoby nie rozstrzyga występowanie wielkopolskiej oprawy, chyba, że któryś z wymienionych pochodził z Poznania.
  • Po k. 459 następna k. 459a wyrwana, pozostał po niej fragment. Ponieważ przy foliacji przez pomyłkę pominięto k. 195, ilość kart jest poprawna. Pergamin różnych grubości, w części gruby, w części bardzo cienki.
 • Opracowania: k. 90-92v. PL 166, 1373-1376 Stephanus (Harding) III abbas Cisterciensis: Censura de aliquot locis librorum. Opat w l. 1109-1134, jego rkps oryg. w 4 t. obejmujący Pismo św. znajduje się w Miejskiej Bibl. w Dijon. Por. C. Oursel: La miniature du XII s. a l'abbaye de Citeaux. Dijon 1926, 17 sq i tabl. k. 236 PL 29, 445-446; Stegmüller: Rep. biblic.nie podaje k. 230 Stegmüller: Rep. biblic. 468; druk. Hugo de S. Caro: Opera. Venetia 1705 III 139; PL 113, 1167 de Walafridi Strabonis: Glossa Ordinaria k. 186v.-187 PL 28, 1137-1142; Stegmüller: Rep. biblic. 344 k. 182 PL 28, 1503-1506; Stegmüller: Rep. biblic. 341 i 343 k. 1-3 PL 22, 520-549; Stegmüller: Rep. biblic. 284 k. 177v. PL 29, 39-42; Stegmüller: Rep. biblic. 334 k. 174-174v. PL 29, 23-25; Stegmüller: Rep. biblic. 332 k. 137-138 PL 28, 1389-1394; Stegmüller: Rep. biblic. 328 k. 90-91v. PL 28, 591-604; Stegmüller: Rep. biblic. 323 k. 71 PL 28, 503-506; Stegmüller: Rep. biblic. 311 k. 3-3v. PL 28, 177-184; Stegmüller: Rep. biblic. 285 k. 251-252 PL 28, 825-828; Stegmüller: Rep. biblic. 482 inaczej zaczyna i inaczej cytuje k. 218 PL 28, 1305-1308; Stegmüller: Rep. biblic. 457 k. 187 PL 29, 63-64; Stegmüller: Rep. biblic. 357

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  1
  @
  a lat h heb h grc h arc
 • 130
   0
   .
  a Biblia Vetus et Novum Testamentum l (łac.)
 • 245
   0
   0
  a Biblia sacra.
 • 246
   1
   @
  a "Colonenses et hi sunt Asiani, sicut Laodicenses [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Thessalonicenses sunt Macedones. [Hi] in Christo Jesu [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] collaudat apostolus". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Ad Thessalonicenses secundam scribit epistolam apostolus [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] per Titum et Onesimum". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Thimotheum instruit et docet de ordine [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] discipline". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Titum commonefacit et instruit [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] ei a Nicopoli". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Philemoni familiares litteras[...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] de carcere". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "In primis dicendum est cur apostolus Paulus in hac epistola non servaverit morem suum [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] a legalibus discernere uerbis". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Actus apostolorum nudam quidem sinare videntur historiam [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] languentis esse medicamina". i [Expl.]
 • 246
   1
   @
  a "Non ita ordo est apud grecos, qui integre sapiunt [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] poscentibus denegabo". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Apocalipsis Johannis apostoli tot habet sacramenta [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] latent inteligentie". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] testimonium perhibit istorum. Eciam venio cito. Amen. Gratia domini nostri Jesu Christi cum omnibus vobis. Amen". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "A az apprehendens vel apprehensio. Adtestificans [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] zuzim consiliantes vel consiliatores eorum". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] aures surde si ut [!] ceterorum". i [Expl.:]
 • 246
   1
  @ 
  a "[...] ossa eius in terram suam". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "De die primo in quo lux facta [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] in latinum eos transferre sermonem". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Desiderii mei desideratas accepi epistolas [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] cogitat esse moriturum". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Frater Ambrosius mihi tua munuscula [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] debeamus aure transire". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Tandem finito pentateuco Moysi [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] insaniam provocate". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Jhezehiel propheta cum Joachim rege Iuda [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] senecians manducans". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Danielem prophetam iuxta septuaginta interpretes [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] amore labuntur aut odio" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  5 . a "Non idem ordo est duodecim prophetarum apud Hebreos [...]" i [Inc.:}
 • 246
   1
   @
  a [...] titulus prophetaverunt". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Johel filius Fatuel describit terram [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] recte incipiet prophetare". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Amos pastor et rusticus et ruborum mora [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] tuam predica Jerusalem". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Abdias qui interpretatur servus domini [...] i [[Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] hastam [!] percucit spiritali". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "[J]o[n]as interpretatur colomba [...] i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] gentibus nunciat". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Micheas de Morastim, coheres Christi [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a " [...] percusserit iudicus Israel". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Naum consolator orbis interpretatur [...] i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] et annunciantis pacem". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Abacuc luctator fortis et rigidus [...]" i [Inc.:"
 • 246
   1
   @
  a "[...] fortitudo eius". i [Expl.:"
 • 246
   1
   @
  a "Sophonias speculator audivit clamorem [...]" i [Inc.:]"
 • 246
   1
   @
  a "[...] qui involuti erant argento". i [Expl.:"
 • 246
   1
   @
  a "Aggeus festivus et letus [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] desideratis cunctis gentibus". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Zacharias memor domini sui multiplex [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] super pullum filium subiugalis". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Malachias est in fine omnium prophetarum [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] oblacio munda". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Liber generationis Jesu Christi [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] ad conssummationem seculi". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Marcus ewangelista dei electus et Petri [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] incrementum prestat Deus est". i [expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Lucas Syrus natione Antiochensis, arte medicus [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] fastidientibus prodesse". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Hic est Johannes Euangelista unus ex discipulis [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] doctrina servetur". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Romani sunt in partes [!] Italie. Hi preuenti sunt [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] a Corintho". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Chorintii sunt Achaici. Et hi similiter [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] discipulum suum". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Galathe sunt Greci, hi verbum veritatis [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] ab Epheso". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Ephesi sunt asiani. Hi accepto verbum veritatis [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] per Thiticum diaconum". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Philipenses sunt Macedones. Hi accepto verbo [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] per [E] pafroditum". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] scripsit eis ab Epheso". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] dignati complesse". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Si septuaginta interpretum pura [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Chromacio et Heliodoro episcopis Jeronimus [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Apud Hebreos liber Judith [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...]insuperabilem superaret". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Librum Hester variis [...] i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] in LXX edicione maluimus". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Cogor per singulos scripture [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] quam malivolum probet". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Si aut fiscellam iuncco texerem [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] ex aliorum negocio". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Beatus vir qui non abiit [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] omnis spiritus laudet dominum". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Chromacio et Heliodoro episcopis Hieronimus. Iungat epistola [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
  @ 
  a "In principio creavit deus celum et terram [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] saporem seruauerint". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "[Liber sapiencie apud Hebreos [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] diligenter exprimitur". i [Expl.:]581
 • 246
   1
  @
  a "[M]ultorum nobis et magnorum [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] proposuerunt vitam agere". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "A versibus viderit esse descriptos [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] diutius insultarent". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Jeremias Propheta cui hic prologus scribitur [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] vel marginem eius aliquid notare presumat". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "[F]rater Stephanus cenobii [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] runa iebrisei". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "De Helcana et uxoribus eius [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] et silvi de bonis". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Viginti et duas litteras apud Hebreos [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] alloquitur eos Josue". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Promittit deus Josue dicens [...]" i [Inc.:]
 • 250 a kop.
 • 260 c 14 w.
 • 300 a 461 k. b ilum. c 28x19 cm
 • 340 a perg. d rkps e Deski, skóra brązowa, wyciski ślepe, okucia, resztki zapięć, 16 w.
 • 500 a Pismo: minuskuła gotycka XIV w., drobne, cysterskie, kilku rąk, w dwu kolumnach, glosy marginalne liczne XIV, a zwłaszcza XV w. Inicjały głównie czerwone i niebieskie, z użyciem takich filigranów, wąsików, wypustek i białych rąbków oraz żółtej farby. Brak ozdób figuralnych i miniatur.
 • 500 a Liczne mniejsze inicjały jednobarwne czerwone lub niebieskie z wąsami i wypustkami przeciwnej barwy.
 • 500 a Duże litery występują na k. 1, 3, 4, 20v, 34v, 44, 58v, 71 (z użyciem żółtej farby, koła z niebieskimi kwiatami), 71v, 80v (żółta farba tłem dla niebieskich kwiatów), 89v, 91, 92v, 105 (z zieloną farbą), 116 (z zieloną farbą), 124 (z żółtą farbą), 137 (z żółtą farbą), 138 (z żółtą farbą), 148 (z żółtą farbą), 161, 164v, 174, 177v, 182, 186, 198, 201, 203, 204v, 206v, 209, 211, 213v, 226, 229, 230v, 236, 251v, 252, 269v (z ozdobami schodowatym), 288v, 290v, 308, 308v, 318v, 319v, 321v, 322, 324, 325, 325v, 326v, 327, 330, 331, 324v, 350, 360, 360v, 367v, 374, 382, 392v, 397, 400, 401v, 403, 404, 405v, 406, 406v, 407, 408, 409, 409v, 410, 413, 425, 425v, 428, 428v, 429, 430, 430v, 437.
 • 500 a Obok tekstów liczne drobne glosy marginalne z XIV i XV w. passim. Wystepują też glosy interlinearne i marginalne ręką pisarza tekstu. Większe glosy por. k. 22v, 29v, 32v, 34, 40v, 44v, 94, 95v, 98, 99v, 102, 105, 111, 122, 151, 180v, 263, 315v, 426 i 427. Dwie ostatnie z XVI w. sporządzone przez znającego język grecki. Na k. 65 podpis:"Joannes Peste novicius Vagroviciensis. Anno 1731 die 15 Martii" (Celichowski błędnie czytal Piste).
 • 500 a Na k. 1 przedniej na wyklejce podpis właściciela rękopisu: "Joannes Wisniewius // Anno a salute hu manu generi data // 1595". Może był to dawny student Uniwersytetu Jagiellońskiego wymieniany w "A. S. U. C." T. 3 s. 131: 1583 aest. Joannes Jacobi de Wisznya dioec. Premisliensis; Muczkowski 228: Joannes Wisniowski Crac. (notarius et consiliarus ducis Ostroviensis) bacc. 1583; Muczkowski 231: 1586 Joannes Wisniowski Cracoviensis, magister? na k. 1 poniżej inną ręką XVIII w.: "Est hic Stephani 2 abbatis Cisterciensis Epistola ad servos dei, in principio Libri Regum, unde coniector hunc Bibliorum librum, vel Cistercii, vel ex aliquo Cisterciensi exemplari transcriptam esse".
 • 500 a W katalogu sporządzonym przez W. Kętrzyńskiego rękopis nosił starą sygnaturę Dz. teol. 98. W inwentarzu przepisanym nieco później (1869/1870) ręką Kazimierza Chłapowskiego występuje ta sama sygnatura. Celichowski w swym opisie katalogowym i w inwentarzu nadał nową sygnaturę zgodnie z podziałem teologii na grupy: I. A. 1, umieszczając rękopis ten na czele rękopisów Biblii. Kętrzyński zauważył, a za nim Celichowski odczytał wyblakłą notatkę na dolnym marginesie k. 1: "Inscriptus Cathalogo lib[rarie] [monasterii] Vangrovecens[is]". Celichowski datował ją na XVII w. i odnosił do Wągrowca w Poznańskiem. Tytus Działyński przy wertowaniu bibliotek klasztornych około r. 1817 miał listy polecające do klasztorów cysterskich, m. in. do Wągrowca. Otrzymanie ich ułatwił mu przyjaciel ks. Teofil Wolicki, późniejszy arcybiskup gnieźnieński (1828/1829), poprzednio pomocnik bibliotekarza królewskiego Albertrandego. Klasztor z Łekna przeniesiony został do Wągrowca w r. 1396, po założeniu miasta. W Łeknie założył go w r. 1153 Zbylut, sprowadziwszy cystersów z Alterkamp. Rękopis ten powstał w XIV w., więc może pochodzić jeszcze z Łekna. Od XVI w. w Wągrowcu istniała obok szkoły biblioteka, której resztki przetrwały nawet kasatę klasztoru w r. 1836. Około r. 1925 w bibliotece dekanalnej w murach dawnego klasztoru znajdowało się jeszcze 5 rękopisów i 55 inkunabułów (por. "Biblioteki wielkopolskie" oraz E. Chwalewik: "Zbiory polskie". T. 2 s. 442; Z. Kozłowska-Budkowa: "Repertorium polskich dokumentów doby piastowskiej". Kraków 1937 s. 58-59; "Słownik geograficzny Królestwa Polskiego". T. 13 s. 163; "Encyklopedia kościelna" M. Nowodworskiego. T. 3. 1874 s. 601-602).
 • 500 a Oprawa XVI w. w deski obciągnięte brązową skórą, zniszczoną na brzegach i przy grzbiecie. Na narożach metalowe żółte okucia, na brzegach ściętych desek widoczne są resztki zapięcia na klamry (fragmenty pasków i części metalowych). Na wierzchniej okładce w środku, w zwierciadle, w wieńcu słońce z literami I H S, ponad zwierciadłem u góry i u dołu wyciśnięty tytuł: BIBLIA // SACRA. W ramce pośrodku czterech boków sczepione po dwa półkola kryją w środku litery i cyfry. U góry i u dołu znajdujące się cyfry dają datę oprawy: "15 // 71", litery zaś znajdujące się po bokach stanowią monogram A. L. Są to początkowe litery imienia i nazwiska introligatora. Bliżej brzegu deski wąską ramkę stanowi sznur splecionych SS(esów) oraz poczwórne linie. Na skórze okrywającej ścięty brzeg deski w niektórych miejscach widać ku brzegom skierowane poczwórne kreski.
 • 500 a Na tylnej okładzinie w ramce odciski rolek z mało czytelnymi podpisami przestawiają drobne sceny: "Puer est natus": Matka Boska z dzieckiem, "Tu es Petrus": św. Piotr, "Taxit pes": Mojżesz, "Data est mihi": Zbawiciel. W zwierciadle w środku superekslibris z bardzo zatartym napisem, którego tekst da sie z poszczególnych liter zrekonstruować: Andreas Dzierzanowsky Abbas Wang[roviensis]". Pośrodku zatarty herb wymienionego Dzierzanowskiego, opata cystersów w Wągrowcu w latach 1553-1583, pierwszego Polaka piastującego tę godność.
 • 500 a Cultorum k. 236, powinno być: Multorum
 • 500 a O introligatorze A. L. i o jego rolkach por. K. Haebler: "Rollen- und Plattenstempel des XVI. Jahr" B. 1 s. 256, Sammlung Bibliothekswissenschaftlicher Arbeiten K. Dziatzko - K. Haebler. Ser. II Heft 24. Datuje on jego warsztat koło r. 1574 i przypuszcza, że był to albo Andreas Leffler z Drezna lub raczej żyjący w r. 1588 w Lipsku Abraham Lehmann. Wątpliwości co do osoby nie rozstrzyga występowanie wielkopolskiej oprawy, chyba, że któryś z wymienionych pochodził z Poznania.
 • 500 a Po k. 459 następna k. 459a wyrwana, pozostał po niej fragment. Ponieważ przy foliacji przez pomyłkę pominięto k. 195, ilość kart jest poprawna. Pergamin różnych grubości, w części gruby, w części bardzo cienki.
 • 520 a Incipit prologus in epistola ad Ephesios k. 401v.
 • 520 a Hieronymus: Epistola ad Paulinum presb. de Studio scripturarum c. 1-8 k. 1-3
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in Pentateuchum ad Desiderium k. 3-3v.
 • 520 a Genesis spis treści k. 3v-4
 • 520 a Genesis k. 4
 • 520 a Exodus k. 20v.
 • 520 a Leviticus k. 34
 • 520 a Numeri k. 44
 • 520 a Deuteronomion k. 58
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in librum Josue k. 71
 • 520 a Spis treści księgi Josue k. 71-71v.
 • 520 a Josue k. 71v.
 • 520 a Judicum k. 80
 • 520 a Ruth k. 89v.
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in libros Regum k. 91-91v.
 • 520 a Spis treści k. 91v-92
 • 520 a Tytuł ręką XVI w.: Epistola S. Stephani Abbatis secundi Cisterciensis ad Fratres k. 92-92v.
 • 520 a Regum I k. 92
 • 520 a Regum II k. 105
 • 520 a Regum III k. 116
 • 520 a Regum IV k. 127
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in Paralipomenon k. 137v.-138
 • 520 a Paralipomenon I k. 138
 • 520 a Paralipomenon II k. 148
 • 520 a Esdre I k. 161
 • 520 a Neemias k. 164v.
 • 520 a Esdre II k. 169
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in Thobiam k. 174-174v.
 • 520 a Thobie k. 174v.
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in Judith k. 177v.
 • 520 a Judith k. 177v.
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in librum Hester k. 182
 • 520 a Hester k. 182
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in Job k. 186v.-187
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in librum Job k. 187
 • 520 a Job k. 187-197
 • 520 a Incipit liber ymnorum vel soliloquiorum prophete de Christo [Psalmi] k. 198-218
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in libros Salomonis k. 218
 • 520 a Parabolae k. 218
 • 520 a Ecclesiastes k. 226
 • 520 a Cantica canticorum k. 229
 • 520 a Incipit prologus in libro sapiencie k. 230
 • 520 a Sapiencia k. 230v.
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in Ecclesiasticum k. 236
 • 520 a Ecclesiasticus k. 236v.
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in librum Isaiae k. 251-252
 • 520 a Isaias k. 252-268
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in Jeremiam k. 268v-269v
 • 520 a Jeremias k. 269v.
 • 520 a Na marginesie ręką XV w.: Hic est defectus libri Baruch scribe. k. 288v.
 • 520 a Hieronymus:Incipit prologus in libro Ezechielis. k. 290-290v.
 • 520 a Ezechiel k. 290v.
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in Daniel k. 308v.
 • 520 a Daniel k. 308v.
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in duodecim prophetas k. 316
 • 520 a Oseas k. 316
 • 520 a Hieronymus: Praefacio in Joel k. 318
 • 520 a Joel k. 318v.
 • 520 a Praefacio lub argumentum de Amos k. 319v.
 • 520 a Amos [I, 1-IX, 15] k. 319v.
 • 520 a Praefacio de Abdias k. 321v.
 • 520 a Abdias k. 321v.
 • 520 a Praefacio in Jonas k. 322
 • 520 a Jonas k. 322
 • 520 a Praefacio in Micheas k. 322v.
 • 520 a Micheas k. 323v.
 • 520 a Praefacio in Nahum
 • 520 a Nahum k. 324
 • 520 a Praefacio in Habacuc k. 325
 • 520 a Habacuc k. 325
 • 520 a Praefacio in Sophoniam k. 325v.
 • 520 a Sophonias k. 325v.
 • 520 a Praefacio in Aggaeum k. 326v.
 • 520 a Aggaeus k. 326v.
 • 520 a Praefacio in Zachariam k. 327
 • 520 a Zacharias k. 327
 • 520 a Praefacio in Malachiam k. 330
 • 520 a Malachias k. 330
 • 520 a Macchabeorum I, k. 331
 • 520 a Macchabeorum II, k. 342v.
 • 520 a Incipit initium [!] ewangelium Matthei k. 350-360
 • 520 a Incipit prologus in ewangelium Marci k. 360v.
 • 520 a Ewangelium Marci k. 360v.
 • 520 a Incipit prologus in euangelion Luce k. 367-367v.
 • 520 a Ewangelium Lucae k. 367v.
 • 520 a Incipit prologus in euangelio Johannis k. 379-388
 • 520 a Ewangelium Johannis k. 379-388
 • 520 a Prologus in epistola Pauli k. 388
 • 520 a Epist. Pauli ad Romanos k. 388-392v.
 • 520 a Incipit prologus in epistola ad Chorinthios k. 392v.
 • 520 a Epist. Pauli ad Corintios I k. 392v-397
 • 520 a Epist. Pauli ad Cor. II k. 397-400
 • 520 a Ad Galathas [prologus Walifridi Strabonis] k. 400
 • 520 a Epist. Pauli ad Galathas k. 400- 401v.
 • 520 a Epist. Pauli ad Ephesios k. 401v-403
 • 520 a Incipit prologus in epistola ad Philipenses k. 403v.
 • 520 a Epist. Pauli ad Philipenses k. 403-404
 • 520 a Prologus ad Colocenses [Walifridi Strabonis] k. 404
 • 520 a Epist. Pauli ad Colocenses k. 404-405
 • 520 a Prologus ad Thesalonicenses k. 405-405v.
 • 520 a Epist. Pauli ad Thesalonicenses k. 405-406
 • 520 a Prologus ad Thesalonicenses secunda k. 406
 • 520 a Epist. Pauli ad Thesalonicenses II k. 406v.
 • 520 a In Timotheum prologus k. 407
 • 520 a Epist. Pauli ad Thimotheum k. 408
 • 520 a In Titum prologus k. 409
 • 520 a Epist. Pauli ad Titum k. 409
 • 520 a In Philemon prologus k. 409v.
 • 520 a Epist. Pauli ad Philemon k. 409v.
 • 520 a In Hebreos prologus k. 409v.
 • 520 a Epist. Pauli ad Hebreos k. 410-413
 • 520 a Prologus ad Actus apostolorum k. 413
 • 520 a Actus Apostolorum k. 413-425
 • 520 a Hieronymus: Prologus septem epistolarum canonicarum k. 425-425v.
 • 520 a Epist. Jacobi k. 425v.
 • 520 a Epist. Petri k. 426
 • 520 a Epist. Petri II k. 428
 • 520 a Epist. Johan. I k. 429
 • 520 a Epist. Johan. II k. 429v.
 • 520 a Epist. Johan. III k. 430
 • 520 a Epist. Iudas k. 430
 • 520 a Prologus k. 430v.
 • 520 a Apocalisis k. 430v-436
 • 520 a Stephanus Langton (Pseud. Remigius Altissiodorensis): Interpetaciones nominum hebraicorum k. 437-461
 • 530 d Mf 1115
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac.
 • 561 a "Es hic Stephani 2 abbatis Cistersciensis Epistola ad servos dei,in principio Libri Regum, unde coniector hunc Bibliorum librum vel Cistercii, velex aliquo Cisterciensi exemplari transcriptam esse" - [rkps w w.] w Stefan opat cystersów
 • 561 a "Joannes Peste novicius Vagroviciensis. Anno 1731 die 15 Martii" - [rkps k. 65] r 1731 w Peste Joannes
 • 561 a "Inscriptus Cathalogo lib[rariae monasterii] Vangrovecens[is]" - [rkps 17 w.] m Wągrowiec w cystersi Wągrowiec
 • 561 a "Joannes Wisniewius Anno a salute humano generi data 1595" - [rkps] r 1595 w Wiśniewski Jan
 • 561 a "Andreas Dzierzanowsky Abbas Wang[roviensis]" - [supereksl.] m Wągrowiec r 1553-1583 w Dzierżanowski Andrzej opat cysterski
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d Kętrz. Dz. teol. 98 d BK I, A 1 w Działyński Tytus
 • 581 a k. 90-92v. PL 166, 1373-1376 Stephanus (Harding) III abbas Cisterciensis: Censura de aliquot locis librorum. Opat w l. 1109-1134, jego rkps oryg. w 4 t. obejmujący Pismo św. znajduje się w Miejskiej Bibl. w Dijon. Por. C. Oursel: La miniature du XII s. a l'abbaye de Citeaux. Dijon 1926, 17 sq i tabl. a k. 236 PL 29, 445-446; Stegmüller: Rep. biblic.nie podaje a k. 230 Stegmüller: Rep. biblic. 468; druk. Hugo de S. Caro: Opera. Venetia 1705 III 139; PL 113, 1167 de Walafridi Strabonis: Glossa Ordinaria a k. 186v.-187 PL 28, 1137-1142; Stegmüller: Rep. biblic. 344 a k. 182 PL 28, 1503-1506; Stegmüller: Rep. biblic. 341 i 343 a k. 1-3 PL 22, 520-549; Stegmüller: Rep. biblic. 284 a k. 177v. PL 29, 39-42; Stegmüller: Rep. biblic. 334 a k. 174-174v. PL 29, 23-25; Stegmüller: Rep. biblic. 332 a k. 137-138 PL 28, 1389-1394; Stegmüller: Rep. biblic. 328 a k. 90-91v. PL 28, 591-604; Stegmüller: Rep. biblic. 323 a k. 71 PL 28, 503-506; Stegmüller: Rep. biblic. 311 a k. 3-3v. PL 28, 177-184; Stegmüller: Rep. biblic. 285 a k. 251-252 PL 28, 825-828; Stegmüller: Rep. biblic. 482 inaczej zaczyna i inaczej cytuje a k. 218 PL 28, 1305-1308; Stegmüller: Rep. biblic. 457 a k. 187 PL 29, 63-64; Stegmüller: Rep. biblic. 357
 • 630
   0
   9
  a Biblia. p ST.
 • 630
  0
   9
  a Biblia. p NT.
 • 700
  0
  2
  a Hieronim c (św. ; d ca 340-ca 420) t Praefacio in Paralipomenon
 • 700
  0
  2
  a Hieronim c (św. ; d ca 340-ca 420) t Praefacio in Judith
 • 700
  0
  2
  a Hieronim c (św. ; d ca 340-ca 420) t Praefacio in Thobiam
 • 700
  0
  2
  a Hieronim c (św. ; d ca 340-ca 420) t Praefacio in Ecclesiasticum
 • 700
  0
  2
  a Hieronim c (św. ; d ca 340-ca 420) t Praefacio in librum Isaiae
 • 700
  0
  2
  a Hieronim c (św. ; d ca 340-ca 420) t Praefacio in Pentateuchum ad Desiderium
 • 700
  0
  2
  a Hieronim c (św. ; d ca 340-ca 420) t Praefacio in librum Josue
 • 700
  0
  2
  a Hieronim c (św. ; d ca 340-ca 420) t Praefacio in libros Regum
 • 700
  0
  2
  a Hieronim c (św. ; d ca 340-ca 420) t Epistola ad Paulinum presb. de Studio scripturarum
 • 700
  0
  2
  a Hieronim c (św. ; d ca 340-ca 420) t Praefacio in librum Hester
 • 700
  0
  2
  a Hieronim c (św. ; d ca 340-ca 420) t Praefacio in librum Job
 • 700
  0
  2
  a Hieronim c (św. ; d ca 340-ca 420) t Praefacio in libros Salomonis
 • 700
  0
  2
  a Stefan c opat cystersów d t Epistola S. Stephani Abbatis secundi Cisterciensis ad Fratres
 • 740 a Parabolae
 • 740 a Ecclesiastes
 • 740 a Cantica canticorum
 • 740 a Incipit ||prologus in libro sapiencie
 • 740 a Sapiencia
 • 740 a Ecclesiasticus
 • 740 a Hester
 • 740 a Judith
 • 740 a Thobie
 • 740 a Esdre II
 • 740 a Neemias
 • 740 a Judicum
 • 740 a Job
 • 740 a Incipit ||liber hymnorum vel soliloquiorum prophete de Christo Psalmi
 • 740 a Deuteronomion
 • 740 a Księgi Josue spis treści
 • 740 a Josue
 • 740 a Esdre I
 • 740 a Paralipomenon II
 • 740 a Paralipomenon I
 • 740 a Regum IV
 • 740 a Regum III
 • 740 a Regum II
 • 740 a Regum I
 • 740 a Ruth
 • 740 a Genesis
 • 740 a Exodus
 • 740 a Leviticus
 • 740 a Numeri
 • 852 j BK 00001
 • 999 d 16.12.20

Indeksy