[Formularz bernardyński z początku 16 w.].

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00019
 • Kopie: Mf 1456
 • Tytuł: [Formularz bernardyński z początku 16 w.].
 • Miejsce i czas powstania: 1538
 • Opis fizyczny: 320 k. 15,5x10 cm
 • Oprawa: Skóra brązowa, strychulec, odciski plakiet IHS, MARIA
 • Język: Łac.
 • Zawartość:
  • [Innocentius VIII. Rome 19 VI. 1487] Innocencius episcopus servus servorum dei [...] k. 261v.-263v.
  • Excerpta de privilegiis locorum terrae sctae [??? [...] Privilegia fratrum minorum summatim p. Rdum. Pre. frem. Cristoforum de Varisio. pocz. XVI w.
  • "Tractatus de confessione" k. 1-171
  • Przedmowa k. 1-2
  • Sequitur registrum huius tractatus. De dignitate sacerdotum [...] k. 2-4
  • Capitulum primum de dignitate sacerdotum k. 4-99
  • De irregularitate capitulum LXVI. Regularitas est impedimentum k. 106v.
  • Circa suspensionis sentenciam est sciendum k. 106v.-111v.
  • [R]estat nunc de quarto digesto de forma ferende excommunicacionis [...] k. 111v.-115
  • De ecclesiastico interdicto qualiter sit observandum k. 115-136
  • [50 reguł] De irregularitate k. 136-167
  • Secuntur cautele circa censuras ecclesiasticas. Videlicet Prima cautela est episcopus [...] k. 167-171
  • Arbor consanguinitatis k. 171-181v.
  • [Tablica] Arbor consanguinitatis k. 181v.-182
  • Arbor affinitatis k. 182v.-189v.
  • [Tablica] Arbor affinitatis k. 190v.-191
  • Na dolnym marginesie k. 193 data 1538 Arbor cognacionis spiritualis k. 192-196
  • [Tablica] Arbor cognacionis spiritualis k. 196v.
  • De septem peccatis mortalibus k. 197v.-226
  • Przywileje papieskie dla braci mniejszych obserwantów (bernardynów), w wyciągach i streszczeniach k. 227-258v.
  • [Z komentarzami, ugrupowane systemarycznie.] A quibus et quomodo fratres possunt absolvere k. 242v.
  • Quomodo fratres possunt dispensare k. 244
  • De dispensacione super rigore regule k. 252
  • De indulgencii sciendum k. 254
  • De confirmacione privilegiorum k. 257
  • De auctoritate gwardiani montis Syon k. 258
  • Formularz dokumentów polskich bernardynów k. 259v.-320
  • Concessio Sixti pape 4-ti vicario Polonie etc. pro infidelibus suscipiendis [...] Romae 31. VIII. 1480 k. 259-260v.
  • Alia eiusdem k. 260-261
  • [Komentarz do trzech powyższych przywilejów.] Et notandum quod ista tria privilegia proxime posita data sunt specialiter pro provincia Polonie. Breve quod primo positum est datum fuit venerando patri fratri Mariano de Jezorko pro tunc vicario a Sixto papa quarto. Istud vero privilegium datum est ad instanciam fratris Stanislai Slappa et fratris Johanis Vitreatoris per Innocencium [...] k. 263sq.
  • Johannes episcopus servus servorum dei. Dilectis filiis fratribus de ordine fratrum minorum in terris Saracenorum [...] k. 271-277
  • Sequitur Extravagans Bonifacii VIII k. 277v.-279
  • [Rome ... 1501. 23. VIII] Sequitur bulla pape Alexandri [VI], quod Greci et Rutheni possunt suscipi ad unionem sive rebaptizacione. k. 279-282.
  • Secuntur gracie concesse fratribus per sanctissimum dominum nostrum Innocencium octavum quas concessit oraculo vive vocis a.d. 1487 in die Agnetis secundo k. 283-284v.
  • De idulgenciis k. 284v.
  • [Wedle miesięcy] Secuntur indulgencie plenarie que sunt Rome concesse per dominum papam Sixtum 4-um pro fratribus tamen in omnibus locis fratrum minorum k. 285-286v.
  • [W streszczeniu z podaniem dat i papieży] Et nota quod sunt multe alie indulgencie k. 286v.-304
  • Defensiorum pro mendicantibus k. 305-307v.
  • Privilegia fratrum minorum k. 308-317
  • Quod nullus infringat loca nostra vel dampnabilem in eis violenciam faciat k. 317-317v.
  • Quando venimus ad loca supposita interdicto circa seculares possumus celebrare k. 317v-319v.
  • Procuratorium sic fiet k. 320
 • Proweniencja: "Biblioteka nabyła od Igla ze Lwowa 1874 - w spisie tymczasowym Nr 231" - [rkps 19 w.]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Franciszkanie 16 w.
  • Duchowość zakonna 16 w.
  • Teologia katolicka 16 w.
  • Sakramenty katolicyzm 16 w.
  • Reguły i konstytucje zakonne 16 w.
 • Uwagi:
  • Brak tekstów na wyklejkach i oznak proweniencji. Opis Celichowskiego (I B 19) notuje: "Biblioteka nabyła od Igła ze Lwowa 1874 - w spisie tymczasowym Nr 231'.
  • Pismo w 1 kolumnie, 2 rąk, minuskuły gotyckiej skłaniającej się ku kursywie i drugiej przypominającej antykwę.
  • Oprawa w tekturę obciągniętą brązową skórą z widocznymi śladami umocowania 4 rzemyków do zawiązywania. Ozdobę stanowią 3 ramki: zewnętrzna z 2 linii w odstępie 0,5 cm, na jej rogach rozetki; druga ramka 1,5 cm szerokości, oddzielona 3 liniami od trzeciej ramki, na rogach linii po 4 rozetki. W drugiej ramce linijki po bokach są po 4, u dołu i u góry po 3. Trzecia ramka szersza niż 1 cm wypełniona jest wyciskami tworzącymi kratkę. W środku znajduje się zwierciadło obrzeżone pociagnięciami strychulca, na rogach rozetki. Zwierciadło wypełniają 2 odciski wielkich rozet z "IHS" i 3 kartusze ze słowem "Maria". Tylna okładka jest taka sama, tylko zamiast linii są snopki.
  • Składki są z początku numerowane. Niektóre karty wycięte, luźne lub wyrwane (zachowane nici po kilku składkach).
  • W niektórych częściach rekopisu częste rubrowanie: 1-21, 25-27, 37-59, 61-63, 181-230, 254-259, 267-285, 296-299, 305-310. Inicjały czerwone, głównie w I cześci. Tytuły czarne, ozdób brak.
  • Do k. 266 żółty papier z gęstymi prążkami i liniami pionowymi co 3,5 cm. K. 181 i 182 zlepiona z 2 kart, poprzedni tekst zastąpiono nowym.
  • Na dalszych składkach znaki wodne na papierze, np. głowa wołu z krzyżem obwiniętym przez węża, rogi szerokie, oczy dotykaja niemal ucha w części podobne do Piekosińskiego nr 1096 (z r. 1496).
 • Opracowania:
  • Bull. Franc. S. N. T. 3 nr 1462 s. 743 k. 259-260v.
  • Ann. Min. VI, 415 Johannes XXII (Awinion 23. X. 1321) k. 271-277
  • Ann. Min. nie wymienia k. 260-261

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  0
  @
  a lat
 • 130
   0
   .
  a Tractatus de confessione
 • 245
   0
   0
  a [Formularz bernardyński z początku 16 w.].
 • 246
   1
   @
  a "Concessio Sixti pape 4-ti vicario Polonie etc. pro infidelibus suscipiendis [...] Romae 31. VIII. 1480. Dilecti fili Cupiens pro pastorali officio nostro [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Cum omnis etas ab adolescencia prona sit ad malum [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] ad materie prompcionem certa distinxi capitula". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Sequitur registrum huius tractatus. de dignitate sacerdotum [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] In quibus casibus abbas dispensat LXV". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Qui bene presunt honore habeantur [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] de summa excomunicacionis. Cum illorum". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "de irregularitate capitulum LXVI. Regularitas est impedimentum [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] Apud misericordem iudicem. Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "[Q]uod suspensio est prohibicio qua quis astringitur abstinire [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
  @
  a "[...] non potest secundum Johannem Andree in dicta glosa magna". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "[R]estat nunc de quarto digesto de forma ferende excommunicacionis [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] ita intellegitur dictum Innocencii qui perplexe scripsit de hoc de summa excomunicacionis cum desideres". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "[F]inem opusculo imponere cupientes de ecclesiastico [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] maioribus circa talia fieri solent. Hec ille". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Ad habendam aliquam noticiam de irregularitate. Notande sunt alique regule [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] videre declinare pro secunda". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Secuntur cautele circa censuras ecclesiasticas. Videlicet Prima cautela est episcopus [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] in vinea sua laborantibus promisssa largiri dignetur tempore oportuno. Amen". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "[C]irca lecturam arboris diversis olim diversum modum tenentibus Johanes de Deo hispanus post illos diversos lecture [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] hos collaterales contrahere non video". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Ad arborem affinitatis et eius materiam transeamus et primo videndum est [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] studentes continuo perseverare per garciam euis qui est benedictus in secula seculorum. Amen". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Circa lecturam arboris cognacionis spiritualis iuxta modum et formam tradicionis egregii doctorum Joannis Andree in sua lectura arboris consanguinitatis et affinitatis conformiter procedendo. Primo vedendum est quid sit cognacio spiritualis [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] ac tenente ad confirmacionem et tento etc." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Peccatum a doctoribus diffinitur diversis modis. Primo Augustinus: pecatum est voluntas retinendi [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] Iam mechatus est in corde suo. Et sic patet de luxuria etc." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "In nomine domine amen. Secuntur exerpta de priuilegiis locorum terre sancte, que concesse sunt fratribus per diversos summos pontifices in ipsis et in omnibus partibus infidelium habitantibus. Quod fratres ubique possunt accipere loca. Tres summi pontifices [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] deputare ministrum vel ministram. Laus deo". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] non obstantibus quibuscumque". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Universis et singulis archiepiscopis episcopis prelatis et ordinariis in regno Polonie... Cum certa relacione cognovimus [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] ad amplectendum ritum katholicum alliciantur et invitentur. Datum Rome a S. Petrum". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Innocencius episcopus servus servorum dei. Ad futuram rei memoriam. Ea que per predecessores nostros [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] se noverint incursurum". i [Expl.:]
 • 246
   1
  @
  a "Et notandum quod ista tria privilegia proxime posita data sunt specialiter pro provincia Polonie. Breve quod primo positum est datum fuit venerando patri fratri Mariano de Jezorko pro tunc vicario a Sixto papa quarto. Istud vero privilegium datum est ad instanciam fratris Stanislai Slappa et fratris Johanis Vitreatoris per Innocencium [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Johannes episcopus servus dei. Dilectus filiis fratribus de ordine fratrum minorum in terris Saracenorum [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "Cum hora undecima sit [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] Et nota quod transsumpta graciarum et privilegiorum provincie Boznensis habentur in provincia Polonie in loco Wylnensi ibi plenius videantur". i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Bonifacius papa octavus ad perpetuam rei memoriam. Unam sanctam Ecclesiam katholicam [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] Extravagans suprascripta est autentica et allegatur in Iure in multis locis." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Sequitur bulla pape Alexandri [VI], quod Greci et Rutheni possunt suscipi ad unionem sive rebaptizacione. Alexander episcopus servus servorum dei. Ad perpetuam rei memoriam. Altitudo divini consilii quod humana [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] pontificatus nostri anno IX. Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Secuntur gracie concesse fratribus per sanctissimum dominum nostrum Innocencium octavum quas concessit oraculo vive vocis a.d. 1487 in die Agnetis secundo. Dum ego frater Angelus de Glauasio ordinis minor vicarius generalis [Angelus Carletti O. M. de Chiavasso, um. 1495] i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] remittere eum ad episcopum pro iurisdiccione[?]" i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Relacio patris Angeli de Glavasio [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
  @ 
  a "Secuntur indulgencie plenarie que sunt Rome concesse per dominum papam Sixtum 4-um pro fratribus tamen in omnibus locis fratrum minorum [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] In die Innocentum ad sanctum Paulum. In die s. Silvestri ibidem." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Et nota quod sunt multe alie indulgencie [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] Item fratribus euntibus pro pane XLta dies." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Privilegia que concedit Romana ecclesia [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] amantur in nobis. Hec ille." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Privilegia fratrum minorum. Sumatim per Reverendum patrum fratrem Cristoforum de Varisio in exposicione regule colecta numero 36. Primum quod minister generalis post electionem [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a '[...] contra premissa fuerit attentatum. etiam est finis conclusionum vicaris magni sub compendio. Laus deo. Amen." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Quod nullus infringat loca nostra vel dampnabilem in eis violenciam faciat [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] in aliis pluribus locis cum bulla papali." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "Quando venimus ad loca supposita interdicto circa seculares possumus celebrare [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] exigere pontificatus sui anno XIIII." i [Expl.:]
 • 246
   1
   @
  a "In nomine domini Amen. Anno domini 1508 venerabilis ac Religiosus N vicarius provincie Polonie quo ad fratres minores de observancia [...]" i [Inc.:]
 • 246
   1
   @
  a "[...] In loco nostro N. presentibus hiis G. testibus etc." i [Expl.]
 • 250 a kop.
 • 260 c 1538
 • 300 a 320 k. c 15,5x10 cm
 • 340 d rkps e Skóra brązowa, strychulec, odciski plakiet IHS, MARIA
 • 500 a Brak tekstów na wyklejkach i oznak proweniencji. Opis Celichowskiego (I B 19) notuje: "Biblioteka nabyła od Igła ze Lwowa 1874 - w spisie tymczasowym Nr 231'.
 • 500 a Pismo w 1 kolumnie, 2 rąk, minuskuły gotyckiej skłaniającej się ku kursywie i drugiej przypominającej antykwę.
 • 500 a Oprawa w tekturę obciągniętą brązową skórą z widocznymi śladami umocowania 4 rzemyków do zawiązywania. Ozdobę stanowią 3 ramki: zewnętrzna z 2 linii w odstępie 0,5 cm, na jej rogach rozetki; druga ramka 1,5 cm szerokości, oddzielona 3 liniami od trzeciej ramki, na rogach linii po 4 rozetki. W drugiej ramce linijki po bokach są po 4, u dołu i u góry po 3. Trzecia ramka szersza niż 1 cm wypełniona jest wyciskami tworzącymi kratkę. W środku znajduje się zwierciadło obrzeżone pociagnięciami strychulca, na rogach rozetki. Zwierciadło wypełniają 2 odciski wielkich rozet z "IHS" i 3 kartusze ze słowem "Maria". Tylna okładka jest taka sama, tylko zamiast linii są snopki.
 • 500 a Składki są z początku numerowane. Niektóre karty wycięte, luźne lub wyrwane (zachowane nici po kilku składkach).
 • 500 a W niektórych częściach rekopisu częste rubrowanie: 1-21, 25-27, 37-59, 61-63, 181-230, 254-259, 267-285, 296-299, 305-310. Inicjały czerwone, głównie w I cześci. Tytuły czarne, ozdób brak.
 • 500 a Do k. 266 żółty papier z gęstymi prążkami i liniami pionowymi co 3,5 cm. K. 181 i 182 zlepiona z 2 kart, poprzedni tekst zastąpiono nowym.
 • 500 a Na dalszych składkach znaki wodne na papierze, np. głowa wołu z krzyżem obwiniętym przez węża, rogi szerokie, oczy dotykaja niemal ucha w części podobne do Piekosińskiego nr 1096 (z r. 1496).
 • 520 a [Innocentius VIII. Rome 19 VI. 1487] Innocencius episcopus servus servorum dei [...] k. 261v.-263v.
 • 520 a Excerpta de privilegiis locorum terrae sctae [??? [...] Privilegia fratrum minorum summatim p. Rdum. Pre. frem. Cristoforum de Varisio. pocz. XVI w.
 • 520 a "Tractatus de confessione" k. 1-171
 • 520 a Przedmowa k. 1-2
 • 520 a Sequitur registrum huius tractatus. De dignitate sacerdotum [...] k. 2-4
 • 520 a Capitulum primum de dignitate sacerdotum k. 4-99
 • 520 a De irregularitate capitulum LXVI. Regularitas est impedimentum k. 106v.
 • 520 a Circa suspensionis sentenciam est sciendum k. 106v.-111v.
 • 520 a [R]estat nunc de quarto digesto de forma ferende excommunicacionis [...] k. 111v.-115
 • 520 a De ecclesiastico interdicto qualiter sit observandum k. 115-136
 • 520 a [50 reguł] De irregularitate k. 136-167
 • 520 a Secuntur cautele circa censuras ecclesiasticas. Videlicet Prima cautela est episcopus [...] k. 167-171
 • 520 a Arbor consanguinitatis k. 171-181v.
 • 520 a [Tablica] Arbor consanguinitatis k. 181v.-182
 • 520 a Arbor affinitatis k. 182v.-189v.
 • 520 a [Tablica] Arbor affinitatis k. 190v.-191
 • 520 a Na dolnym marginesie k. 193 data 1538 Arbor cognacionis spiritualis k. 192-196
 • 520 a [Tablica] Arbor cognacionis spiritualis k. 196v.
 • 520 a De septem peccatis mortalibus k. 197v.-226
 • 520 a Przywileje papieskie dla braci mniejszych obserwantów (bernardynów), w wyciągach i streszczeniach k. 227-258v.
 • 520 a [Z komentarzami, ugrupowane systemarycznie.] A quibus et quomodo fratres possunt absolvere k. 242v.
 • 520 a Quomodo fratres possunt dispensare k. 244
 • 520 a De dispensacione super rigore regule k. 252
 • 520 a De indulgencii sciendum k. 254
 • 520 a De confirmacione privilegiorum k. 257
 • 520 a De auctoritate gwardiani montis Syon k. 258
 • 520 a Formularz dokumentów polskich bernardynów k. 259v.-320
 • 520 a Concessio Sixti pape 4-ti vicario Polonie etc. pro infidelibus suscipiendis [...] Romae 31. VIII. 1480 k. 259-260v.
 • 520 a Alia eiusdem k. 260-261
 • 520 a [Komentarz do trzech powyższych przywilejów.] Et notandum quod ista tria privilegia proxime posita data sunt specialiter pro provincia Polonie. Breve quod primo positum est datum fuit venerando patri fratri Mariano de Jezorko pro tunc vicario a Sixto papa quarto. Istud vero privilegium datum est ad instanciam fratris Stanislai Slappa et fratris Johanis Vitreatoris per Innocencium [...] k. 263sq.
 • 520 a Johannes episcopus servus servorum dei. Dilectis filiis fratribus de ordine fratrum minorum in terris Saracenorum [...] k. 271-277
 • 520 a Sequitur Extravagans Bonifacii VIII k. 277v.-279
 • 520 a [Rome ... 1501. 23. VIII] Sequitur bulla pape Alexandri [VI], quod Greci et Rutheni possunt suscipi ad unionem sive rebaptizacione. k. 279-282.
 • 520 a Secuntur gracie concesse fratribus per sanctissimum dominum nostrum Innocencium octavum quas concessit oraculo vive vocis a.d. 1487 in die Agnetis secundo k. 283-284v.
 • 520 a De idulgenciis k. 284v.
 • 520 a [Wedle miesięcy] Secuntur indulgencie plenarie que sunt Rome concesse per dominum papam Sixtum 4-um pro fratribus tamen in omnibus locis fratrum minorum k. 285-286v.
 • 520 a [W streszczeniu z podaniem dat i papieży] Et nota quod sunt multe alie indulgencie k. 286v.-304
 • 520 a Defensiorum pro mendicantibus k. 305-307v.
 • 520 a Privilegia fratrum minorum k. 308-317
 • 520 a Quod nullus infringat loca nostra vel dampnabilem in eis violenciam faciat k. 317-317v.
 • 520 a Quando venimus ad loca supposita interdicto circa seculares possumus celebrare k. 317v-319v.
 • 520 a Procuratorium sic fiet k. 320
 • 530 d Mf 1456
 • 541 c a d 1874
 • 546 a Łac.
 • 561 a "Biblioteka nabyła od Igla ze Lwowa 1874 - w spisie tymczasowym Nr 231" - [rkps 19 w.] d BK I B 19 m Lwów r 1874 w Igel w Działyński Jan
 • 581 a Bull. Franc. S. N. T. 3 nr 1462 s. 743 k. 259-260v.
 • 581 a Ann. Min. VI, 415 Johannes XXII (Awinion 23. X. 1321) k. 271-277
 • 581 a Ann. Min. nie wymienia k. 260-261
 • 610
   2
   9
  a Franciszkanie y 16 w.
 • 650
   .
   9
  a Duchowość zakonna y 16 w.
 • 650
   .
   9
  a Teologia katolicka y 16 w.
 • 650
   .
   9
  a Sakramenty x katolicyzm y 16 w.
 • 650
   .
   9
  a Reguły i konstytucje zakonne y 16 w.
 • 700
   0
   2
  a Sykstus b IV c (papież ; d 1414-1484)
 • 700
   0
   2
  a Innocenty b VIII c (papież ; d 1432-1492)
 • 700
   0
   2
  a Bonifacy b VIII c (papież ; d ca 1235-1303)
 • 740 a Arbor consanguinitatis
 • 740 a De ecclesiastico interdicto qualiter sit observandum
 • 740 a De irregularitate
 • 740 a Arbor consanguinitatis
 • 740 a Arbor affinitatis
 • 740 a Arbor cognacionis spiritualis
 • 740 a De septem peccatis mortalibus
 • 740 a Przywileje papieskie dla braci mniejszych obserwantów bernardynów w wyciągach i streszczeniach
 • 740 a A quibus et quomodo fratres possunt absolvere
 • 740 a Quomodo fratres possunt dispensare
 • 740 a Concessio Sixti pape 4-ti vicario Polonie etc. pro infidelibus suscipiendis Romae 31. VIII. 1480
 • 740 a Formularz dokumentów polskich bernardynów
 • 740 a De auctoritate gwardiani montis Syon
 • 740 a De confirmacione privilegiorum
 • 740 a De indulgencii sciendum
 • 740 a De dispensacione super rigore regule
 • 740 a Tractatus de confessione
 • 740 a Sequitur registrum huius tractatus
 • 740 a Capitulum primum de dignitate sacerdotum
 • 740 a Circa suspensionis sentenciam est sciendum
 • 852 j BK 00019
 • 999 d 17.02.21

Indeksy