[Kodeks Hieronima].

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00044
 • Kopie:
  • Fotokop. II, 572
  • Mf 431
 • Tytuł: [Kodeks Hieronima].
 • Miejsce i czas powstania: 1550-1555
 • Opis fizyczny: 183 k. 15x10,5 cm
 • Oprawa: Deski, skóra brązowa, poł. XVI w.
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • [Druga] [...] "modlitfa" k. 154v.
  • [Brak dalszego ciągu, który zapewne znajdował się na nie zachowanych dwu pierwszych kartach pierwszej składki.] "Modlitwa o pannie Maryey barzo nabożna y pozyteczna" k. I
  • Polskie pieśni religijne 16 w. k. 1-16
  • "Na pierwszą pyeszn swiethego Biernatha, a moze bicz spiewana na notę: Jesu Synaczku paniensky" k. 1-6v.
  • "Druga piesn barzo nabozną przy iaslkach pana Jesuszewich" k. 6-8
  • "Druga piesn o panie iesuszie barzo nabozną" k. 8-9v.
  • "Druga piesn ktorą mąsz przywythacz pana iesusa przy iaslkach" k. 10-11v.
  • [tytuł zielonym atramentem] "Druga piesn o narodzeniu bozim obyczaiem hystoryey" k. 11v-16
  • Pieśni o Bożym narodzeniu spisane ręką Hieronima k. 16-68
  • "O Narodzenyv bozim nabozna pyosnka k. 16-21v.
  • "Mittit ad virginem po polszku" k. 21v-23v.
  • "Poczinaya shye pyesshny nabozne o bozim narodzenyu nabozne i tesz czudne" k. 23-25
  • "Tha pyesn na tesz note ma bicz spyewana" k. 25v-27
  • "Ta pyesn moze bicz spyewana yako y shlowyku" k. 27-30v.
  • "O bozim narodzenyu modlyttwa" k. 30v-32
  • "Druga pyesn nabozna o narodzenyu bozim" k. 32-35
  • "O narodzenyv pana nashego Jesu Cristha" k. 35v-37
  • "The pyesn na te tesh note mozesz spyewacz" k. 37v-39
  • "Na tes notę pyosnka druga" k. 39-41
  • "Pyesn ta moze bicz spyewana na te notę O shlovykv" k. 41-44
  • "Tha pyesn ma wlasną nothe przeto ssyę yey spylnosczyą navcz" k. 44-45v.
  • "Tha pyesn moze bicz spyevana yako y o szlvykv" k. 45v-50
  • "Pyesn o narodzenyv pana Jesussowim nadobna" k. 50-51v.
  • "O bozim narodzenyv modlitwa nabozna" k. 51-54v.
  • "O bozim narodzenyv pyosnka nabozna" k. 54v-57
  • "O bozim narodzenyv pyosnka nabozna" k. 57
  • "Jus ta pyosnka yesth na poczathku xyazek O bozim narodzenyv" k. 57v-67v.
  • "Na ostatek te wyrshe spyeway" k. 67v-68
  • Pieśni Maryjne i inne spisane przez Hieronima k. 68-88
  • "Ta pyesn ma bicz spyewana na te note yako shye spyewa ta pyesn Bozego Narodzenya" k. 68-70v.
  • "Te deum laudamus" k. 71-73
  • "Thu shye poczinayą pyeshny o pannye Maryey a naprzot o yey nyevynnim poczęczyv" k. 73-76
  • "O zvyastovanyv shina bozego nashwyetshey Pannye mariey matcze bozey" k. 76-85v.
  • "Koronka panni mariey" k. 85v-88v.
  • Piesni dopisane później w latach 1551-1555 k. 89-96
  • "Pyesn o bozym narodzenyu" k. 89-89v.
  • "Pyesn o obrzezanyv pana" k. 89v-90v.
  • "Modlitwa naboszna o Obliczv Jesussa namilszego pana" k. 91-94v.
  • Kolęda k. 94v-96
  • "Regula y zakon shvyetego Franczysca popyssane k. 96-119
  • "v ymye boze poczina shyę zivot y zakon braczyey y shyostr pokutvyączich vstavyoni od bogoshlavyonego franczisca" k. 96v.
  • "A pottwyrdzoni przez papycza Mykolaya czwartego [...] 1289 [...]" k. 96v.
  • Mykolay biskub shlvga shluk bozich k. 97-117
  • "O fundamenczye wyari krzesczyanskyey cap." k. 97-117
  • "O odpuszczyech tey Regule nadanich papyeskych" k. 117-119
  • Pieśni postne adwentowe i kolędy spisane ręką Hieronima k. 119-151
  • "O vmeczenyv pana Jesusovim nabozna cancia" k. 119-126
  • "Pyosnka nabosna o vmenczenyv pana nassego" k. 126-128
  • "O krzizv shvyetim pyesn" k. 128-131v.
  • "Nabosna pyesn o panye jesusye" k. 131v-138
  • "O svyastovanyv Panni mariey nabozna pyosnka" k. 138v-142
  • "O narodzenyv pana nassego Jesu Crista pyosnka" k. 142-143
  • "Druga pyosnka o narodznyv nassego mylego pana" k. 143-144
  • [Drugi raz przepisana por. k. 11v.] "Rosmishlanye nabosne" k. 144-150v.
  • "Hymna czassv aduentv" k. 150v-151v.
  • Powieść o papieżu Urbanie - modlitwy za konających k. 152-158
  • "Modlitwi barzo po`5zite5cne wšelkemu človiekovi przi sobie ie maiacemu dla rosmaitich przičin" k. 152
  • [...] modlitva [...] pirwša [...] k. 153
  • [...] "movil tę trzecią modlitfą" k. 155v-158
  • Pieśń i modlitwy pisane ręką a k. 159-163
  • Modlitwa k. 159-161v.
  • Tu spoy dzyeshiec sdrowych mariy stoiąc, a pokleknav[szy] mow: O nasvętssa panno maria matuchno pana Jesvsa napominam cie k. 161v-163v.
  • {Na k. 163 a verso na zachowanym pasku fragmenty czterech słów polskich:] raczy // dzicz // chnyą // tore k. 163
  • Syedm psalmov pokvtnich za syedm grzechov smyertelnich k. 165-183
  • "Hymna" k. 165v.
  • Psalm pyrwi pokvttni k. 167-168v.
  • Psalm vtori pokvttni k. 168v-170v.
  • "Psalm trzeczy pokvtni' k. 170v-173v.
  • "Psalm czvyrti pokuttni" k. 147-177
  • "Psalm pyati pokutni" k. 177-180v.
  • 'Psalm shosti pokvtni" k. 180v-181v.
  • "Psalm shyodmi pokvtni" k. 181v-183
  • Jerenimis 1551 manu propria k. 181v-183
 • Grafika: Zwiastowanie Maria Panna anioł z lilią okno modlitewnik Duch św. (gołąb) klęcznik 10,5x8,5 cm k. I drzeworyt
 • Proweniencja: Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Franciszkanie 16 w. Polska
  • Modlitewniki katolicyzm 16 w. Polska
  • Pieśń religijna 16 w. Polska
  • Poezja polska 16 w.
  • Duchowość zakonna 16 w.
 • Uwagi:
  • Pismo pięciu spotykanych rąk pochodzi też z lat 1546-1555. Ręka A występuje na k. 1-16 (1550) i 159-163v; B na k. 16-88v, 96v-151v (1551) i 165-183, jej pisarz podpisał się na k. 183 jako Jeronimus. Ręka C występuje na k. 89-90v, D: k. 91-94 (1555), E: k. 94v-96. Hieronim pisał najstaranniej na liniach oznaczonych ołówkiem, po 15-17 na stronie. Inni pisarze pisali gęściej. Rekę Hieronima próbował widzieć Kętrzyński w B. K. 7 (1520). Na wyklejce przedniej okładki (k. I) ponad pismem wklejonoXVI-wieczny polski drzeworyt kolorowany wodnymi farbami, wymiarów 10,5x8,5 cm przedstawiający Zwiastowanie. Po lewej stronie anioł z lilią, w środku okno z widokiem na jezioro i góry. Na tle okna unosi się gołąb - Duch Święty, a po prawej stronie w klęczniku, na którym leży modlitewnik, klęczy Maria Panna ze złożonymi do modlitwy rękami.
  • Znaki wodne, widoczne na k. 7, 17, 23, 33, 41, 57, 63, 75, 81, 89, 95, 103, 115, 119, 129, 137, 145, 153, 170 i 180 u góry na brzegu karty, zawsze fragmentarycznie przedstawiają siedzącego na skrzyżowanych kluczach jednogłowego orła. Ten znak spotykany jest od r. 1542 w podobnych formach. Znaki takie pochodzą z papierni poznańskiej z lat 1546-1555.
  • Składki w liczbie 23 zwykle są kwaternionami. Zdarzają się nieregularne, k. 6 jest luźna, a 20 ma dodatkowo wszyte 2 karty, w nastepnej wycięto częściowo tylko zapisana kartę 163a, pozostawiając szeroką resztkę. Ostatnią kartę przyklejono do okładki. Początkowe składki były numerowane na każdej drugiej karcie u dołu literami alfabetu od b-k. Numerujący nie oznaczył litery a, przy czym numerował dopiero składki napisane przez siebie, pozostawiając trzy napisane bez numeracji.Znaki sa na k. 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, pisał je pisarz reki B - Hieronim.
  • Oprawa w deski obciągnięte brązowa skórą z połowy XVI w. Skóra jest uszkodzona na narożach i oderwana w górnej części grzbietu; uszkodzone deski. Ułamany jest dolny róg przedniej deski i nadłamana krawędź dolnej deski przytrzymywanej jeszcze przez skórę, a u góry w narożniku obnażonej. Dookoła zwierciadła o wymiarach 6x9,5 cm szeroka na 1,5 cm ramka wypełniona roślinnym ornamentem z ptakiem, wykonanym rolką na ślepo. U góry odcięty liniami 1,5 cm szeroki pas na tytuł, ale bez napisu. W środku zwierciadła zamierzano dać dalsze ozdoby, jak wskazuje lekko wycięty napis Iusticia na miejscu przeznaczonym na nieodciśniętą rolkę z symbolem sprawiedliwości. Dolna okładka ma inne rozmieszczenie pól. Ramka z ornamentem roślinnym obchodzi 1,5 cm szerokim pasem brzegi, potem druga ramka podzielona jest na przekątniach wyciśniętymi liniami, wychodzącymi z naroży. W ramce są odciski rozetek po dwa u góry i u dołu, a po 1 w środku po bokach. Ponadto odciśnięto na bokach po 2 stemple, przedstawiające liść z rozwijajacymi się pędami. W zwierciadle o wymiarach 2,5x8,5 cm wyciśnięte rolką postacie ewangelistów z prawie startymi napisami: "Marcus" i "Johannes".
 • Katalogi: NK I, 233
 • Opracowania:
  • k. 10-11v. Druk. Bobowski: o. c. s. 185-186
  • k. 27-30v. Druk. Bobowski: o. c. s. 217-219
  • k. 30v-32 Druk. Bobowski: o. c. s. 193-194
  • k. 32-35 Druk. Bobowski: o. c. s. 200-203
  • k. 35v-37 Drugi raz wpisane por. k. 10, Druk. Bobowski: o. c. s. 185-186
  • k. 37v-39 Druk. Bobowski: o. c. s. 187-189
  • k. 39-41 Druk. Bobowski: o. c. s. 211-212, o zwrotkę mniej niż w druku
  • k. 41-44 Druk. Bobowski: o. c. s. 212-214
  • k. 44-45v. Druk. Bobowski: o. c. s. 197-198
  • k. 45v-50 Druk. Bobowski: o. c. s. 214-217
  • k. 50-51v. Druk. Bobowski: o. c. s. 183-184
  • k. 51-54v. Druk. Bobowski: o. c. s. 189-191
  • k. 54v-57 Druk. Bobowski: o. c. s. 192-193
  • k. 57 Po raz drugi początek k. 8, druk. Bobowski: o. c. s. 195
  • k. 57v-67v. Druk. Bobowski: o. c. s. 284-291
  • M. Badowska, "Zagadka tożsamości szesnastowiecznego kopisty, czyli o Hieronimie, kapłanie z Poznania, słów kilka, "Kwartalnik Językoznawczy" 2011, nr 3(7), s. 97-106.
  • k. 67v-68 Druk. Bobowski: o. c. s. 202-204
  • 650k. 68-70v. Bobowski: o. c. s. 291-294
  • k. 1-6v M. Bobowski: Polskie pieśni katolickie od najdawniejszych czasów do k. XVI w. Rozprawy Akad. Um. wydz. filolog. t. 19. Kraków 1893 s. 264-271
  • k. 6-8 Druk. Bobowski: o. c. s. 271-273
  • k. 8-9v. Druk. Bobowski: o. c. s. 195-197
  • k. 11v-16 Druk. Bobowski: o. c. s. 273-279
  • k. 16-21v. Druk. Bobowski: o. c. s. 279-284
  • k. 21v-23v. Druk. Bobowski: o. c. s. 236-237
  • k. 23-25 Druk. Bobowski: o. c. s. 148-150
  • k. 25v-27 Druk. Bobowski: o. c. s. 208-210

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 040 $a KÓR Z $b pol
 • 041 1 @ $a pol $h lat
 • 044 $a pl
 • 130 0 . $a Kantyczki
 • 245 0 0 $a [Kodeks Hieronima].
 • 246 3 3 $a Kancjonał kórnicki (1551-1555)
 • 246 3 3 $a Kantyczki z r. 1551 po polsku spisane przez Hieronima oraz Reguła św. Franciszka.
 • 246 1 @ $a "Uytay iesu przenasslodshi [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Pozdrowiona bąncz nachwalebneysza dziewyczo nad gwiazdę [...] $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] nad pląstr miodu nąslot- [...]" $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Jesus slothkie wspominanie [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] sthobą bilj. Amen". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Withay, withay ządaiaczy [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] mathka iusz grzesnego. Amen". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Jesu szynączku panienski [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] w troyczy bogu iedynemu. Amen". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Wythąy ze dzięczię roskoszne [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] a potim wieczne zbawienie. Amen". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Bogu oyczy chwałę dąymi [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] by iezuskowy spiewano. Amen". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Narodzilssye nam sbawyczel [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] przes thwoye upokorzenye". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Archangola posslal [...] $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] do wyeku wyecznego. Amen". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Sbozego narodzenya [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] Cristussa porodzyla vyeczną panną została. Amen". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Dzyshya dzyen obrzezanya [...] $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] iego lzi oczyerala". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Tocz yest myescze duchovne [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] nyebyeszką poczyeche Amen". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Przyąl dzys pan bog offyare namylsha [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] oblycznye nawyedzicz. Amen". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Boga nam y czlovyeka narodzyla panna Maria [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] w ten ktori nam wyeczni Ray narodzyla Maria" $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Uytay dzyeczye roskossne [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] a potim dussne zbawyenye. Amen". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Narodzilssyę nam zbavyczyel [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] pannye czistey shye klanyayacz. Alleluia, Alleluia". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Tak bog czlowyeka mylowal [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] z naszwyetssey panni maryey. Amen". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Dzyshya dzen narodzenya zbawyczyela wshego [...] $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] do nyeba provadzicz". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[H]Ey dzyczyatko spanni czistey yest shyę narodzylo [...] $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] wsselkyemu vdzyecznemu. Amen". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Stala shye nam nowyna tego to xęzicza [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] w krolestwye twoym przebiwanye Amen". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[...] yensz nas tak vmylowal. Amen". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "O nasswyeczssa panno maria [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] do krolestva vyecznego. Amen". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "O dusso moya otto myloscz twoya [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] poczyes dzysh shlugye twe Amen". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Jesu shinaczkv panyensky [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] Zawytay knam namyleyssi kwyateczkv wzyeti". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Poczmi do yashlek novich iezussa mylego [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] bancz nam laskaw grzessnim Amen". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Jus czye zegnami o roszkossne dzyeczyę [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] na godi vyekuystey chvali". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Mariey vivodzenye pokorne oczysczyenye [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] bogu offyarovala Amen". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Czyebye boga chwalemi [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] nye bende pohanbyona na wyeky." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Iashnyeysha tishyancz nad shloncze [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] po shmyerczy dussne zbavyenye. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "U nazaret dzewycza czista panna maria [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] namylshey twoyey mathky matuchni. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Poczmi przed obrasz mariey [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] otto owocz skrziza mego//" $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "W bethleem thy noczy dzyeczie [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] szwiethi pan bog wszechmoczni." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Dzissia dnya osmego [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] szyna thwego mylego." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Oblice Jesv Cristvssove [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] nye zapamyethaycye. Amen 1555." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Angiol pasterzom mowił [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] tegosz wysluchaiczie etc." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Mykolay biskub shlvga shluk bozich [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Na gorze krzeszyanskyey vyari ktoras lvd [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] byskupstwa nassego roku wtorego." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Clymyvnt byszkub shluga [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] to yesth poltora latha y trzinasczye dny. 1551." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Jesus shin boga ziwego [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] vchovay nash wssego zlego. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Placzi dzyssya dvsso vselka [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] domyescz vyeczney radosczy. Amen." $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Krzizv shvyeti nadewsitko [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] vpros nam ray nyebyesky. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Oycze boze vshechmogączy [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] bedzym shnym krolowacz vyecznye." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Sbawyenye czlovyeka vsselkyego [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] vpros nam dvsne zbavyenye. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Dzyeczye shvyatlosczy vyelkyey [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] vyernyeczyę vmylvemi." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Privitaymi Jesusa [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] vytay vytay myli panye." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Bogu oyczv chvalę daymi [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] bi Jezuskovy spyevano." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Raczi przicz odkupyczelyv rodzayv lvczkyego [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] na vyek vyekom Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Bil w rzimie papieš imieniem vrban [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "O namilossiwu Kriste [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "O Panie Jesu kriste, ktoris zanas račil umrzeć [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "O Panie Jesu kriste, ktoris rzekl, przez usta prorocke [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] načem napisać panu bogu cesč i chfala etc." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Jesu criste wssechmogaczy weyrzyy dzyssya na mye [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] z mlodosczy pocyyessenye moye. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Tu spoy dzyeshiec sdrowych mariy stoiąc, a pokleknav[szy] mow: O nasvętssa panno maria matuchno pana Jesvsa napominam cie [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] smiluysie nademna grzssnim. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Powstań laskavi panye Jesu Criste [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "O stworziczyelv duchv shwyeti raczi knam nynye przicz [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Myli panye nye racz myę v srogosczy twoyey [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] czo narichley." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Bogoslavyeny shą ktorim grzechi shą odpvsczone [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] nyech bendzye v panye bodze." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Panye nye raczi myę karac [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] sbavyenya mego." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Smyluy ssyę nademną myli panye boze [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] bendą klascz na oltars twoy y voli." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Panye myli visslvchay modlitwe moyę [...]" $i [Inc.;]
 • 246 1 @ $a "[...] bendzye myeskacz vechwale vyeczney." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "S glebokosczy grzechow moych volam ktobye [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] ze wsitkych grzechow yego." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Panye boze vishlvchay modlitwę moyę [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] I potraczys wsithky ktorzi zasmvczayą dvssę moyę bomczy yą shlvga tvoya." $i [Expl.:]
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 1550-1555
 • 300 $a 183 k. $c 15x10,5 cm
 • 340 $d Rękopis $e Deski, skóra brązowa, poł. XVI w.
 • 500 $a Pismo pięciu spotykanych rąk pochodzi też z lat 1546-1555. Ręka A występuje na k. 1-16 (1550) i 159-163v; B na k. 16-88v, 96v-151v (1551) i 165-183, jej pisarz podpisał się na k. 183 jako Jeronimus. Ręka C występuje na k. 89-90v, D: k. 91-94 (1555), E: k. 94v-96. Hieronim pisał najstaranniej na liniach oznaczonych ołówkiem, po 15-17 na stronie. Inni pisarze pisali gęściej. Rekę Hieronima próbował widzieć Kętrzyński w B. K. 7 (1520). Na wyklejce przedniej okładki (k. I) ponad pismem wklejonoXVI-wieczny polski drzeworyt kolorowany wodnymi farbami, wymiarów 10,5x8,5 cm przedstawiający Zwiastowanie. Po lewej stronie anioł z lilią, w środku okno z widokiem na jezioro i góry. Na tle okna unosi się gołąb - Duch Święty, a po prawej stronie w klęczniku, na którym leży modlitewnik, klęczy Maria Panna ze złożonymi do modlitwy rękami.
 • 500 $a Znaki wodne, widoczne na k. 7, 17, 23, 33, 41, 57, 63, 75, 81, 89, 95, 103, 115, 119, 129, 137, 145, 153, 170 i 180 u góry na brzegu karty, zawsze fragmentarycznie przedstawiają siedzącego na skrzyżowanych kluczach jednogłowego orła. Ten znak spotykany jest od r. 1542 w podobnych formach. Znaki takie pochodzą z papierni poznańskiej z lat 1546-1555.
 • 500 $a Składki w liczbie 23 zwykle są kwaternionami. Zdarzają się nieregularne, k. 6 jest luźna, a 20 ma dodatkowo wszyte 2 karty, w nastepnej wycięto częściowo tylko zapisana kartę 163a, pozostawiając szeroką resztkę. Ostatnią kartę przyklejono do okładki. Początkowe składki były numerowane na każdej drugiej karcie u dołu literami alfabetu od b-k. Numerujący nie oznaczył litery a, przy czym numerował dopiero składki napisane przez siebie, pozostawiając trzy napisane bez numeracji.Znaki sa na k. 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, pisał je pisarz reki B - Hieronim.
 • 500 $a Oprawa w deski obciągnięte brązowa skórą z połowy XVI w. Skóra jest uszkodzona na narożach i oderwana w górnej części grzbietu; uszkodzone deski. Ułamany jest dolny róg przedniej deski i nadłamana krawędź dolnej deski przytrzymywanej jeszcze przez skórę, a u góry w narożniku obnażonej. Dookoła zwierciadła o wymiarach 6x9,5 cm szeroka na 1,5 cm ramka wypełniona roślinnym ornamentem z ptakiem, wykonanym rolką na ślepo. U góry odcięty liniami 1,5 cm szeroki pas na tytuł, ale bez napisu. W środku zwierciadła zamierzano dać dalsze ozdoby, jak wskazuje lekko wycięty napis Iusticia na miejscu przeznaczonym na nieodciśniętą rolkę z symbolem sprawiedliwości. Dolna okładka ma inne rozmieszczenie pól. Ramka z ornamentem roślinnym obchodzi 1,5 cm szerokim pasem brzegi, potem druga ramka podzielona jest na przekątniach wyciśniętymi liniami, wychodzącymi z naroży. W ramce są odciski rozetek po dwa u góry i u dołu, a po 1 w środku po bokach. Ponadto odciśnięto na bokach po 2 stemple, przedstawiające liść z rozwijajacymi się pędami. W zwierciadle o wymiarach 2,5x8,5 cm wyciśnięte rolką postacie ewangelistów z prawie startymi napisami: "Marcus" i "Johannes".
 • 510 $a NK $c I, 233
 • 520 $a [Druga] [...] "modlitfa" k. 154v.
 • 520 $a [Brak dalszego ciągu, który zapewne znajdował się na nie zachowanych dwu pierwszych kartach pierwszej składki.] "Modlitwa o pannie Maryey barzo nabożna y pozyteczna" k. I
 • 520 $a Polskie pieśni religijne 16 w. k. 1-16
 • 520 $a "Na pierwszą pyeszn swiethego Biernatha, a moze bicz spiewana na notę: |Jesu Synaczku paniensky" k. 1-6v.
 • 520 $a "Druga piesn barzo nabozną przy iaslkach pana Jesuszewich" k. 6-8
 • 520 $a "Druga piesn |o panie iesuszie barzo nabozną" k. 8-9v.
 • 520 $a "Druga piesn ktorą mąsz przywythacz pana iesusa przy iaslkach" k. 10-11v.
 • 520 $a [tytuł zielonym atramentem] "Druga |piesn |o narodzeniu bozim obyczaiem hystoryey" k. 11v-16
 • 520 $a Pieśni o Bożym narodzeniu spisane ręką Hieronima k. 16-68
 • 520 $a "O Narodzenyv bozim nabozna pyosnka k. 16-21v.
 • 520 $a "Mittit ad virginem po polszku" k. 21v-23v.
 • 520 $a "Poczinaya shye pyesshny nabozne o bozim narodzenyu nabozne i tesz czudne" k. 23-25
 • 520 $a "Tha pyesn na tesz note ma bicz spyewana" k. 25v-27
 • 520 $a "Ta pyesn moze bicz spyewana yako y shlowyku" k. 27-30v.
 • 520 $a "O bozim narodzenyu modlyttwa" k. 30v-32
 • 520 $a "Druga pyesn nabozna o narodzenyu bozim" k. 32-35
 • 520 $a "O narodzenyv pana nashego Jesu Cristha" k. 35v-37
 • 520 $a "The pyesn na te tesh note mozesz spyewacz" k. 37v-39
 • 520 $a "Na tes notę pyosnka druga" k. 39-41
 • 520 $a "Pyesn ta moze bicz spyewana na te notę |O shlovykv" k. 41-44
 • 520 $a "Tha pyesn ma wlasną nothe przeto ssyę yey spylnosczyą navcz" k. 44-45v.
 • 520 $a "Tha pyesn moze bicz spyevana yako y |o szlvykv" k. 45v-50
 • 520 $a "Pyesn o narodzenyv pana Jesussowim nadobna" k. 50-51v.
 • 520 $a "O bozim narodzenyv modlitwa nabozna" k. 51-54v.
 • 520 $a "O bozim narodzenyv pyosnka nabozna" k. 54v-57
 • 520 $a "O bozim narodzenyv pyosnka nabozna" k. 57
 • 520 $a "Jus ta pyosnka yesth na poczathku xyazek |O bozim narodzenyv" k. 57v-67v.
 • 520 $a "Na ostatek te wyrshe spyeway" k. 67v-68
 • 520 $a Pieśni Maryjne i inne spisane przez Hieronima k. 68-88
 • 520 $a "Ta pyesn ma bicz spyewana na te note yako shye spyewa ta pyesn Bozego Narodzenya" k. 68-70v.
 • 520 $a "Te deum laudamus" k. 71-73
 • 520 $a "Thu shye poczinayą pyeshny o pannye Maryey a naprzot o yey nyevynnim poczęczyv" k. 73-76
 • 520 $a "O zvyastovanyv shina bozego nashwyetshey Pannye mariey matcze bozey" k. 76-85v.
 • 520 $a "Koronka panni mariey" k. 85v-88v.
 • 520 $a Piesni dopisane później w latach 1551-1555 k. 89-96
 • 520 $a "Pyesn o bozym narodzenyu" k. 89-89v.
 • 520 $a "Pyesn o obrzezanyv pana" k. 89v-90v.
 • 520 $a "Modlitwa naboszna o Obliczv Jesussa namilszego pana" k. 91-94v.
 • 520 $a Kolęda k. 94v-96
 • 520 $a "Regula y zakon shvyetego Franczysca popyssane k. 96-119
 • 520 $a "v ymye boze poczina shyę zivot y zakon braczyey y shyostr pokutvyączich vstavyoni od bogoshlavyonego franczisca" k. 96v.
 • 520 $a "A pottwyrdzoni przez papycza Mykolaya czwartego [...] 1289 [...]" k. 96v.
 • 520 $a Mykolay biskub shlvga shluk bozich k. 97-117
 • 520 $a "O fundamenczye wyari krzesczyanskyey cap." k. 97-117
 • 520 $a "O odpuszczyech tey Regule nadanich papyeskych" k. 117-119
 • 520 $a Pieśni postne adwentowe i kolędy spisane ręką Hieronima k. 119-151
 • 520 $a "O vmeczenyv pana Jesusovim nabozna cancia" k. 119-126
 • 520 $a "Pyosnka nabosna o vmenczenyv pana nassego" k. 126-128
 • 520 $a "O krzizv shvyetim pyesn" k. 128-131v.
 • 520 $a "Nabosna pyesn o panye jesusye" k. 131v-138
 • 520 $a "O svyastovanyv Panni mariey nabozna pyosnka" k. 138v-142
 • 520 $a "O narodzenyv pana nassego Jesu Crista pyosnka" k. 142-143
 • 520 $a "Druga pyosnka o narodznyv nassego mylego pana" k. 143-144
 • 520 $a [Drugi raz przepisana por. k. 11v.] "Rosmishlanye nabosne" k. 144-150v.
 • 520 $a "Hymna czassv aduentv" k. 150v-151v.
 • 520 $a Powieść o papieżu Urbanie - modlitwy za konających k. 152-158
 • 520 $a "Modlitwi barzo po`5zite5cne wšelkemu človiekovi przi sobie ie maiacemu dla rosmaitich przičin" k. 152
 • 520 $a [...] modlitva [...] pirwša [...] k. 153
 • 520 $a [...] "movil tę trzecią modlitfą" k. 155v-158
 • 520 $a Pieśń i modlitwy pisane ręką a k. 159-163
 • 520 $a Modlitwa k. 159-161v.
 • 520 $a Tu spoy dzyeshiec sdrowych mariy stoiąc, a pokleknav[szy] mow: O nasvętssa panno maria matuchno pana Jesvsa napominam cie k. 161v-163v.
 • 520 $a {Na k. 163 a verso na zachowanym pasku fragmenty czterech słów polskich:] raczy // dzicz // chnyą // tore k. 163
 • 520 $a Syedm psalmov pokvtnich za syedm grzechov smyertelnich k. 165-183
 • 520 $a "Hymna" k. 165v.
 • 520 $a Psalm pyrwi pokvttni k. 167-168v.
 • 520 $a Psalm vtori pokvttni k. 168v-170v.
 • 520 $a "Psalm trzeczy pokvtni' k. 170v-173v.
 • 520 $a "Psalm czvyrti pokuttni" k. 147-177
 • 520 $a "Psalm pyati pokutni" k. 177-180v.
 • 520 $a 'Psalm shosti pokvtni" k. 180v-181v.
 • 520 $a "Psalm shyodmi pokvtni" k. 181v-183
 • 520 $a Jerenimis 1551 manu propria k. 181v-183
 • 530 $d Fotokop. II, 572
 • 530 $d Mf 431
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol.
 • 561 $a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego $d BK Dz. teol. 2 $d BK I, C 44 $w Działyński Tytus
 • 581 $a k. 10-11v. Druk. Bobowski: o. c. s. 185-186
 • 581 $a k. 27-30v. Druk. Bobowski: o. c. s. 217-219
 • 581 $a k. 30v-32 Druk. Bobowski: o. c. s. 193-194
 • 581 $a k. 32-35 Druk. Bobowski: o. c. s. 200-203
 • 581 $a k. 35v-37 Drugi raz wpisane por. k. 10, Druk. Bobowski: o. c. s. 185-186
 • 581 $a k. 37v-39 Druk. Bobowski: o. c. s. 187-189
 • 581 $a k. 39-41 Druk. Bobowski: o. c. s. 211-212, o zwrotkę mniej niż w druku
 • 581 $a k. 41-44 Druk. Bobowski: o. c. s. 212-214
 • 581 $a k. 44-45v. Druk. Bobowski: o. c. s. 197-198
 • 581 $a k. 45v-50 Druk. Bobowski: o. c. s. 214-217
 • 581 $a k. 50-51v. Druk. Bobowski: o. c. s. 183-184
 • 581 $a k. 51-54v. Druk. Bobowski: o. c. s. 189-191
 • 581 $a k. 54v-57 Druk. Bobowski: o. c. s. 192-193
 • 581 $a k. 57 Po raz drugi początek k. 8, druk. Bobowski: o. c. s. 195
 • 581 $a k. 57v-67v. Druk. Bobowski: o. c. s. 284-291
 • 581 $a M. Badowska, "Zagadka tożsamości szesnastowiecznego kopisty, czyli o Hieronimie, kapłanie z Poznania, słów kilka, "Kwartalnik Językoznawczy" 2011, nr 3(7), s. 97-106.
 • 581 $a k. 67v-68 Druk. Bobowski: o. c. s. 202-204
 • 581 $a 650k. 68-70v. Bobowski: o. c. s. 291-294
 • 581 $a k. 1-6v M. Bobowski: Polskie pieśni katolickie od najdawniejszych czasów do k. XVI w. Rozprawy Akad. Um. wydz. filolog. t. 19. Kraków 1893 s. 264-271
 • 581 $a k. 6-8 Druk. Bobowski: o. c. s. 271-273
 • 581 $a k. 8-9v. Druk. Bobowski: o. c. s. 195-197
 • 581 $a k. 11v-16 Druk. Bobowski: o. c. s. 273-279
 • 581 $a k. 16-21v. Druk. Bobowski: o. c. s. 279-284
 • 581 $a k. 21v-23v. Druk. Bobowski: o. c. s. 236-237
 • 581 $a k. 23-25 Druk. Bobowski: o. c. s. 148-150
 • 581 $a k. 25v-27 Druk. Bobowski: o. c. s. 208-210
 • 610 2 9 $a Franciszkanie $y 16 w. $z Polska
 • 650 . 9 $a Modlitewniki $x katolicyzm $y 16 w. $z Polska
 • 650 . 9 $a Pieśń religijna $y 16 w. $z Polska
 • 650 . 9 $a Poezja polska $y 16 w.
 • 650 . 9 $a Duchowość zakonna $y 16 w.
 • 700 0 2 $a Hieronim z Poznania pisarz 16 w.
 • 740 $a Poczinaya shye pyesshny nabozne o bozim narodzenyu nabozne i tesz czudne
 • 740 $a The pyesn na te tesh note mozesz spyewacz
 • 740 $a Na tes notę pyosnka druga
 • 740 $a Pyesn ta moze bicz spyewana na te notę |O shlovykv
 • 740 $a Tha pyesn ma wlasną nothe przeto ssyę yey spylnosczyą navcz
 • 740 $a Pyesn o narodzenyv pana Jesussowim nadobna
 • 740 $a O bozim narodzenyv modlitwa nabozna
 • 740 $a O bozim narodzenyv pyosnka nabozna
 • 740 $a O bozim narodzenyv pyosnka nabozna
 • 740 $a Jus ta pyosnka yesth na poczathku xyazek |O bozim narodzenyv
 • 740 $a Na ostatek te wyrshe spyeway
 • 740 $a Pieśni Maryjne i inne spisane przez Hieronima
 • 740 $a Modlitwa o pannie Maryey barzo nabożna y pozyteczna
 • 740 $a Polskie pieśni religijne 16 w.
 • 740 $a Na pierwszą |pyeszn swiethego Biernatha a moze bicz spiewana na notę |Jesu Synaczku paniensky
 • 740 $a Druga |piesn barzo nabozną przy iaslkach pana Jesuszewich
 • 740 $a Druga |piesn |o panie iesuszie barzo nabozną
 • 740 $a Druga |piesn ktorą mąsz przywythacz pana iesusa przy iaslkach
 • 740 $a Druga |piesn |o narodzeniu bozim obyczaiem hystoryey
 • 740 $a Pieśni o Bożym narodzeniu spisane ręką Hieronima
 • 740 $a O Narodzenyv bozim nabozna pyosnka
 • 740 $a Mittit ad virginem po polszku
 • 740 $a Tha pyesn na tesz note ma bicz spyewana
 • 740 $a Ta pyesn moze bicz spyewana yako y shlowyku
 • 740 $a O bozim narodzenyu modlyttwa
 • 740 $a Druga |pyesn nabozna o narodzenyu bozim
 • 740 $a O narodzenyv pana nashego Jesu Cristha
 • 852 $j BK 00044
 • 900 $c Zwiastowanie $c Maria Panna $c anioł z lilią $c okno $c modlitewnik $c Duch św. (gołąb) $c klęcznik $d 16 w. $f 10,5x8,5 cm $k k. I $m drzeworyt
 • 999 $d 19.02.18

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00044