[Kodeks brata Tobiasza].

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00047
 • Kopie:
  • Mf 1464
  • Mf 6021
 • Tytuł: [Kodeks brata Tobiasza].
 • Miejsce i czas powstania: 1451-1500
 • Opis fizyczny: 275 k. 10x6,5 cm
 • Oprawa: Deski, skóra brązowa, XV w.
 • Język: Łac., niem.
 • Zawartość:
  • [...] 4 milites [...] quorum nomina [...] 1 prudencia [...] 2 justicia [...] 3 temperancia [...] 4 fortitudo [...] k. 221v.
  • "Ad mensam sic accedas ut nunquam voluptate pasceris [...]" k. 158v-159
  • [Anepigr. Bernardus Clarevarensis: Hymnus] k. 170-171
  • Apud te ipsum erubesce de peccatis tuis de tempore in servicio k. 175-177v.
  • [A]varicia k. 78v.
  • Bernardus Clarevalensis: Tractatus de interiori domo seu consciencia edificanda. - "Liber Bernardi de templo spirituali qualiter debeat edificari" k. 151v-157
  • Bonawentura: Soliloquium. "Incipit liber meditacionum siue oracionum cardinalis et doctoris Bonauenture [...]" k. 17-63
  • "Capta honos ad orandum [...]" k. 166v.
  • "Cave eciam ne cum fratribus multum loqueris [...]" k. 167
  • [c. d. ustep dodany do powyższego] "Formula vite honeste k. 159-159v.
  • "Concede mihi misericors deus, que tibi placita sunt ardenter concupiscere [...]" k. Iv-IIv.
  • David de Augusta: Formula noviciorum de exterioris hominis composicione k. 160-168
  • De bona voluntate k. 101v-104
  • De humilitate k. 107-121v.
  • De paciencia k. 121v-140
  • 'De Paulo simplice' [z Rufini Aquileiensis: Historia Monachorum] k. 186
  • De timore dei k. 97v-101v.
  • De viciis et virtutibus k. 91-92v.
  • De viciis k. 87v-91
  • De virtutibus: De effectu virtutum k. 93-97v.
  • [D]omine bonum est hic esse faciamus, hic tria tabernacula tibi unum, Moysi unum, Helie unum, [Mar. 17, 4-Marc. 9,4-Luc. 9,33] dixit Petrus ad dominum transfiguratum in monte Tabor. Hec verba anima mea sunt salutis k. 217-227
  • [Drobne notatki:] k. 247v.
  • [E]st ergo primum tabernaculum intellectus tuus k. 217v.
  • "[E]sto expeditus ab omnibus affectionibus [...]" k. 167v.
  • [E]t autem omnia breviter, qui supra dixi percurram: Esto devotus deo k. 167v-168
  • Fragment de abusionibus saeculi k. 81-87v.
  • [G]ula k. 79v.
  • Incipit brevior tractatus de interioris hominis reformacione k. 227-232
  • "Incipit libellus de honesta vita. Capitulum I" k. 160-165
  • "[...] in omnibus semper optimo modo et perfectissimo se habuit" k. 165v.
  • "Inter homines cave omne quid [...]" k. 166v.
  • "[I]ra, [A]cedia k. 78
  • Ista sex sunt observanda viro religioso volenti bene k. 250v.
  • "Item alia formula quomodo in spiritu amplius aliquis possit proficere, si non wult desipere, sequitur hanc docrinam." k. 172-175
  • Kazanie k. 63-71
  • [Kilka słów obciętych:] Bernahardus in quodam sermone [...] k. 75-76
  • [Krótki tekst niemiecki] 65 theyl k. 245-245v.
  • [L]uxuria k. 80
  • Magna virtus est permittere se conculcare ab hominibus k. 250
  • [Matthaeus de Cracovia: De modo confitendi et de puritate consciencie] k. 252-274v.
  • Modlitwa - litania k. 196-196v.
  • [Mozliwe, że ciąg dalszy do k. 104] "Sciendum cum enim vult bonum agere, quod potest, laudanta est [...]" k. 105-107
  • [Możliwe, że to ciąg dalszy] "Cum aliquando domum exire te contingerit [...]" k. 166
  • [możliwy ciąg dalszyl] [F]uit in monasterio quoddam feminarum quedam virgo, que simul k. 192v-193
  • [Na górnym marginesie notatki niemieckie] In die natali distute semel: Mentem tuam tali immo 4-or principaliter consiradendo k. 275-275v.
  • 'Nota de triplici statu religiosorum' k. 235-240
  • Notatka autobiograficzna Tobiasza, ur. 1432, ktory wstapił do zakonu bernardynów w r. 1454 k. 104-104v.
  • [Notatka krótka:] versus k. 246v.
  • [Notatki tyczące nut i muzyki] k. 247-250
  • 'Nota tria genera religiosorum' k. 232v-235
  • Nouitius k. 159v-150 Dalsze wskazówki dla zakonników
  • "Octo sunt species verbositatis [...]" k. 146
  • O grzechach głównych - De 7 peccatis k. 77-81
  • "Per terram autem vadens esto pacificus [...]" k. 166v.
  • [P]rimus ergo miles [...] per modum regis k.221v.
  • Pseudo Beda: De meditacione passionis Christi per septem diei horas libellus k. 207-216v.
  • Pseudo-Bernardus Clarevalensis: Formula vite honeste. - "Incipit prologus beati Bernardi in formula honeste vite" k. 157-158v.
  • [Pseudo-Rufinus: De vitis patrum sive verba seniorum] k. 178-192v.
  • 'Quadruplex est defectus in nobis' k. 240v-244v.
  • "Quando domum exieris non multum circumspicias [...]" k. 166v.
  • [Q]uartus miles per modum vexiliferi k. 223v.
  • "Quidam Christum quesierunt [...]" k. 150-150v.
  • Quidam discipulus interrogavit abbatem suum d[icens] Quare dixit apostolus: Michi absit autem nisi in cruce Domini nostri [Galat. 6, 14] k. 193-196
  • [q]uod si mihi te quiete odierit et distrahereet et viderentur te ostendere k. 197-206v.
  • Referebat eciam et de alio sene qui deceptus per demonem k. 191v-192v.
  • Reguła wierszowana dogma salubre vivendi k. 168-170
  • "[S]ciendum est quod virtutem paciencie [...]" k. 140v-146
  • [S]ecundum tabernaculum est memoria tua k. 219
  • [S]ecundus miles per modum custodis k. 222v.
  • Sicut Rogerus k. 250v-251
  • [tekst urywa się] Fragment k. 146v.
  • [T]ertio tabernaculum est voluntas tua sive affectus k. 220
  • [T]ertius miles per modum balisarii k. 223v.
  • [Urywki później inną reką wpisane m. in.:] k. 174v.
  • "Vocem animaliter non surgas, cantando [...]" k. 165-166 czy ciąg dalszy?
 • Proweniencja:
  • Bernardyni Wielkopolska?
  • "Rkps kupiony od Igla w 1874 r. nr 234 w dod. spisie" - [rkps]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Tomasz z Akwinu (św. ; 1225-1274)
  • Duchowość zakonna 15 w.
  • Grzechy główne teologia 15 w.
  • Kazania łacińskie 15 w.
  • Modlitwa katolicyzm 15 w.
  • Teologia katolicka 15 w.
 • Uwagi:
  • k. 147-149 puste
  • Na k. ochronnych (k. I-II) pergaminowych umieszczonych przed blokiem dopisany później ręką kursywną XV w. tekst modlitwy przypisywanej Tomaszowi z Akwinu.
  • Oprawa w deski obciągnięte brązową skórą, po zapięciu w środku zostały tylko ślady (na górnej okładce otwory, na dolnej 3 gwoździe). Dolna deska naderwana, z 3 wiązań grzbietu przymocowanych do okładek trzyma się na dolnej tylko jedno. Na brzegach desek skóra zniszczona.
  • Pismo kilku rąk, ze zmianą rąk wiąże się niekiedy odmiana schematu pisarskiego, pojawienie się lub zniknięcie rubrowania, czerwonych tytułów, inicjałów oraz ilość kolumn. Na k. 17-63, 63v-71, 77-104, 105-146 jedna ręka A, od k. 47 tekst bez rubrowania i inicjałów. W części pisanej ręką A odkreślane bywały atramentem i zachowane marginesy. Na k. 104-104v notatka autobiograficzna ręką brata Tobiasza. Od k. 150 z drugą ręką B pojawiają się czerwone inicjały i tytuły; zanikają od k. 167v, choć ręka utrzymuje się na większości kart do końca, charakterystyczna drobnym pismem, są tu jednak i inne ręce na niektórych kartach, na k. 175-192 znowu czerwień, k. 196v 2 kolumny, na k. 227-244 znów rubrowanie i czerwień tytułów. K. 245-246v: pismo drobne, niemiecki tekst, k. 246v-251v: większe pospieszne, k. 252-274v: jaśniejszy atrament, inicjały czerwone i rubrowanie, k. 274v: czerwony tytuł, k. 275: nowa ręka z wpływem humanistycznego duktu, skłonna do kursywności.
  • Składka nieliczona 72a, w większości wycięta, czysta. Dwie karty wycięte po k. 88.
  • Starych tytułów brak. Na pergaminowych paskach chroniących nici składek łacińskie teksty liturgiczne ręką XV w. w drobnych fragmentach. Rękopis kupiony od Igla w r. 1874 w dodatkowym spisie miał nr 234.
  • Znaki wodne: Kresy pionowe co 3,2-3,5 cm, krzyżują się z nimi linie poziome, widoczne tylko na niektórych kartach, obserwacje utrudnia mały format rękopisu i gęste pismo. Uszkodzenia: na k. 75 przycięto tekst u góry z marginesem przy oprawie, na k. 162 i 163 naddarcie karty u dołu, ślady wycinania kart widoczne z układu składek, część ich wycięto na czysty papier, jakby można mniemać z pozostałych pasków. Czyste karty k. 2-16, 147-149.
 • Opracowania:
  • k. 151v-157 PL 184, 507-517, dalej skracane i streszczane 520-521, bez końca
  • k. 157-158v. PL 184, 1167-1170, dalej tekst inny, więc urywa się bez zaznaczenia, po dodatku powraca, patrz niżej
  • k. 159-159v. PL 1170, tylko kilka zdań, dalej różne
  • k. 160-165 PL 184, 1189-1198, tekst ciągnie się dalej
  • k. 17-63 Por. Bibl. Vat. 752 f. 25, druk. Bonawentura: Opera omnia. Quaracchi 1898. T. 8 p. 28-67

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 040 $a KÓR Z $b pol
 • 041 0 @ $a lat $a ger
 • 130 0 . $a Liber meditationum
 • 245 0 0 $a [Kodeks brata Tobiasza].
 • 246 1 @ $a "[...] 4 milites [...] quorum nomina [...] 1 prudencia [...] 2 justicia [...] 3 temperancia [...] 4 fortitudo [...]"
 • 246 1 @ $a "Abluo, tendo cado [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Ad mensam sic accedas ut nunquam voluptate pasceris [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] ad monumentum domini nosri Jesu Christi commendans te et me et omnes fideles vivos et defunctos in eiusdem domini nostri Jesu Christi qui vivit et regnat deus in secula seculorum." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[...] ad odium quam fratrem et proximum invocantur." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[...] aliquid requirat". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Apud te ipsum erubesce de peccatis tuis de tempore in servicio [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] attencius dei mirabilia meditari consuevit". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Ave Maria Mater Jesu Christi // Regina Reginarum // Domina dominarum [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] Ave Maria stella in Assumpcione thetrarchica." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Bernardus in epistola ad fratres de monte dei describit tres status religiosorum scilicet incipiencium [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] blandimenta refrenare. Hec Prosperus. Sic igitur patet in quo consistit status proficiencium videlicet in peccatorum ac viciorum abstinencia seu detestacione". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[...] boni operis dietam laudetur deus". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[...] boni quid de omnibus est sperandum." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[...] circa eius cellulam plurima deprehendebatur." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[C]ollaciones nostras quas pro exhortacione ad novicios nostros [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Concede mihi misericors deus, que tibi placita sunt ardenter concupiscere [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Considera et semper vide ut stigmata domini jesu Christi in corde [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] considerando glorie, quam nobis in celo preparavit." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Cum aliquando domum extre te contingeret [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Cum autem ad stratum tandem lassus veneris [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] cum magna cordis iucunditate repetavit." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[...] Czw den complet ist auch ayner der ist dy begrabung des leychnams Christi. Deo gracias." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Deber frater minor qui pre aliis viam perfectionis [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "'decem percepta, septem opera misericordie, septem sacramenta, novem pecata aliena.'" $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[...] decet vivere et usque in finem perserverare." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[...] de secretis vero occultis secrete confesionem factus". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[...] dixit salvator, iam mechatus est eam in corde suo". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[D]omine bonum est hic esse faciamus, hic tria tabernacula tibi unum, Moysi unum, Helie unum, [Mar. 17, 4-Marc. 9,4-Luc. 9,33] dixit Petrus ad dominum transfiguratum in monte Tabor. Hec verba anima mea sunt salutis [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Domus hec in qua habitamus ex omni parte sui ruinam nobis minatur [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] donec intrem in gaudium domini [...] in secula seculorum Amen". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[...] eius vestigia imiteris cuius nomen est gloriosum in secula seculorum. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[E]st ergo primum tabernaculum intellectus tuus [...]" $i [Inc.;]
 • 246 1 @ $a "[E]t autem omnia breviter, qui supra dixi percurram: Esto devotus deo [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Et nota quod tres sunt cantus in genere scilicet b duralis naturalis [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] et saciabor cum apparuerit gloria tua. Laudetur sancta trinitas. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[...] et statim curatus est rabidus." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[...] et tuis gaudiis frui in patria per graciam. Amen". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[...] Ex hiis observancie mandatis pendet summa totius religionis. Sic igitur patet de XII abusionibus claustri". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Flecto genua mea [...] Paulus apostolus vas electionis [...] $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Frater Tobias anno domini MCCCCLII in die sancti viti [15. VI. 1452] se utroque parente privatus per recessus alienacionem amplius ad eos presenciam suam non dirigens, attigit siquidem prefato incarnacionis domini anno vicesimum sue etatis annum [...] d. Domini MCCCCLIIII [1454][...] proposuit habitum fratrum minorum suscipere [...] in die annunciacionis Marie [25.III] [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[F]uit quidam inter discipulos S. Antonii, Paulus nomine, cognominatus simplex [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Gama ut a te bini [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] hac omni die cum essent. Ecce." $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] hec faciens salvaberis sine dubio." $i [Expl.]
 • 246 1 @ $a "[H]ec tibi vivendi sit et formula proficiendi. Qui cupis ardenter domino servire libenter [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Incipit |liber meditacionum siue oracionum cardinalis et doctoris Bonauenture [...]"
 • 246 1 @ $a "Incipit |prologus beati Bernardi in formula honeste vite" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "In die natali distute semel: Mentem tuam tali immo 4-or principaliter consiradendo [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] in fine ad oracionem se quietant." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "in nobis autem quadruplex est defectus unde pro ni sumus ad malum [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] in omnibus semper optimo modo et perfectissimo se habuit." $g [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Ista sex sunt observanda viro religioso volenti bene [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Item notandum quod que sunt gradus humilitatis [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[J]esu dulcis memoria dans vera cordis gaudia [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[Kilka słów obciętych:] [...] erit in patria celesti prima stella [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] laudis humane appeticio. Hec Augustinus. Sic igitur habemus de virtutibus et eius effctibus". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[...] levatibur se supra se celestem dulcedinem degustando". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Liber Bernardi de templo spirituali qualiter debeat edificari" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a Liber meditationum sive orationum cardinalis et doctoris Bonaventurae
 • 246 1 @ $a "Magna virtus est permittere se conculcare ab hominibus [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] mori dignatus est. Quid se ipsum omne boni prebuit [...]". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[możliwy ciąg dalszyl;] [F]uit in monasterio quoddam feminarum quedam virgo, que simul [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[N]otandum quod de virtute humilitatis nascitur virtus paciencie. Hec enim ordinat nos ad fruicionem summe pacis [...] $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[N]otandum quod prima virtus per quam pervenitur ad alias virtutes est timor dei [...] $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[N]ota quod quamvis illa septem vicia sunt superbia avaricia [...]"
 • 246 1 @ $a "[N]unc autem de bona voluntate, que oritur ex timore dei [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] nunquam secutus est rem". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Octo sunt species verbositatis. Est enim verbum stultum, vanum, mendax, ociosum, dolosum, impudicie, maledictum, excusatorium. Omnia ista ex loquacitate. [5] sobrietas: Sex species [...] detractacionis.
 • 246 1 @ $a "[...] omnia opera tua coram domino mundo facere et ad eum referre". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[...] Omnia que dixi laus gloria sint crucifixi. Quod imploret pro me te deprecor ora." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Petis a me, mi frater karissime, quid nunquam et nusquam a suo previsore aliquid petisse audivi [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] pocius reficiente id est Christum." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[...] possunt dici sub quadruplici relacione scilicet vel in presencia propria ad Christum Jesum vel in presencia apostolorum." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[P]ost discussionem consciencie et congregacionem [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Primo igitur considerare debeas apud [quod] venisti et propter quid venisti [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[P]rimus ergo miles [...] per modum regis [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] qualis esse debeas, de cognicione tui poteris sublevari ad cognicionem dei". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[Q]uartus miles per modum vexiliferi [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] quia mundus proponit nobis honores, divicias et voluptates." $i ]Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Quidam Christum quesierunt et non invenerunt quibus dixit: Quo ego vado non potestis venire [Joh. 8, 22] [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Quidam discipulus interrogavit abbatem suum d[icens] Quare dixit apostolus: Michi absit autem nisi in cruce Domini nostri [Galat. 6, 14] [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "'Quinque sensus' Visus, auditus [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] quod non vellet loqui in eius presencia". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[q]uod si mihi te quiete odierit et distrahereet et viderentur te ostendere [...]" $i [inc.:]
 • 246 1 @ $a "Quoniam fratres karissimi in via huius seculi fugientis [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Quoniam fundamentum et ianua virtutum [...] Est igitur primo videndum quod confesio debet esse pura [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Quoniam ut ait apostolus I ad Cor. IIIIo. Omnia honesta [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Referebat eciam et de alio sene qui deceptus per demonem [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] Revocavi spiritum mentis vestre pellem pro pelle." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[...] salubri metu perseverare. Sic igitur habemus de timore". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Sciendum cum enim vult bonum agere, quod potest, laudanda est [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[S]ciendum est quod virtutem paciencie sequitur silencium sive taciturnitas, quia verus paciens [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Sciendum quod secundum beatum Ciprianum XII sunt abusiones seculi videlicet sapiens sine bonis operibus [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[S]cire debes primo quod nequaquam in vita virtuosa poterit [...] $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[S]ecundum tabernaculum est memoria tua [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[S]ecundus miles per modum custodis [...]
 • 246 1 @ $a "'Secuntur quedam excerpta de vitis patrum et primo qualis promoveatur ad ordinem et quomodo vivat promotus.' Hunc igitur senem pro illa que nobis fuerat apud ipsum in nostro monasterio [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[S]ed tibi etiam hoc sciendum, quod sunt nonnulli fratres [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] semper spera misericordiam. Hec Augustinus. Sic igitur habemus de virtute humilitatis". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[S]epcies in die laudem dixi tibi domine. Rogasti me ut aliquem modum contemplandi [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] sic igitur haberis de virtute. Hec est sui ipsius dicussio. Sic sequitur de humilitate". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[...] singularitatem fuge, sed comunitate esto contentus". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[...] sit ergo nomen domini benedictum in secula. Amen". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[S]i vis in spiritu bene proficere et hec eciam esse [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] stabilis per diversa distrahitur. Unde rogemus Jesum Christum ut ipse stabiliat eam qui vivit et regnat in secula". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Studeat novicius habere eandem pravitatem carnis, mundiciam [...] $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[T]ertio tabernaculum est voluntas tua sive affectus [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[T]ertius miles per modum balisarii [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] totisque viribus illud sibi dirupiunt." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[T]ria autem sunt genera religiosorum, primi boni, secundi meliores, tercii optimii [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] unde vel deus offenditur vel proximus scandalizatur." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Us ist czw wissen das en juniger lerer [skreślone: als ich man is sey der libensand Hylarius an der Jeronimus] der teylet das leyden unsers herren Jesu Christi [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] ut industrie rigant ad profectumveri." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a '[...] ut nos donit celestibus frui cum celi civibus." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[...] vel aliquo magno rege // [tekst urywa się] [...]" $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[...] vel singularitatis colore, item notabile [...]". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[...] vero indiscretus sibi mortem constituit." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[...] videas laudes et sine fine gaudeas in secula seculorum. Amen." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Videndum igitur nunc est de effectu virtutum. Circaquod notandum quod sicut corpus [...] $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] virtus enim dicitur quasi vis intus. Et hec vis consistit in agressione arduorum et in tollerancia adversorum et in abstinencia placitorum". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[...] vitam eternam possideas, quam tibi concedat, ille qui est benedictus in secula seculorum. Amen". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[...] vitam percipere valeamus. Sic igitur habemus de virtute paciencie". $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Vocem animaliter non surgas, cantando quia si quis [...]" $i [Inc.:]
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 1451-1500
 • 300 $a 275 k. $c 10x6,5 cm
 • 340 $a Papier, pergamin $d Rkps $e Deski, skóra brązowa, XV w.
 • 500 $a k. 147-149 puste
 • 500 $a Na k. ochronnych (k. I-II) pergaminowych umieszczonych przed blokiem dopisany później ręką kursywną XV w. tekst modlitwy przypisywanej Tomaszowi z Akwinu.
 • 500 $a Oprawa w deski obciągnięte brązową skórą, po zapięciu w środku zostały tylko ślady (na górnej okładce otwory, na dolnej 3 gwoździe). Dolna deska naderwana, z 3 wiązań grzbietu przymocowanych do okładek trzyma się na dolnej tylko jedno. Na brzegach desek skóra zniszczona.
 • 500 $a Pismo kilku rąk, ze zmianą rąk wiąże się niekiedy odmiana schematu pisarskiego, pojawienie się lub zniknięcie rubrowania, czerwonych tytułów, inicjałów oraz ilość kolumn. Na k. 17-63, 63v-71, 77-104, 105-146 jedna ręka A, od k. 47 tekst bez rubrowania i inicjałów. W części pisanej ręką A odkreślane bywały atramentem i zachowane marginesy. Na k. 104-104v notatka autobiograficzna ręką brata Tobiasza. Od k. 150 z drugą ręką B pojawiają się czerwone inicjały i tytuły; zanikają od k. 167v, choć ręka utrzymuje się na większości kart do końca, charakterystyczna drobnym pismem, są tu jednak i inne ręce na niektórych kartach, na k. 175-192 znowu czerwień, k. 196v 2 kolumny, na k. 227-244 znów rubrowanie i czerwień tytułów. K. 245-246v: pismo drobne, niemiecki tekst, k. 246v-251v: większe pospieszne, k. 252-274v: jaśniejszy atrament, inicjały czerwone i rubrowanie, k. 274v: czerwony tytuł, k. 275: nowa ręka z wpływem humanistycznego duktu, skłonna do kursywności.
 • 500 $a Składka nieliczona 72a, w większości wycięta, czysta. Dwie karty wycięte po k. 88.
 • 500 $a Starych tytułów brak. Na pergaminowych paskach chroniących nici składek łacińskie teksty liturgiczne ręką XV w. w drobnych fragmentach. Rękopis kupiony od Igla w r. 1874 w dodatkowym spisie miał nr 234.
 • 500 $a Znaki wodne: Kresy pionowe co 3,2-3,5 cm, krzyżują się z nimi linie poziome, widoczne tylko na niektórych kartach, obserwacje utrudnia mały format rękopisu i gęste pismo. Uszkodzenia: na k. 75 przycięto tekst u góry z marginesem przy oprawie, na k. 162 i 163 naddarcie karty u dołu, ślady wycinania kart widoczne z układu składek, część ich wycięto na czysty papier, jakby można mniemać z pozostałych pasków. Czyste karty k. 2-16, 147-149.
 • 520 $a [...] 4 milites [...] quorum nomina [...] 1 prudencia [...] 2 justicia [...] 3 temperancia [...] 4 fortitudo [...] k. 221v.
 • 520 $a "Ad mensam sic accedas ut nunquam voluptate pasceris [...]" k. 158v-159
 • 520 $a [Anepigr. Bernardus Clarevarensis: Hymnus] k. 170-171
 • 520 $a Apud te ipsum erubesce de peccatis tuis de tempore in servicio k. 175-177v.
 • 520 $a [A]varicia k. 78v.
 • 520 $a Bernardus Clarevalensis: Tractatus |de interiori domo seu consciencia edificanda. - "Liber Bernardi de templo spirituali qualiter debeat edificari" k. 151v-157
 • 520 $a Bonawentura: Soliloquium. |"Incipit |liber meditacionum siue oracionum cardinalis et doctoris Bonauenture [...]" k. 17-63
 • 520 $a "Capta honos ad orandum [...]" k. 166v.
 • 520 $a "Cave eciam ne cum fratribus multum loqueris [...]" k. 167
 • 520 $a [c. d. ustep dodany do powyższego] "Formula vite honeste k. 159-159v.
 • 520 $a "Concede mihi misericors deus, que tibi placita sunt ardenter concupiscere [...]" k. Iv-IIv.
 • 520 $a David de Augusta: Formula noviciorum de exterioris hominis composicione k. 160-168
 • 520 $a De bona voluntate k. 101v-104
 • 520 $a De humilitate k. 107-121v.
 • 520 $a De paciencia k. 121v-140
 • 520 $a 'De Paulo simplice' [z Rufini Aquileiensis: Historia Monachorum] k. 186
 • 520 $a De timore dei k. 97v-101v.
 • 520 $a De viciis et virtutibus k. 91-92v.
 • 520 $a De viciis k. 87v-91
 • 520 $a De virtutibus: |De effectu virtutum k. 93-97v.
 • 520 $a [D]omine bonum est hic esse faciamus, hic tria tabernacula tibi unum, Moysi unum, Helie unum, [Mar. 17, 4-Marc. 9,4-Luc. 9,33] dixit Petrus ad dominum transfiguratum in monte Tabor. Hec verba anima mea sunt salutis k. 217-227
 • 520 $a [Drobne notatki:] k. 247v.
 • 520 $a [E]st ergo primum tabernaculum intellectus tuus k. 217v.
 • 520 $a "[E]sto expeditus ab omnibus affectionibus [...]" k. 167v.
 • 520 $a [E]t autem omnia breviter, qui supra dixi percurram: Esto devotus deo k. 167v-168
 • 520 $a Fragment |de abusionibus saeculi k. 81-87v.
 • 520 $a [G]ula k. 79v.
 • 520 $a Incipit brevior tractatus de interioris hominis reformacione k. 227-232
 • 520 $a "Incipit libellus de honesta vita. Capitulum I" k. 160-165
 • 520 $a "[...] in omnibus semper optimo modo et perfectissimo se habuit" k. 165v.
 • 520 $a "Inter homines cave omne quid [...]" k. 166v.
 • 520 $a "[I]ra, [A]cedia k. 78
 • 520 $a Ista sex sunt observanda viro religioso volenti bene k. 250v.
 • 520 $a "Item alia formula quomodo in spiritu amplius aliquis possit proficere, si non wult desipere, sequitur hanc docrinam." k. 172-175
 • 520 $a Kazanie k. 63-71
 • 520 $a [Kilka słów obciętych:] Bernahardus in quodam sermone [...] k. 75-76
 • 520 $a [Krótki tekst niemiecki] 65 theyl k. 245-245v.
 • 520 $a [L]uxuria k. 80
 • 520 $a Magna virtus est permittere se conculcare ab hominibus k. 250
 • 520 $a [Matthaeus de Cracovia: De modo confitendi et de puritate consciencie] k. 252-274v.
 • 520 $a Modlitwa - litania k. 196-196v.
 • 520 $a [Mozliwe, że ciąg dalszy do k. 104] "Sciendum cum enim vult bonum agere, quod potest, laudanta est [...]" k. 105-107
 • 520 $a [Możliwe, że to ciąg dalszy] "Cum aliquando domum exire te contingerit [...]" k. 166
 • 520 $a [możliwy ciąg dalszyl] [F]uit in monasterio quoddam feminarum quedam virgo, que simul k. 192v-193
 • 520 $a [Na górnym marginesie notatki niemieckie] In die natali distute semel: Mentem tuam tali immo 4-or principaliter consiradendo k. 275-275v.
 • 520 $a 'Nota de triplici statu religiosorum' k. 235-240
 • 520 $a Notatka autobiograficzna Tobiasza, ur. 1432, ktory wstapił do zakonu bernardynów w r. 1454 k. 104-104v.
 • 520 $a [Notatka krótka:] versus k. 246v.
 • 520 $a [Notatki tyczące nut i muzyki] k. 247-250
 • 520 $a 'Nota tria genera religiosorum' k. 232v-235
 • 520 $a Nouitius k. 159v-150 Dalsze wskazówki dla zakonników
 • 520 $a "Octo sunt species verbositatis [...]" k. 146
 • 520 $a O grzechach głównych - De 7 peccatis k. 77-81
 • 520 $a "Per terram autem vadens esto pacificus [...]" k. 166v.
 • 520 $a [P]rimus ergo miles [...] per modum regis k.221v.
 • 520 $a Pseudo Beda: De meditacione passionis Christi per septem diei horas libellus k. 207-216v.
 • 520 $a Pseudo-Bernardus Clarevalensis: Formula vite honeste. - "Incipit prologus beati Bernardi in formula honeste vite" k. 157-158v.
 • 520 $a [Pseudo-Rufinus: De vitis patrum sive verba seniorum] k. 178-192v.
 • 520 $a 'Quadruplex est defectus in nobis' k. 240v-244v.
 • 520 $a "Quando domum exieris non multum circumspicias [...]" k. 166v.
 • 520 $a [Q]uartus miles per modum vexiliferi k. 223v.
 • 520 $a "Quidam Christum quesierunt [...]" k. 150-150v.
 • 520 $a Quidam discipulus interrogavit abbatem suum d[icens] Quare dixit apostolus: Michi absit autem nisi in cruce Domini nostri [Galat. 6, 14] k. 193-196
 • 520 $a [q]uod si mihi te quiete odierit et distrahereet et viderentur te ostendere k. 197-206v.
 • 520 $a Referebat eciam et de alio sene qui deceptus per demonem k. 191v-192v.
 • 520 $a Reguła wierszowana dogma salubre vivendi k. 168-170
 • 520 $a "[S]ciendum est quod virtutem paciencie [...]" k. 140v-146
 • 520 $a [S]ecundum tabernaculum est memoria tua k. 219
 • 520 $a [S]ecundus miles per modum custodis k. 222v.
 • 520 $a Sicut Rogerus k. 250v-251
 • 520 $a [tekst urywa się] Fragment k. 146v.
 • 520 $a [T]ertio tabernaculum est voluntas tua sive affectus k. 220
 • 520 $a [T]ertius miles per modum balisarii k. 223v.
 • 520 $a [Urywki później inną reką wpisane m. in.:] k. 174v.
 • 520 $a "Vocem animaliter non surgas, cantando [...]" k. 165-166 czy ciąg dalszy?
 • 530 $d Mf 1464
 • 530 $d Mf 6021
 • 541 $c a $d 1874
 • 546 $a Łac., niem.
 • 561 $a Bernardyni Wielkopolska? $m Wielkopolska? $w Bernardyni Wielkopolska?
 • 561 $a "Rkps kupiony od Igla w 1874 r. nr 234 w dod. spisie" - [rkps] $d BK I C 47 $w Igel $w Działyński Jan (1829-1880)
 • 581 $a k. 151v-157 PL 184, 507-517, dalej skracane i streszczane 520-521, bez końca
 • 581 $a k. 157-158v. PL 184, 1167-1170, dalej tekst inny, więc urywa się bez zaznaczenia, po dodatku powraca, patrz niżej
 • 581 $a k. 159-159v. PL 1170, tylko kilka zdań, dalej różne
 • 581 $a k. 160-165 PL 184, 1189-1198, tekst ciągnie się dalej
 • 581 $a k. 17-63 Por. Bibl. Vat. 752 f. 25, druk. Bonawentura: Opera omnia. Quaracchi 1898. T. 8 p. 28-67
 • 600 0 9 $a Tomasz z Akwinu $c (św. ; $d 1225-1274)
 • 650 . 9 $a Duchowość zakonna $y 15 w.
 • 650 . 9 $a Grzechy główne $x teologia $y 15 w.
 • 650 . 9 $a Kazania łacińskie $y 15 w.
 • 650 . 9 $a Modlitwa $x katolicyzm $y 15 w.
 • 650 . 9 $a Teologia katolicka $y 15 w.
 • 700 0 2 $a Bernard z Clairvaux $c (św. ; $d 1090-1153) $t Tractatus de interiori domo seu consciencia edificanda
 • 700 0 2 $a Bernard z Clairvaux $c (św. ; $d 1090-1153) $t Formula vite honeste
 • 700 0 2 $a Bonawentura $c (św. ; $d ca 1221-1274) $t Soliloquium
 • 700 0 2 $a David de Augusta $d (1200-1272) $t Formula noviciorum de exterioris hominis composicione
 • 700 0 2 $a Tobiasz $c bernardyn $d (1432-?). $e Kopista
 • 740 $a Acedia
 • 740 $a Ad mensam sic accedas ut nunquam voluptate pasceris
 • 740 $a Avaricia
 • 740 $a Bernahardus in quodam sermone
 • 740 $a Capta honos ad orandum
 • 740 $a Cave eciam ne cum fratribus multum loqueris
 • 740 $a Concede mihi misericors deus que tibi placita sunt ardenter concupiscere
 • 740 $a Cum aliquando domum exire te contingerit
 • 740 $a De bona voluntate
 • 740 $a De humilitate
 • 740 $a De paciencia
 • 740 $a De timore dei
 • 740 $a De viciis
 • 740 $a De viciis et virtutibus
 • 740 $a De virtutibus |De effectu virtutum
 • 740 $a Esto expeditus ab omnibus affectionibus
 • 740 $a Formula vite honeste
 • 740 $a Fragment |de abusionibus saeculi
 • 740 $a Gula
 • 740 $a Incipit ||libellus |de honesta vita. Capitulum I
 • 740 $a in omnibus semper optimo modo et perfectissimo se habuit
 • 740 $a Inter homines cave omne quid
 • 740 $a Ira
 • 740 $a Luxuria
 • 740 $a Nouitius
 • 740 $a Octo sunt species verbositatis
 • 740 $a O grzechach głównych - |De 7 peccatis
 • 740 $a Per terram autem vadens esto pacificus
 • 740 $a Quando domum exieris non multum circumspicias
 • 740 $a Quidam Christum quesierunt
 • 740 $a Sciendum cum enim vult bonum agere quod potest laudanta est
 • 740 $a Sciendum est quod virtutem paciencie
 • 740 $a Vocem animaliter non surgas cantando
 • 852 $j BK 00047
 • 999 $d 19.02.18

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 00047