[Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. Akta sporu z Krzyżakami z 1421 r.].

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00156
 • Kopie:
  • Mf 2431
  • CD 124a
 • Tytuł: [Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. Akta sporu z Krzyżakami z 1421 r.].
 • Miejsce i czas powstania: 1421 - 10.01.1424
 • Opis fizyczny: 78 k. 30x22,5 cm
 • Oprawa: Aksamit czerwony, 19 w.
 • Język: Łac.
 • Zawartość:
  • Visis compromissis predictis ac intellectis et examinis partium Juribus k. 54-59v.
  • Sequuntur: Articuli et preposiciones pro parte Ducis Mazovie producto. Effectus primi articuli est quod anno domini millesimo trecentisimo LXI fuit gravis dissensio orta k. 59v-60v.
  • Sequuntur: Articuli et preposiciones pro parte Ducis Stolpensis predicti etc. Effectus primi articuli est quod ipsi Cruciferi k. 60v-61v.
  • Sequuntur: Articuli et posiciones pro parte Cruciferorum producti etc. Effectus primi articuli est quod dominus Rex Polonie k. 61v-62
  • Sequntur Preposiciones contra Ducem etc. Item effectus XXIV articuli quod dux Stolpensis k. 62-64
  • Kazimirus Rex Polonie. Vetera Sacz 14. VI. 1349 k. 64-65
  • Ludovicus Romanorum Imperator. Monaci 12. XII. 1337 k. 65-65v.
  • Alexander [IV]. Anagne 23. VII. 1258 k. 65v-68
  • Martinus V. Florentie 1. IX. [1420] k. 70v-72
  • Martinus V. Florencie 1. IX. [1420] k .72-72v.
  • Michael Kochmeister. elbing 11. II. 1421 k. 72v-74v.
  • Procurator et sindicus Ordinis Theitonicorum k. 74v-76v.
  • Kazimirus dux Cuiavie. 6. I. 1233; transumpt 10. I. 1424 k. 77
  • [Formułki notarialne o przekazaniu kopii przedłożenia krzyżackiego Pawłowi Włodkowicowi w Rzymie 10. I. 1424 z podpisami notariuszy] k. 77v-78
  • Carolus IV Romanorum Imperator. Noremburgh 5. I. 1354 k. 68v-70
  • In nomine domini Amen. Guillelmus [Guillelmus Fillastre] miseracione divini tituli sancti Marci sancte Romane ecclesie presbiter Cardinalis. Universis presentes litteras inspecturis salutem. Notum facimus per presentes litteras, quod anno a nativitate eiusdem domini Millesimo quadringentisimo vicesimo primo die tercia decima mensis marcii [13. III. 1421] k.4
  • [Kopia dokumentu Kard. Fillastre zawiadamiająca o zleceniu mu przez Marcina V (na suplikę króla Władysława) zebrania całego materiału do sporu między Polską a Krzyżakami] k. 4-4v.
  • [Suplika imieniem Władysława Jagiełły do Marcina V w sprawie sporu z Krzyżakami] k. 4v-6v.
  • niezapisana k. 7-7v.
  • [Materiał przedłożony ze strony Zakonu Krzyżackiego] [Poszczególne części:] k. 8-77v.
  • 34 articuli pro intentione magistri Cruciferorum k. 8-13v.
  • Frediricus II Imperator. III. 1226 k. 13v-15
  • Alexander [IV]. Viterbo [26. VII. 1257] k. 15-18v.
  • [Z transumptami:] Conradus dux Masoviae 1230 k. 16
  • Gregorius [IX] Anagne [12. IX. 1230] k. 18
  • Theodoricus de Aldemburgh generalis magister Domus Theut. [21. IX] 1335 k. 18v-19v.
  • [Z transumptem:] Fredericus II. 5. XII. 1230 k. 18v-19v,
  • Woldemarus [...] Brandenburgensis Marchio. Broden [24. VIII]. 1311 k. 19v-21
  • Johan Marcgreve zu Brandenburgh [23. IV. 13[...]] k. 21-21v.
  • Henricus Romanorum rex. Brixin [12. VII.]. 1311 k. 21v-22v.
  • Johannes Bohemie et Polonie Rex [12. III]. 1329 k. 22v-24
  • Karolus Marchio Moraviae. Leslauia [2. III]. 1330 k. 24-25
  • Elisabeth Regina Bohemie et Polonie. 1. X. 1330 k. 25-25v.
  • Cunradus Dux masoviae. 1237 k. 25v-27
  • Karolus et Johannes Ungarie et Bohemie reges. Wyschegrad 1335 k. 27-27v.
  • Kazimirus Rex Polonie. Kalis [8. VIII]. 1343 k. 27v-29
  • Kazimirus Gnevcoviensis et Ladislaus Lanciciensis Duces. Lancicie [13. VII]. 1343 k. 29-29v.
  • Semovitus Wyznensis, Semovitus Cirznensis, Boleslaus Plocensis, Duces Mazovie. Rawa 13. VII. 1343 k. 29-29v.
  • Jaroslaus Gneznensis Archiepiscopus. 13. VII. 1343 k. 29v-30
  • Nobiles Regni Polonie. 15. VII. 1343 k. 30-30v.
  • Nobiles regni Polonie. 8. VII. 1343 k. 30v-31
  • Cives et universitas civium civitatis Cracoviensis, Sandomiriensis et Sandecenisi. Cracovie 10. VII. 1343 k. 31
  • Cives et universitas civitatis Poznaniensis, Kalisiensis, Wladislaviensis et Brestensis. Kalis 8. VII. 1343 k. 31-32v.
  • Wladislaus [Jagiełło]. Racians 1404 k. 31v-32
  • Wladislaus II [Jagiełło], Alexander alias Wytoudus, Thorin 1. II. 1411 k. 32-34v.
  • Semovitus et Droydenus Duces Mazovie. Ploczk 25. VIII. 1325 k. 34v-35
  • Myndowe Rex Lethonie [Lituanie]. X. 1255 k. 35v.
  • Alexander [IV]. 13. VII. 1257 k. 35v-36
  • Myndowe Rex Lethowie [Lituanie]. 1257 k. 36-36v.
  • Inocentius [IV]. Assisi [22. VIII. 1253] k. 36v-37
  • Myndowie Rex Lethowie [Lituanie]. 13. VIII. 1259 k. 37-38
  • Fredericus II Romanorum Imperator. 3. VI. 1245 k. 38-39v.
  • Wladislaus II Rex Polonie in insula [...] 1404 k. 39v-42
  • Wladislaus II Rex Polonie in insula [...] 1404 k. 42-43
  • Alexander olim Witauldus Dux magnus Lithuanie in insula [...] 1404 k. 43-43v.
  • Cunradus Dux Mazovie. 1237 k. 43v-44
  • Lodewicus Romanorum Imperator. Frankofurt 22. VII. 1308 [?] k. 44-44v.
  • Sigismundus Rex Ungarie . Wratislavie 6. I. 1420 k. 44v-45-50v.
  • Wladislaus II Rex Polonie. cashovie 8. V. 1419 k. 45-46
  • Michael Kochmeister. Graudentz 19. VI. 1419k. 46-47v.
  • Wladislaus II Rex Polonie. leopoli 26. IX. 1419 k. 47v-48
  • Michael Kochmeister. 24. IX. 1419 k. 48-48v.
  • Wladislaus II Rex Polonie. Thorun [...] 1420 k. 50v-51
  • Sigismundus Romanorum Rex. Bude 24. VIII. 1412 k. 51-52v.
  • Henricus de Plewen. Marienburg 19. V. 1412 k. 52v-54
 • Proweniencja:
  • Biblioteka Porycka
  • "Bibliotheca Działyniana" z herbem [piecz. k. 1 i 78 19 w.]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Krzyżacy a Polska 15 w.
  • Polityka międzynarodowa 15 w.
  • Polska a Krzyżacy 15 w.
 • Uwagi:
  • [Spis dokumentów] k. 1-3
  • Rękopis ten znajdował się, podobnie jak inne "Lites", pierwotnie w Archiwum Skarbca Koronnego, potem w Bibliotece Czackiego pod nr 231. Pod tym numerem został zapisany w "Katalogu Biblioteki Czartoryskich" jako:"Akta z Krzyżakami za Jagiełły (na pergaminie) Vol. hoc deest. Inv. adscriptum w Kórniku". jeden z tomów "Lites" B. Czart. 234 nosi zapis: "Dar Joachima Litawora Chreptowicza, kanclerza koronnego Tadeuszowi Czackiemu 1800. 20. VIII w Warszawie". Sądzić można, że inne tomy tą samą drogą ocalały dla polskiego stanu posiadania. W r. 1795 Chreptowicz bawił przy królu Stanisławie i z polecenia Repnina sprawował opiekę nad zasekwestrowanymi dobrami Czartoryskich. Dawny opis Kętrzyńskiego mieścił się pod sygnaturą: Historya 27.
  • Karty ochronne A i B podobnie jak wyklejki pochodzą dopiero z czasów oprawy i nie przynoszą żadnych informacji o prowieniencji rękopisu i jego starych tytułach. spotykamy jedynie na k. 1 i 78 starą pieczątke biblioteczną; "Bibliotheca Działyniania" z herbem.
  • U dołu na każdej stronie podpisany jest jeden z notariuszy, którzy rękopis sporządzili. Byli to "Johannes Porreleti clericus Cathalaunensis", protonotariusz (jego znak notarialny jest na karcie 78), oraz "Johannes Martineti de Noviano clericus Remensis diecesis, magister in artibus" (znak notarialny na k. 77v.). Obaj pozostawieni na służbie u kardynała Guillerma tit. S. Marci, tj. Guillelmus Fillastre, arcybiskupa Reims (zm. 1428). Większość tekstu pochodzi z ręki Porreleti, poprawki z ręki de Noviano. Obaj pochodzili z Francji, jeden z diecezji Chălons-sur-Marne, drugi z diecezji Reims. Na marginesach znajdujemy też notatki ręką XIX w. atramentem i ołówkiem w związku z przygotowywanym wydaniem; zaznaczono budzące wątpliwość słowa, xle czytelne.
  • Pergamin gruby, biały, dobrze z obu stron gładzony
  • Składki przeważnie są kwinternionami, ale na początku i na końcu sa odmiany. Pergamin jest gruby, biały, dobrze z obu stron gładzony bez naczniejszych uszkodzeń.
  • Pismo: minuskuła gotycka XV w. w 1 kolumnie, bez rubrowań i barwnych inicjałów. Ozdoba inicjałów polega na ich zamaszystym rysunku i wyszukanych dodatkowych liniach. Niewiele dopisów marginalnych, pismo głównie dwu rąk. U dołu na każdej stronie podpisany jest jeden z notariuszy, którzy rękopis sporządzili. Byli to "Johannes Porreleti clericus Cathalaunensis", protonotariusz (jego znak notarialny jest na karcie 78), oraz "Johannes Martineti de Noviano clericus Remensis diecesis, magister in artibus" (znak notarialny na k. 77v.). Obaj pozostawieni na służbie u kardynała Guillerma tit. S. Marci, tj. Guillelmus Fillastre, arcybiskupa Reims (zm. 1428). Większość tekstu pochodzi z ręki Porreleti, poprawki z ręki de Noviano. Obaj pochodzili z Francji, jeden z diecezji Chălons-sur-Marne, drugi z diecezji Reims. Na marginesach znajdujemy też notatki ręką XIX w. atramentem i ołówkiem w związku z przygotowywanym wydaniem; zaznaczono budzące wątpliwość słowa, xle czytelne.

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 040 $a KÓR Z $b pol $b pol
 • 041 0 @ $a lat
 • 130 0 . $a Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum
 • 245 0 0 $a [Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum. Akta sporu z Krzyżakami z 1421 r.].
 • 246 3 3 $a Spory i sprawy pomiędzy Polakami a Zakonem Krzyżackim 1421
 • 246 3 3 $a Akta z Krzyżakami za Jagiełły (na pergaminie) Vol. hoc deest. Inv. adscriptum w Kórniku.
 • 246 1 @ $a "Sequuntur: Articuli et preposiciones pro parte Ducis Stolpensis predicti etc. Effectus primi articuli est quod ipsi Cruciferi [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] infinita dampna in tulurent." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Sequuntur: Articuli et posiciones pro parte Cruciferorum producti etc. Effectus primi articuli est quod dominus Rex Polonie [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] cum utensilibus provisionibus quam instrumentis." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "[...] per notarios presentibus infrascriptis." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Sequntur Preposiciones contra Ducem etc. Item effectus XXIV articuli quod dux Stolpensis [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Incipit Regestrum seu tabula privilegiorum et aliorum productorum, pro parte fratrum de Prussia coram Reverendissimo patro domino Cardinali Sancti Marci sub anno domini Milesimo quadringentisimo vicesimo primo de mense februarii, primo idem Cardinalis narat [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] Item consilium Collegi doctorum padwanorum contra sententiam arbitralem Wratislaviensis Romanorum Regis Sigismundi, folio LXXVI et usque ad finem." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "In nomine domini Amen. Guillelmus [Guillelmus Fillastre] miseracione divini tituli sancti Marci sancte Romane ecclesie presbiter Cardinalis. Universis presentes litteras inspecturis salutem. Notum facimus per presentes litteras, quod anno a nativitate eiusdem domini Millesimo quadringentisimo vicesimo primo die tercia decima mensis marcii [13. III. 1421] [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Beatissime Pater. Cum nihil sit quod magis pacem inter reges [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] non obstante quibuscumque." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Ad effectum ut Reverendissima Paternitas Vestra sumarie [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] prescripti connovatii apposui in testimonium veritatis premissorum." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "In primus enim ad effectum predictum dictus sindicus [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "Visis compromissis predictis ac intellectis et examinis partium Juribus [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a "[...] indebite exactis et rebus ablatis." $i [Expl.:]
 • 246 1 @ $a "Sequuntur: Articuli et preposiciones pro parte Ducis Mazovie producto. Effectus primi articuli est quod anno domini millesimo trecentisimo LXI fuit gravis dissensio orta [...]" $i [Inc.:]
 • 246 1 @ $a '[...] Semovitus vero ad centum milia sexagenas." $i [Expl.:]
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 1421 - 10.01.1424
 • 300 $a 78 k. $c 30x22,5 cm
 • 340 $a Pergamin $d Rkps $e Aksamit czerwony, 19 w.
 • 500 $a [Spis dokumentów] k. 1-3
 • 500 $a Rękopis ten znajdował się, podobnie jak inne "Lites", pierwotnie w Archiwum Skarbca Koronnego, potem w Bibliotece Czackiego pod nr 231. Pod tym numerem został zapisany w "Katalogu Biblioteki Czartoryskich" jako:"Akta z Krzyżakami za Jagiełły (na pergaminie) Vol. hoc deest. Inv. adscriptum w Kórniku". jeden z tomów "Lites" B. Czart. 234 nosi zapis: "Dar Joachima Litawora Chreptowicza, kanclerza koronnego Tadeuszowi Czackiemu 1800. 20. VIII w Warszawie". Sądzić można, że inne tomy tą samą drogą ocalały dla polskiego stanu posiadania. W r. 1795 Chreptowicz bawił przy królu Stanisławie i z polecenia Repnina sprawował opiekę nad zasekwestrowanymi dobrami Czartoryskich. Dawny opis Kętrzyńskiego mieścił się pod sygnaturą: Historya 27.
 • 500 $a Karty ochronne A i B podobnie jak wyklejki pochodzą dopiero z czasów oprawy i nie przynoszą żadnych informacji o prowieniencji rękopisu i jego starych tytułach. spotykamy jedynie na k. 1 i 78 starą pieczątke biblioteczną; "Bibliotheca Działyniania" z herbem.
 • 500 $a U dołu na każdej stronie podpisany jest jeden z notariuszy, którzy rękopis sporządzili. Byli to "Johannes Porreleti clericus Cathalaunensis", protonotariusz (jego znak notarialny jest na karcie 78), oraz "Johannes Martineti de Noviano clericus Remensis diecesis, magister in artibus" (znak notarialny na k. 77v.). Obaj pozostawieni na służbie u kardynała Guillerma tit. S. Marci, tj. Guillelmus Fillastre, arcybiskupa Reims (zm. 1428). Większość tekstu pochodzi z ręki Porreleti, poprawki z ręki de Noviano. Obaj pochodzili z Francji, jeden z diecezji Chălons-sur-Marne, drugi z diecezji Reims. Na marginesach znajdujemy też notatki ręką XIX w. atramentem i ołówkiem w związku z przygotowywanym wydaniem; zaznaczono budzące wątpliwość słowa, xle czytelne.
 • 500 $a Pergamin gruby, biały, dobrze z obu stron gładzony
 • 500 $a Składki przeważnie są kwinternionami, ale na początku i na końcu sa odmiany. Pergamin jest gruby, biały, dobrze z obu stron gładzony bez naczniejszych uszkodzeń.
 • 500 $a Pismo: minuskuła gotycka XV w. w 1 kolumnie, bez rubrowań i barwnych inicjałów. Ozdoba inicjałów polega na ich zamaszystym rysunku i wyszukanych dodatkowych liniach. Niewiele dopisów marginalnych, pismo głównie dwu rąk. U dołu na każdej stronie podpisany jest jeden z notariuszy, którzy rękopis sporządzili. Byli to "Johannes Porreleti clericus Cathalaunensis", protonotariusz (jego znak notarialny jest na karcie 78), oraz "Johannes Martineti de Noviano clericus Remensis diecesis, magister in artibus" (znak notarialny na k. 77v.). Obaj pozostawieni na służbie u kardynała Guillerma tit. S. Marci, tj. Guillelmus Fillastre, arcybiskupa Reims (zm. 1428). Większość tekstu pochodzi z ręki Porreleti, poprawki z ręki de Noviano. Obaj pochodzili z Francji, jeden z diecezji Chălons-sur-Marne, drugi z diecezji Reims. Na marginesach znajdujemy też notatki ręką XIX w. atramentem i ołówkiem w związku z przygotowywanym wydaniem; zaznaczono budzące wątpliwość słowa, xle czytelne.
 • 520 $a Visis compromissis predictis ac intellectis et examinis partium Juribus k. 54-59v.
 • 520 $a Sequuntur: Articuli et preposiciones pro parte Ducis Mazovie producto. Effectus primi articuli est quod anno domini millesimo trecentisimo LXI fuit gravis dissensio orta k. 59v-60v.
 • 520 $a Sequuntur: Articuli et preposiciones pro parte Ducis Stolpensis predicti etc. Effectus primi articuli est quod ipsi Cruciferi k. 60v-61v.
 • 520 $a Sequuntur: Articuli et posiciones pro parte Cruciferorum producti etc. Effectus primi articuli est quod dominus Rex Polonie k. 61v-62
 • 520 $a Sequntur Preposiciones contra Ducem etc. Item effectus XXIV articuli quod dux Stolpensis k. 62-64
 • 520 $a Kazimirus Rex Polonie. Vetera Sacz 14. VI. 1349 k. 64-65
 • 520 $a Ludovicus Romanorum Imperator. Monaci 12. XII. 1337 k. 65-65v.
 • 520 $a Alexander [IV]. Anagne 23. VII. 1258 k. 65v-68
 • 520 $a Martinus V. Florentie 1. IX. [1420] k. 70v-72
 • 520 $a Martinus V. Florencie 1. IX. [1420] k .72-72v.
 • 520 $a Michael Kochmeister. elbing 11. II. 1421 k. 72v-74v.
 • 520 $a Procurator et sindicus Ordinis Theitonicorum k. 74v-76v.
 • 520 $a Kazimirus dux Cuiavie. 6. I. 1233; transumpt 10. I. 1424 k. 77
 • 520 $a [Formułki notarialne o przekazaniu kopii przedłożenia krzyżackiego Pawłowi Włodkowicowi w Rzymie 10. I. 1424 z podpisami notariuszy] k. 77v-78
 • 520 $a Carolus IV Romanorum Imperator. Noremburgh 5. I. 1354 k. 68v-70
 • 520 $a In nomine domini Amen. Guillelmus [Guillelmus Fillastre] miseracione divini tituli sancti Marci sancte Romane ecclesie presbiter Cardinalis. Universis presentes litteras inspecturis salutem. Notum facimus per presentes litteras, quod anno a nativitate eiusdem domini Millesimo quadringentisimo vicesimo primo die tercia decima mensis marcii [13. III. 1421] k.4
 • 520 $a [Kopia dokumentu Kard. Fillastre zawiadamiająca o zleceniu mu przez Marcina V (na suplikę króla Władysława) zebrania całego materiału do sporu między Polską a Krzyżakami] k. 4-4v.
 • 520 $a [Suplika imieniem Władysława Jagiełły do Marcina V w sprawie sporu z Krzyżakami] k. 4v-6v.
 • 520 $a niezapisana k. 7-7v.
 • 520 $a [Materiał przedłożony ze strony Zakonu Krzyżackiego] [Poszczególne części:] k. 8-77v.
 • 520 $a 34 articuli pro intentione magistri Cruciferorum k. 8-13v.
 • 520 $a Frediricus II Imperator. III. 1226 k. 13v-15
 • 520 $a Alexander [IV]. Viterbo [26. VII. 1257] k. 15-18v.
 • 520 $a [Z transumptami:] Conradus dux Masoviae 1230 k. 16
 • 520 $a Gregorius [IX] Anagne [12. IX. 1230] k. 18
 • 520 $a Theodoricus de Aldemburgh generalis magister Domus Theut. [21. IX] 1335 k. 18v-19v.
 • 520 $a [Z transumptem:] Fredericus II. 5. XII. 1230 k. 18v-19v,
 • 520 $a Woldemarus [...] Brandenburgensis Marchio. Broden [24. VIII]. 1311 k. 19v-21
 • 520 $a Johan Marcgreve zu Brandenburgh [23. IV. 13[...]] k. 21-21v.
 • 520 $a Henricus Romanorum rex. Brixin [12. VII.]. 1311 k. 21v-22v.
 • 520 $a Johannes Bohemie et Polonie Rex [12. III]. 1329 k. 22v-24
 • 520 $a Karolus Marchio Moraviae. Leslauia [2. III]. 1330 k. 24-25
 • 520 $a Elisabeth Regina Bohemie et Polonie. 1. X. 1330 k. 25-25v.
 • 520 $a Cunradus Dux masoviae. 1237 k. 25v-27
 • 520 $a Karolus et Johannes Ungarie et Bohemie reges. Wyschegrad 1335 k. 27-27v.
 • 520 $a Kazimirus Rex Polonie. Kalis [8. VIII]. 1343 k. 27v-29
 • 520 $a Kazimirus Gnevcoviensis et Ladislaus Lanciciensis Duces. Lancicie [13. VII]. 1343 k. 29-29v.
 • 520 $a Semovitus Wyznensis, Semovitus Cirznensis, Boleslaus Plocensis, Duces Mazovie. Rawa 13. VII. 1343 k. 29-29v.
 • 520 $a Jaroslaus Gneznensis Archiepiscopus. 13. VII. 1343 k. 29v-30
 • 520 $a Nobiles Regni Polonie. 15. VII. 1343 k. 30-30v.
 • 520 $a Nobiles regni Polonie. 8. VII. 1343 k. 30v-31
 • 520 $a Cives et universitas civium civitatis Cracoviensis, Sandomiriensis et Sandecenisi. Cracovie 10. VII. 1343 k. 31
 • 520 $a Cives et universitas civitatis Poznaniensis, Kalisiensis, Wladislaviensis et Brestensis. Kalis 8. VII. 1343 k. 31-32v.
 • 520 $a Wladislaus [Jagiełło]. Racians 1404 k. 31v-32
 • 520 $a Wladislaus II [Jagiełło], Alexander alias Wytoudus, Thorin 1. II. 1411 k. 32-34v.
 • 520 $a Semovitus et Droydenus Duces Mazovie. Ploczk 25. VIII. 1325 k. 34v-35
 • 520 $a Myndowe Rex Lethonie [Lituanie]. X. 1255 k. 35v.
 • 520 $a Alexander [IV]. 13. VII. 1257 k. 35v-36
 • 520 $a Myndowe Rex Lethowie [Lituanie]. 1257 k. 36-36v.
 • 520 $a Inocentius [IV]. Assisi [22. VIII. 1253] k. 36v-37
 • 520 $a Myndowie Rex Lethowie [Lituanie]. 13. VIII. 1259 k. 37-38
 • 520 $a Fredericus II Romanorum Imperator. 3. VI. 1245 k. 38-39v.
 • 520 $a Wladislaus II Rex Polonie in insula [...] 1404 k. 39v-42
 • 520 $a Wladislaus II Rex Polonie in insula [...] 1404 k. 42-43
 • 520 $a Alexander olim Witauldus Dux magnus Lithuanie in insula [...] 1404 k. 43-43v.
 • 520 $a Cunradus Dux Mazovie. 1237 k. 43v-44
 • 520 $a Lodewicus Romanorum Imperator. Frankofurt 22. VII. 1308 [?] k. 44-44v.
 • 520 $a Sigismundus Rex Ungarie . Wratislavie 6. I. 1420 k. 44v-45-50v.
 • 520 $a Wladislaus II Rex Polonie. cashovie 8. V. 1419 k. 45-46
 • 520 $a Michael Kochmeister. Graudentz 19. VI. 1419k. 46-47v.
 • 520 $a Wladislaus II Rex Polonie. leopoli 26. IX. 1419 k. 47v-48
 • 520 $a Michael Kochmeister. 24. IX. 1419 k. 48-48v.
 • 520 $a Wladislaus II Rex Polonie. Thorun [...] 1420 k. 50v-51
 • 520 $a Sigismundus Romanorum Rex. Bude 24. VIII. 1412 k. 51-52v.
 • 520 $a Henricus de Plewen. Marienburg 19. V. 1412 k. 52v-54
 • 530 $b BN
 • 530 $d Mf 2431
 • 530 $d CD 124a
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac.
 • 561 $a Biblioteka Porycka $d Poryck nr 231 Bibl. Czackiego $w Czacki Tadeusz (1765-1813) $w Biblioteka Porycka $w Archiwum Skarbca Koronnego
 • 561 $a "Bibliotheca Działyniana" z herbem [piecz. k. 1 i 78 19 w.] $d BK Dz. Hist. 27 $d BK II, 30 $w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 610 2 9 $a Krzyżacy $x a Polska $y 15 w.
 • 650 . 9 $a Polityka międzynarodowa $y 15 w.
 • 651 . 9 $a Polska $x a Krzyżacy $y 15 w.
 • 700 1 2 $a Porreleti, Joannes $e protonotariusz
 • 700 1 2 $a Noviniano, Joannes Martinetti de $e notarius
 • 852 $j BK 00156
 • 999 $d 19.03.07

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00156