Silva rerum - czasy Jana Kazimierza i Zygmunta III.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00978
 • Kopie: Mf 2095
 • Tytuł: Silva rerum - czasy Jana Kazimierza i Zygmunta III.
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 253 k. 31x19,5 cm
 • Oprawa: Pergamin biały, wyciski czernione (plakieta, superekslibris), wiązania zrekonstruowane, 17 w.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • Mowy pogrzebowe i weselne (także w dopiskach marginalnych), k. 221v-227
  • "Na generale Xttwa Mazowieckiego im[m]ediate przed seymem", k. 227v-229v
  • Andrzej Lisiecki, Apologia pro libertate Reipublicae, legibus Regni Poloniae contra callidos novi iuris reperto res posterior auctior et correctior to jest dowod jasny z historyy zwyczaiow z praw z statutow y constitutiy koronnych ze Naiasnieyszemu Krolestwu Polskiemu nie godzi się ani publice ani privatim w Koronie y w W. Xięstwie Litewskim zadnego y zadnym sposobem dostawac ani miec dziedzictwa, k. 1-155v.
  • "Uniwersał krola Kazimierza" 1.01.1656, k. 252-252v
  • "Hermaphrodithis" (wiersz pol.), k. 253
  • "Confaederacya y związek generalny tak woyska iako y obywatelow Rzeczypospolitey, in hoc calamitoso statu Reip[ubli]cae zgodnie postanowiony w Tyszowcach 29 Decembra Anno Dni 1655", przy tym przysięga hetmanów (Stanisława Potockiego i Stanisława Lanckorońskiego), k. 249v-252
  • "Remedium contra pestem spirituale iako Summo Pontifici revelatum 1652" oraz modlitwy w j. pol. i łac., k. 156-157v
  • "Przemowa [...] Wawrzynca Gembickiego biskupa gnieznienskiego na wyiazd krolewica [...] Władislawa do Moskwy die 4 April. Anno 1617" oraz "Na tę przemowę [...] krolewic [...] w ten sens odpowiedział", k. 158-160v
  • "Mowa [...] [Janusza] Radziwiłła podczaszego litt. przy conclusiey seymowey w izbie senatorskiey do krola [...] Anno 1613 die 2 April.", k. 161-162v
  • Wiersze (łac.), k. 163-164v
  • Votum prymasa [W. Gembickiego] 1609, k. 165-165v
  • Odpisy korespondencji, mów i akt, k. 166-167v, 168v-170, 173v, 186-187v, 189v, 215v-217v, 230v-248v
  • "Dziękowanie za pieczęc mnieyszą [...] biskupa kamienieckiego [Andrzeja Leszczyńskiego] d. 18Febr. Ao 1645", k. 167v-168
  • "Do [...] podkanclerzego Piotra Myszkowskiego na księgę O Senacie Rzymskim Jana Szarego Zamoyskiego przemowa ktorąm d. 7 Julij znalazł miedzy innemi scryptami ręką A pisaną 1654", k. 170v-172v
  • "Epitaphium Stanisławowi Ladowskiemu", k. 174
  • "Contra dolorem" (modlitwa, 1658 r.), k. 174
  • Mowa pogrzebowa, k. 175-176v
  • "Dziękowanie od małzonki na pogrzebie męza", k. 180-180v
  • "Na pogrzeb dziecięcia defuncti Januario", k. 180v
  • "Mowa niebosczyka oyca mego na pogrzebie nieboszki[!] pani podczaszyny [...] iłowskiey", k. 181-181v
  • "Nagrobek" (wiersz), k. 181v
  • "Mowa na pogrzebie [...] Kuczewskiey 1653 die Aprilis 3tia [...]", k. 181v-182v
  • Mowa pogrzebowa, k. 183-183v
  • "In funere Veterani Militis postea patris familis [...]" (mowa pogrzebowa pol.), k. 184
  • "Na pogrzeb [...] Jakuba Kęmpskiego sąsiada", k. 184v
  • "Na pogrzeb [...] Pani cześnikowy [...] w wigilią S. Woyciecha", k. 185-185v
  • "Dziękowanie respons albo mowa pogrzebna", k. 185v-186
  • "Oswiecenie tępych oczu synow koronnych, y W. Xtwa Litt. w ciemney chmurze rebeliey schysmatyckiey będących", k. 190-203
  • "Panegyricus Carolo Gustavo Magno Svecorum Gottorum Vandalorumq[ue] Regi, incruento Sarmatiae Victori et [...] Liberatori [...] MDCLV", k. 205-214v
  • "Dziękowanie weselne", k. 218-218v
  • "Wieniec odbieraiąc pannę [...]" oraz inne mowy weselne (także w dopiskach marginalnych), k. 219-221v
 • Proweniencja:
  • Sentencja z podpisem "Alb. Iłovi[us]" - rkps
  • Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
  • Superekslibris z herbem Prawdzic i inicjałami P.I.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Karol X Gustaw (król Szwecji ; 1622-1660)
  • Myszkowski, Piotr podkanclerzy kor. (ca 1510-1591)
  • Władysław IV (król Polski ; 1595-1648)
  • Sejm 1613
  • Mowy sejmowe 17 w.
  • Poezja łacińska 17 w.
  • Wojna 1655-1660 r. polsko-szwedzka
  • Konfederacja 1655 r. tyszowiecka
  • Epitafium (lit.) 17 w.
  • Religia 16-17 w. Polska
  • Modlitwa katolicyzm 17 w.
  • Panegiryk łaciński 17 w.
  • Poezja polska 17 w.
  • Prawodawstwo 17 w. Polska
  • Mowy łacińskie 17 w.
  • Mowy polskie 17 w.
  • Mowy pogrzebowe 17 w.
  • Mowy weselne 17 w.
  • Szwecja a Polska 17 w.
  • Uniwersały 17 w.
  • Silva rerum 17 w.
 • Uwagi:
  • Oprawa: na dolnej okładzinie wycisk plakiety z herbem Krakowa, na górnej okładzinie superekslibris (herb Prawdzic i wycisk literniczy "P.I.") - prawdopodobnie własność Iłowskich.
  • Zawiera "Apologia pro libertate" Andrzeja Lisieckiego herbu Dryja (?-1639), instygatora koronnego, prawnika, erudyty. Jest to jedna z kilku zachowanych rękopiśmiennych wersji tekstu, który najprawdopodobniej przygotowywany był do druku (nie jest notowany u Estreichera). Autor dedykuje go senatowi polskiemu. Kórnicka kopia jest kompletna (por. egz. Ossolineum, sygn. 63/II oraz egz. Biblioteki Narodowej, sygn. Rps 6620 III i Rps 12595 III).
  • Liczne zapiski rkps na wyklejkach.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 245 a Silva rerum - czasy Jana Kazimierza i Zygmunta III.
 • 260 c 17 w.
 • 300 a 253 k. c 31x19,5 cm
 • 340 d rkps e Pergamin biały, wyciski czernione (plakieta, superekslibris), wiązania zrekonstruowane, 17 w.
 • 500 a Oprawa: na dolnej okładzinie wycisk plakiety z herbem Krakowa, na górnej okładzinie superekslibris (herb Prawdzic i wycisk literniczy "P.I.") - prawdopodobnie własność Iłowskich.
 • 500 a Zawiera "Apologia pro libertate" Andrzeja Lisieckiego herbu Dryja (?-1639), instygatora koronnego, prawnika, erudyty. Jest to jedna z kilku zachowanych rękopiśmiennych wersji tekstu, który najprawdopodobniej przygotowywany był do druku (nie jest notowany u Estreichera). Autor dedykuje go senatowi polskiemu. Kórnicka kopia jest kompletna (por. egz. Ossolineum, sygn. 63/II oraz egz. Biblioteki Narodowej, sygn. Rps 6620 III i Rps 12595 III).
 • 500 a Liczne zapiski rkps na wyklejkach.
 • 520 a Mowy pogrzebowe i weselne (także w dopiskach marginalnych), k. 221v-227
 • 520 a "Na generale Xttwa Mazowieckiego im[m]ediate przed seymem", k. 227v-229v
 • 520 a Andrzej Lisiecki, Apologia pro libertate Reipublicae, legibus Regni Poloniae contra callidos novi iuris reperto res posterior auctior et correctior to jest dowod jasny z historyy zwyczaiow z praw z statutow y constitutiy koronnych ze Naiasnieyszemu Krolestwu Polskiemu nie godzi się ani publice ani privatim w Koronie y w W. Xięstwie Litewskim zadnego y zadnym sposobem dostawac ani miec dziedzictwa, k. 1-155v.
 • 520 a "Uniwersał krola Kazimierza" 1.01.1656, k. 252-252v
 • 520 a "Hermaphrodithis" (wiersz pol.), k. 253
 • 520 a "Confaederacya y związek generalny tak woyska iako y obywatelow Rzeczypospolitey, in hoc calamitoso statu Reip[ubli]cae zgodnie postanowiony w Tyszowcach 29 Decembra Anno Dni 1655", przy tym przysięga hetmanów (Stanisława Potockiego i Stanisława Lanckorońskiego), k. 249v-252
 • 520 a "Remedium contra pestem spirituale iako Summo Pontifici revelatum 1652" oraz modlitwy w j. pol. i łac., k. 156-157v
 • 520 a "Przemowa [...] Wawrzynca Gembickiego biskupa gnieznienskiego na wyiazd krolewica [...] Władislawa do Moskwy die 4 April. Anno 1617" oraz "Na tę przemowę [...] krolewic [...] w ten sens odpowiedział", k. 158-160v
 • 520 a "Mowa [...] [Janusza] Radziwiłła podczaszego litt. przy conclusiey seymowey w izbie senatorskiey do krola [...] Anno 1613 die 2 April.", k. 161-162v
 • 520 a Wiersze (łac.), k. 163-164v
 • 520 a Votum prymasa [W. Gembickiego] 1609, k. 165-165v
 • 520 a Odpisy korespondencji, mów i akt, k. 166-167v, 168v-170, 173v, 186-187v, 189v, 215v-217v, 230v-248v
 • 520 a "Dziękowanie za pieczęc mnieyszą [...] biskupa kamienieckiego [Andrzeja Leszczyńskiego] d. 18Febr. Ao 1645", k. 167v-168
 • 520 a "Do [...] podkanclerzego Piotra Myszkowskiego na księgę O Senacie Rzymskim Jana Szarego Zamoyskiego przemowa ktorąm d. 7 Julij znalazł miedzy innemi scryptami ręką A pisaną 1654", k. 170v-172v
 • 520 a "Epitaphium Stanisławowi Ladowskiemu", k. 174
 • 520 a "Contra dolorem" (modlitwa, 1658 r.), k. 174
 • 520 a Mowa pogrzebowa, k. 175-176v
 • 520 a "Dziękowanie od małzonki na pogrzebie męza", k. 180-180v
 • 520 a "Na pogrzeb dziecięcia defuncti Januario", k. 180v
 • 520 a "Mowa niebosczyka oyca mego na pogrzebie nieboszki[!] pani podczaszyny [...] iłowskiey", k. 181-181v
 • 520 a "Nagrobek" (wiersz), k. 181v
 • 520 a "Mowa na pogrzebie [...] Kuczewskiey 1653 die Aprilis 3tia [...]", k. 181v-182v
 • 520 a Mowa pogrzebowa, k. 183-183v
 • 520 a "In funere Veterani Militis postea patris familis [...]" (mowa pogrzebowa pol.), k. 184
 • 520 a "Na pogrzeb [...] Jakuba Kęmpskiego sąsiada", k. 184v
 • 520 a "Na pogrzeb [...] Pani cześnikowy [...] w wigilią S. Woyciecha", k. 185-185v
 • 520 a "Dziękowanie respons albo mowa pogrzebna", k. 185v-186
 • 520 a "Oswiecenie tępych oczu synow koronnych, y W. Xtwa Litt. w ciemney chmurze rebeliey schysmatyckiey będących", k. 190-203
 • 520 a "Panegyricus Carolo Gustavo Magno Svecorum Gottorum Vandalorumq[ue] Regi, incruento Sarmatiae Victori et [...] Liberatori [...] MDCLV", k. 205-214v
 • 520 a "Dziękowanie weselne", k. 218-218v
 • 520 a "Wieniec odbieraiąc pannę [...]" oraz inne mowy weselne (także w dopiskach marginalnych), k. 219-221v
 • 530 d Mf 2095
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a Sentencja z podpisem "Alb. Iłovi[us]" - rkps w Iłowski, Wojciech
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego w Kwiatkowski Kajetan w Działyński Tytus
 • 561 a Superekslibris z herbem Prawdzic i inicjałami P.I. w Iłowski, P.
 • 600 a Karol b X Gustaw c (król Szwecji ; d 1622-1660)
 • 600 a Myszkowski, Piotr c podkanclerzy kor. d (ca 1510-1591)
 • 600 a Władysław b IV c (król Polski ; d 1595-1648)
 • 610 a Sejm 1613
 • 650 a Mowy sejmowe y 17 w.
 • 650 a Poezja łacińska y 17 w.
 • 650 a Wojna 1655-1660 r. polsko-szwedzka
 • 650 a Konfederacja 1655 r. tyszowiecka
 • 650 a Epitafium (lit.) y 17 w.
 • 650 a Religia y 16-17 w. z Polska
 • 650 a Modlitwa x katolicyzm y 17 w.
 • 650 a Panegiryk łaciński y 17 w.
 • 650 a Poezja polska y 17 w.
 • 650 a Prawodawstwo y 17 w. z Polska
 • 650 a Mowy łacińskie y 17 w.
 • 650 a Mowy polskie y 17 w.
 • 650 a Mowy pogrzebowe y 17 w.
 • 650 a Mowy weselne y 17 w.
 • 651 a Szwecja x a Polska y 17 w.
 • 653 a Uniwersały 17 w.
 • 653 a Silva rerum 17 w.
 • 700 a Gembicki, Wawrzyniec c prymas d (1559-1624)
 • 700 a Zamoyski, Jan c kanclerz w. kor. d (1542-1605)
 • 700 a Radziwiłł, Janusz c podczaszy lit. d (1579-1620)
 • 700 a Potocki, Stanisław c hetman w. kor. d (ca 1589-1667)
 • 700 a Leszczyński, Andrzej c kanclerz w. kor. d (1608-1658)
 • 700 a Lanckoroński, Stanisław c hetman polny kor. d (1590-1657)
 • 700 a Jan Kazimierz c (król Polski ; d 1609-1672)
 • 777 a Lisiecki, Andrzej (?-1639) t Apologia pro libertate Reipublicae, legibus Regni Poloniae contra callidos novi iuris reperto res posterior auctior et correctior to jest |dowod jasny z historyy zwyczaiow z praw z statutow y constitutiy koronnych ze Naiasnieyszemu Krolestwu Polskiemu nie godzi się ani publice ani privatim w Koronie y w W. Xięstwie Litewskim zadnego y zadnym sposobem dostawac ani miec dziedzictwa
 • 852 j BK 00978
 • 999 d MM d 19.07.22

Indeksy