Listy do Józefa Zaremby (1770).

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02116/1
 • Kopie: Mf 896
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Listy do Józefa Zaremby (1770). Vol. 1-2.
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 282 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., niem.
 • Zawartość:
  • Zbiorowe: Izba Konsyliarska Województwa Wielkopolskiego (podpis Kwilecki Konst., Drwęski Piotr, Chłapowski Ludwik i in.), Pułaski K., Radzimiński, Cieński K., Cielecki Andrzej i in.
  • Adresanci: A. Suchodolski, 1 I 1770, k. 1-2 - A[ntoni] Lubomirski w[oj.] l[ubel.], 3 III 1770, k. 3-4 - Adam Brzostowski kaszt. połocki, 7 III 1770, k. 5-6 - A[ntoni] Lubomirski w[oj.] l[ubel.], 8 III 1770, k. 7-8 - A[ntoni] Lubomirski w[oj.] l[ubel.], 9 III 1770, k. 9-10 - A[dam] B[rzostowski], 9 III 1770, k. 11-12 - A[dam] B[rzostowski], A[ntoni] L[ubomirski], 10 III 1770, k. 13-14 - [Adam] B[rzostowski], 11 III 1770, k. 15-16 - P[aweł] Skórzewski, 16 III 1770, k. 17-18 - Michał Jan Pac, 20 III 1770, k. 19-20 - Michał Konstanty z Kalinowej Zaremba, 23 III 1770, k. 21 - Michał Jan Pac, 23 III 1770, k. 22 - [Michał Konstanty] Zaremba, 28 III 1770, k. 23-24 - Michał Jan Pac, 30 III 1770, k. 25-26 - Antoni Lubomirski (?), 3 IV 1770, k. 27-28 - A[dam] Brz[ostowski], 3 IV 1770, k. 29 - A[dam] Brz[ostowski], 8 IV 1770, k. 30-31 - Ig[nacy] Skarbek Malczewski, 9 IV 1770, k. 32-33 - S. Chotecki, 10 IV 1770, k. 34-35 - Ign[acy] Gałecki, 10 IV 1770, k. 36-37 - M[aciej] Dobrzelewski, 11 IV 1770, k. 38-39 - A[ntoni] Morzkowski, 11 IV 1770, k. 40-41 - A[dam] Brz[ostowski], 12 IV 1770, k. 42-43 - M[aksymilian] Wielowiejski, 12 IV 1770, k. 44-45 - Al[eksander] Szembek, 12 IV 1770, k. 46-47 - Ig[nacy] Skarbek Malczewski, F[ranciszek] Mikorski, 15 IV 1770, k. 48-49 - A[dam] Brz[ostowski], 15 IV 1770, k. 50-51 - M[aciej] Prądzynski, 16 IV 1770, k. 52-53 - Ig[nacy] Skarbek Malczewski, 18 IV 1770, k. 54-55 - A[dam] B[rzostowski], 19 IV 1770, k. 56-57 - F. Bogusławski, 20 IV 1770, k. 58-59 - M[aurycy] Konopnicki, przed 20 IV 1770, k. 60-61 - M[aurycy] Konopnicki, przed 20 IV 1770, k. 62-63 - [Z.] Złotnicki, 24 IV 1770, k. 64-65 - A[ntoni] Morzkowski, 24 IV 1770, k. 66-67 - Antoni Morzkowski, A[ntoni] Rogala Zawadzki, 24 IV 1770, k. 68 - A[dam] B[rzostowski], 25 IV 1770, k. 69 - S. Chotecki, 25 IV 1770, k. 70 - Antoni Sieroszewski, 29 IV 1770, k. 71-72 - A[ntoni] Morzkowski, 30 IV 1770, k. 73-74 - [Adam Brzostowski], 2 V 1770, k. 75 - Ig[nacy] Skarbek Malczewski, 6 V 1770, k. 76-77 - [Adam] Krasinski bp, 7 V 1770, 78-79 - Antoni Sieroszewski, 7 V 1770, k. 80-81 - Michał Jan Pac, 14 V 1770, k. 82-83 - M[aciej] Kęmpisty, 22 V 1770, k. 84-85 - Ig[nacy] Malczewski, 25 V 1770, k. 86-87 - Sebastian Sulimierski, 26 V 1770, k. 88-89 - W[awrzyniec] Potocki, 27 V 1770, k. 90-91 - B. Zaremba, 28 V 1770, k. 94-95 - Józef Miączynski, 29 V 1770, k. 94-95 - I[zabela] Małachowska kanc[lerzowa] kor., 29 V 1770, k. 96-97 - anonim, 30 V 1770, k. 98-99 - Michał Jan Pac, 30 V 1770, k. 100-101 - Z. Złotnicki, 30 V 1770, k. 102 - Antoni Sieroszewski, 1 VI 1770, k. 103-104 - Z. Złotnicki, 2 VI 1770, k. 105-106 - Paweł Biernacki, 5 VI 1770, k. 107-108 - A[ntoni] Morzkowski, 5 VI 1770, k. 109 - v. Möhring, 6 VI 1770, k. 110-111 - J. Podrez, 6 VI 1770, k. 112-113 - W[ojciech] Męcinski s[tar.] r[adom.], 8 VI 1770, k. 114-115 - Jan Mniewski, 8 VI 1770, k. 116-117 - Michał Jan Pac, 11 VI 1770, k. 118-119 - M[ichał] B[iernacki], 13 VI 1770, k. 120-121 - Antoni Sieroszewski, 15 VI 1770, k. 122-123 - Ludwik Borowski, 15 VI 1770, k. 124-125 - I[zabela] Małachowska k[anclerzowa] w. k[or.], 16 VI 1770, k. 126-127 - Jakub Kempisty, 16 VI 1770, k. 128-129 - J. Podrez, 17 VI 1770, k. 130-131 - A[ntoni] Morzkowski, 18 VI 1770, k. 132-133 - Jan Mączynski, 20 VI 1770, k. 134-135 - W[ojciech] Rychłowski, 20 VI 1770, k. 136-137 - Michał Jan Pac, 20 VI 1770, k. 138-139 - A[ntoni] Morzkowski, 20 VI 1770, k. 140-141 - Ig[nacy] Skarbek Malczewski, 20 VI 1770, k. 142-143 - M[aciej] Do[brzelewski] (?), 20 VI 1770, k. 144 - A[ntoni] Morzkowski, 21 VI 1770, k. 145-146 - anonim, 22 VI 1770, k. 147-148 - Aleksandra Karsnicka ksieni wieluńska, 22 VI 1770, k. 149-150 - Antoni Sieroszewski, 23 VI 1770, k. 151-152 - Antoni Sieroszewski, 23 VI 1770, k. 153-154 - Z. Złotnicki, 23 VI 1770, k. 155-156 - Antoni Sieroszewski, 24 VI 1770, k. 157-158 - Antoni Sieroszewski, 24 VI 1770, k. 159-160 - W[ojciech] Rychłowski, 25 VI 1770, k. 161-162 - Antoni Sieroszewski, 25 VI 1770, k. 163-164 - T. Topolski, 25 VI 1770, k. 165-166 - [Adam Brzostowski] kaszt. połocki, 26 VI 1770, k. 167-168 - Michał Jan Pac, 26 VI 1770, k. 169-170 - v. Görtz, 27 VI 1770, k. 171 - Michał Jan Pac, 27 VI 1770, k. 172-173 - W[ojciech] Rychłowski, 27 VI 1770, k. 174-175 - F[ranciszek] Mikorski, 27 VI 1770, k. 176-177 - Antoni Sieroszewski, 28 VI 1770, k. 178 - J. G. Wysocki, 29 VI 1770, k. 179-180 - Michał Jan Pac, 30 VI 1770, k. 181-182 - Jan Sieroszewski, 30 VI 1770, k. 183-184 - Józef Rychłowski, 1 VII 1770, k. 185-186 - [Antoni Lubomirski woj. lubel.], 1 VII 1770, k. 187-188 - [Andrzej] Dobiecki chor. chęc., 2 VII 1770, k. 189-190 - Jan Sieroszewski, 2 VII 1770, k. 191-192 - Ig[nacy] Skarbek Malczewski, 3 VII 1770, k. 193 - Ig[nacy] Skarbek Malczewski, 4 VII 1770, k. 194-195 - [Andrzej] Dobiecki chor. chęc., 4 VII 1770, k. 196-197 - Michał Jan Pac, 4 VII 1770, k. 198-199 - Jan Sieroszewski, 5 VII 1770, k. 200 - X. E. Suchecki, 6 VII 1770, k. 201 - A[ntoni] G[rzymała] Prądzyński, 8 VII 1770, k. 202-203 - W[ojciech] Rychłowski, 8 VII 1770, k. 204-205 - P[aweł] Skórzewski, 8 VII 1770, k. 206-207 - Jan Sieroszewski, 9 VII 1770, k. 208-209 - Michał Jan Pac, 10 VII 1770, k. 210-211 - Józef Łuczycki prob. w Strzelnie, 11 VII 1770, k. 212-213 - [Adam Brzostowski] kaszt. połocki, 13 VII 1770, k. 214-215 - A[ntoni] Lubomirski w[oj.] l[ubel.], 14 VII 1770, k. 216-217 - Paw[eł] Biernacki, 14 VII 1770, k. 218 - W. D., 14 VII 1770, k. 219-220 - Michał Jan Pac, 14 VII 1770, k. 221-222 - A[ntoni] Morzkowski, 14 VII 1770, k. 223-224 - K. Walewska, 14 VII 1770, k. 225-226 - P[aweł] Skórzewski, 14 VII 1770, k. 227-228 - M[aurycy] Konopnicki, 15 VII 1770, k. 229 - Michał Jan Pac, 16 VII 1770, k. 230-231 - Izba Konsyliarska (Konstanty Kwilecki chor. wschow., Piotr Drwęski pisarz ziem. pozn., Ludwik Chłapowski, Wojciech Sadowski), 16 VII 1770, k. 232 - A[ntoni] Lubomirski w[oj.] l[ubel.], 18 VII 1770, k. 233-234 - A[ntoni] Pęczelski, 18 VII 1770, k. 235-236 - J. Domanski, b.d. [ok. 20 VII 1770], k. 237-238 - J[an] Walewski ch[or.] szadk., 22 VII 1770, k. 239-242 - Jan Sieroszewski, 23 VII 1770, k. 243-244 - P[aweł] S[kórzewski], 23 VII 1770, k. 245-246 - W[ojciech] Rychłowski, 24 VII 1770, k. 247-248 - K[atarzyna] Sapieżyna księżna, 25 VII 1770, k. 249-250 - anonim, 26 VII 1770, k. 251-252 - S. Chotecki, 26 VII 1770, k. 253-254 - T[omasz] Smoleński, 26 VII 1770, k. 255-256 - J[akub] Domański, 27 VII 1770, k. 257-258 - W[ojciech] W[ierusz] Niemojowski p[odcz.] w[ieluń.], 27 VII 1770, k. 259 - W. Rumiejewski, 27 VII 1770, k. 260-261 - T[adeusz] Russyan, 27 VII 1770, k. 262-263 - [Pafnucy] B[rzeziński] przeor jasnogórski, 28 VII 1770, k. 264-265 - M. Chodakowski, 29 VII 1770, k. 266-267 - M[aurycy] Konopnicki (kopia listu do Wędrychowskiego ekonoma siewierskiego), 29 VII 1770, k. 268 - M[aurycy] Konopnicki, b.d. [ok. 29 VII 1770], k. 269-270 - M[aurycy] Konopnicki, 30 VII 1770, k. 271-272 - W[ojciech] W[ierusz] Niemojowski p[odcz.] w[ieluń.], 30 VII 1770, k. 273-274 - A. Borkowa, 31 VII 1770, k. 275-276 - Michał Jan Pac, 31 VII 1770, k. 277-278 - W[ojciech] Męcinski, 31 VII 1770, k. 279-280 - Józef Kolumna Sienicki, 31 VII 1770, k. 281-282
  • Przy tym kop. (1 oryg.) listów Zaremby: "Marszałkom" i in. oraz listy różnych do wiadomości Zarembie i Kożuchowski Stanisław do J. Gałeckiego, Biernacki rotm. do P. Biernackiego i in.
 • Proweniencja: Zakup od B. H. Szaniawskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Archiwum Zarembów
  • Korespondencja
  • Konfederacje
  • Wojsko

MARC

 • 111 a Konfederacja 1768 barska
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Listy do Józefa Zaremby (1770). n Vol. 1-2.
 • 250 a oryg., kop. (kilka)
 • 260 c 18 w.
 • 300 a 282 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Surdawska Agnieszka zob. Borkowska Agnieszka z Surdawskich
 • 400 a Sapieha Ludwika zob. Sapieżyna Katarzyna Ludwika z Sapiehów
 • 400 a Sudrawska Agnieszka zob. Borkowska Agnieszka z Sudrawskich
 • 520 a Zbiorowe: Izba Konsyliarska Województwa Wielkopolskiego (podpis Kwilecki Konst., Drwęski Piotr, Chłapowski Ludwik i in.), Pułaski K., Radzimiński, Cieński K., Cielecki Andrzej i in.
 • 520 a Adresanci: A. Suchodolski, 1 I 1770, k. 1-2 - A[ntoni] Lubomirski w[oj.] l[ubel.], 3 III 1770, k. 3-4 - Adam Brzostowski kaszt. połocki, 7 III 1770, k. 5-6 - A[ntoni] Lubomirski w[oj.] l[ubel.], 8 III 1770, k. 7-8 - A[ntoni] Lubomirski w[oj.] l[ubel.], 9 III 1770, k. 9-10 - A[dam] B[rzostowski], 9 III 1770, k. 11-12 - A[dam] B[rzostowski], A[ntoni] L[ubomirski], 10 III 1770, k. 13-14 - [Adam] B[rzostowski], 11 III 1770, k. 15-16 - P[aweł] Skórzewski, 16 III 1770, k. 17-18 - Michał Jan Pac, 20 III 1770, k. 19-20 - Michał Konstanty z Kalinowej Zaremba, 23 III 1770, k. 21 - Michał Jan Pac, 23 III 1770, k. 22 - [Michał Konstanty] Zaremba, 28 III 1770, k. 23-24 - Michał Jan Pac, 30 III 1770, k. 25-26 - Antoni Lubomirski (?), 3 IV 1770, k. 27-28 - A[dam] Brz[ostowski], 3 IV 1770, k. 29 - A[dam] Brz[ostowski], 8 IV 1770, k. 30-31 - Ig[nacy] Skarbek Malczewski, 9 IV 1770, k. 32-33 - S. Chotecki, 10 IV 1770, k. 34-35 - Ign[acy] Gałecki, 10 IV 1770, k. 36-37 - M[aciej] Dobrzelewski, 11 IV 1770, k. 38-39 - A[ntoni] Morzkowski, 11 IV 1770, k. 40-41 - A[dam] Brz[ostowski], 12 IV 1770, k. 42-43 - M[aksymilian] Wielowiejski, 12 IV 1770, k. 44-45 - Al[eksander] Szembek, 12 IV 1770, k. 46-47 - Ig[nacy] Skarbek Malczewski, F[ranciszek] Mikorski, 15 IV 1770, k. 48-49 - A[dam] Brz[ostowski], 15 IV 1770, k. 50-51 - M[aciej] Prądzynski, 16 IV 1770, k. 52-53 - Ig[nacy] Skarbek Malczewski, 18 IV 1770, k. 54-55 - A[dam] B[rzostowski], 19 IV 1770, k. 56-57 - F. Bogusławski, 20 IV 1770, k. 58-59 - M[aurycy] Konopnicki, przed 20 IV 1770, k. 60-61 - M[aurycy] Konopnicki, przed 20 IV 1770, k. 62-63 - [Z.] Złotnicki, 24 IV 1770, k. 64-65 - A[ntoni] Morzkowski, 24 IV 1770, k. 66-67 - Antoni Morzkowski, A[ntoni] Rogala Zawadzki, 24 IV 1770, k. 68 - A[dam] B[rzostowski], 25 IV 1770, k. 69 - S. Chotecki, 25 IV 1770, k. 70 - Antoni Sieroszewski, 29 IV 1770, k. 71-72 - A[ntoni] Morzkowski, 30 IV 1770, k. 73-74 - [Adam Brzostowski], 2 V 1770, k. 75 - Ig[nacy] Skarbek Malczewski, 6 V 1770, k. 76-77 - [Adam] Krasinski bp, 7 V 1770, 78-79 - Antoni Sieroszewski, 7 V 1770, k. 80-81 - Michał Jan Pac, 14 V 1770, k. 82-83 - M[aciej] Kęmpisty, 22 V 1770, k. 84-85 - Ig[nacy] Malczewski, 25 V 1770, k. 86-87 - Sebastian Sulimierski, 26 V 1770, k. 88-89 - W[awrzyniec] Potocki, 27 V 1770, k. 90-91 - B. Zaremba, 28 V 1770, k. 94-95 - Józef Miączynski, 29 V 1770, k. 94-95 - I[zabela] Małachowska kanc[lerzowa] kor., 29 V 1770, k. 96-97 - anonim, 30 V 1770, k. 98-99 - Michał Jan Pac, 30 V 1770, k. 100-101 - Z. Złotnicki, 30 V 1770, k. 102 - Antoni Sieroszewski, 1 VI 1770, k. 103-104 - Z. Złotnicki, 2 VI 1770, k. 105-106 - Paweł Biernacki, 5 VI 1770, k. 107-108 - A[ntoni] Morzkowski, 5 VI 1770, k. 109 - v. Möhring, 6 VI 1770, k. 110-111 - J. Podrez, 6 VI 1770, k. 112-113 - W[ojciech] Męcinski s[tar.] r[adom.], 8 VI 1770, k. 114-115 - Jan Mniewski, 8 VI 1770, k. 116-117 - Michał Jan Pac, 11 VI 1770, k. 118-119 - M[ichał] B[iernacki], 13 VI 1770, k. 120-121 - Antoni Sieroszewski, 15 VI 1770, k. 122-123 - Ludwik Borowski, 15 VI 1770, k. 124-125 - I[zabela] Małachowska k[anclerzowa] w. k[or.], 16 VI 1770, k. 126-127 - Jakub Kempisty, 16 VI 1770, k. 128-129 - J. Podrez, 17 VI 1770, k. 130-131 - A[ntoni] Morzkowski, 18 VI 1770, k. 132-133 - Jan Mączynski, 20 VI 1770, k. 134-135 - W[ojciech] Rychłowski, 20 VI 1770, k. 136-137 - Michał Jan Pac, 20 VI 1770, k. 138-139 - A[ntoni] Morzkowski, 20 VI 1770, k. 140-141 - Ig[nacy] Skarbek Malczewski, 20 VI 1770, k. 142-143 - M[aciej] Do[brzelewski] (?), 20 VI 1770, k. 144 - A[ntoni] Morzkowski, 21 VI 1770, k. 145-146 - anonim, 22 VI 1770, k. 147-148 - Aleksandra Karsnicka ksieni wieluńska, 22 VI 1770, k. 149-150 - Antoni Sieroszewski, 23 VI 1770, k. 151-152 - Antoni Sieroszewski, 23 VI 1770, k. 153-154 - Z. Złotnicki, 23 VI 1770, k. 155-156 - Antoni Sieroszewski, 24 VI 1770, k. 157-158 - Antoni Sieroszewski, 24 VI 1770, k. 159-160 - W[ojciech] Rychłowski, 25 VI 1770, k. 161-162 - Antoni Sieroszewski, 25 VI 1770, k. 163-164 - T. Topolski, 25 VI 1770, k. 165-166 - [Adam Brzostowski] kaszt. połocki, 26 VI 1770, k. 167-168 - Michał Jan Pac, 26 VI 1770, k. 169-170 - v. Görtz, 27 VI 1770, k. 171 - Michał Jan Pac, 27 VI 1770, k. 172-173 - W[ojciech] Rychłowski, 27 VI 1770, k. 174-175 - F[ranciszek] Mikorski, 27 VI 1770, k. 176-177 - Antoni Sieroszewski, 28 VI 1770, k. 178 - J. G. Wysocki, 29 VI 1770, k. 179-180 - Michał Jan Pac, 30 VI 1770, k. 181-182 - Jan Sieroszewski, 30 VI 1770, k. 183-184 - Józef Rychłowski, 1 VII 1770, k. 185-186 - [Antoni Lubomirski woj. lubel.], 1 VII 1770, k. 187-188 - [Andrzej] Dobiecki chor. chęc., 2 VII 1770, k. 189-190 - Jan Sieroszewski, 2 VII 1770, k. 191-192 - Ig[nacy] Skarbek Malczewski, 3 VII 1770, k. 193 - Ig[nacy] Skarbek Malczewski, 4 VII 1770, k. 194-195 - [Andrzej] Dobiecki chor. chęc., 4 VII 1770, k. 196-197 - Michał Jan Pac, 4 VII 1770, k. 198-199 - Jan Sieroszewski, 5 VII 1770, k. 200 - X. E. Suchecki, 6 VII 1770, k. 201 - A[ntoni] G[rzymała] Prądzyński, 8 VII 1770, k. 202-203 - W[ojciech] Rychłowski, 8 VII 1770, k. 204-205 - P[aweł] Skórzewski, 8 VII 1770, k. 206-207 - Jan Sieroszewski, 9 VII 1770, k. 208-209 - Michał Jan Pac, 10 VII 1770, k. 210-211 - Józef Łuczycki prob. w Strzelnie, 11 VII 1770, k. 212-213 - [Adam Brzostowski] kaszt. połocki, 13 VII 1770, k. 214-215 - A[ntoni] Lubomirski w[oj.] l[ubel.], 14 VII 1770, k. 216-217 - Paw[eł] Biernacki, 14 VII 1770, k. 218 - W. D., 14 VII 1770, k. 219-220 - Michał Jan Pac, 14 VII 1770, k. 221-222 - A[ntoni] Morzkowski, 14 VII 1770, k. 223-224 - K. Walewska, 14 VII 1770, k. 225-226 - P[aweł] Skórzewski, 14 VII 1770, k. 227-228 - M[aurycy] Konopnicki, 15 VII 1770, k. 229 - Michał Jan Pac, 16 VII 1770, k. 230-231 - Izba Konsyliarska (Konstanty Kwilecki chor. wschow., Piotr Drwęski pisarz ziem. pozn., Ludwik Chłapowski, Wojciech Sadowski), 16 VII 1770, k. 232 - A[ntoni] Lubomirski w[oj.] l[ubel.], 18 VII 1770, k. 233-234 - A[ntoni] Pęczelski, 18 VII 1770, k. 235-236 - J. Domanski, b.d. [ok. 20 VII 1770], k. 237-238 - J[an] Walewski ch[or.] szadk., 22 VII 1770, k. 239-242 - Jan Sieroszewski, 23 VII 1770, k. 243-244 - P[aweł] S[kórzewski], 23 VII 1770, k. 245-246 - W[ojciech] Rychłowski, 24 VII 1770, k. 247-248 - K[atarzyna] Sapieżyna księżna, 25 VII 1770, k. 249-250 - anonim, 26 VII 1770, k. 251-252 - S. Chotecki, 26 VII 1770, k. 253-254 - T[omasz] Smoleński, 26 VII 1770, k. 255-256 - J[akub] Domański, 27 VII 1770, k. 257-258 - W[ojciech] W[ierusz] Niemojowski p[odcz.] w[ieluń.], 27 VII 1770, k. 259 - W. Rumiejewski, 27 VII 1770, k. 260-261 - T[adeusz] Russyan, 27 VII 1770, k. 262-263 - [Pafnucy] B[rzeziński] przeor jasnogórski, 28 VII 1770, k. 264-265 - M. Chodakowski, 29 VII 1770, k. 266-267 - M[aurycy] Konopnicki (kopia listu do Wędrychowskiego ekonoma siewierskiego), 29 VII 1770, k. 268 - M[aurycy] Konopnicki, b.d. [ok. 29 VII 1770], k. 269-270 - M[aurycy] Konopnicki, 30 VII 1770, k. 271-272 - W[ojciech] W[ierusz] Niemojowski p[odcz.] w[ieluń.], 30 VII 1770, k. 273-274 - A. Borkowa, 31 VII 1770, k. 275-276 - Michał Jan Pac, 31 VII 1770, k. 277-278 - W[ojciech] Męcinski, 31 VII 1770, k. 279-280 - Józef Kolumna Sienicki, 31 VII 1770, k. 281-282
 • 520 a Przy tym kop. (1 oryg.) listów Zaremby: "Marszałkom" i in. oraz listy różnych do wiadomości Zarembie i Kożuchowski Stanisław do J. Gałeckiego, Biernacki rotm. do P. Biernackiego i in.
 • 530 d Mf 896
 • 541 c a d 1869
 • 546 a Pol., niem.
 • 561 a Zakup od B. H. Szaniawskiego w Szaniawski Bolesław Henryk
 • 610 a Archiwum Zarembów
 • 611 a Konfederacja 1768 Barska
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Konfederacje
 • 653 a Wojsko
 • 700 a Konopnicki Maurycy rotm. konf. bar.
 • 700 a Małachowski Jacek referendarz w. kor., podstoli, podkancl., w. kor.
 • 700 a Mazowiecki Władysław marsz. konf. dobrzyńskiej konf. bar.
 • 700 a Mączyński Jan cześnik, podkomorzy sieradz., kaszt. spicymirski, sieradz.
 • 700 a Męciński Wojciech stta wiel., radomski, kaszt. sandecki, marsz. konf. wiel. konf. bar.
 • 700 a Mielżyński Józef kaszt. kal., pozn., woj. kal., pozn., szamb.
 • 700 a Mielżyński Maksymilian pisarz w. kor., szamb.
 • 700 a Mikorski Franciszek Ksawery wojski mn., pisarz gost., podstoli gąbiński, pisarz ziem., sędzia kal., stta ostrzesz.
 • 700 a Möring kornet huzarów pruskich
 • 700 a Morzkowski Antoni sędzia wiel., marsz. konf. wiel. konf. bar.
 • 700 a Brzostowski Adam, c kaszt. połocki
 • 700 a Skórzewski Paweł, c płk wojsk konf. wlkp.
 • 700 a Chotecki S.
 • 700 a Potocki Wawrzyniec
 • 700 a Małachowska Izabela c kanclerzowa wielka koronna
 • 700 a Wysocki J. G.
 • 700 a Topolski T.
 • 700 a Biernacki Paweł
 • 700 a Niemojowski Wojciech c podcz. wieluń.
 • 700 a Brzeziński Pafnucy c przeor jasnogórski
 • 700 a Chłapowski Ludwik
 • 700 a Sadowski Wojciech
 • 700 a Suchecki X. E.
 • 700 a Chodakowski M.
 • 700 a Zawadzki Antoni
 • 700 a Żelisławski F.
 • 700 a Złotnicki Z. c komendant chorągwi panc. wojsk kor. konf. bar.
 • 700 a Zbijewski Maciej c kaszt. konarsko-sieradzki, stta warcki
 • 700 a Zawisza M. C. c major konf. bar.
 • 700 a Zaremba B.
 • 700 a Wyszkowski M.
 • 700 a Wysocki J. G.
 • 700 a Wędrychowski J. c ekonom siewierski
 • 700 a Walewski Jan c chorąży radomski, chorąży szadkowski
 • 700 a Walewska K.
 • 700 a Topolski T.
 • 700 a Taczanowski J. c pisarz skarbowy komory Wieruszów
 • 700 a Tayler Józef Robert kpt wojsk kor.
 • 700 a Branicki Ksawery c gen. lejt., podstoli, łowczy kor., gen. artylerii lit., hetman polny i w. kor., gen. wojsk rosyjskich
 • 700 a Chlebowski Ignacy c rotm.
 • 700 a Borowski Ludwik
 • 700 a Bratkowski Józef
 • 700 a Borkowska Agnieszka z Surdawskich
 • 700 a Turno Jan gen. major wojsk kor. wojsk kor., podczaszy pozn., chorąży, stolnik kal., kons. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Tymowski Jan podstarości piotrk., stta sieradz., stolnik średzki, piotrk.
 • 700 a Walewski Michał stta libertowski, kons. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Wielowiejski Maksymilian podwojewodzy wiel., regim. konf. wiel. konf. bar.
 • 700 a Wierzchlejski Felicjan kons. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Zakrzewski Józef regent grodzki pozn., podkomorzy wschowski, regim. sieradz. konf. bar.
 • 700 a Zaremba Józef regim. sieradz., konf. wlkp, marsz. konf. wlkp konf. bar., gen. major wojsk kor.
 • 700 a Zaremba Michał Konstanty pułk. wojsk pruskich
 • 700 a Zaremba Stanisław Marcin gen. adiut. wojsk kor.
 • 700 a Zawadzki Andrzej podczaszy czernichowski, kons. konf. krak. konf. bar., czł. Rady Wojskowej Generalności
 • 700 a Zieliński Andrzej podczaszy rożański, marsz. konf. płockiej konf. bar.
 • 700 a Sulimierski Sebastian
 • 700 a Szczawiński Jan Ignacy miecznik, wojski orłowski, marsz. konf. bar.
 • 700 a Szembek Aleksander III łowczy, miecznik, wojski w. ostrzesz., podkomorzy król., gen. major wojsk kor. adiut., kons. konf. wlkp konf. bar. wlkp konf. wlkp konf. bar. bar.
 • 700 a Suchodolski A.
 • 700 a Sienicki Józef Kolumna
 • 700 a Rychłowski Józef
 • 700 a Radzimiński Filip c stta tarleszyński, marsz. konf. sanockiej konf. bar.
 • 700 a Rumiejowski W. chorąży konf. wlkp., konf. bar.
 • 700 a Russyan Tadeusz subdelegat grodzki piotrk., komornik ziemski wiel.
 • 700 a Rychłowski Wojciech rotm. konf. wlkp konf. bar. wlkp konf. wlkp konf. bar. bar.
 • 700 a Przeździecki Franciszek
 • 700 a Prądzyński Maciej
 • 700 a Puacz W. por. konf. wlkp konf. bar. bar.
 • 700 a Pułaski Kazimierz stta zezuliniecki, marsz. konf. łomżyńskiej konf. bar., gen. major wojsk kor. lejt. wojsk kor. Stanów Zjednoczonych
 • 700 a Podrez J. c sekr. A. Brzostowskiego
 • 700 a Pęczelski Antoni
 • 700 a Piwnicki Ignacy podkomorzy król., kons. konf. chełmińskiej konf. bar.
 • 700 a Potocki Wawrzyniec chorąży znaku pancernego, rotm. konf. bar.
 • 700 a Prądzyński Antoni por. znaku pancernego, regim. konf. łęcz. konf. bar., kpt wojsk kor.
 • 700 a Sapieżyna Katarzyna Ludwika z Sapiehów
 • 700 a Schlichting B. pułk. wojsk pruskich
 • 700 a Sieroszewski Antoni kons., regim. konf. wlkp konf. bar., regent ziemski kal.
 • 700 a Sieroszewski Jan pułk. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Smoleński Tomasz plenipotent A. Sułkowskiego
 • 700 a Sokolnicki Franciszek Ksawery podkomorzy kal., chorąży pozn.
 • 700 a Stamierowski Antoni
 • 700 a Stadnicki Franciszek stta ostrzesz.
 • 700 a Suchecki Ignacy sędzia, stolnik sieradz., podczaszy piotrk.
 • 700 a Ordyniec Marcin Jordan kons. konf. wlkp konf. bar. wiłkomirskiej, pułk. konf. wlkp konf. bar. bar.
 • 700 a Ostrowski Antoni Kazimierz bp kujawski, arcbp gnieźn.
 • 700 a Morawski Antoni c pułk. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Mniewski Jan c wojski mn. sier.
 • 700 a Miączyński Józef c marsz. konf. bełzkiej konf. bar.
 • 700 a Malczewski Jan c podstoli gnieżn.
 • 700 a Łuczycki Józef c proboszcz strzeliński
 • 700 a Łubieński Wojciech c podstoli piotrkowski
 • 700 a Niemojewski Andrzej c skarbnik wiel., podczaszy, stolnik ostrzesz.
 • 700 a Lasocki Józef c marsz. konf. z. czeskiej konf. bar.
 • 700 a Kuczyński Ignacy c miecznik, cześnik, stolnik, chorąży, podczaszy wiel., kons. konf. podlaskiej konf. bar.
 • 700 a Korzuchowski Stanisław
 • 700 a Korabiewski Karol c rotm. konf. bar.
 • 700 a Kobielski F. c ks.
 • 700 a Kiedrowski J.
 • 700 a Görtz c rotm. pruski
 • 700 a Głowacki Ignacy c stta rutkowski
 • 700 a Głębocki Jan
 • 700 a Domański Jakub c kons. konf. czerskiej konf. bar.
 • 700 a Cielecki Andrzej c skarbnik, wojski mniejszy, chorąży szadkowki, marsz. konf. łęcz. konf. bar., stta zgierski
 • 700 a Bełdowski J.
 • 700 a Bachowski Jan c regimentarz warsz. konf. bar.
 • 700 a Bęklewski Onufry Gniewomir stta lachowicki, marsz. konf. lit. konf. bar.
 • 700 a Biernacki Michał miecznik piotrk., rotmistrz konf. woj wlkp konf. bar.
 • 700 a Biernacki Paweł miecznik piotrk., cześnik sieradz., chorąży piotrk., kaszt. sier
 • 700 a Błeszyński Jan Nepomucen
 • 700 a Bogusławski F. oficjalista Zarembów
 • 700 a Dobiecki Andrzej podkom. sandom., cześnik, chor. chęciń., pułk. znaku pancern.
 • 700 a Dobrzelewski Maciej tow. znaku pancernego, skarbnik łomżyński?
 • 700 a Drwęski Piotr pisarz ziemski pozn., kons. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Cieński Kazimierz c stta dzwinogrodzki, kons. konf. zatorsko-oświęcimskiej konf. bar.
 • 700 a Gałecki Ignacy stta bydgoski, marsz. konf. sieradz. konf. bar.
 • 700 a Głębocki Antoni marsz. konf. kujaw. konf. bar., płk. wojsk kor.
 • 700 a Jaraczewski Tadeusz stta solecki, kons. konf. wlkp konf. bar
 • 700 a Karśnicka Aleksandra ksieni bernardynek wiel.
 • 700 a Kempisty Jakub komornik gran. wiel., sędzia grodz., wojski, łowczy piotrk.
 • 700 a Kempisty Maciej burgrabia grodzki nurski, podstarości, sędzia ostrzesz., mieczni
 • 700 a Koiszewski T. kons. konf. kujawskiej konf. bar.
 • 700 a Kozierowski Ignacy Augustyn bp adrateński, kan. gnieźn.
 • 700 a Krasińska Franciszka księżna kurlandzka
 • 700 a Krasiński Adam bp kamieniecki
 • 700 a Kwilecki Konstanty chorąży wschowski, kal., pozn., major wojsk kor., stta mosiński, kons. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Lubomirski Antoni strażnik w. kor., gen. lejt., woj. lubelski, krak., kaszt. krak.
 • 700 a Łaszczyński Wacław kons. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Malczewski Ignacy burgrabia kal., stta spławski, marsz. konf. wlkp konf. bar.
 • 852 j BK 02116/1
 • 999 d 19.08.01

Indeksy