Listy do Józefa Zaremby (1770).

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02116/2
 • Kopie: Mf 896
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Listy do Józefa Zaremby (1770). Vol. 1-2.
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 290 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., niem.
 • Zawartość:
  • Przy tym kop. (1 oryg.) listów Zaremby: "Marszałkom" i in. oraz listy różnych do wiadomości Zarembie i Kożuchowski Stanisław do J. Gałeckiego, Biernacki rotm. do P. Biernackiego i in.
  • Zbiorowe: Izba Konsyliarska Województwa Wielkopolskiego (podpis Kwilecki Konst., Drwęski Piotr, Chłapowski Ludwik i in.), Pułaski K., Radzimiński, Cieński K., Cielecki Andrzej i in.
  • Adresenci: terminotka, b.d. [między XI-XII 1770], k. 3-4 - J. Kiedrowski, 1770, k. 5-6 - W[ładysław] Mazowiecki, 1770, k. 7-8 - Fran[ciszek] Stad[nicki], 1770, k. 9-10 - F[ranciszek] Mikorski, 1 XII 1770, k. 11-12 - Michał Jan Pac, 4 XII 1770, k. 13-14 - [Andrzej] Zieliński mar[sz.] [konf.] w[oj.] płoc., F[ranciszek] Kossowski p[odkom.] d[rohic.], I[gnacy] Kuczyński, 7 XII 1770, k. 15-16 - [Antoni Lubomirski, Franciszka królewiczowa saska], 7 XII 1770, k. 17-18 - Turno, 9 XII 1770, k. 19-20 - J[ózef] Mielżyński, 9 XII 1770, k. 21-22 - J[an] Szczawiński, 10 XII 1770, k. 23-24 - A[ndrzej] Zieliński, 14 XII 1770, k. 25-26 - Kazimierz Pułaski, 15 XII 1770, k. 27-28 - Maciej Jordan Ordyniec, 18 XII 1770, k. 29-30 - A[ndrzej] Zieliński, I[gnacy] S[zymon] Kuczyński, 19 XII 1770, k. 31-32 - [Katarzyna Sapieżyna księżna], 20 XII 1770, k. 33-34 - Antoni Głębocki, 21 XII 1770, k. 35 - Ma[ksymilian] Miel[żyński], 25 XII 1770, k. 36 - Michał Jan Pac, 29 XII 1770, k. 37-38 - Michał Jan Pac, 29 XII 1770, k. 39-46 - kopia listu do marszałków (łęczycki, kujawski, gostyński, rawski), 29 XII 1770, k. 47-48 - kopia listu do marszałka gostyńskiego, 29 XII 1770, k. 49-50 - kopia listu do marszałka dobrzyńskiego, 29 XII 1770, k. 51-52 - kopia listu Generalności do regimentarza Prądzyńskiego, 29 XII 1770, k. 53 - A[ndrzej] Zieliński, 31 XII 1770, k. 54-55 - [Antoni Lubomirski woj. lubel.] (?), F[ranciszka królewiczowa saska] (?), 10 XII 1770, k. 56 - Turno, 30 XII 1770, k. 57-58 - Ign[acy] Gałecki, 19 XII 1770, k. 59-60 - Ig[nacy] Skarbek Malczewski, 19 XII 1770, k. 61-62 - Filip Radziminski, K[azimierz] Cienski, M[ichał] Kolumna Walewski s[tta] l[ibertowski], J[an] Karczewski, 3 XI 1770, k. 63-64 - [Antoni Kazimierz] Ostrowski bp k[uj.], 7 XI 1770, k. 65-66 - Michał Jan Pac, 9 XI 1770, k. 67-68 - J[ózef] Lasocki m[arsz.] czer[s.], 9 XI 1770, k. 69 - Kazimierz Pułaski, 15 XI 1770, k. 70-71 - Kazimierz Pułaski, 16 XI 1770, k. 72 - A[ntoni] G[rzymała] Prądzyński, 17 XI 1770, k. 73-74 - F[ranciszek] Sokolnicki podk[om.] kal., 24 XI 1770, k. 75-76 - Zbijewski, 1 X 1770, k. 77-78 - Michał Jan Pac, 2 X 1770, k. 79-80 - kopia listu Michała Jana Paca do marszałka łomżyńskiego [Kazimierza Pułaskiego], 2 X 1770, k. 81 - W[ładysław] Mazowiecki, 4 X 1770, k. 82-83 - J[an] Błeszyński, 5 X 1770, k. 84-85 - Józef Zakrzewski, 6 X 1770, k. 86-87 - B. de Schlichting, 6 X 1770, k. 88-89 - R[obert] Tayler, 7 X 1770, k. 90-91 - W[ładysław] Mazowiecki, 11 X 1770, k. 92-93 - K[azimierz] Pułaski, Michał Walewski, J[an] Karczewski, 12 X 1770, k. 94-95 - And[rzej] Cielecki, A[ntoni] Głębocki, W[ładysław] Mazowiecki, Jan Przezdziecki, Franc[iszek] Ksawery Mikorski, 13 X 1770, k. 96-97 - M[aciej] Zbijewski s[tta] w[artski], 13 X 1770, k. 98-99 - Andrzej Cielecki, W[ładysław] Mazowiecki, J[an] Przezdziecki, Fran[ciszek] Mikorski, 15 X 1770, k. 100-101 - Andrzej Cielecki, W[ładysław] Mazowiecki, J[an] Przezdziecki, 16 X 1770, k. 102-103 - J[an] Przezdziecki, Fran[ciszek] Mikorski, 17 X 1770, k. 104 - kopia listu do marszałków (łęczycki, kujawski, rawski, dobrzyński, gostyński), 18 X 1770, k. 105 - K[azimierz] Pułaski, M[ichał] Walewski, J[an] Karczewski, 19 X 1770, k. 106-107 - K[azimierz] Pułaski, M[ichał] Walewski, J[an] Karczewski, 20 X 1770, k. 108-109 - J[ózef] Zakrzewski, 21 X 1770, k. 110-111 - An[toni] Sieroszewski, 21 X 1770, k. 112-113 - Andrzej Cielecki, A[ntoni] Głębocki, W[ładysław] Mazowiecki, J[an] Przezdziecki, Fran[ciszek] Mikorski, 21 X 1770, k. 114-115 - kopia odpowiedzi do 5 marszałków, 22 X 1770, k. 116 - Michał Jan Pac, 22 X 1770, k. 117-118 - Turno, b.d. [22 X 1770] (?), k. 119-120 - Stan[isław] Kożuchowski, 24 X 1770, k. 121-122 - Stan[isław] Kożuchowski, 24 X 1770, k. 123-124 - [Adam] Krasinski bp, 27 X 1770, k. 125-126 - Michał Jan Pac, 27 X 1770, k. 127-128 - Turno, Teodor Dzierzbicki, Jacek Ant[oni] Puttkammer, I[gnacy] Piwnicki, 4 IX 1770, k. 129-130 - Tad[eusz] Jaraczewski, 5 IX 1770, k. 131-132 - F. Głębocki, M. C. Zawisza, 5 IX 1770, k. 133-134 - Antoni Głębocki, 6 IX 1770, k. 135 - koperta listu Antoniego Głębockiego, 22 IX 1770, k. 136 - K[azimierz] Pułaski, Filip Radziminski, Michał Walewski, J[an] Karczewski, 7 IX 1770, k. 137-138 - [Jan] Turno stol. kal., 7 IX 1770, k. 139-140 - Ig[nacy] Skarbek Malczewski, 10 IX 1770, k. 141-142 - Michał Jan Pac, 14 IX 1770, k. 143-144 - Ig[nacy] Skarbek Malczewski, 14 IX 1770, k. 145-146 - Franciszka [królewiczowa saska], 18 IX 1770, k. 147-148 - A[ntoni] Głębocki, 22 IX 1770, k. 149-150 - J[ózef] Zakrzewski, 23 IX 1770, k. 151-152 - [Antoni Lubomirski woj. lubel.], 24 IX 1770, k. 153-154 - Filip Radziminski, 26 IX 1770, k. 155-156 - Filip Radziminski, 29 IX 1770, k. 157-158 - F[elicjan] Wierzchlejski, 29 IX 1770, k. 159-160 - A[ntoni] Morawski, 29 IX 1770, k. 161-162 - T. Koiszewski, 30 IX 1770, k. 163-164 - F[ranciszek] Mikorski, 30 IX 1770, k. 165-166 - Ign[acy] Gałecki, 30 IX 1770, k. 167-168 - W[ojciech] Rychłowski, IX 1770, k. 169-170 - J. Wędrychowski, 1 VIII 1770, k. 171-172 - J. Wędrychowski, 1 VIII 1770, k. 173-174 - Rumiejewski, 1 VIII 1770, k. 175 - W[ojciech] Rychłowski, 1 VIII 1770, k. 176-177 - M[aurycy] Konopnicki, 2 VIII 1770, k. 178-179 - [Ignacy Kozierowski bp], 2 VIII 1770, k. 180-181 - Dominik Budlewski, 2 VIII 1770, k. 182-1830 - Ma[ciej] Dobrzelewski, 3 VIII 1770, k. 184-185 - K[azimierz] Pułaski, 18 IX 1770, k. 186-187 - W[ojciech] W[ierusz] Niemojowski, 3 VIII 1770, k. 188-189 - A[ntoni] Morawski, 4 VIII 1770, k. 190-191 - [Maurycy] Konopnicki, 4 VIII 1770, k. 192-193 - A[ntoni] Lubomirski w[oj.] l[ubel.], 5 VIII 1770, k. 194 - P[aweł] Skórzewski, 5 VIII 1770, k. 195-196 - A[ntoni] Lubomirski, 5 VIII 1770, k. 197-198 - Al[eksander] Szembek, 6 VIII 1770, k. 199-200 - K[arol] Korabiowski, 6 VIII 1770, k. 203 - W[ojciech] W[ierusz] Niemojowski, 6 VIII 1770, k. 204 - A[ntoni] Rogala Zawadzki, A[ntoni] Morzkowski, 6 VIII 1770, k. 205-206 - Ma[ciej] Dobrzelewski, 6 VIII 1770, k. 207-208 - M. Chodakowski, 7 VIII 1770, k. 209-210 - M[aurycy] Konopnicki, 7 VIII 1770, k. 211-212 - M[aksymilian] Wielewiejski, Ign[acy] Gałecki, 7 VIII 1770, k. 213-214 - F. Żelisławski, 7 VIII 1770, k. 215-216 - Ant[oni] Stamierowski, 8 VIII 1770, k. 217-218 - [Antoni Lubomirski woj. lubel., 9 VIII 1770, k. 219-220 - Jan Sieroszewski, 10 VIII 1770, k. 221-222 - Paw[eł] Biernacki, 11 VIII 1770, k. 223-224 - A[ntoni] Lubomirski w[oj.] l[ubel.], 11 VIII 1770, k. 225 - M[ichał] Walewski, 11 VIII 1770, k. 226-227 - Onufry Gniewomir Bęklewski, 12 VIII 1770, k. 228-229 - J. Bratkowski, 12 VIII 1770, k. 230-231 - Jan Tymowski, 12 VIII 1770, k. 232-233 - Wojciech Łubienski, 12 VIII 1770, k. 234-235 - W[ojciech] W[ierusz] Niemojowski, 12 VIII 1770, k. 236-237 - A[ntoni] Lubomirski w[oj.] l[ubel.], 12 VIII 1770, k. 238-239 - J. Taczanowski, 13 VIII 1770, k. 240-241 - M[aciej] Prądzynski, 13 VIII 1770, k. 242-243 - M. Wyszkowski, 14 VIII 1770, k. 244 - A[ntoni] Morzkowski, 14 VIII 1770, k. 245-246 - M[aksymilian] Wielewiejski, 14 VIII 1770, k. 247-248 - Jan Skarbek Malczewski, 15 VIII 1770, k. 249-250 - J. Taczanowski, 16 VIII 1770, k. 251-252 - M[aksymilian] Wielewiejski, 18 VIII 1770, k. 253-254 - Michał Jan Pac, 18 VIII 1770, k. 255-256 - W[ojciech] W[ierusz] Niemojowski, 19 VIII 1776, k. 257-258 - M. Bełdowski, 20 VIII 1770, k. 259-260 - Ign[acy] Gałecki, 21 VIII 1770, k. 261-262 - anonim, 21 VIII 1770, k. 263-264 - A. Borkowa, 21 VIII 1770, k. 265-266 - F. Saryusz Kobielski, 22 VIII 1770, k. 267-268 - W[ojciech] W[ierusz] Niemojowski, 22 VIII 1770, k. 269-270 - Jan Szczawiński, 22 VIII 1770, k. 271-272 - Pa[weł] Skórzewski, 23 VIII 1770, k. 273-274 - Józef Zakrzewski, 24 VIII 1770, k. 275-276 - [J.] Podrez, 24 VIII 1770, k. 277-278 - Mar[cin] Stanisław Zaremba, 23 VIII 1770, k. 279-280 - Józef Zakrzewski, 25 VIII 1770, k. 281-282 - W[ładysław] Mazowiecki, 27 VIII 1770, k. 283-284 - W. Puacz, 28 VIII 1770, k. 285-286 - Wacław Łaszczynski, 28 VIII 1770, k. 287-288 - A[ntoni] Rogala Zawadzki, VIII 1770, k. 289-290 - na początku 2 luźne koperty: list r[egimentarza] kujaw. [Józefa Zakrzewskiego] z 21 X 1770, k. 1; list stty radom. i [Józefa] Sienickiego z 3 VII 1770, k. 2
 • Proweniencja: Zakup od B. H. Szaniawskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Archiwum Zarembów
  • Korespondencja
  • Konfederacje
  • Wojsko

MARC

 • 111 a Konfederacja 1768 barska
 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Listy do Józefa Zaremby (1770). n Vol. 1-2.
 • 250 a oryg., kop. (kilka)
 • 260 c 18 w.
 • 300 a 290 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Sapieha Ludwika zob. Sapieżyna Katarzyna Ludwika z Sapiehów
 • 400 a Sudrawska Agnieszka zob. Borkowska Agnieszka z Sudrawskich
 • 400 a Surdawska Agnieszka zob. Borkowska Agnieszka z Surdawskich
 • 520 a Przy tym kop. (1 oryg.) listów Zaremby: "Marszałkom" i in. oraz listy różnych do wiadomości Zarembie i Kożuchowski Stanisław do J. Gałeckiego, Biernacki rotm. do P. Biernackiego i in.
 • 520 a Zbiorowe: Izba Konsyliarska Województwa Wielkopolskiego (podpis Kwilecki Konst., Drwęski Piotr, Chłapowski Ludwik i in.), Pułaski K., Radzimiński, Cieński K., Cielecki Andrzej i in.
 • 520 a Adresenci: terminotka, b.d. [między XI-XII 1770], k. 3-4 - J. Kiedrowski, 1770, k. 5-6 - W[ładysław] Mazowiecki, 1770, k. 7-8 - Fran[ciszek] Stad[nicki], 1770, k. 9-10 - F[ranciszek] Mikorski, 1 XII 1770, k. 11-12 - Michał Jan Pac, 4 XII 1770, k. 13-14 - [Andrzej] Zieliński mar[sz.] [konf.] w[oj.] płoc., F[ranciszek] Kossowski p[odkom.] d[rohic.], I[gnacy] Kuczyński, 7 XII 1770, k. 15-16 - [Antoni Lubomirski, Franciszka królewiczowa saska], 7 XII 1770, k. 17-18 - Turno, 9 XII 1770, k. 19-20 - J[ózef] Mielżyński, 9 XII 1770, k. 21-22 - J[an] Szczawiński, 10 XII 1770, k. 23-24 - A[ndrzej] Zieliński, 14 XII 1770, k. 25-26 - Kazimierz Pułaski, 15 XII 1770, k. 27-28 - Maciej Jordan Ordyniec, 18 XII 1770, k. 29-30 - A[ndrzej] Zieliński, I[gnacy] S[zymon] Kuczyński, 19 XII 1770, k. 31-32 - [Katarzyna Sapieżyna księżna], 20 XII 1770, k. 33-34 - Antoni Głębocki, 21 XII 1770, k. 35 - Ma[ksymilian] Miel[żyński], 25 XII 1770, k. 36 - Michał Jan Pac, 29 XII 1770, k. 37-38 - Michał Jan Pac, 29 XII 1770, k. 39-46 - kopia listu do marszałków (łęczycki, kujawski, gostyński, rawski), 29 XII 1770, k. 47-48 - kopia listu do marszałka gostyńskiego, 29 XII 1770, k. 49-50 - kopia listu do marszałka dobrzyńskiego, 29 XII 1770, k. 51-52 - kopia listu Generalności do regimentarza Prądzyńskiego, 29 XII 1770, k. 53 - A[ndrzej] Zieliński, 31 XII 1770, k. 54-55 - [Antoni Lubomirski woj. lubel.] (?), F[ranciszka królewiczowa saska] (?), 10 XII 1770, k. 56 - Turno, 30 XII 1770, k. 57-58 - Ign[acy] Gałecki, 19 XII 1770, k. 59-60 - Ig[nacy] Skarbek Malczewski, 19 XII 1770, k. 61-62 - Filip Radziminski, K[azimierz] Cienski, M[ichał] Kolumna Walewski s[tta] l[ibertowski], J[an] Karczewski, 3 XI 1770, k. 63-64 - [Antoni Kazimierz] Ostrowski bp k[uj.], 7 XI 1770, k. 65-66 - Michał Jan Pac, 9 XI 1770, k. 67-68 - J[ózef] Lasocki m[arsz.] czer[s.], 9 XI 1770, k. 69 - Kazimierz Pułaski, 15 XI 1770, k. 70-71 - Kazimierz Pułaski, 16 XI 1770, k. 72 - A[ntoni] G[rzymała] Prądzyński, 17 XI 1770, k. 73-74 - F[ranciszek] Sokolnicki podk[om.] kal., 24 XI 1770, k. 75-76 - Zbijewski, 1 X 1770, k. 77-78 - Michał Jan Pac, 2 X 1770, k. 79-80 - kopia listu Michała Jana Paca do marszałka łomżyńskiego [Kazimierza Pułaskiego], 2 X 1770, k. 81 - W[ładysław] Mazowiecki, 4 X 1770, k. 82-83 - J[an] Błeszyński, 5 X 1770, k. 84-85 - Józef Zakrzewski, 6 X 1770, k. 86-87 - B. de Schlichting, 6 X 1770, k. 88-89 - R[obert] Tayler, 7 X 1770, k. 90-91 - W[ładysław] Mazowiecki, 11 X 1770, k. 92-93 - K[azimierz] Pułaski, Michał Walewski, J[an] Karczewski, 12 X 1770, k. 94-95 - And[rzej] Cielecki, A[ntoni] Głębocki, W[ładysław] Mazowiecki, Jan Przezdziecki, Franc[iszek] Ksawery Mikorski, 13 X 1770, k. 96-97 - M[aciej] Zbijewski s[tta] w[artski], 13 X 1770, k. 98-99 - Andrzej Cielecki, W[ładysław] Mazowiecki, J[an] Przezdziecki, Fran[ciszek] Mikorski, 15 X 1770, k. 100-101 - Andrzej Cielecki, W[ładysław] Mazowiecki, J[an] Przezdziecki, 16 X 1770, k. 102-103 - J[an] Przezdziecki, Fran[ciszek] Mikorski, 17 X 1770, k. 104 - kopia listu do marszałków (łęczycki, kujawski, rawski, dobrzyński, gostyński), 18 X 1770, k. 105 - K[azimierz] Pułaski, M[ichał] Walewski, J[an] Karczewski, 19 X 1770, k. 106-107 - K[azimierz] Pułaski, M[ichał] Walewski, J[an] Karczewski, 20 X 1770, k. 108-109 - J[ózef] Zakrzewski, 21 X 1770, k. 110-111 - An[toni] Sieroszewski, 21 X 1770, k. 112-113 - Andrzej Cielecki, A[ntoni] Głębocki, W[ładysław] Mazowiecki, J[an] Przezdziecki, Fran[ciszek] Mikorski, 21 X 1770, k. 114-115 - kopia odpowiedzi do 5 marszałków, 22 X 1770, k. 116 - Michał Jan Pac, 22 X 1770, k. 117-118 - Turno, b.d. [22 X 1770] (?), k. 119-120 - Stan[isław] Kożuchowski, 24 X 1770, k. 121-122 - Stan[isław] Kożuchowski, 24 X 1770, k. 123-124 - [Adam] Krasinski bp, 27 X 1770, k. 125-126 - Michał Jan Pac, 27 X 1770, k. 127-128 - Turno, Teodor Dzierzbicki, Jacek Ant[oni] Puttkammer, I[gnacy] Piwnicki, 4 IX 1770, k. 129-130 - Tad[eusz] Jaraczewski, 5 IX 1770, k. 131-132 - F. Głębocki, M. C. Zawisza, 5 IX 1770, k. 133-134 - Antoni Głębocki, 6 IX 1770, k. 135 - koperta listu Antoniego Głębockiego, 22 IX 1770, k. 136 - K[azimierz] Pułaski, Filip Radziminski, Michał Walewski, J[an] Karczewski, 7 IX 1770, k. 137-138 - [Jan] Turno stol. kal., 7 IX 1770, k. 139-140 - Ig[nacy] Skarbek Malczewski, 10 IX 1770, k. 141-142 - Michał Jan Pac, 14 IX 1770, k. 143-144 - Ig[nacy] Skarbek Malczewski, 14 IX 1770, k. 145-146 - Franciszka [królewiczowa saska], 18 IX 1770, k. 147-148 - A[ntoni] Głębocki, 22 IX 1770, k. 149-150 - J[ózef] Zakrzewski, 23 IX 1770, k. 151-152 - [Antoni Lubomirski woj. lubel.], 24 IX 1770, k. 153-154 - Filip Radziminski, 26 IX 1770, k. 155-156 - Filip Radziminski, 29 IX 1770, k. 157-158 - F[elicjan] Wierzchlejski, 29 IX 1770, k. 159-160 - A[ntoni] Morawski, 29 IX 1770, k. 161-162 - T. Koiszewski, 30 IX 1770, k. 163-164 - F[ranciszek] Mikorski, 30 IX 1770, k. 165-166 - Ign[acy] Gałecki, 30 IX 1770, k. 167-168 - W[ojciech] Rychłowski, IX 1770, k. 169-170 - J. Wędrychowski, 1 VIII 1770, k. 171-172 - J. Wędrychowski, 1 VIII 1770, k. 173-174 - Rumiejewski, 1 VIII 1770, k. 175 - W[ojciech] Rychłowski, 1 VIII 1770, k. 176-177 - M[aurycy] Konopnicki, 2 VIII 1770, k. 178-179 - [Ignacy Kozierowski bp], 2 VIII 1770, k. 180-181 - Dominik Budlewski, 2 VIII 1770, k. 182-1830 - Ma[ciej] Dobrzelewski, 3 VIII 1770, k. 184-185 - K[azimierz] Pułaski, 18 IX 1770, k. 186-187 - W[ojciech] W[ierusz] Niemojowski, 3 VIII 1770, k. 188-189 - A[ntoni] Morawski, 4 VIII 1770, k. 190-191 - [Maurycy] Konopnicki, 4 VIII 1770, k. 192-193 - A[ntoni] Lubomirski w[oj.] l[ubel.], 5 VIII 1770, k. 194 - P[aweł] Skórzewski, 5 VIII 1770, k. 195-196 - A[ntoni] Lubomirski, 5 VIII 1770, k. 197-198 - Al[eksander] Szembek, 6 VIII 1770, k. 199-200 - K[arol] Korabiowski, 6 VIII 1770, k. 203 - W[ojciech] W[ierusz] Niemojowski, 6 VIII 1770, k. 204 - A[ntoni] Rogala Zawadzki, A[ntoni] Morzkowski, 6 VIII 1770, k. 205-206 - Ma[ciej] Dobrzelewski, 6 VIII 1770, k. 207-208 - M. Chodakowski, 7 VIII 1770, k. 209-210 - M[aurycy] Konopnicki, 7 VIII 1770, k. 211-212 - M[aksymilian] Wielewiejski, Ign[acy] Gałecki, 7 VIII 1770, k. 213-214 - F. Żelisławski, 7 VIII 1770, k. 215-216 - Ant[oni] Stamierowski, 8 VIII 1770, k. 217-218 - [Antoni Lubomirski woj. lubel., 9 VIII 1770, k. 219-220 - Jan Sieroszewski, 10 VIII 1770, k. 221-222 - Paw[eł] Biernacki, 11 VIII 1770, k. 223-224 - A[ntoni] Lubomirski w[oj.] l[ubel.], 11 VIII 1770, k. 225 - M[ichał] Walewski, 11 VIII 1770, k. 226-227 - Onufry Gniewomir Bęklewski, 12 VIII 1770, k. 228-229 - J. Bratkowski, 12 VIII 1770, k. 230-231 - Jan Tymowski, 12 VIII 1770, k. 232-233 - Wojciech Łubienski, 12 VIII 1770, k. 234-235 - W[ojciech] W[ierusz] Niemojowski, 12 VIII 1770, k. 236-237 - A[ntoni] Lubomirski w[oj.] l[ubel.], 12 VIII 1770, k. 238-239 - J. Taczanowski, 13 VIII 1770, k. 240-241 - M[aciej] Prądzynski, 13 VIII 1770, k. 242-243 - M. Wyszkowski, 14 VIII 1770, k. 244 - A[ntoni] Morzkowski, 14 VIII 1770, k. 245-246 - M[aksymilian] Wielewiejski, 14 VIII 1770, k. 247-248 - Jan Skarbek Malczewski, 15 VIII 1770, k. 249-250 - J. Taczanowski, 16 VIII 1770, k. 251-252 - M[aksymilian] Wielewiejski, 18 VIII 1770, k. 253-254 - Michał Jan Pac, 18 VIII 1770, k. 255-256 - W[ojciech] W[ierusz] Niemojowski, 19 VIII 1776, k. 257-258 - M. Bełdowski, 20 VIII 1770, k. 259-260 - Ign[acy] Gałecki, 21 VIII 1770, k. 261-262 - anonim, 21 VIII 1770, k. 263-264 - A. Borkowa, 21 VIII 1770, k. 265-266 - F. Saryusz Kobielski, 22 VIII 1770, k. 267-268 - W[ojciech] W[ierusz] Niemojowski, 22 VIII 1770, k. 269-270 - Jan Szczawiński, 22 VIII 1770, k. 271-272 - Pa[weł] Skórzewski, 23 VIII 1770, k. 273-274 - Józef Zakrzewski, 24 VIII 1770, k. 275-276 - [J.] Podrez, 24 VIII 1770, k. 277-278 - Mar[cin] Stanisław Zaremba, 23 VIII 1770, k. 279-280 - Józef Zakrzewski, 25 VIII 1770, k. 281-282 - W[ładysław] Mazowiecki, 27 VIII 1770, k. 283-284 - W. Puacz, 28 VIII 1770, k. 285-286 - Wacław Łaszczynski, 28 VIII 1770, k. 287-288 - A[ntoni] Rogala Zawadzki, VIII 1770, k. 289-290 - na początku 2 luźne koperty: list r[egimentarza] kujaw. [Józefa Zakrzewskiego] z 21 X 1770, k. 1; list stty radom. i [Józefa] Sienickiego z 3 VII 1770, k. 2
 • 530 d Mf 896
 • 541 c a d 1869
 • 546 a Pol., niem.
 • 561 a Zakup od B. H. Szaniawskiego w Szaniawski Bolesław Henryk
 • 610 a Archiwum Zarembów
 • 611 a Konfederacja 1768 Barska
 • 653 a Korespondencja
 • 653 a Konfederacje
 • 653 a Wojsko
 • 700 a Sienicki Józef Kolumna
 • 700 a Żelisławski F.
 • 700 a Złotnicki Z. c komendant chorągwi panc. wojsk kor. konf. bar.
 • 700 a Zbijewski Maciej c kaszt. konarsko-sieradzki, stta warcki
 • 700 a Zawisza M. C. c major konf. bar.
 • 700 a Zaremba B.
 • 700 a Wyszkowski M.
 • 700 a Wysocki J. G.
 • 700 a Wędrychowski J. c ekonom siewierski
 • 700 a Walewski Jan c chorąży radomski
 • 700 a Walewska K.
 • 700 a Topolski T.
 • 700 a Taczanowski J. c pisarz skarbowy komory Wieruszów
 • 700 a Tayler Józef Robert kpt wojsk kor.
 • 700 a Branicki Ksawery c gen. lejt., podstoli, łowczy kor., gen. artylerii lit., hetman polny i w. kor., gen. wojsk rosyjskich
 • 700 a Chlebowski Ignacy c rotm.
 • 700 a Borowski Ludwik
 • 700 a Bratkowski Józef
 • 700 a Borkowska Agnieszka z Surdawskich
 • 700 a Turno Jan gen. major wojsk kor. wojsk kor., podczaszy pozn., chorąży, stolnik kal., kons. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Tymowski Jan podstarości piotrk., stta sieradz., stolnik średzki, piotrk.
 • 700 a Walewski Michał stta libertowski, kons. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Wielowiejski Maksymilian podwojewodzy wiel., regim. konf. wiel. konf. bar.
 • 700 a Wierzchlejski Felicjan kons. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Zakrzewski Józef regent grodzki pozn., podkomorzy wschowski, regim. sieradz. konf. bar.
 • 700 a Zaremba Józef regim. sieradz., konf. wlkp, marsz. konf. wlkp konf. bar., gen. major wojsk kor.
 • 700 a Zaremba Michał Konstanty pułk. wojsk pruskich
 • 700 a Zaremba Stanisław Marcin gen. adiut. wojsk kor.
 • 700 a Zawadzki Andrzej podczaszy czernichowski, kons. konf. krak. konf. bar., czł. Rady Wojskowej Generalności
 • 700 a Zieliński Andrzej podczaszy rożański, marsz. konf. płockiej konf. bar.
 • 700 a Sulimierski Sebastian
 • 700 a Szczawiński Jan Ignacy miecznik, wojski orłowski, marsz. konf. bar.
 • 700 a Szembek Aleksander III łowczy, miecznik, wojski w. ostrzesz., podkomorzy król., gen. major wojsk kor. adiut., kons. konf. wlkp konf. bar. wlkp konf. wlkp konf. bar. bar.
 • 700 a Suchodolski A.
 • 700 a Rychłowski Józef
 • 700 a Radzimiński Filip c stta tarleszyński, marsz. konf. sanockiej konf. bar.
 • 700 a Rumiejowski W. chorąży konf. wlkp., konf. bar.
 • 700 a Russyan Tadeusz subdelegat grodzki piotrk., komornik ziemski wiel.
 • 700 a Rychłowski Wojciech rotm. konf. wlkp konf. bar. wlkp konf. wlkp konf. bar. bar.
 • 700 a Przeździecki Franciszek
 • 700 a Prądzyński Maciej
 • 700 a Puacz W. por. konf. wlkp konf. bar. bar.
 • 700 a Pułaski Kazimierz stta zezuliniecki, marsz. konf. łomżyńskiej konf. bar., gen. major wojsk kor. lejt. wojsk kor. Stanów Zjednoczonych
 • 700 a Podrez J. c sekr. A. Brzostowskiego
 • 700 a Pęczelski Antoni
 • 700 a Piwnicki Ignacy podkomorzy król., kons. konf. chełmińskiej konf. bar.
 • 700 a Potocki Wawrzyniec chorąży znaku pancernego, rotm. konf. bar.
 • 700 a Prądzyński Antoni por. znaku pancernego, regim. konf. łęcz. konf. bar., kpt wojsk kor.
 • 700 a Sapieżyna Katarzyna Ludwika z Sapiehów
 • 700 a Schlichting B. pułk. wojsk pruskich
 • 700 a Sieroszewski Antoni kons., regim. konf. wlkp konf. bar., regent ziemski kal.
 • 700 a Sieroszewski Jan pułk. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Smoleński Tomasz plenipotent A. Sułkowskiego
 • 700 a Sokolnicki Franciszek Ksawery podkomorzy kal., chorąży pozn.
 • 700 a Stamierowski Antoni
 • 700 a Stadnicki Franciszek stta ostrzesz.
 • 700 a Suchecki Ignacy sędzia, stolnik sieradz., podczaszy piotrk.
 • 700 a Ordyniec Marcin Jordan kons. konf. wlkp konf. bar. wiłkomirskiej, pułk. konf. wlkp konf. bar. bar.
 • 700 a Ostrowski Antoni Kazimierz bp kujawski, arcbp gnieźn.
 • 700 a Morawski Antoni c pułk. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Mniewski Jan c wojski mn. sier.
 • 700 a Miączyński Józef c marsz. konf. bełzkiej konf. bar.
 • 700 a Malczewski Jan c podstoli gnieżn.
 • 700 a Łuczycki Józef c proboszcz strzeliński
 • 700 a Łubieński Wojciech c podstoli piotrkowski
 • 700 a Niemojewski Andrzej c skarbnik wiel., podczaszy, stolnik ostrzesz.
 • 700 a Lasocki Józef c marsz. konf. z. czerskiej konf. bar.
 • 700 a Kuczyński Ignacy c miecznik, cześnik, stolnik, chorąży, podczaszy wiel., kons. konf. podlaskiej konf. bar.
 • 700 a Korzuchowski Stanisław
 • 700 a Korabiewski Karol c rotm. konf. bar.
 • 700 a Kobielski F. c ks.
 • 700 a Kiedrowski J.
 • 700 a Görtz c rotm. pruski
 • 700 a Głowacki Ignacy c stta rutkowski
 • 700 a Głębocki Jan
 • 700 a Domański Jakub c kons. konf. czerskiej konf. bar.
 • 700 a Cielecki Andrzej c skarbnik, wojski mniejszy, chorąży szadkowki, marsz. konf. łęcz. konf. bar., stta zgierski
 • 700 a Bełdowski J.
 • 700 a Bachowski Jan c regimentarz warsz. konf. bar.
 • 700 a Bęklewski Onufry Gniewomir stta lachowicki, marsz. konf. lit. konf. bar.
 • 700 a Biernacki Michał miecznik piotrk., rotmistrz konf. woj wlkp konf. bar.
 • 700 a Biernacki Paweł miecznik piotrk., cześnik sieradz., chorąży piotrk., kaszt. sier
 • 700 a Błeszyński Jan Nepomucen
 • 700 a Bogusławski F. oficjalista Zarembów
 • 700 a Dobiecki Andrzej podkom. sandom., cześnik, chor. chęciń., pułk. znaku pancern.
 • 700 a Dobrzelewski Maciej tow. znaku pancernego, skarbnik łomżyński?
 • 700 a Drwęski Piotr pisarz ziemski pozn., kons. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Cieński Kazimierz c stta dzwinogrodzki, kons. konf. zatorsko-oświęcimskiej konf. bar.
 • 700 a Gałecki Ignacy stta bydgoski, marsz. konf. sieradz. konf. bar.
 • 700 a Głębocki Antoni marsz. konf. kujaw. konf. bar., płk. wojsk kor.
 • 700 a Jaraczewski Tadeusz stta solecki, kons. konf. wlkp konf. bar
 • 700 a Karśnicka Aleksandra ksieni bernardynek wiel.
 • 700 a Kempisty Jakub komornik gran. wiel., sędzia grodz., wojski, łowczy piotrk.
 • 700 a Kempisty Maciej burgrabia grodzki nurski, podstarości, sędzia ostrzesz., mieczni
 • 700 a Koiszewski T. kons. konf. kujawskiej konf. bar.
 • 700 a Konopnicki Maurycy rotm. konf. bar.
 • 700 a Kozierowski Ignacy Augustyn bp adrateński, kan. gnieźn.
 • 700 a Krasińska Franciszka księżna kurlandzka
 • 700 a Krasiński Adam bp kamieniecki
 • 700 a Kwilecki Konstanty chorąży wschowski, kal., pozn., major wojsk kor., stta mosiński, kons. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Lubomirski Antoni strażnik w. kor., gen. lejt., woj. lubelski, krak., kaszt. krak.
 • 700 a Łaszczyński Wacław kons. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Malczewski Ignacy burgrabia kal., stta spławski, marsz. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Małachowski Jacek referendarz w. kor., podstoli, podkancl., w. kor.
 • 700 a Mazowiecki Władysław marsz. konf. dobrzyńskiej konf. bar.
 • 700 a Mączyński Jan cześnik, podkomorzy sieradz., kaszt. spicymirski, sieradz.
 • 700 a Męciński Wojciech stta wiel., radomski, kaszt. sandecki, marsz. konf. wiel. konf. bar.
 • 700 a Mielżyński Józef kaszt. kal., pozn., woj. kal., pozn., szamb.
 • 700 a Mielżyński Maksymilian pisarz w. kor., szamb.
 • 700 a Mikorski Franciszek Ksawery wojski mn., pisarz gost., podstoli gąbiński, pisarz ziem., sędzia kal., stta ostrzesz.
 • 700 a Möring kornet huzarów pruskich
 • 700 a Morzkowski Antoni sędzia wiel., marsz. konf. wiel. konf. bar.
 • 700 a Budlewski Dominik c ks., przeor klasztoru w Gidlach
 • 700 a Kobielski F. Saryusz
 • 700 a Szczawiński Jan
 • 700 a Kossowski Franciszek c podkom. drohicki
 • 700 a Przeździecki Jan
 • 700 a Puttkammer Jacek Antoni c marsz. konf. Ks. Żmudz.
 • 700 a Głębocki F.
 • 700 a Karczewski Jan c marsz. konf. z. warsz.
 • 852 j BK 02116/2
 • 999 d 19.08.01

Indeksy