Listy do Józefa Zaremby (1772)

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02119/1,a-b
 • Kopie:
  • Mf 900
  • Mf 899
 • Tytuł: Listy do Józefa Zaremby (1772) Vol. 1-4.
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 272 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., niem., franc.
 • Zawartość:
  • Zbiorowe (Wilkoński, Dominik Medeksza, Stanisław Wybranowski i in.); (Antoni Moszkowski, Ksawery Stoiński, A. Łopuski i in.); (F. Setro, Fr. święcicki, J. Strzeżyński).
  • Styczeń; adresenci: J[an] Stokowski, 1 I 1772, k. 1-2 - Franciszek Rostworowski, 1 I 1772, k. 3-4 - Paw[eł] Biernacki, 1 I 1772, k. 5-6 - W[ojciech] Gawronski, 2 I 1772, k. 7-8 - J[an] Turno, 2 I 1772, k. 9 - M[ichał] J[an] Pac, 2 I 1772, k. 10-11 - M[aciej] Moszczeński, 3 I 1772, k. 12 - W[ojciech] Rychłowski, 3 I 1772, k. 13-14 - I[gnacy] R[och] Zbijewski, 3 I 1772, k. 15-16 - J[ózef] Karczewski, A[ntoni] Zawadzki, St[anisław] Kropinski, Antoni Łopuski, 3 I 1772, k. 17-18 - Anto[ni] Wieluchowski, 3 I 1772, k. 19-20 - Jan Bonikowski, 3 I 1772, k. 21-22 - An[toni] Sierosz[ewski], 4 I 1772, k. 23-24 - Przyjemski J., 4 I 1772, k. 25-26 - T[adeusz] Szaniawski, 4 I 1772, k. 27-28 - M[ichał] K[onstanty] Zaremba, 4 I 1772, k. 29-30 - W[ładysław] Mazowiecki, 4 I 1772, k. 31-32 - W[ładysław] Bartochowski, 5 I 1772, k. 33-34 - I. S., 5 I 1772, k. 35-36 - [Heinrich] v. Reitzenstein, 5 I 1772, k. 37-38 - [Heinrich] v. Reitzenstein, 5 I 1772, k. 39-40 - Józef Mirecki, b.d. [po 5 I 1772], k. 41-42 - v. Bell[ing], 6 I 1772, k. 43-44 - Carbaran, 6 I 1772, k. 45-46 - W[ojciech] Gawronski, 6 I 1772, k. 47-48 - v. Lichnowsky, 6 I 1772, k. 49-50 - Ign[acy] Gałecki, 6 I 1772, k. 51-52 - Poincare, 6 I 1772, k. 53-54 - K[rystyna] Moskorzewska, 7 I 1772, k. 55-56 - J[an] Bonikowski, 7 I 1772, k. 57-58 - W[ładysław] Mazowiecki, 9 I 1772, k. 59 - A[ugust] Sułkowski, 9 I 1772, k. 60 - Schwarz, 9 I 1772, k. 61-62 - Wojciech Zaremba Tyminiecki, 9 I 1772, k. 63-64 - v. Neudorff, 9 I 1772, k. 65-66 - W. Rdułtowski, 9 I 1772, k. 67-68 - Paw[eł] Biernacki, 10 I 1772, k. 69-70 - Pro[kop] Grabiński, 10 I 1772, k. 71-72 - Antoni Skąpski, 10 I 1772, k. 73-74 - A.S (?)., 10 I 1772, k. 75-76 - Marcin Jordan Ordyniec, 11 I 1772, k. 77-78 - Pro[kop] Grabinski, 11 I 1772, k. 79-80 - Zaremba (Michał Konstanty?), 11 I 1772, k. 81-82 - A[ndrzej] Zuroch Piechowski, 12 I 1772, k. 83-84 - Woj[ciech] Grabowski, 12 I 1772, k. 85-86 - I[gnacy] R[och] Zbijewski, 12 I 1772, k. 87 - K. Starzeński, 12 I 1771 (1772?), k. 88-89 - F[ranciszek] Sokolnicki, 12 I 1771 (1772?), k. 90-91 - W. Sadowski, 12 I 1772, k. 92, 94 - W. Rdułtowski, 12 I 1772, k. 95-96 - Woj[ciech] Grabowski, 12 I 1772, k. 97-98 - niezidentyfikowany, 12 I 1772, k. 99-100 - M[arcin] Krzyżanowski, 12 I 1772, k. 101-102 - M[aciej] Moszczeński, 13 I 1772, k. 103-104 - A. Gajenski, 13 I 1772, k. 105-106 - Jan Nepomucen Grabinski, 14 I 1772, k. 107-108 - W[ładysław] Mazowiecki, 14 I 1772, k. 109-110 - Józef Mycielski, 14 I 1772, k. 111-112 - [Konstanty] Kwilecki, 15 I 1772, k. 113-114 - T. Koiszewski, 15 I 1775, k. 115-116 - Michał Lipski ks., 15 I 1772, k. 117-118 - M[arcin] Chociszewski, 15 I 1772, k. 119-120 - A. Siemienska, 15 I 1772, k. 121-122 - W. Rdułtowski, 16 I 1772, k. 123-124 - Franc[iszek] Woyciechowski, 16 I 1772, k. 125-126 - J[an] Stokowski, 16 I 1772, k. 127-128 - M[aciej] Moszczeński, 17 I 1772, k. 129-130 - [Konstanty] Kwilecki, K. Starzeński, 17 I 1772, k. 131-132 - A[ndrzej] Zuroch Piechowski, 17 I 1772, k. 133-134 - Jerzy Puttkamer, 17 I 1772, k. 135-136 - Poincare, 17 I 1772, k. 137-138 - [Wojciech] Świętosławski, 17 I 1772, k. 139-140 - T. Koiszewski, 17 I 1772, k. 141-142 - K[atarzyna] S[apieżyna], 18 I 1772, k. 143 - T. Koiszewski, 18 I 1772, k. 144-145 - Adam Zelisławski, 20 I 1772, k. 146-147 - K. Starzeński, 20 I 1772, k. 148-149 - Franciszek Rostworowski, 20 I 1772, k. 150-151 - K. Starzenski, 21 I 1772, k. 152-153 - M[aksymilian] Chodakowski, 21 I 1772, k. 154-155 - A[ndrzej] Zuroch Piechowski, 21 I 1772, k. 156-157 - W[ładysław] Mazowiecki, 21 I 1772, k. 158-159 - Franc[iszek] Woyciechowski, 21 I 1772, k. 160-161 - W. Rdułtowski, 21 I 1772, k. 162-163 - W[awrzyniec] Będorski, 22 I 1772, k. 164-165 - J. Rzepecki, 22 I 1772, k. 166-167 - T. Koiszewski, 22 I 1772, k. 168-169 - W. Sadowski, 22 I 1772, k. 170 - An[toni] Sieroszewski, 22 I 1772, k. 171 - K. Stobiński, 23 I 1772, k. 171a-172 - A[ugust] Sułkowski, 23 I 1772, k. 173-174 - I[gnacy] R[och] Zbijewski, 23 I 1772, k. 175-176 - T. Koiszewski, 23 I 1772, k. 177-178 - M[ichał] z R[adonia] Radoński, 23 I 1772, k. 179-180 - W. Rdułtowski, 22 I 1772, k. 181-182 - Józef Rosen, 23 I 1772, k. 183-184 - Żelisławski syn do Żelisławskiego ojca, 23 I 1772, k. 185-186 - kopia listu [Jerzego] Puttkamera, 23 I 1772, k. 187 - Sykstus Michał Herubowicz, 24 I 1772, k. 188-189 - Pro[kop] Grabinski, 24 I 1772, k. 190-191 - J[an] Młoszewski, 24 I 1772, k. 192-193 - [Antoni] Małachowski, 24 I 1772, k. 194-195 - list Augusta Kadłubiskiego do [Macieja] Moszczeńskiego, 24 I 1772, k. 196-197 - An[toni] Sieroszewski, 24 I 1772, k. 198-199 - Antoni Wieluchowski, 24 I 1772, k. 200-201 - Fryderyka Bojanowska, 25 I 1772, k. 202-203 - Ant[oni] Gorzeński, 25 I 1772, k. 204 - M[aciej] Moszczeński, 25 I 1772, k. 205-206 - Piotr Korytowski, 25 I 1772, k. 207-208 - Michał Lipski ks., 25 I 1772, k. 209 - T. Koiszewski, 26 I 1772, k. 210-211 - An[toni] Sieroszewski, 26 I 1772, k. 212-213 - Wojciech Zaremba Tyminiecki, 26 I 1772, k. 214-215 - M[aksymilian] Wielewieyski, 26 I 1772, k. 216-217 - Jan Załuskowski ks.(?), 26 I 1772, k. 218 - An[toni] Sieroszewski, 27 I 1772, k. 219-220 - Antoni Krzęcki, 27 I 1772, k. 221-222 - Leon Smulski, 27 I 1772, k. 223-224 - P[iotr Paweł] Załuskowski ks., 27 I 1772, k. 225-226 - von Zackow, 27 I 1772, k. 227-228 - A[nto]ni Sułkowski, 28 I 1772, k. 229-230 - A[ugust] Sułkowski, 28 I 1772, k. 231-232 - W[ładysław] Mazowiecki, 28 I 1772, k. 234-235 - list Scheinera do majora Fridericiego, 28 I 1772, k. 236-237 - J. N. Szymanski, 28 I 1772, k. 238-239 - Paw[eł] Biernacki, 29 I 1772, k. 240-240a - Paw[eł] Biernacki, 29 I 1772, k. 241-242 - W. Rdułtowski, 29 I 1772, k. 243-244 - T. Koiszewski, 29 I 1772, k. 245 - An[toni] Sieroszewski, 29 I 1772, k. 246-247 - Andrzej Wysławski, 29 I 1772, k. 248-249 - Pro[kop] Grabinski, 30 I 1772, k. 250-251 - T. Zobyłło (Zabiełło?), 30 I 1772, k. 252-253 - Andrzej Gawroński, 30 I 1772, k. 254-255 - N.N., 30 I 1772, k. 256 - Piotr Korytowski, 30 I 1772, k. 257-258 - J.K., 30 I 1772, k. 258-259 - B. de Seydel, 31 I 1772, k. 260-261 - W[ojciech] Rychłowski, 31 I 1772, k. 262-263 - F. G. Wronowski, 31 I 1772, k. 264-265 - [Tomasz] Wilkonski, Dominik Medeksza, Stanisław Wybranowski, I[gnacy] Piwnicki, Tadeusz Przyłuski, 31 I 1772, k. 266-267 - Zakrzewski, 31 I 1772, k. 268 - Zakrzewski, 31 I 1772, k. 269 - Zakrzewski, 31 I 1772, k. 270 - Sommoggy, [Christian] von Moehring, 31 I 1772, k. 271-272
  • Przy tym listy różnych do wiadomości Zarembie: Barbaran (?) do Duprata (?); Chociszewski do (Pawła Biernackiego?); Jakub Doruchowski do tegoż, Onufry Suski do tegoż; August Kadłubiski do Moszczeńskiego; Scheiner do de Friderici i do B. de Seydel; Ant. Sieroszewski do pułk. Czettritza; Wojciech Zaremba-Tyminiecki do P. Biernackiego.
 • Hasła przedmiotowe: D'Achard

MARC

 • 111 a Konfederacja 1768 barska
 • 245 a Listy do Józefa Zaremby (1772) n Vol. 1-4.
 • 250 a oryg., kop. (kilka)
 • 260 c 18 w.
 • 300 a 272 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 520 a Zbiorowe (Wilkoński, Dominik Medeksza, Stanisław Wybranowski i in.); (Antoni Moszkowski, Ksawery Stoiński, A. Łopuski i in.); (F. Setro, Fr. święcicki, J. Strzeżyński).
 • 520 a Styczeń; adresenci: J[an] Stokowski, 1 I 1772, k. 1-2 - Franciszek Rostworowski, 1 I 1772, k. 3-4 - Paw[eł] Biernacki, 1 I 1772, k. 5-6 - W[ojciech] Gawronski, 2 I 1772, k. 7-8 - J[an] Turno, 2 I 1772, k. 9 - M[ichał] J[an] Pac, 2 I 1772, k. 10-11 - M[aciej] Moszczeński, 3 I 1772, k. 12 - W[ojciech] Rychłowski, 3 I 1772, k. 13-14 - I[gnacy] R[och] Zbijewski, 3 I 1772, k. 15-16 - J[ózef] Karczewski, A[ntoni] Zawadzki, St[anisław] Kropinski, Antoni Łopuski, 3 I 1772, k. 17-18 - Anto[ni] Wieluchowski, 3 I 1772, k. 19-20 - Jan Bonikowski, 3 I 1772, k. 21-22 - An[toni] Sierosz[ewski], 4 I 1772, k. 23-24 - Przyjemski J., 4 I 1772, k. 25-26 - T[adeusz] Szaniawski, 4 I 1772, k. 27-28 - M[ichał] K[onstanty] Zaremba, 4 I 1772, k. 29-30 - W[ładysław] Mazowiecki, 4 I 1772, k. 31-32 - W[ładysław] Bartochowski, 5 I 1772, k. 33-34 - I. S., 5 I 1772, k. 35-36 - [Heinrich] v. Reitzenstein, 5 I 1772, k. 37-38 - [Heinrich] v. Reitzenstein, 5 I 1772, k. 39-40 - Józef Mirecki, b.d. [po 5 I 1772], k. 41-42 - v. Bell[ing], 6 I 1772, k. 43-44 - Carbaran, 6 I 1772, k. 45-46 - W[ojciech] Gawronski, 6 I 1772, k. 47-48 - v. Lichnowsky, 6 I 1772, k. 49-50 - Ign[acy] Gałecki, 6 I 1772, k. 51-52 - Poincare, 6 I 1772, k. 53-54 - K[rystyna] Moskorzewska, 7 I 1772, k. 55-56 - J[an] Bonikowski, 7 I 1772, k. 57-58 - W[ładysław] Mazowiecki, 9 I 1772, k. 59 - A[ugust] Sułkowski, 9 I 1772, k. 60 - Schwarz, 9 I 1772, k. 61-62 - Wojciech Zaremba Tyminiecki, 9 I 1772, k. 63-64 - v. Neudorff, 9 I 1772, k. 65-66 - W. Rdułtowski, 9 I 1772, k. 67-68 - Paw[eł] Biernacki, 10 I 1772, k. 69-70 - Pro[kop] Grabiński, 10 I 1772, k. 71-72 - Antoni Skąpski, 10 I 1772, k. 73-74 - A.S (?)., 10 I 1772, k. 75-76 - Marcin Jordan Ordyniec, 11 I 1772, k. 77-78 - Pro[kop] Grabinski, 11 I 1772, k. 79-80 - Zaremba (Michał Konstanty?), 11 I 1772, k. 81-82 - A[ndrzej] Zuroch Piechowski, 12 I 1772, k. 83-84 - Woj[ciech] Grabowski, 12 I 1772, k. 85-86 - I[gnacy] R[och] Zbijewski, 12 I 1772, k. 87 - K. Starzeński, 12 I 1771 (1772?), k. 88-89 - F[ranciszek] Sokolnicki, 12 I 1771 (1772?), k. 90-91 - W. Sadowski, 12 I 1772, k. 92, 94 - W. Rdułtowski, 12 I 1772, k. 95-96 - Woj[ciech] Grabowski, 12 I 1772, k. 97-98 - niezidentyfikowany, 12 I 1772, k. 99-100 - M[arcin] Krzyżanowski, 12 I 1772, k. 101-102 - M[aciej] Moszczeński, 13 I 1772, k. 103-104 - A. Gajenski, 13 I 1772, k. 105-106 - Jan Nepomucen Grabinski, 14 I 1772, k. 107-108 - W[ładysław] Mazowiecki, 14 I 1772, k. 109-110 - Józef Mycielski, 14 I 1772, k. 111-112 - [Konstanty] Kwilecki, 15 I 1772, k. 113-114 - T. Koiszewski, 15 I 1775, k. 115-116 - Michał Lipski ks., 15 I 1772, k. 117-118 - M[arcin] Chociszewski, 15 I 1772, k. 119-120 - A. Siemienska, 15 I 1772, k. 121-122 - W. Rdułtowski, 16 I 1772, k. 123-124 - Franc[iszek] Woyciechowski, 16 I 1772, k. 125-126 - J[an] Stokowski, 16 I 1772, k. 127-128 - M[aciej] Moszczeński, 17 I 1772, k. 129-130 - [Konstanty] Kwilecki, K. Starzeński, 17 I 1772, k. 131-132 - A[ndrzej] Zuroch Piechowski, 17 I 1772, k. 133-134 - Jerzy Puttkamer, 17 I 1772, k. 135-136 - Poincare, 17 I 1772, k. 137-138 - [Wojciech] Świętosławski, 17 I 1772, k. 139-140 - T. Koiszewski, 17 I 1772, k. 141-142 - K[atarzyna] S[apieżyna], 18 I 1772, k. 143 - T. Koiszewski, 18 I 1772, k. 144-145 - Adam Zelisławski, 20 I 1772, k. 146-147 - K. Starzeński, 20 I 1772, k. 148-149 - Franciszek Rostworowski, 20 I 1772, k. 150-151 - K. Starzenski, 21 I 1772, k. 152-153 - M[aksymilian] Chodakowski, 21 I 1772, k. 154-155 - A[ndrzej] Zuroch Piechowski, 21 I 1772, k. 156-157 - W[ładysław] Mazowiecki, 21 I 1772, k. 158-159 - Franc[iszek] Woyciechowski, 21 I 1772, k. 160-161 - W. Rdułtowski, 21 I 1772, k. 162-163 - W[awrzyniec] Będorski, 22 I 1772, k. 164-165 - J. Rzepecki, 22 I 1772, k. 166-167 - T. Koiszewski, 22 I 1772, k. 168-169 - W. Sadowski, 22 I 1772, k. 170 - An[toni] Sieroszewski, 22 I 1772, k. 171 - K. Stobiński, 23 I 1772, k. 171a-172 - A[ugust] Sułkowski, 23 I 1772, k. 173-174 - I[gnacy] R[och] Zbijewski, 23 I 1772, k. 175-176 - T. Koiszewski, 23 I 1772, k. 177-178 - M[ichał] z R[adonia] Radoński, 23 I 1772, k. 179-180 - W. Rdułtowski, 22 I 1772, k. 181-182 - Józef Rosen, 23 I 1772, k. 183-184 - Żelisławski syn do Żelisławskiego ojca, 23 I 1772, k. 185-186 - kopia listu [Jerzego] Puttkamera, 23 I 1772, k. 187 - Sykstus Michał Herubowicz, 24 I 1772, k. 188-189 - Pro[kop] Grabinski, 24 I 1772, k. 190-191 - J[an] Młoszewski, 24 I 1772, k. 192-193 - [Antoni] Małachowski, 24 I 1772, k. 194-195 - list Augusta Kadłubiskiego do [Macieja] Moszczeńskiego, 24 I 1772, k. 196-197 - An[toni] Sieroszewski, 24 I 1772, k. 198-199 - Antoni Wieluchowski, 24 I 1772, k. 200-201 - Fryderyka Bojanowska, 25 I 1772, k. 202-203 - Ant[oni] Gorzeński, 25 I 1772, k. 204 - M[aciej] Moszczeński, 25 I 1772, k. 205-206 - Piotr Korytowski, 25 I 1772, k. 207-208 - Michał Lipski ks., 25 I 1772, k. 209 - T. Koiszewski, 26 I 1772, k. 210-211 - An[toni] Sieroszewski, 26 I 1772, k. 212-213 - Wojciech Zaremba Tyminiecki, 26 I 1772, k. 214-215 - M[aksymilian] Wielewieyski, 26 I 1772, k. 216-217 - Jan Załuskowski ks.(?), 26 I 1772, k. 218 - An[toni] Sieroszewski, 27 I 1772, k. 219-220 - Antoni Krzęcki, 27 I 1772, k. 221-222 - Leon Smulski, 27 I 1772, k. 223-224 - P[iotr Paweł] Załuskowski ks., 27 I 1772, k. 225-226 - von Zackow, 27 I 1772, k. 227-228 - A[nto]ni Sułkowski, 28 I 1772, k. 229-230 - A[ugust] Sułkowski, 28 I 1772, k. 231-232 - W[ładysław] Mazowiecki, 28 I 1772, k. 234-235 - list Scheinera do majora Fridericiego, 28 I 1772, k. 236-237 - J. N. Szymanski, 28 I 1772, k. 238-239 - Paw[eł] Biernacki, 29 I 1772, k. 240-240a - Paw[eł] Biernacki, 29 I 1772, k. 241-242 - W. Rdułtowski, 29 I 1772, k. 243-244 - T. Koiszewski, 29 I 1772, k. 245 - An[toni] Sieroszewski, 29 I 1772, k. 246-247 - Andrzej Wysławski, 29 I 1772, k. 248-249 - Pro[kop] Grabinski, 30 I 1772, k. 250-251 - T. Zobyłło (Zabiełło?), 30 I 1772, k. 252-253 - Andrzej Gawroński, 30 I 1772, k. 254-255 - N.N., 30 I 1772, k. 256 - Piotr Korytowski, 30 I 1772, k. 257-258 - J.K., 30 I 1772, k. 258-259 - B. de Seydel, 31 I 1772, k. 260-261 - W[ojciech] Rychłowski, 31 I 1772, k. 262-263 - F. G. Wronowski, 31 I 1772, k. 264-265 - [Tomasz] Wilkonski, Dominik Medeksza, Stanisław Wybranowski, I[gnacy] Piwnicki, Tadeusz Przyłuski, 31 I 1772, k. 266-267 - Zakrzewski, 31 I 1772, k. 268 - Zakrzewski, 31 I 1772, k. 269 - Zakrzewski, 31 I 1772, k. 270 - Sommoggy, [Christian] von Moehring, 31 I 1772, k. 271-272
 • 520 a Przy tym listy różnych do wiadomości Zarembie: Barbaran (?) do Duprata (?); Chociszewski do (Pawła Biernackiego?); Jakub Doruchowski do tegoż, Onufry Suski do tegoż; August Kadłubiski do Moszczeńskiego; Scheiner do de Friderici i do B. de Seydel; Ant. Sieroszewski do pułk. Czettritza; Wojciech Zaremba-Tyminiecki do P. Biernackiego.
 • 530 d Mf 900
 • 530 d Mf 899
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., niem., franc.
 • 600 a D'|Achard
 • 700 a Siemieńska A.
 • 700 a Bonikowski Jan c por. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Moskorzewska Krystyna
 • 700 a Molski J.
 • 700 a Neudorff c kpt wojsk pruskich
 • 700 a Nagłowski Felicjan
 • 700 a Mycielski Józef c stta koniński, pułk. wojsk lit., woj. inowrocławski
 • 700 a Moszczeński Maciej c por. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Mirecki Józef c marsz. konf. sandomierskiej konf. bar.
 • 700 a Malski Józef
 • 700 a Malinowski A.
 • 700 a Łopuski Antoni konsyliarz woj. czernihowskiego konf. bar.
 • 700 a Brodzicki Jacek
 • 700 a Nowicki J. c chorąży konf. kujawskiej konf. bar.
 • 700 a Lichnowsky
 • 700 a Kwilecki Konstanty chor. wschow.
 • 700 a Krzyżanowski Marcin c pułk. wojsk kor., stta ulejski
 • 700 a Koszutski Konstanty c kaszt. śremski
 • 700 a Korytowski Piotr c stta klecki, podsędek gnieźn.
 • 700 a Kaczewski Józef c stta liwski, marsz. konf. liwskiej konf. bar., czł. Rady Wojskowej Generalności
 • 700 a Kadłubiski August c pułk. konf. lit. konf. bar.
 • 700 a Herubowicz Michał Sykstus c rotm. konf. lit. konf. bar.
 • 700 a Hebdowski Jan c por. konf. pomorskiej konf. bar.
 • 700 a Gumowski c podskarbi kasy gener. woj. wlkp konf. bar.
 • 700 a Grabiński Jan Nepomucen c major wojsk kor., pisarz skarbowy komory częstochowskiej
 • 700 a Grabiński Prokop c por., rotm. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Gawroński Andrzej c por. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Gajeński A.
 • 700 a Duprat [?] c major wojsk franc. konf. bar.
 • 700 a Doruchowski Jakub
 • 700 a Doliński Franciszek c por. konf. wlkp. konf. bar.
 • 700 a Dobrzyński W.
 • 700 a Czettritz c gen. lejt. wojsk pruskich
 • 700 a Chociszewski Marcin c por. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Chodakowski Maksymilian c pułk. wojsk król.
 • 700 a Bolesz Kazimierz c stta stawiński, podczaszy, stolnik gnieźn., roym. kawalerii narodowej
 • 700 a Bojanowska Fryderyka
 • 700 a Będorski Wawrzyniec podcz. łomż.
 • 700 a Belling c gen. wojsk pruskich
 • 700 a Anhalt Wilhelm c gen. wojsk pruskich
 • 700 a Carbaran
 • 700 a Bartochowski Władysław łowczy sieradz., kasztelan wiel.
 • 700 a Błeszyński Daniel podstoli wiel., podczaszy wiel., pułk. wojsk kor.
 • 700 a Błeszyński Jan Nepomucen
 • 700 a Błeszyński Tomasz cześnik, stolnik, chorąży, podkomorzy sieradz.
 • 700 a Gałecki Ignacy stta bydgoski, marsz. konf. sieradz. konf. bar.
 • 700 a Gawroński Wojciech rotm. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Głębocki Antoni marsz. konf. kujaw. konf. bar., płk. wojsk kor.
 • 700 a Głębocki Michał
 • 700 a Gorzeński Antoni łowczy, stol., chorąży kal., pozn., kons. konf. wlkp. konf.bar.
 • 700 a Grabowski Wojciech oficeer konf. wlkp. konf. bar.
 • 700 a Koiszewski T. kons. konf. kujawskiej konf. bar.
 • 700 a Korytowski Jan komendant chorągwi pyzdrskiej konf. bar.
 • 700 a Kozierowski Ignacy Augustyn bp adrateński, kan. gnieźn.
 • 700 a Krzycki Antoni kaszt. kruszwicki
 • 700 a Laskiewicz Jakub Antoni
 • 700 a Lipski Michał referendarz w. kor., pisarz w. kor., kan. gnieźn., opat lubiński
 • 700 a Łada Konstantyn pisarz komory Zduny, intendent prow. wlkp konf. bar.
 • 700 a Łuba Stanisław stta stawiszyński, gen. wojsk saskich, chorąży gnieżn., szamb.
 • 700 a Małachowski Antoni pisarz w. kor., sekr. w. kor., woj. mazowiecki, stta ostrołęc
 • 700 a Mazowiecki Władysław marsz. konf. dobrzyńskiej konf. bar.
 • 700 a Mączyński Jan cześnik, podkomorzy sieradz., kaszt. spicymirski, sieradz.
 • 700 a Medeksza Dominik podsędek, podkom. kowieński, stta rajgrodzki, marsz. konf. kowi
 • 700 a Mielęcki Andrzej gen. adj., kons. Generalności konf. bar.
 • 700 a Möring Christian von kornet huzarów pruskich
 • 700 a Myszkowski Adam podkomorzy wiel.
 • 700 a Młoszewski Jan subdelegat grodzki piotrk., komornik wiek., łowczy, podstta piotrk., podstoli szadkowski, rotm. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Morzkowski Antoni sędzia wiel., marsz. konf. wiel. konf. bar.
 • 700 a Zawadzki Antoni
 • 700 a Kropiński Stanisław c konsyliarz Wlk. Ks. Lit.
 • 700 a Rdułtowski W. c por. konf. wlkp.
 • 700 a Wieluchowski Antoni c rotm.
 • 700 a Reitzenstein Heinrich von c por. pułku dragonów
 • 700 a Przyjemski J.
 • 700 a Sułkowski August
 • 700 a Poincare
 • 700 a Biernacki Paweł c konsyliarz woj. sier. rotm. konf.
 • 700 a Zbijewski Roch Ignacy c kaszt. kal.
 • 700 a Piechowski Andrzej Żuroch rotm. konf. wlkp. konf. bar. chorąży kaw. narod.
 • 700 a Sokolnicki Franciszek Ksawery c podkom. kal.
 • 700 a Sieroszewski Antoni
 • 700 a Stokowski Jan
 • 700 a Ordyniec Jordan Marcin
 • 700 a Sadowski W.
 • 700 a Puttkamer Jerzy c pułk. konf. lit.
 • 700 a Wojciechowski Franciszek
 • 700 a Świętosławski Wojciech
 • 700 a Żelisławski Adam
 • 700 a Starzeński K.
 • 700 a Rostworowski Franciszek
 • 700 a Stobiński K.
 • 700 a Radoński Michał c stta powidzki
 • 700 a Rosen Józef c gen., żupnik woj. pozn. kal.
 • 700 a Tyminiecki Zaremba Wojciech c rotm. konf. wlkp. konf. bar.
 • 700 a Załuskowski Jan c prob. gogolewski i kępiński
 • 700 a Wielowiejski Maksymilian a podwojewodzy wiel. regim. konf. wiel. konf. bar.
 • 700 a Smulski Leon c rotm., kom. pułku konf. lit.
 • 700 a Załuskowski Piotr Paweł c prob. w Mikorzynie i Cieszęcinie, kan. wrocł.
 • 700 a Zackow von c kpt dragonów
 • 700 a Sułkowski Antoni
 • 700 a Scheiner
 • 700 a Szymański J. N.
 • 700 a Wysławski Andrzej
 • 700 a Zobyłło T.
 • 700 a Seidel B. de
 • 700 a Rychłowski Wojciech
 • 700 a Wronowski F. G. c por. konf.
 • 700 a Wilkoński Tomasz c marsz. ks. zator.-ośw. konf. bar.
 • 700 a Wybranowski Stanisław c kons. konf. lubelskiej konf. bar., czł. Rady Wojskowej
 • 700 a Piwnicki Ignacy c podkomorzy król., kons. konf. chełmińskiej konf. bar.
 • 700 a Przyłuski Tadeusz c marsz. konf. czernihowskiej konf. bar.
 • 700 a Sommaggy S. c oberleut. pruski
 • 852 j BK 02119/1,a-b
 • 999 d 19.08.01

Indeksy