Listy do Józefa Zaremby (1772)

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02119/2
 • Kopie:
  • Mf 899
  • Mf 900
 • Tytuł: Listy do Józefa Zaremby (1772) Vol. 1-4.
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 160 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., niem., franc.
 • Zawartość:
  • Przy tym listy różnych do wiadomości Zarembie: Barbaran (?) do Duprata (?); Chociszewski do (Pawła Biernackiego?); Jakub Doruchowski do tegoż, Onufry Suski do tegoż; August Kadłubiski do Moszczeńskiego; Scheiner do de Friderici i do B. de Seydel; Ant. Sieroszewski do pułk. Czettritza; Wojciech Zaremba-Tyminiecki do P. Biernackiego.
  • Zbiorowe (Wilkoński, Dominik Medeksza, Stanisław Wybranowski i in.); (Antoni Moszkowski, Ksawery Stoiński, A. Łopuski i in.); (F. Setro, Fr. święcicki, J. Strzeżyński).
  • luty; adresenci: Antoni Trzcinski, 1 II 1772, k. 1-2 - Wojciech Zaremba Tyminiecki, 1 II 1772, k. 3-4 - I[gnacy] Skorzewski, 2 II 1772, k. 5-6 - nieczytelny, 2 II 1772, k. 7-8 - Wojciech Zaremba Tyminiecki, 2 II 1772, k. 9-10 - Paw[eł] Biernacki, 2 II 1772, k. 11-12 - K. Starzenski, 2 II 1772, k. 13 - J. Brodziński, 3 II 1772, k. 14-15 - Wojciech Zaremba Tyminiecki, 3 II 1772, k. 16-17 - major Friderici, 3 II 1772, k. 18-19 - J[ózef] Gumowski, 3 II 1772, k. 20-21 - A[ntoni] Morzkowski, 3 II 1772, k. 22-23 - Jacob Antoni Laskiewietz (Laskiewicz), 4 II 1772, k. 24 - K[atarzyna] Sapieżyna, 4 II 1772, k. 25-26 - M[aksymilian] Wielewiejski, b.d. [ok. 5 II 1772], k. 27-28 - J. Olszewski, 5 II 1772, k. 29-30 - M[aksymilian] Wielewiejski, 4 II 1772, k. 31-32 - J. Nowicki, 5 II 1772, k. 32a-33 - W. Rdułtowski, 5 II 1772, k. 34-35 - Al[eksander] Szembek, 5 II 1772, k. 36 - A[dam] Myszkowski, 5 II 1772, k. 37-38 - [Tomasz] Wilkonski, D[ominik] Medeksza, Stanisław Wybranowski, Ignacy Piwnicki, Tadeusz Przyłuski, 6 II 1772, k. 39-40 - B. d'Achard, 6 II 1772, k. 41-42 - Anto[ni] Wieluchowski, 6 II 1772, k. 43-44 - D[aniel] Błeszynski, 7 II 1772, k. 45 - August Kadłubiski, 7 II 1772, k. 46-47 - Maciej Moszczeński, 7 II 1772, k. 48-49 - Zakrzewski, 8 II 1772, k. 50 - T. Koiszewski, 8 II 1772, k. 51-52 - Pro[kop] Grabinski, 8 II 1772, k. 53-54 - Jacob Antoni Laskiewietz (Laskiewicz), 8 II 1772, k. 55 - W[ojciech] Rychłowski, 9 II 1772, k. 56-57 - Paw[eł] Biernacki, 9 II 1772, k. 58-59 - Konstantyn Łada, 9 II 1772, k. 60-61 - W[ładysław] Mazowiecki, 9 II 1772, k. 62-63 - August Kadłubiski, 10 II 1772, k. 64 - W.R. (Rdułtowski?), 10 II 1772, k. 65-66 - T[omasz] n[a] B[łesznie] Błeszynski, 10 II 1772, k. 67-68 - M[ichał] R[ola] Zb[ijewski], 11 II 1772, k. 69 - Al[eksander Antoni] Sułkowski, 12 II 1772, k. 70-71 - Al[eksander] Szembek, 12 II 1772, k. 72-73 - W. Rdułtowski, 12 II 1772, k. 74-75 - T. Koiszewski, 12 II 1772, k. 76-77 - Franc[iszek] Woyciechowski, 13 II 1772, k. 78-79 - J[an] S[tokowski], 13 II 1772, k. 80-81 - [Adam] Brz[ostowski], 13 II 1772, k. 82-83 - W[ładysław Mazowiecki], 14 II 1772, k. 84-87 - F. G. Wronowski, 14 II 1772, k. 88-89 - Konstanty Koszutski, 15 II 1772, k. 90-91 - M. Skoroszewski, 15 II 1772, k. 92-93 - Michał Jan Pac, 15 II 1772, k. 94-95 - M[aciej] Moszczeński, 15 II 1772, k. 96-97 - Woj[ciech] Zar[emba] Tyminiecki do pułk. Pawła Biernackiego (?), 16 II 1772, k. 98-99 - Wojciech Zaremba Tyminiecki, 16 II 1772, k. 100-101 - F.G. Wronowski, 16 II 1772, k. 102-103 - [Wojciech] Swiętosławski, 17 II 1772, k. 104 - S. Sczaniecki, 17 II 1772, k. 105-106 - A. Malinowski, 17 II 1772, k. 107-108 - A[ndrzej] Zuroch Piechowski, 18 II 1772, k. 109-110 - M[arcin] Chociszewski do pułkownika (Pawła Biernackiego?), 18 II 1772, k. 111-112 - A[ntoni] Głębocki, 18 II 1772, k. 113-114 - Anto[ni] Wieluchowski, 18 II 1772, k. 115-116 - W. Rdułtowski, 18 II 1772, k. 117-118 - Franc[iszek] Dolinski, 18 II 1772, k. 119-120 - Franc[iszek] Dolinski, 19 II 1772, k. 121-122 - Wojciech Zaremba Tyminiecki, 19 II 1772, k. 123-124 - W[ładysław] Mazowiecki, 19 II 1772, k. 125-126 - An[toni] Sieroszewski, 21 II 1772, k. 127-128 - W[ładysław] Mazowiecki, 22 II 1772, k. 129-130 - Michał Jan Pac, 22 II 1772, k. 131-132 - Jan Sieroszewski, 22 II 1772, k. 133-134 - An[toni] Sieroszewski, 22 II 1772, k. 135-136 - An[toni] Sieroszewski, 23 II 1772, k. 137-138 - K[atarzyna] Sapieżyna, 23 II 1772, k. 139-140 - Woj[ciech] Grabowski, 23 II 1772, k. 141-142 - W. Dobrzynski (prawd. Mazowiecki), 27 II 1772, k. 143-144 - A[ndrzej] Zuroch Piechowski, 28 II 1772, k. 145-146 - M[aksymilian] Wielewieyski, 28 II 1772, k. 147-148 - Woj[ciech] Grabowski, 29 II 1772, k. 149-150 - W.R. (Rdułtowski?), 29 II 1772, k. 151-152 - Michał Jan Pac, 29 II 1772, k. 153-154 - S[tanisław] Luba, b.d. [I/II 1772], k. 155-156 - A[ntoni] Morzkowski, Ksawery Stoinski, A[ntoni] Łopuski, J[ózef] Karczewski, W[iktoryn] Kuczynski, b.d. [I/II 1772], k. 157-158 - J[an] Błeszyński, b.d. [prawd. koniec II 1772], k. 159-160
 • Hasła przedmiotowe: D'Achard

MARC

 • 111 a Konfederacja 1768 barska
 • 245 a Listy do Józefa Zaremby (1772) n Vol. 1-4.
 • 250 a oryg., kop. (kilka)
 • 260 c 18 w.
 • 300 a 160 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 520 a Przy tym listy różnych do wiadomości Zarembie: Barbaran (?) do Duprata (?); Chociszewski do (Pawła Biernackiego?); Jakub Doruchowski do tegoż, Onufry Suski do tegoż; August Kadłubiski do Moszczeńskiego; Scheiner do de Friderici i do B. de Seydel; Ant. Sieroszewski do pułk. Czettritza; Wojciech Zaremba-Tyminiecki do P. Biernackiego.
 • 520 a Zbiorowe (Wilkoński, Dominik Medeksza, Stanisław Wybranowski i in.); (Antoni Moszkowski, Ksawery Stoiński, A. Łopuski i in.); (F. Setro, Fr. święcicki, J. Strzeżyński).
 • 520 a luty; adresenci: Antoni Trzcinski, 1 II 1772, k. 1-2 - Wojciech Zaremba Tyminiecki, 1 II 1772, k. 3-4 - I[gnacy] Skorzewski, 2 II 1772, k. 5-6 - nieczytelny, 2 II 1772, k. 7-8 - Wojciech Zaremba Tyminiecki, 2 II 1772, k. 9-10 - Paw[eł] Biernacki, 2 II 1772, k. 11-12 - K. Starzenski, 2 II 1772, k. 13 - J. Brodziński, 3 II 1772, k. 14-15 - Wojciech Zaremba Tyminiecki, 3 II 1772, k. 16-17 - major Friderici, 3 II 1772, k. 18-19 - J[ózef] Gumowski, 3 II 1772, k. 20-21 - A[ntoni] Morzkowski, 3 II 1772, k. 22-23 - Jacob Antoni Laskiewietz (Laskiewicz), 4 II 1772, k. 24 - K[atarzyna] Sapieżyna, 4 II 1772, k. 25-26 - M[aksymilian] Wielewiejski, b.d. [ok. 5 II 1772], k. 27-28 - J. Olszewski, 5 II 1772, k. 29-30 - M[aksymilian] Wielewiejski, 4 II 1772, k. 31-32 - J. Nowicki, 5 II 1772, k. 32a-33 - W. Rdułtowski, 5 II 1772, k. 34-35 - Al[eksander] Szembek, 5 II 1772, k. 36 - A[dam] Myszkowski, 5 II 1772, k. 37-38 - [Tomasz] Wilkonski, D[ominik] Medeksza, Stanisław Wybranowski, Ignacy Piwnicki, Tadeusz Przyłuski, 6 II 1772, k. 39-40 - B. d'Achard, 6 II 1772, k. 41-42 - Anto[ni] Wieluchowski, 6 II 1772, k. 43-44 - D[aniel] Błeszynski, 7 II 1772, k. 45 - August Kadłubiski, 7 II 1772, k. 46-47 - Maciej Moszczeński, 7 II 1772, k. 48-49 - Zakrzewski, 8 II 1772, k. 50 - T. Koiszewski, 8 II 1772, k. 51-52 - Pro[kop] Grabinski, 8 II 1772, k. 53-54 - Jacob Antoni Laskiewietz (Laskiewicz), 8 II 1772, k. 55 - W[ojciech] Rychłowski, 9 II 1772, k. 56-57 - Paw[eł] Biernacki, 9 II 1772, k. 58-59 - Konstantyn Łada, 9 II 1772, k. 60-61 - W[ładysław] Mazowiecki, 9 II 1772, k. 62-63 - August Kadłubiski, 10 II 1772, k. 64 - W.R. (Rdułtowski?), 10 II 1772, k. 65-66 - T[omasz] n[a] B[łesznie] Błeszynski, 10 II 1772, k. 67-68 - M[ichał] R[ola] Zb[ijewski], 11 II 1772, k. 69 - Al[eksander Antoni] Sułkowski, 12 II 1772, k. 70-71 - Al[eksander] Szembek, 12 II 1772, k. 72-73 - W. Rdułtowski, 12 II 1772, k. 74-75 - T. Koiszewski, 12 II 1772, k. 76-77 - Franc[iszek] Woyciechowski, 13 II 1772, k. 78-79 - J[an] S[tokowski], 13 II 1772, k. 80-81 - [Adam] Brz[ostowski], 13 II 1772, k. 82-83 - W[ładysław Mazowiecki], 14 II 1772, k. 84-87 - F. G. Wronowski, 14 II 1772, k. 88-89 - Konstanty Koszutski, 15 II 1772, k. 90-91 - M. Skoroszewski, 15 II 1772, k. 92-93 - Michał Jan Pac, 15 II 1772, k. 94-95 - M[aciej] Moszczeński, 15 II 1772, k. 96-97 - Woj[ciech] Zar[emba] Tyminiecki do pułk. Pawła Biernackiego (?), 16 II 1772, k. 98-99 - Wojciech Zaremba Tyminiecki, 16 II 1772, k. 100-101 - F.G. Wronowski, 16 II 1772, k. 102-103 - [Wojciech] Swiętosławski, 17 II 1772, k. 104 - S. Sczaniecki, 17 II 1772, k. 105-106 - A. Malinowski, 17 II 1772, k. 107-108 - A[ndrzej] Zuroch Piechowski, 18 II 1772, k. 109-110 - M[arcin] Chociszewski do pułkownika (Pawła Biernackiego?), 18 II 1772, k. 111-112 - A[ntoni] Głębocki, 18 II 1772, k. 113-114 - Anto[ni] Wieluchowski, 18 II 1772, k. 115-116 - W. Rdułtowski, 18 II 1772, k. 117-118 - Franc[iszek] Dolinski, 18 II 1772, k. 119-120 - Franc[iszek] Dolinski, 19 II 1772, k. 121-122 - Wojciech Zaremba Tyminiecki, 19 II 1772, k. 123-124 - W[ładysław] Mazowiecki, 19 II 1772, k. 125-126 - An[toni] Sieroszewski, 21 II 1772, k. 127-128 - W[ładysław] Mazowiecki, 22 II 1772, k. 129-130 - Michał Jan Pac, 22 II 1772, k. 131-132 - Jan Sieroszewski, 22 II 1772, k. 133-134 - An[toni] Sieroszewski, 22 II 1772, k. 135-136 - An[toni] Sieroszewski, 23 II 1772, k. 137-138 - K[atarzyna] Sapieżyna, 23 II 1772, k. 139-140 - Woj[ciech] Grabowski, 23 II 1772, k. 141-142 - W. Dobrzynski (prawd. Mazowiecki), 27 II 1772, k. 143-144 - A[ndrzej] Zuroch Piechowski, 28 II 1772, k. 145-146 - M[aksymilian] Wielewieyski, 28 II 1772, k. 147-148 - Woj[ciech] Grabowski, 29 II 1772, k. 149-150 - W.R. (Rdułtowski?), 29 II 1772, k. 151-152 - Michał Jan Pac, 29 II 1772, k. 153-154 - S[tanisław] Luba, b.d. [I/II 1772], k. 155-156 - A[ntoni] Morzkowski, Ksawery Stoinski, A[ntoni] Łopuski, J[ózef] Karczewski, W[iktoryn] Kuczynski, b.d. [I/II 1772], k. 157-158 - J[an] Błeszyński, b.d. [prawd. koniec II 1772], k. 159-160
 • 530 d Mf 899
 • 530 d Mf 900
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., niem., franc.
 • 600 a D'|Achard
 • 700 a Czettritz c gen. lejt. wojsk pruskich
 • 700 a Bonikowski Jan c por. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Moskorzewski K.
 • 700 a Molski J.
 • 700 a Neudorff c kpt wojsk pruskich
 • 700 a Nagłowski Felicjan
 • 700 a Mycielski Józef c stta koniński, pułk. wojsk lit., woj. inowrocławski
 • 700 a Moszczeński Maciej c por. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Mirecki Józef c marsz. konf. sandomierskiej konf. bar.
 • 700 a Malski Józef
 • 700 a Malinowski A.
 • 700 a Łopuski Antoni konsyliarz woj. czernihowskiego konf. bar.
 • 700 a Brodzicki Jacek
 • 700 a Nowicki J. c chorąży konf. kujawskiej konf. bar.
 • 700 a Lichnowsky
 • 700 a Kwilecki J.
 • 700 a Krzyżanowski Marcin c pułk. wojsk kor., stta ulejski
 • 700 a Koszutski Konstanty c kaszt. śremski
 • 700 a Korytowski Piotr c stta klecki, podsędek gnieźn.
 • 700 a Kaczewski Józef c stta liwski, marsz. konf. liwskiej konf. bar., czł. Rady Wojskowej Generalności
 • 700 a Kadłubiski August c pułk. konf. lit. konf. bar.
 • 700 a Herubowicz Michał Sykstus c rotm. konf. lit. konf. bar.
 • 700 a Hebdowski Jan c por. konf. pomorskiej konf. bar.
 • 700 a Gumowski Józef c podskarbi kasy gener. woj. wlkp konf. bar.
 • 700 a Grabiński Jan Nepomucen c major wojsk kor., pisarz skarbowy komory częstochowskiej
 • 700 a Grabiński Prokop c por., rotm. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Gawroński Andrzej c por. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Gajeński A.
 • 700 a Duprat [?] c major wojsk franc. konf. bar.
 • 700 a Doruchowski Jakub
 • 700 a Doliński Franciszek c por. konf. wlkp. konf. bar.
 • 700 a Dobrzyński W.
 • 700 a Chociszewski Marcin c por. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Chodakowski Maksymilian c pułk. wojsk król.
 • 700 a Bolesz Kazimierz c stta stawiński, podczaszy, stolnik gnieźn., roym. kawalerii narodowej
 • 700 a Bojanowska Fryderyka
 • 700 a Będorski Wawrzyniec
 • 700 a Belling c gen. wojsk pruskich
 • 700 a Anhalt Wilhelm c gen. wojsk pruskich
 • 700 a Carbaran
 • 700 a Bartochowski Władysław łowczy sieradz., kasztelan wiel.
 • 700 a Błeszyński Daniel podstoli wiel., podczaszy wiel., pułk. wojsk kor.
 • 700 a Błeszyński Jan Nepomucen
 • 700 a Błeszyński Tomasz cześnik, stolnik, chorąży, podkomorzy sieradz.
 • 700 a Gałecki Ignacy stta bydgoski, marsz. konf. sieradz. konf. bar.
 • 700 a Gawroński W. rotm. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Głębocki Antoni marsz. konf. kujaw. konf. bar., płk. wojsk kor.
 • 700 a Głębocki Michał
 • 700 a Gorzeński Antoni łowczy, stol., chorąży kal., pozn., kons. konf. wlkp. konf.bar.
 • 700 a Grabowski Wojciech oficeer konf. wlkp. konf. bar.
 • 700 a Koiszewski T. kons. konf. kujawskiej konf. bar.
 • 700 a Korytowski Jan komendant chorągwi pyzdrskiej konf. bar.
 • 700 a Kozierowski Ignacy Augustyn bp adrateński, kan. gnieźn.
 • 700 a Krzycki Antoni kaszt. kruszwicki
 • 700 a Laskiewicz Jakub Antoni mieszczanin wrocławski
 • 700 a Lipski Michał referendarz w. kor., pisarz w. kor., kan. gnieźn., opat lubiński
 • 700 a Łada Konstantyn pisarz komory Zduny, intendent prow. wlkp konf. bar.
 • 700 a Łuba Stanisław stta stawiszyński, gen. wojsk saskich, chorąży gnieżn., szamb.
 • 700 a Małachowski Antoni pisarz w. kor., sekr. w. kor., woj. mazowiecki, stta ostrołęc
 • 700 a Mazowiecki Władysław marsz. konf. dobrzyńskiej konf. bar.
 • 700 a Mączyński Jan cześnik, podkomorzy sieradz., kaszt. spicymirski, sieradz.
 • 700 a Medeksza Dominik podsędek, podkom. kowieński, stta rajgrodzki, marsz. konf. kowi
 • 700 a Mielęcki Andrzej gen. adj., kons. Generalności konf. bar.
 • 700 a Möring kornet huzarów pruskich
 • 700 a Myszkowski Adam podkomorzy wiel.
 • 700 a Młoszewski Jan subdelegat grodzki piotrk., komornik wiek., łowczy, podstta piotrk., podstoli szadkowski, rotm. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Morzkowski Antoni sędzia wiel., marsz. konf. wiel. konf. bar.
 • 700 a Trzciński Antoni c chor. konf. wlkp. konf. bar.
 • 700 a Tyminiecki Zaremba Wojciech c rotm. konf. wlkp. konf. bar.
 • 700 a Skórzewski Ignacy c podstoli ostrzesz. kasjer gen. major wojsk kor. konf. wiel.
 • 700 a Biernacki Paweł c konsyliarz woj. sier. rotm. konf.
 • 700 a Starzeński K.
 • 700 a Friderici von c mjr wojsk pruskich
 • 700 a Sapieżyna Katarzyna Ludwika z Sapiehów
 • 700 a Wielowiejski Maksymilian c podwojewodzy wiel. regim. konf. wiel. konf. bar.
 • 700 a Olszewski J. c por. rotm. komendant chorągwi huzarów komisarz podatkowy rady
 • 700 a Rdułtowski W. por. konf. wlkp.
 • 700 a Szembek Aleksander III c łowczy miecznik wojski w Ostrzesz. podkomorzy król.
 • 700 a Piwnicki Ignacy c podkomorzy król., kons. konf. chełmińskiej konf. bar.
 • 700 a Wilkoński Tomasz c marsz. ks. zator.-ośw. konf. bar.
 • 700 a Wybranowski Stanisław c kons. konf. lubelskiej konf. bar., czł. Rady Wojskowej
 • 700 a Przyłuski Tadeusz c marsz. konf. czernihowskiej konf. bar.
 • 700 a Wieluchowski Antoni c rotm. konf. wlkp. konf. bar.
 • 700 a Rychłowski Wojciech c rotm. konf. wlkp. konf. bar.
 • 700 a Zbijewski Michał
 • 700 a Sułkowski Aleksander Antoni c feldmarsz. austr. stta odolanowski ordynat rydzyński, książę
 • 700 a Wojciechowski Franciszek c por. konf. wlkp. konf. bar.
 • 700 a Stokowski Jan c kons. konf. łęcz. konf. bar. chorążyc brzeski
 • 700 a Brzostowski Adam c kaszt. połocki
 • 700 a Wronowski F. G. c por.
 • 700 a Skoroszewski M.
 • 700 a Pac Michał Jan c stta ziołowski marsz. gen. konf. bar.
 • 700 a Świętosławski Wojciech c kons. konf. wlkp. konf. bar. łęcz.
 • 700 a Sczaniecki S.
 • 700 a Piechowski Andrzej Żuroch c rotm. konf. wlkp. konf. bar. chorąży kaw. narod.
 • 700 a Sieroszewski Antoni c kons. regim. konf. wlkp. konf. bar. regent ziemski kal.
 • 700 a Sieroszewski Jan c pułk. konf. wlkp. konf. bar.
 • 700 a Stoiński Ksawery Franciszek c kons. woj. lubel. konf. bar., czł. Generalności
 • 700 a Kuczyński Wiktoryn Adam c marsz. z. mielnickiej konf. bar., czł. Generalności
 • 852 j BK 02119/2
 • 999 d 19.08.01

Indeksy