Listy do Józefa Zaremby (1772)

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 02119/3
 • Kopie:
  • Mf 900
  • Mf 899
 • Tytuł: Listy do Józefa Zaremby (1772) Vol. 1-4.
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 149 k.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., niem., franc.
 • Zawartość:
  • Przy tym listy różnych do wiadomości Zarembie: Barbaran (?) do Duprata (?); Chociszewski do (Pawła Biernackiego?); Jakub Doruchowski do tegoż, Onufry Suski do tegoż; August Kadłubiski do Moszczeńskiego; Scheiner do de Friderici i do B. de Seydel; Ant. Sieroszewski do pułk. Czettritza; Wojciech Zaremba-Tyminiecki do P. Biernackiego.
  • Zbiorowe (Wilkoński, Dominik Medeksza, Stanisław Wybranowski i in.); (Antoni Moszkowski, Ksawery Stoiński, A. Łopuski i in.); (F. Setro, Fr. święcicki, J. Strzeżyński).
  • Marzec - kwiecień; adresenci: A[ntoni] Nałęcz Sławiński, 1 III 1772, k. 1-2 - N.N., 2 III 1772, k. 3-4 - A[ugust] Sułkowski, 2 III 1772, k. 5-6 - K[azimierz] Bolesz, 2 III 1772, k. 7-8 - Jan Sieroszewski, 3 III 1772, k. 9-10 - Scheiner, 4 III 1772, k. 11-12 - Franc[iszek] Stadnicki, 4 III 1772, k. 13-14 - Paw[eł] Biernacki, 5 III 1772, k. 15-16 - Ign[acy] Skorzewski, 6 III 1772, k. 16a-17 - Michał Głębocki, 6 III 1772, k. 18-19 - K[azimierz] Pułaski, 6 III 1772, k. 20-21 - Jan Korytowski, 6 III 1772, k. 22-23 - Michał Jan Pac, 6 III 1772, k. 24-25 - J[an] Młoszewski, 7 III 1772, k. 26-27 - J. Skorupski, 7 III 1772, k. 28 - M[aksymilian] Wielewieyski, 7 III 1772, k. 29-30 - Schultz, 8 III 1772, k. 31-32 - A. W. Rozbicki, 8 III 1772, k. 33-34 - kopia listu J[ózefa] Zaremby, 8 III 1772, k. 35 - Woj[ciech] Grabowski do [Pawła] Biernackiego, 8 III 1772, k. 36-37 - K[azimierz] Pułaski, 9 III 1772, k. 38-39 - Ign[acy] Skorzewski, 9 III 1772, k. 40-41 - T. Koiszewski, 9 III 1772, k. 42 - Onufry Suski, 9 III 1772, k. 43-44 - K[azimierz] Pułaski, 10 III 1772, k. 45-46 - H. W. Schweinitz, 10 III 1772, k. 47-48 - Ig[nacy] Szembek, 10 III 1772, k. 49 - I[gnacy] Przyjemski, 10 III 1772, k. 50-51 - A[ndrzej] Mielęcki, 11 III 1772, k. 52-53 - I[gnacy] Przyjemski, 11 III 1772, k. 54-55 - Al[eksander] Szembek, 11 III 1772, k. 56-57 - ks. Mateusz [brak nazwiska], 12 III 1772, k. 58-59 - Paw[eł] Biernacki, 13 III 1772, k. 60-61 - K[azimierz] Pułaski, 13 III 1772, k. 62 - An[toni] Sieroszewski, 13 III 1772, k. 63-64 - Czettritz, 13 III 1772, k. 65 - Jacob Antoni Laskiewietz (Laskiewicz), 14 III 1772, k. 66-67 - Woj[ciech] Grabowski, 14 III 1772, k. 68-69 - Michał Jan Pac, 14 III 1772, k. 70-71 - A[ndrzej] Zuroch Piechowski, 14 III 1772, k. 72-73 - [Ignacy] Kozierowski bp, 14 III 1772, k. 74-75 - K[azimierz] Pułaski, 14 III 1772, k. 76-77 - Żelisławski, 15 III 1772, k. 78-79 - Poincare, 15 III 1772, k. 80-81 - J[an] Hebdowski, 15 III 1772, k. 82-83 - J[an] Hebdowski do [Władysława Mazowieckiego], 15 III 1772, k. 84-85 - An[toni] Sieroszewski, 15 III 1772, k. 86-87 - Felicjan Nagłowski, 16 III 1772, k. 88-89 - An[toni] Sieroszewski, 16 III 1772, k. 90-91 - kopia listu Antoniego Sieroszewskiego do płk Czettritza (tłum. na j. franc.), 16 III 1772, k. 92 - [A. W.] Rozbicki do [Antoniego Sieroszewskiego], 16 III 1772, k. 93-94 - Mateusz Swięcicki do [Jana] Korytowskiego (późn. zał. listu Wojciecha Grabowskiego do Zaremby z 19 III 1772), 16 III 1772, k. 95 - A[ndrzej] Zuroch Piechowski, 16 III 1772, k. 96-97 - F[ranciszek] Sotro, Fr[anciszek] Swięcicki, J. Strzeszynski, 16 III 1772, k. 98-99 - von Orlowski, 17 III 1772, k. 100-101 - W. D., 17 III 1772, k. 102-103 - Zakrzewski, 17 III 1772, k. 104-105 - An[toni] Sieroszewski, 18 III 1772, k. 106-107 - K[atarzyna] Sapieżyna, 18 III 1772, k. 108-109 - K[azimierz] Szembek, 18 III 1772, k. 110-111 - Paw[eł] Biernacki, 19 III 1772, k. 112-113 - Woj[ciech] Grabowski, 19 III 1772, k. 114-115 - Jan Sieroszewski, 19 III 1772, k. 116-117 - T[adeusz] Szaniawski, 20 III 1772, k. 118 - T. Koiszewski, 27 III 1772, k. 119-120 - Jan Bonikowski, 28 III 1772, k. 121-122 - J. Molski, 28 III 1772, k. 123-124 - W. Gawroński, 28 III 1772, k. 125-126 - Paw[eł] Biernacki, 31 III 1772, k. 127 - Paw[eł] Biernacki, 9 IV 1772, k. 128-129 - W[ładysław] Mazowiecki, 1 IV 1772, k. 130-131 - Jan Sieroszewski, 4 IV 1772, k. 132 - Guillame d'Anhalt, 19 IV 1772, k. 133-134 - Jakub Wierzbięta Doruchowski, b.d. [IV 1772?], k. 135-136 - A[ntoni] Głębocki, b.d. [1772?], k. 137-138 - J. Strzezynski, b.d. [wiosna 1772], k. 139-140 - J. Strzezynski, b.d. [wiosna 1772], k. 141-142 - Ignacy Zaremba Suchorzewski, b.d. [1772?], k. 143-144 - de Saint-Aulaire, b.d. [1771/1772], k. 145-146 - Jan St[a]n[isław] Rakowski, b.d. [1771/1772], k. 147 - Ant[oni] Gorzenski, b.d. [1771/1772], k. 148-149
 • Hasła przedmiotowe: D'Achard

MARC

 • 111 a Konfederacja 1768 barska
 • 245 a Listy do Józefa Zaremby (1772) n Vol. 1-4.
 • 250 a oryg., kop. (kilka)
 • 260 c 18 w.
 • 300 a 149 k.
 • 340 d rkps e luźne
 • 520 a Przy tym listy różnych do wiadomości Zarembie: Barbaran (?) do Duprata (?); Chociszewski do (Pawła Biernackiego?); Jakub Doruchowski do tegoż, Onufry Suski do tegoż; August Kadłubiski do Moszczeńskiego; Scheiner do de Friderici i do B. de Seydel; Ant. Sieroszewski do pułk. Czettritza; Wojciech Zaremba-Tyminiecki do P. Biernackiego.
 • 520 a Zbiorowe (Wilkoński, Dominik Medeksza, Stanisław Wybranowski i in.); (Antoni Moszkowski, Ksawery Stoiński, A. Łopuski i in.); (F. Setro, Fr. święcicki, J. Strzeżyński).
 • 520 a Marzec - kwiecień; adresenci: A[ntoni] Nałęcz Sławiński, 1 III 1772, k. 1-2 - N.N., 2 III 1772, k. 3-4 - A[ugust] Sułkowski, 2 III 1772, k. 5-6 - K[azimierz] Bolesz, 2 III 1772, k. 7-8 - Jan Sieroszewski, 3 III 1772, k. 9-10 - Scheiner, 4 III 1772, k. 11-12 - Franc[iszek] Stadnicki, 4 III 1772, k. 13-14 - Paw[eł] Biernacki, 5 III 1772, k. 15-16 - Ign[acy] Skorzewski, 6 III 1772, k. 16a-17 - Michał Głębocki, 6 III 1772, k. 18-19 - K[azimierz] Pułaski, 6 III 1772, k. 20-21 - Jan Korytowski, 6 III 1772, k. 22-23 - Michał Jan Pac, 6 III 1772, k. 24-25 - J[an] Młoszewski, 7 III 1772, k. 26-27 - J. Skorupski, 7 III 1772, k. 28 - M[aksymilian] Wielewieyski, 7 III 1772, k. 29-30 - Schultz, 8 III 1772, k. 31-32 - A. W. Rozbicki, 8 III 1772, k. 33-34 - kopia listu J[ózefa] Zaremby, 8 III 1772, k. 35 - Woj[ciech] Grabowski do [Pawła] Biernackiego, 8 III 1772, k. 36-37 - K[azimierz] Pułaski, 9 III 1772, k. 38-39 - Ign[acy] Skorzewski, 9 III 1772, k. 40-41 - T. Koiszewski, 9 III 1772, k. 42 - Onufry Suski, 9 III 1772, k. 43-44 - K[azimierz] Pułaski, 10 III 1772, k. 45-46 - H. W. Schweinitz, 10 III 1772, k. 47-48 - Ig[nacy] Szembek, 10 III 1772, k. 49 - I[gnacy] Przyjemski, 10 III 1772, k. 50-51 - A[ndrzej] Mielęcki, 11 III 1772, k. 52-53 - I[gnacy] Przyjemski, 11 III 1772, k. 54-55 - Al[eksander] Szembek, 11 III 1772, k. 56-57 - ks. Mateusz [brak nazwiska], 12 III 1772, k. 58-59 - Paw[eł] Biernacki, 13 III 1772, k. 60-61 - K[azimierz] Pułaski, 13 III 1772, k. 62 - An[toni] Sieroszewski, 13 III 1772, k. 63-64 - Czettritz, 13 III 1772, k. 65 - Jacob Antoni Laskiewietz (Laskiewicz), 14 III 1772, k. 66-67 - Woj[ciech] Grabowski, 14 III 1772, k. 68-69 - Michał Jan Pac, 14 III 1772, k. 70-71 - A[ndrzej] Zuroch Piechowski, 14 III 1772, k. 72-73 - [Ignacy] Kozierowski bp, 14 III 1772, k. 74-75 - K[azimierz] Pułaski, 14 III 1772, k. 76-77 - Żelisławski, 15 III 1772, k. 78-79 - Poincare, 15 III 1772, k. 80-81 - J[an] Hebdowski, 15 III 1772, k. 82-83 - J[an] Hebdowski do [Władysława Mazowieckiego], 15 III 1772, k. 84-85 - An[toni] Sieroszewski, 15 III 1772, k. 86-87 - Felicjan Nagłowski, 16 III 1772, k. 88-89 - An[toni] Sieroszewski, 16 III 1772, k. 90-91 - kopia listu Antoniego Sieroszewskiego do płk Czettritza (tłum. na j. franc.), 16 III 1772, k. 92 - [A. W.] Rozbicki do [Antoniego Sieroszewskiego], 16 III 1772, k. 93-94 - Mateusz Swięcicki do [Jana] Korytowskiego (późn. zał. listu Wojciecha Grabowskiego do Zaremby z 19 III 1772), 16 III 1772, k. 95 - A[ndrzej] Zuroch Piechowski, 16 III 1772, k. 96-97 - F[ranciszek] Sotro, Fr[anciszek] Swięcicki, J. Strzeszynski, 16 III 1772, k. 98-99 - von Orlowski, 17 III 1772, k. 100-101 - W. D., 17 III 1772, k. 102-103 - Zakrzewski, 17 III 1772, k. 104-105 - An[toni] Sieroszewski, 18 III 1772, k. 106-107 - K[atarzyna] Sapieżyna, 18 III 1772, k. 108-109 - K[azimierz] Szembek, 18 III 1772, k. 110-111 - Paw[eł] Biernacki, 19 III 1772, k. 112-113 - Woj[ciech] Grabowski, 19 III 1772, k. 114-115 - Jan Sieroszewski, 19 III 1772, k. 116-117 - T[adeusz] Szaniawski, 20 III 1772, k. 118 - T. Koiszewski, 27 III 1772, k. 119-120 - Jan Bonikowski, 28 III 1772, k. 121-122 - J. Molski, 28 III 1772, k. 123-124 - W. Gawroński, 28 III 1772, k. 125-126 - Paw[eł] Biernacki, 31 III 1772, k. 127 - Paw[eł] Biernacki, 9 IV 1772, k. 128-129 - W[ładysław] Mazowiecki, 1 IV 1772, k. 130-131 - Jan Sieroszewski, 4 IV 1772, k. 132 - Guillame d'Anhalt, 19 IV 1772, k. 133-134 - Jakub Wierzbięta Doruchowski, b.d. [IV 1772?], k. 135-136 - A[ntoni] Głębocki, b.d. [1772?], k. 137-138 - J. Strzezynski, b.d. [wiosna 1772], k. 139-140 - J. Strzezynski, b.d. [wiosna 1772], k. 141-142 - Ignacy Zaremba Suchorzewski, b.d. [1772?], k. 143-144 - de Saint-Aulaire, b.d. [1771/1772], k. 145-146 - Jan St[a]n[isław] Rakowski, b.d. [1771/1772], k. 147 - Ant[oni] Gorzenski, b.d. [1771/1772], k. 148-149
 • 530 d Mf 900
 • 530 d Mf 899
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., niem., franc.
 • 600 a D'|Achard
 • 700 a Poincare
 • 700 a Sotro Franciszek c por. art.
 • 700 a Święcicki Franciszek
 • 700 a Strzeszynski J.
 • 700 a Orlowski von c por.
 • 700 a Szembek Kazimierz c kons. konf. wiel. konf. bar.
 • 700 a Szaniawski Tadeusz c marsz. konf. lubel. konf. bar., komend. wojsk konf.
 • 700 a Suchorzewski Ignacy
 • 700 a de Saint Aulaire
 • 700 a Rakowski Jan Stanisław c ksiądz
 • 700 a Biernacki Paweł c konsyliarz woj. sier. rotm. konf.
 • 700 a Skórzewski Ignacy c podstoli ostrzesz., kasjer gen. major wojsk kor. konf. wiel.
 • 700 a Pułaski Kazimierz c stta zezuliniecki, marsz. konf. łomż. konf. bar., gen.
 • 700 a Pac Michał Jan c stta ziołowski, marsz. gen. konf. bar.
 • 700 a Skorupski J. c por. konf. bar.
 • 700 a Wielowiejski Maksymilian c podwojewodzy wiel. regim. konf. wiel. konf. bar.
 • 700 a Rozbicki A. W. c kpt konf. wlkp. konf. bar.
 • 700 a Suski Onufry
 • 700 a Schweinitz H. W. c kpt wojsk pruskich
 • 700 a Szembek Ignacy
 • 700 a Przyjemski Ignacy c sta łomż., kons. konf. łomż. konf. bar.
 • 700 a Szembek Aleksander III c łowczy, miecznik wojski w Ostrzesz., podkomorzy król.
 • 700 a Sieroszewski Antoni c kons. regim. konf. wlkp. konf. bar., regent ziemski kal.
 • 700 a Piechowski Andrzej Żuroch c rotm. konf. wlkp. konf. bar., chorąży kaw. narod.
 • 700 a Żelisławski
 • 700 a Święcicki Mateusz
 • 700 a Bonikowski Jan c por. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Moskorzewski K.
 • 700 a Molski J.
 • 700 a Neudorff c kpt wojsk pruskich
 • 700 a Nagłowski Felicjan
 • 700 a Mycielski Józef c stta koniński, pułk. wojsk lit., woj. inowrocławski
 • 700 a Moszczeński Maciej c por. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Mirecki Józef c marsz. konf. sandomierskiej konf. bar.
 • 700 a Malski Józef
 • 700 a Malinowski A.
 • 700 a Łopuski A.
 • 700 a Brodzicki Jacek
 • 700 a Nowicki J. c chorąży konf. kujawskiej konf. bar.
 • 700 a Lichnowsky
 • 700 a Kwilecki J.
 • 700 a Krzyżanowski Marcin c pułk. wojsk kor., stta ulejski
 • 700 a Koszutski Konstanty c kaszt. śremski
 • 700 a Korytowski Piotr c stta klecki, podsędek gnieźn.
 • 700 a Kaczewski Józef c stta liwski, marsz. konf. liwskiej konf. bar., czł. Rady Wojskowej Generalności
 • 700 a Kadłubiski August c pułk. konf. lit. konf. bar.
 • 700 a Herubowicz Michał Sykstus c rotm. konf. lit. konf. bar.
 • 700 a Hebdowski Jan c por. konf. pomorskiej konf. bar.
 • 700 a Gumowski c podskarbi kasy gener. woj. wlkp konf. bar.
 • 700 a Grabiński Jan Nepomucen c major wojsk kor., pisarz skarbowy komory częstochowskiej
 • 700 a Grabiński Prokop c por., rotm. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Gawroński Andrzej c por. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Gajeński A.
 • 700 a Duprat [?] c major wojsk franc. konf. bar.
 • 700 a Doruchowski Jakub
 • 700 a Doliński Franciszek c por. konf. wlkp. konf. bar.
 • 700 a Dobrzyński W.
 • 700 a Czettritz c gen. lejt. wojsk pruskich
 • 700 a Chociszewski Marcin c por. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Chodakowski Maksymilian c pułk. wojsk król.
 • 700 a Bolesz Kazimierz c stta stawiński, podczaszy, stolnik gnieźn., roym. kawalerii narodowej
 • 700 a Bojanowska Fryderyka
 • 700 a Będorski Wawrzyniec
 • 700 a Belling c gen. wojsk pruskich
 • 700 a Anhalt Wilhelm c gen. wojsk pruskich
 • 700 a Carbaran
 • 700 a Bartochowski Władysław łowczy sieradz., kasztelan wiel.
 • 700 a Błeszyński Daniel podstoli wiel., podczaszy wiel., pułk. wojsk kor.
 • 700 a Błeszyński Jan Nepomucen
 • 700 a Błeszyński Tomasz cześnik, stolnik, chorąży, podkomorzy sieradz.
 • 700 a Gałecki Ignacy stta bydgoski, marsz. konf. sieradz. konf. bar.
 • 700 a Gawroński W. rotm. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Głębocki Antoni marsz. konf. kujaw. konf. bar., płk. wojsk kor.
 • 700 a Głębocki Michał
 • 700 a Gorzeński Antoni łowczy, stol., chorąży kal., pozn., kons. konf. wlkp. konf.bar.
 • 700 a Grabowski Wojciech oficeer konf. wlkp. konf. bar.
 • 700 a Koiszewski T. kons. konf. kujawskiej konf. bar.
 • 700 a Korytowski Jan komendant chorągwi pyzdrskiej konf. bar.
 • 700 a Kozierowski Ignacy Augustyn bp adrateński, kan. gnieźn.
 • 700 a Krzycki Antoni kaszt. kruszwicki
 • 700 a Laskiewicz Jakub Antoni mieszczanin wrocławski
 • 700 a Lipski Michał referendarz w. kor., pisarz w. kor., kan. gnieźn., opat lubiński
 • 700 a Łada Konstantyn pisarz komory Zduny, intendent prow. wlkp konf. bar.
 • 700 a Łuba Stanisław stta stawiszyński, gen. wojsk saskich, chorąży gnieżn., szamb.
 • 700 a Małachowski Antoni pisarz w. kor., sekr. w. kor., woj. mazowiecki, stta ostrołęc
 • 700 a Mazowiecki Władysław marsz. konf. dobrzyńskiej konf. bar.
 • 700 a Mączyński Jan cześnik, podkomorzy sieradz., kaszt. spicymirski, sieradz.
 • 700 a Medeksza Dominik podsędek, podkom. kowieński, stta rajgrodzki, marsz. konf. kowi
 • 700 a Mielęcki Andrzej gen. adj., kons. Generalności konf. bar.
 • 700 a Möring kornet huzarów pruskich
 • 700 a Myszkowski Adam podkomorzy wiel.
 • 700 a Młoszewski Jan subdelegat grodzki piotrk., komornik wiek., łowczy, podstta piotrk., podstoli szadkowski, rotm. konf. wlkp konf. bar.
 • 700 a Morzkowski Antoni sędzia wiel., marsz. konf. wiel. konf. bar.
 • 700 a Sławiński Antoni c komornik gran. kal.
 • 700 a Sułkowski August c woj. gnieźn.
 • 700 a Sieroszewski Jan c pułk. konf. wlkp. konf. bar.
 • 700 a Scheiner c kpt wojsk pruskich
 • 700 a Stadnicki Franciszek c stta ostrzesz.
 • 852 j BK 02119/3
 • 999 d 19.08.01

Indeksy