Korespondencja głównie w sprawach publicznych z lat 1702-1810.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01851
 • Kopie: Mf 907
 • Tytuł:
  • Korespondencja
  • Korespondencja głównie w sprawach publicznych z lat 1702-1810.
 • Miejsce i czas powstania: 1702-1810
 • Opis fizyczny: 97 k. 37x24 cm
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., franc.
 • Zawartość:
  • List z 16.08.1774. Nadawca: C. Żabina. Odbiorca: Brat Żabiny. k.85-86.
  • List z 19.01.1750. Nadawca: NN. Odbiorca: Adam Komorowski. k. 88-89.
  • Kopia listu od plenipotenta wojewody wielkopolskiego do marszałka nadwornego koronnego. k.90.
  • List z 24.07.1745. Nadawca i odbiorca NN. Wzięte z Piaskowej Skały w 1841 roku. k. 91-92.
  • List z 24.07.1715. Nadawca i odbiorca NN. k. 93.
  • List z 07.07.1726. Nadawca i odbiorca NN. Wzięte z Piaskowej Skały w 1841 roku. k. 94-95.
  • List z 11.05.1728. Nadawca: Frise [?]. Odbiorca: NN. k.96-97.
  • Notatka z datami 20.05.1766 i 19.06.1766. k. 87.
  • List z 06.05.1788. Nadawca: Tadeusz Czacki. Odbiorca: [zapewne] Stanisław Małachowski. k. 1-2.
  • List z 09.09.1789. Nadawca: Tadeusz Czacki. Odbiorca: NN. k. 3.
  • List z 18.03.1796. Nadawca: Tadeusz Czacki. Odbiorca: Rozalia Tarnowska z Czackich. k. 4-5.
  • List z 30.03.1792. Nadawca: [zapewne] Marie-Gabriel-Florent-Auguste de Choiseul-Gouffier. Odbiorca: Tadeusz Czacki. k. 6-7.
  • Notatka informacyjna, 19 w., k. 8.
  • Wycinek z podpisem Stanisława Potockiego i Surowieckiego S.J. k.9.
  • Wycinek z podpisem Stanisława Potockiego i Surowieckiego S.J. k.10.
  • Fragment projektu listu z 08.06.1810 od Tadeusza Czackiego [?] pisanego ręką Łukasza Gołębiowskiego. k. 11.
  • List z 30.12.1791. Nadawca: Adam Czartoryski. Odbiorca: Gintorott
  • List z 10.07.1762. Nadawca: Józef Adrian Massalski. Odbiorca: Ignacy Jakub Massalski. k. 14-15.
  • List z 31.03.1702. Nadawca: Antoine Juesian [zapewne Paulus Gabriel Antoine]. Odbiorca: [zapewne] ignacy Jakub Massalski. k. 16-17.
  • List z 29.03.1764. Nadawca: kapitanowa d'Jnternary. Odbiorca: [zapewne] Ignacy Jakub Massalski. k. 18-19.
  • List z 03.09.1769. Nadawca: M. Horbaczewski. Odbiorca: [zapewne] Ignacy Jakub Massalski. k. 20-21.
  • List z 07.12.1769. Nadawca: J.X. Wiazewicz. Odbiorca: Ignacy Jakub Massalski. k. 22-23.
  • List z 11.12.1769. Nadawca: J.X. Wiazewicz. Odbiorca: Ignacy Jakub Massalski. k. 24-25.
  • List z 20.08.1770. Nadawca: J.X. Wiazewicz. Odbiorca: Ignacy Jakub Massalski. k. 26-27.
  • List z 09.11.1773. Nadawca: Stanisław Siestrzeńcewicz. Odbiorca: Ignacy Jakub Massalski. k. 28.
  • List z 13.12.1788. Nadawca: Ignacy Jakub Massalski. Odbiorca: Tadeusz Korsak. k. 29.
  • Kopia listu JW podkomorzego kaliskiego pisanego [A. Kołaczkowski] do JP Wilczynskiego w interesie moim [Ignacy Jakub Massalski]. k. 30.
  • List w obwolucie z 20.03.1781. Nadawca: J. Kaffillewicz Litymski [?]. Odbiorca: [zapewne] Ignacy Jakub Massalski. k. 31-34.
  • List z 30.06.1778. Nadawca: Rajmund Molęcki. Odbiorca: [zapewne] Feliks Paweł Turski. k. 35-36.
  • Notatka z 04.04.1774. Nadawca: Adam Naruszewicz. Odbiorca: NN. k.37.
  • Pismo z 25.08.1795. Nadawca: Adam Naruszewicz. Odbiorca: Administracja Warszawska Skarbu Publicznego. k. 38-39.
  • Pismo z 04.09.1795. Nadawca: Adam Poniński. Odbiorca: Administracja Skarbu Publicznego. k. 40-41.
  • List z 01.08.1732. Nadawca: Aleksander Pociej. Odbiorca: NN. k. 42-43.
  • List z 29.07.1767. Nadawca: Mikołaj Repnin. Odbiorca: Stanisław Brzostowski. k. 44-45.
  • List z 12.08.1767. Nadawca: Mikołaj Repnin. Odbiorca: Stanisław Brzostowski. k. 46-47.
  • List z 01.09.1767. Nadawca: Mikołaj Repnin. Odbiorca: Stanisław Brzostowski. k. 48-49.
  • List z 30.10.1768. Nadawca: Mikołaj Repnin. Odbiorca: Stanisław Brzostowski. k. 50-51.
  • List z 06.11.1779. Nadawca: Franciszek Rzewuski. Odbiorca: Wojciech Kluszewski. k. 52-53.
  • Wypis z listu Jędrzeja Śniadeckiego w sprawach majątkowych Akademii w Krakowie. k. 54.
  • List [zapewne] z 5.09.1793. Nadawca: Jakob Sievers. Odbiorca: [zapewne] Józef Bonawentura Miączyński. k. 55-56.
  • List ministra króla angielskiego pisany z Drezna w sprawie króla Polski.
  • List z 05.06.1730. Nadawca: [zapewne] Wyhowski. Odbiorca. NN. k. 59-60.
  • List z 24.04.1769. Nadawca: Antoni Tyzenhauz. Odbiorca: Thlann. k. 61-62.
  • List z ok. 1775. Nadawca: Antoni Tyzenhauz. Odbiorca: Ignacy Jakub Massalski. k. 63-64.
  • List z 18.02.1784. Nadawa: Krzysztof Hilary Szembek. Odbiorca: NN. k. 65-66.
  • List w obwolucie z 21.03.1736. Nadawca: Stanisław Leszczyński. Odbiorca: Zofia Rey. k. 67-70.
  • List w obwolucie z 11.06.1734. Nadawca: Józef Potocki. Odbiorca: Jerzy Marcin Ożarowski. k.71-72.
  • List z 10.04.1766. Nadawca: C. Żabina. Odbiorca: Brat Żabiny. k. 73-74.
  • List z 07.03.1772. Nadawca: C. Żabina. Odbiorca: Brat Żabiny. k. 75-76.
  • List z 13.03.1772. Nadawca: C. Żabina. Odbiorca: Brat Żabiny. k. 77-78.
  • List z 21.03.1772. Nadawca: C. Żabina. Odbiorca: Brat Żabiny. k. 79-80.
  • List z 15.02.1773. Nadawca: C. Żabina. Odbiorca: Brat Żabiny. k. 81-83.
  • Nowiny rosyjskie [własnoręczny odpis C. Żabiny]. k. 84.
 • Proweniencja: Z dissol.
 • Hasła przedmiotowe: Listy polskie 18 w.

MARC

 • 243 a Korespondencja
 • 245 a Korespondencja głównie w sprawach publicznych z lat 1702-1810.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1702-1810
 • 300 a 97 k. c 37x24 cm
 • 340 d rkps e luźne
 • 520 a List z 16.08.1774. Nadawca: C. Żabina. Odbiorca: Brat Żabiny. k.85-86.
 • 520 a List z 19.01.1750. Nadawca: NN. Odbiorca: Adam Komorowski. k. 88-89.
 • 520 a Kopia listu od plenipotenta wojewody wielkopolskiego do marszałka nadwornego koronnego. k.90.
 • 520 a List z 24.07.1745. Nadawca i odbiorca NN. Wzięte z Piaskowej Skały w 1841 roku. k. 91-92.
 • 520 a List z 24.07.1715. Nadawca i odbiorca NN. k. 93.
 • 520 a List z 07.07.1726. Nadawca i odbiorca NN. Wzięte z Piaskowej Skały w 1841 roku. k. 94-95.
 • 520 a List z 11.05.1728. Nadawca: Frise [?]. Odbiorca: NN. k.96-97.
 • 520 a Notatka z datami 20.05.1766 i 19.06.1766. k. 87.
 • 520 a List z 06.05.1788. Nadawca: Tadeusz Czacki. Odbiorca: [zapewne] Stanisław Małachowski. k. 1-2.
 • 520 a List z 09.09.1789. Nadawca: Tadeusz Czacki. Odbiorca: NN. k. 3.
 • 520 a List z 18.03.1796. Nadawca: Tadeusz Czacki. Odbiorca: Rozalia Tarnowska z Czackich. k. 4-5.
 • 520 a List z 30.03.1792. Nadawca: [zapewne] Marie-Gabriel-Florent-Auguste de Choiseul-Gouffier. Odbiorca: Tadeusz Czacki. k. 6-7.
 • 520 a Notatka informacyjna, 19 w., k. 8.
 • 520 a Wycinek z podpisem Stanisława Potockiego i Surowieckiego S.J. k.9.
 • 520 a Wycinek z podpisem Stanisława Potockiego i Surowieckiego S.J. k.10.
 • 520 a Fragment projektu listu z 08.06.1810 od Tadeusza Czackiego [?] pisanego ręką Łukasza Gołębiowskiego. k. 11.
 • 520 a List z 30.12.1791. Nadawca: Adam Czartoryski. Odbiorca: Gintorott
 • 520 a List z 10.07.1762. Nadawca: Józef Adrian Massalski. Odbiorca: Ignacy Jakub Massalski. k. 14-15.
 • 520 a List z 31.03.1702. Nadawca: Antoine Juesian [zapewne Paulus Gabriel Antoine]. Odbiorca: [zapewne] ignacy Jakub Massalski. k. 16-17.
 • 520 a List z 29.03.1764. Nadawca: kapitanowa d'Jnternary. Odbiorca: [zapewne] Ignacy Jakub Massalski. k. 18-19.
 • 520 a List z 03.09.1769. Nadawca: M. Horbaczewski. Odbiorca: [zapewne] Ignacy Jakub Massalski. k. 20-21.
 • 520 a List z 07.12.1769. Nadawca: J.X. Wiazewicz. Odbiorca: Ignacy Jakub Massalski. k. 22-23.
 • 520 a List z 11.12.1769. Nadawca: J.X. Wiazewicz. Odbiorca: Ignacy Jakub Massalski. k. 24-25.
 • 520 a List z 20.08.1770. Nadawca: J.X. Wiazewicz. Odbiorca: Ignacy Jakub Massalski. k. 26-27.
 • 520 a List z 09.11.1773. Nadawca: Stanisław Siestrzeńcewicz. Odbiorca: Ignacy Jakub Massalski. k. 28.
 • 520 a List z 13.12.1788. Nadawca: Ignacy Jakub Massalski. Odbiorca: Tadeusz Korsak. k. 29.
 • 520 a Kopia listu JW podkomorzego kaliskiego pisanego [A. Kołaczkowski] do JP Wilczynskiego w interesie moim [Ignacy Jakub Massalski]. k. 30.
 • 520 a List w obwolucie z 20.03.1781. Nadawca: J. Kaffillewicz Litymski [?]. Odbiorca: [zapewne] Ignacy Jakub Massalski. k. 31-34.
 • 520 a List z 30.06.1778. Nadawca: Rajmund Molęcki. Odbiorca: [zapewne] Feliks Paweł Turski. k. 35-36.
 • 520 a Notatka z 04.04.1774. Nadawca: Adam Naruszewicz. Odbiorca: NN. k.37.
 • 520 a Pismo z 25.08.1795. Nadawca: Adam Naruszewicz. Odbiorca: Administracja Warszawska Skarbu Publicznego. k. 38-39.
 • 520 a Pismo z 04.09.1795. Nadawca: Adam Poniński. Odbiorca: Administracja Skarbu Publicznego. k. 40-41.
 • 520 a List z 01.08.1732. Nadawca: Aleksander Pociej. Odbiorca: NN. k. 42-43.
 • 520 a List z 29.07.1767. Nadawca: Mikołaj Repnin. Odbiorca: Stanisław Brzostowski. k. 44-45.
 • 520 a List z 12.08.1767. Nadawca: Mikołaj Repnin. Odbiorca: Stanisław Brzostowski. k. 46-47.
 • 520 a List z 01.09.1767. Nadawca: Mikołaj Repnin. Odbiorca: Stanisław Brzostowski. k. 48-49.
 • 520 a List z 30.10.1768. Nadawca: Mikołaj Repnin. Odbiorca: Stanisław Brzostowski. k. 50-51.
 • 520 a List z 06.11.1779. Nadawca: Franciszek Rzewuski. Odbiorca: Wojciech Kluszewski. k. 52-53.
 • 520 a Wypis z listu Jędrzeja Śniadeckiego w sprawach majątkowych Akademii w Krakowie. k. 54.
 • 520 a List [zapewne] z 5.09.1793. Nadawca: Jakob Sievers. Odbiorca: [zapewne] Józef Bonawentura Miączyński. k. 55-56.
 • 520 a List ministra króla angielskiego pisany z Drezna w sprawie króla Polski.
 • 520 a List z 05.06.1730. Nadawca: [zapewne] Wyhowski. Odbiorca. NN. k. 59-60.
 • 520 a List z 24.04.1769. Nadawca: Antoni Tyzenhauz. Odbiorca: Thlann. k. 61-62.
 • 520 a List z ok. 1775. Nadawca: Antoni Tyzenhauz. Odbiorca: Ignacy Jakub Massalski. k. 63-64.
 • 520 a List z 18.02.1784. Nadawa: Krzysztof Hilary Szembek. Odbiorca: NN. k. 65-66.
 • 520 a List w obwolucie z 21.03.1736. Nadawca: Stanisław Leszczyński. Odbiorca: Zofia Rey. k. 67-70.
 • 520 a List w obwolucie z 11.06.1734. Nadawca: Józef Potocki. Odbiorca: Jerzy Marcin Ożarowski. k.71-72.
 • 520 a List z 10.04.1766. Nadawca: C. Żabina. Odbiorca: Brat Żabiny. k. 73-74.
 • 520 a List z 07.03.1772. Nadawca: C. Żabina. Odbiorca: Brat Żabiny. k. 75-76.
 • 520 a List z 13.03.1772. Nadawca: C. Żabina. Odbiorca: Brat Żabiny. k. 77-78.
 • 520 a List z 21.03.1772. Nadawca: C. Żabina. Odbiorca: Brat Żabiny. k. 79-80.
 • 520 a List z 15.02.1773. Nadawca: C. Żabina. Odbiorca: Brat Żabiny. k. 81-83.
 • 520 a Nowiny rosyjskie [własnoręczny odpis C. Żabiny]. k. 84.
 • 530 d Mf 907
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., franc.
 • 561 a Z dissol.
 • 650 a Listy polskie y 18 w.
 • 700 a Śniadecki, Jędrzej c lekarz, biolog, chemik d (1768-1838)
 • 700 a Kluszewski, Wojciech c sta brzeski d (1720-1779)
 • 700 a Poniński, Adam c książę, marszałek sejmu rozbiorowego d (1732-1798)
 • 700 a Stanisław Leszczyński c (król Polski ; d 1677-1766)
 • 700 a Szembek, Krzysztof Hilary c bp płocki d (1722-1797)
 • 700 a Tyzenhauz, Antoni c podskabi nadworny litewski, starosta grodzieński d (1733-1785)
 • 700 a Miączyński, Józef Bonawentura c generał major wojsk koronnych d (1731-1793)
 • 700 a Sievers, Jakob Johann c rosyjski generał, dyplomata, wolnomularz d (1731-1808)
 • 700 a Siestrzeńcewicz, Stanisław c bp sufragan wileński d (1731-1826)
 • 700 a Korsak, Tadeusz c sędzia ziemski wileński d (1741-1794)
 • 700 a Kołaczkowski, Adam c podkomorzy kaliski d (?-1762)
 • 700 a Turski, Feliks Paweł c bp łucki, płocki i krakowski d (1728-1800)
 • 700 a Poczobut-Odlanicki, Marcin c jezuita, matematyk, astronom d (1728-1810)
 • 700 a Naruszewicz, Adam Stanisław c bp smoleński i łucki d (1733-1796)
 • 700 a Wijuk Kojałowicz, Wojciech c jezuita, historyk, teolog d (1609-1677)
 • 700 a Radziwiłłowa, Zofia z Reyów c koniuszyna w. lit. d (1716-1748)
 • 700 a Komorowski, Adam Ignacy c prymas Polski d (1699-1759)
 • 700 a Potocki, Józef c klan krakowski, wda poznański, hetman w. kor. d (1673-1751)
 • 700 a Ożarowski, Jerzy Marcin c obwoźny kor. d (ok.1690-1741)
 • 700 a Rzewuski, Franciszek c pisarz polny kor., marszałek nadw. kor. d (1730-1800)
 • 700 a Brzostowski, Stanisław c wda inflancki, generał wojsk polskich d (1733-1769)
 • 700 a Repnin, Mikołaj Wasiljewicz d (1734-1801)
 • 700 a Pociej, Aleksander c wda trocki, klan trocki d (1698-1770)
 • 700 a Czartoryski, Adam Jerzy d (1770-1861)
 • 700 a Czacki, Tadeusz c polski działacz oświatowy i gospodarczy d (1765-1813)
 • 700 a Małachowski, Stanisław d (1736-1809)
 • 700 a Tarnowska z Czackich, Rozalia c siostra Tadeusza Czackiego, hrabina z Dzikowa d (1753-1821)
 • 700 a Choiseul-Gouffier, Marie-Gabriel-Florent-Auguste de c francuski dyplomata d (1752-1817)
 • 700 a Gołębiowski, Łukasz d (1773-1849)
 • 700 a Massalski, Józef Adrian c podskarbi nadw. lit. d (1726-1765)
 • 700 a Massalski, Ignacy Jakub c bp wileński d (1726-1794)
 • 700 a Antoine, Paulus Gabriel d (1679-1743)
 • 852 j BK 01851
 • 999 d 19.07.04

Indeksy