Listy Adama Mickiewicza.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01610
 • Kopie:
  • Mf 6338 Neg.
  • CD 592
  • Mf 6347 Diap.
 • Autor: Mickiewicz, Adam (1798-1855)
 • Tytuł: Listy Adama Mickiewicza.
 • Miejsce i czas powstania: 1826-1855
 • Opis fizyczny: 59 k. 31x19,5 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • Koperta do L. Niedźwieckiego 2 VII k. 44; b.d k. 14-15.
  • Błotnicki Hipolit Paryż 28 V 1853 k. 1.
  • Działyńska Celestyna Paryż III 1838 k. 2-3; 23 III 1838 k. 4-5. - Garczyński Stefan Paryż 12 I 1833 k. 6; 5 III 1833 k. 7; IV 1833 k. 8; 6 V 1833 k. 9; 24 V 1833 k. 10; koperta k. 11.
  • Hołowiński Herman Moskwa 23 VI 1826 z dopiskiem Franciszka Malewskiego k. 12-13.
  • Januszkiewicz Eustachy Paryż 8 VI 1851.
  • Niedźwiecki Leonard Paryż 23 V 1843 k. 16; 2 VI 1843, k. 17 i koperta k. 18; 20 X 1843, k. 19; 17 I 1855, k. 20; 1 VII 1855, k. 22-23 [wg S. Pigonia list do T. Działyńskiego].
  • Niewiarowicz Alojzy 12 XI. b.d., k. 21.
  • Potocka Klaudyna Paryż 13 II 1834?, k. 24; b.d. k. 25; b.d k. 26-27.
  • Zaleska Joanna Moskwa 27 IX 1826 k. 28-29.
  • Petersburg 20 VIII 1828, k. 30-31.
  • Zamoyski Władysław, gen. Paryż 3 IV 1843?, k. 32.
  • Koperta do Władysława Zamoyskiego, gen. 14 II 1851, k. 33; 9 III 1851, k. 34-35; 29 V 1853, k. 36-37.
  • Wizytówka drukowana AM i koperta [do gen. W. Zamoyskiego], k. 39-40.
  • Koperta do Władysława Zamoyskiego, gen. [podpis A. Mićkiewicz], k. 38, 41.
  • Sekretarz Dyrekcji Towarzystwa Polskiego Paryż 15 I 1843, k. 42-43 [podpis AM].
  • Działyński Tytus od Rady Szkoły Narodowej Polskiej Paryż [podpis AM] b.d. 1855, k. 45-46 [podpis AM wiceprezes, S. Gałęzowski, kasjer]
  • Projekt napisu na nagrobku Stefana Garczyńskiego, k. 47.
  • Poprawki napisu na grobowcu w Montmorency, k.48-49,
  • Notatka wydawnicza do Kursu Literatury Słowiańskiej, k. 50.
  • Wizytówka Mickiewicza drukowana, k. 51.
  • Pisma związane z osobą A. Mickiewicza: Drukowane zaproszenie A. Mickiwicza o wzięcie udziału w nabożeństwie w Katedrze Notre Dame w Paryżu 27 IX z dopiskiem na temat p. Mickiewiczowej k. 52 (z Archiwum K. Podwysockiego z Rycht). - List Komitetu do Tytusa Działyńskiego o zbieraniu składki na Fundusz Narodowy dla dzieci A. Mickiewicza 1855 (podp. Prezes Komitetu: Ksawery Branicki i Sekretarz: Eustachy Januszkiewicz) k. 53-54. - List Z. Celichowskiego z 7 IV 1870 do Jana Działyńskiego dot. oryginałów Mickiewiczowskich w Archiwum Podwysockich (jeden do Hermanna Hołowińskiego, 2 do Bonawenturowej Zaleskiej k. 55-56
  • Facsimile listu A. Mickiewicza wg wydania Pigonia 1) do Franciszka Mickiewicza 9 V 1844, k. 57.
  • Facsimile listu A. Mickiewicza sporządzone przez A. Pilińskiego, wg. wydania Pigonia 2) do Franciszka Mickiewicza 28 IX 1835, k. 58-59.
 • Proweniencja: Z zasobów rodzinnych
 • Hasła przedmiotowe:
  • Listy 19 w.
  • Montmorency (Francja) 19 w.
 • Uwagi: W dokumentacji notatka: "brak po wojnie 1. do Władysława Zamoyskiego listy Paryż 30.03. 1843 [Inc.:] "Nie mogę dla braku czasu [...]" i Paryż 01.02. 1851 [Inc.:] "Jeden z rodaków znajomych mnie [...]" podpisała S. Jasińska. Znajduje się tam też wykaz przedwojennych wypożyczeń dzieł Mickiewicza z zasobów rękopiśmiennych BK, a także notatka o zakupie listu A. Mickiewicza do NN [Leonarda Niedźwieckiego?] z 12 I b.r. od Franciszka Kosińskiego (zakup z 1956 za 700,- zł)

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 100 a Mickiewicz, Adam d (1798-1855)
 • 245 a Listy Adama Mickiewicza.
 • 250 a autogr.
 • 260 c 1826-1855
 • 300 a 59 k. c 31x19,5 cm i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 500 a W dokumentacji notatka: "brak po wojnie 1. do Władysława Zamoyskiego listy Paryż 30.03. 1843 [Inc.:] "Nie mogę dla braku czasu [...]" i Paryż 01.02. 1851 [Inc.:] "Jeden z rodaków znajomych mnie [...]" podpisała S. Jasińska. Znajduje się tam też wykaz przedwojennych wypożyczeń dzieł Mickiewicza z zasobów rękopiśmiennych BK, a także notatka o zakupie listu A. Mickiewicza do NN [Leonarda Niedźwieckiego?] z 12 I b.r. od Franciszka Kosińskiego (zakup z 1956 za 700,- zł)
 • 520 a Koperta do L. Niedźwieckiego 2 VII k. 44; b.d k. 14-15.
 • 520 a Błotnicki Hipolit Paryż 28 V 1853 k. 1.
 • 520 a Działyńska Celestyna Paryż III 1838 k. 2-3; 23 III 1838 k. 4-5. - Garczyński Stefan Paryż 12 I 1833 k. 6; 5 III 1833 k. 7; IV 1833 k. 8; 6 V 1833 k. 9; 24 V 1833 k. 10; koperta k. 11.
 • 520 a Hołowiński Herman Moskwa 23 VI 1826 z dopiskiem Franciszka Malewskiego k. 12-13.
 • 520 a Januszkiewicz Eustachy Paryż 8 VI 1851.
 • 520 a Niedźwiecki Leonard Paryż 23 V 1843 k. 16; 2 VI 1843, k. 17 i koperta k. 18; 20 X 1843, k. 19; 17 I 1855, k. 20; 1 VII 1855, k. 22-23 [wg S. Pigonia list do T. Działyńskiego].
 • 520 a Niewiarowicz Alojzy 12 XI. b.d., k. 21.
 • 520 a Potocka Klaudyna Paryż 13 II 1834?, k. 24; b.d. k. 25; b.d k. 26-27.
 • 520 a Zaleska Joanna Moskwa 27 IX 1826 k. 28-29.
 • 520 a Petersburg 20 VIII 1828, k. 30-31.
 • 520 a Zamoyski Władysław, gen. Paryż 3 IV 1843?, k. 32.
 • 520 a Koperta do Władysława Zamoyskiego, gen. 14 II 1851, k. 33; 9 III 1851, k. 34-35; 29 V 1853, k. 36-37.
 • 520 a Wizytówka drukowana AM i koperta [do gen. W. Zamoyskiego], k. 39-40.
 • 520 a Koperta do Władysława Zamoyskiego, gen. [podpis A. Mićkiewicz], k. 38, 41.
 • 520 a Sekretarz Dyrekcji Towarzystwa Polskiego Paryż 15 I 1843, k. 42-43 [podpis AM].
 • 520 a Działyński Tytus od Rady Szkoły Narodowej Polskiej Paryż [podpis AM] b.d. 1855, k. 45-46 [podpis AM wiceprezes, S. Gałęzowski, kasjer]
 • 520 a Projekt napisu na nagrobku Stefana Garczyńskiego, k. 47.
 • 520 a Poprawki napisu na grobowcu w Montmorency, k.48-49,
 • 520 a Notatka wydawnicza do Kursu Literatury Słowiańskiej, k. 50.
 • 520 a Wizytówka Mickiewicza drukowana, k. 51.
 • 520 a Pisma związane z osobą A. Mickiewicza: Drukowane zaproszenie A. Mickiwicza o wzięcie udziału w nabożeństwie w Katedrze Notre Dame w Paryżu 27 IX z dopiskiem na temat p. Mickiewiczowej k. 52 (z Archiwum K. Podwysockiego z Rycht). - List Komitetu do Tytusa Działyńskiego o zbieraniu składki na Fundusz Narodowy dla dzieci A. Mickiewicza 1855 (podp. Prezes Komitetu: Ksawery Branicki i Sekretarz: Eustachy Januszkiewicz) k. 53-54. - List Z. Celichowskiego z 7 IV 1870 do Jana Działyńskiego dot. oryginałów Mickiewiczowskich w Archiwum Podwysockich (jeden do Hermanna Hołowińskiego, 2 do Bonawenturowej Zaleskiej k. 55-56
 • 520 a Facsimile listu A. Mickiewicza wg wydania Pigonia 1) do Franciszka Mickiewicza 9 V 1844, k. 57.
 • 520 a Facsimile listu A. Mickiewicza sporządzone przez A. Pilińskiego, wg. wydania Pigonia 2) do Franciszka Mickiewicza 28 IX 1835, k. 58-59.
 • 530 d Mf 6338 Neg.
 • 530 d CD 592
 • 530 d Mf 6347 Diap.
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol.
 • 561 a Z zasobów rodzinnych w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 650 a Listy y 19 w.
 • 651 a Montmorency (Francja) y 19 w.
 • 700 a Zaleska, Joanna
 • 700 a Błotnicki, Hipolit d (1792-1886)
 • 700 a Działyńska, Gryzelda Celesta d (1804-1883)
 • 700 a Działyński, Tytus d (1796-1861)
 • 700 a Garczyński, Stefan e (1805-1833)
 • 700 a Hołowiński, Herman c marszałek szlachty powiatu bohusławskiego d (1788-1852)
 • 700 a Januszkiewicz, Eustachy d (1805-1874)
 • 700 a Malewski, Franciszek d (1800-1870)
 • 700 a Niedźwiecki, Leonard d (1811-1892)
 • 700 a Potocka, Klaudyna d (1801-1836)
 • 700 a Zaleski, Mikołaj
 • 700 a Zamoyski, Władysław d (1853-1924)
 • 710 a Towarzystwo Polskie (Paryż)
 • 710 a Szkoła Narodowa Polska (Paryż)
 • 740 a Poprawki napisu na grobowcu w Montmorency
 • 740 a Facsimile listu A. Mickiewicza sporządzone przez A. Pilińskiego wg. wydania Pigonia 2 do Franciszka Mickiewicza 28 IX 1835
 • 740 a Facsimile listu A. Mickiewicza sporządzone przez A. Pilińskiego wg. wydania Pigonia 1 do Franciszka Mickiewicza 9 V 1844
 • 740 a Projekt napisu na nagrobku Stefana Garczyńskiego
 • 740 a Notatka wydawnicza do Kursu Literatury Słowiańskiej
 • 740 a Kurs Literatury Słowiańskiej
 • 852 j BK 01610
 • 999 d 18.11.02

Indeksy