Varia.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01606
 • Kopie: Mf 6474
 • Tytuł: Varia.
 • Miejsce i czas powstania: 17-18 w.
 • Opis fizyczny: 59 k. 34x23 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Łac., pol., franc., włoski
 • Zawartość:
  • Kwit Humnickiemu, stolnikowi żydaczewskiemu w obozie pod Kolną 1715, k. 57.
  • Delegacja ks. Łubieńskiego, kantora krak. w sprawach kościelnych. Wyd. Marcin Szyszkowski, bp krak. do kapituły konwentu w Miechowie Bożęcin 28 IV 1617, k. 1.
  • List Stanisława Augusta do Benoe z Warszawy 14 V 1788 r., k. 3-4.
  • List Stanisława Małachowskiego do Tadeusza Czackiego Warszawa 20 IV 1792, k. 5-6.
  • List Kniażewicza do Józefa Wybickiego 1801, k. 7-9 (+ koperta).
  • Władysław Ostrowski do Feliksa Jana Bentkowskiego 1827, k. 10-11.
  • Rekomendacja Antoniego Jana Ostrowskiego, dcy Gwardii Narodowej Warszawskiej do Antoniego Pokrzywnickiego 1838, k. 12.
  • Mierniczy do NN 2 poł. XVIII w., k. 14.
  • List Mirabeau do Mayeta XVIII w., k. 15-16.
  • Kopia listu Ludwika XVI do jego brata, Ludwika XVIII ok. 1770? podpisana Mirabeau, k. 17-20.
  • Kopia odezwy rewolucyjnego Komitetu Ludowego Paris-Seine wysłanego do tegoż Komitetu departamentu Vienue 12 IX 1794, k. 21.
  • Robespierre do Guffroy'a, 1791-1792, k. 22-24.
  • Tłumaczenie A. Śliza "Lettre de Marat" do delegacji polskiej kopia ręką Bellonsa? 1793, k. 26.
  • Paszport z 1776, k. 27-32.
  • Lista składek na ubogich Niemców podpisana przez Chodowieckiego? XVIII w., k. 33.
  • Alcune rasioni perlegti nen debba alterarsi l Instituto delle secciola pie 1645, k. 34-41.
  • [...] troskliwa obywatela prawdziwie do swey Oyczyzny przywiązanego nad manifestem we Wiedniu d. 15 sierpnia roku 1790 udziałanym do Xiąg Ziemskich Bracławskich 25 września podanym ostrzegaiąca o zamiarze onegoż, k. 42.
  • Discours de l'officier Polonais, en presentant au directoire les drapeauxconquis sur les Napolitains, k. 43.
  • Response du President du Directoire executif, k. 43v-44.
  • Kniaziewicz Karol Otto do Jana Henryka Dąbrowskiego, k. 43-44.
  • Borys Szeremitjew, Aleksander Daniłowicz Menżykow: Manifest do Stanów Rzeczypospolitej 1706, k. 45-46.
  • Libertacja dana Umińskiemu Stanisławowi, łowczemu wschowskiemu na maj. Orpiszów, Swinków, Roszpin, pół Janowa przez Stanisława Leszczyńskiego króla - dyplom 9 V 1706 Rydzyna, k. 47-48.
  • Papiery Andrzeja Kości, pułkownika Petyhorskiego: ordynans Ludwika Pocieja z 1723, k. 49.
  • Patent na chorągiew petyhorską od Michała Kazimierza Radziwiłła 1747, k. 50.
  • Karol Stanisław Radziwiłł atestat Ossolińskiemu, staroście sandomierskiemu, marszałkowi konf. woj. sandom. o ochronie prawnej na czas poselstwa do carowej Rosji 1767, k. 51-52 [przy tym opłatkowa pieczęć Konfederacyi Generalney Koronney].
  • Extrakt Rezolucyi Nayjaśniejszego Pana [Stanisława Augusta] za zdaniem Rady [...] Nieustaiącey na Memoryał miasta Krakowa [...]" podp. własn. Adama Naruszewicza, piecz. gabinetowa 1 XI 1781 Warszawa, k. 53-56.
  • Uniwersał o poborach na prowiant wojsk cesarskich w pow. pilzneńskim, k. 58-59.
 • Proweniencja:
  • Archiwum Podwysockiego?
  • "Księgarnia i Antykwariat Zelmana Igla we Lwowie" - [piecz. podł.]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bacciarelli, Marcello (1731-1818)
  • Badeni wdowa
  • Bakałowicz, Jan pułkownik, kartograf (1740-1794)
  • Chodowiecki, Daniel (1726-1801)
  • Humnicki, Józef stolnik żydaczowski (ca 1650-?)
  • Kościa-Zbirohowski, Andrzej pułkownik petyhorski (1597-?)
  • Łubieński kantor krakowski
  • Ossoliński
  • Sierakowski, Sebastian Alojzy jezuita, dyrektor fabryki marmurów w Czernej (1743-1824)
  • Komitet Ludowy (Paryż) 18 w.
  • Rada Nieustająca
  • Rzeźba 18 w.
  • Geodezja 18 w.
  • Kmieniołomy 18 w.
  • Górnictwo skalne 18 w.
  • Czerna (gm. Krzeszowice, pow. krakowski, woj. małopolskie) 18 w.
  • Janków 18 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 18 w.
  • Miechów (woj. małopolskie) 18 w.
  • Orpiszóww 18 w.
  • Paryż (Francja) 18 w.
  • Pilzno (Czechy) 18 w.
  • Polska konstytucja 1791
  • Roszpin 18 w.
 • Uwagi: List z 1576 r. dotyczący bezkrólewia - przeniesiono do rękopisu BK 1537.
 • Opracowania: List Kniażewicza do Józefa Wybickiego druk. w "Archiwum Wybickiego" T. I, 509.

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 130 %a Varia
 • 245 %a Varia.
 • 250 %a Autogr., oryg., kop.
 • 260 %c 17-18 w.
 • 300 %a 59 k. %c 34x23 cm i mn.
 • 340 %d rkps %e luźne
 • 500 %a List z 1576 r. dotyczący bezkrólewia - przeniesiono do rękopisu BK 1537.
 • 520 %a Kwit Humnickiemu, stolnikowi żydaczewskiemu w obozie pod Kolną 1715, k. 57.
 • 520 %a Delegacja ks. Łubieńskiego, kantora krak. w sprawach kościelnych. Wyd. Marcin Szyszkowski, bp krak. do kapituły konwentu w Miechowie Bożęcin 28 IV 1617, k. 1.
 • 520 %a List Stanisława Augusta do Benoe z Warszawy 14 V 1788 r., k. 3-4.
 • 520 %a List Stanisława Małachowskiego do Tadeusza Czackiego Warszawa 20 IV 1792, k. 5-6.
 • 520 %a List Kniażewicza do Józefa Wybickiego 1801, k. 7-9 (+ koperta).
 • 520 %a Władysław Ostrowski do Feliksa Jana Bentkowskiego 1827, k. 10-11.
 • 520 %a Rekomendacja Antoniego Jana Ostrowskiego, dcy Gwardii Narodowej Warszawskiej do Antoniego Pokrzywnickiego 1838, k. 12.
 • 520 %a Mierniczy do NN 2 poł. XVIII w., k. 14.
 • 520 %a List Mirabeau do Mayeta XVIII w., k. 15-16.
 • 520 %a Kopia listu Ludwika XVI do jego brata, Ludwika XVIII ok. 1770? podpisana Mirabeau, k. 17-20.
 • 520 %a Kopia odezwy rewolucyjnego Komitetu Ludowego Paris-Seine wysłanego do tegoż Komitetu departamentu Vienue 12 IX 1794, k. 21.
 • 520 %a Robespierre do Guffroy'a, 1791-1792, k. 22-24.
 • 520 %a Tłumaczenie A. Śliza "Lettre de Marat" do delegacji polskiej kopia ręką Bellonsa? 1793, k. 26.
 • 520 %a Paszport z 1776, k. 27-32.
 • 520 %a Lista składek na ubogich Niemców podpisana przez Chodowieckiego? XVIII w., k. 33.
 • 520 %a Alcune rasioni perlegti nen debba alterarsi l Instituto delle secciola pie 1645, k. 34-41.
 • 520 %a [...] troskliwa obywatela prawdziwie do swey Oyczyzny przywiązanego nad manifestem we Wiedniu d. 15 sierpnia roku 1790 udziałanym do Xiąg Ziemskich Bracławskich 25 września podanym ostrzegaiąca o zamiarze onegoż, k. 42.
 • 520 %a Discours de l'officier Polonais, en presentant au directoire les drapeauxconquis sur les Napolitains, k. 43.
 • 520 %a Response du President du Directoire executif, k. 43v-44.
 • 520 %a Kniaziewicz Karol Otto do Jana Henryka Dąbrowskiego, k. 43-44.
 • 520 %a Borys Szeremitjew, Aleksander Daniłowicz Menżykow: Manifest do Stanów Rzeczypospolitej 1706, k. 45-46.
 • 520 %a Libertacja dana Umińskiemu Stanisławowi, łowczemu wschowskiemu na maj. Orpiszów, Swinków, Roszpin, pół Janowa przez Stanisława Leszczyńskiego króla - dyplom 9 V 1706 Rydzyna, k. 47-48.
 • 520 %a Papiery Andrzeja Kości, pułkownika Petyhorskiego: ordynans Ludwika Pocieja z 1723, k. 49.
 • 520 %a Patent na chorągiew petyhorską od Michała Kazimierza Radziwiłła 1747, k. 50.
 • 520 %a Karol Stanisław Radziwiłł atestat Ossolińskiemu, staroście sandomierskiemu, marszałkowi konf. woj. sandom. o ochronie prawnej na czas poselstwa do carowej Rosji 1767, k. 51-52 [przy tym opłatkowa pieczęć Konfederacyi Generalney Koronney].
 • 520 %a Extrakt Rezolucyi Nayjaśniejszego Pana [Stanisława Augusta] za zdaniem Rady [...] Nieustaiącey na Memoryał miasta Krakowa [...]" podp. własn. Adama Naruszewicza, piecz. gabinetowa 1 XI 1781 Warszawa, k. 53-56.
 • 520 %a Uniwersał o poborach na prowiant wojsk cesarskich w pow. pilzneńskim, k. 58-59.
 • 530 %d Mf 6474
 • 541 %c a %d 1871
 • 546 %a Łac., pol., franc., włoski
 • 561 %a Archiwum Podwysockiego? %w Podwysocki Konstanty (1810-1868)
 • 561 %a "Księgarnia i Antykwariat Zelmana Igla we Lwowie" - [piecz. podł.] %r 1871 %w Działyński Jan (1829-1880) %w Igel Zelman (1813-1870)
 • 581 %a List Kniażewicza do Józefa Wybickiego druk. w "Archiwum Wybickiego" T. I, 509.
 • 600 %a Bacciarelli, Marcello %d (1731-1818)
 • 600 %a Badeni %c wdowa
 • 600 %a Bakałowicz, Jan %c pułkownik, kartograf %d (1740-1794)
 • 600 %a Chodowiecki, Daniel %d (1726-1801)
 • 600 %a Humnicki, Józef %c stolnik żydaczowski %d (ca 1650-?)
 • 600 %a Kościa-Zbirohowski, Andrzej %c pułkownik petyhorski %d (1597-?)
 • 600 %a Łubieński %c kantor krakowski
 • 600 %a Ossoliński
 • 600 %a Sierakowski, Sebastian Alojzy %c jezuita, dyrektor fabryki marmurów w Czernej %d (1743-1824)
 • 610 %a Komitet Ludowy (Paryż) %y 18 w.
 • 610 %a Rada Nieustająca
 • 650 %a Rzeźba %y 18 w.
 • 650 %a Geodezja %y 18 w.
 • 650 %a Kmieniołomy %y 18 w.
 • 650 %a Górnictwo skalne %y 18 w.
 • 651 %a Czerna (gm. Krzeszowice, pow. krakowski, woj. małopolskie) %y 18 w.
 • 651 %a Janków %y 18 w.
 • 651 %a Kraków (woj. małopolskie) %y 18 w.
 • 651 %a Miechów (woj. małopolskie) %y 18 w.
 • 651 %a Orpiszóww %y 18 w.
 • 651 %a Paryż (Francja) %y 18 w.
 • 651 %a Pilzno (Czechy) %y 18 w.
 • 651 %a Polska %x konstytucja 1791
 • 651 %a Roszpin %y 18 w.
 • 700 %a Szyszkowski, Marcin %c biskup łucki, płocki, krakowski %d (1554-1630)
 • 700 %a Małachowski, Stanisław %d (1736-1809)
 • 700 %a Umiński, Stanisław %c łowczy wschowski
 • 700 %a Śliz, Andrzej
 • 700 %a Szeremietiew, Borys %c feldmarszałek rosyjski %d (1652-1719)
 • 700 %a Stanisław Leszczyński %c (król Polski ; %d 1677-1766)
 • 700 %a Stanisław August Poniatowski %c (król Polski ; %d 1732-1798)
 • 700 %a Robespierre, Maximilien de %d (1758-1794)
 • 700 %a Radziwiłł, Michał Kazimierz %c wojewoda wileński, hetman wielki litewski %d (1702-1762)
 • 700 %a Radziwiłł, Karol Stanisław %c wojewoda wileński, konfederat %d (1734-1790)
 • 700 %a Pokrzywnicki, Antoni %c oficer, emigrant
 • 700 %a Pociej, Ludwik Konstanty %c hetman wielki litewski, wojewoda wileński %d (1664-1730)
 • 700 %a Ludwik XVIII %c (król Francji ; %d 1755-1824)
 • 700 %a Ostrowski, Władysław Tomasz %d (1790-1869)
 • 700 %a Ostrowski, Antoni Jan %c senator, wojewoda %d (1782-1845)
 • 700 %a Naruszewicz, Adam %d (1733-1796)
 • 700 %a Mirabeau, Honore-Gabriel Riqueti de %d (1749-1791)
 • 700 %a Menšikov, Aleksandr Danilovič %d (1673-1729)
 • 700 %a Mayet, Jean Marie Felix %d (1751-1835)
 • 700 %a Marat, Jean-Paul %d (1743-1793)
 • 700 %a Benoe, Mikołaj Ignacy %c urzędnik Stanisława Augusta Poniatowskiego %d (ca 1740-1812)
 • 700 %a Bentkowski, Feliks %d (1781-1852)
 • 700 %a Czacki, Tadeusz %d (1765-1813)
 • 700 %a Dąbrowski, Jan Henryk %d (1755-1818)
 • 700 %a Guffroy, ArmandBenoît-Joseph %d (1742-1801)
 • 700 %a Kniaziewicz, Karol Otto %d (1762-1842)
 • 700 %a Kniażewicz, Jerzy Grzegorz %d (1737-1804)
 • 700 %a Ludwik %b XVI %c (król Francji ; %d 1754-1793)
 • 740 %a Paszport z 1776
 • 740 %a Tłumaczenie A. Śliza "Lettre de Marat" do delegacji polskiej kopia ręką Bellonsa? 1793
 • 740 %a Robespierre do Guffroy'a, 1791-1792
 • 740 %a Kopia odezwy rewolucyjnego Komitetu Ludowego Paris-Seine wysłanego do tegoż Komitetu departamentu Vienue 12 IX 1794
 • 740 %a Kopia listu Ludwika XVI do jego brata, Ludwika XVIII ok. 1770? podpisana Mirabeau
 • 740 %a Zaświadczenie [...]wskiego o przystąpieniu do Targowicy
 • 740 %a Kopia akcesu prymasa M. Poniatowskiego do Targowicy
 • 740 %a Rejestr konsyliarzy Konf. Targowickiej
 • 740 %a Ekstrakt rezolucji Stan. Augusta z 1781 z podpis. Adama Naruszewicza
 • 740 %a Pisma ulotne i listy z doby Sejmu 4-letniego i konfederacji targowickiej
 • 740 %a Rozkaz Dąbrowskiego [1806]
 • 740 %a Fragment Biblji Targowickiej
 • 740 %a Karol Stan. Radziwiłł, marsz. konfederacji w sprawie Ossolińskiego, 1767
 • 740 %a Ekstrakt rezolucji Najjaśn. Pana [...] na memorjał m. Krakowa i urodz. Prebędowskiego 1781
 • 740 %a Discours de l'officier Polonais, en presentant au directoire les drapeauxconquis sur les Napolitains
 • 740 %a Alcune rasioni perlegti nen debba alterarsi l Instituto delle secciola pie 1645
 • 740 %a Lista składek na ubogich Niemców podpisana przez Chodowieckiego? XVIII w.
 • 740 %a Patent na chorągiew petyhorską od Michała Kazimierza Radziwiłła 1747
 • 740 %a Papiery Andrzeja Kości, pułkownika Petyhorskiego: ordynans Ludwika Pocieja z 1723
 • 740 %a Libertacja dana Umińskiemu Stanisławowi, łowczemu wschowskiemu na maj. Orpiszów, Swinków, Roszpin, pół Janowa przez Stanisława Leszczyńskiego króla - dyplom 9 V 1706 Rydzyna
 • 740 %a Borys Szeremitjew, Aleksander Daniłowicz Menżykow: Manifest do Stanów Rzeczypospolitej 1706
 • 740 %a Kniaziewicz Karol Otto do Jana Henryka Dąbrowskiego
 • 740 %a Response du President du Directoire executif
 • 740 %a Troskliwa obywatela prawdziwie do swey Oyczyzny przywiązanego nad manifestem we Wiedniu d. 15 sierpnia roku 1790 udziałanym do Xiąg Ziemskich Bracławskich 25 września podanym ostrzegaiąca o zamiarze onegoż
 • 740 %a Uniwersał o poborach na prowiant wojsk cesarskich w pow. pilzneńskim
 • 740 %a List Mirabeau do Mayeta XVIII w.
 • 740 %a Mierniczy do NN 2 poł. XVIII w.
 • 740 %a Rekomendacja Antoniego Jana Ostrowskiego, dcy Gwardii Narodowej Warszawskiej do Antoniego Pokrzywnickiego 1838
 • 740 %a Władysław Ostrowski do Feliksa Jana Bentkowskiego 1827
 • 740 %a List Kniażewicza do Józefa Wybickiego 1801
 • 740 %a List Stanisława Małachowskiego do Tadeusza Czackiego Warszawa 20 IV 1792.
 • 740 %a List Stanisława Augusta do Benoe z Warszawy 14 V 1788 r.
 • 740 %a Delegacja ks. Łubieńskiego, kantora krak. w sprawach kościelnych. Wyd. Marcin Szyszkowski, bp krak. do kapituły konwentu w Miechowie Bożęcin 28 IV 1617
 • 740 %a Kwit Humnickiemu, stolnikowi żydaczewskiemu w obozie pod Kolną 1715
 • 740 %a Extrakt Rezolucyi Nayjaśniejszego Pana [Stanisława Augusta] za zdaniem Rady [...] Nieustaiącey na Memoryał miasta Krakowa [...]
 • 740 %a Karol Stanisław Radziwiłł atestat Ossolińskiemu, staroście sandomierskiemu, marszałkowi konf. woj. sandom. o ochronie prawnej na czas poselstwa do carowej Rosji 1767
 • 852 %j BK 01606
 • 999 %d 18.10.30

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 01606