Varia.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01606
 • Kopie: Mf 6474
 • Tytuł: Varia.
 • Miejsce i czas powstania: 17-18 w.
 • Opis fizyczny: 59 k. 34x23 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Łac., pol., franc., włoski
 • Zawartość:
  • Kwit Humnickiemu, stolnikowi żydaczewskiemu w obozie pod Kolną 1715, k. 57.
  • Delegacja ks. Łubieńskiego, kantora krak. w sprawach kościelnych. Wyd. Marcin Szyszkowski, bp krak. do kapituły konwentu w Miechowie Bożęcin 28 IV 1617, k. 1.
  • List Stanisława Augusta do Benoe z Warszawy 14 V 1788 r., k. 3-4.
  • List Stanisława Małachowskiego do Tadeusza Czackiego Warszawa 20 IV 1792, k. 5-6.
  • List Kniażewicza do Józefa Wybickiego 1801, k. 7-9 (+ koperta).
  • Władysław Ostrowski do Feliksa Jana Bentkowskiego 1827, k. 10-11.
  • Rekomendacja Antoniego Jana Ostrowskiego, dcy Gwardii Narodowej Warszawskiej do Antoniego Pokrzywnickiego 1838, k. 12.
  • Mierniczy do NN 2 poł. XVIII w., k. 14.
  • List Mirabeau do Mayeta XVIII w., k. 15-16.
  • Kopia listu Ludwika XVI do jego brata, Ludwika XVIII ok. 1770? podpisana Mirabeau, k. 17-20.
  • Kopia odezwy rewolucyjnego Komitetu Ludowego Paris-Seine wysłanego do tegoż Komitetu departamentu Vienue 12 IX 1794, k. 21.
  • Robespierre do Guffroy'a, 1791-1792, k. 22-24.
  • Tłumaczenie A. Śliza "Lettre de Marat" do delegacji polskiej kopia ręką Bellonsa? 1793, k. 26.
  • Paszport z 1776, k. 27-32.
  • Lista składek na ubogich Niemców podpisana przez Chodowieckiego? XVIII w., k. 33.
  • Alcune rasioni perlegti nen debba alterarsi l Instituto delle secciola pie 1645, k. 34-41.
  • [...] troskliwa obywatela prawdziwie do swey Oyczyzny przywiązanego nad manifestem we Wiedniu d. 15 sierpnia roku 1790 udziałanym do Xiąg Ziemskich Bracławskich 25 września podanym ostrzegaiąca o zamiarze onegoż, k. 42.
  • Discours de l'officier Polonais, en presentant au directoire les drapeauxconquis sur les Napolitains, k. 43.
  • Response du President du Directoire executif, k. 43v-44.
  • Kniaziewicz Karol Otto do Jana Henryka Dąbrowskiego, k. 43-44.
  • Borys Szeremitjew, Aleksander Daniłowicz Menżykow: Manifest do Stanów Rzeczypospolitej 1706, k. 45-46.
  • Libertacja dana Umińskiemu Stanisławowi, łowczemu wschowskiemu na maj. Orpiszów, Swinków, Roszpin, pół Janowa przez Stanisława Leszczyńskiego króla - dyplom 9 V 1706 Rydzyna, k. 47-48.
  • Papiery Andrzeja Kości, pułkownika Petyhorskiego: ordynans Ludwika Pocieja z 1723, k. 49.
  • Patent na chorągiew petyhorską od Michała Kazimierza Radziwiłła 1747, k. 50.
  • Karol Stanisław Radziwiłł atestat Ossolińskiemu, staroście sandomierskiemu, marszałkowi konf. woj. sandom. o ochronie prawnej na czas poselstwa do carowej Rosji 1767, k. 51-52 [przy tym opłatkowa pieczęć Konfederacyi Generalney Koronney].
  • Extrakt Rezolucyi Nayjaśniejszego Pana [Stanisława Augusta] za zdaniem Rady [...] Nieustaiącey na Memoryał miasta Krakowa [...]" podp. własn. Adama Naruszewicza, piecz. gabinetowa 1 XI 1781 Warszawa, k. 53-56.
  • Uniwersał o poborach na prowiant wojsk cesarskich w pow. pilzneńskim, k. 58-59.
 • Proweniencja:
  • Archiwum Podwysockiego?
  • "Księgarnia i Antykwariat Zelmana Igla we Lwowie" - [piecz. podł.]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bacciarelli, Marcello (1731-1818)
  • Badeni wdowa
  • Bakałowicz, Jan pułkownik, kartograf (1740-1794)
  • Chodowiecki, Daniel (1726-1801)
  • Humnicki, Józef stolnik żydaczowski (ca 1650-?)
  • Kościa-Zbirohowski, Andrzej pułkownik petyhorski (1597-?)
  • Łubieński kantor krakowski
  • Ossoliński
  • Sierakowski, Sebastian Alojzy jezuita, dyrektor fabryki marmurów w Czernej (1743-1824)
  • Komitet Ludowy (Paryż) 18 w.
  • Rada Nieustająca
  • Rzeźba 18 w.
  • Geodezja 18 w.
  • Kmieniołomy 18 w.
  • Górnictwo skalne 18 w.
  • Czerna (gm. Krzeszowice, pow. krakowski, woj. małopolskie) 18 w.
  • Janków 18 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 18 w.
  • Miechów (woj. małopolskie) 18 w.
  • Orpiszóww 18 w.
  • Paryż (Francja) 18 w.
  • Pilzno (Czechy) 18 w.
  • Polska konstytucja 1791
  • Roszpin 18 w.
 • Uwagi: List z 1576 r. dotyczący bezkrólewia - przeniesiono do rękopisu BK 1537.
 • Opracowania: List Kniażewicza do Józefa Wybickiego druk. w "Archiwum Wybickiego" T. I, 509.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Varia
 • 245 a Varia.
 • 250 a Autogr., oryg., kop.
 • 260 c 17-18 w.
 • 300 a 59 k. c 34x23 cm i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 500 a List z 1576 r. dotyczący bezkrólewia - przeniesiono do rękopisu BK 1537.
 • 520 a Kwit Humnickiemu, stolnikowi żydaczewskiemu w obozie pod Kolną 1715, k. 57.
 • 520 a Delegacja ks. Łubieńskiego, kantora krak. w sprawach kościelnych. Wyd. Marcin Szyszkowski, bp krak. do kapituły konwentu w Miechowie Bożęcin 28 IV 1617, k. 1.
 • 520 a List Stanisława Augusta do Benoe z Warszawy 14 V 1788 r., k. 3-4.
 • 520 a List Stanisława Małachowskiego do Tadeusza Czackiego Warszawa 20 IV 1792, k. 5-6.
 • 520 a List Kniażewicza do Józefa Wybickiego 1801, k. 7-9 (+ koperta).
 • 520 a Władysław Ostrowski do Feliksa Jana Bentkowskiego 1827, k. 10-11.
 • 520 a Rekomendacja Antoniego Jana Ostrowskiego, dcy Gwardii Narodowej Warszawskiej do Antoniego Pokrzywnickiego 1838, k. 12.
 • 520 a Mierniczy do NN 2 poł. XVIII w., k. 14.
 • 520 a List Mirabeau do Mayeta XVIII w., k. 15-16.
 • 520 a Kopia listu Ludwika XVI do jego brata, Ludwika XVIII ok. 1770? podpisana Mirabeau, k. 17-20.
 • 520 a Kopia odezwy rewolucyjnego Komitetu Ludowego Paris-Seine wysłanego do tegoż Komitetu departamentu Vienue 12 IX 1794, k. 21.
 • 520 a Robespierre do Guffroy'a, 1791-1792, k. 22-24.
 • 520 a Tłumaczenie A. Śliza "Lettre de Marat" do delegacji polskiej kopia ręką Bellonsa? 1793, k. 26.
 • 520 a Paszport z 1776, k. 27-32.
 • 520 a Lista składek na ubogich Niemców podpisana przez Chodowieckiego? XVIII w., k. 33.
 • 520 a Alcune rasioni perlegti nen debba alterarsi l Instituto delle secciola pie 1645, k. 34-41.
 • 520 a [...] troskliwa obywatela prawdziwie do swey Oyczyzny przywiązanego nad manifestem we Wiedniu d. 15 sierpnia roku 1790 udziałanym do Xiąg Ziemskich Bracławskich 25 września podanym ostrzegaiąca o zamiarze onegoż, k. 42.
 • 520 a Discours de l'officier Polonais, en presentant au directoire les drapeauxconquis sur les Napolitains, k. 43.
 • 520 a Response du President du Directoire executif, k. 43v-44.
 • 520 a Kniaziewicz Karol Otto do Jana Henryka Dąbrowskiego, k. 43-44.
 • 520 a Borys Szeremitjew, Aleksander Daniłowicz Menżykow: Manifest do Stanów Rzeczypospolitej 1706, k. 45-46.
 • 520 a Libertacja dana Umińskiemu Stanisławowi, łowczemu wschowskiemu na maj. Orpiszów, Swinków, Roszpin, pół Janowa przez Stanisława Leszczyńskiego króla - dyplom 9 V 1706 Rydzyna, k. 47-48.
 • 520 a Papiery Andrzeja Kości, pułkownika Petyhorskiego: ordynans Ludwika Pocieja z 1723, k. 49.
 • 520 a Patent na chorągiew petyhorską od Michała Kazimierza Radziwiłła 1747, k. 50.
 • 520 a Karol Stanisław Radziwiłł atestat Ossolińskiemu, staroście sandomierskiemu, marszałkowi konf. woj. sandom. o ochronie prawnej na czas poselstwa do carowej Rosji 1767, k. 51-52 [przy tym opłatkowa pieczęć Konfederacyi Generalney Koronney].
 • 520 a Extrakt Rezolucyi Nayjaśniejszego Pana [Stanisława Augusta] za zdaniem Rady [...] Nieustaiącey na Memoryał miasta Krakowa [...]" podp. własn. Adama Naruszewicza, piecz. gabinetowa 1 XI 1781 Warszawa, k. 53-56.
 • 520 a Uniwersał o poborach na prowiant wojsk cesarskich w pow. pilzneńskim, k. 58-59.
 • 530 d Mf 6474
 • 541 c a d 1871
 • 546 a Łac., pol., franc., włoski
 • 561 a Archiwum Podwysockiego? w Podwysocki Konstanty (1810-1868)
 • 561 a "Księgarnia i Antykwariat Zelmana Igla we Lwowie" - [piecz. podł.] r 1871 w Działyński Jan (1829-1880) w Igel Zelman (1813-1870)
 • 581 a List Kniażewicza do Józefa Wybickiego druk. w "Archiwum Wybickiego" T. I, 509.
 • 600 a Bacciarelli, Marcello d (1731-1818)
 • 600 a Badeni c wdowa
 • 600 a Bakałowicz, Jan c pułkownik, kartograf d (1740-1794)
 • 600 a Chodowiecki, Daniel d (1726-1801)
 • 600 a Humnicki, Józef c stolnik żydaczowski d (ca 1650-?)
 • 600 a Kościa-Zbirohowski, Andrzej c pułkownik petyhorski d (1597-?)
 • 600 a Łubieński c kantor krakowski
 • 600 a Ossoliński
 • 600 a Sierakowski, Sebastian Alojzy c jezuita, dyrektor fabryki marmurów w Czernej d (1743-1824)
 • 610 a Komitet Ludowy (Paryż) y 18 w.
 • 610 a Rada Nieustająca
 • 650 a Rzeźba y 18 w.
 • 650 a Geodezja y 18 w.
 • 650 a Kmieniołomy y 18 w.
 • 650 a Górnictwo skalne y 18 w.
 • 651 a Czerna (gm. Krzeszowice, pow. krakowski, woj. małopolskie) y 18 w.
 • 651 a Janków y 18 w.
 • 651 a Kraków (woj. małopolskie) y 18 w.
 • 651 a Miechów (woj. małopolskie) y 18 w.
 • 651 a Orpiszóww y 18 w.
 • 651 a Paryż (Francja) y 18 w.
 • 651 a Pilzno (Czechy) y 18 w.
 • 651 a Polska x konstytucja 1791
 • 651 a Roszpin y 18 w.
 • 700 a Szyszkowski, Marcin c biskup łucki, płocki, krakowski d (1554-1630)
 • 700 a Małachowski, Stanisław d (1736-1809)
 • 700 a Umiński, Stanisław c łowczy wschowski
 • 700 a Śliz, Andrzej
 • 700 a Szeremietiew, Borys c feldmarszałek rosyjski d (1652-1719)
 • 700 a Stanisław Leszczyński c (król Polski ; d 1677-1766)
 • 700 a Stanisław August Poniatowski c (król Polski ; d 1732-1798)
 • 700 a Robespierre, Maximilien de d (1758-1794)
 • 700 a Radziwiłł, Michał Kazimierz c wojewoda wileński, hetman wielki litewski d (1702-1762)
 • 700 a Radziwiłł, Karol Stanisław c wojewoda wileński, konfederat d (1734-1790)
 • 700 a Pokrzywnicki, Antoni c oficer, emigrant
 • 700 a Pociej, Ludwik Konstanty c hetman wielki litewski, wojewoda wileński d (1664-1730)
 • 700 a Ludwik XVIII c (król Francji ; d 1755-1824)
 • 700 a Ostrowski, Władysław Tomasz d (1790-1869)
 • 700 a Ostrowski, Antoni Jan c senator, wojewoda d (1782-1845)
 • 700 a Naruszewicz, Adam d (1733-1796)
 • 700 a Mirabeau, Honore-Gabriel Riqueti de d (1749-1791)
 • 700 a Menšikov, Aleksandr Danilovič d (1673-1729)
 • 700 a Mayet, Jean Marie Felix d (1751-1835)
 • 700 a Marat, Jean-Paul d (1743-1793)
 • 700 a Benoe, Mikołaj Ignacy c urzędnik Stanisława Augusta Poniatowskiego d (ca 1740-1812)
 • 700 a Bentkowski, Feliks d (1781-1852)
 • 700 a Czacki, Tadeusz d (1765-1813)
 • 700 a Dąbrowski, Jan Henryk d (1755-1818)
 • 700 a Guffroy, ArmandBenoît-Joseph d (1742-1801)
 • 700 a Kniaziewicz, Karol Otto d (1762-1842)
 • 700 a Kniażewicz, Jerzy Grzegorz d (1737-1804)
 • 700 a Ludwik b XVI c (król Francji ; d 1754-1793)
 • 740 a Paszport z 1776
 • 740 a Tłumaczenie A. Śliza "Lettre de Marat" do delegacji polskiej kopia ręką Bellonsa? 1793
 • 740 a Robespierre do Guffroy'a, 1791-1792
 • 740 a Kopia odezwy rewolucyjnego Komitetu Ludowego Paris-Seine wysłanego do tegoż Komitetu departamentu Vienue 12 IX 1794
 • 740 a Kopia listu Ludwika XVI do jego brata, Ludwika XVIII ok. 1770? podpisana Mirabeau
 • 740 a Zaświadczenie [...]wskiego o przystąpieniu do Targowicy
 • 740 a Kopia akcesu prymasa M. Poniatowskiego do Targowicy
 • 740 a Rejestr konsyliarzy Konf. Targowickiej
 • 740 a Ekstrakt rezolucji Stan. Augusta z 1781 z podpis. Adama Naruszewicza
 • 740 a Pisma ulotne i listy z doby Sejmu 4-letniego i konfederacji targowickiej
 • 740 a Rozkaz Dąbrowskiego [1806]
 • 740 a Fragment Biblji Targowickiej
 • 740 a Karol Stan. Radziwiłł, marsz. konfederacji w sprawie Ossolińskiego, 1767
 • 740 a Ekstrakt rezolucji Najjaśn. Pana [...] na memorjał m. Krakowa i urodz. Prebędowskiego 1781
 • 740 a Discours de l'officier Polonais, en presentant au directoire les drapeauxconquis sur les Napolitains
 • 740 a Alcune rasioni perlegti nen debba alterarsi l Instituto delle secciola pie 1645
 • 740 a Lista składek na ubogich Niemców podpisana przez Chodowieckiego? XVIII w.
 • 740 a Patent na chorągiew petyhorską od Michała Kazimierza Radziwiłła 1747
 • 740 a Papiery Andrzeja Kości, pułkownika Petyhorskiego: ordynans Ludwika Pocieja z 1723
 • 740 a Libertacja dana Umińskiemu Stanisławowi, łowczemu wschowskiemu na maj. Orpiszów, Swinków, Roszpin, pół Janowa przez Stanisława Leszczyńskiego króla - dyplom 9 V 1706 Rydzyna
 • 740 a Borys Szeremitjew, Aleksander Daniłowicz Menżykow: Manifest do Stanów Rzeczypospolitej 1706
 • 740 a Kniaziewicz Karol Otto do Jana Henryka Dąbrowskiego
 • 740 a Response du President du Directoire executif
 • 740 a Troskliwa obywatela prawdziwie do swey Oyczyzny przywiązanego nad manifestem we Wiedniu d. 15 sierpnia roku 1790 udziałanym do Xiąg Ziemskich Bracławskich 25 września podanym ostrzegaiąca o zamiarze onegoż
 • 740 a Uniwersał o poborach na prowiant wojsk cesarskich w pow. pilzneńskim
 • 740 a List Mirabeau do Mayeta XVIII w.
 • 740 a Mierniczy do NN 2 poł. XVIII w.
 • 740 a Rekomendacja Antoniego Jana Ostrowskiego, dcy Gwardii Narodowej Warszawskiej do Antoniego Pokrzywnickiego 1838
 • 740 a Władysław Ostrowski do Feliksa Jana Bentkowskiego 1827
 • 740 a List Kniażewicza do Józefa Wybickiego 1801
 • 740 a List Stanisława Małachowskiego do Tadeusza Czackiego Warszawa 20 IV 1792.
 • 740 a List Stanisława Augusta do Benoe z Warszawy 14 V 1788 r.
 • 740 a Delegacja ks. Łubieńskiego, kantora krak. w sprawach kościelnych. Wyd. Marcin Szyszkowski, bp krak. do kapituły konwentu w Miechowie Bożęcin 28 IV 1617
 • 740 a Kwit Humnickiemu, stolnikowi żydaczewskiemu w obozie pod Kolną 1715
 • 740 a Extrakt Rezolucyi Nayjaśniejszego Pana [Stanisława Augusta] za zdaniem Rady [...] Nieustaiącey na Memoryał miasta Krakowa [...]
 • 740 a Karol Stanisław Radziwiłł atestat Ossolińskiemu, staroście sandomierskiemu, marszałkowi konf. woj. sandom. o ochronie prawnej na czas poselstwa do carowej Rosji 1767
 • 852 j BK 01606
 • 999 d 18.10.30

Indeksy