Kolekcja akt i korespondencji z poł. XVIII w.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01598
 • Tytuł: Kolekcja akt i korespondencji z poł. XVIII w.
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 128 k. 41x28 cm i mn. oraz większe, pierwotna oprawa papierowa.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Łac., niem., pol.
 • Zawartość:
  • Nadanie dożywocia we wsi Brzostowska dla J. Szawłowskiego i M. Malińskiej 1746, k. 122-122v.
  • Nadanie dóbr w Inflantach dla J. Borcha 1742, k. 124-124v.
  • Zgoda na cesję tenuty wsi Stadła dla S. Lubomirskiego 1754, k. 125-125av.
  • Zgoda na egzempcję sądową wsi Stadła dla S. Małachowskiego 1758, k. 126-126v.
  • Zgoda na cesję starostwa sokolnickiego dla A. J. Sułkowskiego na rzecz A. Sułkowskiego 1758, k. 127-127v.
  • Zgoda na egzempcję sądową wsi Dąbrówka dla T. Woźniakowskiego 1761, k. 128-128v.
  • Przywileje i nadania Augusta III 1735, 1739, k. 118-120v.
  • Zgoda na cesję wsi Zawady dla A. Ulatowskiego na rzecz F. Mociewicza 1744, k. 121-121av.
  • Zgoda na cesję wsi Zawady na rzecz A. Ulatowskiego 1740, k. 123-123av.
  • Kwity i rachunki z lat 1740-1763, k. 1-20v.
  • Ordynans A. H. Bozego 1734, k. 21-22v.
  • Taryffa Powiatu Radomskiego na Regiment J. W. pana pana Lacego ułożona [...] 1735, k. 13-36v.
  • List Anny Romanowej do J. Małachowskiego 1735, k. 37 [k. 37v.-38v. czysta].
  • Dekret Anny Romanowej w sprawach inflanckich 1739 [kopia uwierzytelniona z 1752], k. 39-40 [k. 40v. czysta].
  • List Ibrahima Paszy do A. M. Sieniawskiego, k. 41-41v.
  • List Marcina Załuskiego do bliżej nieokreślonego sędziego 1750, k. 42-43 [k. 43v. czysta].
  • Korespondencja między J. A. Sanguszką a jego matką (Marianną) 1753, k. 44-45 [k. 45v. czysta].
  • Spis akt dotyczących zamku i powiatu Lechnin w Marchii Brandenburskiej 1712, k. 46-46v [k. 47-47v. czyste].
  • Deklaracja dla Ochowiczów 1748, k. 48 [k. 48v. czysta].
  • Oblata z ksiąg grodzkich wałckich 1751, k. 49-49v.
  • List NN [książę?] do do Augusta III? 1747, k. 50-51v.
  • Zawiadomienie o zawarciu małżeństwa 1752, k. 52-53v.
  • Umowa między mieszczanami i starostą pilskim 1753, k. 54-54v.
  • Mowa w sprawie Złotnickich 1754, k. 55-55v.
  • Wykaz członków Trybunału Koronnego 1755, k. 56-56v.
  • Wzór zażywania lekarstw 1753, k. 57-57v.
  • Odpis manifestu J. K. Branickiego 1754, k. 58-59v.
  • Korespondencja J. E. Szembeka z F. Bielińskim 1754, k. 60-63v.
  • Oblaty przywilejów Augusta III 1758, k. 64-75v.
  • Dekrety sądowe w imieniu Augusta III podpisane przez J. Małachowskiego 1755-1759, k. 76-92av.
  • List ks. Karola Wettyna zawiadamiający o śmierci Augusta III do A. M. Wiażewicza 1763, k. 92-93v.
  • Manifest J. A. Sanguszki 1755, k. 94-99v.
  • Ekstrakty dekretów sądowych w imieniu Augusta III podpisane przez M. F. Czartoryskiego 1759, k. 100-109v.
  • Listy Augusta III do księcia i "maiores" Kurlandii 1763, k. 110-111v.
  • Nominacja I. Cieszkowskiego na chorążego pułku husarskiego 1758, k. 112-113v.
  • Nominacja na chorążego chorągwi pancernej dla S. Małachowskiego 1762, k. 114-114av.
  • Rozporządzenia K. Sedlnickiego 1757, k. 115-117av.
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Anna (cesarzowa Rosji ; 1693-1740)
  • August III (król Polski ; 1696-1763)
  • Bieliński, Franciszek marszałek w. kor. (1683-1766)
  • Biron, Ernst Johann (książę Kurlandii i Semigalii ; 1690-1772)
  • Borch, Jan Andrzej kanclerz w. kor. (1715-1780)
  • Boze, Adam Henryk generał saski
  • Branicki, Jan Klemens hetman w. kor. (1689-1771)
  • Cieszkowski, Ignacy kasztelan liwski (1704-1787)
  • Czartoryski, Michał Fryderyk kanclerz wielki litewski (1696-1775)
  • Karol Chrystian Józef (królewicz polski ; 1733-1796)
  • Lacy G.[?] oficer rosyjski
  • Lubomirski, Stanisław wojewoda bracławski, kijowski (1704-1793)
  • Małachowski, Jan kanclerz wielki koronny (1698-1762)
  • Małachowski, Stanisław marszałek Sejmu Wielkiego (1736-1809)
  • Malińska, Marianna żona Józefa Szawłowskiego
  • Mociewicz, Franciszek
  • Neşehirli Damat ~.Ibrahim Pşa (1660-1730)
  • Ochowicz (rodzina)
  • Sanguszko, Janusz Aleksander marszałek nadworny litewski (1712-1775)
  • Sanguszkowa, Marianna (1693-1729)
  • Sedlnicki, Karol Józef podskarbi wielki koronny (1703-1761)
  • Sieniawski, Adam Mikołaj wojewoda bełski, hetman wielki koronny, kasztelan krakowski (1666-1726)
  • Sułkowski, Aleksander Józef łowczy nadworny litewski (1695-1762)
  • Sułkowski Antoni kanclerz wielki koronny (1735-1796)
  • Święcicki, Mikołaj starosta pilski, ujski
  • Szawłowski Józef major
  • Szembek, Józef Eustachy biskup płocki (1696?-1758)
  • Ulatowski, Adam skarbnik i pisarz chęciński
  • Wiażewicz, Aleksander Monwid podkoniuszy litewski, miecznik nowogrodzki 18 w.
  • Woźniakowski, Tomasz
  • Załuski, Marcin biskup pomocniczy płocki (1700-1768)
  • Złotniccy (rodzina)
  • Złotnicki, Adam
  • Transakcje majątkowe 18 w. Inflanty
  • Rachunkowość 18 w.
  • Dokumenty finansowe 18 w.
  • Transakcje majątkowe 18 w. Polska
  • Brzostowska 18 w.
  • Dąbrówka 19 w.
  • Drezno (Niemcy) 18 w.
  • Kurlandia 18 w.
  • Lechnin 18 w.
  • Piła (woj. wielkopolskie) 18 w.
  • Poznań (woj. wielkopolskie) 18 w.
  • Radomsko (pow. radomszczański, woj. łódzkie) 18 w.
  • Rosja 18 w.
  • Sokolniki 18 w.
  • Stadła 18 w.
  • Turcja 18 w.
  • Wałcz (woj. wielkopolskie) 18 w.
  • Zawady 18 w.
 • Uwagi:
  • K. 112-113 zakupiono w 1957 lub 1958 r.
  • Karty z podwojoną paginacją: 92-92a, 114-114a, 117-117a, 118-118a, 121-121a, 125-125a.
  • Rękopis po częściowej konserwacji (laminacja). Pismo wioelu rąk.

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 130 %a Kolekcja
 • 245 %a Kolekcja akt i korespondencji z poł. XVIII w.
 • 246 %a Akta do panowania Augusta III
 • 250 %a Oryg., kopia uwierzytelniona (oblata)
 • 260 %c 18 w.
 • 300 %a 128 k. %c 41x28 cm i mn. oraz większe, pierwotna oprawa papierowa.
 • 340 %d rkps %e luźne
 • 500 %a K. 112-113 zakupiono w 1957 lub 1958 r.
 • 500 %a Karty z podwojoną paginacją: 92-92a, 114-114a, 117-117a, 118-118a, 121-121a, 125-125a.
 • 500 %a Rękopis po częściowej konserwacji (laminacja). Pismo wioelu rąk.
 • 520 %a Nadanie dożywocia we wsi Brzostowska dla J. Szawłowskiego i M. Malińskiej 1746, k. 122-122v.
 • 520 %a Nadanie dóbr w Inflantach dla J. Borcha 1742, k. 124-124v.
 • 520 %a Zgoda na cesję tenuty wsi Stadła dla S. Lubomirskiego 1754, k. 125-125av.
 • 520 %a Zgoda na egzempcję sądową wsi Stadła dla S. Małachowskiego 1758, k. 126-126v.
 • 520 %a Zgoda na cesję starostwa sokolnickiego dla A. J. Sułkowskiego na rzecz A. Sułkowskiego 1758, k. 127-127v.
 • 520 %a Zgoda na egzempcję sądową wsi Dąbrówka dla T. Woźniakowskiego 1761, k. 128-128v.
 • 520 %a Przywileje i nadania Augusta III 1735, 1739, k. 118-120v.
 • 520 %a Zgoda na cesję wsi Zawady dla A. Ulatowskiego na rzecz F. Mociewicza 1744, k. 121-121av.
 • 520 %a Zgoda na cesję wsi Zawady na rzecz A. Ulatowskiego 1740, k. 123-123av.
 • 520 %a Kwity i rachunki z lat 1740-1763, k. 1-20v.
 • 520 %a Ordynans A. H. Bozego 1734, k. 21-22v.
 • 520 %a Taryffa Powiatu Radomskiego na Regiment J. W. pana pana Lacego ułożona [...] 1735, k. 13-36v.
 • 520 %a List Anny Romanowej do J. Małachowskiego 1735, k. 37 [k. 37v.-38v. czysta].
 • 520 %a Dekret Anny Romanowej w sprawach inflanckich 1739 [kopia uwierzytelniona z 1752], k. 39-40 [k. 40v. czysta].
 • 520 %a List Ibrahima Paszy do A. M. Sieniawskiego, k. 41-41v.
 • 520 %a List Marcina Załuskiego do bliżej nieokreślonego sędziego 1750, k. 42-43 [k. 43v. czysta].
 • 520 %a Korespondencja między J. A. Sanguszką a jego matką (Marianną) 1753, k. 44-45 [k. 45v. czysta].
 • 520 %a Spis akt dotyczących zamku i powiatu Lechnin w Marchii Brandenburskiej 1712, k. 46-46v [k. 47-47v. czyste].
 • 520 %a Deklaracja dla Ochowiczów 1748, k. 48 [k. 48v. czysta].
 • 520 %a Oblata z ksiąg grodzkich wałckich 1751, k. 49-49v.
 • 520 %a List NN [książę?] do do Augusta III? 1747, k. 50-51v.
 • 520 %a Zawiadomienie o zawarciu małżeństwa 1752, k. 52-53v.
 • 520 %a Umowa między mieszczanami i starostą pilskim 1753, k. 54-54v.
 • 520 %a Mowa w sprawie Złotnickich 1754, k. 55-55v.
 • 520 %a Wykaz członków Trybunału Koronnego 1755, k. 56-56v.
 • 520 %a Wzór zażywania lekarstw 1753, k. 57-57v.
 • 520 %a Odpis manifestu J. K. Branickiego 1754, k. 58-59v.
 • 520 %a Korespondencja J. E. Szembeka z F. Bielińskim 1754, k. 60-63v.
 • 520 %a Oblaty przywilejów Augusta III 1758, k. 64-75v.
 • 520 %a Dekrety sądowe w imieniu Augusta III podpisane przez J. Małachowskiego 1755-1759, k. 76-92av.
 • 520 %a List ks. Karola Wettyna zawiadamiający o śmierci Augusta III do A. M. Wiażewicza 1763, k. 92-93v.
 • 520 %a Manifest J. A. Sanguszki 1755, k. 94-99v.
 • 520 %a Ekstrakty dekretów sądowych w imieniu Augusta III podpisane przez M. F. Czartoryskiego 1759, k. 100-109v.
 • 520 %a Listy Augusta III do księcia i "maiores" Kurlandii 1763, k. 110-111v.
 • 520 %a Nominacja I. Cieszkowskiego na chorążego pułku husarskiego 1758, k. 112-113v.
 • 520 %a Nominacja na chorążego chorągwi pancernej dla S. Małachowskiego 1762, k. 114-114av.
 • 520 %a Rozporządzenia K. Sedlnickiego 1757, k. 115-117av.
 • 541 %c a %d 1957 lub 1958 %e 3150
 • 546 %a Łac., niem., pol.
 • 561 %a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego %d BK IX 246 %w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 600 %a Anna %c (cesarzowa Rosji ; %d 1693-1740)
 • 600 %a August %b III %c (król Polski ; %d 1696-1763)
 • 600 %a Bieliński, Franciszek %c marszałek w. kor. %d (1683-1766)
 • 600 %a Biron, Ernst Johann %c (książę Kurlandii i Semigalii ; %d 1690-1772)
 • 600 %a Borch, Jan Andrzej %c kanclerz w. kor. %d (1715-1780)
 • 600 %a Boze, Adam Henryk %c generał saski
 • 600 %a Branicki, Jan Klemens %c hetman w. kor. %d (1689-1771)
 • 600 %a Cieszkowski, Ignacy %c kasztelan liwski %d (1704-1787)
 • 600 %a Czartoryski, Michał Fryderyk %c kanclerz wielki litewski %d (1696-1775)
 • 600 %a Karol Chrystian Józef %c (królewicz polski ; %d 1733-1796)
 • 600 %a Lacy G.[?] %c oficer rosyjski
 • 600 %a Lubomirski, Stanisław %c wojewoda bracławski, kijowski %d (1704-1793)
 • 600 %a Małachowski, Jan %c kanclerz wielki koronny %d (1698-1762)
 • 600 %a Małachowski, Stanisław %c marszałek Sejmu Wielkiego %d (1736-1809)
 • 600 %a Malińska, Marianna %c żona Józefa Szawłowskiego
 • 600 %a Mociewicz, Franciszek
 • 600 %a Neşehirli Damat ~.Ibrahim Pşa %d (1660-1730)
 • 600 %a Ochowicz (rodzina)
 • 600 %a Sanguszko, Janusz Aleksander %c marszałek nadworny litewski %d (1712-1775)
 • 600 %a Sanguszkowa, Marianna %d (1693-1729)
 • 600 %a Sedlnicki, Karol Józef %c podskarbi wielki koronny %d (1703-1761)
 • 600 %a Sieniawski, Adam Mikołaj %c wojewoda bełski, hetman wielki koronny, kasztelan krakowski %d (1666-1726)
 • 600 %a Sułkowski, Aleksander Józef %c łowczy nadworny litewski %d (1695-1762)
 • 600 %a Sułkowski Antoni %c kanclerz wielki koronny %d (1735-1796)
 • 600 %a Święcicki, Mikołaj %c starosta pilski, ujski
 • 600 %a Szawłowski Józef %c major
 • 600 %a Szembek, Józef Eustachy %c biskup płocki %d (1696?-1758)
 • 600 %a Ulatowski, Adam %c skarbnik i pisarz chęciński
 • 600 %a Wiażewicz, Aleksander Monwid %c podkoniuszy litewski, miecznik nowogrodzki %d 18 w.
 • 600 %a Woźniakowski, Tomasz
 • 600 %a Załuski, Marcin %c biskup pomocniczy płocki %d (1700-1768)
 • 600 %a Złotniccy (rodzina)
 • 600 %a Złotnicki, Adam
 • 650 %a Transakcje majątkowe %y 18 w. %z Inflanty
 • 650 %a Rachunkowość %y 18 w.
 • 650 %a Dokumenty finansowe %y 18 w.
 • 650 %a Transakcje majątkowe %y 18 w. %z Polska
 • 651 %a Brzostowska %y 18 w.
 • 651 %a Dąbrówka %y 19 w.
 • 651 %a Drezno (Niemcy) %y 18 w.
 • 651 %a Kurlandia %y 18 w.
 • 651 %a Lechnin %y 18 w.
 • 651 %a Piła (woj. wielkopolskie) %y 18 w.
 • 651 %a Poznań (woj. wielkopolskie) %y 18 w.
 • 651 %a Radomsko (pow. radomszczański, woj. łódzkie) %y 18 w.
 • 651 %a Rosja %y 18 w.
 • 651 %a Sokolniki %y 18 w.
 • 651 %a Stadła %y 18 w.
 • 651 %a Turcja %y 18 w.
 • 651 %a Wałcz (woj. wielkopolskie) %y 18 w.
 • 651 %a Zawady %y 18 w.
 • 740 %a Zgoda na cesję wsi Zawady na rzecz Adama Ulatowskiego 1740
 • 740 %a Nadanie dożywocia we wsi Brzostowska dla Józefa Szawłowskiego i Marianna Malińskiej 1746
 • 740 %a Oblaty przywilejów Augusta III 1758
 • 740 %a Listy Bielińskiego Franciszka marszałka w. kor. do Szembeka Józefa Eustachego bpa płockiego 1754
 • 740 %a Listy Szembeka Józefa Eustachego bpa płockiego do Bielińskiego Franciszka marszałka w. kor. 1754
 • 740 %a Manifest Branickiego Jana Klemensa 1754
 • 740 %a Wzór zażywania lekarstw 1753
 • 740 %a Wykaz członków Trybunału Koronnego 1755
 • 740 %a Mowa w sprawie Złotnickich 1754
 • 740 %a Umowa między mieszczanami i starostą pilskim 1753
 • 740 %a Zawiadomienie o zawarciu małżeństwa 1752
 • 740 %a List NN księcia do Augusta III? 1747
 • 740 %a Oblata z ksiąg grodzkich wałckich 1751
 • 740 %a Deklaracja dla Ochowiczów 1748
 • 740 %a Spis akt dotyczących zamku i powiatu Lechnin w Marchii Brandenburskiej 1712
 • 740 %a Listy Sanguszkowej Marianny do Sanguszki Janusza Aleksandra jej syna 1753
 • 740 %a Listy Sanguszki Janusza Aleksandra do Sanguszkowej Marianny jego matki 1753
 • 740 %a List Załuskiego Marcina do NN sędziego 1750
 • 740 %a List Ibrahima Paszy do Sieniawskiego Adama Mikołaja
 • 740 %a Dekret Anny Romanowej w sprawach inflanckich 1739 kopia uwierzytelniona z 1752
 • 740 %a List Anny Romanowej do Małachowskiego Jana 1735
 • 740 %a Taryffa Powiatu Radomskiego na Regiment J. W. pana pana Lacego ułożona 1735
 • 740 %a Ordynans A. H. Bozego 1734
 • 740 %a Kwity i rachunki z lat 1740-1763
 • 740 %a Dekrety sądowe w imieniu Augusta III podpisane przez Jana Małachowskiego 1755-1759
 • 740 %a List Karola Wettyna do Wiażewicza Monwida Aleksandra 1763
 • 740 %a Manifest Sanguszki Janusza Aleksandra 1755
 • 740 %a Ekstrakty dekretów sądowych w imieniu Augusta III podpisane przez Michała Fryderyka Czartoryskiego 1759
 • 740 %a Listy Augusta III do księcia i maiores Kurlandii 1763
 • 740 %a Nominacja Cieszkowskiego Ignacego na chorążego pułku husarskiego 1758
 • 740 %a Nominacja Małachowskiego Stanisława na chorążego chorągwi pancernej dla 1762
 • 740 %a Rozporządzenia Sedlnickiego Karola Odrowąża podskarbiego kor. 1757
 • 740 %a Przywileje i nadania Augusta III 1735, 1739
 • 740 %a Zgoda na cesję wsi Zawady dla Adama Ulatowskiego na rzecz Franciszka Mociewicza 1744
 • 740 %a Zgoda na egzempcję sądową wsi Dąbrówka dla Tomasza Woźniakowskiego 1761
 • 740 %a Zgoda na cesję starostwa sokolnickiego dla Aleksandra Józefa Sułkowskiego na rzecz Antoniego Sułkowskiego 1758
 • 740 %a Zgoda na egzempcję sądową wsi Stadła dla Stanisława Małachowskiego 1758
 • 740 %a Zgoda na cesję tenuty wsi Stadła dla Stanisława Lubomirskiego 1754
 • 740 %a Nadanie dóbr w Inflantach dla Jana Borcha 1742
 • 852 %j BK 01598
 • 999 %d 18.11.26

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 01598