Akta do panowania Augusta II [1697-1733].

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01560/3
 • Kopie:
  • BPCim. 3142/3
  • Mf 6797
  • CD 101a/3
 • Tytuł:
  • Archiwum Szembeka
  • Akta do panowania Augusta II [1697-1733]. Vol. 3
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 171 k. 37x24 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • Przysięga Im. P:P: hetmanów 1702, k. 10.
  • Przysięga Imciów P:P: Woyskowych 1702, k. 9.
  • Copia responsu [...] prymasa na list [...] biskupa warmińskiego, kanclerza w. k. [Załuski Andrzej Chryzostom] [...] 1702, k. 7-8.
  • Kopia listu do [...] prymasa [Radziejowski Michał] od [...] referendarza koronnego [Szembek Jan] 1702, k. 6.
  • August II, Pismo przeciwko konwokacji senatorów przez prymasa 1703, k. 17.
  • Copia literae [...] Steinbock ad civit; Zamosc 1703, k. 16.
  • Copia paszportu [...] Sapiehy" 1703, k. 15v.
  • Copia uniwersału do woiewódctwa brzeskiego kuiawskiego 1703, k. 15.
  • Copia listu [...] prymasa konwokuiąc [...] senatorów" 1703 na 16 II do Warszawy, k. 14.
  • Copia literarum Regis Sueciae ad [...] cardinalem primatem Regni Poloniae 1703, k. 13.
  • Conclusum a Mtte 1702, k. 11-12.
  • Ordynans do Zygmunta Rybińskiego, k. 49.
  • List do posłów wielkopolskich XVIII w., k. 47-48.
  • Excerpt z Proiektu wielkopolskiego [...] ratione ich deputatów w Trybunale nieprzyiętych" XVIII w., k. 46.
  • Gazetka ze Lwowa, k. 45.
  • Gazetka z Warszawy 24 VII 17?? i z Memla 16 VII 17??, k. 44.
  • Desideria wielkiego maaistra maltańskiego y całego zakonu [...] do stanów Rzeczypospolitey" b.d. w sprawie ordynacji Ostrogskiej, k. 42-43.
  • Memoryał partykularnych krzywd od woysk [...] Cara [...] czynionych [...] podany, k. 40-41.
  • Gazetka z Benderu 2 V 17?? i z Kamieńca 15 V 17??, k. 38-39.
  • Gazetka z Poznania 25 VII 17??, k. 37.
  • Relacya audyencyey poselstwa tatarskiego w Rydzynie odprawioney 9 augusti, k. 35.
  • Copia listu cara [...] do [...] prymasa [...] 1708, k. 33-34.
  • Copia listu [...] Mężykowa do [...] hetmana polnego koronnego [Rzewuski Stanisław Mateusz ...] 1706, k. 31-32.
  • Rationes, które pugnant przeciwko traktatowi warszawskiemu A.Dni 1705 28 9bris zawartemu, k. 27-30.
  • Traktat ze Szwedami, k. 26.
  • Wiadomości z Warszawy 23 III 1704, k. 25v-26.
  • Kopia listu [...] kardynała do województw 1704, k. 25.
  • Kopia listu [...] marszałka konfederacji do województw 1704, k. 24.
  • Kopia listu [...] prymasa do wdztw pisanego [...] 1704, k. 23.
  • Copia literarum DD Confoederatorum ad SRMttem Sueciae [...] 1704, k. 22.
  • Nowiny z poczty warszawskiej, 3 V 1703, k. 20-21.
  • Propozycya Jego K. Mci przez [...] biskupa warmińskiego, kanclerza koronnego na walnej radzie dnia 16 marca miana w Malborku 1703, k. 18-19.
  • Okkurencye Warszawskie 1702-1703?, k. 2.
  • August II, Manifest o pospolitym ruszeniu 1702, k. 1.
  • Pogłówne zarządzone przez Szwedów dla miasta Krakowa 1702, k. 3.
  • Copia uniwersału króla szwedzkiego 1702, k. 4.
  • Lubomirski Hieronim Augustyn, Uniwersał o pobieraniu hiberny do Lwowa 1702, k. 5.
 • Proweniencja: Tytus Działyński nabył ten rękopis w 1821 za pośrednictwem Edwarda Raczyńskiego od dawnego bibliotekarza Dominika Radziwiłła w Nieświeżu, Kajetana Kwiatkowskiego [zob. BK 307, BK 7459]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Caradas, Charles de (1667-1703)
  • Denhoff, Stanisław Ernest hetman polny litewski, wojewoda płocki (ca 1673-1728)
  • Leszczyński, Rafał podskarbi wielki koronny, starosta generalny wielkopolski (1650-1703)
  • Menšikov, Aleksandr Danilovič (1673-1729)
  • Rybiński, Jakub Zygmunt wojewoda chełmiński (?-1725)
  • Rzewuski, Stanisław Mateusz hetman wielki koronny (1662-1728)
  • Sapieha, Benedykt Paweł podskarbi litewski (?-1707)
  • Stenbock, Gustaw Otto generał szwedzki (1614-1685)
  • Szembek, Jan Sebastian kanclerz wielki koronny (?-1731)
  • Senat 18 w.
  • Traktat warszawski (1704)
  • Paszporty 18 w.
  • Sądownictwo 18 w.
  • Tatarzy 18 w.
  • Ordynacja Ostrogska
  • Szwedzi 18 w.
  • Wojsko 18 w.
  • brzeskokujawskie woj. 18 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 18 w.
  • Łańcut (woj. podkarpackie) 18 w.
  • Litwa 18 w.
  • Malta
  • Poznań (woj. wielkopolskie) 18 w.
  • Pułtusk (woj. mazowieckie) 18 w.
  • Rosja 18 w.
  • Rydzyna (pow. leszczyński, woj. wielkopolskie) 18 w.
  • Sandomierz (woj. świętokrzyskie) 18 w.
  • Szwecja 18 w.
  • Warszawa (woj. mazowieckie) 18 w.
  • Wielkopolska 18 w.
  • Zamość (woj. lubelskie)
  • Bitwa 1703 r. pod Pułtuskiem
 • Uwagi: Akta pochodzą częściowo z archiwum Jana Szembeka, kanclerza koronnego 1700-1731

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Akta
 • 240 a Archiwum Szembeka
 • 245 a Akta do panowania Augusta II [1697-1733]. n Vol. 3
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 18 w.
 • 300 a 171 k. c 37x24 cm i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 400 a Heron du markiz patrz Caradas, Charles de
 • 500 a Akta pochodzą częściowo z archiwum Jana Szembeka, kanclerza koronnego 1700-1731
 • 520 a Przysięga Im. P:P: hetmanów 1702, k. 10.
 • 520 a Przysięga Imciów P:P: Woyskowych 1702, k. 9.
 • 520 a Copia responsu [...] prymasa na list [...] biskupa warmińskiego, kanclerza w. k. [Załuski Andrzej Chryzostom] [...] 1702, k. 7-8.
 • 520 a Kopia listu do [...] prymasa [Radziejowski Michał] od [...] referendarza koronnego [Szembek Jan] 1702, k. 6.
 • 520 a August II, Pismo przeciwko konwokacji senatorów przez prymasa 1703, k. 17.
 • 520 a Copia literae [...] Steinbock ad civit; Zamosc 1703, k. 16.
 • 520 a Copia paszportu [...] Sapiehy" 1703, k. 15v.
 • 520 a Copia uniwersału do woiewódctwa brzeskiego kuiawskiego 1703, k. 15.
 • 520 a Copia listu [...] prymasa konwokuiąc [...] senatorów" 1703 na 16 II do Warszawy, k. 14.
 • 520 a Copia literarum Regis Sueciae ad [...] cardinalem primatem Regni Poloniae 1703, k. 13.
 • 520 a Conclusum a Mtte 1702, k. 11-12.
 • 520 a Ordynans do Zygmunta Rybińskiego, k. 49.
 • 520 a List do posłów wielkopolskich XVIII w., k. 47-48.
 • 520 a Excerpt z Proiektu wielkopolskiego [...] ratione ich deputatów w Trybunale nieprzyiętych" XVIII w., k. 46.
 • 520 a Gazetka ze Lwowa, k. 45.
 • 520 a Gazetka z Warszawy 24 VII 17?? i z Memla 16 VII 17??, k. 44.
 • 520 a Desideria wielkiego maaistra maltańskiego y całego zakonu [...] do stanów Rzeczypospolitey" b.d. w sprawie ordynacji Ostrogskiej, k. 42-43.
 • 520 a Memoryał partykularnych krzywd od woysk [...] Cara [...] czynionych [...] podany, k. 40-41.
 • 520 a Gazetka z Benderu 2 V 17?? i z Kamieńca 15 V 17??, k. 38-39.
 • 520 a Gazetka z Poznania 25 VII 17??, k. 37.
 • 520 a Relacya audyencyey poselstwa tatarskiego w Rydzynie odprawioney 9 augusti, k. 35.
 • 520 a Copia listu cara [...] do [...] prymasa [...] 1708, k. 33-34.
 • 520 a Copia listu [...] Mężykowa do [...] hetmana polnego koronnego [Rzewuski Stanisław Mateusz ...] 1706, k. 31-32.
 • 520 a Rationes, które pugnant przeciwko traktatowi warszawskiemu A.Dni 1705 28 9bris zawartemu, k. 27-30.
 • 520 a Traktat ze Szwedami, k. 26.
 • 520 a Wiadomości z Warszawy 23 III 1704, k. 25v-26.
 • 520 a Kopia listu [...] kardynała do województw 1704, k. 25.
 • 520 a Kopia listu [...] marszałka konfederacji do województw 1704, k. 24.
 • 520 a Kopia listu [...] prymasa do wdztw pisanego [...] 1704, k. 23.
 • 520 a Copia literarum DD Confoederatorum ad SRMttem Sueciae [...] 1704, k. 22.
 • 520 a Nowiny z poczty warszawskiej, 3 V 1703, k. 20-21.
 • 520 a Propozycya Jego K. Mci przez [...] biskupa warmińskiego, kanclerza koronnego na walnej radzie dnia 16 marca miana w Malborku 1703, k. 18-19.
 • 520 a Okkurencye Warszawskie 1702-1703?, k. 2.
 • 520 a August II, Manifest o pospolitym ruszeniu 1702, k. 1.
 • 520 a Pogłówne zarządzone przez Szwedów dla miasta Krakowa 1702, k. 3.
 • 520 a Copia uniwersału króla szwedzkiego 1702, k. 4.
 • 520 a Lubomirski Hieronim Augustyn, Uniwersał o pobieraniu hiberny do Lwowa 1702, k. 5.
 • 530 d BPCim. 3142/3
 • 530 d Mf 6797
 • 530 d CD 101a/3
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a Tytus Działyński nabył ten rękopis w 1821 za pośrednictwem Edwarda Raczyńskiego od dawnego bibliotekarza Dominika Radziwiłła w Nieświeżu, Kajetana Kwiatkowskiego [zob. BK 307, BK 7459] d BK IX,208 w Kwiatkowski Kajetan (1769-1852) w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 600 a Caradas, Charles de d (1667-1703)
 • 600 a Denhoff, Stanisław Ernest c hetman polny litewski, wojewoda płocki d (ca 1673-1728)
 • 600 a Leszczyński, Rafał c podskarbi wielki koronny, starosta generalny wielkopolski d (1650-1703)
 • 600 a Menšikov, Aleksandr Danilovič d (1673-1729)
 • 600 a Rybiński, Jakub Zygmunt c wojewoda chełmiński d (?-1725)
 • 600 a Rzewuski, Stanisław Mateusz c hetman wielki koronny d (1662-1728)
 • 600 a Sapieha, Benedykt Paweł c podskarbi litewski d (?-1707)
 • 600 a Stenbock, Gustaw Otto c generał szwedzki d (1614-1685)
 • 600 a Szembek, Jan Sebastian c kanclerz wielki koronny d (?-1731)
 • 610 a Senat 18 w.
 • 611 a konfederacja 1704 r. warszawska
 • 650 a Traktat warszawski (1704)
 • 650 a Paszporty y 18 w.
 • 650 a Sądownictwo y 18 w.
 • 650 a Tatarzy y 18 w.
 • 650 a Ordynacja Ostrogska
 • 650 a Szwedzi y 18 w.
 • 650 a Wojsko y 18 w.
 • 651 a brzeskokujawskie woj. y 18 w.
 • 651 a Kraków (woj. małopolskie) y 18 w.
 • 651 a Łańcut (woj. podkarpackie) y 18 w.
 • 651 a Litwa y 18 w.
 • 651 a Malta
 • 651 a Poznań (woj. wielkopolskie) y 18 w.
 • 651 a Pułtusk (woj. mazowieckie) y 18 w.
 • 651 a Rosja y 18 w.
 • 651 a Rydzyna (pow. leszczyński, woj. wielkopolskie) y 18 w.
 • 651 a Sandomierz (woj. świętokrzyskie) y 18 w.
 • 651 a Szwecja y 18 w.
 • 651 a Warszawa (woj. mazowieckie) y 18 w.
 • 651 a Wielkopolska y 18 w.
 • 651 a Zamość (woj. lubelskie)
 • 653 a Bitwa 1703 r. pod Pułtuskiem
 • 700 a Załuski, Andrzej Chryzostom c biskup warmiński, kanclerz wielki koronny d (ca 1650-1711)
 • 700 a Reichenfeldt, Carol Gustav c gubernator Skanii
 • 700 a Radziejowski, Michał Stefan c (prymas Polski ; d 1645-1705)
 • 700 a Lubomirski, Hieronim Augustyn c kasztelan krakowski, hetman wielki koronny d (ca 1648-1706)
 • 700 a Karol b XII c (król Szwecji ; d 1682-1718)
 • 700 a August b II Mocny c (król Polski ; d 1670-1733)
 • 740 a List do posłów wielkopolskich XVIII w.
 • 740 a August II, Manifest o pospolitym ruszeniu 1702
 • 740 a Okkurencye Warszawskie 1702-1703?
 • 740 a Pogłówne zarządzone przez Szwedów dla miasta Krakowa 1702
 • 740 a Copia uniwersału króla szwedzkiego 1702
 • 740 a Lubomirski Hieronim Augustyn, Uniwersał o pobieraniu hiberny do Lwowa 1702
 • 740 a Kopia listu do [...] prymasa [Radziejowski Michał] od [...] referendarza koronnego [Szembek Jan] 1702
 • 740 a Copia responsu [...] prymasa na list [...] biskupa warmińskiego, kanclerza w. k. [Załuski Andrzej Chryzostom] [...] 1702
 • 740 a Przysięga Imciów P:P: Woyskowych 1702
 • 740 a Przysięga Im. P:P: hetmanów 1702
 • 740 a Conclusum a Mtte 1702
 • 740 a Copia literarum Regis Sueciae ad [...] cardinalem primatem Regni Poloniae 1703
 • 740 a Copia listu [...] prymasa konwokuiąc [...] senatorów" 1703 na 16 II do Warszawy
 • 740 a Copia uniwersału do woiewódctwa brzeskiego kuiawskiego 1703
 • 740 a Copia paszportu [...] Sapiehy" 1703
 • 740 a Copia literae [...] Steinbock ad civit; Zamosc 1703
 • 740 a August II, Pismo przeciwko konwokacji senatorów przez prymasa 1703
 • 740 a Propozycya Jego K. Mci przez [...] biskupa warmińskiego, kanclerza koronnego na walnej radzie dnia 16 marca miana w Malborku 1703
 • 740 a Nowiny z poczty warszawskiej, 3 V 1703
 • 740 a Copia literarum DD Confoederatorum ad SRMttem Sueciae [...] 1704
 • 740 a Kopia listu [...] prymasa do wdztw pisanego [...] 1704
 • 740 a Kopia listu [...] marszałka konfederacji do województw 1704
 • 740 a Kopia listu [...] kardynała do województw 1704
 • 740 a Wiadomości z Warszawy 23 III 1704
 • 740 a Traktat ze Szwedami
 • 740 a Rationes, które pugnant przeciwko traktatowi warszawskiemu A.Dni 1705 28 9bris zawartemu
 • 740 a Copia listu [...] Mężykowa do [...] hetmana polnego koronnego [Rzewuski Stanisław Mateusz ...] 1706
 • 740 a Copia listu cara [...] do [...] prymasa [...] 1708
 • 740 a Relacya audyencyey poselstwa tatarskiego w Rydzynie odprawioney 9 augusti
 • 740 a Gazetka z Poznania 25 VII 17??
 • 740 a Gazetka z Benderu 2 V 17?? i z Kamieńca 15 V 17??
 • 740 a Memoryał partykularnych krzywd od woysk [...] Cara [...] czynionych [...] podany
 • 740 a Desideria wielkiego maaistra maltańskiego y całego zakonu [...] do stanów Rzeczypospolitey
 • 740 a Gazetka z Warszawy 24 VII 17?? i z Memla 16 VII 17??
 • 740 a Gazetka ze Lwowa
 • 740 a Excerpt z Proiektu wielkopolskiego [...] ratione ich deputatów w Trybunale nieprzyiętych" XVIII w.
 • 740 a Ordynans do Zygmunta Rybińskiego
 • 852 j BK 01560/3 n 1
 • 999 d 18.11.23

Indeksy