Kolekcja korespondencji i akt z lat 1672-1698.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01596
 • Kopie: Mf 6568
 • Tytuł:
  • Korespondencja staropolska (1672-1698)
  • Kolekcja korespondencji i akt z lat 1672-1698.
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 105 k. 37x26 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Łac., franc., pol.
 • Zawartość:
  • Brulion listu nieznanego nadawcy do marszałka oszmiańskiego, k. 103.
  • Brulion listu nieznanego nadawcy do oboźnego wielkiego litewskiego (zapewne J. K. Wołłowicza) (b.d.), k. 103v.
  • List nieznanego nadawcy do nieokreślonych odbiorców, zawierający uwagi o sytuacji miądzynarodowej (ok. 1689), k. 104-105v.
  • List S. Małachowskiego zapewne do J. Małachowskiego (1685), k. 7-10v.
  • Listy S. Małachowskiego zapewne do J. Małachowskiego (1693-1694), k. 11-24v.
  • List S. Małachowskiego zapewne do J. Małachowskiego (brak końca) (1694), k. 25-26v.
  • Listy S. Małachowskiego do J. Małachowskiego (1696-1697), k. 27-33v.
  • Mowa dotycząca stosunków polsko-tureckich (1698), k. 34-35v.
  • List J. Małachowskiego do kapituły chełmińskiej (1677), k. 36-37v.
  • Listy J. Małachowskiego do bliżej nieokreślonego księcia (1690-1691), k. 38-39v.
  • List Karola XI do Jana III Sobieskiego (1679), k. 40-40v.
  • List J. Wielopolskiego do Jana III Sobieskiego (1679), k. 41-42v.
  • List J. Wielopolskiego do J. Małachowskiego (1685), k. 43-44v.
  • List M. K. Paca do Jana III Sobieskiego (1679), k. 45-46v.
  • List Jana III Sobieskiego do S. Jabłonowskiego (ok. 1680), k. 47-48v.
  • List Jana III Sobieskiego do S. Wierzbowskiego (1686), k. 49-50v.
  • List Jana III Sobieskiego do M. Radziejowskiego i jego odpowiedź (1691), k. 51-52v.
  • List Jana III Sobieskiego do J. Małachowskiego (1692), k. 53-54v.
  • Instructia J. Krolewskiey MCi na Seymik Przedseymowy (1685), k. 55-58v.
  • Respons JKMci PNM[iłościweg]o na Instructią woiewodztwa Wilenskiego [...] dany [...] 20 Miesiąca Marca Roku Panskiego 1687go., k. 59-60v.
  • List Stanów Pruskich do J. Małachowskiego (1680), k. 61-62v.
  • List zapewne J. S. Witwickiego do Jana III Sobieskiego (1680), k. 63-64v.
  • Relacya Audientij u Wezyra Sexta Septemb[ris] 1681, k. 65-66v.
  • List T. Ostrogskiej[?] do J. Małachowskiego (1682), k. 67-68v.
  • List z archiwum Kurii Rzymskiej do J. Małachowskiego (1684), k. 69-69v.
  • Prawdziwa Relatia otrzymanego Zwycięstwa na Woyskiem Tureckim mila od Granu d[ie] 16 Aug[usti] 1685 Anno, k. 70-71v.
  • List komesa Promnic do J. Małachowskiego (1686), k. 72-73v.
  • List J. S. Witwickiego do bliżej niezidentyfikowanego księcia (1686), k. 74-75v.
  • List F. Wielopolskiego do J. Małachowskiego (1688), k. 76-77v.
  • List Fryderyka elektora brandenburskiego do Jana Małachowskiego (1688), k. 78-79v.
  • Punkta traktatu tureckiego z Cesarzem Austryjackim w Wiedniu r 1689 zawarte[go], k. 79a.
  • K. 79av. czysta.
  • Puncta Traktatow Tureckich z Cesarzem Jmcią Chrześcijanskim" (1689), k. 80.
  • Rachunki, k. 80v, 80av.
  • Nowiny zagraniczne z r. 1757, k. 80a.
  • Na Propistią Posła Tatarskiego 1693. Discurs do Consideratiey kazdemu potrzebny, k. 81-85.
  • K. 85v.-87v. czyste.
  • Proiekt do Instructiey na Seym warszawski [...] na Seymiku Opatowskim Anno 1693 dany, k. 87-88v.
  • List K. K. Brzostowskiego do J. Małachowskiego (1694), k. 89-90v.
  • Listy F. Potockiego do J. Małachowskiego (1694-1695), k. 91-93v.
  • List Marii Kazimiery do A. Małachowskiej (1695), k. 94-95v.
  • List Marii Kazimiery do ksieni i ciotki (bliżej nieznanej) (27 V, b. r.);, k. 96-96v.
  • List S. Dąmbskiego do B. P. Sapiehy (1696), k. 97-98v.
  • List S. Dąmbskiego do M. Radziejowskiego (1696), k. 99-101v.
  • List K. Sapiehy na sejmik wileński (1696), k. 102-102v.
  • List S. Małachowskiego do J. Małachowskiego (1672), k. 1-2v.
  • List S. Małachowskiego do nieznanego odbiorcy (1691), k. 3-4v.
  • Relacja o bitwie pod Parkanami (1683), k. 5-6v.
 • Proweniencja: Ze zbioru B. H. Szaniawskiego?
 • Hasła przedmiotowe:
  • Brzostowski, Konstanty Kazimierz bp smoleński, wileński (1644-1722)
  • Dąmbski, Stanisław Kazimierz bp chełmski, płocki, kujawski (ca 1638-1700)
  • Fryderyk I (król Prus ; 1657-1713)
  • Jabłonowski, Stanisław Jan klan krakowski, hetman w. kor. (1634-1702)
  • Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696)
  • Karol XI (król Szwecji ; 1655-1697)
  • Kozłowska-Studnicka, Janina (1890-1971)
  • Leopold I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1640-1705)
  • Małachowska, Aleksandra 17 w.
  • Małachowski, Jan bp krakowski, referendarz, podkanclerzy kor. (1623-1699)
  • Małachowski, Stanisław wda kaliski, poznański (1659-1699)
  • Maria Kazimiera (królowa Polski ; 1641-1716)
  • Pac, Michał Kazimierz wda wileński, hetman w. lit. (1624-1682)
  • Potocki, Feliks Kazimierz wda sieradzki, krakowski, hetman w. kor. (1630-1702)
  • Promnitz
  • Radziejowski, Michał (prymas Polski ; 1641-1705)
  • Sapieha, Benedykt Paweł podskarbi lit. (?-1707)
  • Sapieha, Kazimierz Jan Paweł wda wileński, hetman w. lit. (ca 1642-1720)
  • Wielopolski, Franciszek starosta generalny krakowski (1658-1732)
  • Wielopolski, Jan kanclerz w. kor. (1630-1668)
  • Wierzbowski, Stefan bp poznański (1620-1687)
  • Witwicki, Jan Stanisław bp kijowski, łucki, poznański (1630-1698)
  • Wołłowicz, Jan Kazimierz oboźny w. lit. (?-1707)
  • Kapituła chełmińska
  • Sejmik (1693) opatowski
  • Sejmik (1696) wileński
  • Stany Pruskie
  • Kościół katolicki 17 w.
  • Kościół a Państwo 16-17 w.
  • Parlament 17 w.
  • Korespondencja dyplomatyczna 17 w.
  • Korespondencja polityczna 17 w.
  • Tatarzy
  • Bitwa 1683 r. pod Parkanami
  • Publicystyka 17 w.
  • Listy 17 w.
  • Mowy 17 w.
  • Austria a Turcja
  • Prusy 17 w.
  • Prusy Królewskie 17 w.
  • Šturovo (Słowacja)
  • Turcja 17 w.
  • Watykan 17 w.
 • Uwagi:
  • Pismo wielu rąk.
  • Różne formaty zebranych akt.
  • Niektóre akta znajdują się w ochronnych obwolutach pap.; część tych obwolut pozostaje obecnie pusta. K. z podwojoną pag.: k. 79-79a, 80-80a
  • Rękopis opracowywała Janina Kozłowska-Studnicka, która część akt wydzieliła i prawdopodobnie przeniosła do Archiwum Zarębów. W trakcie obecnego opracowywania wydzielono sporządzone przez J. Studnicką fiszki z krótkimi regestami niektórych listów i umieszczono w odrębnej kopercie, dołączonej do rękopisu.

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 130 %a Kolekcja
 • 243 %a Korespondencja staropolska (1672-1698)
 • 245 %a Kolekcja korespondencji i akt z lat 1672-1698.
 • 246 %a Akta do panowania Sobieskiego [listy, instrukcje, relacje]. %g tyt. z dawnego inw.
 • 250 %a oryg., kop.
 • 260 %c 17 w.
 • 300 %a 105 k. %c 37x26 cm i mn.
 • 340 %a Pergamin (częściowo) %d Rkps %e luźne
 • 500 %a Pismo wielu rąk.
 • 500 %a Różne formaty zebranych akt.
 • 500 %a Niektóre akta znajdują się w ochronnych obwolutach pap.; część tych obwolut pozostaje obecnie pusta. %a K. z podwojoną pag.: k. 79-79a, 80-80a
 • 500 %a Rękopis opracowywała Janina Kozłowska-Studnicka, która część akt wydzieliła i prawdopodobnie przeniosła do Archiwum Zarębów. W trakcie obecnego opracowywania wydzielono sporządzone przez J. Studnicką fiszki z krótkimi regestami niektórych listów i umieszczono w odrębnej kopercie, dołączonej do rękopisu.
 • 520 %a Brulion listu nieznanego nadawcy do marszałka oszmiańskiego, k. 103.
 • 520 %a Brulion listu nieznanego nadawcy do oboźnego wielkiego litewskiego (zapewne J. K. Wołłowicza) (b.d.), k. 103v.
 • 520 %a List nieznanego nadawcy do nieokreślonych odbiorców, zawierający uwagi o sytuacji miądzynarodowej (ok. 1689), k. 104-105v.
 • 520 %a List S. Małachowskiego zapewne do J. Małachowskiego (1685), k. 7-10v.
 • 520 %a Listy S. Małachowskiego zapewne do J. Małachowskiego (1693-1694), k. 11-24v.
 • 520 %a List S. Małachowskiego zapewne do J. Małachowskiego (brak końca) (1694), k. 25-26v.
 • 520 %a Listy S. Małachowskiego do J. Małachowskiego (1696-1697), k. 27-33v.
 • 520 %a Mowa dotycząca stosunków polsko-tureckich (1698), k. 34-35v.
 • 520 %a List J. Małachowskiego do kapituły chełmińskiej (1677), k. 36-37v.
 • 520 %a Listy J. Małachowskiego do bliżej nieokreślonego księcia (1690-1691), k. 38-39v.
 • 520 %a List Karola XI do Jana III Sobieskiego (1679), k. 40-40v.
 • 520 %a List J. Wielopolskiego do Jana III Sobieskiego (1679), k. 41-42v.
 • 520 %a List J. Wielopolskiego do J. Małachowskiego (1685), k. 43-44v.
 • 520 %a List M. K. Paca do Jana III Sobieskiego (1679), k. 45-46v.
 • 520 %a List Jana III Sobieskiego do S. Jabłonowskiego (ok. 1680), k. 47-48v.
 • 520 %a List Jana III Sobieskiego do S. Wierzbowskiego (1686), k. 49-50v.
 • 520 %a List Jana III Sobieskiego do M. Radziejowskiego i jego odpowiedź (1691), k. 51-52v.
 • 520 %a List Jana III Sobieskiego do J. Małachowskiego (1692), k. 53-54v.
 • 520 %a Instructia J. Krolewskiey MCi na Seymik Przedseymowy (1685), k. 55-58v.
 • 520 %a Respons JKMci PNM[iłościweg]o na Instructią woiewodztwa Wilenskiego [...] dany [...] 20 Miesiąca Marca Roku Panskiego 1687go., k. 59-60v.
 • 520 %a List Stanów Pruskich do J. Małachowskiego (1680), k. 61-62v.
 • 520 %a List zapewne J. S. Witwickiego do Jana III Sobieskiego (1680), k. 63-64v.
 • 520 %a Relacya Audientij u Wezyra Sexta Septemb[ris] 1681, k. 65-66v.
 • 520 %a List T. Ostrogskiej[?] do J. Małachowskiego (1682), k. 67-68v.
 • 520 %a List z archiwum Kurii Rzymskiej do J. Małachowskiego (1684), k. 69-69v.
 • 520 %a Prawdziwa Relatia otrzymanego Zwycięstwa na Woyskiem Tureckim mila od Granu d[ie] 16 Aug[usti] 1685 Anno, k. 70-71v.
 • 520 %a List komesa Promnic do J. Małachowskiego (1686), k. 72-73v.
 • 520 %a List J. S. Witwickiego do bliżej niezidentyfikowanego księcia (1686), k. 74-75v.
 • 520 %a List F. Wielopolskiego do J. Małachowskiego (1688), k. 76-77v.
 • 520 %a List Fryderyka elektora brandenburskiego do Jana Małachowskiego (1688), k. 78-79v.
 • 520 %a Punkta traktatu tureckiego z Cesarzem Austryjackim w Wiedniu r 1689 zawarte[go], k. 79a.
 • 520 %a K. 79av. czysta.
 • 520 %a Puncta Traktatow Tureckich z Cesarzem Jmcią Chrześcijanskim" (1689), k. 80.
 • 520 %a Rachunki, k. 80v, 80av.
 • 520 %a Nowiny zagraniczne z r. 1757, k. 80a.
 • 520 %a Na Propistią Posła Tatarskiego 1693. Discurs do Consideratiey kazdemu potrzebny, k. 81-85.
 • 520 %a K. 85v.-87v. czyste.
 • 520 %a Proiekt do Instructiey na Seym warszawski [...] na Seymiku Opatowskim Anno 1693 dany, k. 87-88v.
 • 520 %a List K. K. Brzostowskiego do J. Małachowskiego (1694), k. 89-90v.
 • 520 %a Listy F. Potockiego do J. Małachowskiego (1694-1695), k. 91-93v.
 • 520 %a List Marii Kazimiery do A. Małachowskiej (1695), k. 94-95v.
 • 520 %a List Marii Kazimiery do ksieni i ciotki (bliżej nieznanej) (27 V, b. r.);, k. 96-96v.
 • 520 %a List S. Dąmbskiego do B. P. Sapiehy (1696), k. 97-98v.
 • 520 %a List S. Dąmbskiego do M. Radziejowskiego (1696), k. 99-101v.
 • 520 %a List K. Sapiehy na sejmik wileński (1696), k. 102-102v.
 • 520 %a List S. Małachowskiego do J. Małachowskiego (1672), k. 1-2v.
 • 520 %a List S. Małachowskiego do nieznanego odbiorcy (1691), k. 3-4v.
 • 520 %a Relacja o bitwie pod Parkanami (1683), k. 5-6v.
 • 530 %d Mf 6568
 • 541 %c st. zas.
 • 545 %a Na k. 49-50v. znajduje się list króla do nominata arcybiskupa gnieźnieńskiego (Stefana Wierzbowskiego) datowany 12.VI 1686 r. W rzeczywistości S. Wierzbowski nie uzyskał prowizji papieskiej na arcybiskupstwo.
 • 546 %a Łac., franc., pol.
 • 561 %a Ze zbioru B. H. Szaniawskiego? %d BK IX, 244 %w Szaniawski Bolesław Henryk
 • 600 %a Brzostowski, Konstanty Kazimierz %c bp smoleński, wileński %d (1644-1722)
 • 600 %a Dąmbski, Stanisław Kazimierz %c bp chełmski, płocki, kujawski %d (ca 1638-1700)
 • 600 %a Fryderyk %b I %c (król Prus ; %d 1657-1713)
 • 600 %a Jabłonowski, Stanisław Jan %c klan krakowski, hetman w. kor. %d (1634-1702)
 • 600 %a Jan %b III Sobieski %c (król Polski ; %d 1629-1696)
 • 600 %a Karol %b XI %c (król Szwecji ; %d 1655-1697)
 • 600 %a Kozłowska-Studnicka, Janina %d (1890-1971)
 • 600 %a Leopold %b I %c (cesarz rzymsko-niemiecki ; %d 1640-1705)
 • 600 %a Małachowska, Aleksandra %e 17 w.
 • 600 %a Małachowski, Jan %c bp krakowski, referendarz, podkanclerzy kor. %d (1623-1699)
 • 600 %a Małachowski, Stanisław %c wda kaliski, poznański %d (1659-1699)
 • 600 %a Maria Kazimiera %c (królowa Polski ; %d 1641-1716)
 • 600 %a Pac, Michał Kazimierz %c wda wileński, hetman w. lit. %d (1624-1682)
 • 600 %a Potocki, Feliks Kazimierz %c wda sieradzki, krakowski, hetman w. kor. %d (1630-1702)
 • 600 %a Promnitz
 • 600 %a Radziejowski, Michał %c (prymas Polski ; %d 1641-1705)
 • 600 %a Sapieha, Benedykt Paweł %c podskarbi lit. %d (?-1707)
 • 600 %a Sapieha, Kazimierz Jan Paweł %c wda wileński, hetman w. lit. %d (ca 1642-1720)
 • 600 %a Wielopolski, Franciszek %c starosta generalny krakowski %d (1658-1732)
 • 600 %a Wielopolski, Jan %c kanclerz w. kor. %d (1630-1668)
 • 600 %a Wierzbowski, Stefan %c bp poznański %d (1620-1687)
 • 600 %a Witwicki, Jan Stanisław %c bp kijowski, łucki, poznański %d (1630-1698)
 • 600 %a Wołłowicz, Jan Kazimierz %c oboźny w. lit. %d (?-1707)
 • 610 %a Kapituła chełmińska
 • 610 %a Sejmik (1693) opatowski
 • 610 %a Sejmik (1696) wileński
 • 610 %a Stany Pruskie
 • 650 %a Kościół katolicki %y 17 w.
 • 650 %a Kościół %x a Państwo %y 16-17 w.
 • 650 %a Parlament %y 17 w.
 • 650 %a Korespondencja dyplomatyczna %y 17 w.
 • 650 %a Korespondencja polityczna %y 17 w.
 • 650 %a Tatarzy
 • 650 %a Bitwa 1683 r. pod Parkanami
 • 650 %a Publicystyka %y 17 w.
 • 650 %a Listy %y 17 w.
 • 650 %a Mowy %y 17 w.
 • 651 %a Austria %x a Turcja
 • 651 %a Prusy %y 17 w.
 • 651 %a Prusy Królewskie %y 17 w.
 • 651 %a Šturovo (Słowacja)
 • 651 %a Turcja %y 17 w.
 • 651 %a Watykan %y 17 w.
 • 740 %a Listy S. Małachowskiego do
 • 740 %a Proiekt do Instructiey na Seym warszawski na Seymiku Opatowskim Anno 1693 dany
 • 740 %a Na Propositią Posła Tatarskiego 1693. |Discurs do Consideratiey kazdemu potrzebny
 • 740 %a Puncta Traktatow Tureckich z Cesarzem Jmcią Chrześcijańskim 1689
 • 740 %a Punkta traktatu tureckiego z Cesarzem Austryjackim w Wiedniu r 1689 zawartego tylko tyt.
 • 740 %a Prawdziwa Relatia otrzymanego Zwycięstwa na Woyskiem Tureckim mila od Granu die 16 Augusti 1685
 • 740 %a Relacya Audienty u Wezyra Sexta Septembris 1681
 • 740 %a Respons JKMci PNMiłościwego na Instructią woiewodztwa Wilenskiego dany 20 Marca 1687go.
 • 740 %a Instructia J. Krolewskiey MCi na Seymik Przedseymowy 1685
 • 740 %a Mowa dotycząca stosunków polsko-tureckich 1698
 • 740 %a Relacja o bitwie pod Parkanami 1683 brak początku
 • 740 %a Na Propistią Posła Tatarskiego 1693. Discurs do Consideratiey kazdemu potrzebny
 • 740 %a Prawdziwa Relatia otrzymanego Zwycięstwa na Woyskiem Tureckim mila od GRanu die 16 Augusti 1685 Anno
 • 852 %j BK 01596
 • 920 %b pieczęć opłatkowa
 • 999 %d 19.04.04

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 01596