"Jan III (Sobieski 1674-1696). Sprawy publiczne"

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 01559
 • Kopie: Mf 6794
 • Tytuł:
  • Kolekcja akt i korespondencji z lat 1674-1696.
  • "Jan III (Sobieski 1674-1696). Sprawy publiczne"
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 110 k. 36x24 cm i mn.
 • Oprawa: luźne
 • Język: Łac., franc., pol., ruski, włoski
 • Zawartość:
  • List J. Krajskiego do Ludwiki Karoli 1681 k. 39-40v.
  • Tytuł k. 1 k. 1v. czysta "Po Tytułach" 1672 (dot. rozejmu Andruszowskiego) k. 2-3v.
  • List J. Sobieskiego do A. Olszowskiego 1672 k. 4-5v.
  • "Acta Conuocationis Varsauien[sis]" 1674 k. 6-19v.
  • List Jana III Sobieskiego do F. Szembeka 1674 k. 20-21v.
  • Nominacja J. I. Leszczyńskiego na podczaszego koronnego 1676 k. 22-23v.
  • Zgoda na cesję dzierżawionych dóbr na rzecz syna dla K. A. Nowickiego 1676 k. 24-24v.
  • Zgoda J. Sobieskiego na dzierżawę dóbr Lignowy przez W. Denhoffa 1677 k. 25-26v.
  • Przywilej na papiernię w Nowym Mieście Warszawie 1679 k. 27-30v.
  • Przywilej dla K. A. Nowickiego 1679 k. 31-32v.
  • List J. Sobieskiego do F. Szembeka 1680 k. 33-34v.
  • List Fryderyka Wilhelma do Ziem Pruskich 1681 k. 35-38v.
  • List J. Sobieskiego do A. Kochańskiego 1682 k. 41-42v.
  • Nominacja na urząd chorążego mińskiego dla Uniechowskiego 1684 k. 43-46v.
  • List J. Sobieskiego do F. Szembeka 1684 k. 47-48v.
  • List J. Sobieskiego do K. J. Puchalskiego 1686 k. 49-50
  • Postanowienie o karze banicji dla Młockiego 1686 k. 51-52v.
  • "Regestr Niewolnikow posłanych ze Stryia do Żołkwi [...]" 1686 oraz "Connotata[?]" k. 53-54v.
  • "Mowa Jm pana Jana Odrowąża Pieniążka woiewody Sieradzkiego in Senatus Consilio w Grodnie d[ie] 18 Martij, A[nn]o 1688"; nosi sygn.: "N. 102" k. 55-62v.
  • List J. Sobieskiego do S. Szembeka 1688 k. 63-64v.
  • Listy J. Sobieskiego do F. Szembeka 1689-1690 k. 65-68v.
  • List J. Sobieskiego do K. Radziwiłła 1690 k. 69-70v.
  • List Marii Kazimiery do H. A. Lubomirskiego 1692 k. 71-72v.
  • "Copia listu K Jmci Zapraszaiąc ad Consilium de tractanda pace, IchmmPP Senatorow" 1692 k. 73-73v.
  • "Copia Nomina[ti]onis ad Cardinalatum a S[erenissi]mo Rege" 1692 k. 74-74v.
  • Listy J. Sobieskiego do F. Szembeka 1692 k. 75-78v.
  • Listy A. Zamoyskiej do D. Winklera 1693 k. 79-82v.
  • List Sokołowskiego do R. Leszczyńskiego 1695 k. 83-84v.
  • List H. A. Lubomirskiego do J. Halbzgotta 1696 k. 85-86v.
  • List R. Leszczyńskiego do J. Sobieskiego b.d. k. 87-88v.
  • Przywilej na starostwo mińskie dla K. Uniechowskiego 1673 k. 89-90v.
  • "Relatio [...] Georgii Albrechti Denhoff [...]" b. d. k. 91-92
  • "Punctum o Woysku y Regimentach ex Senats Consilio" 1676 k. 93-94v.
  • List J. Sobieskiego do M. K. Radziwiłła 1675? k. 95-96v.
  • Nieokreślony tekst dotyczący sytuacji politycznej 1683 k. 97-100v.
  • "Relazione data dal Patre Giosefantonio da Micigliano ex Prouinciale [...] assistente negl' ultiminouegiorni dell infermita, e morte dell' Altera Reale di Allessandro Principe di Polonia, e del Gran Ducato di Lituania" b. d. k. 101-104v.
  • "Connotacya Summ Hibernowych [...]" 1690 k. 105-105v.
  • K. 106-106v. czyste.
  • "In Vindicata[m] armis Ser[enissi]mi Joannis III Poloniarum Regis Ukrainam 1675 Poematon" k. 107-111v.
 • Proweniencja:
  • Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
  • "Dar St. Paczyńskiej[?]" - [rkps k. 22-23]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Aleksander Benedykt Sobieski (królewicz polski ; 1677-1714)
  • Denhoff, Jerzy Albrecht kanclerz w. kor., bp krakowski (1640-1702)
  • Denhoff, Władysław wda pomorski (1639-1683)
  • Fryderyk Wilhelm (elektor brandenburski ; 1620-1688)
  • Halbzgott Jan, duchowny protestancki superintendent Rzeczypospolitej
  • Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696)
  • Kochański, Adam Adamandus (1631-1700)
  • Krajski[?], Jan Krzysztof duchowny protestancki superintendent podlaski i brzeski
  • Leszczyński, Jan Ignacy sta ostrzeszowski, podczaszy kor. (?-1696/1697)
  • Leszczyński, Rafał podskarbi w. kor., sta gen. wielkopolski (1650-1703)
  • Lubomirski, Hieronim Augustyn klan krakowski, hetman w. kor. ok. (1647-1706)
  • Ludwika Karolina (księżna neuburska ; 1667-1695)
  • Maria Kazimiera (królowa Polski ; 1641-1716)
  • Micigliano da Giosefantonio gwardian kapucynów
  • Młocki
  • Nowicki, Krzysztof Albrecht
  • Nowicki, Stanisław Krzysztof syn Krzysztofa Albrechta
  • Olszowski, Andrzej (prymas Polski i Litwy ; 1621-1677)
  • Pieniążek, Jan Chryzostom sta oświęcimski, wda sieradzki (ca 1630-ca 1712)
  • Puchalski, Kazimierz Julian pisarz dekretowy lit., podstoli miński, sekretarz królewski (?-1692)
  • Radziwiłł, Karol Stanisław kanclerz w. lit. (1669-1719)
  • Radziwiłł, Michał Kazimierz wda wileński, hetman polny lit. (1635-1680)
  • Sokołowski marszałek koła rycerskiego województw kujawskich
  • Szembek, Franciszek sta biecki, klan sanocki, kamieniecki (?-1693)
  • Szembek, Stanisław (prymas Polski ; 1650-1721)
  • Uniechowski, Karol chorąży i sta miński
  • Winkler, Dominik pisarz skarbowy
  • Zamoyska, Anna
  • Akta 17 w.
  • Korespondencja polityczna 17 w.
  • Protestantyzm 17 w.
  • Listy 17 w.
  • Mowy 17 w.
  • Poezja 17 w.
  • Brandenburgia 17 w.
  • Prusy Królewskie 17 w.
  • Warszawa (woj. mazowieckie) 17 w.
 • Uwagi:
  • Papier zniszczony z licznymi ubytkami. Akta na k. 43-46v., 67-68v., 77-78v. do konserwacji i sklejenia (obecnie we fragmentach).
  • Akta porządkowała w latach 1951-1957 Janina Kozłowska-Studnicka, dokonując wielu przemieszczeń akt. W 1960 r. dodano obecne k. 22-23v.
  • Różne wymiary zebranych akt, pismo wielu rąk.
 • Opracowania: Olszewski Henryk, Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 8 (1963) s. 172

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Kolekcja
 • 240 a Kolekcja akt i korespondencji z lat 1674-1696.
 • 245 a "Jan III (Sobieski 1674-1696). Sprawy publiczne"
 • 246 a Akta do panowania Jana III [1674-1696]. g tyt. z dawnego inw.
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 17 w.
 • 300 a 110 k. c 36x24 cm i mn.
 • 340 d rkps e luźne
 • 500 a Papier zniszczony z licznymi ubytkami. Akta na k. 43-46v., 67-68v., 77-78v. do konserwacji i sklejenia (obecnie we fragmentach).
 • 500 a Akta porządkowała w latach 1951-1957 Janina Kozłowska-Studnicka, dokonując wielu przemieszczeń akt. W 1960 r. dodano obecne k. 22-23v.
 • 500 a Różne wymiary zebranych akt, pismo wielu rąk.
 • 520 a List J. Krajskiego do Ludwiki Karoli 1681 k. 39-40v.
 • 520 a Tytuł k. 1 k. 1v. czysta "Po Tytułach" 1672 (dot. rozejmu Andruszowskiego) k. 2-3v.
 • 520 a List J. Sobieskiego do A. Olszowskiego 1672 k. 4-5v.
 • 520 a "Acta Conuocationis Varsauien[sis]" 1674 k. 6-19v.
 • 520 a List Jana III Sobieskiego do F. Szembeka 1674 k. 20-21v.
 • 520 a Nominacja J. I. Leszczyńskiego na podczaszego koronnego 1676 k. 22-23v.
 • 520 a Zgoda na cesję dzierżawionych dóbr na rzecz syna dla K. A. Nowickiego 1676 k. 24-24v.
 • 520 a Zgoda J. Sobieskiego na dzierżawę dóbr Lignowy przez W. Denhoffa 1677 k. 25-26v.
 • 520 a Przywilej na papiernię w Nowym Mieście Warszawie 1679 k. 27-30v.
 • 520 a Przywilej dla K. A. Nowickiego 1679 k. 31-32v.
 • 520 a List J. Sobieskiego do F. Szembeka 1680 k. 33-34v.
 • 520 a List Fryderyka Wilhelma do Ziem Pruskich 1681 k. 35-38v.
 • 520 a List J. Sobieskiego do A. Kochańskiego 1682 k. 41-42v.
 • 520 a Nominacja na urząd chorążego mińskiego dla Uniechowskiego 1684 k. 43-46v.
 • 520 a List J. Sobieskiego do F. Szembeka 1684 k. 47-48v.
 • 520 a List J. Sobieskiego do K. J. Puchalskiego 1686 k. 49-50
 • 520 a Postanowienie o karze banicji dla Młockiego 1686 k. 51-52v.
 • 520 a "Regestr Niewolnikow posłanych ze Stryia do Żołkwi [...]" 1686 oraz "Connotata[?]" k. 53-54v.
 • 520 a "Mowa Jm pana Jana Odrowąża Pieniążka woiewody Sieradzkiego in Senatus Consilio w Grodnie d[ie] 18 Martij, A[nn]o 1688"; nosi sygn.: "N. 102" k. 55-62v.
 • 520 a List J. Sobieskiego do S. Szembeka 1688 k. 63-64v.
 • 520 a Listy J. Sobieskiego do F. Szembeka 1689-1690 k. 65-68v.
 • 520 a List J. Sobieskiego do K. Radziwiłła 1690 k. 69-70v.
 • 520 a List Marii Kazimiery do H. A. Lubomirskiego 1692 k. 71-72v.
 • 520 a "Copia listu K Jmci Zapraszaiąc ad Consilium de tractanda pace, IchmmPP Senatorow" 1692 k. 73-73v.
 • 520 a "Copia Nomina[ti]onis ad Cardinalatum a S[erenissi]mo Rege" 1692 k. 74-74v.
 • 520 a Listy J. Sobieskiego do F. Szembeka 1692 k. 75-78v.
 • 520 a Listy A. Zamoyskiej do D. Winklera 1693 k. 79-82v.
 • 520 a List Sokołowskiego do R. Leszczyńskiego 1695 k. 83-84v.
 • 520 a List H. A. Lubomirskiego do J. Halbzgotta 1696 k. 85-86v.
 • 520 a List R. Leszczyńskiego do J. Sobieskiego b.d. k. 87-88v.
 • 520 a Przywilej na starostwo mińskie dla K. Uniechowskiego 1673 k. 89-90v.
 • 520 a "Relatio [...] Georgii Albrechti Denhoff [...]" b. d. k. 91-92
 • 520 a "Punctum o Woysku y Regimentach ex Senats Consilio" 1676 k. 93-94v.
 • 520 a List J. Sobieskiego do M. K. Radziwiłła 1675? k. 95-96v.
 • 520 a Nieokreślony tekst dotyczący sytuacji politycznej 1683 k. 97-100v.
 • 520 a "Relazione data dal Patre Giosefantonio da Micigliano ex Prouinciale [...] assistente negl' ultiminouegiorni dell infermita, e morte dell' Altera Reale di Allessandro Principe di Polonia, e del Gran Ducato di Lituania" b. d. k. 101-104v.
 • 520 a "Connotacya Summ Hibernowych [...]" 1690 k. 105-105v.
 • 520 a K. 106-106v. czyste.
 • 520 a "In Vindicata[m] armis Ser[enissi]mi Joannis III Poloniarum Regis Ukrainam 1675 Poematon" k. 107-111v.
 • 530 d Mf 6794
 • 541 c c d 1960
 • 546 a Łac., franc., pol., ruski, włoski
 • 561 a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego d BK IX 207 d N. 102 (fragm. rkpsu) w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 561 a "Dar St. Paczyńskiej[?]" - [rkps k. 22-23] w Paczyńska St. (fragm. rkpsu)
 • 581 a Olszewski Henryk, Materiały do dziejów polskiego parlamentaryzmu w rękopisach Biblioteki Kórnickiej, "Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej", z. 8 (1963) s. 172
 • 600 a Aleksander Benedykt Sobieski c (królewicz polski ; d 1677-1714)
 • 600 a Denhoff, Jerzy Albrecht c kanclerz w. kor., bp krakowski d (1640-1702)
 • 600 a Denhoff, Władysław c wda pomorski d (1639-1683)
 • 600 a Fryderyk Wilhelm c (elektor brandenburski ; d 1620-1688)
 • 600 a Halbzgott Jan, duchowny protestancki superintendent Rzeczypospolitej
 • 600 a Jan b III Sobieski c (król Polski ; d 1629-1696)
 • 600 a Kochański, Adam Adamandus d (1631-1700)
 • 600 a Krajski[?], Jan Krzysztof c duchowny protestancki superintendent podlaski i brzeski
 • 600 a Leszczyński, Jan Ignacy c sta ostrzeszowski, podczaszy kor. d (?-1696/1697)
 • 600 a Leszczyński, Rafał c podskarbi w. kor., sta gen. wielkopolski d (1650-1703)
 • 600 a Lubomirski, Hieronim Augustyn c klan krakowski, hetman w. kor. ok. d (1647-1706)
 • 600 a Ludwika Karolina c (księżna neuburska ; d 1667-1695)
 • 600 a Maria Kazimiera c (królowa Polski ; d 1641-1716)
 • 600 a Micigliano da Giosefantonio c gwardian kapucynów
 • 600 a Młocki
 • 600 a Nowicki, Krzysztof Albrecht
 • 600 a Nowicki, Stanisław Krzysztof c syn Krzysztofa Albrechta
 • 600 a Olszowski, Andrzej c (prymas Polski i Litwy ; d 1621-1677)
 • 600 a Pieniążek, Jan Chryzostom c sta oświęcimski, wda sieradzki d (ca 1630-ca 1712)
 • 600 a Puchalski, Kazimierz Julian c pisarz dekretowy lit., podstoli miński, sekretarz królewski d (?-1692)
 • 600 a Radziwiłł, Karol Stanisław c kanclerz w. lit. d (1669-1719)
 • 600 a Radziwiłł, Michał Kazimierz c wda wileński, hetman polny lit. d (1635-1680)
 • 600 a Sokołowski c marszałek koła rycerskiego województw kujawskich
 • 600 a Szembek, Franciszek c sta biecki, klan sanocki, kamieniecki d (?-1693)
 • 600 a Szembek, Stanisław c (prymas Polski ; d 1650-1721)
 • 600 a Uniechowski, Karol c chorąży i sta miński
 • 600 a Winkler, Dominik c pisarz skarbowy
 • 600 a Zamoyska, Anna
 • 650 a Akta y 17 w.
 • 650 a Korespondencja polityczna y 17 w.
 • 650 a Protestantyzm y 17 w.
 • 650 a Listy y 17 w.
 • 650 a Mowy y 17 w.
 • 650 a Poezja y 17 w.
 • 651 a Brandenburgia y 17 w.
 • 651 a Prusy Królewskie y 17 w.
 • 651 a Warszawa (woj. mazowieckie) y 17 w.
 • 710 a Senat 1688
 • 710 a Sejm 1674 Warszawa
 • 740 a Przywilej na starostwo mińskie dla Uniechowskiego Karola 1673
 • 740 a Po Tytułach 1672
 • 740 a Listy Jana III Sobieskiego króla Polski do
 • 740 a Acta Conuocationis Varsauiensis 1674
 • 740 a List Sokołowskiego do Leszczyńskiego Rafała podskarbiego w. kor. 1695
 • 740 a List Lubomirskiego Hieronima Augustyna hetmana w. kor. do Halbzgotta Jana 1696
 • 740 a List Leszczyńskiego Rafała podskarbiego w. kor. do Jana III Sobieskiego
 • 740 a Relatio Georgii Albrechti Denhoff
 • 740 a Punctum o Woysku y Regimentach ex Senatus Consilio 1676
 • 740 a Nieokreślony tekst dotyczący sytuacji politycznej 1683
 • 740 a Relazione data dal Patre Giosefantonio da Micigliano dell infermita, e morte dell' Altera Reale di Allessandro Principe di Polonia
 • 740 a Connotacya Summ Hibernowych 1690
 • 740 a In Vindicatam armis Serenissimi Joannis III Poloniarum Regis Ukrainam 1675 Poematon
 • 740 a Nominacja Leszczyńskiego Jana Ignacego na podczaszego koronnego 1676
 • 740 a Zgoda na cesję dzierżawionych dóbr na rzecz syna dla Nowickiego Krzysztofa Albrechta 1676
 • 740 a Zgoda Jana III Sobieskiego na dzierżawę dóbr Lignowy przez Władysława Denhoffa 1677
 • 740 a Przywilej na papiernię w Nowym Mieście Warszawie 1679
 • 740 a Przywilej dla Nowickiego Krzysztofa Albrechta 1679
 • 740 a List Fryderyka Wilhelma do Ziem Pruskich 1681
 • 740 a List Krajskiego Jana Krzysztofa do Ludwiki Karoliny z Radziwiłłów 1681
 • 740 a Nominacja na urząd chorążego mińskiego dla Uniechowskiego 1684
 • 740 a Postanowienie o karze banicji dla Młockiego 1686
 • 740 a Regestr Niewolnikow posłanych ze Stryia do Żołkwi 1686 oraz |Connotata?
 • 740 a Mowa Pieniążka Jana Odrowąża wdy sieradzkiego in Senatus Consilio w Grodnie 1688
 • 740 a Listy do Szembeka Franciszka klana kamienieckiego
 • 740 a List Marii Kazimiery do Lubomirskiego Hieronima Augustyna hetmana w. kor. 1692
 • 740 a Nominatio ad Cardinalatum a Serenissimo Rege 1692
 • 740 a Listy Zamoyskiej Anny do Winklera Dominika 1693
 • 852 j BK 01559
 • 920 b pieczęcie lakowe i opłatkowe
 • 999 d 19.04.18

Indeksy