"Instrukcya z potrzebnemi Przestrogami JW JP[an]u Jerzemu Mniszchowi Podkomorzemu Litt[ewskiem]u Wyiezdzaiącemu do Cudzych Krajów przy pożegnaniu z Benedykcyą Oycowską dana ado pilney Uwagi i Obserwy Zalecona od JW Jmci pana Jozefa Mnischa Marsałka W. Kor."

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00925
 • Kopie: Mf 1721
 • Tytuł:
  • Silva rerum z drugiej poł. XVIII w.
  • "Instrukcya z potrzebnemi Przestrogami JW JP[an]u Jerzemu Mniszchowi Podkomorzemu Litt[ewskiem]u Wyiezdzaiącemu do Cudzych Krajów przy pożegnaniu z Benedykcyą Oycowską dana ado pilney Uwagi i Obserwy Zalecona od JW Jmci pana Jozefa Mnischa Marsałka W. Kor."
 • Miejsce i czas powstania: 1751-1800
 • Opis fizyczny: 34 k. 22x18 cm
 • Oprawa: Płótno, 20 w.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • "Odpowiedz na deklaracye trzech Dworow Wiedeńskiego Petersburskiego i Berlinskiego" k. 33-33v.
  • K. 34-34v. czyste
  • "Kopia Responsu Króla Jm. Pruskiego do Krola Polskiego" k. 32-32v.
  • "Obywatel Prowincyi WXLitt[ewskieg]o Jm P[an]u Monitorowi koronnemu w Warszawie mieszkaiącemu Zdrowia dobrego, a lepszych odtąd na Rzeczy Publiczne uwag Życzy [...] R. 1770" k. 25-31v.
  • K. 24v. czysta
  • "Kopia listu ac si JW JP W[ojewo]dy Sieradzkiego Do Jw marszałka Nadw. Kor. Mnischa" i odpowiedź na ten list k. 19-24
  • "Kopia Listu [...] Władysława Biernackiego starosty Wartskiego do [...] Alexandra Gembartra Kanon[ika] Gnieznien[skiego] [...]" i odpowiedź na ten list k. 17-19
  • "Mowa JW Jm P[an]a Rzewuskiego starosty [...] na Seymie Extraordynaryinym w Warszawie miana R[ok]u 1767 [...]" k. 16-16v.
  • "Mowa Mowa JWJm P[an]a Borcha dziękując za Podkanclerstwo koronne miana R[ok]u 1767." k. 14-15v.
  • "Mowa JKmci R[ok]u 1767 [Octo]br[is] 12 na Seymie miana" k. 12v.-14
  • "Mowa JKmci R[ok]u 1766 [Octo]br[is] 11 miana na Seymie" k. 9-12
  • "Wiersz o Jednostaynosci Umysłu" k. 8v.
  • K. 8 czysta
  • "Notata ex Overno" (wiersz) k. 6-7v.
  • "Instrukcya z potrzebnemi Przestrogami JW JP[an]u Jerzemu Mniszchowi Podkomorzemu Litt[ewskiem]u Wyiezdzaiącemu do Cudzych Krajów przy pożegnaniu z Benedykcyą Oycowską dana ado pilney Uwagi i Obserwy Zalecona od JW Jmci pana Jozefa Mnischa Marsałka W. Kor." k. 1-6
 • Proweniencja: Kupione od Kwiatkowskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Biernacki, Władysław sta warcki (?-po 1788)
  • Borch, Jan Andrzej kanclerz w. kor. (1715-1780)
  • Gembart, Aleksander kanonik gnieźnieński 18 w.
  • Mniszech, Jerzy August marszałek nadw. kor., klan krakowski (1715-1778)
  • Mniszech, Józef marszałek w. kor. (1670-1747)
  • Rzewuski, Wacław Piotr hetman w. kor., klan krakowski (1706-1779)
  • Stanisław August Poniatowski (król Polski ; 1732-1798)
  • Mowy 18 w.
  • Publicystyka 18 w.
  • Silva rerum 18 w.
  • Poezja 18 w.
  • Listy 18 w.
  • Sejm (1766)
  • Sejm (1767-1768)
  • Korespondencja urzędowa 18 w.
  • Austria 18 w.
  • Prusy 18 w.
  • Rosja 18 w.
 • Uwagi:
  • Pismo jednej ręki.
  • Rękopis oprawiono ponownie w 1975 r. (wpis na wewnętrznej karcie oprawy).

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 130 %a Silva
 • 240 %a Silva rerum z drugiej poł. XVIII w.
 • 245 %a "Instrukcya z potrzebnemi Przestrogami JW JP[an]u Jerzemu Mniszchowi Podkomorzemu Litt[ewskiem]u Wyiezdzaiącemu do Cudzych Krajów przy pożegnaniu z Benedykcyą Oycowską dana ado pilney Uwagi i Obserwy Zalecona od JW Jmci pana Jozefa Mnischa Marsałka W. Kor."
 • 246 %a Instrukcja [...] Jerzemu Mniszchowi podkom. lit. wyjeżdżającemu do cudzych krajów od Józefa Mniszcha [...] %g tyt. z dawnego inw.
 • 246 %a Miscellanea. 1766-1770 %g tyt. z dawnego inw.
 • 250 %a kop.
 • 260 %c 1751-1800
 • 300 %a 34 k. %c 22x18 cm
 • 340 %d Rkps %e Płótno, 20 w.
 • 500 %a Pismo jednej ręki.
 • 500 %a Rękopis oprawiono ponownie w 1975 r. (wpis na wewnętrznej karcie oprawy).
 • 520 %a "Odpowiedz na deklaracye trzech Dworow Wiedeńskiego Petersburskiego i Berlinskiego" k. 33-33v.
 • 520 %a K. 34-34v. czyste
 • 520 %a "Kopia Responsu Króla Jm. Pruskiego do Krola Polskiego" k. 32-32v.
 • 520 %a "Obywatel Prowincyi WXLitt[ewskieg]o Jm P[an]u Monitorowi koronnemu w Warszawie mieszkaiącemu Zdrowia dobrego, a lepszych odtąd na Rzeczy Publiczne uwag Życzy [...] R. 1770" k. 25-31v.
 • 520 %a K. 24v. czysta
 • 520 %a "Kopia listu ac si JW JP W[ojewo]dy Sieradzkiego Do Jw marszałka Nadw. Kor. Mnischa" i odpowiedź na ten list k. 19-24
 • 520 %a "Kopia Listu [...] Władysława Biernackiego starosty Wartskiego do [...] Alexandra Gembartra Kanon[ika] Gnieznien[skiego] [...]" i odpowiedź na ten list k. 17-19
 • 520 %a "Mowa JW Jm P[an]a Rzewuskiego starosty [...] na Seymie Extraordynaryinym w Warszawie miana R[ok]u 1767 [...]" k. 16-16v.
 • 520 %a "Mowa Mowa JWJm P[an]a Borcha dziękując za Podkanclerstwo koronne miana R[ok]u 1767." k. 14-15v.
 • 520 %a "Mowa JKmci R[ok]u 1767 [Octo]br[is] 12 na Seymie miana" k. 12v.-14
 • 520 %a "Mowa JKmci R[ok]u 1766 [Octo]br[is] 11 miana na Seymie" k. 9-12
 • 520 %a "Wiersz o Jednostaynosci Umysłu" k. 8v.
 • 520 %a K. 8 czysta
 • 520 %a "Notata ex Overno" (wiersz) k. 6-7v.
 • 520 %a "Instrukcya z potrzebnemi Przestrogami JW JP[an]u Jerzemu Mniszchowi Podkomorzemu Litt[ewskiem]u Wyiezdzaiącemu do Cudzych Krajów przy pożegnaniu z Benedykcyą Oycowską dana ado pilney Uwagi i Obserwy Zalecona od JW Jmci pana Jozefa Mnischa Marsałka W. Kor." k. 1-6
 • 530 %d Mf 1721
 • 541 %c a %d 1821
 • 546 %a Łac., pol.
 • 561 %a Kupione od Kwiatkowskiego %d BK VI, 21 %m Nieśwież %w Archiwum Radziwiłłowskie Nieśwież %w Kwiatkowski Kajetan (1769-1852) %w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 600 %a Biernacki, Władysław %c sta warcki %d (?-po 1788)
 • 600 %a Borch, Jan Andrzej %c kanclerz w. kor. %d (1715-1780)
 • 600 %a Gembart, Aleksander %c kanonik gnieźnieński %d 18 w.
 • 600 %a Mniszech, Jerzy August %c marszałek nadw. kor., klan krakowski %d (1715-1778)
 • 600 %a Mniszech, Józef %c marszałek w. kor. %d (1670-1747)
 • 600 %a Rzewuski, Wacław Piotr %c hetman w. kor., klan krakowski %d (1706-1779)
 • 600 %a Stanisław August Poniatowski %c (król Polski ; %d 1732-1798)
 • 650 %a Mowy %y 18 w.
 • 650 %a Publicystyka %y 18 w.
 • 650 %a Silva rerum %y 18 w.
 • 650 %a Poezja %y 18 w.
 • 650 %a Listy %y 18 w.
 • 650 %a Sejm (1766)
 • 650 %a Sejm (1767-1768)
 • 650 %a Korespondencja urzędowa %y 18 w.
 • 651 %a Austria %y 18 w.
 • 651 %a Prusy %y 18 w.
 • 651 %a Rosja %y 18 w.
 • 740 %a Mowa JKmci Roku 1767 Octobris 12 na Seymie miana
 • 740 %a Obywatel Prowincyi WXLittewskiego Monitorowi koronnemu w Warszawie mieszkaiącemu Zdrowia dobrego, a lepszych odtąd na Rzeczy Publiczne uwag Życzy R. 1770
 • 740 %a Respons króla pruskiego do krola polskiego
 • 740 %a Odpowiedz na deklaracye trzech Dworow Wiedeńskiego Petersburskiego i Berlinskiego
 • 740 %a Wiersz o Jednostaynosci Umysłu
 • 740 %a Notata ex Overno wiersz
 • 740 %a Instrukcya z potrzebnemi Przestrogami Jerzemu Mniszchowi Podkomorzemu Littewskiemu Wyiezdzaiącemu do Cudzych Krajów przy pożegnaniu z Benedykcyą Oycowską dana ado pilney Uwagi i Obserwy Zalecona od JW Jmci pana Jozefa Mnischa Marsałka W. Kor.
 • 740 %a Mowa Mowa Borcha dziękując za Podkanclerstwo koronne miana Roku 1767.
 • 740 %a Mowa Rzewuskiego starosty na Seymie Extraordynaryinym w Warszawie miana Roku 1767
 • 740 %a List Władysława Biernackiego sty wartskiego do Aleksandra Gembartra kanonika gnieźnieńskiego
 • 740 %a List Aleksandra Gembartra kanonika gnieźnieńskiego do Władysława Biernackiego sty wartskiego
 • 740 %a List wdy sieradzkiego do Mniszcha marszałka nadwornego kor.
 • 740 %a List Mniszcha marszałka nadwornego kor. do wdy sieradzkiego
 • 740 %a Mowa JKmci Roku 1766 Octobris 11 miana na Seymie
 • 852 %j BK 00925
 • 999 %d 19.04.25

Indeksy

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 00925