"Miscellanea czyli pisma ciekawe jako to mowy, listy w rożnych materiach zebrane."

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00965
 • Kopie: Mf 1844
 • Tytuł: "Miscellanea czyli pisma ciekawe jako to mowy, listy w rożnych materiach zebrane."
 • Miejsce i czas powstania: 18 w.
 • Opis fizyczny: 87 k. 20x18 cm
 • Oprawa: Półskórek, papier kolorowy, 18 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • "Kopia listu [... Wacława Rzewuskiego] pana woiewody krakowskiego do krola Jmci [Stanisława Augusta] d. 23 marca roku 1776 z Siedlisk pisanego" k. 79v-83v
  • "Zdanie drugie tegoż [...] Potockiego w materii [...] biskupa krakowskiego [...] 1782 miane" k. 8v-14
  • "Głos [...] Ignacego Potockiego, [...] 1782 na Radzie Nieustaiącey miany" k. 4-8
  • "Mowa Muftego, zaspokaiaiąc bunty wszczynaiące się w Stambule, do pospólstwa 1774 r. miana, przetłumaczona" k. 3-4
  • "Mowa Rafała Leszczyńskiego [...] podczas bezkrólewia [...] 1573 miana" k. 1-3
  • "Mowy różne"
  • "Absolutio a rege Stanislao Augusto" k. 76-76v
  • "Rejestr mów i listów oraz pismów różnych" k. 84-87v
  • "Sposób robienia massy do kleienia stłuczoney porcelany lub farfur[ki]" k. 78-79
  • "Sposób robienia wódki lewandowey" k. 77v-78, 79
  • "Sposób robienia oleyku cynamonowego" k. 77v
  • "Sposób konserwowania roż przez cały rok i dłużey" k. 77
  • "Confessio Polona coram Rege suo" k. 75v
  • "Memoryał od powszechności do Rady Nieustaiącey w interesie Xcia Sołtyka B[iskupa] K[rakowskiego] in Martio 1782. Periculum in mora" k. 69-75
  • "Kopia listu drugiego do tegoż Xcia Lubomirskiego d. 31 Mar. 1768 z Baru" k. 66-68
  • "Kopia listu [... Kazimierza] Puławskiego[!] marszałka związkowego do JO Xięcia [...] Lubomirskiego woiewody bracław[skiego] 28. Mar. 1768 z pod Baru" k. 62-66
  • "Kopia listu pewnego Amerikanina z Boston do iednego przyiaciela w Londynie będącego pisanego y przetłomaczonego w miesiącu maju r. 1777" k. 58-62
  • "List in responsis JW kasztelana czerskiego do J.K.Mci [Stanisława Augusta?]" k. 57-58
  • "List in responsio [...] Puławskiego do [...] pana Mokronoskiego [...] delegata ex senatus consilio mense Aprili 1768" k. 53v-56v
  • "Kopia listu krola [...] pruskiego Friderika II. do [...] pana hrabi [Jana Klemensa] Branickiego hetmana W[ielkiego] Koron[nego] d. 18 Aprilis 1764 przed elekcyą krola" k. 51v-53v
  • "List [Fryderyka II] krola [...] pruskiego okolny do JJXX biskupów w swych panstwach zostaiących za swemi tam jezuitami 27 Sept. 1774 pisany z łacinskiego przetłomaczony" k. 49v-51
  • "List [Fryderyka II] krola [...] pruskiego do rektora jezuitów Collegium Wartenberskiego 27 Febr. 1775 pisany" k. 49-49v
  • "Copia literarum Illustrissimi Rzewuski ducis campestris exercituum regni ad Pium VI pontoficem 1779 anno" k. 45-48v
  • "Kopia listu J. K. M. [Stanisława Augusta] do JW [Piotra Józefa Małachowskiego] wwdy krakowskiego 5 marca 1782 pisanego" k. 42-44v
  • "Kopia biletu tegoż do tegoż d. 4 Martii 1782 pisanego" k. 40v-42
  • "Kopia biletu Xięcia [...] Sołtyka b[iskupa] k[rakowskiego] do [...] Xa Kosińskiego marszałka swego dworu 10 Mar 1782 pisanego" k. 39-40v
  • "Kopia listu kapituły krakowskiey do JW Xięcia Siewierskiego Sołtyka biskupa krakow[skiego] in stuba capitulum pisanego d. 8va Febr 1782" podpisani: F. Podkański, C. Wodzicki, I. Bienkowski, C. Ostrowski, N. Wybranowski, F. Michałowski, I. Skarbek Woyczyński, J. Olechowski, I. Gorzeński, V. Sierakowski, C. Bordarkiewicz, A. Żołędziowski, F. Minocki k. 34-38v
  • "List JW Rzewuskiego hetmana polnego koron[nego] do krola Jmci i Rady Nieustaiącey w okoliczności aresztowanego Xięcia Sołtyka biskupa krakow[skiego] przez kapitułę krakow[ską] die 28. Martij 1782 z Krakowa" k. 27-34
  • "Mowa prowincyała kapucyńskiego do [...] Hugarta prezyduiącego na mieyscu [...] Brygido [...] 1785 r. we Lwowie miana" k. 25-26v
  • "Mowa posła hana Tatarów Krymskich na publiczney audiencyi u Imperatorowey [...] 1782 miana, przetłumaczona" i odpowiedź k. 23-24
  • "Mowa w Parlamencie Izby niższey lorda North za katolikami, oraz od lorda Beauchamp podane propozycye i od Izby słuchane w Londynie [...] 1780 z angielskiego przetłumaczone" k. 20-22
  • "Zdanie tegoż [...] Ignacego Potockiego na propozycyą czyli hetmanowi Rzewuskiemu dla nieprzyzwoitych wyrazów nie odpisać? [...] 1782 miane" k. 14v-20
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Brygido urzędnik austriacki
  • Hugart urzędnik austriacki
  • Katarzyna II (cesarzowa Rosji ; 1729-1796)
  • Rzewuski, Wacław Piotr hetman w. kor., klan krakowski (1706-1779)
  • Jezuici Wartenberg
  • Kapucyni
  • Kolegium Jezuitów Wartenberg
  • Rada Nieustająca
  • Dyplomacja 18 w.
  • Receptura 18 w.
  • Mowy 18 w.
  • Konfederacja 1768-1772 r. barska
  • Tatarzy Ukraina
  • Wojna 1775-1783 r. amerykańsko-angielska
  • Ameryka 18 w.
  • Bar (Ukraina) 18 w.
  • Boston (Stany Zjednoczone) 18 w.
  • Londyn (Wielka Brytania) 18 w.
  • Otyń (woj. lubuskie) 18 w.
  • Stambuł (Turcja) 18 w.
  • Stany Zjednoczone 18 w.
  • Turcja 18 w.
  • Wartenberg patrz Otyń

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 130 $a Miscellanea
 • 245 $a "Miscellanea czyli |pisma ciekawe jako to |mowy, |listy w rożnych materiach zebrane."
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 18 w.
 • 300 $a 87 k. $c 20x18 cm
 • 340 $d Rkps $e Półskórek, papier kolorowy, 18 w.
 • 520 $a "Kopia listu [... Wacława Rzewuskiego] pana woiewody krakowskiego do krola Jmci [Stanisława Augusta] d. 23 marca roku 1776 z Siedlisk pisanego" k. 79v-83v
 • 520 $a "Zdanie drugie tegoż [...] Potockiego w materii [...] biskupa krakowskiego [...] 1782 miane" k. 8v-14
 • 520 $a "Głos [...] Ignacego Potockiego, [...] 1782 na Radzie Nieustaiącey miany" k. 4-8
 • 520 $a "Mowa Muftego, zaspokaiaiąc bunty wszczynaiące się w Stambule, do pospólstwa 1774 r. miana, przetłumaczona" k. 3-4
 • 520 $a "Mowa Rafała Leszczyńskiego [...] podczas bezkrólewia [...] 1573 miana" k. 1-3
 • 520 $a "Mowy różne"
 • 520 $a "Absolutio a rege Stanislao Augusto" k. 76-76v
 • 520 $a "Rejestr mów i listów oraz pismów różnych" k. 84-87v
 • 520 $a "Sposób robienia massy do kleienia stłuczoney porcelany lub farfur[ki]" k. 78-79
 • 520 $a "Sposób robienia wódki lewandowey" k. 77v-78, 79
 • 520 $a "Sposób robienia oleyku cynamonowego" k. 77v
 • 520 $a "Sposób konserwowania roż przez cały rok i dłużey" k. 77
 • 520 $a "Confessio Polona coram Rege suo" k. 75v
 • 520 $a "Memoryał od powszechności do Rady Nieustaiącey w interesie Xcia Sołtyka B[iskupa] K[rakowskiego] in Martio 1782. Periculum in mora" k. 69-75
 • 520 $a "Kopia listu drugiego do tegoż Xcia Lubomirskiego d. 31 Mar. 1768 z Baru" k. 66-68
 • 520 $a "Kopia listu [... Kazimierza] Puławskiego[!] marszałka związkowego do JO Xięcia [...] Lubomirskiego woiewody bracław[skiego] 28. Mar. 1768 z pod Baru" k. 62-66
 • 520 $a "Kopia listu pewnego Amerikanina z Boston do iednego przyiaciela w Londynie będącego pisanego y przetłomaczonego w miesiącu maju r. 1777" k. 58-62
 • 520 $a "List in responsis JW kasztelana czerskiego do J.K.Mci [Stanisława Augusta?]" k. 57-58
 • 520 $a "List in responsio [...] Puławskiego do [...] pana Mokronoskiego [...] delegata ex senatus consilio mense Aprili 1768" k. 53v-56v
 • 520 $a "Kopia listu krola [...] pruskiego Friderika II. do [...] pana hrabi [Jana Klemensa] Branickiego hetmana W[ielkiego] Koron[nego] d. 18 Aprilis 1764 przed elekcyą krola" k. 51v-53v
 • 520 $a "List [Fryderyka II] krola [...] pruskiego okolny do JJXX biskupów w swych panstwach zostaiących za swemi tam jezuitami 27 Sept. 1774 pisany z łacinskiego przetłomaczony" k. 49v-51
 • 520 $a "List [Fryderyka II] krola [...] pruskiego do rektora jezuitów Collegium Wartenberskiego 27 Febr. 1775 pisany" k. 49-49v
 • 520 $a "Copia literarum Illustrissimi Rzewuski ducis campestris exercituum regni ad Pium VI pontoficem 1779 anno" k. 45-48v
 • 520 $a "Kopia listu J. K. M. [Stanisława Augusta] do JW [Piotra Józefa Małachowskiego] wwdy krakowskiego 5 marca 1782 pisanego" k. 42-44v
 • 520 $a "Kopia biletu tegoż do tegoż d. 4 Martii 1782 pisanego" k. 40v-42
 • 520 $a "Kopia biletu Xięcia [...] Sołtyka b[iskupa] k[rakowskiego] do [...] Xa Kosińskiego marszałka swego dworu 10 Mar 1782 pisanego" k. 39-40v
 • 520 $a "Kopia listu kapituły krakowskiey do JW Xięcia Siewierskiego Sołtyka biskupa krakow[skiego] in stuba capitulum pisanego d. 8va Febr 1782" podpisani: F. Podkański, C. Wodzicki, I. Bienkowski, C. Ostrowski, N. Wybranowski, F. Michałowski, I. Skarbek Woyczyński, J. Olechowski, I. Gorzeński, V. Sierakowski, C. Bordarkiewicz, A. Żołędziowski, F. Minocki k. 34-38v
 • 520 $a "List JW Rzewuskiego hetmana polnego koron[nego] do krola Jmci i Rady Nieustaiącey w okoliczności aresztowanego Xięcia Sołtyka biskupa krakow[skiego] przez kapitułę krakow[ską] die 28. Martij 1782 z Krakowa" k. 27-34
 • 520 $a "Mowa prowincyała kapucyńskiego do [...] Hugarta prezyduiącego na mieyscu [...] Brygido [...] 1785 r. we Lwowie miana" k. 25-26v
 • 520 $a "Mowa posła hana Tatarów Krymskich na publiczney audiencyi u Imperatorowey [...] 1782 miana, przetłumaczona" i odpowiedź k. 23-24
 • 520 $a "Mowa w Parlamencie Izby niższey lorda North za katolikami, oraz od lorda Beauchamp podane propozycye i od Izby słuchane w Londynie [...] 1780 z angielskiego przetłumaczone" k. 20-22
 • 520 $a "Zdanie tegoż [...] Ignacego Potockiego na propozycyą czyli hetmanowi Rzewuskiemu dla nieprzyzwoitych wyrazów nie odpisać? [...] 1782 miane" k. 14v-20
 • 530 $d Mf 1844
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol., łac.
 • 561 $a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego $d BK VI, 62 $w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 600 $a Brygido $c urzędnik austriacki
 • 600 $a Hugart $c urzędnik austriacki
 • 600 $a Katarzyna $b II $c (cesarzowa Rosji ; $d 1729-1796)
 • 600 $a Rzewuski, Wacław Piotr $c hetman w. kor., klan krakowski $d (1706-1779)
 • 610 $a Jezuici $z Wartenberg
 • 610 $a Kapucyni
 • 610 $a Kolegium Jezuitów Wartenberg
 • 610 $a Rada Nieustająca
 • 650 $a Dyplomacja $y 18 w.
 • 650 $a Receptura $y 18 w.
 • 650 $a Mowy $y 18 w.
 • 650 $a Konfederacja 1768-1772 r. barska
 • 650 $a Tatarzy Ukraina
 • 650 $a Wojna 1775-1783 r. amerykańsko-angielska
 • 651 $a Ameryka $y 18 w.
 • 651 $a Bar (Ukraina) $y 18 w.
 • 651 $a Boston (Stany Zjednoczone) $y 18 w.
 • 651 $a Londyn (Wielka Brytania) $y 18 w.
 • 651 $a Otyń (woj. lubuskie) $y 18 w.
 • 651 $a Stambuł (Turcja) $y 18 w.
 • 651 $a Stany Zjednoczone $y 18 w.
 • 651 $a Turcja $y 18 w.
 • 651 $a Wartenberg patrz Otyń
 • 700 $a Merle de Beauchamp, CHarles-Louis de $d (1723-1793)
 • 700 $a Kosiński $d 18 w.
 • 700 $a Gorzeński, I. $d 18 w.
 • 700 $a Fryderyk $b II Wielki $c (król Prus ; $d 1712-1786)
 • 700 $a Branicki, Jan Klemens $c hetman w. kor. $d (1689-1771)
 • 700 $a Bordarkiewicz, C. $d 18 w.
 • 700 $a Bienkowski, I. $d 18 w.
 • 700 $a Żołędziowski, Antoni Józef $c rektor Uniwersytetu Krakowskiego $d (1711-1783)
 • 700 $a Wybranowski, N. $d 18 w.
 • 700 $a Wodzicki, C. $d 18 w.
 • 700 $a Stanisław August Poniatowski $c (król Polski ; $d 1732-1798)
 • 700 $a Sołtyk, Kajetan Ignacy $c bp krakowski $d (1715-1788)
 • 700 $a Skarbek-Woyczyński, Ignacy $d (1768-1820)
 • 700 $a Sierakowski, W.
 • 700 $a Rzewuski, Wacław Piotr $c hetman w. kor., klan krakowski $d (1706-1779)
 • 700 $a Rzewuski, Seweryn $c hetman polny kor., pisarz $d (1743-1811)
 • 700 $a Pułaski, Kazimierz $c gen., dowódca konfederacji barskiej $d (1745-1779)
 • 700 $a Podkański F.
 • 700 $a Pius $b VI $c (papież ; $d 1717-1799)
 • 700 $a Ostrowski C.
 • 700 $a Olechowski, J.
 • 700 $a Mokronowski, Andrzej $c poseł $d (1713-1784)
 • 700 $a Minocki, Franciszek Józef $c rektor Akademii Lubrańskiego w Poznaniu $d (1731-1784)
 • 700 $a Michałowski F.
 • 700 $a Nałęcz-Małachowski, Piotr $c wda krakowski (ca 1730-1799)
 • 700 $a Lubomirski, Stanisław $c wda bracławski $d (1704-1793)
 • 740 $a List kapituły krakowskiej do Sołtyka Kajetana Ignacego bpa krakowskiego 1782
 • 740 $a Mowa prowincjała kapucyńskiego do Hugarta 1785
 • 740 $a Mowa NN posła chana Tatarów Krymskich na publicznej audiencji u Katarzyny II 1782
 • 740 $a Zdanie Ignacego Potockiego na propozycyą |czyli hetmanowi Rzewuskiemu dla nieprzyzwoitych wyrazów nie odpisać? 1782
 • 740 $a Zdanie Potockiego w materii Kajetana Ignacego Sołtyka bpa krakowskiego 1782
 • 740 $a Mowa Muftego zaspokaiaiąc bunty wszczynaiące się w Stambule do pospólstwa 1774
 • 740 $a Listy Rzewuskiego Seweryna hetmana polnego kor. do
 • 740 $a Listy do Stanisława Augusta Poniatowskiego króla Polski
 • 740 $a Listy Sołtyka bpa krakowskiego do Kosińskiego marszałka swego dworu 1782
 • 740 $a List Stanisława Augusta Poniatowskiego króla Polski do Małachowskiego Piotra wdy krakowskiego 1782
 • 740 $a Listy Fryderyka II króla Prus do
 • 740 $a List Puławskiego do Mokronowskiego posła 1768
 • 740 $a List NN Amerykanina z Bostonu do NN przyjaciela w Londynie będącego 1777
 • 740 $a Listy Pułaskiego Kazimierza dowódcy konfederacji barskiej do
 • 740 $a Memoriał od powszechności do Rady Nieustającej w interesie Kajetana Ignacego Sołtyka bpa krakowskiego 1782 |Periculum in mora
 • 740 $a Confessio Polona coram Rege suo
 • 740 $a Absolutio a rege Stanislao Augusto
 • 740 $a Sposób konserwowania roż przez cały rok i dłużey
 • 740 $a Sposób robienia oleyku cynamonowego
 • 740 $a Sposób robienia wódki lewandowey
 • 740 $a Sposób robienia massy do kleienia stłuczoney porcelany lub farfurki
 • 740 $a Rejestr mów i listów oraz pismów różnych
 • 777 $a Leszczyński Rafał (ca 1526-1592) $t Mowa Rafała Leszczyńskiego podczas bezkrólewia 1573
 • 777 $a Potocki Ignacy marszałek w. lit. 1750-1809 $t Głos Ignacego Potockiego 1782 na Radzie Nieustaiącey
 • 777 $a North lord $t Mowa w Parlamencie Izby niższey lorda North za katolikami oraz od lorda Beauchamp podane propozycye i od Izby słuchane w Londynie 1780
 • 852 $j BK 00965
 • 999 $d 19.05.16

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00965