[Żołtarz Dawida Proroka i kroniczka rodzinna Jana Wyleżynskiego].

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00007
 • Kopie: Mf 425
 • Tytuł: [Żołtarz Dawida Proroka i kroniczka rodzinna Jana Wyleżynskiego].
 • Miejsce i czas powstania: 1528
 • Opis fizyczny: 320 k. 16,5x21 cm
 • Oprawa: Deski, skóra brązowa, tłoczenia, 16 w.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • Zoltarz Dauida proroka..., k. 1-312.
  • Jezus Cristus nash myli mystrsh then nam prziklath zostawyl, k. 313.
  • Kronika rodzinna Jana Wyleżyńskiego "Wipissanie pana Iana Wiliezinskiego resthky dziatek kthorego roku abo dnia kthore sie vrodziło, k. 313v.
 • Proweniencja:
  • "Fratrum carmelitarum discalceatorum conventus Posnaniensis s. Joseph" - [rkps]
  • "Z daru najprzewielebniejszego WJM xiędza Brodziszewskiego archidiakona poznańskiego. T. Działyński" - [rkps]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Górkowa, Katarzyna (?-1530)
  • Reszka, Anna (1532-?)
  • Reszka, Apolonia mieszczanka poznańska, żona Waleriana (1536-?)
  • Reszka, Jan (?-1549)
  • Reszka, Jan (1530-?)
  • Reszka, Mikołaj (1538-?)
  • Szamotulski, Andrzej (?-1511)
  • Wyleżyńscy (rodzina)
  • Biblia. ST. Księga Psalmów
  • Genealogia 16 w.
  • Biblia przekłady polskie 16 w.
  • Kroniczki rodzinne 16 w.
 • Uwagi:
  • Oprawa tłoczona o wzorach roślinnych i dwugłowych orłach z wyciśniętą literą "S"; wycisk ślepy, radełko, strychulec, resztki klamer.
  • Żołtarz Dawidow Walentego Wróbla to pierwsza polska egzegeza Psałterza Dawidowego napisana dla Katarzyny z Szamotuł Górkowej córki Andrzeja z Szamotuł, a żony Łukasza Górki. Żołtarz Dawidów przygotował do druku, poprawił językowo i zamieścił dane biograficzne o autorze: Andrzej Glaber z Kobylina. Egzemplarz ten jest odpisem pierwotnym tekstu sporządzonym przez Hieronima z Poznania w 1528 r. (po k. 312: "pyyssal Jeronym kaplan z Poznania lat panskych 1528"). Z identycznego rękopisu korzystał Andrzej Glaber przy swoim opracowania Żołtarza.
  • Prawdopodobnie Hieronim z Poznania to kapłan Hieronim pochodzący z okolic Sieradza.
 • Katalogi:
  • KRSBK I, 4-5
  • PSB XXXI, 127-129
  • NK II, 161
  • NK III, 417-418
  • PSB VIII, 28-30, 409-412
 • Opracowania: Badowska Małgorzata: Zagadka tożsamości szesnastowiecznego kopisty, czyli o Hieronimie, kapłanie z Poznania, słów kilka, w: "Kwartalnik Językoznawczy" 2011, nr 3(7) Paprocki B.: Herby rycerstwa polskiego. Kraków 1858 s. 342. Witkowski M.: Zapomniany odkrywca "Kazań Gnieźnieńskich". Z dziejów bibliotekarstwa wielkopolskiego. [w:] PBK z. 5: 1955 s. 250-261 Żołtarz Dawidow na rzecz polską wyłożony. Kraków 1539. (inne wydania: 1539, 1540. 1543, 1547, 1551, 1567). Łoś Jan: Przegląd językowych zabytków staropolskich do r. 1543. Kraków 1915, s. 174-176. Brückner A.: Psałterze polskie-Rozprawy. Ser. 2. T. 19. Kraków 1902, s. 318-327

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  1
  @
  a pol h heb k lat
 • 044 a pl
 • 130
   0
   .
  a Biblia Vetus Testamentum. Liber Psalmorum. l (pol.)
 • 245
   0
   0
  a [Żołtarz Dawida Proroka i kroniczka rodzinna Jana Wyleżynskiego].
 • 250 a Oryg.
 • 260 c 1528
 • 300 a 320 k. c 16,5x21 cm
 • 340 d Rkps e Deski, skóra brązowa, tłoczenia, 16 w.
 • 400 a Szamotulska Katarzyna zob. Górkowa, Katarzyna (?-1530)
 • 400 a Wyleżyński Jan (?-1549) zob. Reszka Jan (?-1549)
 • 500 a Oprawa tłoczona o wzorach roślinnych i dwugłowych orłach z wyciśniętą literą "S"; wycisk ślepy, radełko, strychulec, resztki klamer.
 • 500 a Żołtarz Dawidow Walentego Wróbla to pierwsza polska egzegeza Psałterza Dawidowego napisana dla Katarzyny z Szamotuł Górkowej córki Andrzeja z Szamotuł, a żony Łukasza Górki. Żołtarz Dawidów przygotował do druku, poprawił językowo i zamieścił dane biograficzne o autorze: Andrzej Glaber z Kobylina. Egzemplarz ten jest odpisem pierwotnym tekstu sporządzonym przez Hieronima z Poznania w 1528 r. (po k. 312: "pyyssal Jeronym kaplan z Poznania lat panskych 1528"). Z identycznego rękopisu korzystał Andrzej Glaber przy swoim opracowania Żołtarza.
 • 500 a Prawdopodobnie Hieronim z Poznania to kapłan Hieronim pochodzący z okolic Sieradza.
 • 510 a KRSBK c I, 4-5
 • 510 a PSB c XXXI, 127-129
 • 510 a NK c II, 161
 • 510 a NK c III, 417-418
 • 510 a PSB c VIII, 28-30, 409-412
 • 520 a Zoltarz Dauida proroka..., k. 1-312.
 • 520 a Jezus Cristus nash myli mystrsh then nam prziklath zostawyl, k. 313.
 • 520 a Kronika rodzinna Jana Wyleżyńskiego "Wipissanie pana Iana Wiliezinskiego resthky dziatek kthorego roku abo dnia kthore sie vrodziło, k. 313v.
 • 530 d Mf 425
 • 541 c c d 19 w.
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a "Fratrum carmelitarum discalceatorum conventus Posnaniensis s. Joseph" - [rkps] m Poznań w Karmelici Poznań
 • 561 a "Z daru najprzewielebniejszego WJM xiędza Brodziszewskiego archidiakona poznańskiego. T. Działyński" - [rkps] d BK Dz. teol. 1 d BK I, A 7 w Brodziszewski Anzelm Wojciech (1779-1866) w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 581 a Badowska Małgorzata: Zagadka tożsamości szesnastowiecznego kopisty, czyli o Hieronimie, kapłanie z Poznania, słów kilka, w: "Kwartalnik Językoznawczy" 2011, nr 3(7) a Paprocki B.: Herby rycerstwa polskiego. Kraków 1858 s. 342. a Witkowski M.: Zapomniany odkrywca "Kazań Gnieźnieńskich". Z dziejów bibliotekarstwa wielkopolskiego. [w:] PBK z. 5: 1955 s. 250-261 a Żołtarz Dawidow na rzecz polską wyłożony. Kraków 1539. (inne wydania: 1539, 1540. 1543, 1547, 1551, 1567). a Łoś Jan: Przegląd językowych zabytków staropolskich do r. 1543. Kraków 1915, s. 174-176. a Brückner A.: Psałterze polskie-Rozprawy. Ser. 2. T. 19. Kraków 1902, s. 318-327
 • 600
   1
   .
  a Górkowa, Katarzyna d (?-1530)
 • 600
   1
   .
  a Reszka, Anna d (1532-?)
 • 600
   1
   .
  a Reszka, Apolonia c mieszczanka poznańska, żona Waleriana d (1536-?)
 • 600
   1
   .
  a Reszka, Jan d (?-1549)
 • 600
   1
   .
  a Reszka, Jan d (1530-?)
 • 600
   1
   .
  a Reszka, Mikołaj d (1538-?)
 • 600
   1
   9
  a Szamotulski, Andrzej d (?-1511)
 • 600
   3
   9
  a Wyleżyńscy (rodzina)
 • 630
   0
   9
  a Biblia. p ST. p Księga Psalmów
 • 650
   .
   9
  a Genealogia y 16 w.
 • 650
   .
   9
  a Biblia x przekłady polskie y 16 w.
 • 653 a Kroniczki rodzinne 16 w.
 • 700
   1
   2
  a Glaber, Andrzej d (ca 1500-1555)
 • 700
   1
   2
  a Górka, Łukasz d (1482-1542)
 • 700
   1
   2
  a Wróbel, Walenty d (ca 1475-1537)
 • 700
   1
   2
  a Szamotulski, Andrzej d (?-1511)
 • 700
   0
   2
  a Hieronim z Poznania d 16 w.
 • 740 a Wypisanie pana Jana Wyleżińskiego resztki dziatek którego roku abo dnia które sie urodziło k. 313v
 • 740 a Jezus Chrystus nasz mistrz ten nam przykład zostawił
 • 740 a Kronika rodzinna Jana Wyleżyńskiego
 • 852 j BK 00007
 • 999 d 16.11.21

Indeksy