Descriptio Poloniae scilicet Variarum Historiarum Praecipue Cardinalium, Archiepiscoporum, Episcoporum, Canonicorum, Religiosorum, Regum, Sanctorum, Nobilium, Virginumque, Tam Martirum quam Confessorum Aliarumque [...] Rerum ex Variis Authoribus Approbatis Collecta /

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00062
 • Kopie: Mf 2427
 • Autor: Krzemycki, Emilian benedyktyn 18 w.
 • Tytuł:
  • Descriptio Poloniae.
  • Descriptio Poloniae scilicet Variarum Historiarum Praecipue Cardinalium, Archiepiscoporum, Episcoporum, Canonicorum, Religiosorum, Regum, Sanctorum, Nobilium, Virginumque, Tam Martirum quam Confessorum Aliarumque [...] Rerum ex Variis Authoribus Approbatis Collecta / per me Aemilianum Krzemycki OSB Protunc Concionatorem Ordinarium Tuchoviensem [...] scripsi Anno Domini 1723 Tuchoviae 16 9-bris.
 • Miejsce i czas powstania: Tuchów (woj. małopolskie, pow. tarnowski) 1723
 • Opis fizyczny: 573 k. 10x15 cm
 • Oprawa: Skóra
 • Język: Łac., pol. (epizodycznie)
 • Zawartość:
  • Infantes sancti martyres in Polonia, s. 359-362.
  • Ordo s. Francisci conventualium, s. 2.
  • Franciscani martires, s. 3-9.
  • Honor franciscanorum, s. 15-16.
  • Moniales s. Francisci, s. 16-20.
  • Fundationes religionum OO s. Francisci, s. 20-22.
  • Bernardini - Bernardini martyres, s. 22-24.
  • Bernardini sancti, s. 24-43.
  • Carthusienses, s. 43.
  • Carthusienses sancti, s. 44.
  • Basilitae sancti, s. 44.
  • Moniales s. Basilii, s. 44-45.
  • Ordo Beatorum Martyrum de Paenitentia, s. 45-48.
  • Reformati sive Reformatorum fundatores, s. 48-49.
  • Carmelitae sive orgio Carmelitarum in Polonia, s. 49-50.
  • Carmelitae sancti, s. 51-53.
  • Moniales PP Carmelitarum, s. 53-55.
  • Bonifratres - Bonifratres sancti, S. 55-57.
  • Ordo s. Dominici - Dominicani martyres, s. 57-64.
  • Dominicani sancti, s. 64-99.
  • Origo et fundationes PP Dominicanorum, s. 99-101.
  • Encomium PP Dominicanorum, s. 101-102.
  • Moniales s. Dominici, s. 102-104.
  • Cistercienses, s. 104.
  • Abbates cisterciensium et martyres, s. 104-106.
  • Cistercienses sancti, s. 106-109.
  • Caenobium cisterciensium, s. 109-115.
  • Moniales cistercienses, s. 115-117.
  • Monasterium monialium cisterciensium, s. 117-119.
  • Praemonstratenses - Origo praemonstratensium in Polonia, s. 119-120.
  • Moniales praemonstratenses, s. 121-126.
  • Camaldulenses - Camaldulenses martyres, s. 126-129.
  • Camaldulenses sancti, s. 129-131.
  • Canonici regulares origo, s. 132.
  • Canonici regulares sancti, s. 132-140.
  • Augustiani - Origo Augustianorum in Polonia, s. 141.
  • Augustiani sancti, s. 141-143.
  • Ordo SS. Spiritus - Origo religiosorum s. Spiritus in Polonia, s. 143-144.
  • Paulitae - Origo Paulitarum in Polonia, s. 144.
  • Paulitae martyres, s. 145.
  • Paulitae sancti, s. 145.
  • Monasteria PP Paulitarum, s. 145-146.
  • Benedictini - Origo PP Benedictinorum in Polonia, s. 147-149.
  • Abbates Benedictini sancti, s. 149-151.
  • Benedictini sancti, s. 151-153.
  • Moniales s. Benedicti, s. 153-155.
  • Societas Jesu - Origo PP Societatis Jesu in Polonia, s. 157-160.
  • Jesuitae martyres, s. 160-162.
  • Jesuitae sancti, s. 162-199.
  • Fundatores ac benefactores collegiorum templorum Soc. Jesu in Polonia, s. 200-205.
  • Cardinales in Polonia, s. 205-209.
  • Archiepiscopi - Origo archiepiscoporum, episcoporum et sacerdotum in Polonia, s. 210.
  • Archiepiscopi martyres, s. 210-223.
  • Archiepiscopi sancti, s. 223-228.
  • Episcopi - Episcopi martyres, s. 229-251.
  • Canonici - Canonici martyres, s. 263-264.
  • Canonici sancti, s. 264-273.
  • Sacerdotes martyres, s. 273-275.
  • Sacerdotes sancti, s. 275-284.
  • Academici sancti, s. 284-293.
  • Reges Poloniae sancti, s. 293-303.
  • Reginae Poloniae sanctae, s. 303-307.
  • Filiae regum Poloniae sanctae, s. 308-310.
  • Senatores sancti, s. 310-315.
  • Duces Poloniae sancti, s. 315-318.
  • Milites martyres sancti, s. 318-325.
  • Ducissae SS Poloniae, s. 325-331.
  • Nobiles sancti in Polonia, s. 332-344.
  • Nobilissae sanctae in Polonia, s. 344-350.
  • Cives sancti et civissae sanctae in Polonia, s. 351-353.
  • Simplices sancti in Polonia, s. 353-359.
  • Bella in tota historia Polona celleberrima [usque 1431], s. 362-453.
  • Nuptiae in tota historia Polona celleberrimae, s. 453-504.
  • Funera in tota hystoria Polona celleberrimae, s. 504-528.
  • Memorabilia sub regibus Poloniae, s. 528-549.
  • memorabilia ex historia Polona, s. 549-554.
  • Memorabilia in toto orbe celleberrima, s. 554-561.
  • Franciscani sancti
 • Proweniencja:
  • "N. 1 EWŁ" - [rkps jak na innych rkpsach proweniencji benedyktyńskiej]
  • Dar W. A. Maciejowskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Augustianie 18 w. Polska
  • Bazylianie 18 w. Polska
  • Bazylianki 18 w. Polska
  • Benedyktyni 18 w. Polska
  • Benedyktynki 18 w. Polska
  • Bonifratrzy 18 w. Polska
  • Cysterki 18 w. Polska
  • Cystersi 18 w. Polska
  • Dominikanie 18 w. Polska
  • Dominikanki 18 w. Polska
  • Duchacy 18 w. Polska
  • Franciszkanie 18 w. Polska
  • Franciszkanki 18 w. Polska
  • Jezuici 18 w. Polska
  • Kameduli 18 w. Polska
  • Kamedułki 18 w. Polska
  • Kanonicy Regularni 18 w. Polska
  • Karmelici 18 w. Polska
  • Karmelitanki 18 w. Polska
  • Kartuzi 18 w. Polska
  • Paulini 18 w. Polska
  • Duchowieństwo 18 w. Polska
  • Zakony 18 w. Polska
  • Władcy 18 w. Polska
  • Polska 18 w.
 • Uwagi: Napisany przez kilka osób, oprawiony w skórę (XX w.?). Na marginesach ręczne streszczenia akapitów napisane w XVIII w. Poszczególne osoby i fakty omawiane są w ramach rozdziałów w osobno numerowanych akapitach. Koncepcja pracy jest charakterystyczna dla innych dzieł powstałych w czasach saskich. Erudycja autora, pozornie szeroka, jakkolwiek wykorzystanie przezeń szerokiej bazy rękopiśmiennej jest wątpliwe. Podkreślić trzeba, że wykorzystana została literatura przedmiotu pochodząca głównie z połowy wieku XVII. Możliwe że autor wykorzystał jakieś wcześniejsze podobne opracowania rękopiśmienne. K. I-II oraz wyklejka przedniej okładki zapisane exemplami w języku polskim.
 • Katalogi: KRSBK I, 186-190

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 040 $a KÓR Z $b pol
 • 041 0 @ $a lat $a pol
 • 044 $a pl
 • 100 1 . $a Krzemycki, Emilian $c benedyktyn $d 18 w.
 • 240 1 0 $a Descriptio Poloniae.
 • 245 1 0 $a Descriptio Poloniae scilicet Variarum Historiarum Praecipue Cardinalium, Archiepiscoporum, Episcoporum, Canonicorum, Religiosorum, Regum, Sanctorum, Nobilium, Virginumque, Tam Martirum quam Confessorum Aliarumque [...] Rerum ex Variis Authoribus Approbatis Collecta / $c per me Aemilianum Krzemycki OSB Protunc Concionatorem Ordinarium Tuchoviensem [...] scripsi Anno Domini 1723 Tuchoviae 16 9-bris.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $a Tuchów (woj. małopolskie, pow. tarnowski) $c 1723
 • 300 $a 573 k. $c 10x15 cm
 • 340 $d Rkps $e Skóra
 • 500 $a Napisany przez kilka osób, oprawiony w skórę (XX w.?). Na marginesach ręczne streszczenia akapitów napisane w XVIII w. Poszczególne osoby i fakty omawiane są w ramach rozdziałów w osobno numerowanych akapitach. Koncepcja pracy jest charakterystyczna dla innych dzieł powstałych w czasach saskich. Erudycja autora, pozornie szeroka, jakkolwiek wykorzystanie przezeń szerokiej bazy rękopiśmiennej jest wątpliwe. Podkreślić trzeba, że wykorzystana została literatura przedmiotu pochodząca głównie z połowy wieku XVII. Możliwe że autor wykorzystał jakieś wcześniejsze podobne opracowania rękopiśmienne. K. I-II oraz wyklejka przedniej okładki zapisane exemplami w języku polskim.
 • 510 $a KRSBK $c I, 186-190
 • 520 $a Infantes sancti martyres in Polonia, s. 359-362.
 • 520 $a Ordo s. Francisci conventualium, s. 2.
 • 520 $a Franciscani martires, s. 3-9.
 • 520 $a Honor franciscanorum, s. 15-16.
 • 520 $a Moniales s. Francisci, s. 16-20.
 • 520 $a Fundationes religionum OO s. Francisci, s. 20-22.
 • 520 $a Bernardini - Bernardini martyres, s. 22-24.
 • 520 $a Bernardini sancti, s. 24-43.
 • 520 $a Carthusienses, s. 43.
 • 520 $a Carthusienses sancti, s. 44.
 • 520 $a Basilitae sancti, s. 44.
 • 520 $a Moniales s. Basilii, s. 44-45.
 • 520 $a Ordo Beatorum Martyrum de Paenitentia, s. 45-48.
 • 520 $a Reformati sive Reformatorum fundatores, s. 48-49.
 • 520 $a Carmelitae sive orgio Carmelitarum in Polonia, s. 49-50.
 • 520 $a Carmelitae sancti, s. 51-53.
 • 520 $a Moniales PP Carmelitarum, s. 53-55.
 • 520 $a Bonifratres - Bonifratres sancti, S. 55-57.
 • 520 $a Ordo s. Dominici - Dominicani martyres, s. 57-64.
 • 520 $a Dominicani sancti, s. 64-99.
 • 520 $a Origo et fundationes PP Dominicanorum, s. 99-101.
 • 520 $a Encomium PP Dominicanorum, s. 101-102.
 • 520 $a Moniales s. Dominici, s. 102-104.
 • 520 $a Cistercienses, s. 104.
 • 520 $a Abbates cisterciensium et martyres, s. 104-106.
 • 520 $a Cistercienses sancti, s. 106-109.
 • 520 $a Caenobium cisterciensium, s. 109-115.
 • 520 $a Moniales cistercienses, s. 115-117.
 • 520 $a Monasterium monialium cisterciensium, s. 117-119.
 • 520 $a Praemonstratenses - Origo praemonstratensium in Polonia, s. 119-120.
 • 520 $a Moniales praemonstratenses, s. 121-126.
 • 520 $a Camaldulenses - Camaldulenses martyres, s. 126-129.
 • 520 $a Camaldulenses sancti, s. 129-131.
 • 520 $a Canonici regulares origo, s. 132.
 • 520 $a Canonici regulares sancti, s. 132-140.
 • 520 $a Augustiani - Origo Augustianorum in Polonia, s. 141.
 • 520 $a Augustiani sancti, s. 141-143.
 • 520 $a Ordo SS. Spiritus - Origo religiosorum s. Spiritus in Polonia, s. 143-144.
 • 520 $a Paulitae - Origo Paulitarum in Polonia, s. 144.
 • 520 $a Paulitae martyres, s. 145.
 • 520 $a Paulitae sancti, s. 145.
 • 520 $a Monasteria PP Paulitarum, s. 145-146.
 • 520 $a Benedictini - Origo PP Benedictinorum in Polonia, s. 147-149.
 • 520 $a Abbates Benedictini sancti, s. 149-151.
 • 520 $a Benedictini sancti, s. 151-153.
 • 520 $a Moniales s. Benedicti, s. 153-155.
 • 520 $a Societas Jesu - Origo PP Societatis Jesu in Polonia, s. 157-160.
 • 520 $a Jesuitae martyres, s. 160-162.
 • 520 $a Jesuitae sancti, s. 162-199.
 • 520 $a Fundatores ac benefactores collegiorum templorum Soc. Jesu in Polonia, s. 200-205.
 • 520 $a Cardinales in Polonia, s. 205-209.
 • 520 $a Archiepiscopi - Origo archiepiscoporum, episcoporum et sacerdotum in Polonia, s. 210.
 • 520 $a Archiepiscopi martyres, s. 210-223.
 • 520 $a Archiepiscopi sancti, s. 223-228.
 • 520 $a Episcopi - Episcopi martyres, s. 229-251.
 • 520 $a Canonici - Canonici martyres, s. 263-264.
 • 520 $a Canonici sancti, s. 264-273.
 • 520 $a Sacerdotes martyres, s. 273-275.
 • 520 $a Sacerdotes sancti, s. 275-284.
 • 520 $a Academici sancti, s. 284-293.
 • 520 $a Reges Poloniae sancti, s. 293-303.
 • 520 $a Reginae Poloniae sanctae, s. 303-307.
 • 520 $a Filiae regum Poloniae sanctae, s. 308-310.
 • 520 $a Senatores sancti, s. 310-315.
 • 520 $a Duces Poloniae sancti, s. 315-318.
 • 520 $a Milites martyres sancti, s. 318-325.
 • 520 $a Ducissae SS Poloniae, s. 325-331.
 • 520 $a Nobiles sancti in Polonia, s. 332-344.
 • 520 $a Nobilissae sanctae in Polonia, s. 344-350.
 • 520 $a Cives sancti et civissae sanctae in Polonia, s. 351-353.
 • 520 $a Simplices sancti in Polonia, s. 353-359.
 • 520 $a Bella in tota historia Polona celleberrima [usque 1431], s. 362-453.
 • 520 $a Nuptiae in tota historia Polona celleberrimae, s. 453-504.
 • 520 $a Funera in tota hystoria Polona celleberrimae, s. 504-528.
 • 520 $a Memorabilia sub regibus Poloniae, s. 528-549.
 • 520 $a memorabilia ex historia Polona, s. 549-554.
 • 520 $a Memorabilia in toto orbe celleberrima, s. 554-561.
 • 520 $a Franciscani sancti
 • 530 $d Mf 2427
 • 541 $c c $d 1854
 • 546 $a Łac., pol. (epizodycznie)
 • 561 $a "N. 1 EWŁ" - [rkps jak na innych rkpsach proweniencji benedyktyńskiej] $d N. 1 EWŁ $w Benedyktyni
 • 561 $a Dar W. A. Maciejowskiego $d BK I, E 62 $d BK Dz. teol. 85 $w Maciejowski Wacław Aleksander (1792-1883) $w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 610 2 9 $a Augustianie $y 18 w. $z Polska
 • 610 2 9 $a Bazylianie $y 18 w. $z Polska
 • 610 2 9 $a Bazylianki $y 18 w. $z Polska
 • 610 2 9 $a Benedyktyni $y 18 w. $z Polska
 • 610 2 9 $a Benedyktynki $y 18 w. $z Polska
 • 610 2 9 $a Bonifratrzy $y 18 w. $z Polska
 • 610 2 9 $a Cysterki $y 18 w. $z Polska
 • 610 2 9 $a Cystersi $y 18 w. $z Polska
 • 610 2 9 $a Dominikanie $y 18 w. $z Polska
 • 610 2 9 $a Dominikanki $y 18 w. $z Polska
 • 610 2 9 $a Duchacy $y 18 w. $z Polska
 • 610 2 9 $a Franciszkanie $y 18 w. $z Polska
 • 610 2 9 $a Franciszkanki $y 18 w. $z Polska
 • 610 2 9 $a Jezuici $y 18 w. $z Polska
 • 610 2 9 $a Kameduli $y 18 w. $z Polska
 • 610 2 9 $a Kamedułki $y 18 w. $z Polska
 • 610 2 9 $a Kanonicy Regularni $y 18 w. $z Polska
 • 610 2 9 $a Karmelici $y 18 w. $z Polska
 • 610 2 9 $a Karmelitanki $y 18 w. $z Polska
 • 610 2 9 $a Kartuzi $y 18 w. $z Polska
 • 610 2 9 $a Paulini $y 18 w. $z Polska
 • 650 . 9 $a Duchowieństwo $y 18 w. $z Polska
 • 650 . 9 $a Zakony $y 18 w. $z Polska
 • 650 . 9 $a Władcy $y 18 w. $z Polska
 • 651 . 9 $a Polska $y 18 w.
 • 740 $a Ordo s. Dominici - Dominicani martyres
 • 740 $a Dominicani sancti
 • 740 $a Origo et fundationes PP Dominicanorum
 • 740 $a Encomium PP Dominicanorum
 • 740 $a Moniales s. Dominici
 • 740 $a Cistercienses
 • 740 $a Abbates cisterciensium et martyres
 • 740 $a Cistercienses sancti
 • 740 $a Caenobium cisterciensium
 • 740 $a Moniales cistercienses
 • 740 $a Monasterium monialium cisterciensium
 • 740 $a Memorabilia in toto orbe celleberrima
 • 740 $a memorabilia ex historia Polona
 • 740 $a Memorabilia sub regibus Poloniae
 • 740 $a Funera in tota hystoria Polona celleberrimae
 • 740 $a Nuptiae in tota historia Polona celleberrimae
 • 740 $a Bella in tota historia Polona celleberrima [usque 1431]
 • 740 $a Infantes sancti martyres in Polonia
 • 740 $a Simplices sancti in Polonia
 • 740 $a Cives sancti et civissae sanctae in Polonia
 • 740 $a Nobilissae sanctae in Polonia
 • 740 $a Nobiles sancti in Polonia
 • 740 $a Ducissae SS Poloniae
 • 740 $a Milites martyres sancti
 • 740 $a Duces Poloniae sancti
 • 740 $a Senatores sancti
 • 740 $a Filiae regum Poloniae sanctae
 • 740 $a Reginae Poloniae sanctae
 • 740 $a Reges Poloniae sancti
 • 740 $a Academici sancti
 • 740 $a Sacerdotes sancti
 • 740 $a Sacerdotes martyres
 • 740 $a Canonici sancti
 • 740 $a Canonici - Canonici martyres
 • 740 $a Episcopi - Episcopi martyres
 • 740 $a Archiepiscopi sancti
 • 740 $a Archiepiscopi martyres
 • 740 $a Archiepiscopi - Origo archiepiscoporum, episcoporum et sacerdotum in Polonia
 • 740 $a Cardinales in Polonia
 • 740 $a Fundatores ac benefactores collegiorum templorum Soc. Jesu in Polonia
 • 740 $a Jesuitae sancti
 • 740 $a Jesuitae martyres
 • 740 $a Societas Jesu - Origo PP Societatis Jesu in Polonia
 • 740 $a Moniales s. Benedicti
 • 740 $a Benedictini sancti
 • 740 $a Abbates Benedictini sancti
 • 740 $a Benedictini - Origo PP Benedictinorum in Polonia
 • 740 $a Monasteria PP Paulitarum
 • 740 $a Paulitae sancti
 • 740 $a Paulitae martyres
 • 740 $a Paulitae - Origo Paulitarum in Polonia
 • 740 $a Ordo SS. Spiritus - Origo religiosorum s. Spiritus in Polonia, s.
 • 740 $a Augustiani sancti
 • 740 $a Augustiani - Origo Augustianorum in Polonia
 • 740 $a Canonici regulares sancti
 • 740 $a Canonici regulares origo
 • 740 $a Camaldulenses sancti
 • 740 $a Camaldulenses - Camaldulenses martyres
 • 740 $a Moniales praemonstratenses
 • 740 $a Praemonstratenses - Origo praemonstratensium in Polonia
 • 740 $a Moniales s. Francisci
 • 740 $a Basilitae sancti
 • 740 $a Franciscani martires
 • 740 $a Ordo s. Francisci conventualium
 • 740 $a Honor franciscanorum
 • 740 $a Moniales s. Basilii
 • 740 $a Ordo Beatorum Martyrum de Paenitentia
 • 740 $a Reformati sive Reformatorum fundatores
 • 740 $a Carmelitae sive orgio Carmelitarum in Polonia
 • 740 $a Carmelitae sancti
 • 740 $a Moniales PP Carmelitarum
 • 740 $a Bonifratres - Bonifratres sanctI
 • 740 $a Carthusienses sancti
 • 740 $a Carthusienses
 • 740 $a Bernardini sancti
 • 740 $a Bernardini - Bernardini martyres
 • 740 $a Fundationes religionum OO s. Francisci
 • 852 $j BK 00062
 • 999 $d 17.01.20

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00062