Relationes de Episcopis Culmensibus, Privilegia Varmiensia Prussia Christiana Diplomatica Seu Specificato Privilegiorum etc. Prussiam Occidentalem Concernentium. Notitia De Monasteris: Olivensi Cisterciensi, Cartusiae Berezanae, Cartusiae Gedanensis. Ex Collectione [...] Georgii Schwengel Prioris Cartusiae Gedanesis. Manuscripta ut plurimum incompleta et non finita.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00065
 • Kopie:
  • Mf 1111
  • CD 0170
  • CD 71a
 • Autor: Schwengel, Georgius Valentinus (1697-1766)
 • Tytuł: Relationes de Episcopis Culmensibus, Privilegia Varmiensia Prussia Christiana Diplomatica Seu Specificato Privilegiorum etc. Prussiam Occidentalem Concernentium. Notitia De Monasteris: Olivensi Cisterciensi, Cartusiae Berezanae, Cartusiae Gedanensis. Ex Collectione [...] Georgii Schwengel Prioris Cartusiae Gedanesis. Manuscripta ut plurimum incompleta et non finita.
 • Miejsce i czas powstania: Gdańsk 1765
 • Opis fizyczny: 206 k. 21,5x34,5 cm i mn.
 • Oprawa: Półskórek, 20 w.
 • Język: Niem., łac.
 • Zawartość:
  • Episcopi Culmenses, s. 1-68.
  • [Sprawa przejęcia urzędu przeora w Kartuzji Kaszubskiej przez Piotra Beyera po śmierci Wawrzyńca Fendricha. Opis sprawy i dokumenty z lat 1691-1692], s. 23-30.
  • Tabulae Fundatorum et Benefactorum Monasterii Olivensis, s. 25-35.
  • De Prima Fundatione Monasterii Olivae so Cisterciensis in Prussia, s. 33-60.
  • Transuptum Privilegiorum Ciuitatis Mehlsack in Varmia ex Latino in Germanicum Translatum, Frombork 4. XI. 1667, s. 69-77.
  • Diplomata Brunsbergensia, s. 78-119.
  • Prussia Christiana Diplomatica, s. 1/24 [nowa numeracja].
  • Series Abbatum Olivensium, s. 61-70.
  • Series Abbatum Olivensium Integra, s. 70-72.
  • S. 73-144 brak.
  • Chartularium Ecclesiae Culmensis, s. 145-148, 151-152, 154-156.
  • Nomina Abbatum Monasterii Olivensis a Fundatione 1170, Quorum et Qualiter Sequebantur Specificatur, s. 149-151.
  • Connotatio Canonicorum Cathedrae Vladislaviensis 1755 [et] Collegiata Crusvicensis, s. 153-154.
  • S. 157-158 brak.
  • Miscellanea dotyczące Kartuzji Bereskiej, s. 1-126 [trzecia numeracja].
  • Schema Conventus Paradisi Mariae, s. 30-123.
  • Index Praecipuarum Rerum In Hoc Libro Continentium, s. 125-126.
 • Proweniencja:
  • "Od Lissnera w zamian 1846" - [rkps ręką K. W. Kielisińskiego]
  • "V[alentin] von Wolski und Hs[?] v. Łaszewski" "Ex libris blibliothecae Valentini Wolski constat [...]".
 • Hasła przedmiotowe:
  • Beyer, Piotr opat 18 w.
  • Bieliński, Franciszek marszałek wielki koronny (1683-1766)
  • Fendrich, Wawrzyniec opat 18 w.
  • Cystersi Gdańsk (woj. pomorskie) - Oliwa
  • Jezuici Braniewo (woj. warmińsko-mazurskie)
  • Kartuzi Gdańsk (woj. pomorskie)
  • Kartuzi Bereza (Białoruś)
  • Duchowieństwo katolickie 18 w. Polska
  • Duchowieństwo katolickie 18 w. Prusy
  • Zakony 18 w. Polska
  • Zakony 18 w. Prusy
  • Kościół katolicki 18 w. Polska
  • Kościół katolicki 18 w. Prusy
  • Auhoff zob. Ułowo (gm. Braniewo, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie)
  • Bisztynek (pow. bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie) 18 w.
  • Braniewo (pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie) 18 w.
  • Chełmińska, diecezja (katol.) 18 w.
  • Frombork (woj. warmińsko-mazurskie) 18 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) - kościół św. Brygidy 18 w.
  • Koprzywnik (gm. Bisztynek, pow. bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie) 18 w.
  • Lidzbark (woj. warmińsko-mazurskie) 18 w.
  • Pieniężno (woj. warmińsko-mazurskie) 18 w.
  • Prusy Królewskie 18 w.
  • Reszel (pow. kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie) 18 w.
  • Rosenorth zob. Koprzywnik (gm. Bisztynek, pow. bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie) 18 w.
  • Ułowo (gm. Braniewo, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie) 18 w.
  • Warmia 18 w.
 • Uwagi:
  • "Diplomata Brunsbergensia" - fragm. patrz też sygn. BK 66.
  • Brak s. 73-144, trzy różne numeracje, pisane w większości przez jedną osobę.
 • Katalogi: KRSBK I, 192-200
 • Opracowania:
  • Preussisches Urkundenbuch, T. 2, Königsberg 1932, nr 156
  • Kowalkowski Jacek, Ksiądz Jan Gotfryd Bork [...]. [w:] "Studia Pelplińskie" 2000, t. 30.
  • Scriptores rerum Prussicarum, T. 5, s. 594-623.
  • Scriptores rerum Prussicarum, T. 1, Leipzig 1861, s. 669-731.
  • Monumenta Poloniae Historica, T. 6, s. 310-358, 360-382.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  0
  @
  a lat
 • 044 a pl
 • 100
   1
   .
  a Schwengel, Georgius Valentinus d (1697-1766)
 • 245
   1
   0
  a Relationes de Episcopis Culmensibus, Privilegia Varmiensia Prussia Christiana Diplomatica Seu Specificato Privilegiorum etc. Prussiam Occidentalem Concernentium. Notitia De Monasteris: Olivensi Cisterciensi, Cartusiae Berezanae, Cartusiae Gedanensis. Ex Collectione [...] Georgii Schwengel Prioris Cartusiae Gedanesis. Manuscripta ut plurimum incompleta et non finita.
 • 250 a Autogr., oryg., kop.
 • 260 a Gdańsk c 1765
 • 300 a 206 k. c 21,5x34,5 cm i mn.
 • 340 d Rkps e Półskórek, 20 w.
 • 400 a Schwengel Jerzy zob. Schwengel Georgius Valentinus (1697-1766)
 • 500 a "Diplomata Brunsbergensia" - fragm. patrz też sygn. BK 66.
 • 500 a Brak s. 73-144, trzy różne numeracje, pisane w większości przez jedną osobę.
 • 510 a KRSBK c I, 192-200
 • 520 a Episcopi Culmenses, s. 1-68.
 • 520 a [Sprawa przejęcia urzędu przeora w Kartuzji Kaszubskiej przez Piotra Beyera po śmierci Wawrzyńca Fendricha. Opis sprawy i dokumenty z lat 1691-1692], s. 23-30.
 • 520 a Tabulae Fundatorum et Benefactorum Monasterii Olivensis, s. 25-35.
 • 520 a De Prima Fundatione Monasterii Olivae so Cisterciensis in Prussia, s. 33-60.
 • 520 a Transuptum Privilegiorum Ciuitatis Mehlsack in Varmia ex Latino in Germanicum Translatum, Frombork 4. XI. 1667, s. 69-77.
 • 520 a Diplomata Brunsbergensia, s. 78-119.
 • 520 a Prussia Christiana Diplomatica, s. 1/24 [nowa numeracja].
 • 520 a Series Abbatum Olivensium, s. 61-70.
 • 520 a Series Abbatum Olivensium Integra, s. 70-72.
 • 520 a S. 73-144 brak.
 • 520 a Chartularium Ecclesiae Culmensis, s. 145-148, 151-152, 154-156.
 • 520 a Nomina Abbatum Monasterii Olivensis a Fundatione 1170, Quorum et Qualiter Sequebantur Specificatur, s. 149-151.
 • 520 a Connotatio Canonicorum Cathedrae Vladislaviensis 1755 [et] Collegiata Crusvicensis, s. 153-154.
 • 520 a S. 157-158 brak.
 • 520 a Miscellanea dotyczące Kartuzji Bereskiej, s. 1-126 [trzecia numeracja].
 • 520 a Schema Conventus Paradisi Mariae, s. 30-123.
 • 520 a Index Praecipuarum Rerum In Hoc Libro Continentium, s. 125-126.
 • 530 d Mf 1111
 • 530 d CD 0170
 • 530 d CD 71a
 • 541 c b d 1846
 • 546 a Niem., łac.
 • 561 a "Od Lissnera w zamian 1846" - [rkps ręką K. W. Kielisińskiego] d BK I, E 65 d BK Dz. teol. 56 w Działyński Tytus (1796-1861) w Lissner Józef (1810-1862)
 • 561 a "V[alentin] von Wolski und Hs[?] v. Łaszewski" a "Ex libris blibliothecae Valentini Wolski constat [...]". w Wolski Walenty (1750-1829) w Łaszewski
 • 581 a Druk fragm.: ||Preussisches Urkundenbuch, T. 2, Königsberg 1932, nr 156
 • 581 a Druk fragm.: ||Kowalkowski Jacek, |Ksiądz Jan Gotfryd Bork [...]. [w:] "Studia Pelplińskie" 2000, t. 30.
 • 581 a Druk fragm.: ||Scriptores rerum Prussicarum, T. 5, s. 594-623.
 • 581 a Druk fragm.: ||Scriptores rerum Prussicarum, T. 1, Leipzig 1861, s. 669-731.
 • 581 a Druk fragm.: ||Monumenta Poloniae Historica, T. 6, s. 310-358, 360-382.
 • 600
   1
   .
  a Beyer, Piotr c opat d 18 w.
 • 600
   1
   9
  a Bieliński, Franciszek c marszałek wielki koronny d (1683-1766)
 • 600
   1
   .
  a Fendrich, Wawrzyniec c opat d 18 w.
 • 610
   2
   9
  a Cystersi z Gdańsk (woj. pomorskie) - Oliwa
 • 610
   2
   9
  a Jezuici z Braniewo (woj. warmińsko-mazurskie)
 • 610
   2
   9
  a Kartuzi z Gdańsk (woj. pomorskie)
 • 610
   2
   9
  a Kartuzi z Bereza (Białoruś)
 • 650
   .
   9
  a Duchowieństwo katolickie y 18 w. z Polska
 • 650
   .
   9
  a Duchowieństwo katolickie y 18 w. z Prusy
 • 650
   .
   9
  a Zakony y 18 w. z Polska
 • 650
   .
   9
  a Zakony y 18 w. z Prusy
 • 650
   .
   9
  a Kościół katolicki y 18 w. z Polska
 • 650
   .
   9
  a Kościół katolicki y 18 w. z Prusy
 • 651
   .
   9
  a Auhoff zob. Ułowo (gm. Braniewo, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie)
 • 651
   .
   9
  a Bisztynek (pow. bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie) y 18 w.
 • 651
   .
   9
  a Braniewo (pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie) y 18 w.
 • 651
   .
   9
  a Chełmińska, diecezja (katol.) y 18 w.
 • 651
   .
   9
  a Frombork (woj. warmińsko-mazurskie) y 18 w.
 • 651
   .
   9
  a Gdańsk (woj. pomorskie) - kościół św. Brygidy y 18 w.
 • 651
   .
   9
  a Koprzywnik (gm. Bisztynek, pow. bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie) y 18 w.
 • 651
   .
   9
  a Lidzbark (woj. warmińsko-mazurskie) y 18 w.
 • 651
   .
   9
  a Pieniężno (woj. warmińsko-mazurskie) y 18 w.
 • 651
   .
   9
  a Prusy Królewskie y 18 w.
 • 651
   .
   9
  a Reszel (pow. kętrzyński, woj. warmińsko-mazurskie) y 18 w.
 • 651
   .
   9
  a Rosenorth zob. Koprzywnik (gm. Bisztynek, pow. bartoszycki, woj. warmińsko-mazurskie) y 18 w.
 • 651
   .
   9
  a Ułowo (gm. Braniewo, pow. braniewski, woj. warmińsko-mazurskie) y 18 w.
 • 651
   .
   9
  a Warmia y 18 w.
 • 700
   1
   2
  a Szembek, Krzysztof Antoni b (prymas Polski, biskup inflancki, poznański, kujawski ; c 1667-1748)
 • 700
   1
   2
  a Radziejowski, Michał Stefan c (prymas Polski, biskup warmiński ; d 1645-1705)
 • 700
   1
   2
  a Potocki, Teodor Andrzej c (prymas Polski, biskup chełmiński, warmiński ; d 1664-1738)
 • 700
   1
   2
  a Oestreich, Franz c Burmistrz Braniewa (XVIII w.)
 • 700
   1
   2
  a Nakiel, Andrzej c Rektor Kolegium Jezuickiego w Braniewie (1614-1619)
 • 700
   1
   2
  a Leszczyński, Wacław c (prymas Polski, biskup warmiński ; d 1605-1666)
 • 700
   1
   2
  a Kromer, Marcin c (biskup warmiński ; d 1512-1589)
 • 700
   1
   2
  a Kielisiński, Kajetan Wincenty d (1808-1849)
 • 700
   0
   2
  a Jordan c (biskup warmiński ; d 1250 ca-1328)
 • 700
   0
   2
  a Jan Kazimierz c (król Polski ; d 1609-1672)
 • 700
   1
   2
  a Hindenberg, Henryk c (kanonik warmiński, namiestnik biskupa warmińskiego ; d 16/17 w.)
 • 700
   1
  2 
  a Grabowski, Adam Stanisław c (biskup chełmiński, kujawski, warmiński ; d 1698-1766)
 • 700
   1
   2
  a Giese, Tiedemann c (biskup chełmiński ; d 1480-1550)
 • 700
   0
   2
  a August III c (król Polski ; d 1696-1763)
 • 700
   1
   2
  a Działyński, Michał Erazm c Biskup pomocniczy warmiński, biskup kamieniecki d (?-1657)
 • 700
   1
   2
  a Ferber, Maurycy c (biskup warmiński ; d 1471-1537)
 • 700
   1
   2
  a Gembicki, Andrzej c (biskup ; d ?-1654)
 • 700
   1
  2 
  a Załuski, Andrzej Chryzostom c (biskup warmiński, płocki, kijowski ; d 1650 ca-1711)
 • 700
   1
   2
  a Wydżga, Jan Stefan c (prymas Polski, biskup łucki, warmiński ; d 1601 ca-1685)
 • 700
   0
   2
  a Władysław IV c (król Polski ; d 1595-1648)
 • 700
   1
  2
  a Wichman, Mateusz c Patrycjusz, senator, mieszkaniec Braniewa d (?-1628)
 • 700
   1
   2
  a Tylicki, Piotr c (biskup chełmiński, warmiński, kujawski, krakowski ; d 1543-1616)
 • 700
   1
   2
  a Szyszkowski, Mikołaj c (biskup warmiński ; d 1590-ca 1643)
 • 700
   1
   2
  a Rudnicki, Szymon c (biskup warmiński ; d 1552-1621)
 • 740 a Connotatio Canonicorum Cathedrae Vladislaviensis 1755 [et] Collegiata Crusvicensis
 • 740 a Nomina Abbatum Monasterii Olivensis a Fundatione 1170, Quorum et Qualiter Sequebantur Specificatur
 • 740 a Chartularium Ecclesiae Culmensis
 • 740 a Końcowy fragment dokumentu dotyczącego podatków w Prusach w roku 1726. Podpisany Franciszek Bieliński Woj. Chełmiński, Ziem Pruskich podskarbi
 • 740 a Series Abbatum Olivensium Integra
 • 740 a Index Praecipuarum Rerum In Hoc Libro Continentium
 • 740 a Schema Conventus Paradisi Mariae
 • 740 a Sprawa przejęcia urzędu przeora w Kartuzji Kaszubskiej przez Piotra Beyera po śmierci Wawrzyńca Fendricha. Opis sprawy i dokumenty z lat 1691-1692
 • 740 a Miscellanea dotyczące Kartuzji Bereskiej
 • 740 a Series Abbatum Olivensium
 • 740 a De Prima Fundatione Monasterii Olivae so Cisterciensis in Prussia
 • 740 a Tabulae Fundatorum et Benefactorum Monasterii Olivensis
 • 740 a Prussia Christiana Diplomatica
 • 740 a Diplomata Brunsbergensia
 • 740 a Transuptum Privilegiorum Ciuitatis Mehlsack in Varmia ex Latino in Germanicum Translatum, Frombork 4. XI. 1667
 • 740 a Episcopi Culmenses
 • 777 a Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849)
 • 852 j BK 00065
 • 999 d 17.01.25

Indeksy