Acta Provinciae S. Hyacinthi In Russia Sacri Ordinis FF Praedicatorum Sub Initio Regiminis Eximii A. R. P. Sacrae Theologiae Praesentati Fratris Laurentii Kałuski Missionarii Apostolici Per Capitulum Cameneci Podoliae Anno 1786-to Die 8-va Septembris Celebratum In Priorem Provincialem Electi Inchoata.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00096
 • Kopie: Mf 1099
 • Autor: Kałuski, Wawrzyniec (?-1802)
 • Tytuł: Acta Provinciae S. Hyacinthi In Russia Sacri Ordinis FF Praedicatorum Sub Initio Regiminis Eximii A. R. P. Sacrae Theologiae Praesentati Fratris Laurentii Kałuski Missionarii Apostolici Per Capitulum Cameneci Podoliae Anno 1786-to Die 8-va Septembris Celebratum In Priorem Provincialem Electi Inchoata.
 • Miejsce i czas powstania: Kamieniec Podolski 1786-1790
 • Opis fizyczny: 325 k. Rękopis zawiera druki 30x31,5 cm
 • Oprawa: Skóra brązowa, złocona ramka, 18 w.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • Series conventuum Russiae provinciam [...], s. 1.
  • Series conventuum [...], s. 2.
  • Elenchus conventuum iuxta antiquitatem [...], s. 3.
  • [Mowa Wawrzyńca Kałuskiego po wyborze na prowincjała], s. 4.
  • Cathalogus patrum, fratrum et sororum [...], s. 5-12.
  • Decreta [...] Baltasaris [de Quiñones] generalis [...], s. 13-15.
  • Peticiones capituli provincialis [...] Russiae [...] 1786 [...], s. 17-20.
  • Acta capituli provincialis [...] s. Hyacinthi [...] 1786 [...], s. 21-28.
  • Littera encyclica No 1-ma includens [...] [Baltasar de Quiñones] [Wawrzyniec Kałuski] [...] Rzym 21 X 1786, Tulczyn 19 XII 1786, s. 29-31.
  • Concilium patrum tempore capituli factum, s. 32.
  • Descriptio conventus Camenecensis fratrum ecclesiae tituli s. Nicolai, s. 33-39.
  • Wizytacje klasztorów [wg kolejności w rękopisie]: Smotrycz, Sokólec, Sołodkowce, Szarawka, Bar, Murafa, Tulczyn [tu: pismo Wawrzyńca Kałuskiego do Hilariona Jawornika], Tywrów, Winnica, Starokonstantynów, Latyczów, Lubar, Chodorków, Byszów, Czarnobyl, Owrucz, Rzeczyca, Czaszniki, Ziembin, Chotajewicze, Mińsk, Zasław, Raków, Stołpce, Kleck, Nowogródek, 1786-1787, s. 47-149, 156-165.
  • [W. Kałuski] Litterae encyclicae per provinciam [...] Nowogórdek 12 VII 1787, s. 150-155 [druk].
  • Patentes [Baltasar de Quiñones] magistri [...] Pinscense [...] Emerci Chanowicz [...] Rzym 26 V 1787, s. 166.
  • [W. Kałuski] Litterae transmissoriae [...] Nowogródek 27 VII 1787, s. 167.
  • Patentes instituentes [Mikołaj Iżycki] Nowogródek 30 VII 1787, s. 168.
  • [W. Kałuski] Privilegium datum pro inducenda [...] Nowogródek 15 VII 1787, s. 169.
  • Wizytacje klasztorów [wg kolejności w rękopisie]: Połonka [przy tym o Brzeźnie], Pińsk, Buchowicze, Lachowicze, 1787, s. 170-184, 186-195.
  • Datur plenipotentia [...] Dominico Szaniawski degenti Varsaviae [...] Lublin 6 IX, s. 185.
  • Copia literarum [Baltasar de Quiñones] [...] Angeli Mordaszewicz, s. 197.
  • Copia literarum [Baltasar de Quiñones] [...] Vincentii Janowski, s. 198.
  • De suppresione conventuum Camenecensium, s. 199-215.
  • [W. Kałuski] Dispositio ad conventum missionis [Jurewicze] Lubar 12 XI 1787, s. 216.
  • Patentes [Baltasar de Quiñones] magistri [...] conventus Czasnicensis [...] Hański, Rzym 29 IX 1787, s. 219.
  • Assignationes [Baltasar de Quiñones] magistri [...] [Erasmum Sniarowski, Dominicum Karpitowicz] ad collegium Minervitanum, Rzym 29 IX 1787, s. 220.
  • Circa negotia conventus Byszoviensis, s. 221-222.
  • Patentes [Baltasar de Quiñones] magistri [...] Gabrielis Rubanowski, Rzym 13 II 1788, s. 222.
  • Licentia affiationis atque translationis [...] [Baltasar de Quiñones] [...] Mariani Żarczyński, Rzym 13 II 1788, s. 222.
  • [W. Kałuski] Litterae encyclicae convocatoriae patres [...] Lachovecensi [...] Mińsk, VI 1788, s. 223-237.
  • Licentia [Baltasar de Quiñones] [...] Russiae data [...] Alberto Prusiewicz, Rzym 10 V 1788, s. 238.
  • Litterae [Baltasar de Quiñones] [...] conventu Latyczoviensi [...] Porphyrium Runowski, Rzym 10 V 1788, s. 239.
  • De causa serwi Dei Fabiani Malisewicz Premyskiensis [...] Stołpceni dioecesis Vilnensis [Baltasar de Quiñones] [...] 1788 die 19 julii, s. 240-249.
  • Tabella summarum, censuum annuorum [...] Russiae [...] Pio Bonifacio Fassati [...] 1788 [...], s. 250-252.
  • [Beatyfikacja Fabiana Maliszewicza], s. 253-255.
  • S. 256 wolna.
  • Litterae [Baltasar de Quiñones] [...] Humań, Rzym 10 IX 1788, s. 258-260.
  • Acta capituli intermedii [1788] in conventu Lachovciensi, s. 261-267.
  • Cosilium patrum factum [...] 1788, s. 268-269.
  • [Wizytacja klasztoru w Jurewiczach] 1789, s. 270-271, 274-276.
  • [List Kaspra Cieciszowskiego do Wawrzyńca Kałuskiego, Warszawa 1 IV 1788], s. 272-273.
  • Votum domini Mattiola advocati s. Congregationis Rituum [...], Rzym 21 XI 1788, s. 277-280. 520
  • Promocje na stopnie magistra; prezentacja na kaznodzieję przez Baltasara de Quiñonsa], Rzym, 29 IV 1789, s. 281-285.
  • Litterae [Baltasar de Quiñones] Chodorkoviensem [...[ Rzym 9 IV 1789, s. 286.
  • [W. Kałuski] Litterae encyclicae [...] 1789 die 14 julii [...], s. 287-298.
  • Litterae [Baltasar de Quiñones] [...] [Wawrzyniec Kałuski] [...] Rzym 1 VIII 1789, s. 299.
  • [Baltasar de Quiñones] Patentes pro magisterio studentium in personam [...] Hyacinthi Sławoszewski, Rzym 1 VIII 1789, s. 299-300.
  • [Baltasar de Quiñones] Patentes [...] in personam Apolinaris Banicki, Rzym 1 VIII 1789, s. 300-301.
  • Litterae [Baltasar de Quiñones] [...] conventus Minscensis [...] Raphaelem Żurowski, Rzym, 1 VIII 1789, s. 301.
  • [Opis posiadłości ziemskich klasztorów w kolejności w rękopisie]: Ziembin [Polany], Chotajewicze [Sukniewicze, Huby, Puszczanka, Cynne, Ubołocie, Rosochy, Zabiehy], Mińsk [Rumicz, Wołkowszczyzna, Kociachy], Zasław [Niedreski, Łoszany], Raków [Gieniewice], Stołpce [Kuczkuny], Kleck [Nowodworek, Czarkowszczyzna, Domatkanowicze], Nowogródek [Gorkacze, Nowosiołki, Chrolczyce, Kamionka, Siemkowo, Mukienicza, Draczyłow], Połonka [Żerebiełowicze, Ciwonczyki, Hordieyczyki], Pińsk, Buchowicze, Lachowce, Lubar [Chwilińce], Latyczów, Konstantynów, Bar [Glinianki, Bucnie, Hałuźnice], Sołodkowce, Smotrycz, Kamieniec Podolski [dominikanki - Pudłowice, Żabieńce], Kamieniec Podolski [dominikanie - Załucze, Cybołowki, Żubrowka], Szarawka [Hołochwasty], Winnica [Winnica, Sołowijówki], Murafa [Księdzówka, Gołęczyńce Małe], Tulczyn [Biłousówki], Czarnobyl [Lelowa, Paryszów, Koszówka, Czarnobyl], Owrucz, Rzeczyca [Równe, Słoboda Rówieńska], Czaszniki [Sałkowszczyzny, Olszanki, Lucik, Czaszniki], s. 313-447.
  • Konstytucja seymu roku 1635 [...], s. 449-451.
  • Konstytucja seymu koronacyjnego roku 1588 [...], s. 452.
  • Determinationes capitulorum generalium directe [...] provincia Russiae [...] Clementis Chodykiewicz [...], s. 452.
  • Determinationes nonnullorum [...], 452-472.
  • Ex authore Antonino maria Boranga impressionis Venetae 1766 [...], s. 473-478.
  • [W. Kałuski] De studentibus romanis, s. 478-480.
  • Decretum Romanum [...] Novogrodecensi [...] 1751] Rzym 30 IV 1751, 480-527.
  • Decretum sacrae Varsoviae anno 1691 [...], s. 528-548.
  • Ekstrakt z akt konsystorza bracławickiego [...], s. 549-555.
  • List Wincentego Marii Ferreti do prowincji ruskiej, Rzym 9 III 1748, s. 557-563.
  • Ofiara wieczysta prowicjow Oboyga narodów [...] Warszawa 6 IV 1789, s. 565-568.
  • Opłata do skarbu publicznego z dóbr jezuickich 6 VI 1789, s. 569.
  • Methodus servanda in comittis [...] 17 V 1777, s. 571-574.
  • Patres vocales capituli [...] Romae [...] 17 V 1777, s. 575-578.
  • Allocutio [...] Pii papae VI [...] 1777 [...] capitulo Cracoviensi [...], s. 579-590.
  • Collectio variorum [...], s. 591-598.
  • Summariusz dokumentów przywiezionych z Lwowa przez o. Stanisława Raupryka, a przez [...] oyca Jacka Solskiego [...], s. 599.
  • Excerptum ex epipstola [...] Fernandi Saluzzo [...] Varsovie die 2 octobris 1789 [...] Laurentio Kałuski [...], s. 600.
  • Literae [...] cardinalis Borgia [ad L. Kałuski], Rzym 1 VI 1789, s. 601.
  • Tabella opłaty coroczney na Skarb Rzeczy Pospolitety [...] 1789 [...] 1786 [...], s. 603-605.
  • Litterae [...] provinciale Pinsci [...] 1790, s. 607-614.
  • Allocutio [...] Laurentii Kałuski [...] in conventu Pinscensi [...] 1790 [...], s. 615-617.
  • Formula introducendi Rosarium, s. 618-621.
  • Index totius operis ordine alfabetico compilatus, s. 623-640.
  • Litterae [Baltasar de Quiñones] Moraffensis [...] Thoma, Silicz, Rzym 9 IX 1789, s. 285.
  • Litterae [Baltasar de Quiñones] [...] Augustiono Staniszewski, Rzym 10 IX 1788, s. 260-261.
  • Series conventuum Russiae provinciam [...], s. 1. Series conventuum [...], s. 2. Elenchus conventuum iuxta antiquitatem [...], s. 3. [Mowa Wawrzyńca Kałuskiego po wyborze na prowincjała], s. 4. Cathalogus patrum, fratrum et sororum [...], s. 5-12.
 • Proweniencja: "Hic liber meus testis est Deus, quis illum querit hoc nomen erit. Natus Dominico Wyszy[ński]" [rkps]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Banicki, Apolinary dominikanin
  • Boranga, Antonio Maria 18 w.
  • Borgia, Stefano (1731-1804)
  • Chanowicz, Emeryk dominikanin
  • Fassati, Bonifacio prokurator generalny dominikanów (1728-1817)
  • Hański, Remigiusz dominikanin
  • Iżycki, Mikołaj dominikanin
  • Janowski, Wincenty dominikanin
  • Jawornik, Hilarion dominikanin
  • Karpitowicz, Dominik dominikanin
  • Łubanowski, Gabriel dominikanin
  • Mattiola adwokat Kongregacji Rytów w Watykanie
  • Mordaszewicz, Anioł dominikanin
  • Pius VI (papież ; 1717-1799)
  • Prusiewicz, Albert dominikanin
  • Raupryk, Stanisław dominikanin
  • Runowski, Porfirion dominikanin
  • Saluzzo, Ferdinando Maria nuncjusz apostolski w Rzeczpospolitej 1784-1794 (1744-1816)
  • Silicz, Tomasz dominikanin
  • Sławoszewski, Jacek dominikanin
  • Śniarowski, Erazm dominikanin
  • Solski, Jacek dominikanin
  • Staniszewski, Augustyn dominikanin
  • Szaniawski, Dominik dominikanin
  • Żarczyński, Marian dominikanin
  • Żurowski, Rafał dominikanin
  • Dominikanie organizacja 18 w. Białoruś
  • Dominikanie majątek 18 w. Białoruś
  • Dominikanie organizacja 18 w. Ukraina
  • Dominikanie majątek 18 w. Ukraina
  • Zakony organizacja 18 w. Ukraina
  • Zakony majątek 18 w. Ukraina
  • Zakony organizacja 18 w. Białoruś
  • Zakony majątek 18 w. Białoruś
  • Listy łacińskie 18 w.
  • Reguły i konstytucje zakonne 18 w.
  • Bar (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Biłousówki (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Bracław (Ukraina ; okręg) dominikanie
  • Brzeźno (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Buchowicze (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Bucnie (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Bucnie (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Byszów (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Chodorków (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Chotajewicze (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Chrolczyce (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Chwilińce (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Ciwonczyki (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Cybołowki (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Cynne (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Czarkowszczyzna (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Czarnobyl (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Czaszniki (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Domatkanowicze (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Draczyłow (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Gieniewice (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Glinianki (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Gołęczyńce Małe (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Gorkacze (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Hałuźnice (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Hołochwasty (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Hordieyczyki (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Huby (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Humań (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Jurewicze (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Kamieniec Podolski (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Kamieniec Podolski (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Kamionka (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Kijów (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Kleck (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Kociachy (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Konstantynów (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Koszówka (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Księdzówka (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Kuczkuny (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Lachowicze (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Latyczów (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Lelowa (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Łoszany (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Lubar (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Lucik (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Mińsk (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Mukienicza (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Murafa (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Niedreski (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Nowodworek (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Nowogródek (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Nowogród Siewierski (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Nowosiołki (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Olszanki (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Owrucz (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Paryszów (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Pińsk (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Polany (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Połonka (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Pudłowice (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Puszczanka (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Raków (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Rosochy (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Równe (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Rumicz (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Ruskie, województwo dominikanie 18 w.
  • Ruskie, województwo zakony 18 w.
  • Rzeczyca (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Siemkowo (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Słoboda Rówieńska dominikanie 18 w.
  • Smoleńsk (Rosja) dominikanie 18 w.
  • Smotrycz (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Sokulec (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Sołodkowce (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Sołowijówki (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Starokonstantynów (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Stołpce (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Sukniewicze (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Szarawka (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Szarkowszczyzna (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Tulczyn (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Tywrów (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Ubołocie (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Winnica (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Wołkowszczyzna (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Zabiehy (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Żabieńce (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Załucze (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Zasław (Ukraina) dominikanie 18 w.
  • Żerebiełowicze (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Ziembin (Białoruś) dominikanie 18 w.
  • Żubrowka (Ukraina) dominikanie 18 w.
 • Uwagi: Rękopis stanowi zbiór aktów dotyczących prowincji ruskiej dominikanów. Pierwotnie była to księga wizytacyjna prowincjała, która stopniowo rozwinęła się w kopiariusz aktów związanych z jego działalnością. Włączono tu również kilka oryginalnych pism (6, 60, 65, 72, 117, 126) oraz druków (38, 120-124). Pisma oryginalne i druki włączano po uzupełnieniu ich formatu do wielkości rękopisu. Autentyczność odpisów była potwierdzana podpisami prowincjała i jego towarzysza oraz odciskiem pieczęci prowincjała. Zebrane materiału ilustrują stan majątkowy dominikanów ruskich.
 • Katalogi: KRSBK I, 248-259

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 040 $a KÓR Z $b pol
 • 041 0 @ $a lat $a pol
 • 044 $a un
 • 100 1 . $a Kałuski, Wawrzyniec $d (?-1802)
 • 245 1 0 $a Acta Provinciae S. Hyacinthi In Russia Sacri Ordinis FF Praedicatorum Sub Initio Regiminis Eximii A. R. P. Sacrae Theologiae Praesentati Fratris Laurentii Kałuski Missionarii Apostolici Per Capitulum Cameneci Podoliae Anno 1786-to Die 8-va Septembris Celebratum In Priorem Provincialem Electi Inchoata.
 • 250 $a Oryg., kop.
 • 260 $a Kamieniec Podolski $c 1786-1790
 • 300 $a 325 k. $b Rękopis zawiera druki $c 30x31,5 cm
 • 340 $d Rkps $e Skóra brązowa, złocona ramka, 18 w.
 • 500 $a Rękopis stanowi zbiór aktów dotyczących prowincji ruskiej dominikanów. Pierwotnie była to księga wizytacyjna prowincjała, która stopniowo rozwinęła się w kopiariusz aktów związanych z jego działalnością. Włączono tu również kilka oryginalnych pism (6, 60, 65, 72, 117, 126) oraz druków (38, 120-124). Pisma oryginalne i druki włączano po uzupełnieniu ich formatu do wielkości rękopisu. Autentyczność odpisów była potwierdzana podpisami prowincjała i jego towarzysza oraz odciskiem pieczęci prowincjała. Zebrane materiału ilustrują stan majątkowy dominikanów ruskich.
 • 510 $a KRSBK $c I, 248-259
 • 520 $a Series conventuum Russiae provinciam [...], s. 1.
 • 520 $a Series conventuum [...], s. 2.
 • 520 $a Elenchus conventuum iuxta antiquitatem [...], s. 3.
 • 520 $a [Mowa Wawrzyńca Kałuskiego po wyborze na prowincjała], s. 4.
 • 520 $a Cathalogus patrum, fratrum et sororum [...], s. 5-12.
 • 520 $a Decreta [...] Baltasaris [de Quiñones] generalis [...], s. 13-15.
 • 520 $a Peticiones capituli provincialis [...] Russiae [...] 1786 [...], s. 17-20.
 • 520 $a Acta capituli provincialis [...] s. Hyacinthi [...] 1786 [...], s. 21-28.
 • 520 $a Littera encyclica No 1-ma includens [...] [Baltasar de Quiñones] [Wawrzyniec Kałuski] [...] Rzym 21 X 1786, Tulczyn 19 XII 1786, s. 29-31.
 • 520 $a Concilium patrum tempore capituli factum, s. 32.
 • 520 $a Descriptio conventus Camenecensis fratrum ecclesiae tituli s. Nicolai, s. 33-39.
 • 520 $a Wizytacje klasztorów [wg kolejności w rękopisie]: Smotrycz, Sokólec, Sołodkowce, Szarawka, Bar, Murafa, Tulczyn [tu: pismo Wawrzyńca Kałuskiego do Hilariona Jawornika], Tywrów, Winnica, Starokonstantynów, Latyczów, Lubar, Chodorków, Byszów, Czarnobyl, Owrucz, Rzeczyca, Czaszniki, Ziembin, Chotajewicze, Mińsk, Zasław, Raków, Stołpce, Kleck, Nowogródek, 1786-1787, s. 47-149, 156-165.
 • 520 $a [W. Kałuski] Litterae encyclicae per provinciam [...] Nowogórdek 12 VII 1787, s. 150-155 [druk].
 • 520 $a Patentes [Baltasar de Quiñones] magistri [...] Pinscense [...] Emerci Chanowicz [...] Rzym 26 V 1787, s. 166.
 • 520 $a [W. Kałuski] Litterae transmissoriae [...] Nowogródek 27 VII 1787, s. 167.
 • 520 $a Patentes instituentes [Mikołaj Iżycki] Nowogródek 30 VII 1787, s. 168.
 • 520 $a [W. Kałuski] Privilegium datum pro inducenda [...] Nowogródek 15 VII 1787, s. 169.
 • 520 $a Wizytacje klasztorów [wg kolejności w rękopisie]: Połonka [przy tym o Brzeźnie], Pińsk, Buchowicze, Lachowicze, 1787, s. 170-184, 186-195.
 • 520 $a Datur plenipotentia [...] Dominico Szaniawski degenti Varsaviae [...] Lublin 6 IX, s. 185.
 • 520 $a Copia literarum [Baltasar de Quiñones] [...] Angeli Mordaszewicz, s. 197.
 • 520 $a Copia literarum [Baltasar de Quiñones] [...] Vincentii Janowski, s. 198.
 • 520 $a De suppresione conventuum Camenecensium, s. 199-215.
 • 520 $a [W. Kałuski] Dispositio ad conventum missionis [Jurewicze] Lubar 12 XI 1787, s. 216.
 • 520 $a Patentes [Baltasar de Quiñones] magistri [...] conventus Czasnicensis [...] Hański, Rzym 29 IX 1787, s. 219.
 • 520 $a Assignationes [Baltasar de Quiñones] magistri [...] [Erasmum Sniarowski, Dominicum Karpitowicz] ad collegium Minervitanum, Rzym 29 IX 1787, s. 220.
 • 520 $a Circa negotia conventus Byszoviensis, s. 221-222.
 • 520 $a Patentes [Baltasar de Quiñones] magistri [...] Gabrielis Rubanowski, Rzym 13 II 1788, s. 222.
 • 520 $a Licentia affiationis atque translationis [...] [Baltasar de Quiñones] [...] Mariani Żarczyński, Rzym 13 II 1788, s. 222.
 • 520 $a [W. Kałuski] Litterae encyclicae convocatoriae patres [...] Lachovecensi [...] Mińsk, VI 1788, s. 223-237.
 • 520 $a Licentia [Baltasar de Quiñones] [...] Russiae data [...] Alberto Prusiewicz, Rzym 10 V 1788, s. 238.
 • 520 $a Litterae [Baltasar de Quiñones] [...] conventu Latyczoviensi [...] Porphyrium Runowski, Rzym 10 V 1788, s. 239.
 • 520 $a De causa serwi Dei Fabiani Malisewicz Premyskiensis [...] Stołpceni dioecesis Vilnensis [Baltasar de Quiñones] [...] 1788 die 19 julii, s. 240-249.
 • 520 $a Tabella summarum, censuum annuorum [...] Russiae [...] Pio Bonifacio Fassati [...] 1788 [...], s. 250-252.
 • 520 $a [Beatyfikacja Fabiana Maliszewicza], s. 253-255.
 • 520 $a S. 256 wolna.
 • 520 $a Litterae [Baltasar de Quiñones] [...] Humań, Rzym 10 IX 1788, s. 258-260.
 • 520 $a Acta capituli intermedii [1788] in conventu Lachovciensi, s. 261-267.
 • 520 $a Cosilium patrum factum [...] 1788, s. 268-269.
 • 520 $a [Wizytacja klasztoru w Jurewiczach] 1789, s. 270-271, 274-276.
 • 520 $a [List Kaspra Cieciszowskiego do Wawrzyńca Kałuskiego, Warszawa 1 IV 1788], s. 272-273.
 • 520 $a Votum domini Mattiola advocati s. Congregationis Rituum [...], Rzym 21 XI 1788, s. 277-280. 520
 • 520 $a Promocje na stopnie magistra; prezentacja na kaznodzieję przez Baltasara de Quiñonsa], Rzym, 29 IV 1789, s. 281-285.
 • 520 $a Litterae [Baltasar de Quiñones] Chodorkoviensem [...[ Rzym 9 IV 1789, s. 286.
 • 520 $a [W. Kałuski] Litterae encyclicae [...] 1789 die 14 julii [...], s. 287-298.
 • 520 $a Litterae [Baltasar de Quiñones] [...] [Wawrzyniec Kałuski] [...] Rzym 1 VIII 1789, s. 299.
 • 520 $a [Baltasar de Quiñones] Patentes pro magisterio studentium in personam [...] Hyacinthi Sławoszewski, Rzym 1 VIII 1789, s. 299-300.
 • 520 $a [Baltasar de Quiñones] Patentes [...] in personam Apolinaris Banicki, Rzym 1 VIII 1789, s. 300-301.
 • 520 $a Litterae [Baltasar de Quiñones] [...] conventus Minscensis [...] Raphaelem Żurowski, Rzym, 1 VIII 1789, s. 301.
 • 520 $a [Opis posiadłości ziemskich klasztorów w kolejności w rękopisie]: Ziembin [Polany], Chotajewicze [Sukniewicze, Huby, Puszczanka, Cynne, Ubołocie, Rosochy, Zabiehy], Mińsk [Rumicz, Wołkowszczyzna, Kociachy], Zasław [Niedreski, Łoszany], Raków [Gieniewice], Stołpce [Kuczkuny], Kleck [Nowodworek, Czarkowszczyzna, Domatkanowicze], Nowogródek [Gorkacze, Nowosiołki, Chrolczyce, Kamionka, Siemkowo, Mukienicza, Draczyłow], Połonka [Żerebiełowicze, Ciwonczyki, Hordieyczyki], Pińsk, Buchowicze, Lachowce, Lubar [Chwilińce], Latyczów, Konstantynów, Bar [Glinianki, Bucnie, Hałuźnice], Sołodkowce, Smotrycz, Kamieniec Podolski [dominikanki - Pudłowice, Żabieńce], Kamieniec Podolski [dominikanie - Załucze, Cybołowki, Żubrowka], Szarawka [Hołochwasty], Winnica [Winnica, Sołowijówki], Murafa [Księdzówka, Gołęczyńce Małe], Tulczyn [Biłousówki], Czarnobyl [Lelowa, Paryszów, Koszówka, Czarnobyl], Owrucz, Rzeczyca [Równe, Słoboda Rówieńska], Czaszniki [Sałkowszczyzny, Olszanki, Lucik, Czaszniki], s. 313-447.
 • 520 $a Konstytucja seymu roku 1635 [...], s. 449-451.
 • 520 $a Konstytucja seymu koronacyjnego roku 1588 [...], s. 452.
 • 520 $a Determinationes capitulorum generalium directe [...] provincia Russiae [...] Clementis Chodykiewicz [...], s. 452.
 • 520 $a Determinationes nonnullorum [...], 452-472.
 • 520 $a Ex authore Antonino maria Boranga impressionis Venetae 1766 [...], s. 473-478.
 • 520 $a [W. Kałuski] De studentibus romanis, s. 478-480.
 • 520 $a Decretum Romanum [...] Novogrodecensi [...] 1751] Rzym 30 IV 1751, 480-527.
 • 520 $a Decretum sacrae Varsoviae anno 1691 [...], s. 528-548.
 • 520 $a Ekstrakt z akt konsystorza bracławickiego [...], s. 549-555.
 • 520 $a List Wincentego Marii Ferreti do prowincji ruskiej, Rzym 9 III 1748, s. 557-563.
 • 520 $a Ofiara wieczysta prowicjow Oboyga narodów [...] Warszawa 6 IV 1789, s. 565-568.
 • 520 $a Opłata do skarbu publicznego z dóbr jezuickich 6 VI 1789, s. 569.
 • 520 $a Methodus servanda in comittis [...] 17 V 1777, s. 571-574.
 • 520 $a Patres vocales capituli [...] Romae [...] 17 V 1777, s. 575-578.
 • 520 $a Allocutio [...] Pii papae VI [...] 1777 [...] capitulo Cracoviensi [...], s. 579-590.
 • 520 $a Collectio variorum [...], s. 591-598.
 • 520 $a Summariusz dokumentów przywiezionych z Lwowa przez o. Stanisława Raupryka, a przez [...] oyca Jacka Solskiego [...], s. 599.
 • 520 $a Excerptum ex epipstola [...] Fernandi Saluzzo [...] Varsovie die 2 octobris 1789 [...] Laurentio Kałuski [...], s. 600.
 • 520 $a Literae [...] cardinalis Borgia [ad L. Kałuski], Rzym 1 VI 1789, s. 601.
 • 520 $a Tabella opłaty coroczney na Skarb Rzeczy Pospolitety [...] 1789 [...] 1786 [...], s. 603-605.
 • 520 $a Litterae [...] provinciale Pinsci [...] 1790, s. 607-614.
 • 520 $a Allocutio [...] Laurentii Kałuski [...] in conventu Pinscensi [...] 1790 [...], s. 615-617.
 • 520 $a Formula introducendi Rosarium, s. 618-621.
 • 520 $a Index totius operis ordine alfabetico compilatus, s. 623-640.
 • 520 $a Litterae [Baltasar de Quiñones] Moraffensis [...] Thoma, Silicz, Rzym 9 IX 1789, s. 285.
 • 520 $a Litterae [Baltasar de Quiñones] [...] Augustiono Staniszewski, Rzym 10 IX 1788, s. 260-261.
 • 520 $a Series conventuum Russiae provinciam [...], s. 1. Series conventuum [...], s. 2. Elenchus conventuum iuxta antiquitatem [...], s. 3. [Mowa Wawrzyńca Kałuskiego po wyborze na prowincjała], s. 4. Cathalogus patrum, fratrum et sororum [...], s. 5-12.
 • 530 $d Mf 1099
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac., pol.
 • 561 $a "Hic liber meus testis est Deus, quis illum querit hoc nomen erit. Natus Dominico Wyszy[ński]" [rkps] $d BK I F 96. $d BK Dz. teol. 51 $w Wyszyński Dominik
 • 600 1 . $a Banicki, Apolinary $c dominikanin
 • 600 1 . $a Boranga, Antonio Maria $d 18 w.
 • 600 1 . $a Borgia, Stefano $d (1731-1804)
 • 600 1 . $a Chanowicz, Emeryk $c dominikanin
 • 600 1 . $a Fassati, Bonifacio $c prokurator generalny dominikanów $d (1728-1817)
 • 600 1 . $a Hański, Remigiusz $c dominikanin
 • 600 1 . $a Iżycki, Mikołaj $c dominikanin
 • 600 1 . $a Janowski, Wincenty $c dominikanin
 • 600 1 . $a Jawornik, Hilarion $c dominikanin
 • 600 1 . $a Karpitowicz, Dominik $c dominikanin
 • 600 1 . $a Łubanowski, Gabriel $c dominikanin
 • 600 1 . $a Mattiola $c adwokat Kongregacji Rytów w Watykanie
 • 600 1 . $a Mordaszewicz, Anioł $c dominikanin
 • 600 0 9 $a Pius $b VI $c (papież ; $d 1717-1799)
 • 600 1 . $a Prusiewicz, Albert $c dominikanin
 • 600 1 . $a Raupryk, Stanisław $c dominikanin
 • 600 1 . $a Runowski, Porfirion $c dominikanin
 • 600 1 . $a Saluzzo, Ferdinando Maria $c nuncjusz apostolski w Rzeczpospolitej 1784-1794 $d (1744-1816)
 • 600 1 . $a Silicz, Tomasz $c dominikanin
 • 600 1 . $a Sławoszewski, Jacek $c dominikanin
 • 600 1 . $a Śniarowski, Erazm $c dominikanin
 • 600 1 . $a Solski, Jacek $c dominikanin
 • 600 1 . $a Staniszewski, Augustyn $c dominikanin
 • 600 1 . $a Szaniawski, Dominik $c dominikanin
 • 600 1 . $a Żarczyński, Marian $c dominikanin
 • 600 1 . $a Żurowski, Rafał $c dominikanin
 • 610 2 9 $a Dominikanie $x organizacja $y 18 w. $z Białoruś
 • 610 2 9 $a Dominikanie $x majątek $y 18 w. $z Białoruś
 • 610 2 9 $a Dominikanie $x organizacja $y 18 w. $z Ukraina
 • 610 2 9 $a Dominikanie $x majątek $y 18 w. $z Ukraina
 • 650 . 9 $a Zakony $x organizacja $y 18 w. $z Ukraina
 • 650 . 9 $a Zakony $x majątek $y 18 w. $z Ukraina
 • 650 . 9 $a Zakony $x organizacja $y 18 w. $z Białoruś
 • 650 . 9 $a Zakony $x majątek $y 18 w. $z Białoruś
 • 650 . 9 $a Listy łacińskie $y 18 w.
 • 650 . 9 $a Reguły i konstytucje zakonne $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Bar (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Biłousówki (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Bracław (Ukraina ; okręg) $x dominikanie
 • 651 . 9 $a Brzeźno (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Buchowicze (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Bucnie (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Bucnie (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Byszów (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Chodorków (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Chotajewicze (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Chrolczyce (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Chwilińce (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Ciwonczyki (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Cybołowki (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Cynne (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Czarkowszczyzna (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Czarnobyl (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Czaszniki (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Domatkanowicze (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Draczyłow (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Gieniewice (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Glinianki (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Gołęczyńce Małe (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Gorkacze (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Hałuźnice (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Hołochwasty (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Hordieyczyki (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Huby (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Humań (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Jurewicze (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Kamieniec Podolski (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Kamieniec Podolski (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Kamionka (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Kijów (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Kleck (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Kociachy (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Konstantynów (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Koszówka (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Księdzówka (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Kuczkuny (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Lachowicze (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Latyczów (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Lelowa (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Łoszany (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Lubar (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Lucik (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Mińsk (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Mukienicza (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Murafa (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Niedreski (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Nowodworek (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Nowogródek (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Nowogród Siewierski (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Nowosiołki (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Olszanki (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Owrucz (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Paryszów (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Pińsk (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Polany (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Połonka (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Pudłowice (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Puszczanka (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Raków (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Rosochy (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Równe (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Rumicz (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Ruskie, województwo $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Ruskie, województwo $x zakony $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Rzeczyca (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Siemkowo (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Słoboda Rówieńska $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Smoleńsk (Rosja) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Smotrycz (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Sokulec (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Sołodkowce (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Sołowijówki (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Starokonstantynów (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Stołpce (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Sukniewicze (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Szarawka (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Szarkowszczyzna (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Tulczyn (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Tywrów (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Ubołocie (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Winnica (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Wołkowszczyzna (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Zabiehy (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Żabieńce (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Załucze (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Zasław (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Żerebiełowicze (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Ziembin (Białoruś) $x dominikanie $y 18 w.
 • 651 . 9 $a Żubrowka (Ukraina) $x dominikanie $y 18 w.
 • 700 1 2 $a Cieciszowski, Kacper Kazimierz $d (1745-1831)
 • 700 1 2 $a Quiñones, Baltasar de $c dominikanin $d (?-1798)
 • 700 1 2 $a Kałuski Wawrzyniec $d (?-1802)
 • 700 1 2 $a Chodykiewicz, Klemens $d (1715-1797)
 • 740 $a Allocutio [...] Pii papae VI [...] 1777 [...] capitulo Cracoviensi [...]
 • 740 $a Patres vocales capituli [...] Romae [...] 17 V 1777
 • 740 $a Methodus servanda in comittis [...] 17 V 1777
 • 740 $a Opłata do skarbu publicznego z dóbr jezuickich 6 VI 1789
 • 740 $a Ofiara wieczysta prowicjow Oboyga narodów [...] Warszawa 6 IV 1789
 • 740 $a List Wincentego Marii Ferreti do prowincji ruskiej, Rzym 9 III 1748
 • 740 $a Ekstrakt z akt konsystorza bracławickiego [...]
 • 740 $a Decretum sacrae Varsoviae anno 1691 [...]
 • 740 $a Decretum Romanum [...] Novogrodecensi [...] 1751] Rzym 30 IV 1751 480-527.
 • 740 $a Ex authore Antonino Maria Boranga impressionis Venetae 1766 [...]
 • 740 $a Determinationes nonnullorum [...]
 • 740 $a Determinationes capitulorum generalium directe [...] provincia Russiae [...] Clementis Chodykiewicz [...]
 • 740 $a Konstytucja seymu koronacyjnego roku 1588 [...]
 • 740 $a Opis posiadłości ziemskich klasztorów w kolejności w rękopisie: Ziembin [Polany], Chotajewicze [Sukniewicze, Huby, Puszczanka, Cynne, Ubołocie, Rosochy, Zabiehy], Mińsk [Rumicz, Wołkowszczyzna, Kociachy], Zasław [Niedreski, Łoszany], Raków [Gieniewice], Stołpce [Kuczkuny], Kleck [Nowodworek, Czarkowszczyzna, Domatkanowicze], Nowogródek [Gorkacze, Nowosiołki, Chrolczyce, Kamionka, Siemkowo, Mukienicza, Draczyłow], Połonka [Żerebiełowicze, Ciwonczyki, Hordieyczyki], Pińsk, Buchowicze, Lachowce, Lubar [Chwilińce], Latyczów, Konstantynów, Bar [Glinianki, Bucnie, Hałuźnice], Sołodkowce, Smotrycz, Kamieniec Podolski [dominikanki - Pudłowice, Żabieńce], Kamieniec Podolski [dominikanie - Załucze, Cybołowki, Żubrowka], Szarawka [Hołochwasty], Winnica [Winnica, Sołowijówki], Murafa [Księdzówka, Gołęczyńce Małe], Tulczyn [Biłousówki], Czarnobyl [Lelowa, Paryszów, Koszówka, Czarnobyl], Owrucz, Rzeczyca [Równe, Słoboda Rówieńska], Czaszniki [Szarkowszczyzna, Olszanki, Lucik, Czaszniki], s. 313-447.
 • 740 $a Litterae [Baltasar de Quiñones] [...] conventus Minscensis [...] Raphaelem Żurowski, Rzym, 1 VIII 1789
 • 740 $a [Baltasar de Quiñones] Patentes [...] in personam Apolinaris Banicki, Rzym 1 VIII 1789
 • 740 $a Litterae [Baltasar de Quiñones] [...] [Wawrzyniec Kałuski] [...] Rzym 1 VIII 1789
 • 740 $a Litterae [Baltasar de Quiñones] Chodorkoviensem [...[ Rzym 9 IV 1789
 • 740 $a Litterae [Baltasar de Quiñones] Moraffensis [...] Thoma, Silicz, Rzym 9 IX 1789, s. 285.
 • 740 $a Promocje na stopnie magistra; prezentacja na kaznodzieję przez Baltasara de Quiñonsa], Rzym, 29 IV 1789
 • 740 $a Votum domini Mattiola advocati s. Congregationis Rituum [...], Rzym 21 XI 1788, s. 277-280.
 • 740 $a List Kacpra Cieciszowskiego do Wawrzyńca Kałuskiego, Warszawa 1 IV 1788
 • 740 $a Wizytacja klasztoru w Jurewiczach 1789
 • 740 $a Cosilium patrum factum [...] 1788
 • 740 $a Acta capituli intermedii [1788] in conventu Lachovciensi
 • 740 $a Litterae [Baltasar de Quiñones] [...] Humań, Rzym 10 IX 1788, s.
 • 740 $a Beatyfikacja Fabiana Maliszewicza
 • 740 $a Tabella summarum, censuum annuorum [...] Russiae [...] Pio Bonifacio Fassati [...] 1788 [...]
 • 740 $a De causa serwi Dei Fabiani Malisewicz Premyskiensis [...] Stołpceni dioecesis Vilnensis [Baltasar de Quiñones] [...] 1788 die 19 julii
 • 740 $a Litterae [Baltasar de Quiñones] [...] conventu Latyczoviensi [...] Porphyrium Runowski, Rzym 10 V 1788
 • 740 $a Litterae [Baltasar de Quiñones] [...] Augustiono Staniszewski, Rzym 10 IX 1788
 • 740 $a Licentia [Baltasar de Quiñones] [...] Russiae data [...] Alberto Prusiewicz, Rzym 10 V 1788
 • 740 $a Licentia affiationis atque translationis [...] [Baltasar de Quiñones] [...] Mariani Żarczyński, Rzym 13 II 1788
 • 740 $a Patentes [Baltasar de Quiñones] magistri [...] Gabrielis Rubanowski, Rzym, 13 II 1788.
 • 740 $a Circa negotia conventus Byszoviensis
 • 740 $a Assignationes [Baltasar de Quiñones] magistri [...] [Erasmum Sniarowski, Dominicum Karpitowicz] ad collegium Minervitanum, Rzym 29 IX 1787, s. 220.
 • 740 $a Patentes [Baltasar de Quiñones] magistri [...] conventus Czasnicensis [...] Hański, Rzym 29 IX 1787
 • 740 $a De suppresione conventuum Camenecensium
 • 740 $a Copia literarum [Baltasar de Quiñones] [...] Vincentii Janowski
 • 740 $a Copia literarum [Baltasar de Quiñones] [...] Angeli Mordaszewicz
 • 740 $a Datur plenipotentia [...] Dominico Szaniawski degenti Varsaviae [...] Lublin 6 IX
 • 740 $a Wizytacje klasztorów [wg kolejności w rękopisie]: Połonka [przy tym o Brzeźnie], Pińsk, Buchowicze, Lachowicze, 1787
 • 740 $a Patentes instituentes [Mikołaj Iżycki] Nowogródek 30 VII 1787
 • 740 $a Patentes [Baltasar de Quiñones] magistri [...] Pinscense [...] Emerci Chanowicz [...] Rzym 26 V 1787
 • 740 $a Wizytacje klasztorów [wg kolejności w rękopisie]: Smotrycz, Sokólec, Sołodkowce, Szarawka, Bar, Murafa, Tulczyn [tu: pismo Wawrzyńca Kałuskiego do Hilariona Jawornika], Tywrów, Winnica, Starokonstantynów, Latyczów, Lubar, Chodorków, Byszów, Czarnobyl, Owrucz, Rzeczyca, Czaszniki, Ziembin, Chotajewicze, Mińsk, Zasław, Raków, Stołpce, Kleck, Nowogródek, 1786-1787, s. 47-149, 156-165.
 • 740 $a Descriptio conventus Camenecensis fratrum ecclesiae tituli s. Nicolai
 • 740 $a Concilium patrum tempore capituli factum
 • 740 $a Littera encyclica No 1-ma includens [...] [Baltasar de Quiñones] [Wawrzyniec Kałuski] [...] Rzym 21 X 1786, Tulczyn 19 XII 1786
 • 740 $a Peticiones capituli provincialis [...] Russiae [...] 1786 [...]
 • 740 $a Decreta [...] Baltasaris [de Quiñones] generalis [...]
 • 740 $a Cathalogus patrum, fratrum et sororum [...]
 • 740 $a Mowa Wawrzyńca Kałuskiego po wyborze na prowincjała
 • 740 $a Elenchus conventuum iuxta antiquitatem
 • 740 $a Series conventuum [...]
 • 740 $a Series conventuum Russiae provinciam [...]
 • 740 $a Konstytucja seymu roku 1635 [...]
 • 740 $a Index totius operis ordine alfabetico compilatus.
 • 740 $a [Baltasar de Quiñones] Patentes pro magisterio studentium in personam [...] Hyacinthi Sławoszewski, Rzym 1 VIII 1789
 • 740 $a Collectio variorum [...]
 • 740 $a Formula introducendi Rosarium
 • 740 $a Allocutio [...] Laurentii Kałuski [...] in conventu Pinscensi [...] 1790 [...]
 • 740 $a Litterae [...] provinciale Pinsci [...] 1790
 • 740 $a Summariusz dokumentów przywiezionych z Lwowa przez o. Stanisława Raupryka, a przez [...] oyca Jacka Solskiego [...]
 • 740 $a Excerptum ex epipstola [...] Fernandi Saluzzo [...] Varsovie die 2 octobris 1789 [...] Laurentio Kałuski [...]
 • 740 $a Literae [...] cardinalis Borgia [ad L. Kałuski], Rzym 1 VI 1789
 • 740 $a Tabella opłaty coroczney na Skarb Rzeczy Pospolitety [...] 1789 [...] 1786 [...]
 • 852 $j BK 00096
 • 999 $d 17.03.08

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00096