Skazanie o Aleksandre Care Makedon'skom i o iego choždenii po vsem stranam' o po vsei podselonečnoi i kako iemu smert' slučisia.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00146
 • Kopie:
  • Mf 5095
  • Mf 1078
 • Tytuł: Skazanie o Aleksandre Care Makedon'skom i o iego choždenii po vsem stranam' o po vsei podselonečnoi i kako iemu smert' slučisia.
 • Miejsce i czas powstania: 16-17 w.
 • Opis fizyczny: 317 k. 19,5x30,5
 • Oprawa: Skóra brązowa, wyciski ślepe, 18 w.
 • Język: Ruski, niem. (epizodycznie)
 • Zawartość: Według wydawcy tekst pisany półustawem z przełomu XVI/XVII w., jest ruską redakcją z licznymi białorusycyzmami tzw. serbskiej Aleksandreidy, niezależną od ruskich tekstów tejże redakcji. Inne rkpsy białoruskie przekazują tekst oparty na polskim tłumaczeniu z roku 1550.
 • Proweniencja:
  • "Ten (1 wyraz skreślony) rękopism parodii przekładu Kurciusza dostałem w darze od Bazylianów 1804. dn. 16 grudnja[!] 1804 roku. W Wilnie" [rkps]
  • Kirinniejski Andrzej Iwanowicz, [not. z datą 31 I 172[3?].]
  • Ze zbiorów Tadeusza Czackiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Aleksander Wielki (król Macedoniii ; 356-323 a.C.) biografie 16-17 w.
  • Władcy 4 w. a.C.
  • Władcy biografie 16-17 w.
 • Uwagi: Na k. 314v-317v oraz na wklejce tylnej okładki liczne próby pióra i notatki, m. in. proweniencyjne. Na k. 144 fragment brulionu listu w j. niemieckim, na k. 185 notatka w tymże języku. Karty zapisywane najczęściej jednostronnie, bez zapełnienia pismem całej strony - może jest to odwzorowanie starszego (iluminowanego?) rkpsu. Całość tekstu Aleksandreidy pisana przez jednego kopistę.
 • Katalogi: KRSBK I, 368
 • Opracowania:
  • Aničenka U. V., Ab kurnickom spise Aleksandryi, "Vesci AN BSSR", n. 1, Seryja gramadskich nawuk, Minsk 1960
  • Aničenka U. V., Aleksandryja, Minsk 1962, s. 152-258
  • Aničenka U. V., Aleksandryja, Minsk 1962 s. 17-21

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 040 %a KÓR Z %b pol
 • 041 0 @ %a rus
 • 130 0 . %a Skazanie
 • 245 0 0 %a Skazanie o Aleksandre Care Makedon'skom i o iego choždenii po vsem stranam' o po vsei podselonečnoi i kako iemu smert' slučisia.
 • 250 %a kop.
 • 260 %c 16-17 w.
 • 300 %a 317 k. %c 19,5x30,5
 • 340 %d rkps %e Skóra brązowa, wyciski ślepe, 18 w.
 • 500 %a Na k. 314v-317v oraz na wklejce tylnej okładki liczne próby pióra i notatki, m. in. proweniencyjne. Na k. 144 fragment brulionu listu w j. niemieckim, na k. 185 notatka w tymże języku. Karty zapisywane najczęściej jednostronnie, bez zapełnienia pismem całej strony - może jest to odwzorowanie starszego (iluminowanego?) rkpsu. Całość tekstu Aleksandreidy pisana przez jednego kopistę.
 • 510 %a KRSBK %c I, 368
 • 520 %a Według wydawcy tekst pisany półustawem z przełomu XVI/XVII w., jest ruską redakcją z licznymi białorusycyzmami tzw. serbskiej Aleksandreidy, niezależną od ruskich tekstów tejże redakcji. Inne rkpsy białoruskie przekazują tekst oparty na polskim tłumaczeniu z roku 1550.
 • 530 %d Mf 5095
 • 530 %d Mf 1078
 • 541 %c st. zas.
 • 546 %a Ruski, niem. (epizodycznie)
 • 561 %a "Ten (1 wyraz skreślony) rękopism parodii przekładu Kurciusza dostałem w darze od Bazylianów 1804. dn. 16 grudnja[!] 1804 roku. W Wilnie" [rkps] %m Wilno %r 1804 %w Bazylianie Wilno
 • 561 %a Kirinniejski Andrzej Iwanowicz, [not. z datą 31 I 172[3?].] %w Kirinniejski Andrzej Iwanowicz
 • 561 %a Ze zbiorów Tadeusza Czackiego %d BK II 20 %d BK Dz. hist 24 %m Poryck %w Działyński Tytus (1796-1861) %w Biblioteka Porycka %w Czartoryscy %w Czacki Tadeusz (1765-1813)
 • 581 %a Aničenka U. V., Ab kurnickom spise Aleksandryi, "Vesci AN BSSR", n. 1, Seryja gramadskich nawuk, Minsk 1960
 • 581 %a Druk rkpsu: ||Aničenka U. V., Aleksandryja, Minsk 1962, s. 152-258
 • 581 %a Aničenka U. V., Aleksandryja, Minsk 1962 s. 17-21
 • 600 0 9 %a Aleksander Wielki %c (król Macedoniii ; %d 356-323 a.C.) %x biografie %y 16-17 w.
 • 650 . 9 %a Władcy %y 4 w. a.C.
 • 650 . 9 %a Władcy %x biografie %y 16-17 w.
 • 852 %j BK 00146
 • 999 %d 17.05.22

Egzemplarze

  • Sygnatura: BK 00146