Ex actis consularibus memoranda literaria. Ex libro majori.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00178
 • Kopie:
  • Mf 6064
  • Mf 2432
 • Tytuł: Ex actis consularibus memoranda literaria. Ex libro majori.
 • Miejsce i czas powstania: Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) 18 w.
 • Opis fizyczny: 15 k. 17,5x22 cm
 • Oprawa: Papier
 • Język: Niem., łac.
 • Zawartość: Ex actis consularibus memoranda literaria [...]
 • Proweniencja:
  • od J. Lissnera
  • Biblioteka mieszczanina toruńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Miasta administracja 16-17 w. Polska
  • Szkolnictwo 16-17 w. Polska
  • Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) kościoły i kaplice 16-17 w.
  • Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) szkolnictwo 16-17 w.
  • Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) administracja 16-17 w.
 • Uwagi:
  • Księgi Memoranda stanowiły w XVII w. podręczne regesty do akt miejskich. Wobec niezachowania się samych akt Rady Miejskiej memoranda toruńskie posiadają wielką wartość naukową.
  • Są to wypisy fragmentów księgi wielkiej, dotyczące głównie szkolnictwa i spraw związanych z kościołami toruńskimi. Rozpiętość czasowa tych wyciągów zamyka się w latach 1548-1611. Układ i kolejność zapisek chaotyczna aż do k. 6v; potem rozpoczynają się wpisy o układzie chronologicznym, uwzględniające ważne wydarzenia w Polsce od roku 1548 do 1604 (do k. 13v). Autor rękopisu nieznany - sądząc z charakteru wpisów był to jeden z profesorów toruńskich.
 • Katalogi: KRSBK I, 428
 • Opracowania: Por.: Piskorska H., Organizacja władz i kancelarii miasta Torunia do roku 1793, Toruń 1956 s. 71

MARC

 • 001 %a Kórnik
 • 040 %a KÓR Z %b pol
 • 041 0 @ %a ger %a lat
 • 044 %a pl
 • 130 0 . %a Acta memoranda
 • 245 0 0 %a Ex actis consularibus memoranda literaria. Ex libro majori.
 • 246 3 3 %a Ex libro major[!] 1592-1604.
 • 250 %a kop.
 • 260 %a Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) %c 18 w.
 • 300 %a 15 k. %c 17,5x22 cm
 • 340 %d Rkps %e Papier
 • 500 %a Księgi Memoranda stanowiły w XVII w. podręczne regesty do akt miejskich. Wobec niezachowania się samych akt Rady Miejskiej memoranda toruńskie posiadają wielką wartość naukową.
 • 500 %a Są to wypisy fragmentów księgi wielkiej, dotyczące głównie szkolnictwa i spraw związanych z kościołami toruńskimi. Rozpiętość czasowa tych wyciągów zamyka się w latach 1548-1611. Układ i kolejność zapisek chaotyczna aż do k. 6v; potem rozpoczynają się wpisy o układzie chronologicznym, uwzględniające ważne wydarzenia w Polsce od roku 1548 do 1604 (do k. 13v). Autor rękopisu nieznany - sądząc z charakteru wpisów był to jeden z profesorów toruńskich.
 • 510 %a KRSBK %c I, 428
 • 520 %a Ex actis consularibus memoranda literaria [...]
 • 530 %d Mf 6064
 • 530 %d Mf 2432
 • 541 %c a %d 1846
 • 546 %a Niem., łac.
 • 561 %a od J. Lissnera %d BK II, 52 %d BK Dz. hist. 35 %w Działyński Tytus (1796-1861) %w Lissner Józef (1810-1862)
 • 561 %a Biblioteka mieszczanina toruńskiego %d 11 %m Toruń %w mieszczanin toruński
 • 581 %a Por.: Piskorska H., Organizacja władz i kancelarii miasta Torunia do roku 1793, Toruń 1956 s. 71
 • 650 . 9 %a Miasta %x administracja %y 16-17 w. %z Polska
 • 650 . 9 %a Szkolnictwo %y 16-17 w. %z Polska
 • 651 . 9 %a Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) %x kościoły i kaplice %y 16-17 w.
 • 651 . 9 %a Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) %x szkolnictwo %y 16-17 w.
 • 651 . 9 %a Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) %x administracja %y 16-17 w.
 • 740 %a Ex actis consularibus memoranda literaria [...]
 • 852 %j BK 00178
 • 999 %d 17.08.21

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00178