[Zwierciadło dzieł rocznych w RP Polski y WX Litewskim przez Zygmunta Stephana z Koniecpola Koniecpolskiego sędziego woiewodztwa sieradzkiego, starostę będzińskiego przed oczy podane w Imie Nasłodszego Imienia Jezus Maria].

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00201
 • Kopie: Mf 611
 • Autor: Koniecpolski, Zygmunt Stefan (1588-1657)
 • Tytuł: [Zwierciadło dzieł rocznych w RP Polski y WX Litewskim przez Zygmunta Stephana z Koniecpola Koniecpolskiego sędziego woiewodztwa sieradzkiego, starostę będzińskiego przed oczy podane w Imie Nasłodszego Imienia Jezus Maria].
 • Miejsce i czas powstania: 1650 ca
 • Opis fizyczny: 544 k. 18,5x29,5 cm
 • Oprawa: Skóra brązowa
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • Diurnus belli progressus [...] Joannis Zamoysczui, ducis populus Poloniae cintra Michaelem palat. Moldaw" 1600, k. 39v-46.
  • Respons duchowieństwa na proces confederationis podany in senatu a dissidentibus 1600, k. 46-50.
  • Nowiny z warszawskiego seimu. Wiersze o sejmie 1601, k. 52v-55.
  • Praescriptum legationis S.R.M. ad [...] Summum Pontificem [...] Henriko Firlei [...] 1601, k. 55v-59.
  • Diarius seimu warszawskiego 1619, k. 164v-179.
  • Diarius wyprawy Moskiewski 1633, k. 405-421.
  • Kołtryna wiersz z 1643 sławiący rody szlacheckie, k. 478-480.
  • Instructia na seimik Schadkowski 1646, k. 496-499.
  • Ordinans na tureckam woinę i obranie hetmana i officierów wiersz z 1646, k. 528-529.
 • Proweniencja: z Biblioteki Poryckiej Czackich
 • Hasła przedmiotowe:
  • Abazy pasza (?-1634)
  • Albrecht Fryderyk Hohenzollern (książę Prus ; 1553-1618)x
  • Aldobrandini, Carlo kardynał (1578-1632)
  • Aldobrandini, Cinzio Passeri kardynał (1551-1610)
  • Aldobrandini, Pietro kardynał (1571-1621)
  • Angelus, Christophorus jezuita (1575-1638)
  • Anloch, Friedrich 16 w.
  • Anna Wazówna (królewna szwedzka ; 1568-1625)
  • Baranowski, Jan wojewoda sieradzki (?-1634)
  • Baranowski, Wojciech prymas (1548-1615)
  • Barbara Cylejska (cesarzowa rzymsko-niemiecka ; 1392-1451)
  • Barberini (rodzina)
  • Biskupski, Andrzej z Rudnik
  • Chodkiewicz, Jan Karol (1560-1621)
  • Daniłowicz, Jan wojewoda ruski (?-1628)
  • Daniłowicz, Jan Mikołaj podskarbi wielki koronny (ok. 1607-1650)
  • Daniłowicz (rodzina)
  • Daniłowicz, Stanisław starosta korsuński (?-1636)
  • Denhoff, Kasper wojewoda derpski, sieradzki (1588-1645)
  • Denhoff, Otto starosta adzielski (?-1609)
  • Denhoff, Teresa (?-1651)
  • Denhoff, Zygmunt rotmistrz husarski (?-1655)
  • Du Tremblay, François kapucyn (1577-1638)
  • Dymitr Samozwaniec I (car Rosji ; 1582?-1606)
  • Dżanibak Girej chan tatarksi 17 w.
  • Dzierżek, Krzysztof przedstawiciel dyplomatyczny Rzeczypospolitej w Imperium Osmańskim
  • Elżbieta Charlotta Wittelsbach (księżna Prus ; 1597-1660)
  • Ferdynand II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1578-1637)
  • Ferdynand III (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1608-1657)
  • Firlej, Henryk 1574-1626)
  • Firlej (rodzina)
  • Gabriel Bethlen (książę Siedmiogrodu ; 1580-1629)
  • Gâzi Giray II chan tatarski (1554?-1608?)
  • Gembicki, Piotr biskup krakowski (1585-1657)
  • Gembicki, Wawrzyniec prymas (1559-1624)
  • Gorliński, Marcin 17 w.
  • Gosiewski, Aleksander Korwin (?-1639)
  • Goślicki, Wawrzyniec biskup (ca 1530-1607)
  • Gostomscy (rodzina)
  • Grodzicki, Andrzej 17 w.
  • Grudziński, Zygmunt wojewoda rawski (ca 1560-1618)
  • Heidenstein, Reinhold (ca 1553-1620)
  • Hildegarda (św. ; 1098-1179)
  • Horn, Claus Kristian szwedzki gubernator Pucka w 1627 r.
  • Hübner, Joachim dyplomata brandemburski
  • Hugo, Herman jezuita (1588-1629)
  • Hyder pasza Sylistrii
  • Islam III Girej (chan krymski ; 1604-1654)
  • Iwan IV Groźny (car Rosji ; 1530-1584)
  • Jakub I (król Anglii ; 1566-1625)
  • Jemischdschi, Hasan wezyr turecki
  • Jeremiasz, Mohiła (1555-1606)
  • Jerzy I Rakoczy (książę Siedmiogrodu ; 1593-1648)
  • Kantymir wódz tatarski (?-1637)
  • Karol I (król Anglii ; 1600-1649)
  • Karol I Gonzaga (książę Nevers, Mantui i Monferratu ; 1580-1637)
  • Karol XI (król Szwecji ; 1655-1697)
  • Karol XII (król Szwecji ; 1682-1718)
  • Karol Ferdynand Waza (królewicz polski ; 1613-1655)
  • Kazabat Misa poseł perski
  • Klemens VIII (papież ; 1536-1605)
  • Komorowski, Mikołaj starosta oświęcimski (1578-1633)
  • Konarski, Daniel cysters
  • Koniecpolski Aleksander (1620-1659)
  • Koniecpolski Stanisław (1591-1646)
  • Kowenicki, Aleksander konfederat lwowski
  • Kromer, Marcin biskup warmiński (1512-1589)
  • Kryski, Feliks (1562-1618)
  • Krystyna (królowa Szwecji ; 1626-1689)
  • Łaski, Samuel dyplomata (po 1553-1611)
  • Łaski, Wojciech wojewoda sieradzki (1536-1590)
  • Leszczyński, Andrzej wojewoda bełski (1606-1651)
  • Leszczyński, Bogusław (ca 1612-1659)
  • Leszczyński, Rafał (1650-1703)
  • Leszczyński, Rafał wojewoda bełski (1579-1636)
  • Łubieński, Maciej (1568-1653)
  • Lubomirski, Stanisław wojewoda krakowski (1583-1649)
  • Ludwika Maria (królowa Polski ; 1611-1667)
  • Maciejowski, Bernard prymas (1548-1608)
  • Maryna Mniszchówna (carowa Rosji ; ca 1588-1614)
  • Mehmed III (sułtan turecki ; 1566-1603)
  • Michał Waleczny (hospodar wołoski ; 1577-1601)
  • Mieroszewski, Krzysztof (1600-1679)
  • Mieszkowski, Piotr biskup (?-1648)
  • Miński, Stanisław (1561-1607)
  • Mniszech, Jerzy wojewoda sandomierski (ca 1548-1613)
  • Mohiła, Szymon (hospodar mołdawski ; ca 1560-1607)
  • Montalto, Alessandro kardynał (1571-1623)
  • Murad IV (sułtan Turcji ; 1612-1640)
  • Myszkowski, Zygmunt marszałek wielki koronny (ca 1562-1615)
  • Nadolski, Samuel (1590-1655)
  • Niewiarowski, Jerzy (?-1670)
  • Nucerinus, Sebastian (1565-1635)
  • Oleśnicki, Mikołaj (ca 1558-1629)
  • Olszowski, Andrzej (prymas Polski ; 1621-1677)
  • Osman II (sułtan turecki ; 1604-1622)
  • Ossoliński, Jerzy wojewoda sandomierski (1595-1650)
  • Ostrogska, Anna (1575-1635)
  • Ostrogski, Aleksander wojewoda wołyński (1570-1603)
  • Ostrogski, Janusz wojewoda wołyński (ca 1554-1620)
  • Ostrogski, Konstanty wojewoda kijowski (ca 1526-1608)
  • Otwinowski, Samuel (ca 1580-post 1650)
  • Oxenstierna, Axel szwedzki dyplomata (1583-1654)
  • Pac, Stefan litewski pisarz (1587-1640)
  • Paweł V (papież ; 1552-1621)
  • Pękosławski, Mikołaj poseł (ca 1630-ca 1696)
  • Petky, Jànos dyplomata siedmiogrodzki (1572-1612)
  • Piasecki, Paweł biskup (1579-1649)
  • Piaseczyński, Ławryn (?-ca 1606)
  • Pistorius, Johann (1546-1608)
  • Possevino, Antonio jezuita (ca 1533-1611)
  • Potocki, Andrzej kasztelan kamieniecki (ca 1553-1609)
  • Potocki, Mikołaj wojewoda bracławski (ca 1593-1651)
  • Potocki, Stanisław wojewoda bracławski, wojewoda krakowski (1589-1667)
  • Potocki, Stefan wojewoda bracławski (1568-1631)
  • Ptaszyński, Bartłomiej Przepiórka student Akademii Krakowskiej (?-1625)
  • Puteanus, Erycius (1574-1646)
  • Radoszewski, Bogusław biskup (ca 1577-1638)
  • Radoszewski, Marek kasztelan wieluński (?-1641)
  • Radu, Mihnea (hospodar wołoski ; 1586-1626)
  • Radziejowski, Stanisław wojewoda rawski (1575-1637)
  • Radziwiłł, Janusz wojewoda wileński (1612-1655)
  • Rej, Marcin 17 w.
  • Richelieu, Armand Jean du Plessis de kardynał (1585-1642)
  • Rudnicki, Przemysław jezuita (1584-1650)
  • Rudnicki, Szymon biskup warmiński (1552-1621)
  • Rudolf II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1552-1612)
  • Safi I (szach Persji ; 1611-1642)
  • Sanguszko, Adam Aleksander wojewoda wołyński (ca 1590-1653)
  • Sapieha, Lew wojewoda wileński (1557-1633)
  • Schenking, Otto biskup wiedeński (1554-1637)
  • Selâmet I Girej (chan krymski ; 1558-1610)
  • Sierakowski, Lampart starosta kopanicki (?-1655)
  • Siewierski, Andrzej starosta ostrzeszowski (?-1654)
  • Sitsch, Johann von biskup wrocławski (1552-1608)
  • Skarszewski, Stanisław wielkorządca krakowski (1602-1685)
  • Smolik, Abraham 17 w.
  • Smolik, Piotr 17 w.
  • Stadnicki, Stanisław starosta zygwulski (1551-1610)
  • Stankiewicz, Jan Mikołaj (?-przed 1657)
  • Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586)
  • Stefan Tomsza (hospodar Mołdawii ; ?-1564)
  • Surius, Laurentius (1522-1578)
  • Szlichtyng, Jan Jerzy (1597-1658)
  • Szołdrski, Andrzej biskup poznański (1583-1650)
  • Szujski, Wasyl (car Rosji ; 1552-1612)
  • Szyszkowski, Marcin biskup łucki, płocki i krakowski (1554-1630)
  • Szyszkowski, Mikołaj biskup warmiński (1590-ca 1643)
  • Tarnowski, Stanisław (przed 1541-1618)
  • Tęczyński (rodzina)
  • Thomas Hibernicus 13/14 w.
  • Tochtamysz, Girej (chan krymski ; 1589-1608)
  • Tyszkiewicz, Janusz wojewoda kijowski (1590-1649)
  • Ulryk III (książę Meklemburgii-Güstrow ; 1528-1603)
  • Urban III (papież ; 1568-1644)
  • Weiher, Melchior wojewoda chełmiński (1574-1643)
  • Wituński, Augustyn obserwant (?-1654)
  • Władysław IV (król Polski ; 1595-1648)
  • Włoszczynowski (rodzina)
  • Wołłowicz, Eustachy biskup wileński (1572-1630)
  • Wołucki, Sebastian (?-przed 1653)
  • Woronicz, Teodor (?-1646)
  • Zadzik, Jakub biskup krakowski i chełmiński (1582-1642)
  • Zamoyski, Jan (1542-1605)
  • Zamoyski, Tomasz wojeowda kijowski (1594-1638)
  • Zawadzki, Jan wojewoda parnawski (1575-1645)
  • Zbaraski, Jerzy kasztelan krakowski (1574-1631)
  • Zbaraski, Krzysztof (1579-1627)
  • Zebrzydowski, Mikołaj wojewoda krakowski (1553-1620)
  • Żmijewski, Jan (ca 1570-1647)
  • Żółkiewski, Łukasz starosta kałuski (1594-1636)
  • Żółkiewski, Stanisław (1547-1620)
  • Zygmunt Luksemburski (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1368-1437)
  • Bernardynki Wilno (Litwa)
  • Dominikanie Tortosa (Hiszpania)
  • Sejm 1575 Stężyca
  • Sejm 1601 Warszawa
  • Sejm 1619 Warszawa
  • Sejm 1626 Toruń
  • Sejm 1646 Szadek
  • Traktat w Jamie Zapolskim (1582)
  • Rokosz Zebrzydowskiego (1606-1609)
  • Oblężenie Smoleńska (1632-1634)
  • Konfederacja 1622 r. lwowska
  • Bitwa 1683 r. pod Wiedniem
  • Bitwa 1655 r. pod Ochmatowem
  • Bitwa 1634 r. pod Nördlingen
  • Bitwa 1629 r. pod Trzcianem
  • Bitwa 1627 r. pod Lubieszewem
  • Bitwa 1627 r. pod Czarnem
  • Bitwa 1620 r. pod Cecorą
  • Literatura polska 17 w.
  • Diariusz sejmowy 17 w.
  • Sylwa 17 w.
  • Bitwa 1618 r. pod Oryninem
  • Wojna 1626-1629 r. polsko-szwedzka
  • Wojna 1633-1634 r. polsko-turecka
  • Wojna 1672-1676 r. polsko-turecka
  • Wojna 1620-1621 r. polsko-turecka
  • Wojna 1683-1699 r. polsko-turecka
  • Wojna 1579-1582 r. polsko-rosyjska
  • Traktat w Masłowym Stawie (1638)
  • Alba Iulia (Rumunia) 17 w.
  • Austria 17 w.
  • Belgia 17 w.
  • Bołszowce (Ukraina) 17 w.
  • Brandemburgia 17 w.
  • Brzeziny (woj. łódzkie) 17 w.
  • Brzeźno (gm. Morzeszczyn, pow. tczewski, woj. pomorskie) 17 w.
  • Bugaj (pałacyk myśliwski, Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie) 17 w.
  • Cecora (Rumunia) 17 w.
  • Czarne (pow. człuchowski, woj. pomorskie) 17 w.
  • Gniew (pow. tczewski, woj. pomorskie) 17 w.
  • Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskim) 17 w.
  • Jam Zapolski (Rosja) 17 w.
  • Jassy (Rumunia) 17 w.
  • Kamieniec Podolski (Ukraina) 17 w.
  • Konstantynopol 17 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 17 w.
  • Litwa 17 w.
  • Lubeka (Niemcy) 17 w.
  • Lubieszewo (gm. Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski, woj. pomorskie) 17 w.
  • Lublin (woj. lubelskie) 17 w.
  • Moskwa (Rosja) 17 w.
  • Niemcy 17 w.
  • Nördlingen (Niemcy) 17 w.
  • Nowe (pow. świecki, woj. kujawsko-pomorskie) 17 w.
  • Nowogród Wielki (Rosja) 17 w.
  • Ochmatów (Ukraina) 17 w.
  • Orynyn (Ukraina) 17 w.
  • Paryż (Francja) 17 w.
  • Perejesław Chmielnicki (Ukraina) 17 w.
  • Piltyń (Łotwa) 17 w.
  • Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie) 17 w.
  • Prabuty (pow. kwidzyński, woj. pomorskie) 17 w.
  • Prusy 17 w.
  • Puck (woj. pomorskie) 17 w.
  • Rzym (Włochy) 17 w.
  • Siedmiogród (Rumunia) 17 w.
  • Sieradz (woj. łódzkie) 17 w.
  • Skarlin (gm. Nowe Miasto Lubawskie, pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie) 17 w.
  • Stężyca (pow. rycki, woj. lubelskie) 17 w.
  • Szadek (pow. zduńskowolski, woj. łódzkie) 17 w.
  • Tortosa (Hiszpania) 17 w.
  • Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) 17 w.
  • Turcja 17 w.
  • Uzień (Zaporoże) 17 w.
  • Warszawa (woj. mazowieckie) 17 w.
  • Węgry 17 w.
  • Wieluń (woj. łódzkie) 17 w.
  • Wilno (Litwa) 17 w.
  • Wołoskie, księstwo 17 w.
  • Zbaraż (Ukraina) 17 w.
 • Uwagi: Na k. 544-544v. dwa wiersze, fragment "Prophetia" oraz probationes calami. Wpisy późniejszą ręką na k. 21-21v., 542v.
 • Katalogi: KRSBK I, 453-482
 • Opracowania: Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego 1632-1646, oprac. Agnieszka Biedrzycka, Kraków 2005.

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 040 $a KÓR Z $b pol
 • 041 1 @ $a lat $a pol
 • 044 $a pl
 • 100 1 . $a Koniecpolski, Zygmunt Stefan $d (1588-1657)
 • 245 1 0 $a [Zwierciadło dzieł rocznych w RP Polski y WX Litewskim przez Zygmunta Stephana z Koniecpola Koniecpolskiego sędziego woiewodztwa sieradzkiego, starostę będzińskiego przed oczy podane w Imie Nasłodszego Imienia Jezus Maria].
 • 250 $a oryg., kop.
 • 260 $c 1650 ca
 • 300 $a 544 k. $c 18,5x29,5 cm
 • 340 $d Rkps $e Skóra brązowa
 • 500 $a Na k. 544-544v. dwa wiersze, fragment "Prophetia" oraz probationes calami. Wpisy późniejszą ręką na k. 21-21v., 542v.
 • 510 $a KRSBK $c I, 453-482
 • 520 $a Diurnus belli progressus [...] Joannis Zamoysczui, ducis populus Poloniae cintra Michaelem palat. Moldaw" 1600, k. 39v-46.
 • 520 $a Respons duchowieństwa na proces confederationis podany in senatu a dissidentibus 1600, k. 46-50.
 • 520 $a Nowiny z warszawskiego seimu. Wiersze o sejmie 1601, k. 52v-55.
 • 520 $a Praescriptum legationis S.R.M. ad [...] Summum Pontificem [...] Henriko Firlei [...] 1601, k. 55v-59.
 • 520 $a Diarius seimu warszawskiego 1619, k. 164v-179.
 • 520 $a Diarius wyprawy Moskiewski 1633, k. 405-421.
 • 520 $a Kołtryna wiersz z 1643 sławiący rody szlacheckie, k. 478-480.
 • 520 $a Instructia na seimik Schadkowski 1646, k. 496-499.
 • 520 $a Ordinans na tureckam woinę i obranie hetmana i officierów wiersz z 1646, k. 528-529.
 • 530 $d Mf 611
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac., pol.
 • 561 $a z Biblioteki Poryckiej Czackich $d BK II, 75 $d BK Dz. hist. 75b $m Poryck $w Działyński Tytus $w Czacki Tadeusz (1765-1813) $w Biblioteka Porycka
 • 581 $a Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego 1632-1646, oprac. Agnieszka Biedrzycka, Kraków 2005.
 • 600 0 . $a Abazy pasza $d (?-1634)
 • 600 0 9 $a Albrecht Fryderyk Hohenzollern $c (książę Prus ; $d 1553-1618)x
 • 600 1 9 $a Aldobrandini, Carlo $c kardynał $d (1578-1632)
 • 600 1 9 $a Aldobrandini, Cinzio Passeri $c kardynał $d (1551-1610)
 • 600 1 9 $a Aldobrandini, Pietro $c kardynał $d (1571-1621)
 • 600 1 9 $a Angelus, Christophorus $c jezuita $d (1575-1638)
 • 600 1 . $a Anloch, Friedrich $d 16 w.
 • 600 0 9 $a Anna Wazówna $c (królewna szwedzka ; $d 1568-1625)
 • 600 1 9 $a Baranowski, Jan $c wojewoda sieradzki $d (?-1634)
 • 600 1 9 $a Baranowski, Wojciech $c prymas $d (1548-1615)
 • 600 0 9 $a Barbara Cylejska $c (cesarzowa rzymsko-niemiecka ; $d 1392-1451)
 • 600 3 9 $a Barberini (rodzina)
 • 600 1 . $a Biskupski, Andrzej z Rudnik
 • 600 1 9 $a Chodkiewicz, Jan Karol $d (1560-1621)
 • 600 1 9 $a Daniłowicz, Jan $c wojewoda ruski $d (?-1628)
 • 600 1 9 $a Daniłowicz, Jan Mikołaj $c podskarbi wielki koronny $d (ok. 1607-1650)
 • 600 3 9 $a Daniłowicz (rodzina)
 • 600 1 9 $a Daniłowicz, Stanisław $c starosta korsuński $d (?-1636)
 • 600 1 9 $a Denhoff, Kasper $c wojewoda derpski, sieradzki $d (1588-1645)
 • 600 1 9 $a Denhoff, Otto $c starosta adzielski $d (?-1609)
 • 600 1 9 $a Denhoff, Teresa $d (?-1651)
 • 600 1 9 $a Denhoff, Zygmunt $c rotmistrz husarski $d (?-1655)
 • 600 1 9 $a Du Tremblay, François $c kapucyn $d (1577-1638)
 • 600 0 9 $a Dymitr $b Samozwaniec I $c (car Rosji ; $d 1582?-1606)
 • 600 0 . $a Dżanibak Girej $c chan tatarksi $d 17 w.
 • 600 1 . $a Dzierżek, Krzysztof $c przedstawiciel dyplomatyczny Rzeczypospolitej w Imperium Osmańskim
 • 600 0 9 $a Elżbieta Charlotta Wittelsbach $c (księżna Prus ; $d 1597-1660)
 • 600 0 9 $a Ferdynand $b II $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1578-1637)
 • 600 0 9 $a Ferdynand $b III $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1608-1657)
 • 600 1 9 $a Firlej, Henryk $d 1574-1626)
 • 600 3 9 $a Firlej (rodzina)
 • 600 0 9 $a Gabriel Bethlen $c (książę Siedmiogrodu ; $d 1580-1629)
 • 600 0 9 $a Gâzi Giray $b II $c chan tatarski $d (1554?-1608?)
 • 600 1 9 $a Gembicki, Piotr $c biskup krakowski $d (1585-1657)
 • 600 1 9 $a Gembicki, Wawrzyniec $c prymas $d (1559-1624)
 • 600 1 . $a Gorliński, Marcin $d 17 w.
 • 600 1 9 $a Gosiewski, Aleksander Korwin $d (?-1639)
 • 600 1 9 $a Goślicki, Wawrzyniec $c biskup $d (ca 1530-1607)
 • 600 3 9 $a Gostomscy (rodzina)
 • 600 1 . $a Grodzicki, Andrzej $d 17 w.
 • 600 1 9 $a Grudziński, Zygmunt $c wojewoda rawski $d (ca 1560-1618)
 • 600 1 9 $a Heidenstein, Reinhold $d (ca 1553-1620)
 • 600 0 9 $a Hildegarda $c (św. ; $d 1098-1179)
 • 600 1 . $a Horn, Claus Kristian $c szwedzki gubernator Pucka w 1627 r.
 • 600 1 . $a Hübner, Joachim $c dyplomata brandemburski
 • 600 1 9 $a Hugo, Herman $c jezuita $d (1588-1629)
 • 600 0 . $a Hyder $c pasza Sylistrii
 • 600 0 9 $a Islam $b III Girej $c (chan krymski ; $d 1604-1654)
 • 600 0 9 $a Iwan $b IV Groźny $c (car Rosji ; $d 1530-1584)
 • 600 0 9 $a Jakub $b I $c (król Anglii ; $d 1566-1625)
 • 600 1 . $a Jemischdschi, Hasan $c wezyr turecki
 • 600 1 9 $a Jeremiasz, Mohiła $d (1555-1606)
 • 600 0 9 $a Jerzy $b I Rakoczy $c (książę Siedmiogrodu ; $d 1593-1648)
 • 600 0 9 $a Kantymir $c wódz tatarski $d (?-1637)
 • 600 0 9 $a Karol $b I $c (król Anglii ; $d 1600-1649)
 • 600 0 9 $a Karol $b I Gonzaga $c (książę Nevers, Mantui i Monferratu ; $d 1580-1637)
 • 600 0 9 $a Karol $b XI $c (król Szwecji ; $d 1655-1697)
 • 600 0 9 $a Karol $b XII $c (król Szwecji ; $d 1682-1718)
 • 600 0 9 $a Karol Ferdynand Waza $c (królewicz polski ; $d 1613-1655)
 • 600 0 . $a Kazabat Misa $c poseł perski
 • 600 0 9 $a Klemens $b VIII $c (papież ; $d 1536-1605)
 • 600 1 9 $a Komorowski, Mikołaj $c starosta oświęcimski $d (1578-1633)
 • 600 1 . $a Konarski, Daniel $c cysters
 • 600 1 9 $a Koniecpolski Aleksander $d (1620-1659)
 • 600 1 9 $a Koniecpolski Stanisław $d (1591-1646)
 • 600 1 . $a Kowenicki, Aleksander $c konfederat lwowski
 • 600 1 9 $a Kromer, Marcin $c biskup warmiński $d (1512-1589)
 • 600 1 9 $a Kryski, Feliks $d (1562-1618)
 • 600 0 9 $a Krystyna $c (królowa Szwecji ; $d 1626-1689)
 • 600 1 9 $a Łaski, Samuel $c dyplomata $d (po 1553-1611)
 • 600 1 9 $a Łaski, Wojciech $c wojewoda sieradzki $d (1536-1590)
 • 600 1 9 $a Leszczyński, Andrzej $c wojewoda bełski $d (1606-1651)
 • 600 1 9 $a Leszczyński, Bogusław $d (ca 1612-1659)
 • 600 1 9 $a Leszczyński, Rafał $d (1650-1703)
 • 600 1 9 $a Leszczyński, Rafał $c wojewoda bełski $d (1579-1636)
 • 600 1 9 $a Łubieński, Maciej $d (1568-1653)
 • 600 1 9 $a Lubomirski, Stanisław $c wojewoda krakowski $d (1583-1649)
 • 600 0 9 $a Ludwika Maria $c (królowa Polski ; $d 1611-1667)
 • 600 1 9 $a Maciejowski, Bernard $c prymas $d (1548-1608)
 • 600 0 9 $a Maryna Mniszchówna $c (carowa Rosji ; $d ca 1588-1614)
 • 600 0 9 $a Mehmed $b III $c (sułtan turecki ; $d 1566-1603)
 • 600 0 9 $a Michał Waleczny $c (hospodar wołoski ; $d 1577-1601)
 • 600 1 9 $a Mieroszewski, Krzysztof $d (1600-1679)
 • 600 1 9 $a Mieszkowski, Piotr $c biskup $d (?-1648)
 • 600 1 9 $a Miński, Stanisław $d (1561-1607)
 • 600 1 9 $a Mniszech, Jerzy $c wojewoda sandomierski $d (ca 1548-1613)
 • 600 1 9 $a Mohiła, Szymon $c (hospodar mołdawski ; $d ca 1560-1607)
 • 600 1 9 $a Montalto, Alessandro $c kardynał $d (1571-1623)
 • 600 0 9 $a Murad $b IV $c (sułtan Turcji ; $d 1612-1640)
 • 600 1 9 $a Myszkowski, Zygmunt $c marszałek wielki koronny $d (ca 1562-1615)
 • 600 1 9 $a Nadolski, Samuel $d (1590-1655)
 • 600 1 9 $a Niewiarowski, Jerzy $d (?-1670)
 • 600 1 9 $a Nucerinus, Sebastian $d (1565-1635)
 • 600 1 9 $a Oleśnicki, Mikołaj $d (ca 1558-1629)
 • 600 1 $a Olszowski, Andrzej $c (prymas Polski ; $d 1621-1677)
 • 600 0 9 $a Osman $b II $c (sułtan turecki ; $d 1604-1622)
 • 600 1 9 $a Ossoliński, Jerzy $c wojewoda sandomierski $d (1595-1650)
 • 600 1 9 $a Ostrogska, Anna $d (1575-1635)
 • 600 1 9 $a Ostrogski, Aleksander $c wojewoda wołyński $d (1570-1603)
 • 600 1 9 $a Ostrogski, Janusz $c wojewoda wołyński $d (ca 1554-1620)
 • 600 1 9 $a Ostrogski, Konstanty $c wojewoda kijowski $d (ca 1526-1608)
 • 600 1 9 $a Otwinowski, Samuel $d (ca 1580-post 1650)
 • 600 1 9 $a Oxenstierna, Axel $c szwedzki dyplomata $d (1583-1654)
 • 600 1 9 $a Pac, Stefan $c litewski pisarz $d (1587-1640)
 • 600 0 9 $a Paweł $b V $c (papież ; $d 1552-1621)
 • 600 1 9 $a Pękosławski, Mikołaj $c poseł $d (ca 1630-ca 1696)
 • 600 1 9 $a Petky, Jànos $c dyplomata siedmiogrodzki $d (1572-1612)
 • 600 1 9 $a Piasecki, Paweł $c biskup $d (1579-1649)
 • 600 1 9 $a Piaseczyński, Ławryn $d (?-ca 1606)
 • 600 1 9 $a Pistorius, Johann $d (1546-1608)
 • 600 1 9 $a Possevino, Antonio $c jezuita $d (ca 1533-1611)
 • 600 1 9 $a Potocki, Andrzej $c kasztelan kamieniecki $d (ca 1553-1609)
 • 600 1 9 $a Potocki, Mikołaj $c wojewoda bracławski $d (ca 1593-1651)
 • 600 1 9 $a Potocki, Stanisław $c wojewoda bracławski, wojewoda krakowski $d (1589-1667)
 • 600 1 9 $a Potocki, Stefan $c wojewoda bracławski $d (1568-1631)
 • 600 1 9 $a Ptaszyński, Bartłomiej Przepiórka $c student Akademii Krakowskiej $d (?-1625)
 • 600 1 9 $a Puteanus, Erycius $d (1574-1646)
 • 600 1 9 $a Radoszewski, Bogusław $c biskup $d (ca 1577-1638)
 • 600 1 9 $a Radoszewski, Marek $c kasztelan wieluński $d (?-1641)
 • 600 1 9 $a Radu, Mihnea $c (hospodar wołoski ; $d 1586-1626)
 • 600 1 9 $a Radziejowski, Stanisław $c wojewoda rawski $d (1575-1637)
 • 600 1 9 $a Radziwiłł, Janusz $c wojewoda wileński $d (1612-1655)
 • 600 1 . $a Rej, Marcin $d 17 w.
 • 600 1 9 $a Richelieu, Armand Jean du Plessis de $c kardynał $d (1585-1642)
 • 600 1 9 $a Rudnicki, Przemysław $c jezuita $d (1584-1650)
 • 600 1 9 $a Rudnicki, Szymon $c biskup warmiński $d (1552-1621)
 • 600 0 9 $a Rudolf $b II $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1552-1612)
 • 600 0 9 $a Safi $b I $c (szach Persji ; $d 1611-1642)
 • 600 1 9 $a Sanguszko, Adam Aleksander $c wojewoda wołyński $d (ca 1590-1653)
 • 600 1 9 $a Sapieha, Lew $c wojewoda wileński $d (1557-1633)
 • 600 1 9 $a Schenking, Otto $c biskup wiedeński $d (1554-1637)
 • 600 0 9 $a Selâmet $b I Girej $c (chan krymski ; $d 1558-1610)
 • 600 1 9 $a Sierakowski, Lampart $c starosta kopanicki $d (?-1655)
 • 600 1 9 $a Siewierski, Andrzej $c starosta ostrzeszowski $d (?-1654)
 • 600 1 9 $a Sitsch, Johann von $c biskup wrocławski $d (1552-1608)
 • 600 1 9 $a Skarszewski, Stanisław $c wielkorządca krakowski $d (1602-1685)
 • 600 1 . $a Smolik, Abraham $d 17 w.
 • 600 1 . $a Smolik, Piotr $d 17 w.
 • 600 1 9 $a Stadnicki, Stanisław $c starosta zygwulski $d (1551-1610)
 • 600 1 9 $a Stankiewicz, Jan Mikołaj $d (?-przed 1657)
 • 600 0 9 $a Stefan Batory $c (król Polski ; $d 1533-1586)
 • 600 1 9 $a Stefan Tomsza $c (hospodar Mołdawii ; $d ?-1564)
 • 600 1 9 $a Surius, Laurentius $d (1522-1578)
 • 600 1 9 $a Szlichtyng, Jan Jerzy $d (1597-1658)
 • 600 1 9 $a Szołdrski, Andrzej $c biskup poznański $d (1583-1650)
 • 600 1 9 $a Szujski, Wasyl $c (car Rosji ; $d 1552-1612)
 • 600 1 9 $a Szyszkowski, Marcin $c biskup łucki, płocki i krakowski $d (1554-1630)
 • 600 1 9 $a Szyszkowski, Mikołaj $c biskup warmiński $d (1590-ca 1643)
 • 600 1 9 $a Tarnowski, Stanisław $d (przed 1541-1618)
 • 600 3 9 $a Tęczyński (rodzina)
 • 600 0 . $a Thomas Hibernicus $c 13/14 w.
 • 600 1 9 $a Tochtamysz, Girej $c (chan krymski ; $d 1589-1608)
 • 600 1 9 $a Tyszkiewicz, Janusz $c wojewoda kijowski $d (1590-1649)
 • 600 0 9 $a Ulryk $b III $c (książę Meklemburgii-Güstrow ; $d 1528-1603)
 • 600 0 9 $a Urban $b III $c (papież ; $d 1568-1644)
 • 600 1 9 $a Weiher, Melchior $c wojewoda chełmiński $d (1574-1643)
 • 600 1 9 $a Wituński, Augustyn $c obserwant $d (?-1654)
 • 600 0 9 $a Władysław $b IV $c (król Polski ; $d 1595-1648)
 • 600 3 9 $a Włoszczynowski (rodzina)
 • 600 1 9 $a Wołłowicz, Eustachy $c biskup wileński $d (1572-1630)
 • 600 1 9 $a Wołucki, Sebastian $d (?-przed 1653)
 • 600 1 9 $a Woronicz, Teodor $d (?-1646)
 • 600 1 9 $a Zadzik, Jakub $c biskup krakowski i chełmiński $d (1582-1642)
 • 600 1 9 $a Zamoyski, Jan $d (1542-1605)
 • 600 1 9 $a Zamoyski, Tomasz $c wojeowda kijowski $d (1594-1638)
 • 600 1 9 $a Zawadzki, Jan $c wojewoda parnawski $d (1575-1645)
 • 600 1 9 $a Zbaraski, Jerzy $c kasztelan krakowski $d (1574-1631)
 • 600 1 9 $a Zbaraski, Krzysztof $d (1579-1627)
 • 600 1 9 $a Zebrzydowski, Mikołaj $c wojewoda krakowski $d (1553-1620)
 • 600 1 9 $a Żmijewski, Jan $d (ca 1570-1647)
 • 600 1 9 $a Żółkiewski, Łukasz $c starosta kałuski $d (1594-1636)
 • 600 1 9 $a Żółkiewski, Stanisław $d (1547-1620)
 • 600 0 9 $a Zygmunt Luksemburski $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1368-1437)
 • 610 2 . $a Bernardynki Wilno (Litwa)
 • 610 2 . $a Dominikanie Tortosa (Hiszpania)
 • 610 2 . $a Sejm 1575 Stężyca
 • 610 2 . $a Sejm 1601 Warszawa
 • 610 2 . $a Sejm 1619 Warszawa
 • 610 2 . $a Sejm 1626 Toruń
 • 610 2 . $a Sejm 1646 Szadek
 • 650 . . $a Traktat w Jamie Zapolskim (1582)
 • 650 . 9 $a Rokosz Zebrzydowskiego (1606-1609)
 • 650 . 9 $a Oblężenie Smoleńska (1632-1634)
 • 650 . . $a Konfederacja 1622 r. lwowska
 • 650 . 9 $a Bitwa 1683 r. pod Wiedniem
 • 650 . 9 $a Bitwa 1655 r. pod Ochmatowem
 • 650 . 9 $a Bitwa 1634 r. pod Nördlingen
 • 650 . 9 $a Bitwa 1629 r. pod Trzcianem
 • 650 . 9 $a Bitwa 1627 r. pod Lubieszewem
 • 650 . 9 $a Bitwa 1627 r. pod Czarnem
 • 650 . 9 $a Bitwa 1620 r. pod Cecorą
 • 650 . 9 $a Literatura polska $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Diariusz sejmowy $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Sylwa $y 17 w.
 • 650 . 9 $a Bitwa 1618 r. pod Oryninem
 • 650 . 9 $a Wojna 1626-1629 r. polsko-szwedzka
 • 650 . 9 $a Wojna 1633-1634 r. polsko-turecka
 • 650 . 9 $a Wojna 1672-1676 r. polsko-turecka
 • 650 . 9 $a Wojna 1620-1621 r. polsko-turecka
 • 650 . 9 $a Wojna 1683-1699 r. polsko-turecka
 • 650 . 9 $a Wojna 1579-1582 r. polsko-rosyjska
 • 650 . 9 $a Traktat w Masłowym Stawie (1638)
 • 651 . 9 $a Alba Iulia (Rumunia) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Austria $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Belgia $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Bołszowce (Ukraina) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Brandemburgia $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Brzeziny (woj. łódzkie) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Brzeźno (gm. Morzeszczyn, pow. tczewski, woj. pomorskie) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Bugaj (pałacyk myśliwski, Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Cecora (Rumunia) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Czarne (pow. człuchowski, woj. pomorskie) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Gniew (pow. tczewski, woj. pomorskie) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskim) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Jam Zapolski (Rosja) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Jassy (Rumunia) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Kamieniec Podolski (Ukraina) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Konstantynopol $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Kraków (woj. małopolskie) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Litwa $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Lubeka (Niemcy) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Lubieszewo (gm. Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski, woj. pomorskie) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Lublin (woj. lubelskie) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Moskwa (Rosja) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Niemcy $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Nördlingen (Niemcy) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Nowe (pow. świecki, woj. kujawsko-pomorskie) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Nowogród Wielki (Rosja) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Ochmatów (Ukraina) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Orynyn (Ukraina) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Paryż (Francja) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Perejesław Chmielnicki (Ukraina) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Piltyń (Łotwa) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Prabuty (pow. kwidzyński, woj. pomorskie) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Prusy $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Puck (woj. pomorskie) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Rzym (Włochy) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Siedmiogród (Rumunia) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Sieradz (woj. łódzkie) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Skarlin (gm. Nowe Miasto Lubawskie, pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Stężyca (pow. rycki, woj. lubelskie) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Szadek (pow. zduńskowolski, woj. łódzkie) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Tortosa (Hiszpania) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Turcja $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Uzień (Zaporoże) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Warszawa (woj. mazowieckie) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Węgry $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Wieluń (woj. łódzkie) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Wilno (Litwa) $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Wołoskie, księstwo $y 17 w.
 • 651 . 9 $a Zbaraż (Ukraina) $y 17 w.
 • 740 $a Instructia na seimik Schadkowski 1646
 • 740 $a Diurnus belli progressus Joannis Zamoysczui, ducis populus Poloniae cintra Michaelem palat. Moldaw 1600
 • 740 $a Respons duchowieństwa na proces confederationis podany in senatu a dissidentibus 1600
 • 740 $a Nowiny z warszawskiego seimu
 • 740 $a Praescriptum legationis S.R.M. ad Summum Pontificem Henriko Firlei 1601
 • 740 $a Diarius seimu warszawskiego 1619
 • 740 $a Diarius wyprawy Moskiewski 1633
 • 740 $a Kołtryna wiersz z 1643 sławiący rody szlacheckie
 • 852 $j BK 00201
 • 999 $d 17.10.04

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00201