[Zwierciadło dzieł rocznych w RP Polski y WX Litewskim przez Zygmunta Stephana z Koniecpola Koniecpolskiego sędziego woiewodztwa sieradzkiego, starostę będzińskiego przed oczy podane w Imie Nasłodszego Imienia Jezus Maria].

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00201
 • Kopie: Mf 611
 • Autor: Koniecpolski, Zygmunt Stefan (1588-1657)
 • Tytuł: [Zwierciadło dzieł rocznych w RP Polski y WX Litewskim przez Zygmunta Stephana z Koniecpola Koniecpolskiego sędziego woiewodztwa sieradzkiego, starostę będzińskiego przed oczy podane w Imie Nasłodszego Imienia Jezus Maria].
 • Miejsce i czas powstania: 1650 ca
 • Opis fizyczny: 544 k. 18,5x29,5 cm
 • Oprawa: Skóra brązowa
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • Diurnus belli progressus [...] Joannis Zamoysczui, ducis populus Poloniae cintra Michaelem palat. Moldaw" 1600, k. 39v-46.
  • Respons duchowieństwa na proces confederationis podany in senatu a dissidentibus 1600, k. 46-50.
  • Nowiny z warszawskiego seimu. Wiersze o sejmie 1601, k. 52v-55.
  • Praescriptum legationis S.R.M. ad [...] Summum Pontificem [...] Henriko Firlei [...] 1601, k. 55v-59.
  • Diarius seimu warszawskiego 1619, k. 164v-179.
  • Diarius wyprawy Moskiewski 1633, k. 405-421.
  • Kołtryna wiersz z 1643 sławiący rody szlacheckie, k. 478-480.
  • Instructia na seimik Schadkowski 1646, k. 496-499.
  • Ordinans na tureckam woinę i obranie hetmana i officierów wiersz z 1646, k. 528-529.
 • Proweniencja: z Biblioteki Poryckiej Czackich
 • Hasła przedmiotowe:
  • Abazy pasza (?-1634)
  • Albrecht Fryderyk Hohenzollern (książę Prus ; 1553-1618)x
  • Aldobrandini, Carlo kardynał (1578-1632)
  • Aldobrandini, Cinzio Passeri kardynał (1551-1610)
  • Aldobrandini, Pietro kardynał (1571-1621)
  • Angelus, Christophorus jezuita (1575-1638)
  • Anloch, Friedrich 16 w.
  • Anna Wazówna (królewna szwedzka ; 1568-1625)
  • Baranowski, Jan wojewoda sieradzki (?-1634)
  • Baranowski, Wojciech prymas (1548-1615)
  • Barbara Cylejska (cesarzowa rzymsko-niemiecka ; 1392-1451)
  • Barberini (rodzina)
  • Biskupski, Andrzej z Rudnik
  • Chodkiewicz, Jan Karol (1560-1621)
  • Daniłowicz, Jan wojewoda ruski (?-1628)
  • Daniłowicz, Jan Mikołaj podskarbi wielki koronny (ok. 1607-1650)
  • Daniłowicz (rodzina)
  • Daniłowicz, Stanisław starosta korsuński (?-1636)
  • Denhoff, Kasper wojewoda derpski, sieradzki (1588-1645)
  • Denhoff, Otto starosta adzielski (?-1609)
  • Denhoff, Teresa (?-1651)
  • Denhoff, Zygmunt rotmistrz husarski (?-1655)
  • Du Tremblay, François kapucyn (1577-1638)
  • Dymitr Samozwaniec I (car Rosji ; 1582?-1606)
  • Dżanibak Girej chan tatarksi 17 w.
  • Dzierżek, Krzysztof przedstawiciel dyplomatyczny Rzeczypospolitej w Imperium Osmańskim
  • Elżbieta Charlotta Wittelsbach (księżna Prus ; 1597-1660)
  • Ferdynand II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1578-1637)
  • Ferdynand III (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1608-1657)
  • Firlej, Henryk 1574-1626)
  • Firlej (rodzina)
  • Gabriel Bethlen (książę Siedmiogrodu ; 1580-1629)
  • Gâzi Giray II chan tatarski (1554?-1608?)
  • Gembicki, Piotr biskup krakowski (1585-1657)
  • Gembicki, Wawrzyniec prymas (1559-1624)
  • Gorliński, Marcin 17 w.
  • Gosiewski, Aleksander Korwin (?-1639)
  • Goślicki, Wawrzyniec biskup (ca 1530-1607)
  • Gostomscy (rodzina)
  • Grodzicki, Andrzej 17 w.
  • Grudziński, Zygmunt wojewoda rawski (ca 1560-1618)
  • Heidenstein, Reinhold (ca 1553-1620)
  • Hildegarda (św. ; 1098-1179)
  • Horn, Claus Kristian szwedzki gubernator Pucka w 1627 r.
  • Hübner, Joachim dyplomata brandemburski
  • Hugo, Herman jezuita (1588-1629)
  • Hyder pasza Sylistrii
  • Islam III Girej (chan krymski ; 1604-1654)
  • Iwan IV Groźny (car Rosji ; 1530-1584)
  • Jakub I (król Anglii ; 1566-1625)
  • Jemischdschi, Hasan wezyr turecki
  • Jeremiasz, Mohiła (1555-1606)
  • Jerzy I Rakoczy (książę Siedmiogrodu ; 1593-1648)
  • Kantymir wódz tatarski (?-1637)
  • Karol I (król Anglii ; 1600-1649)
  • Karol I Gonzaga (książę Nevers, Mantui i Monferratu ; 1580-1637)
  • Karol XI (król Szwecji ; 1655-1697)
  • Karol XII (król Szwecji ; 1682-1718)
  • Karol Ferdynand Waza (królewicz polski ; 1613-1655)
  • Kazabat Misa poseł perski
  • Klemens VIII (papież ; 1536-1605)
  • Komorowski, Mikołaj starosta oświęcimski (1578-1633)
  • Konarski, Daniel cysters
  • Koniecpolski Aleksander (1620-1659)
  • Koniecpolski Stanisław (1591-1646)
  • Kowenicki, Aleksander konfederat lwowski
  • Kromer, Marcin biskup warmiński (1512-1589)
  • Kryski, Feliks (1562-1618)
  • Krystyna (królowa Szwecji ; 1626-1689)
  • Łaski, Samuel dyplomata (po 1553-1611)
  • Łaski, Wojciech wojewoda sieradzki (1536-1590)
  • Leszczyński, Andrzej wojewoda bełski (1606-1651)
  • Leszczyński, Bogusław (ca 1612-1659)
  • Leszczyński, Rafał (1650-1703)
  • Leszczyński, Rafał wojewoda bełski (1579-1636)
  • Łubieński, Maciej (1568-1653)
  • Lubomirski, Stanisław wojewoda krakowski (1583-1649)
  • Ludwika Maria (królowa Polski ; 1611-1667)
  • Maciejowski, Bernard prymas (1548-1608)
  • Maryna Mniszchówna (carowa Rosji ; ca 1588-1614)
  • Mehmed III (sułtan turecki ; 1566-1603)
  • Michał Waleczny (hospodar wołoski ; 1577-1601)
  • Mieroszewski, Krzysztof (1600-1679)
  • Mieszkowski, Piotr biskup (?-1648)
  • Miński, Stanisław (1561-1607)
  • Mniszech, Jerzy wojewoda sandomierski (ca 1548-1613)
  • Mohiła, Szymon (hospodar mołdawski ; ca 1560-1607)
  • Montalto, Alessandro kardynał (1571-1623)
  • Murad IV (sułtan Turcji ; 1612-1640)
  • Myszkowski, Zygmunt marszałek wielki koronny (ca 1562-1615)
  • Nadolski, Samuel (1590-1655)
  • Niewiarowski, Jerzy (?-1670)
  • Nucerinus, Sebastian (1565-1635)
  • Oleśnicki, Mikołaj (ca 1558-1629)
  • Olszowski, Andrzej (prymas Polski ; 1621-1677)
  • Osman II (sułtan turecki ; 1604-1622)
  • Ossoliński, Jerzy wojewoda sandomierski (1595-1650)
  • Ostrogska, Anna (1575-1635)
  • Ostrogski, Aleksander wojewoda wołyński (1570-1603)
  • Ostrogski, Janusz wojewoda wołyński (ca 1554-1620)
  • Ostrogski, Konstanty wojewoda kijowski (ca 1526-1608)
  • Otwinowski, Samuel (ca 1580-post 1650)
  • Oxenstierna, Axel szwedzki dyplomata (1583-1654)
  • Pac, Stefan litewski pisarz (1587-1640)
  • Paweł V (papież ; 1552-1621)
  • Pękosławski, Mikołaj poseł (ca 1630-ca 1696)
  • Petky, Jànos dyplomata siedmiogrodzki (1572-1612)
  • Piasecki, Paweł biskup (1579-1649)
  • Piaseczyński, Ławryn (?-ca 1606)
  • Pistorius, Johann (1546-1608)
  • Possevino, Antonio jezuita (ca 1533-1611)
  • Potocki, Andrzej kasztelan kamieniecki (ca 1553-1609)
  • Potocki, Mikołaj wojewoda bracławski (ca 1593-1651)
  • Potocki, Stanisław wojewoda bracławski, wojewoda krakowski (1589-1667)
  • Potocki, Stefan wojewoda bracławski (1568-1631)
  • Ptaszyński, Bartłomiej Przepiórka student Akademii Krakowskiej (?-1625)
  • Puteanus, Erycius (1574-1646)
  • Radoszewski, Bogusław biskup (ca 1577-1638)
  • Radoszewski, Marek kasztelan wieluński (?-1641)
  • Radu, Mihnea (hospodar wołoski ; 1586-1626)
  • Radziejowski, Stanisław wojewoda rawski (1575-1637)
  • Radziwiłł, Janusz wojewoda wileński (1612-1655)
  • Rej, Marcin 17 w.
  • Richelieu, Armand Jean du Plessis de kardynał (1585-1642)
  • Rudnicki, Przemysław jezuita (1584-1650)
  • Rudnicki, Szymon biskup warmiński (1552-1621)
  • Rudolf II (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1552-1612)
  • Safi I (szach Persji ; 1611-1642)
  • Sanguszko, Adam Aleksander wojewoda wołyński (ca 1590-1653)
  • Sapieha, Lew wojewoda wileński (1557-1633)
  • Schenking, Otto biskup wiedeński (1554-1637)
  • Selâmet I Girej (chan krymski ; 1558-1610)
  • Sierakowski, Lampart starosta kopanicki (?-1655)
  • Siewierski, Andrzej starosta ostrzeszowski (?-1654)
  • Sitsch, Johann von biskup wrocławski (1552-1608)
  • Skarszewski, Stanisław wielkorządca krakowski (1602-1685)
  • Smolik, Abraham 17 w.
  • Smolik, Piotr 17 w.
  • Stadnicki, Stanisław starosta zygwulski (1551-1610)
  • Stankiewicz, Jan Mikołaj (?-przed 1657)
  • Stefan Batory (król Polski ; 1533-1586)
  • Stefan Tomsza (hospodar Mołdawii ; ?-1564)
  • Surius, Laurentius (1522-1578)
  • Szlichtyng, Jan Jerzy (1597-1658)
  • Szołdrski, Andrzej biskup poznański (1583-1650)
  • Szujski, Wasyl (car Rosji ; 1552-1612)
  • Szyszkowski, Marcin biskup łucki, płocki i krakowski (1554-1630)
  • Szyszkowski, Mikołaj biskup warmiński (1590-ca 1643)
  • Tarnowski, Stanisław (przed 1541-1618)
  • Tęczyński (rodzina)
  • Thomas Hibernicus 13/14 w.
  • Tochtamysz, Girej (chan krymski ; 1589-1608)
  • Tyszkiewicz, Janusz wojewoda kijowski (1590-1649)
  • Ulryk III (książę Meklemburgii-Güstrow ; 1528-1603)
  • Urban III (papież ; 1568-1644)
  • Weiher, Melchior wojewoda chełmiński (1574-1643)
  • Wituński, Augustyn obserwant (?-1654)
  • Władysław IV (król Polski ; 1595-1648)
  • Włoszczynowski (rodzina)
  • Wołłowicz, Eustachy biskup wileński (1572-1630)
  • Wołucki, Sebastian (?-przed 1653)
  • Woronicz, Teodor (?-1646)
  • Zadzik, Jakub biskup krakowski i chełmiński (1582-1642)
  • Zamoyski, Jan (1542-1605)
  • Zamoyski, Tomasz wojeowda kijowski (1594-1638)
  • Zawadzki, Jan wojewoda parnawski (1575-1645)
  • Zbaraski, Jerzy kasztelan krakowski (1574-1631)
  • Zbaraski, Krzysztof (1579-1627)
  • Zebrzydowski, Mikołaj wojewoda krakowski (1553-1620)
  • Żmijewski, Jan (ca 1570-1647)
  • Żółkiewski, Łukasz starosta kałuski (1594-1636)
  • Żółkiewski, Stanisław (1547-1620)
  • Zygmunt Luksemburski (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1368-1437)
  • Bernardynki Wilno (Litwa)
  • Dominikanie Tortosa (Hiszpania)
  • Sejm 1575 Stężyca
  • Sejm 1601 Warszawa
  • Sejm 1619 Warszawa
  • Sejm 1626 Toruń
  • Sejm 1646 Szadek
  • Traktat w Jamie Zapolskim (1582)
  • Rokosz Zebrzydowskiego (1606-1609)
  • Oblężenie Smoleńska (1632-1634)
  • Konfederacja 1622 r. lwowska
  • Bitwa 1683 r. pod Wiedniem
  • Bitwa 1655 r. pod Ochmatowem
  • Bitwa 1634 r. pod Nördlingen
  • Bitwa 1629 r. pod Trzcianem
  • Bitwa 1627 r. pod Lubieszewem
  • Bitwa 1627 r. pod Czarnem
  • Bitwa 1620 r. pod Cecorą
  • Literatura polska 17 w.
  • Diariusz sejmowy 17 w.
  • Sylwa 17 w.
  • Bitwa 1618 r. pod Oryninem
  • Wojna 1626-1629 r. polsko-szwedzka
  • Wojna 1633-1634 r. polsko-turecka
  • Wojna 1672-1676 r. polsko-turecka
  • Wojna 1620-1621 r. polsko-turecka
  • Wojna 1683-1699 r. polsko-turecka
  • Wojna 1579-1582 r. polsko-rosyjska
  • Traktat w Masłowym Stawie (1638)
  • Alba Iulia (Rumunia) 17 w.
  • Austria 17 w.
  • Belgia 17 w.
  • Bołszowce (Ukraina) 17 w.
  • Brandemburgia 17 w.
  • Brzeziny (woj. łódzkie) 17 w.
  • Brzeźno (gm. Morzeszczyn, pow. tczewski, woj. pomorskie) 17 w.
  • Bugaj (pałacyk myśliwski, Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie) 17 w.
  • Cecora (Rumunia) 17 w.
  • Czarne (pow. człuchowski, woj. pomorskie) 17 w.
  • Gniew (pow. tczewski, woj. pomorskie) 17 w.
  • Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskim) 17 w.
  • Jam Zapolski (Rosja) 17 w.
  • Jassy (Rumunia) 17 w.
  • Kamieniec Podolski (Ukraina) 17 w.
  • Konstantynopol 17 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 17 w.
  • Litwa 17 w.
  • Lubeka (Niemcy) 17 w.
  • Lubieszewo (gm. Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski, woj. pomorskie) 17 w.
  • Lublin (woj. lubelskie) 17 w.
  • Moskwa (Rosja) 17 w.
  • Niemcy 17 w.
  • Nördlingen (Niemcy) 17 w.
  • Nowe (pow. świecki, woj. kujawsko-pomorskie) 17 w.
  • Nowogród Wielki (Rosja) 17 w.
  • Ochmatów (Ukraina) 17 w.
  • Orynyn (Ukraina) 17 w.
  • Paryż (Francja) 17 w.
  • Perejesław Chmielnicki (Ukraina) 17 w.
  • Piltyń (Łotwa) 17 w.
  • Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie) 17 w.
  • Prabuty (pow. kwidzyński, woj. pomorskie) 17 w.
  • Prusy 17 w.
  • Puck (woj. pomorskie) 17 w.
  • Rzym (Włochy) 17 w.
  • Siedmiogród (Rumunia) 17 w.
  • Sieradz (woj. łódzkie) 17 w.
  • Skarlin (gm. Nowe Miasto Lubawskie, pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie) 17 w.
  • Stężyca (pow. rycki, woj. lubelskie) 17 w.
  • Szadek (pow. zduńskowolski, woj. łódzkie) 17 w.
  • Tortosa (Hiszpania) 17 w.
  • Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) 17 w.
  • Turcja 17 w.
  • Uzień (Zaporoże) 17 w.
  • Warszawa (woj. mazowieckie) 17 w.
  • Węgry 17 w.
  • Wieluń (woj. łódzkie) 17 w.
  • Wilno (Litwa) 17 w.
  • Wołoskie, księstwo 17 w.
  • Zbaraż (Ukraina) 17 w.
 • Uwagi: Na k. 544-544v. dwa wiersze, fragment "Prophetia" oraz probationes calami. Wpisy późniejszą ręką na k. 21-21v., 542v.
 • Katalogi: KRSBK I, 453-482
 • Opracowania: Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego 1632-1646, oprac. Agnieszka Biedrzycka, Kraków 2005.

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 040 a KÓR Z b pol
 • 041
  1
  @
  a lat a pol
 • 044 a pl
 • 100
   1
   .
  a Koniecpolski, Zygmunt Stefan d (1588-1657)
 • 245
   1
   0
  a [Zwierciadło dzieł rocznych w RP Polski y WX Litewskim przez Zygmunta Stephana z Koniecpola Koniecpolskiego sędziego woiewodztwa sieradzkiego, starostę będzińskiego przed oczy podane w Imie Nasłodszego Imienia Jezus Maria].
 • 250 a oryg., kop.
 • 260 c 1650 ca
 • 300 a 544 k. c 18,5x29,5 cm
 • 340 d Rkps e Skóra brązowa
 • 500 a Na k. 544-544v. dwa wiersze, fragment "Prophetia" oraz probationes calami. Wpisy późniejszą ręką na k. 21-21v., 542v.
 • 510 a KRSBK c I, 453-482
 • 520 a Diurnus belli progressus [...] Joannis Zamoysczui, ducis populus Poloniae cintra Michaelem palat. Moldaw" 1600, k. 39v-46.
 • 520 a Respons duchowieństwa na proces confederationis podany in senatu a dissidentibus 1600, k. 46-50.
 • 520 a Nowiny z warszawskiego seimu. Wiersze o sejmie 1601, k. 52v-55.
 • 520 a Praescriptum legationis S.R.M. ad [...] Summum Pontificem [...] Henriko Firlei [...] 1601, k. 55v-59.
 • 520 a Diarius seimu warszawskiego 1619, k. 164v-179.
 • 520 a Diarius wyprawy Moskiewski 1633, k. 405-421.
 • 520 a Kołtryna wiersz z 1643 sławiący rody szlacheckie, k. 478-480.
 • 520 a Instructia na seimik Schadkowski 1646, k. 496-499.
 • 520 a Ordinans na tureckam woinę i obranie hetmana i officierów wiersz z 1646, k. 528-529.
 • 530 d Mf 611
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a z Biblioteki Poryckiej Czackich d BK II, 75 d BK Dz. hist. 75b m Poryck w Działyński Tytus w Czacki Tadeusz (1765-1813) w Biblioteka Porycka
 • 581 a Korespondencja Stanisława Koniecpolskiego hetmana wielkiego koronnego 1632-1646, oprac. Agnieszka Biedrzycka, Kraków 2005.
 • 600
   0
   .
  a Abazy pasza d (?-1634)
 • 600
   0
   9
  a Albrecht Fryderyk Hohenzollern c (książę Prus ; d 1553-1618)x
 • 600
   1
   9
  a Aldobrandini, Carlo c kardynał d (1578-1632)
 • 600
   1
   9
  a Aldobrandini, Cinzio Passeri c kardynał d (1551-1610)
 • 600
   1
   9
  a Aldobrandini, Pietro c kardynał d (1571-1621)
 • 600
   1
   9
  a Angelus, Christophorus c jezuita d (1575-1638)
 • 600
   1
   .
  a Anloch, Friedrich d 16 w.
 • 600
   0
   9
  a Anna Wazówna c (królewna szwedzka ; d 1568-1625)
 • 600
   1
   9
  a Baranowski, Jan c wojewoda sieradzki d (?-1634)
 • 600
   1
   9
  a Baranowski, Wojciech c prymas d (1548-1615)
 • 600
   0
   9
  a Barbara Cylejska c (cesarzowa rzymsko-niemiecka ; d 1392-1451)
 • 600
   3
   9
  a Barberini (rodzina)
 • 600
   1
   .
  a Biskupski, Andrzej z Rudnik
 • 600
   1
   9
  a Chodkiewicz, Jan Karol d (1560-1621)
 • 600
   1
   9
  a Daniłowicz, Jan c wojewoda ruski d (?-1628)
 • 600
   1
   9
  a Daniłowicz, Jan Mikołaj c podskarbi wielki koronny d (ok. 1607-1650)
 • 600
   3
   9
  a Daniłowicz (rodzina)
 • 600
   1
   9
  a Daniłowicz, Stanisław c starosta korsuński d (?-1636)
 • 600
   1
   9
  a Denhoff, Kasper c wojewoda derpski, sieradzki d (1588-1645)
 • 600
   1
   9
  a Denhoff, Otto c starosta adzielski d (?-1609)
 • 600
   1
   9
  a Denhoff, Teresa d (?-1651)
 • 600
   1
   9
  a Denhoff, Zygmunt c rotmistrz husarski d (?-1655)
 • 600
   1
   9
  a Du Tremblay, François c kapucyn d (1577-1638)
 • 600
   0
   9
  a Dymitr b Samozwaniec I c (car Rosji ; d 1582?-1606)
 • 600
   0
   .
  a Dżanibak Girej c chan tatarksi d 17 w.
 • 600
   1
   .
  a Dzierżek, Krzysztof c przedstawiciel dyplomatyczny Rzeczypospolitej w Imperium Osmańskim
 • 600
   0
   9
  a Elżbieta Charlotta Wittelsbach c (księżna Prus ; d 1597-1660)
 • 600
   0
   9
  a Ferdynand b II c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1578-1637)
 • 600
   0
   9
  a Ferdynand b III c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1608-1657)
 • 600
   1
   9
  a Firlej, Henryk d 1574-1626)
 • 600
   3
   9
  a Firlej (rodzina)
 • 600
   0
   9
  a Gabriel Bethlen c (książę Siedmiogrodu ; d 1580-1629)
 • 600
   0
   9
  a Gâzi Giray b II c chan tatarski d (1554?-1608?)
 • 600
   1
   9
  a Gembicki, Piotr c biskup krakowski d (1585-1657)
 • 600
   1
   9
  a Gembicki, Wawrzyniec c prymas d (1559-1624)
 • 600
   1
   .
  a Gorliński, Marcin d 17 w.
 • 600
   1
   9
  a Gosiewski, Aleksander Korwin d (?-1639)
 • 600
   1
   9
  a Goślicki, Wawrzyniec c biskup d (ca 1530-1607)
 • 600
   3
   9
  a Gostomscy (rodzina)
 • 600
   1
   .
  a Grodzicki, Andrzej d 17 w.
 • 600
   1
   9
  a Grudziński, Zygmunt c wojewoda rawski d (ca 1560-1618)
 • 600
   1
   9
  a Heidenstein, Reinhold d (ca 1553-1620)
 • 600
   0
   9
  a Hildegarda c (św. ; d 1098-1179)
 • 600
   1
   .
  a Horn, Claus Kristian c szwedzki gubernator Pucka w 1627 r.
 • 600
   1
   .
  a Hübner, Joachim c dyplomata brandemburski
 • 600
   1
   9
  a Hugo, Herman c jezuita d (1588-1629)
 • 600
   0
  .
  a Hyder c pasza Sylistrii
 • 600
   0
   9
  a Islam b III Girej c (chan krymski ; d 1604-1654)
 • 600
   0
   9
  a Iwan b IV Groźny c (car Rosji ; d 1530-1584)
 • 600
   0
   9
  a Jakub b I c (król Anglii ; d 1566-1625)
 • 600
   1
   .
  a Jemischdschi, Hasan c wezyr turecki
 • 600
   1
   9
  a Jeremiasz, Mohiła d (1555-1606)
 • 600
   0
   9
  a Jerzy b I Rakoczy c (książę Siedmiogrodu ; d 1593-1648)
 • 600
   0
   9
  a Kantymir c wódz tatarski d (?-1637)
 • 600
   0
   9
  a Karol b I c (król Anglii ; d 1600-1649)
 • 600
   0
   9
  a Karol b I Gonzaga c (książę Nevers, Mantui i Monferratu ; d 1580-1637)
 • 600
   0
   9
  a Karol b XI c (król Szwecji ; d 1655-1697)
 • 600
   0
   9
  a Karol b XII c (król Szwecji ; d 1682-1718)
 • 600
   0
   9
  a Karol Ferdynand Waza c (królewicz polski ; d 1613-1655)
 • 600
   0
   .
  a Kazabat Misa c poseł perski
 • 600
   0
   9
  a Klemens b VIII c (papież ; d 1536-1605)
 • 600
   1
   9
  a Komorowski, Mikołaj c starosta oświęcimski d (1578-1633)
 • 600
   1
   .
  a Konarski, Daniel c cysters
 • 600
   1
   9
  a Koniecpolski Aleksander d (1620-1659)
 • 600
   1
   9
  a Koniecpolski Stanisław d (1591-1646)
 • 600
   1
   .
  a Kowenicki, Aleksander c konfederat lwowski
 • 600
   1
   9
  a Kromer, Marcin c biskup warmiński d (1512-1589)
 • 600
   1
   9
  a Kryski, Feliks d (1562-1618)
 • 600
   0
   9
  a Krystyna c (królowa Szwecji ; d 1626-1689)
 • 600
   1
   9
  a Łaski, Samuel c dyplomata d (po 1553-1611)
 • 600
   1
   9
  a Łaski, Wojciech c wojewoda sieradzki d (1536-1590)
 • 600
   1
   9
  a Leszczyński, Andrzej c wojewoda bełski d (1606-1651)
 • 600
   1
   9
  a Leszczyński, Bogusław d (ca 1612-1659)
 • 600
   1
   9
  a Leszczyński, Rafał d (1650-1703)
 • 600
   1
   9
  a Leszczyński, Rafał c wojewoda bełski d (1579-1636)
 • 600
   1
   9
  a Łubieński, Maciej d (1568-1653)
 • 600
   1
   9
  a Lubomirski, Stanisław c wojewoda krakowski d (1583-1649)
 • 600
   0
   9
  a Ludwika Maria c (królowa Polski ; d 1611-1667)
 • 600
   1
   9
  a Maciejowski, Bernard c prymas d (1548-1608)
 • 600
   0
   9
  a Maryna Mniszchówna c (carowa Rosji ; d ca 1588-1614)
 • 600
   0
   9
  a Mehmed b III c (sułtan turecki ; d 1566-1603)
 • 600
   0
   9
  a Michał Waleczny c (hospodar wołoski ; d 1577-1601)
 • 600
   1
   9
  a Mieroszewski, Krzysztof d (1600-1679)
 • 600
   1
   9
  a Mieszkowski, Piotr c biskup d (?-1648)
 • 600
   1
   9
  a Miński, Stanisław d (1561-1607)
 • 600
   1
   9
  a Mniszech, Jerzy c wojewoda sandomierski d (ca 1548-1613)
 • 600
   1
   9
  a Mohiła, Szymon c (hospodar mołdawski ; d ca 1560-1607)
 • 600
   1
   9
  a Montalto, Alessandro c kardynał d (1571-1623)
 • 600
   0
   9
  a Murad b IV c (sułtan Turcji ; d 1612-1640)
 • 600
   1
   9
  a Myszkowski, Zygmunt c marszałek wielki koronny d (ca 1562-1615)
 • 600
   1
   9
  a Nadolski, Samuel d (1590-1655)
 • 600
   1
   9
  a Niewiarowski, Jerzy d (?-1670)
 • 600
   1
   9
  a Nucerinus, Sebastian d (1565-1635)
 • 600
   1
   9
  a Oleśnicki, Mikołaj d (ca 1558-1629)
 • 600
   1
   
  a Olszowski, Andrzej c (prymas Polski ; d 1621-1677)
 • 600
   0
   9
  a Osman b II c (sułtan turecki ; d 1604-1622)
 • 600
   1
   9
  a Ossoliński, Jerzy c wojewoda sandomierski d (1595-1650)
 • 600
   1
   9
  a Ostrogska, Anna d (1575-1635)
 • 600
   1
   9
  a Ostrogski, Aleksander c wojewoda wołyński d (1570-1603)
 • 600
   1
   9
  a Ostrogski, Janusz c wojewoda wołyński d (ca 1554-1620)
 • 600
   1
   9
  a Ostrogski, Konstanty c wojewoda kijowski d (ca 1526-1608)
 • 600
   1
   9
  a Otwinowski, Samuel d (ca 1580-post 1650)
 • 600
   1
   9
  a Oxenstierna, Axel c szwedzki dyplomata d (1583-1654)
 • 600
   1
   9
  a Pac, Stefan c litewski pisarz d (1587-1640)
 • 600
   0
   9
  a Paweł b V c (papież ; d 1552-1621)
 • 600
   1
   9
  a Pękosławski, Mikołaj c poseł d (ca 1630-ca 1696)
 • 600
   1
   9
  a Petky, Jànos c dyplomata siedmiogrodzki d (1572-1612)
 • 600
   1
   9
  a Piasecki, Paweł c biskup d (1579-1649)
 • 600
  1
   9
  a Piaseczyński, Ławryn d (?-ca 1606)
 • 600
   1
   9
  a Pistorius, Johann d (1546-1608)
 • 600
   1
   9
  a Possevino, Antonio c jezuita d (ca 1533-1611)
 • 600
   1
   9
  a Potocki, Andrzej c kasztelan kamieniecki d (ca 1553-1609)
 • 600
   1
   9
  a Potocki, Mikołaj c wojewoda bracławski d (ca 1593-1651)
 • 600
   1
   9
  a Potocki, Stanisław c wojewoda bracławski, wojewoda krakowski d (1589-1667)
 • 600
   1
   9
  a Potocki, Stefan c wojewoda bracławski d (1568-1631)
 • 600
   1
   9
  a Ptaszyński, Bartłomiej Przepiórka c student Akademii Krakowskiej d (?-1625)
 • 600
   1
   9
  a Puteanus, Erycius d (1574-1646)
 • 600
   1
   9
  a Radoszewski, Bogusław c biskup d (ca 1577-1638)
 • 600
   1
   9
  a Radoszewski, Marek c kasztelan wieluński d (?-1641)
 • 600
   1
   9
  a Radu, Mihnea c (hospodar wołoski ; d 1586-1626)
 • 600
   1
   9
  a Radziejowski, Stanisław c wojewoda rawski d (1575-1637)
 • 600
   1
   9
  a Radziwiłł, Janusz c wojewoda wileński d (1612-1655)
 • 600
   1
   .
  a Rej, Marcin d 17 w.
 • 600
   1
   9
  a Richelieu, Armand Jean du Plessis de c kardynał d (1585-1642)
 • 600
   1
   9
  a Rudnicki, Przemysław c jezuita d (1584-1650)
 • 600
   1
   9
  a Rudnicki, Szymon c biskup warmiński d (1552-1621)
 • 600
   0
   9
  a Rudolf b II c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1552-1612)
 • 600
   0
   9
  a Safi b I c (szach Persji ; d 1611-1642)
 • 600
   1
   9
  a Sanguszko, Adam Aleksander c wojewoda wołyński d (ca 1590-1653)
 • 600
   1
   9
  a Sapieha, Lew c wojewoda wileński d (1557-1633)
 • 600
   1
   9
  a Schenking, Otto c biskup wiedeński d (1554-1637)
 • 600
   0
   9
  a Selâmet b I Girej c (chan krymski ; d 1558-1610)
 • 600
   1
   9
  a Sierakowski, Lampart c starosta kopanicki d (?-1655)
 • 600
   1
   9
  a Siewierski, Andrzej c starosta ostrzeszowski d (?-1654)
 • 600
   1
   9
  a Sitsch, Johann von c biskup wrocławski d (1552-1608)
 • 600
   1
   9
  a Skarszewski, Stanisław c wielkorządca krakowski d (1602-1685)
 • 600
   1
   .
  a Smolik, Abraham d 17 w.
 • 600
   1
   .
  a Smolik, Piotr d 17 w.
 • 600
   1
   9
  a Stadnicki, Stanisław c starosta zygwulski d (1551-1610)
 • 600
   1
   9
  a Stankiewicz, Jan Mikołaj d (?-przed 1657)
 • 600
   0
   9
  a Stefan Batory c (król Polski ; d 1533-1586)
 • 600
   1
   9
  a Stefan Tomsza c (hospodar Mołdawii ; d ?-1564)
 • 600
   1
   9
  a Surius, Laurentius d (1522-1578)
 • 600
   1
   9
  a Szlichtyng, Jan Jerzy d (1597-1658)
 • 600
   1
   9
  a Szołdrski, Andrzej c biskup poznański d (1583-1650)
 • 600
   1
   9
  a Szujski, Wasyl c (car Rosji ; d 1552-1612)
 • 600
   1
   9
  a Szyszkowski, Marcin c biskup łucki, płocki i krakowski d (1554-1630)
 • 600
   1
   9
  a Szyszkowski, Mikołaj c biskup warmiński d (1590-ca 1643)
 • 600
   1
   9
  a Tarnowski, Stanisław d (przed 1541-1618)
 • 600
   3
   9
  a Tęczyński (rodzina)
 • 600
   0
   .
  a Thomas Hibernicus c 13/14 w.
 • 600
   1
   9
  a Tochtamysz, Girej c (chan krymski ; d 1589-1608)
 • 600
   1
   9
  a Tyszkiewicz, Janusz c wojewoda kijowski d (1590-1649)
 • 600
   0
   9
  a Ulryk b III c (książę Meklemburgii-Güstrow ; d 1528-1603)
 • 600
   0
   9
  a Urban b III c (papież ; d 1568-1644)
 • 600
   1
   9
  a Weiher, Melchior c wojewoda chełmiński d (1574-1643)
 • 600
   1
   9
  a Wituński, Augustyn c obserwant d (?-1654)
 • 600
   0
   9
  a Władysław b IV c (król Polski ; d 1595-1648)
 • 600
   3
   9
  a Włoszczynowski (rodzina)
 • 600
   1
   9
  a Wołłowicz, Eustachy c biskup wileński d (1572-1630)
 • 600
   1
   9
  a Wołucki, Sebastian d (?-przed 1653)
 • 600
   1
   9
  a Woronicz, Teodor d (?-1646)
 • 600
   1
   9
  a Zadzik, Jakub c biskup krakowski i chełmiński d (1582-1642)
 • 600
   1
   9
  a Zamoyski, Jan d (1542-1605)
 • 600
   1
   9
  a Zamoyski, Tomasz c wojeowda kijowski d (1594-1638)
 • 600
   1
   9
  a Zawadzki, Jan c wojewoda parnawski d (1575-1645)
 • 600
   1
   9
  a Zbaraski, Jerzy c kasztelan krakowski d (1574-1631)
 • 600
   1
   9
  a Zbaraski, Krzysztof d (1579-1627)
 • 600
   1
   9
  a Zebrzydowski, Mikołaj c wojewoda krakowski d (1553-1620)
 • 600
   1
   9
  a Żmijewski, Jan d (ca 1570-1647)
 • 600
   1
   9
  a Żółkiewski, Łukasz c starosta kałuski d (1594-1636)
 • 600
   1
   9
  a Żółkiewski, Stanisław d (1547-1620)
 • 600
   0
   9
  a Zygmunt Luksemburski c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1368-1437)
 • 610
   2
   .
  a Bernardynki Wilno (Litwa)
 • 610
   2
   .
  a Dominikanie Tortosa (Hiszpania)
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1575 Stężyca
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1601 Warszawa
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1619 Warszawa
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1626 Toruń
 • 610
   2
   .
  a Sejm 1646 Szadek
 • 650
   .
   .
  a Traktat w Jamie Zapolskim (1582)
 • 650
   .
   9
  a Rokosz Zebrzydowskiego (1606-1609)
 • 650
   .
   9
  a Oblężenie Smoleńska (1632-1634)
 • 650
   .
   .
  a Konfederacja 1622 r. lwowska
 • 650
   .
   9
  a Bitwa 1683 r. pod Wiedniem
 • 650
  .
   9
  a Bitwa 1655 r. pod Ochmatowem
 • 650
   .
   9
  a Bitwa 1634 r. pod Nördlingen
 • 650
   .
   9
  a Bitwa 1629 r. pod Trzcianem
 • 650
  .
   9
  a Bitwa 1627 r. pod Lubieszewem
 • 650
   .
   9
  a Bitwa 1627 r. pod Czarnem
 • 650
   .
   9
  a Bitwa 1620 r. pod Cecorą
 • 650
   .
   9
  a Literatura polska y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Diariusz sejmowy y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Sylwa y 17 w.
 • 650
   .
   9
  a Bitwa 1618 r. pod Oryninem
 • 650
   .
   9
  a Wojna 1626-1629 r. polsko-szwedzka
 • 650
   .
   9
  a Wojna 1633-1634 r. polsko-turecka
 • 650
   .
   9
  a Wojna 1672-1676 r. polsko-turecka
 • 650
   .
   9
  a Wojna 1620-1621 r. polsko-turecka
 • 650
   .
   9
  a Wojna 1683-1699 r. polsko-turecka
 • 650
   .
   9
  a Wojna 1579-1582 r. polsko-rosyjska
 • 650
   .
   9
  a Traktat w Masłowym Stawie (1638)
 • 651
   .
   9
  a Alba Iulia (Rumunia) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Austria y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Belgia y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Bołszowce (Ukraina) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Brandemburgia y 17 w.
 • 651
  .
   9
  a Brzeziny (woj. łódzkie) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Brzeźno (gm. Morzeszczyn, pow. tczewski, woj. pomorskie) y 17 w.
 • 651
  .
   9
  a Bugaj (pałacyk myśliwski, Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Cecora (Rumunia) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Czarne (pow. człuchowski, woj. pomorskie) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Gniew (pow. tczewski, woj. pomorskie) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskim) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Jam Zapolski (Rosja) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Jassy (Rumunia) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Kamieniec Podolski (Ukraina) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Konstantynopol y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Kraków (woj. małopolskie) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Litwa y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Lubeka (Niemcy) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Lubieszewo (gm. Nowy Dwór Gdański, pow. nowodworski, woj. pomorskie) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Lublin (woj. lubelskie) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Moskwa (Rosja) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Niemcy y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Nördlingen (Niemcy) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Nowe (pow. świecki, woj. kujawsko-pomorskie) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Nowogród Wielki (Rosja) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Ochmatów (Ukraina) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Orynyn (Ukraina) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Paryż (Francja) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Perejesław Chmielnicki (Ukraina) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Piltyń (Łotwa) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Prabuty (pow. kwidzyński, woj. pomorskie) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Prusy y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Puck (woj. pomorskie) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Rzym (Włochy) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Siedmiogród (Rumunia) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Sieradz (woj. łódzkie) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Skarlin (gm. Nowe Miasto Lubawskie, pow. nowomiejski, woj. warmińsko-mazurskie) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Stężyca (pow. rycki, woj. lubelskie) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Szadek (pow. zduńskowolski, woj. łódzkie) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Tortosa (Hiszpania) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Toruń (woj. kujawsko-pomorskie) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Turcja y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Uzień (Zaporoże) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Warszawa (woj. mazowieckie) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Węgry y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Wieluń (woj. łódzkie) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Wilno (Litwa) y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Wołoskie, księstwo y 17 w.
 • 651
   .
   9
  a Zbaraż (Ukraina) y 17 w.
 • 740 a Instructia na seimik Schadkowski 1646
 • 740 a Diurnus belli progressus Joannis Zamoysczui, ducis populus Poloniae cintra Michaelem palat. Moldaw 1600
 • 740 a Respons duchowieństwa na proces confederationis podany in senatu a dissidentibus 1600
 • 740 a Nowiny z warszawskiego seimu
 • 740 a Praescriptum legationis S.R.M. ad Summum Pontificem Henriko Firlei 1601
 • 740 a Diarius seimu warszawskiego 1619
 • 740 a Diarius wyprawy Moskiewski 1633
 • 740 a Kołtryna wiersz z 1643 sławiący rody szlacheckie
 • 852 j BK 00201
 • 999 d 17.10.04

Indeksy