Odpisy fragmentów I tomu Actów Tomicianów zwodu sapieżyńsko-radziwiłłowskiego

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00208
 • Kopie:
  • Mf 1186
  • Mf 1186
 • Tytuł:
  • Acta Tomiciana
  • Odpisy fragmentów I tomu Actów Tomicianów zwodu sapieżyńsko-radziwiłłowskiego
 • Miejsce i czas powstania: 19 w.
 • Opis fizyczny: 86 k. 40x24,5 cm i mn.
 • Oprawa: tekt.
 • Język: Łac., pol., ruski cyrylica
 • Zawartość:
  • Johannes Albertus [...] rex [...] Luce [Watzenrode] episcopo Varmiensi [...], Kraków 15 XI 1498 k. 84 Sbigneo de Olessznicza episcopo Wladislaviensi regni Poloniae vicecancellario Philippus Calimachus de Thedaldis Florentinus [...], Lublin 7 V 1478 k. 1-8 Sbigneo de Olessznicza scholastico Cracoviensi, regni Poloniae vicecancellario Philippus Calimachus de Thedaldis Florentinus [...], b.m. [1472-1473] k. 9-15v. Philippus Callimachus Derslao de Rithuani palatino Sandomiriensi [...], b.m.d. [1471] k. 16-17 [Philippus Callimachus] ad eundem, Dunajów 13 IV 1471 k. 17v.-26v. Kalimachowe rady krolowi Olbrychtowi dane k. 27-28v. Legatio a Georgio duce Saxoniae ad Joannem Albertum regem Poloniae Torunii habita, [11 VI 1501] k. 29-31 Fridericus Casimiri regis Poloniae filius, archiepiscopus Gnesnensis et episcopus Cracoviensis, Sanctae Romanae Ecclesiae in Septem Soliis cardinalis Alexandro [VI] papae, Kraków 10 I 1493 k. 31v.-32 Consilium non ineunde societatis cum Italis in bello contra Turcos suscipiendo Callimachi, b.m. [ok. 1478] k. 32-37v. Legatio a Wladislao rege Hungariae et Bohemiae ac a Joanne Alberto rege Poloniae germanis fratribus dicta ad Maximilianum caesarem, Kolonia 31 III 1499 k. 38-41 Vladislaus rex Ungariae et Bohemiae Joanni Alberto regi Poloniae, Szeged 23 XI 1500 k. 41-43v. Jubileus et evocatio Cruce signatorum adversum Turcos, Rzym 1 VI 1501 k. 44-48 B[ernardinus Carvajal] cardinalis Sanctae Crucis in Hierusalae [!] Alexandro magno duci Lithuaniae, Rzym 18 V 1501 k. 49-50 Christianorum decem nationes k. 51-53. Fragmentum epistolae regis Galliarum [Ludovici XI] descriptum ex Regestro regis Casimiri [Jagiellończyk], b.m. [1463?] k. 53-54. Terra Ravensis ad unitatem regni rediit regnante Casimiro rege Jagiellonide, Rawa Mazowiecka 7 XII 1462 k. 54v.-57 Fridericus archiepiscopus Gnesnensis, episcopus Cracoviensis, cardinalis [...] consiliariis Regni Poloniae, [Gniezno 17 lub 18 VI 1501] k. 57v.-58 Fridericus archiepiscopus Gnesnensis [...] Luce [Watzenrode] Varmiensi episcopo, Nicolao [Chrapicki] Culmensi episcopo, Nicolo Baisen palatino Marienburgensi, [Gniezno 19 VI 1501] k. 58 Fridericus archiepiscopus Gnesnensis [...] Nicolao Cosczieleczki praeposito Vladislaviensi, Janussio Lassoczki succamerario Posnaniensi, [Toruń ok. 15 VII 1501] k. 58v. Alexander magnus dux Litvaniae Friderico [...] archiepiscopo Gnesnensi [...], Wilno 25 VI 1501 k. 58v.-59 Alexander magnus dux Litvaniae Friderico [...] archiepiscopo Gnesnensi [...], Wilno 28 VI 1501 k. 59v. Fridericus [...] archiepiscopus Gnesnensis Alexandro magno duci Litvaniae [w Prusach pocz. lipca 1501] k. 60 Fridericus [...] cardinalis Luce [Watzenrode] episcopo Varmiensi, Kielce [koniec sierpnia 1501] k. 60v. Fridericus [...] cardinalis Nicolao de Baisen palatino Marienburgensi, [Kielce koniec sierpnia 1501] k. 61 Fridericus [...] archiepiscopus Gnesnensis et primas [...] Joanni Konopaczki canonico Culmensi provisori castri Marienburgensis, [Kielce koniec sierpnia 1501] k. 61 Vladislaus rex Ungariae et Bohemiae Friderico cardinali [...], Buda 2 VII 1501 k. 61v.-62v. Vladislaus Hungariae et Bohemiae rex Friderico [...] archiepiscopo Gnesnensi et episcopo Cracoviensi, Buda 25 VII 1501 k. 62v. Sbigneo de Olessznicza episcopo Wladislaviensi, regni Poloniae vicecancellario Philippus Calimachus de Thedaldis Florentinus, b.m.d. k. 63-68v. [Guillermus apostolicae sedis nuntius, mandatum causae Polonorum et Ordinis examinandae, a papae Martino V sibi datum, publicat], b.m. [luty 1421] k. 71-76v. [Guillermus apostolicae sedis nuntius, mandatum causae Polonorum et Ordinis examinandae, a papae Martino V sibi datum, publicat], b.m. [luty 1421] k. 77-82 (kopia poprzedniego dok.) Fredericus [...] presbiter cardinalis [...] Luce [Watzenrode] dei gratia episcopo Varmiensi [...], Zduny 30 XI 1497 k. 83 Johannes Albertus [...] rex [...] Luce [Watzenrode] episcopo Varmiensi [...], Kraków 1 I 1500 k. 84v.
  • Wšetečka R., Rady Kalimachowe [w:] Pamiętnik słuchaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego wydany staraniem i nakładem młodzieży na uroczystość otwarcia "Collegi Novi", Kraków 1887, s. 121-132
  • Acta Tomiciana, T. 1. Posnaniae 1852, Appendix nr 1, s. 1-6; Appendix nr 2, s. 6-10; Appendix nr 3, s. 10-15; Appendix nr 4, s. 15-18.
  • Jest to kopia I redakcji I tomu zwodu sapieżyńsko-radziwiłłowskiego. Por. BK 207
  • Bostel F.: Nie znany wiersz Kallimacha. "Przewodnik Naukowy i Literacki", R. 15: 1887, s. 662-663.
 • Proweniencja: Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Aleksander VI (papież ; 1431-1503)
  • Aleksander Jagiellończyk (król Polski ; 1461-1506)
  • Bażyński, Mikołaj wojewoda malborski (?-1503)
  • Carvajal, Bernardino de (1456-1523)
  • Chrapicki, Mikołaj biskup chełmiński (?-1514)
  • Dobrzański, Jan redaktor "Dziennika Literackiego" (Lwów) (1820-1886)
  • Fryderyk Jagiellończyk (1468-1503)
  • Guillermus kardynał, nuncjusz papieski
  • Jan Olbracht (król Polski ; 1459-1501)
  • Jerzy Brodaty (książę Saksonii ; 1471-1539)
  • Kallimach, Buonaccorsi Filippo (1437-1496)
  • Kazimierz Jagiellończyk (król Polski ; 1427-1492)
  • Konopacki, Jan biskup chełmiński (?-1530)
  • Kościelecki, Mikołaj biskup chełmski (1450-1518)
  • Lasocki, Jan podkomorzy poznański, starosta średzki
  • Ludwik XI (król Francji ; 1423-1483)
  • Maksymilian I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1459-1519)
  • Marcin V (papież ; 1369-1431)
  • Oleśnicki, Zbigniew biskup krakowski, kardynał (1389-1455)
  • Oleśnicki, Zbigniew (prymas Polski ; 1430-1493)
  • Watzenrode, Łukasz biskup warmiński (1447-1512)
  • Władysław Jagiellończyk (król Czech i Węgier ; 1456-1516)
  • Zborowski, Piotr wojewoda sandomierski (?-1580)
  • Austria 16 w.
  • Rawa Mazowiecka (woj. łódzkie) 16 w.
  • Saksonia (Niemcy) 16 w.
  • Turcja 16 w.
  • Poselstwo węgierskie do Austrii 1499
  • dyplomacja 16 w.
  • Poselstwa polskie
  • Poselstwa do Polski
  • polityka zagraniczna 15-16 w.
  • korespondencja polityczna
  • dyplomacja 16 w.
  • piśmiennictwo pragmatyczne
 • Uwagi: Katalog podaje także objętość w arkuszach: 41 Rkps powstał najprawdopodobniej w latach 1822-1824.
 • Katalogi: Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII w., T. 2, Wrocław 1985 14-18
 • Opracowania:
  • Marciniak R., Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia, Warszawa-Poznań 1983
  • Kumaniecki Kazimierz, Twórczość poetycka Flipa Kallimacha, Warszawa 1963

MARC

 • 130 $a Odpisy
 • 243 $a Acta Tomiciana
 • 245 $a Odpisy fragmentów I tomu Actów Tomicianów zwodu sapieżyńsko-radziwiłłowskiego
 • 246 $a Kopje z Akt Tomickiego z I tomu kodeksu sapieżyńskiego. Zawierają dokumenta odnoszące się do czasów przedzygmuntowskich $g tyt. z dawnego kat.
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 19 w.
 • 300 $a 86 k. $c 40x24,5 cm i mn.
 • 340 $d rkps $e tekt.
 • 500 $a Katalog podaje także objętość w arkuszach: 41 $a Rkps powstał najprawdopodobniej w latach 1822-1824.
 • 510 $a Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII w., T. 2, Wrocław 1985 $c 14-18
 • 520 $a Johannes Albertus [...] rex [...] Luce [Watzenrode] episcopo Varmiensi [...], Kraków 15 XI 1498 k. 84 $a Sbigneo de Olessznicza episcopo Wladislaviensi regni Poloniae vicecancellario Philippus Calimachus de Thedaldis Florentinus [...], Lublin 7 V 1478 k. 1-8 $a Sbigneo de Olessznicza scholastico Cracoviensi, regni Poloniae vicecancellario Philippus Calimachus de Thedaldis Florentinus [...], b.m. [1472-1473] k. 9-15v. $a Philippus Callimachus Derslao de Rithuani palatino Sandomiriensi [...], b.m.d. [1471] k. 16-17 $a [|Philippus Callimachus] ad eundem, Dunajów 13 IV 1471 k. 17v.-26v. $a Kalimachowe rady krolowi Olbrychtowi dane k. 27-28v. $a Legatio a Georgio duce Saxoniae ad Joannem Albertum regem Poloniae Torunii habita, [11 VI 1501] k. 29-31 $a Fridericus Casimiri regis Poloniae filius, archiepiscopus Gnesnensis et episcopus Cracoviensis, Sanctae Romanae Ecclesiae in Septem Soliis cardinalis Alexandro [VI] papae, Kraków 10 I 1493 k. 31v.-32 $a Consilium non ineunde societatis cum Italis in bello contra Turcos suscipiendo Callimachi, b.m. [ok. 1478] k. 32-37v. $a Legatio a Wladislao rege Hungariae et Bohemiae ac a Joanne Alberto rege Poloniae germanis fratribus dicta ad Maximilianum caesarem, Kolonia 31 III 1499 k. 38-41 $a Vladislaus rex Ungariae et Bohemiae Joanni Alberto regi Poloniae, Szeged 23 XI 1500 k. 41-43v. $a Jubileus et evocatio Cruce signatorum adversum Turcos, Rzym 1 VI 1501 k. 44-48 $a B[ernardinus Carvajal] cardinalis Sanctae Crucis in Hierusalae [!] Alexandro magno duci Lithuaniae, Rzym 18 V 1501 k. 49-50 $a Christianorum decem nationes k. 51-53. $a Fragmentum epistolae regis Galliarum [Ludovici XI] descriptum ex Regestro regis Casimiri [Jagiellończyk], b.m. [1463?] k. 53-54. $a Terra Ravensis ad unitatem regni rediit regnante Casimiro rege Jagiellonide, Rawa Mazowiecka 7 XII 1462 k. 54v.-57 $a Fridericus archiepiscopus Gnesnensis, episcopus Cracoviensis, cardinalis [...] consiliariis Regni Poloniae, [Gniezno 17 lub 18 VI 1501] k. 57v.-58 $a Fridericus archiepiscopus Gnesnensis [...] Luce [Watzenrode] Varmiensi episcopo, Nicolao [Chrapicki] Culmensi episcopo, Nicolo Baisen palatino Marienburgensi, [Gniezno 19 VI 1501] k. 58 $a Fridericus archiepiscopus Gnesnensis [...] Nicolao Cosczieleczki praeposito Vladislaviensi, Janussio Lassoczki succamerario Posnaniensi, [Toruń ok. 15 VII 1501] k. 58v. $a Alexander magnus dux Litvaniae Friderico [...] archiepiscopo Gnesnensi [...], Wilno 25 VI 1501 k. 58v.-59 $a Alexander magnus dux Litvaniae Friderico [...] archiepiscopo Gnesnensi [...], Wilno 28 VI 1501 k. 59v. $a Fridericus [...] archiepiscopus Gnesnensis Alexandro magno duci Litvaniae [w Prusach pocz. lipca 1501] k. 60 $a Fridericus [...] cardinalis Luce [Watzenrode] episcopo Varmiensi, Kielce [koniec sierpnia 1501] k. 60v. $a Fridericus [...] cardinalis Nicolao de Baisen palatino Marienburgensi, [Kielce koniec sierpnia 1501] k. 61 $a Fridericus [...] archiepiscopus Gnesnensis et primas [...] Joanni Konopaczki canonico Culmensi provisori castri Marienburgensis, [Kielce koniec sierpnia 1501] k. 61 $a Vladislaus rex Ungariae et Bohemiae Friderico cardinali [...], Buda 2 VII 1501 k. 61v.-62v. $a Vladislaus Hungariae et Bohemiae rex Friderico [...] archiepiscopo Gnesnensi et episcopo Cracoviensi, Buda 25 VII 1501 k. 62v. $a Sbigneo de Olessznicza episcopo Wladislaviensi, regni Poloniae vicecancellario Philippus Calimachus de Thedaldis Florentinus, b.m.d. k. 63-68v. $a [|Guillermus apostolicae sedis nuntius, mandatum causae Polonorum et Ordinis examinandae, a papae Martino V sibi datum, publicat], b.m. [luty 1421] k. 71-76v. $a [|Guillermus apostolicae sedis nuntius, mandatum causae Polonorum et Ordinis examinandae, a papae Martino V sibi datum, publicat], b.m. [luty 1421] k. 77-82 (kopia poprzedniego dok.) $a Fredericus [...] presbiter cardinalis [...] Luce [Watzenrode] dei gratia episcopo Varmiensi [...], Zduny 30 XI 1497 k. 83 $a Johannes Albertus [...] rex [...] Luce [Watzenrode] episcopo Varmiensi [...], Kraków 1 I 1500 k. 84v.
 • 520 $a Wšetečka R., Rady Kalimachowe [w:] Pamiętnik słuchaczy Uniwersytetu Jagiellońskiego wydany staraniem i nakładem młodzieży na uroczystość otwarcia "Collegi Novi", Kraków 1887, s. 121-132
 • 520 $a Acta Tomiciana, T. 1. Posnaniae 1852, Appendix nr 1, s. 1-6; Appendix nr 2, s. 6-10; Appendix nr 3, s. 10-15; Appendix nr 4, s. 15-18.
 • 520 $a Jest to kopia I redakcji I tomu zwodu sapieżyńsko-radziwiłłowskiego. Por. BK 207
 • 520 $a Bostel F.: Nie znany wiersz Kallimacha. "Przewodnik Naukowy i Literacki", R. 15: 1887, s. 662-663.
 • 530 $d Mf 1186
 • 530 $d Mf 1186
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac., pol., ruski $b cyrylica
 • 561 $a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego $d BK Dz. hist. 79 $w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 581 $a Marciniak R., |Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia, Warszawa-Poznań 1983
 • 581 $a Kumaniecki Kazimierz, |Twórczość poetycka Flipa Kallimacha, Warszawa 1963
 • 600 $a Aleksander $b VI $c (papież ; $d 1431-1503)
 • 600 $a Aleksander Jagiellończyk $c (król Polski ; $d 1461-1506)
 • 600 $a Bażyński, Mikołaj $c wojewoda malborski $d (?-1503)
 • 600 $a Carvajal, Bernardino de $d (1456-1523)
 • 600 $a Chrapicki, Mikołaj $c biskup chełmiński $d (?-1514)
 • 600 $a Dobrzański, Jan $c redaktor "Dziennika Literackiego" (Lwów) $d (1820-1886)
 • 600 $a Fryderyk Jagiellończyk $d (1468-1503)
 • 600 $a Guillermus $c kardynał, nuncjusz papieski
 • 600 $a Jan Olbracht $c (król Polski ; $d 1459-1501)
 • 600 $a Jerzy Brodaty $c (książę Saksonii ; $d 1471-1539)
 • 600 $a Kallimach, Buonaccorsi Filippo $d (1437-1496)
 • 600 $a Kazimierz Jagiellończyk $c (król Polski ; $d 1427-1492)
 • 600 $a Konopacki, Jan $c biskup chełmiński $d (?-1530)
 • 600 $a Kościelecki, Mikołaj $c biskup chełmski $d (1450-1518)
 • 600 $a Lasocki, Jan $c podkomorzy poznański, starosta średzki
 • 600 $a Ludwik $b XI $c (król Francji ; $d 1423-1483)
 • 600 $a Maksymilian $b I $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1459-1519)
 • 600 $a Marcin $b V $c (papież ; $d 1369-1431)
 • 600 $a Oleśnicki, Zbigniew $c biskup krakowski, kardynał $d (1389-1455)
 • 600 $a Oleśnicki, Zbigniew $c (prymas Polski ; $d 1430-1493)
 • 600 $a Watzenrode, Łukasz $c biskup warmiński $d (1447-1512)
 • 600 $a Władysław Jagiellończyk $c (król Czech i Węgier ; $d 1456-1516)
 • 600 $a Zborowski, Piotr $c wojewoda sandomierski $d (?-1580)
 • 651 $a Austria $y 16 w.
 • 651 $a Rawa Mazowiecka (woj. łódzkie) $y 16 w.
 • 651 $a Saksonia (Niemcy) $y 16 w.
 • 651 $a Turcja $y 16 w.
 • 653 $a Poselstwo węgierskie do Austrii 1499
 • 653 $a dyplomacja 16 w.
 • 653 $a Poselstwa polskie
 • 653 $a Poselstwa do Polski
 • 653 $a polityka zagraniczna 15-16 w.
 • 653 $a korespondencja polityczna
 • 653 $a dyplomacja 16 w.
 • 655 $a piśmiennictwo pragmatyczne
 • 852 $j BK 00208
 • 999 $d 17.10.31

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00208