"Primus Tomus Epistolarum Legationum Responsionum Regiarum et Rerum Polonarum sub Joanne Alberto, Alexandro, Sigismundo, Regibus Poloniae et Lithuaniae Ducibus gestarum per me Stanislaum Gorski Cracoviensium[!] et Plocensium[!] Canonicum Reverendissimi Domini Petri Tomicii Episcopi Regni Poloniae Vicecancellarii Notarium, collectarum."

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00209
 • Kopie: Mf 1449
 • Tytuł:
  • Acta Tomiciana
  • "Primus Tomus Epistolarum Legationum Responsionum Regiarum et Rerum Polonarum sub Joanne Alberto, Alexandro, Sigismundo, Regibus Poloniae et Lithuaniae Ducibus gestarum per me Stanislaum Gorski Cracoviensium[!] et Plocensium[!] Canonicum Reverendissimi Domini Petri Tomicii Episcopi Regni Poloniae Vicecancellarii Notarium, collectarum."
 • Miejsce i czas powstania: 19 w.
 • Opis fizyczny: 40 k. 22,5x17,5 cm
 • Oprawa: tekt.
 • Język: Łac.
 • Zawartość: Rkps BK 209 powstał na zamówienie w Petersburgu w 1 poł. 19 w., najprawdopodobniej po 1829 r. Nie znany jest jego twórca.
 • Proweniencja: Ze zbioru Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Aleksander VI (papież ; 1431-1503)
  • Aleksander Jagiellończyk (król Polski ; 1461-1506)
  • Górski, Stanisław sekretarz królowej Bony, kanonik krakowski (1497-1572)
  • Jan Olbracht (król Polski ; 1459-1501)
  • Lelewel, Joachim (1786-1861)
  • Malinowski Mikołaj
  • Onacewicz, Ignacy Żegota (1780-1845)
  • Polityka zagraniczna 15-16 w.
  • piśmiennictwo pragmatyczne
 • Uwagi:
  • Na k. 1v. znajduje się notka: "NB. Artykuły tu spisane są podług porządku jak następuią iedne po drugich w foliale - dla akuratności nie zmieniałem pisowni - owszem naystaranniey, tak iaka ona iest w foliale przekopiowałem".
  • Wykaz tekstów pierwszego tomu Actów Tomicianów tzw. zwodu Zygmunta Augusta; zawiera tytuły 223 tekstów oryginału.
 • Katalogi: Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII w., T. 2, Wrocław 1985 s. 18-19
 • Opracowania: Marciniak R., Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia, Warszawa-Poznań 1983

MARC

 • 130 $a Primus
 • 243 $a Acta Tomiciana
 • 245 $a "Primus Tomus |Epistolarum Legationum Responsionum Regiarum et Rerum Polonarum sub Joanne Alberto, Alexandro, Sigismundo, Regibus Poloniae et Lithuaniae Ducibus gestarum per me Stanislaum Gorski Cracoviensium[!] et Plocensium[!] Canonicum Reverendissimi Domini Petri Tomicii Episcopi Regni Poloniae Vicecancellarii Notarium, collectarum."
 • 246 $a Wyciągi z I tomu Aktów Tomickiego, zawierające tytuł, początek i koniec każdego dokumentu. $g tyt. z dawnego inw.
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 19 w.
 • 300 $a 40 k. $c 22,5x17,5 cm
 • 340 $d rkps $e tekt.
 • 500 $a Na k. 1v. znajduje się notka: "NB. Artykuły tu spisane są podług porządku jak następuią iedne po drugich w foliale - dla akuratności nie zmieniałem pisowni - owszem naystaranniey, tak iaka ona iest w foliale przekopiowałem".
 • 500 $a Wykaz tekstów pierwszego tomu Actów Tomicianów tzw. zwodu Zygmunta Augusta; zawiera tytuły 223 tekstów oryginału.
 • 510 $a Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII w., T. 2, Wrocław 1985 s. 18-19
 • 520 $a Rkps BK 209 powstał na zamówienie w Petersburgu w 1 poł. 19 w., najprawdopodobniej po 1829 r. Nie znany jest jego twórca.
 • 530 $d Mf 1449
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac.
 • 561 $a Ze zbioru Tytusa Działyńskiego $d BK Dz. hist. 80. $w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 581 $a Marciniak R., Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia, Warszawa-Poznań 1983
 • 600 $a Aleksander $b VI $c (papież ; $d 1431-1503)
 • 600 $a Aleksander Jagiellończyk $c (król Polski ; $d 1461-1506)
 • 600 $a Górski, Stanisław $c sekretarz królowej Bony, kanonik krakowski $d (1497-1572)
 • 600 $a Jan Olbracht $c (król Polski ; $d 1459-1501)
 • 600 $a Lelewel, Joachim $d (1786-1861)
 • 600 $a Malinowski Mikołaj
 • 600 $a Onacewicz, Ignacy Żegota $d (1780-1845)
 • 653 $a Polityka zagraniczna 15-16 w.
 • 655 $a piśmiennictwo pragmatyczne
 • 700 $a Tomicki, Piotr $c biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski $d (1464-1535)
 • 700 $a Zygmunt $b I Stary $c (król Polski ; $d 1467-1548)
 • 852 $j BK 00209
 • 999 $d 17.10.31

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00209