Acta Tomiciana 1514-1515. Fragmenty tomu III redakcji trzeciej.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00210
 • Kopie: Mf 275
 • Tytuł: Acta Tomiciana 1514-1515. Fragmenty tomu III redakcji trzeciej.
 • Miejsce i czas powstania: 17 w.
 • Opis fizyczny: 94 k. 19x15,5 cm
 • Oprawa: perg.
 • Język: Łac.
 • Zawartość:
  • Vladislaus, Rex Hungarie et Bohemie, Sigismundo, Regi. Sigismundus, Rex, Consiliariis Regni Polonie. Sigismundus, Rex, Consiliariis Regni Polonie. Sigismundus, Rex, Joanni Bohdano, Palatino Valachie. Mulctati bonis. Contravenientes conscriptioni bellice. Commissio ut Podolite ostendant privilegia super bona regia et feudalia. Sigismundus, Rex, Rev. Dno Jacobo, Epo et Generoso St. Lanczkoronski, Cap. Camenecensi etc. Sigismundus, Rex, Erasmo Ciolek, Episcopo Plocensi. Credentia ad Conventum generalem Piotrkoviensem ad Letare. Sigismundus, Rex. Sigismundus, Rex, Vladislao, Regi Hungarie et Bohemie. Sigismundus, Rex, Georgio Krupski de Orchow, Cast. et Cap. Belzensi. Legatio a Sigismundo, Rege, ad Selimum Cesarem Turcorum data Georgio Crupski de Orchow, Castel. et Capitaneo Belzensi. Sigismundus, Rex, Georgio Krupski, Castellano et Capitaneo Belzensi. Sigismundus, Rex, Joanni Bohdano, Vojevode Valachie. Sigismundus, Rex, Vladislao, Regi Hungarie et Bohemie. Legatio a Sigismundo, Rege, ad Joannem Bohdanum, Vojevodam Valachie. Per Georgium Krupski. Sigismundus, Rex, Georgio Krupski, Castellano et Capitaneo Belzensi. Sigismundus, Rex, Georgio Krupski, Castel. et Capit. Belzensi. Sigismundus, Rex, Georgio, Episcopo Quinqueecclesiensi. Sigismundus, Rex, Stanislao de Chodecz, Marschalco Regni et Capitaneo Leopoliensi. Sigismundus, Rex, Vladislao, Regi Hungarie et Bohemie. Sigismundus, Rex, Stanislao Szafraniecz, Capit. Sandomiriensi. Sigismundus, Rex, Venceslao Ostrorogk. Leo, Papa Decimus, Sigismundo, Regi. Sigismundus, Rex, Thome, Cardinali Strigoniensi. Sigismundus, Rex, Joanni de Lasko, Archiepo. Gnesnensi. Sigismundus, Rex, Leoni, Pape X. Sigismundus, Rex, Cardinalibus. Sigismundus, Rex, Cardinali S. Crucis. Sigismundus, Rex, Juliano de Medicis. Sigismundus, Rex, Cardinali Estensi, Duci Ferariensi. Sigismundus, Rex, Paulo Cronato de Planeo. Sigismundus, Rex, Achilli de Grassis, Cardinali. Sigismundus, Rex, Erasmo, Episcopo Plocensi. Sigismundus, Rex, Procopio de Golczevo, Capitaneo Plocensi. Sigismundus, Rex, Casimiro, Duci Thessinensi, Utriusque Silesie Capitaneo. Sigismundus, Rex, Vilhelmo de Prenstein. Sigismundus, Rex, Vladislao, Regi Hungarie et Bohemie. Sigismundus, Rex, Statibus Regni Bohemie. Sigismundus, Rex, Petro Kmite, Capitaneo Premisliensi. Sigismundus, Rex, Fabiano, Episcopo Varmiensi. Sigismundus, Rex, Andree de Kosczelyecz, Cast. Vojnicensi, Regni Thesaurario, Cap. Oswietimensi etc. Petrus Tomiczki, Episcopus Premisliensis, Joanni de Lubbrancz, Epo Posnaniensi. Sigismundus, Rex, Luce de Gorka, Castellano Posnaniensi et Majoris Polonie Capitaneo generali. Sigismundus, Rex, Joanni de Tarnow, Palat. Sandomiriensi. Sigismundus, Rex, Nicolao de Camenecz, Palat. et. Capit. Cracoviensi. Ad inclitum Sigismundum primum, Regem Polonie ac Mg. Ducem Lithuanie, nomine Regine Barbare, post partam de Moscis victoriam Epistola Andree Critii, ejusdem Regine Cancellarii. Joannes Silvius Amatus, Siculus, Andree Kricio, Juveni ornatissimo, Barbare, Regine, Cancellario. Sigismundus, Rex, Thorunensibus. Sigismundus, Rex, Gedanensibus. Sigismundus, Rex, Petro Valacho, Vojevode in Marienburgo custodito. Vladislaus, Rex Hungarie, Bohemie etc. Sigismundo, Regi. Barbara, Regina, Sigismundo, Regi, Conjugi suo. Sigismundus, Rex, Barbare, Regine, Conjugi. Sigismundus, Rex, Barbare, Hungare[!], Regine Polonie. Petrus Tomiczki ex parte Sigismundi, regis respondit dominis Hungaris obviam ei progressis. Petrus Tomicius hac oratione salutavit Vladislaum, Regem Hungarie, nomine Sigismundi, Regis Polonie. Sigismundus, Rex, Barbare, Regine, Conjugi. Sigismundus, Rex, Barbare, Regine, Conjugi. In excipiendo Cardinali Gurcensi Petrus Tomicius, cum consiliariis obviam progressus, dixit hec verba in campo, nomine Sigismundi, Regis Polonie. Ad gratulationem per Cardinalem Gurcensem, coram Rege Sigismundo factam, respondit Petrus Tomicius regis nomine. Ad Consiliarios Hungaros nomine Regis Sigismundi Petrus Tomicius locutus. Petrus Tomicius, dixit in consilio coram Vladislao et Sigismundo, regibus, et consiliariis eorum. Sigismundus, Rex, Barbare, Hungare[!], Regine, Conjugi. Sigismundus, Rex, Barbare, Hungare[!], Regine, Conjugi. Sigismundus, Rex, Barbare, Hungare[!], Regine, Conjugi. Barbara, Regina Polonie, Sigismundo, Regi. Sigismundus, Rex, Elisabethe, Reginule, Sorori. Sigismundus, Rex, Barbare, Regine, Conjugi sue. Sigismundus, Rex, Matheo, Cardinali Gurcensi. Matheus, Cardinalis Gurcensis, Sigismundo, Regi. Sigismundus, Rex, Barbare, Hungare[!], Regine. Sigismundus, Rex, Barbare, Regine, Conjugi sue. Sigismundus, Rex, Bohdano, Vojevode Valachie. Sigismundus, Rex, Elisabethe, Reginule Polonie, Sorori. Sigismundus, Rex, Barbare, Regine Polonie. Sigismundus, Rex, Barbare, Hungare[!], Regine. Sigismundus, Rex, Barbare, Regine Polonie, Conjugi. Sigismundus, Rex, Matheo, Cardinali Gurcensi. Sigismundus, Rex, Barbare, Regine Polonie, Conjugi. Sigismundus, Rex, Matheo, Cardinali Gurcensi. Maximilianus, Cesar, Sigismundo, Regi. Matheus, Cardinalis Gurcensis, Sigismundo, Regi. Sigismundus, Rex, Barbare, Regine, Conjugi sue. Maximilianus, Cesar, Sigismundo, Regi. Sigismundus, Rex, Leonardo Pieczychowski, Medico penes Reginam agenti. Sigismundus, Rex, Maximiliano Cesari. P[etrus] Tomicius, Eps. Premisliensis, Vicecancellarius, Matheo, Cardinali Gurcensi. Sigismundus, Rex, Cesari Maximiliano. Sigismundus, Rex, Cesari Maximiliano. Barbara, Regina, Sigismundo, Regi. Sigismundus, Rex, Anne, Duci Mazovie, vidue. Sigismundus, Rex, Barbare, Hungare[!], Regine Polonie. Sigismundus, Rex, Barbare, Hungare[!], Regine Polonie. Sigismundus, Rex, Leoni decimo, Pontifici maximo. Responsum a Sigismundo, rege Polonie, datum Episcopo Vratislaviensi. Responsum nomine Elisabethe Reginule. Responsum a rege Sigismundo, Episcopo Vratislaviensi. Sigismundus Rex, Episcopis Regni Polonie. De exequiis Regine. Petrus Tomicius Eps Premisliensis Cardinali Strigoniensi. Sigismundo, Regi, Georgius, Eps Quinqueecclesiensis. Sigismundus, Rex, Georgio, Episcopo Quinqueecclesiensi. Sigismundo, Regi, Emericus de Pereni, Palatinus Regni Hungarie. Dive Barbare, Regine Polonie, immature mortis deploratio. Petrus Tomiczki, Eps Premisl., Joanni de Lubrancz, Epo Posnaniensi. Petrus Tomicius, Episcopus Premisliensis, Vicecancelarius, Joanni de Lubrancz, Epo Posnaniensi. Sigismundus, Rex, Hedvigi Duci Thessnensi, matri Regine Barbare mortue. Petrus Tomicius, Episcopus Premisl., Vicecancelarius, Joanni de Lasko, Archiepo. Gnesnensi. Joannes Conarski, Archidiaconus Cracoviensis, Joanni Conarski, Epo Cracoviensi.
  • Jest to wyciąg z III tomu zwodu Karnkowskiego.
 • Proweniencja:
  • Morhes J. (Morses J.?)
  • Lelewel Joachim
  • Lelewel Prot
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Kętrzyński, Wojciech (1838-1918)
  • Kielisiński, Kajetan Wincenty (1808-1849)
  • Koenigk Ludwik
  • Lelewel, Joachim (1786-1861)
  • Lelewel, Prot oficer napoleoński, poseł na sejm (1790-1884)
  • Szydłowiecki, Krzysztof kasztelan krakowski, kanclerz wielki koronny (1467-1532)
  • Węgry 16 w.
  • Polityka zagraniczna 15-16 w.
  • Poselstwa polskie
  • dyplomacja 16 w.
  • korespondencja polityczna
  • piśmiennictwo pragmatyczne
  • akta
 • Uwagi: W rkpsie brak k. tyt. Rkps zawiera 111 dokumentów.
 • Katalogi: Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII w., T. 2, Wrocław 1985 s. 19-20
 • Opracowania:
  • Acta Tomiciana. T. 3. Posnaniae 1853, s. 12-15, 17-20, 22-27, 31, 40-43, 57-58, 61-62, 68-69, 78-79, 81-83, 87-88, 92-95, 98, 101-103, 191-195, 239-240, 249, 252, 340-342, 345-347, 355-360, 364-377, 381-389, 393, 413-414, 423-426, 437-438, 440, 442-448
  • Marciniak R., Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia, Warszawa-Poznań 1983

MARC

 • 130 $a Acta
 • 245 $a Acta Tomiciana 1514-1515. Fragmenty tomu III redakcji trzeciej.
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 17 w.
 • 300 $a 94 k. $c 19x15,5 cm
 • 340 $d rkps $e perg.
 • 500 $a W rkpsie brak k. tyt. $a Rkps zawiera 111 dokumentów.
 • 510 $a Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII w., T. 2, Wrocław 1985 s. 19-20
 • 520 $a Vladislaus, Rex Hungarie et Bohemie, Sigismundo, Regi. $a Sigismundus, Rex, Consiliariis Regni Polonie. $a Sigismundus, Rex, Consiliariis Regni Polonie. $a Sigismundus, Rex, Joanni Bohdano, Palatino Valachie. $a Mulctati bonis. Contravenientes conscriptioni bellice. $a Commissio ut Podolite ostendant privilegia super bona regia et feudalia. |Sigismundus, Rex, Rev. Dno Jacobo, Epo et Generoso St. Lanczkoronski, Cap. Camenecensi etc. $a Sigismundus, Rex, Erasmo Ciolek, Episcopo Plocensi. $a Credentia ad Conventum generalem Piotrkoviensem ad Letare. Sigismundus, Rex. $a Sigismundus, Rex, Vladislao, Regi Hungarie et Bohemie. $a Sigismundus, Rex, Georgio Krupski de Orchow, Cast. et Cap. Belzensi. $a Legatio a Sigismundo, Rege, ad Selimum Cesarem Turcorum data Georgio Crupski de Orchow, Castel. et Capitaneo Belzensi. $a Sigismundus, Rex, Georgio Krupski, Castellano et Capitaneo Belzensi. $a Sigismundus, Rex, Joanni Bohdano, Vojevode Valachie. $a Sigismundus, Rex, Vladislao, Regi Hungarie et Bohemie. $a Legatio a Sigismundo, Rege, ad Joannem Bohdanum, Vojevodam Valachie. Per Georgium Krupski. $a Sigismundus, Rex, Georgio Krupski, Castellano et Capitaneo Belzensi. $a Sigismundus, Rex, Georgio Krupski, Castel. et Capit. Belzensi. $a Sigismundus, Rex, Georgio, Episcopo Quinqueecclesiensi. $a Sigismundus, Rex, Stanislao de Chodecz, Marschalco Regni et Capitaneo Leopoliensi. $a Sigismundus, Rex, Vladislao, Regi Hungarie et Bohemie. $a Sigismundus, Rex, Stanislao Szafraniecz, Capit. Sandomiriensi. $a Sigismundus, Rex, Venceslao Ostrorogk. $a Leo, Papa Decimus, Sigismundo, Regi. $a Sigismundus, Rex, Thome, Cardinali Strigoniensi. $a Sigismundus, Rex, Joanni de Lasko, Archiepo. Gnesnensi. $a Sigismundus, Rex, Leoni, Pape X. $a Sigismundus, Rex, Cardinalibus. $a Sigismundus, Rex, Cardinali S. Crucis. $a Sigismundus, Rex, Juliano de Medicis. $a Sigismundus, Rex, Cardinali Estensi, Duci Ferariensi. $a Sigismundus, Rex, Paulo Cronato de Planeo. $a Sigismundus, Rex, Achilli de Grassis, Cardinali. $a Sigismundus, Rex, Erasmo, Episcopo Plocensi. $a Sigismundus, Rex, Procopio de Golczevo, Capitaneo Plocensi. $a Sigismundus, Rex, Casimiro, Duci Thessinensi, Utriusque Silesie Capitaneo. $a Sigismundus, Rex, Vilhelmo de Prenstein. $a Sigismundus, Rex, Vladislao, Regi Hungarie et Bohemie. $a Sigismundus, Rex, Statibus Regni Bohemie. $a Sigismundus, Rex, Petro Kmite, Capitaneo Premisliensi. $a Sigismundus, Rex, Fabiano, Episcopo Varmiensi. $a Sigismundus, Rex, Andree de Kosczelyecz, Cast. Vojnicensi, Regni Thesaurario, Cap. Oswietimensi etc. $a Petrus Tomiczki, Episcopus Premisliensis, Joanni de Lubbrancz, Epo Posnaniensi. $a Sigismundus, Rex, Luce de Gorka, Castellano Posnaniensi et Majoris Polonie Capitaneo generali. $a Sigismundus, Rex, Joanni de Tarnow, Palat. Sandomiriensi. $a Sigismundus, Rex, Nicolao de Camenecz, Palat. et. Capit. Cracoviensi. $a Ad inclitum Sigismundum primum, Regem Polonie ac Mg. Ducem Lithuanie, nomine Regine Barbare, post partam de Moscis victoriam Epistola Andree Critii, ejusdem Regine Cancellarii. $a Joannes Silvius Amatus, Siculus, Andree Kricio, Juveni ornatissimo, Barbare, Regine, Cancellario. $a Sigismundus, Rex, Thorunensibus. $a Sigismundus, Rex, Gedanensibus. $a Sigismundus, Rex, Petro Valacho, Vojevode in Marienburgo custodito. $a Vladislaus, Rex Hungarie, Bohemie etc. Sigismundo, Regi. $a Barbara, Regina, Sigismundo, Regi, Conjugi suo. $a Sigismundus, Rex, Barbare, Regine, Conjugi. $a Sigismundus, Rex, Barbare, Hungare[!], Regine Polonie. $a Petrus Tomiczki ex parte Sigismundi, regis respondit dominis Hungaris obviam ei progressis. $a Petrus Tomicius hac oratione salutavit Vladislaum, Regem Hungarie, nomine Sigismundi, Regis Polonie. $a Sigismundus, Rex, Barbare, Regine, Conjugi. $a Sigismundus, Rex, Barbare, Regine, Conjugi. $a In excipiendo Cardinali Gurcensi Petrus Tomicius, cum consiliariis obviam progressus, dixit hec verba in campo, nomine Sigismundi, Regis Polonie. $a Ad gratulationem per Cardinalem Gurcensem, coram Rege Sigismundo factam, respondit Petrus Tomicius regis nomine. $a Ad Consiliarios Hungaros nomine Regis Sigismundi Petrus Tomicius locutus. $a Petrus Tomicius, dixit in consilio coram Vladislao et Sigismundo, regibus, et consiliariis eorum. $a Sigismundus, Rex, Barbare, Hungare[!], Regine, Conjugi. $a Sigismundus, Rex, Barbare, Hungare[!], Regine, Conjugi. $a Sigismundus, Rex, Barbare, Hungare[!], Regine, Conjugi. $a Barbara, Regina Polonie, Sigismundo, Regi. $a Sigismundus, Rex, Elisabethe, Reginule, Sorori. $a Sigismundus, Rex, Barbare, Regine, Conjugi sue. $a Sigismundus, Rex, Matheo, Cardinali Gurcensi. $a Matheus, Cardinalis Gurcensis, Sigismundo, Regi. $a Sigismundus, Rex, Barbare, Hungare[!], Regine. $a Sigismundus, Rex, Barbare, Regine, Conjugi sue. $a Sigismundus, Rex, Bohdano, Vojevode Valachie. $a Sigismundus, Rex, Elisabethe, Reginule Polonie, Sorori. $a Sigismundus, Rex, Barbare, Regine Polonie. $a Sigismundus, Rex, Barbare, Hungare[!], Regine. $a Sigismundus, Rex, Barbare, Regine Polonie, Conjugi. $a Sigismundus, Rex, Matheo, Cardinali Gurcensi. $a Sigismundus, Rex, Barbare, Regine Polonie, Conjugi. $a Sigismundus, Rex, Matheo, Cardinali Gurcensi. $a Maximilianus, Cesar, Sigismundo, Regi. $a Matheus, Cardinalis Gurcensis, Sigismundo, Regi. $a Sigismundus, Rex, Barbare, Regine, Conjugi sue. $a Maximilianus, Cesar, Sigismundo, Regi. $a Sigismundus, Rex, Leonardo Pieczychowski, Medico penes Reginam agenti. $a Sigismundus, Rex, Maximiliano Cesari. $a P[etrus] Tomicius, Eps. Premisliensis, Vicecancellarius, Matheo, Cardinali Gurcensi. $a Sigismundus, Rex, Cesari Maximiliano. $a Sigismundus, Rex, Cesari Maximiliano. $a Barbara, Regina, Sigismundo, Regi. $a Sigismundus, Rex, Anne, Duci Mazovie, vidue. $a Sigismundus, Rex, Barbare, Hungare[!], Regine Polonie. $a Sigismundus, Rex, Barbare, Hungare[!], Regine Polonie. $a Sigismundus, Rex, Leoni decimo, Pontifici maximo. $a Responsum a Sigismundo, rege Polonie, datum Episcopo Vratislaviensi. |Responsum nomine Elisabethe Reginule. |Responsum a rege Sigismundo, Episcopo Vratislaviensi. $a Sigismundus Rex, Episcopis Regni Polonie. De exequiis Regine. $a Petrus Tomicius Eps Premisliensis Cardinali Strigoniensi. $a Sigismundo, Regi, Georgius, Eps Quinqueecclesiensis. $a Sigismundus, Rex, Georgio, Episcopo Quinqueecclesiensi. $a Sigismundo, Regi, Emericus de Pereni, Palatinus Regni Hungarie. $a Dive Barbare, Regine Polonie, immature mortis deploratio. $a Petrus Tomiczki, Eps Premisl., Joanni de Lubrancz, Epo Posnaniensi. $a Petrus Tomicius, Episcopus Premisliensis, Vicecancelarius, Joanni de Lubrancz, Epo Posnaniensi. $a Sigismundus, Rex, Hedvigi Duci Thessnensi, matri Regine Barbare mortue. $a Petrus Tomicius, Episcopus Premisl., Vicecancelarius, Joanni de Lasko, Archiepo. Gnesnensi. $a Joannes Conarski, Archidiaconus Cracoviensis, Joanni Conarski, Epo Cracoviensi.
 • 520 $a Jest to wyciąg z III tomu zwodu Karnkowskiego.
 • 530 $d Mf 275
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac.
 • 561 $a Morhes J. (Morses J.?) $w Morhes J. $w Morses J.?
 • 561 $a Lelewel Joachim $w Lelewel Joachim
 • 561 $a Lelewel Prot $w Lelewel Prot
 • 561 $a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego $d BK Dz. hist. 81 $w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 581 $a Acta Tomiciana. T. 3. Posnaniae 1853, s. 12-15, 17-20, 22-27, 31, 40-43, 57-58, 61-62, 68-69, 78-79, 81-83, 87-88, 92-95, 98, 101-103, 191-195, 239-240, 249, 252, 340-342, 345-347, 355-360, 364-377, 381-389, 393, 413-414, 423-426, 437-438, 440, 442-448
 • 581 $a Marciniak R., Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia, Warszawa-Poznań 1983
 • 600 $a Kętrzyński, Wojciech $d (1838-1918)
 • 600 $a Kielisiński, Kajetan Wincenty $d (1808-1849)
 • 600 $a Koenigk Ludwik
 • 600 $a Lelewel, Joachim $d (1786-1861)
 • 600 $a Lelewel, Prot $c oficer napoleoński, poseł na sejm $d (1790-1884)
 • 600 $a Szydłowiecki, Krzysztof $c kasztelan krakowski, kanclerz wielki koronny $d (1467-1532)
 • 651 $a Węgry $y 16 w.
 • 653 $a Polityka zagraniczna 15-16 w.
 • 653 $a Poselstwa polskie
 • 653 $a dyplomacja 16 w.
 • 653 $a korespondencja polityczna
 • 655 $a piśmiennictwo pragmatyczne
 • 655 $a akta
 • 700 $a Zygmunt $b I Stary $c (król Polski ; $d 1467-1548)
 • 700 $a Tomicki, Piotr $c biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski $d (1464-1535)
 • 700 $a Górski, Stanisław $c sekretarz królowej Bony, kanonik krakowski $d (1497-1572)
 • 852 $j BK 00210
 • 999 $d 17.10.31

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00210