"Thomus secundus Epistolarum, Legationum Responsorum et Rerum gestarum Serenissimi Principis Sigismundi Primi Regis Polonie et Magni Ducis Lituanie Annorum Duorum 1512-1513"

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00212
 • Kopie: Mf 226
 • Tytuł:
  • Acta Tomiciana
  • "Thomus secundus Epistolarum, Legationum Responsorum et Rerum gestarum Serenissimi Principis Sigismundi Primi Regis Polonie et Magni Ducis Lituanie Annorum Duorum 1512-1513"
 • Miejsce i czas powstania: 16 w.
 • Opis fizyczny: 325 k. 30,5x20 cm
 • Oprawa: sk. brąz., superekslibris, 16 w.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość: redakcja III tomu II zwodu Opalińskiego.
 • Proweniencja:
  • Na marg. k. 91v., przy opisie napadu tatarskiego, notka ręką z połowy 19 w. (ks. Teodora Dyniewicza?): "jak Prusacy w roku 1848 w Wielkopolsce".
  • superekslibris Andrzeja Opalińskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Albrecht Hohenzollern (książę Prus ; 1490-1568)
  • Barbara Zapolya (królowa Polski ; 1495-1515)
  • Bohdan VI hospodar mołdawski
  • Carvajal, Bernardino de (1456-1523)
  • Dyniewicz, Teodor kanonik gnieźnieński (1802-1858)
  • Ferber, Eberhard burmistrz Gdańska (1464-1529)
  • Jan (Janusz) IV Oświęcimski (książę oświęcimski ; 1430-1496)
  • Jerzy Brodaty (książę Saksonii ; 1471-1539)
  • Jordan, Mikołaj kasztelan wojnicki (1467-1521)
  • Juliusz II (papież ; 1443-1513)
  • Konopacki, Jan biskup chełmiński (?-1530)
  • Łaski, Jan (prymas Polski ; (1456-1531)
  • Leon X (papież ; 1475-1521)
  • Leszczyński, Rafał biskup przemyski, płocki (1480-1527)
  • Linde, Jasper arcybiskup ryski (?-1524)
  • Luzjański, Fabian biskup warmiński (ca 1470-1523)
  • Maksymilian I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1459-1519)
  • Myszkowski, Wawrzyniec kasztelan sądecki (ca 1486-1546)
  • Opaliński, Andrzej marszałek wielki koronny, starosta generalny wielkopolski (1540-1593)
  • Plettenberg, Wolter von mistrz zakonu inflanckiego (1450-1535)
  • Próchno kupiec mołdawski
  • Sanseverino, Federico kardynał (ca 1475-1516)
  • Schleinitz Krzysztof 16 w.
  • Statilius, Joannes biskup siedmiogrodzki, legat papieski, poseł króla węgierskiego
  • Sulejman II (sułtan Imperium Osmańskiego ; 1642-1691)
  • Tarnowski, Jan Amor hetman wielki koronny, kasztelan krakowski (1488-1561)
  • Tuszyński, Marcin proboszcz w Skrzatuszu
  • Zakrzewski, Andrzej dworzanin królewski, poseł do Turcji
  • Zamoyski, Mikołaj sekretarz królewski, prepozyt tarnowski (1472-1532)
  • Krzyżacy
  • Sejm 1512
  • Sejmik Opatowski 1513
  • Sejmik pruski 1514?
  • Austria 16 w.
  • Balice (gm. Zabierzów, pow. krakowski, woj. małopolskie) 16 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) 16 w.
  • Grębienice 16 w.
  • Inflanty (kraina historyczna) 16 w.
  • Linz (Austria) 16 w.
  • Mołdawia 16 w.
  • Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie) 16 w.
  • Poczesna (pow. częstochowski, woj. śląskie) 16 w.
  • Prusy Królewskie 16 w.
  • Turcja 16 w.
  • papiernie 16 w.
  • Handel siarką
  • Poselstwa polskie
  • Handel
  • Cła
  • dyplomacja 16 w.
  • korespondencja polityczna
  • korespondencja dyplomatyczna
  • polityka zagraniczna 16 w.
  • akta
  • piśmiennictwo pragmatyczne
 • Uwagi:
  • pismo jednej ręki
  • Rkps zawiera 390 tekstów Okoliczności przejścia rkpsu do Biblioteki Kórnickiej nie są w pełni wyjaśnione
 • Katalogi: Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII w., T. 2, Wrocław 1985 s. 25-29
 • Opracowania:
  • Druk: Acta Tomiciana, T. 2, Posnaniae 1852
  • Marciniak R., Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia, Warszawa-Poznań 1983

MARC

 • 130 $a Tomus
 • 243 $a Acta Tomiciana
 • 245 $a "Thomus secundus |Epistolarum, Legationum Responsorum et Rerum gestarum Serenissimi Principis Sigismundi Primi Regis Polonie et Magni Ducis Lituanie Annorum Duorum 1512-1513"
 • 246 $a Acta Tomiciana. Kodeks Opalińskich. T. II r. 1512-1513 $g tyt. z dawnego inw.
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 16 w.
 • 300 $a 325 k. $c 30,5x20 cm
 • 340 $d rkps $e sk. brąz., superekslibris, 16 w.
 • 500 $a pismo jednej ręki
 • 500 $a Rkps zawiera 390 tekstów $a Okoliczności przejścia rkpsu do Biblioteki Kórnickiej nie są w pełni wyjaśnione
 • 510 $a Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII w., T. 2, Wrocław 1985 s. 25-29
 • 520 $a redakcja III tomu II zwodu Opalińskiego.
 • 530 $d Mf 226
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Łac., pol.
 • 561 $a Na marg. k. 91v., przy opisie napadu tatarskiego, notka ręką z połowy 19 w. (ks. Teodora Dyniewicza?): "jak Prusacy w roku 1848 w Wielkopolsce". $d BK Dz. hist. 82 $w Dyniewicz Teodor (1802-1858) $w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 561 $a superekslibris Andrzeja Opalińskiego $w Opaliński Adam Antoni $w Opaliński Andrzej (1540-1593) marszałek wielki koronny, starosta generalny wielkopolski $w Opaliński Piotr
 • 581 $a Druk: |Acta Tomiciana, T. 2, Posnaniae 1852
 • 581 $a Marciniak R., Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia, Warszawa-Poznań 1983
 • 600 $a Albrecht Hohenzollern $c (książę Prus ; $d 1490-1568)
 • 600 $a Barbara Zapolya $c (królowa Polski ; $d 1495-1515)
 • 600 $a Bohdan $b VI $c hospodar mołdawski
 • 600 $a Carvajal, Bernardino de $d (1456-1523)
 • 600 $a Dyniewicz, Teodor $c kanonik gnieźnieński $d (1802-1858)
 • 600 $a Ferber, Eberhard $c burmistrz Gdańska $d (1464-1529)
 • 600 $a Jan (Janusz) $b IV Oświęcimski $c (książę oświęcimski ; $d 1430-1496)
 • 600 $a Jerzy Brodaty $c (książę Saksonii ; $d 1471-1539)
 • 600 $a Jordan, Mikołaj $c kasztelan wojnicki $d (1467-1521)
 • 600 $a Juliusz $b II $c (papież ; $d 1443-1513)
 • 600 $a Konopacki, Jan $c biskup chełmiński $d (?-1530)
 • 600 $a Łaski, Jan $c (prymas Polski ; $d (1456-1531)
 • 600 $a Leon $b X $c (papież ; $d 1475-1521)
 • 600 $a Leszczyński, Rafał $c biskup przemyski, płocki $d (1480-1527)
 • 600 $a Linde, Jasper $c arcybiskup ryski $d (?-1524)
 • 600 $a Luzjański, Fabian $c biskup warmiński $d (ca 1470-1523)
 • 600 $a Maksymilian $b I $c (cesarz rzymsko-niemiecki ; $d 1459-1519)
 • 600 $a Myszkowski, Wawrzyniec $c kasztelan sądecki $d (ca 1486-1546)
 • 600 $a Opaliński, Andrzej $c marszałek wielki koronny, starosta generalny wielkopolski $d (1540-1593)
 • 600 $a Plettenberg, Wolter von $c mistrz zakonu inflanckiego $d (1450-1535)
 • 600 $a Próchno $c kupiec mołdawski
 • 600 $a Sanseverino, Federico $c kardynał $d (ca 1475-1516)
 • 600 $a Schleinitz Krzysztof $d 16 w.
 • 600 $a Statilius, Joannes $c biskup siedmiogrodzki, legat papieski, poseł króla węgierskiego
 • 600 $a Sulejman $b II $c (sułtan Imperium Osmańskiego ; $d 1642-1691)
 • 600 $a Tarnowski, Jan Amor $c hetman wielki koronny, kasztelan krakowski $d (1488-1561)
 • 600 $a Tuszyński, Marcin $c proboszcz w Skrzatuszu
 • 600 $a Zakrzewski, Andrzej $c dworzanin królewski, poseł do Turcji
 • 600 $a Zamoyski, Mikołaj $c sekretarz królewski, prepozyt tarnowski $d (1472-1532)
 • 610 $a Krzyżacy
 • 610 $a Sejm $y 1512
 • 610 $a Sejmik Opatowski $y 1513
 • 610 $a Sejmik pruski $y 1514?
 • 651 $a Austria $y 16 w.
 • 651 $a Balice (gm. Zabierzów, pow. krakowski, woj. małopolskie) $y 16 w.
 • 651 $a Gdańsk (woj. pomorskie) $y 16 w.
 • 651 $a Grębienice $y 16 w.
 • 651 $a Inflanty (kraina historyczna) $y 16 w.
 • 651 $a Linz (Austria) $y 16 w.
 • 651 $a Mołdawia $y 16 w.
 • 651 $a Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie) $y 16 w.
 • 651 $a Poczesna (pow. częstochowski, woj. śląskie) $y 16 w.
 • 651 $a Prusy Królewskie $y 16 w.
 • 651 $a Turcja $y 16 w.
 • 653 $a papiernie 16 w.
 • 653 $a Handel siarką
 • 653 $a Poselstwa polskie
 • 653 $a Handel
 • 653 $a Cła
 • 653 $a dyplomacja 16 w.
 • 653 $a korespondencja polityczna
 • 653 $a korespondencja dyplomatyczna
 • 653 $a polityka zagraniczna 16 w.
 • 655 $a akta
 • 655 $a piśmiennictwo pragmatyczne
 • 700 $a Zygmunt $b I Stary $c (król Polski ; $d 1467-1548)
 • 700 $a Tomicki, Piotr $c biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski $d (1464-1535)
 • 852 $j BK 00212
 • 999 $d 17.10.31

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00212