"Tomus Quintus Epistolarum Legationum Responsorum Actionum ac Rerum Gestarum Sigismundi Primi Regis Poloniae et Magni Lituaniae Ducis. Cominet[!] annos 1519, 1520, 1521"

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00224
 • Kopie: Mf 170
 • Tytuł:
  • Acta Tomiciana
  • "Tomus Quintus Epistolarum Legationum Responsorum Actionum ac Rerum Gestarum Sigismundi Primi Regis Poloniae et Magni Lituaniae Ducis. Cominet[!] annos 1519, 1520, 1521"
 • Miejsce i czas powstania: 1801-1850
 • Opis fizyczny: 147 k. 41x26 cm
 • Oprawa: pł., 19 w.
 • Język: Łac., epizodycznie pol.
 • Zawartość: Petrus Tomicius episcopus Praemisliensis, vicecancellarius Joanni Boner zupario et magno procuratori Cracoviensi, b.m. [1520] k. 102-102v. Rkps zawiera 159 tekstów; podano jedynie teksty nieuwzględnione w edycjach: S[igismundus] I R[ex] P[oloniae] proconsulibus et consulibus Gedanensibus, b.m. 1519[!] k. 16 Leo papa decimus Sigismundo I r[egi] Poloniae, Rzym 13 V 1519 k. 30-31 Sigismundus I rex Polo[niae] Leoni pape decimo, b.m. [1519] k. 31-32 Sigismundus I rex Poloniae episcopo Vaciensi, Toruń [1520] k. 136v.-137 Sigismundus Primus rex Poloniae Joachimo marhioni [Brandenburgensi, Kraków 5 IX 1539] k. 147-149
 • Proweniencja: "Wiszn." - [rkps ręką K. W. Kielisińskiego]
 • Hasła przedmiotowe:
  • Boner, Jan żupnik, burgrabia, wielkorządca krakowski (?-1523)
  • Ferber, Eberhard burmistrz Gdańska (1464-1529)
  • Joachim II (elektor brandenburski ; 1505-1571)
  • Karnkowski, Stanisław (prymas Polski ; 1520-1603)
  • Karol V (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1500-1558)
  • Krzycki, Andrzej prymas Polski (1482-1537)
  • Leon X (papież ; 1475-1521)
  • Leszczyński, Rafał biskup przemyski, płocki (1480-1527)
  • Opaliński, Andrzej marszałek wielki koronny, starosta generalny wielkopolski (1540-1593)
  • Radziwiłłowie (rodzina)
  • Sapieha (rodzina)
  • Śmietanka, N. poseł królewski
  • Szalkai, Laszlo arcybiskup ostrzyhomski (1475-1526)
  • Tomicki, Piotr biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski (1464-1535)
  • Whatman, J. aut.? filigran
  • Zygmunt I Stary (król Polski ; 1467-1548)
  • Krzyżacy
  • Sejm 1520
  • Sejm 1519 Piotrków
  • Brandenburgia (Niemcy ; kraj związkowy) 16 w.
  • Gdańsk (woj. pomorskie) 16 w.
  • Niemcy 16 w.
  • Prądnik Czajowski 16 w.
  • Prusy 16 w.
  • Pyzdry (pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie) 16 w.
  • Turcja 16 w.
  • Watykan 16 w.
  • polityka zagraniczna 16 w.
  • korespondencja polityczna
  • korespondencja dyplomatyczna
  • Reformacja 16 w.
  • wojny polsko-krzyżackie 16 w.
  • Wojsko polskie 16 w.
  • Reformacja
  • akta
  • piśmiennictwo pragmatyczne
 • Uwagi:
  • pismo jednej ręki oraz dopiski M. Wiszniewskiego
  • Kopia, z licznymi błędami, V tomu Tomicianów trzeciej redakcji, wykonana (na zlecenie Michała Wiszniewskiego?) w latach trzydziestych XIX w., przez bliżej nieznanego Holcera (jego nazwisko wypisane u góry k. 1 ręką M. Wiszniewskiego oraz odnotowano koszt kopiowania). Rkps nabył T. Działyński w 1846 r., jednak do inwentarza wpisano go dopiero w 1870 r.
 • Katalogi: Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII w., T. 2, Wrocław 1985 105-107
 • Opracowania:
  • Acta Tomiciana, T. 4, Posnaniae 1855
  • Marciniak R., Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia, Warszawa-Poznań 1983
  • Acta Tomiciana, T. 2, Posnaniae 1852
  • Acta Tomiciana, T. 5, Posnaniae 1855

MARC

 • 130 a Tomus
 • 243 a Acta Tomiciana
 • 245 a "Tomus Quintus |Epistolarum Legationum Responsorum Actionum ac Rerum Gestarum Sigismundi Primi Regis Poloniae et Magni Lituaniae Ducis. Cominet[!] annos 1519, 1520, 1521"
 • 246 a Acta Tomiciana. T. 5 Tomus V continet annos 1519-1521 g tyt. z dawnego inw.
 • 250 a kop.
 • 260 c 1801-1850
 • 300 a 147 k. c 41x26 cm
 • 340 d rkps e pł., 19 w.
 • 500 a pismo jednej ręki oraz dopiski M. Wiszniewskiego
 • 500 a Kopia, z licznymi błędami, V tomu Tomicianów trzeciej redakcji, wykonana (na zlecenie Michała Wiszniewskiego?) w latach trzydziestych XIX w., przez bliżej nieznanego Holcera (jego nazwisko wypisane u góry k. 1 ręką M. Wiszniewskiego oraz odnotowano koszt kopiowania). a Rkps nabył T. Działyński w 1846 r., jednak do inwentarza wpisano go dopiero w 1870 r.
 • 510 a Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII w., T. 2, Wrocław 1985 c 105-107
 • 520 a Petrus Tomicius episcopus Praemisliensis, vicecancellarius Joanni Boner zupario et magno procuratori Cracoviensi, b.m. [1520] k. 102-102v. a Rkps zawiera 159 tekstów; podano jedynie teksty nieuwzględnione w edycjach: a S[igismundus] I R[ex] P[oloniae] proconsulibus et consulibus Gedanensibus, b.m. 1519[!] k. 16 a Leo papa decimus Sigismundo I r[egi] Poloniae, Rzym 13 V 1519 k. 30-31 a Sigismundus I rex Polo[niae] Leoni pape decimo, b.m. [1519] k. 31-32 a Sigismundus I rex Poloniae episcopo Vaciensi, Toruń [1520] k. 136v.-137 a Sigismundus Primus rex Poloniae Joachimo marhioni [Brandenburgensi, Kraków 5 IX 1539] k. 147-149
 • 530 d Mf 170
 • 541 c a d 1846
 • 546 a Łac., epizodycznie pol.
 • 561 a "Wiszn." - [rkps ręką K. W. Kielisińskiego] d BK Dz. hist. 95 w Wiszniewski Michał (1794-1865) w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 581 a Acta Tomiciana, T. 4, Posnaniae 1855
 • 581 a Marciniak R., Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia, Warszawa-Poznań 1983
 • 581 a Acta Tomiciana, T. 2, Posnaniae 1852
 • 581 a Acta Tomiciana, T. 5, Posnaniae 1855
 • 600 a Boner, Jan c żupnik, burgrabia, wielkorządca krakowski d (?-1523)
 • 600 a Ferber, Eberhard c burmistrz Gdańska d (1464-1529)
 • 600 a Joachim b II c (elektor brandenburski ; d 1505-1571)
 • 600 a Karnkowski, Stanisław c (prymas Polski ; d 1520-1603)
 • 600 a Karol b V c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1500-1558)
 • 600 a Krzycki, Andrzej c prymas Polski d (1482-1537)
 • 600 a Leon b X c (papież ; d 1475-1521)
 • 600 a Leszczyński, Rafał c biskup przemyski, płocki d (1480-1527)
 • 600 a Opaliński, Andrzej c marszałek wielki koronny, starosta generalny wielkopolski d (1540-1593)
 • 600 a Radziwiłłowie (rodzina)
 • 600 a Sapieha (rodzina)
 • 600 a Śmietanka, N. c poseł królewski
 • 600 a Szalkai, Laszlo c arcybiskup ostrzyhomski d (1475-1526)
 • 600 a Tomicki, Piotr c biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski d (1464-1535)
 • 600 a Whatman, J. e aut.? x filigran
 • 600 a Zygmunt b I Stary c (król Polski ; d 1467-1548)
 • 610 a Krzyżacy
 • 610 a Sejm y 1520
 • 610 a Sejm y 1519 z Piotrków
 • 651 a Brandenburgia (Niemcy ; kraj związkowy) y 16 w.
 • 651 a Gdańsk (woj. pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Niemcy y 16 w.
 • 651 a Prądnik Czajowski y 16 w.
 • 651 a Prusy y 16 w.
 • 651 a Pyzdry (pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie) y 16 w.
 • 651 a Turcja y 16 w.
 • 651 a Watykan y 16 w.
 • 653 a polityka zagraniczna 16 w.
 • 653 a korespondencja polityczna
 • 653 a korespondencja dyplomatyczna
 • 653 a Reformacja 16 w.
 • 653 a wojny polsko-krzyżackie 16 w.
 • 653 a Wojsko polskie 16 w.
 • 653 a Reformacja
 • 655 a akta
 • 655 a piśmiennictwo pragmatyczne
 • 700 a Kielisiński, Kajetan Wincenty d (1808-1849)
 • 700 a Holcer c kopista
 • 852 j BK 00224
 • 999 d 17.10.31

Indeksy