"Tomus septimus Legationum Responsionum Literarum Rerumque Polonicarum sub Divo Sigismundo Primo Rege Poloniae per sapientissimum senatorem Petrum Tomicki episcopum Cracoviensem Regni Poloniae [vicecancellarium] actarum dictarum consultarum et scriptarum per me Stanislaum Gorski Cracoviensem et Plocensem canonicum collectarum et in thomos tredecim digestarum. Continet annos 1528, 1529"

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00226
 • Kopie:
  • Mf 1187
  • CD 122a
  • Mf 753
 • Tytuł:
  • Acta Tomiciana
  • "Tomus septimus Legationum Responsionum Literarum Rerumque Polonicarum sub Divo Sigismundo Primo Rege Poloniae per sapientissimum senatorem Petrum Tomicki episcopum Cracoviensem Regni Poloniae [vicecancellarium] actarum dictarum consultarum et scriptarum per me Stanislaum Gorski Cracoviensem et Plocensem canonicum collectarum et in thomos tredecim digestarum. Continet annos 1528, 1529"
 • Miejsce i czas powstania: Warszawa 18 w.
 • Opis fizyczny: 365 k. 38x24 cm
 • Oprawa: półsk., 18 w.
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • Jest to kopia VII tomu Actów Tomicianów zwodu jagiellońskiego (red. I). Rkps zawiera 461 tekstów w układzie: akta za rok 1528, 1529. Wpisany został do inw. Biblioteki Kórnickiej w 1870 r. Na k. II-IX spis zawartości sporządzony przez Ł. Gołębiowskiego.
  • Podano jedynie teksty nieuwzględnione w edycjach: Petrus Tomicki episcopus Cracoviensis et regni Poloniae vicecancellarius Christophoro de Szydłowiecz castellano et capitaneo Cracoviensi, regni Poloniae cancellario, [czerwiec-lipiec 1528] s. 173-175 [Andreas Cricius:] Cymba loquitur Tomicii s. 246 Responsio Corbitae Lasciae ad Cymbam Tomicii [...] s. 246 Responsio pro Cymba ad Corbitam [...] s. 246-247 Petrus de Tomice [...] Joanni Choieński archidiacono Cracoviensi et regis secretario, [listopad-grudzień 1528] s. 431-432 Mandata a Sigismundo primo rege Poloniae per oratorem regium civibus Gedanensibus exponenda, [1528?] s. 477-480 Andreas Krzycki episcopus Plocensis Petro Tomicio episcopo Cracoviensi vicecancellario. De contentione Tomicki episcopi cum Andrea de Tanczyn palatino Cracoviensi, [1529] s. 584 Bonae Sphortiae reginae Poloniae Petrus Tomicki [...], 9. XII 1529 s. 697
 • Proweniencja: ze zbiorów Tadeusza Czackiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Bona (królowa Polski ; 1494-1557)
  • Chojeński, Jan (bł. ; 1486-1538)
  • Gołębiowski, Łukasz (1773-1849)
  • Krzycki, Andrzej (prymas Polski ; 1482-1537)
  • Łaski, Jan (prymas Polski ; (1456-1531)
  • Ostrogski, Konstanty Iwanowicz hetman wielki litewski, kasztelan litewski, wileński (1460-1530)
  • Podleski, Kasper kanonil krakowski
  • Radziwiłł, Jerzy wojewoda kijowski, hetman wielki litewski (1480-1541)
  • Stanisławowicz, Stanisław 16 w.
  • Szydłowiecki, Krzysztof kasztelan krakowski, kanclerz wielki koronny (1467-1532)
  • Tęczyński, Andrzej wojewoda bełski, krakowski (ca 1510-1588)
  • Tomicki, Piotr biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski (1464-1535)
  • Verb~oczy, Istvan kanclerz węgierski
  • Woyczyński sekretarz królewski kopista
  • Zygmunt I Stary (król Polski ; 1467-1548)
  • Sejm 1527 Kraków
  • Sejm 1529 Warszawa
  • Sejm 1528 Piotrków
  • Sejmik łęczycki 1528
  • Sejmik płocki 1528
  • Sejmik poznański 1528
  • Sejmik sandomierski 1528
  • Gdańsk (woj. pomorskie) 16 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 16 w.
  • Łęczyca (woj. łódzkie) 16 w.
  • Mohacz (Węgry) 16 w.
  • Radom (woj. mazowieckie) 16 w.
  • Literatura
  • polityka zagraniczna 16 w.
  • korespondencja polityczna
  • epigramaty
  • piśmiennictwo pragmatyczne
 • Uwagi:
  • pismo jednej ręki
  • Na k. I not. "in Aug[usto 17]76 r. przepisana od Imci Pana Woyczyńskiego SKJKM". Ze względu na ujednolicenie paginacji, podano ją w stronach, tak samo jak w katalogu rękopisów.
 • Katalogi:
  • Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII w., T. 2, Wrocław 1985 114-118
  • Wisłocki W., Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, T. 1, Kraków 1877-1881 s. nr 4176
 • Opracowania:
  • carmina, ed. K. Morawski, Cracoviae 1888, nr 57-58, 61
  • Acta Tomiciana, T. 10, Posnaniae ca 1899
  • Acta Tomiciana, T. 9 ed. altera, Posnaniae 1876
  • Acta Tomiciana, T. 11, Posnaniae 1901
  • Acta Tomiciana, T. 8, Posnaniae ca 1860
  • Kętrzyński W., O Stanisławie Górskim kanoniku płockim i krakowskim i jego dziełach, Poznań 1871 s. 36-37
  • Marciniak R., Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia, Warszawa-Poznań 1983
  • Acta Tomiciana, T. 9, Posnaniae ante 1863
  • Acta Tomiciana, T. 12, Posnaniae 1906
  • Acta Tomiciana, T. 13, Posnaniae 1915

MARC

 • 130 a Tomus
 • 243 a Acta Tomiciana
 • 245 a "Tomus septimus |Legationum Responsionum Literarum Rerumque Polonicarum sub Divo Sigismundo Primo Rege Poloniae per sapientissimum senatorem Petrum Tomicki episcopum Cracoviensem Regni Poloniae [vicecancellarium] actarum dictarum consultarum et scriptarum per me Stanislaum Gorski Cracoviensem et Plocensem canonicum collectarum et in thomos tredecim digestarum. Continet annos 1528, 1529"
 • 246 a Tomus septimus Legationum Responsionum Literarum Rerumque Polonicarum. sub [...] Sigismundo primo [...] per [...] Petrum Tomicki [...] Actarum [...] Per me Stanislaum Górski [...] collectarum [...] continet annos 1528, 1529 g tyt. z dawnego inw.
 • 246 a Acta Tomiciana. |Akta za Zygmunta I. T. 7 1528-1529 g tyt. z dawnego inw.
 • 246 a Acta za Zygmunta I w 1528 i 1529. No 1 g tyt. na naklejce na okł.
 • 250 a kop.
 • 260 a Warszawa c 18 w.
 • 300 a 365 k. c 38x24 cm
 • 340 d rkps e półsk., 18 w.
 • 500 a pismo jednej ręki
 • 500 a Na k. I not. "in Aug[usto 17]76 r. przepisana od Imci Pana Woyczyńskiego SKJKM". a Ze względu na ujednolicenie paginacji, podano ją w stronach, tak samo jak w katalogu rękopisów.
 • 510 a Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII w., T. 2, Wrocław 1985 c 114-118
 • 510 a Wisłocki W., Katalog rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego, T. 1, Kraków 1877-1881 s. nr 4176
 • 520 a Jest to kopia VII tomu Actów Tomicianów zwodu jagiellońskiego (red. I). Rkps zawiera 461 tekstów w układzie: akta za rok 1528, 1529. Wpisany został do inw. Biblioteki Kórnickiej w 1870 r. a Na k. II-IX spis zawartości sporządzony przez Ł. Gołębiowskiego.
 • 520 a Podano jedynie teksty nieuwzględnione w edycjach: a Petrus Tomicki episcopus Cracoviensis et regni Poloniae vicecancellarius Christophoro de Szydłowiecz castellano et capitaneo Cracoviensi, regni Poloniae cancellario, [czerwiec-lipiec 1528] s. 173-175 a [|Andreas Cricius:] Cymba loquitur Tomicii s. 246 a Responsio Corbitae Lasciae ad Cymbam Tomicii [...] s. 246 a Responsio pro Cymba ad Corbitam [...] s. 246-247 a Petrus de Tomice [...] Joanni Choieński archidiacono Cracoviensi et regis secretario, [listopad-grudzień 1528] s. 431-432 a Mandata a Sigismundo primo rege Poloniae per oratorem regium civibus Gedanensibus exponenda, [1528?] s. 477-480 a Andreas Krzycki episcopus Plocensis Petro Tomicio episcopo Cracoviensi vicecancellario. De contentione Tomicki episcopi cum Andrea de Tanczyn palatino Cracoviensi, [1529] s. 584 a Bonae Sphortiae reginae Poloniae Petrus Tomicki [...], 9. XII 1529 s. 697
 • 530 d Mf 1187
 • 530 d CD 122a
 • 530 d Mf 753
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a ze zbiorów Tadeusza Czackiego d BPR C 263 (sygn. porycka) d BK Dz. hist. 101 m Poryck w Biblioteka Porycka w Działyński Tytus (1796-1861) w Czacki Tadeusz (1765-1813)
 • 581 a Druk fragm.: Andreae Cricii ||carmina, ed. K. Morawski, Cracoviae 1888, nr 57-58, 61
 • 581 a Acta Tomiciana, T. 10, Posnaniae ca 1899
 • 581 a Acta Tomiciana, T. 9 ed. altera, Posnaniae 1876
 • 581 a Acta Tomiciana, T. 11, Posnaniae 1901
 • 581 a Acta Tomiciana, T. 8, Posnaniae ca 1860
 • 581 a Kętrzyński W., |O Stanisławie Górskim kanoniku płockim i krakowskim i jego dziełach, Poznań 1871 s. 36-37
 • 581 a Marciniak R., |Acta Tomiciana w kulturze politycznej Polski okresu odrodzenia, Warszawa-Poznań 1983
 • 581 a Acta Tomiciana, T. 9, Posnaniae ante 1863
 • 581 a Acta Tomiciana, T. 12, Posnaniae 1906
 • 581 a Acta Tomiciana, T. 13, Posnaniae 1915
 • 600 a Bona c (królowa Polski ; d 1494-1557)
 • 600 a Chojeński, Jan c (bł. ; d 1486-1538)
 • 600 a Gołębiowski, Łukasz d (1773-1849)
 • 600 a Krzycki, Andrzej c (prymas Polski ; d 1482-1537)
 • 600 a Łaski, Jan c (prymas Polski ; d (1456-1531)
 • 600 a Ostrogski, Konstanty Iwanowicz c hetman wielki litewski, kasztelan litewski, wileński d (1460-1530)
 • 600 a Podleski, Kasper c kanonil krakowski
 • 600 a Radziwiłł, Jerzy c wojewoda kijowski, hetman wielki litewski d (1480-1541)
 • 600 a Stanisławowicz, Stanisław d 16 w.
 • 600 a Szydłowiecki, Krzysztof c kasztelan krakowski, kanclerz wielki koronny d (1467-1532)
 • 600 a Tęczyński, Andrzej c wojewoda bełski, krakowski d (ca 1510-1588)
 • 600 a Tomicki, Piotr c biskup przemyski, poznański, krakowski podkanclerzy koronny, sekretarz królewski d (1464-1535)
 • 600 a Verb~oczy, Istvan c kanclerz węgierski
 • 600 a Woyczyński c sekretarz królewski kopista
 • 600 a Zygmunt b I Stary c (król Polski ; d 1467-1548)
 • 610 a Sejm y 1527 z Kraków
 • 610 a Sejm y 1529 z Warszawa
 • 610 a Sejm y 1528 z Piotrków
 • 610 a Sejmik łęczycki y 1528
 • 610 a Sejmik płocki y 1528
 • 610 a Sejmik poznański y 1528
 • 610 a Sejmik sandomierski y 1528
 • 651 a Gdańsk (woj. pomorskie) y 16 w.
 • 651 a Kraków (woj. małopolskie) y 16 w.
 • 651 a Łęczyca (woj. łódzkie) y 16 w.
 • 651 a Mohacz (Węgry) y 16 w.
 • 651 a Radom (woj. mazowieckie) y 16 w.
 • 653 a Literatura
 • 653 a polityka zagraniczna 16 w.
 • 653 a korespondencja polityczna
 • 655 a epigramaty
 • 655 a piśmiennictwo pragmatyczne
 • 700 a Woyczyński c sekretarz królewski kopista
 • 700 a Bourgoin, Aignan c humanista francuski
 • 700 a Górski, Stanisław c sekretarz królowej Bony, kanonik krakowski d (1497-1572)
 • 700 a Zygmunt b II August c (król Polski ; d 1520-1572)
 • 700 a Zygmunt b I Stary c (król Polski ; d 1467-1548)
 • 740 a Responsio Corbitae
 • 777 a Hispanus Gaius Philippus t Responsio pro Cymba
 • 777 a Krzycki Andrzej prymas Polski 1482-1537 t Cymba loquitur Tomicii
 • 852 j BK 00226
 • 999 d 17.10.31

Indeksy