Dokumenty z czasów Zygmunta I tyczące się Zygmunta Augusta z lat 1530-1548.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00240
 • Kopie: Mf 1343
 • Tytuł: Dokumenty z czasów Zygmunta I tyczące się Zygmunta Augusta z lat 1530-1548.
 • Miejsce i czas powstania: 17 i 18 w.
 • Opis fizyczny: 64 k. 40x24,5 cm i mn.
 • Oprawa: Półskórek
 • Język: Łac., pol.
 • Zawartość:
  • 18. "Sigismundus rex pater Sigismundo regi filio, b.m.d. k. 34. O zdrowiu króla Zygmunta.
  • 19. "Literae Solimani Turcorum caesaris ad Sigismundum Aug[ustum] in negotio cuiusdam sui subditi, Konstantynopol [1-10] III 1550 k. 35.
  • 20. Nagrobki Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta w Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu] k. 36.
  • 21. "List króla Zygmunta Augusta do p. Barbary Radziwiłłowey kasztelanki wileńskiej, Niepołomice 14 VIII 1548 k. 36. Posyła do niej Mikołaja Radziwiłła marszałka litewskiego.
  • 22. "[Sigismundus Augustus rex], Magnificio Nicolao Radzivil magni ducatus nostri Lithuaniae pocillatori [...], Kraków 4 VIII 1548 k. 36-36v. Sprawy Jana Radziwiłła, krajczego lit. i jego małżonki kandydującej do dworu królewskiego, Barbary Radziwiłłówny.
  • 23. "[Sigismundi Augusti] Responsum in negotio connubii per sacram regiam maiestatem consiliariis regni datum 1 novembris [1548] k. 38-39.
  • 24. "Sigismundi Augusti alterum responsum in negotio connubii [1548] k. 40-41.
  • 25. "Pasquillus de Sigismundi Augusti regis Poloniae secundis nupuis Petrocoviae anno 1548 k. 42-42v.
  • 26. "[Stanislaus Górski], Amicus Amico, Piotrków 15 III 1544 k. 44-45v.
  • 27. "[Stanislaus Górski], Amicus Amico, Piotrków 26 V 1544 k. 46-47.
  • 28. "[Stanislaus Górski], Particula epistolae ad amicum scriptae anno domini 1545 k. 48-48v.
  • 29. "[Stanislaus Górski], Fragmentum cuiusdam epistolae [ad Paulum Holszański episcopum Vilnensem], Kraków 29 I 1546 k. 50-54. O sejmie krakowskim i nowiny dworskie.
  • 31. "Andreae Noskowski episcopo plocensi amicus [Stanislaus Górski], Kraków 20 IV 1548 k. 57-57v. Śmierć Zygmunta Starego.
  • Zawiera m. in.: list Żmijewskiego, tyczący się Boboli i Piaseckiego z 1646
  • 30. "Copia literarum r.d. [Joanni Żmiiewski [plebani golczoviensis et domaracensis] ad patrem rectorem Jaroslaviensem, Golczowa 8 III 1646 k. 55-56v. Obrona historyka Pawła Piaseckiego przed atakami jezuitów.
  • 1. "De electione Regis litarae et de tempestiva eius intimatione k. 6-6v.
  • 2. "Litterae regis Sigismundi patris de juramento filii sui regni incolis praeterito, Kraków 6 II 1537 k. 7-7v.
  • 3. "Oratio dicta ad [...] Elisabetham virginem [...] Ferdinandi Romanorum, Hungariae, Bohemiae Regis, archiducis Austriae filiam in civitate Olomucensi per [...] Samuelum Macieiowski episcopum plocensem, Regni Poloniae vicecancellarium assistentibus eidem episcopo [...] Janussio Latalski posnaniensi et Felice Srzenski plocensi palatinis, nam ii tres a rege Sigismundo patre et filio obviam huic novae sponsae reginae erant missi. 1542 [! 1543] 27 Aprilis Olomunciae k. 8-12.
  • 4. "[Stanislaus Górski], De tradita Sigismundo Augusto regi Lithuania k. 13-14v. Na kopii data: "1544 die 17 7bris" Relacja o przekazaniu Litwy.
  • 5. "Sigismundus primus rex Poloniae Sigismundo secundo regi Poloniae, Kraków 26 IV 1546 k. 15-15v. Trudności z przybyciem komisarzy granicznych w sprawie szkód granicznych Litwy i Mazowsza. W tekście błędnie odpisano Giżycki zamiast Krzycki.
  • 6. "Sigismundus 1mus rex Poloniae eidem regi juniori Poloniae filio suo [Sigismundo Augusto], Kraków 26 VI 1546 k. 16-16v. O wysłaniu komisarzy dla oszacowania szków oczakowskich.
  • 7. "Sigismundus primus rex Poloniae Sigismundo regi Poloniae juniori, Kraków 12 VIII 1546 k. 17-17v. Sprawa okupu za Oczaków.
  • 8. "Sigismundus primus rex Poloniae Sigismundo Augusto regi Poloniae juniori filio suo, Kraków 30 VIII 1546 k. 18-19. Najazd tatarski; Florian Zebrzydowski posłem do Turcji.
  • 9. "Sigismundus primus rex Poloniae eidem Sigismundo Augusto filio, Kraków 30 IX 1546 k. 21-21v. Sprawy tatarskie; Stanisław Broniewski posłem do Turcji.
  • 10. "Sigismundus primus rex Poloniae Isabellae reginae Hungariae, Kraków 16 X 1546, h. 21v. Skierowuje do niej posła Stanisława Broniewskiego.
  • 11. "Sigismundus primus rex Poloniae Sigismundi secundo regi Poloniae, Kraków 18 IX 1546 k. 20-20v. Sprawy węgierskie i tureckie.
  • 12. "Sigismundus primus rex Poloniae Sigismundo Augusto regi Poloniae, Kraków 10 XI 1546 k. 23-23v. Wieści o fortyfikowaniu Bałakławy.
  • 12a. "Sigismundus primus rex Poloniae Sigismundo Augusto regi Poloniae, Kraków 2 XI 1546 k. 22-22v. Sprawy mazowieckie i tureckie.
  • 13. "Responsum a Sigismundo patre rege Poloniae ninciis Sigismundi filii regis Joanni a Domanow [popr. z: Domanno] praepositi vilnensi et Nicolao Radivilio magno Lithuaniae mareschalco ex Lithuania Cracoviam missis, 1546 k. 24-25v.
  • 14. "Sigismundus primus rex Poloniae Sigismundo secundo filio regi Poloniae, Kraków 19 II 1547 k. 26-26v. Przybycie poselstwa mołdawskiego.
  • 15. "Privilegium Sigismundi Augusti quo jura ac libertates terrae Vołhyniensis confirmantur, Wilno 27 III 1547 k. 27-30v.
  • 16. "Sigismundus primus rex Poloniae Sigismundo secundo filio regi Poloniae, Zator 14 VI 1547 k. 231-32v. Demonstracje wojenne na granicy tureckiej.
  • 17. "Sigismundus secundus rex Poloniae [Ercolo II d'Este] duci Ferrariae, Piotrków 20 XII 1547 k. 33. Sprawy małżeństwa królewskiego.
 • Proweniencja:
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
  • Z Biblioteki Poryckiej T. Czackiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Barbara Radziwiłłówna (królowa Polski ; 1520-1551)
  • Broniewski, Stanisław dworzanin, poseł do Turcji
  • Domanowski, Jan biskup żmudzki (ca 1500-1563)
  • Elżbieta Austriaczka (królowa Polski ; 1526-1545)
  • Ferdynand I (cesarz rzymsko-niemiecki ; 1503-1564)
  • Górski, Stanisław sekretarz królowej Bony, kanonik krakowski (1497-1572)
  • Hercules I (książę Ferrary, Modeny i Reggio ; 1431-1505)
  • Holszański, Paweł biskup łucki, wileński (ca 1485-1555)
  • Izabella Jagiellonka (królowa Węgier ; 1519-1559)
  • Kromer, Marcin historyk (1512-1589)
  • Krzycki, Andrzej prymas Polski (1482-1537)
  • Latalski, Janusz wojewoda inowrocławski i poznański (?-1577)
  • Maciejowski, Samuel biskup krakowski, kanclerz wielki koronny (1499-1550)
  • Noskowski, Andrzej biskup płocki (1492-1567)
  • Orzechowski, Stanisław (1513-1566)
  • Piasecki, Paweł biskup kamieniecki, chełmski, przemyski (1579-1649)
  • Radziwiłł, Elżbieta starościna tykocińska (?-ca 1549)
  • Radziwiłł, Jan krajczy litewski, starosta tykociński (1516-1551)
  • Radziwiłł, Mikołaj kanclerz litewski, wojewoda wileński (1515-1565)
  • Srzeński, Feliks wojewoda płocki (1502-1554)
  • Sulejman II (sułtan Imperium Osmańskiego ; 1642-1691)
  • Zebrzydowski, Florian kasztelan lubelski, sekretarz królewski, poseł do Turcji (?-1566)
  • Jezuici Jarosław
  • Komisja polsko-litewska 1546
  • Komisja polsko-turecka 1546
  • sejm 1545 Kraków
  • Bałakława (Ukraina) 16 w.
  • Jarosław (woj. podkarpackie) 16 w.
  • Kraków (woj. małopolskie) 16 w.
  • Litwa 16 w.
  • Mazowsze 16 w.
  • Mołdawia 16 w.
  • Oczaków (Ukraina) 16 w.
  • Ołomuniec (Czechy) 16 w.
  • Turcja 16 w.
  • Węgry 16 w.
  • Wołyń (Ukraina) 16 w.
  • Poselstwa polskie
  • Przywilej dla Wołynia
  • Granica turecka
  • Granica litewska
  • elekcje 16 w.
  • Tatarzy 16 w.
  • Poselstwa do Polski
  • granice 16 w.
  • Intercyzy Jagiellonów
  • Literatura
  • pieniądze 16 w.
  • Przywilej
  • dyplomacja 16 w.
  • Konstytucje sejmowe 16 w.
  • Intercyzy ślubne
  • Mowy
 • Katalogi: E. XXII,14
 • Opracowania: 1. Druk: Acta Tomiciana. T. 12, nr 68. 25. Druk: M. Baliński: Pisma historyczne. T. 1. Warszawa 1843, s. 292-294. 25. Druk: "Pamiętnik Sandomierski". T. 2, zeszyt 7, s. 381-382. 24. Druk: S. A. Lachowicz: Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła Czarnego. Wilno 1842, s. 291-294. 23. Druk: S. A. Lachowicz: Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła Czarnego. Wilno 1842, s. 289-291. 20. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatorum. Kraków 1655. 3. Druk: współcześnie: Estr. XXII, s. 14. 2. Druk: Volumina legum. T. 1. Petersburg 1859, s. 254. 1. Druk: Volumina legum. T. 1. Petersburg 1859, s. 245. 15. Druk: Lubavskij: Očerk istorii litevsko-russkogo gosudarstva, s. 364 i nn.

MARC

 • 245 a Dokumenty z czasów Zygmunta I tyczące się Zygmunta Augusta z lat 1530-1548.
 • 250 a kop.
 • 260 c 17 i 18 w.
 • 300 a 64 k. c 40x24,5 cm i mn.
 • 340 d Rkps e Półskórek
 • 400 a Herburt Elżbieta zob. Radziwiłł Elżbieta (?-ca 1549)
 • 510 a E. c XXII,14
 • 520 a 18. "Sigismundus rex pater Sigismundo regi filio, b.m.d. k. 34. O zdrowiu króla Zygmunta.
 • 520 a 19. "Literae Solimani Turcorum caesaris ad Sigismundum Aug[ustum] in negotio cuiusdam sui subditi, Konstantynopol [1-10] III 1550 k. 35.
 • 520 a 20. Nagrobki Zygmunta Starego i Zygmunta Augusta w Kaplicy Zygmuntowskiej na Wawelu] k. 36.
 • 520 a 21. "List króla Zygmunta Augusta do p. Barbary Radziwiłłowey kasztelanki wileńskiej, Niepołomice 14 VIII 1548 k. 36. Posyła do niej Mikołaja Radziwiłła marszałka litewskiego.
 • 520 a 22. "[Sigismundus Augustus rex], Magnificio Nicolao Radzivil magni ducatus nostri Lithuaniae pocillatori [...], Kraków 4 VIII 1548 k. 36-36v. Sprawy Jana Radziwiłła, krajczego lit. i jego małżonki kandydującej do dworu królewskiego, Barbary Radziwiłłówny.
 • 520 a 23. "[Sigismundi Augusti] |Responsum in negotio connubii per sacram regiam maiestatem consiliariis regni datum 1 novembris [1548] k. 38-39.
 • 520 a 24. "Sigismundi Augusti alterum responsum in negotio connubii [1548] k. 40-41.
 • 520 a 25. "Pasquillus de Sigismundi Augusti regis Poloniae secundis nupuis Petrocoviae anno 1548 k. 42-42v.
 • 520 a 26. "[Stanislaus Górski], |Amicus Amico, Piotrków 15 III 1544 k. 44-45v.
 • 520 a 27. "[Stanislaus Górski], |Amicus Amico, Piotrków 26 V 1544 k. 46-47.
 • 520 a 28. "[Stanislaus Górski], |Particula epistolae ad amicum scriptae anno domini 1545 k. 48-48v.
 • 520 a 29. "[Stanislaus Górski], |Fragmentum cuiusdam epistolae [ad Paulum Holszański episcopum Vilnensem], Kraków 29 I 1546 k. 50-54. O sejmie krakowskim i nowiny dworskie.
 • 520 a 31. "Andreae Noskowski episcopo plocensi amicus [Stanislaus Górski], Kraków 20 IV 1548 k. 57-57v. Śmierć Zygmunta Starego.
 • 520 a Zawiera m. in.: list Żmijewskiego, tyczący się Boboli i Piaseckiego z 1646
 • 520 a 30. "Copia literarum r.d. [Joanni Żmiiewski [plebani golczoviensis et domaracensis] ad patrem rectorem Jaroslaviensem, Golczowa 8 III 1646 k. 55-56v. Obrona historyka Pawła Piaseckiego przed atakami jezuitów.
 • 520 a 1. "De electione Regis litarae et de tempestiva eius intimatione k. 6-6v.
 • 520 a 2. "Litterae regis Sigismundi patris de juramento filii sui regni incolis praeterito, Kraków 6 II 1537 k. 7-7v.
 • 520 a 3. "Oratio dicta ad [...] Elisabetham virginem [...] Ferdinandi Romanorum, Hungariae, Bohemiae Regis, archiducis Austriae filiam in civitate Olomucensi per [...] Samuelum Macieiowski episcopum plocensem, Regni Poloniae vicecancellarium assistentibus eidem episcopo [...] Janussio Latalski posnaniensi et Felice Srzenski plocensi palatinis, nam ii tres a rege Sigismundo patre et filio obviam huic novae sponsae reginae erant missi. 1542 [! 1543] 27 Aprilis Olomunciae k. 8-12.
 • 520 a 4. "[Stanislaus Górski], |De tradita Sigismundo Augusto regi Lithuania k. 13-14v. Na kopii data: "1544 die 17 7bris" Relacja o przekazaniu Litwy.
 • 520 a 5. "Sigismundus primus rex Poloniae Sigismundo secundo regi Poloniae, Kraków 26 IV 1546 k. 15-15v. Trudności z przybyciem komisarzy granicznych w sprawie szkód granicznych Litwy i Mazowsza. W tekście błędnie odpisano Giżycki zamiast Krzycki.
 • 520 a 6. "Sigismundus 1mus rex Poloniae eidem regi juniori Poloniae filio suo [Sigismundo Augusto], Kraków 26 VI 1546 k. 16-16v. O wysłaniu komisarzy dla oszacowania szków oczakowskich.
 • 520 a 7. "Sigismundus primus rex Poloniae Sigismundo regi Poloniae juniori, Kraków 12 VIII 1546 k. 17-17v. Sprawa okupu za Oczaków.
 • 520 a 8. "Sigismundus primus rex Poloniae Sigismundo Augusto regi Poloniae juniori filio suo, Kraków 30 VIII 1546 k. 18-19. Najazd tatarski; Florian Zebrzydowski posłem do Turcji.
 • 520 a 9. "Sigismundus primus rex Poloniae eidem Sigismundo Augusto filio, Kraków 30 IX 1546 k. 21-21v. Sprawy tatarskie; Stanisław Broniewski posłem do Turcji.
 • 520 a 10. "Sigismundus primus rex Poloniae Isabellae reginae Hungariae, Kraków 16 X 1546, h. 21v. Skierowuje do niej posła Stanisława Broniewskiego.
 • 520 a 11. "Sigismundus primus rex Poloniae Sigismundi secundo regi Poloniae, Kraków 18 IX 1546 k. 20-20v. Sprawy węgierskie i tureckie.
 • 520 a 12. "Sigismundus primus rex Poloniae Sigismundo Augusto regi Poloniae, Kraków 10 XI 1546 k. 23-23v. Wieści o fortyfikowaniu Bałakławy.
 • 520 a 12a. "Sigismundus primus rex Poloniae Sigismundo Augusto regi Poloniae, Kraków 2 XI 1546 k. 22-22v. Sprawy mazowieckie i tureckie.
 • 520 a 13. "Responsum a Sigismundo patre rege Poloniae ninciis Sigismundi filii regis Joanni a Domanow [popr. z: Domanno] praepositi vilnensi et Nicolao Radivilio magno Lithuaniae mareschalco ex Lithuania Cracoviam missis, 1546 k. 24-25v.
 • 520 a 14. "Sigismundus primus rex Poloniae Sigismundo secundo filio regi Poloniae, Kraków 19 II 1547 k. 26-26v. Przybycie poselstwa mołdawskiego.
 • 520 a 15. "Privilegium Sigismundi Augusti quo jura ac libertates terrae Vołhyniensis confirmantur, Wilno 27 III 1547 k. 27-30v.
 • 520 a 16. "Sigismundus primus rex Poloniae Sigismundo secundo filio regi Poloniae, Zator 14 VI 1547 k. 231-32v. Demonstracje wojenne na granicy tureckiej.
 • 520 a 17. "Sigismundus secundus rex Poloniae [Ercolo II d'Este] duci Ferrariae, Piotrków 20 XII 1547 k. 33. Sprawy małżeństwa królewskiego.
 • 530 d Mf 1343
 • 541 c st. zas.
 • 546 a Łac., pol.
 • 561 a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego d BK Dz. Hist. 113 d BK II 114 w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 561 a Z Biblioteki Poryckiej T. Czackiego m Poryck w Czacki Tadeusz (1765-1813) w Biblioteka Porycka
 • 581 a 1. Druk: Acta Tomiciana. T. 12, nr 68. a 25. Druk: M. Baliński: Pisma historyczne. T. 1. Warszawa 1843, s. 292-294. a 25. Druk: "Pamiętnik Sandomierski". T. 2, zeszyt 7, s. 381-382. a 24. Druk: S. A. Lachowicz: Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła Czarnego. Wilno 1842, s. 291-294. a 23. Druk: S. A. Lachowicz: Listy oryginalne Zygmunta Augusta do Mikołaja Radziwiłła Czarnego. Wilno 1842, s. 289-291. a 20. Druk: Sz. Starowolski: Monumenta Sarmatorum. Kraków 1655. a 3. Druk: współcześnie: Estr. XXII, s. 14. a 2. Druk: Volumina legum. T. 1. Petersburg 1859, s. 254. a 1. Druk: Volumina legum. T. 1. Petersburg 1859, s. 245. a 15. Druk: Lubavskij: Očerk istorii litevsko-russkogo gosudarstva, s. 364 i nn.
 • 600 a Barbara Radziwiłłówna c (królowa Polski ; d 1520-1551)
 • 600 a Broniewski, Stanisław c dworzanin, poseł do Turcji
 • 600 a Domanowski, Jan c biskup żmudzki d (ca 1500-1563)
 • 600 a Elżbieta Austriaczka c (królowa Polski ; d 1526-1545)
 • 600 a Ferdynand b I c (cesarz rzymsko-niemiecki ; d 1503-1564)
 • 600 a Górski, Stanisław c sekretarz królowej Bony, kanonik krakowski d (1497-1572)
 • 600 a Hercules b I c (książę Ferrary, Modeny i Reggio ; d 1431-1505)
 • 600 a Holszański, Paweł c biskup łucki, wileński d (ca 1485-1555)
 • 600 a Izabella Jagiellonka c (królowa Węgier ; d 1519-1559)
 • 600 a Kromer, Marcin c historyk d (1512-1589)
 • 600 a Krzycki, Andrzej c prymas Polski d (1482-1537)
 • 600 a Latalski, Janusz c wojewoda inowrocławski i poznański d (?-1577)
 • 600 a Maciejowski, Samuel c biskup krakowski, kanclerz wielki koronny d (1499-1550)
 • 600 a Noskowski, Andrzej c biskup płocki d (1492-1567)
 • 600 a Orzechowski, Stanisław d (1513-1566)
 • 600 a Piasecki, Paweł c biskup kamieniecki, chełmski, przemyski d (1579-1649)
 • 600 a Radziwiłł, Elżbieta c starościna tykocińska d (?-ca 1549)
 • 600 a Radziwiłł, Jan c krajczy litewski, starosta tykociński d (1516-1551)
 • 600 a Radziwiłł, Mikołaj c kanclerz litewski, wojewoda wileński d (1515-1565)
 • 600 a Srzeński, Feliks c wojewoda płocki d (1502-1554)
 • 600 a Sulejman b II c (sułtan Imperium Osmańskiego ; d 1642-1691)
 • 600 a Zebrzydowski, Florian c kasztelan lubelski, sekretarz królewski, poseł do Turcji d (?-1566)
 • 610 a Jezuici z Jarosław
 • 610 a Komisja polsko-litewska y 1546
 • 610 a Komisja polsko-turecka y 1546
 • 610 a sejm y 1545 z Kraków
 • 651 a Bałakława (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Jarosław (woj. podkarpackie) y 16 w.
 • 651 a Kraków (woj. małopolskie) y 16 w.
 • 651 a Litwa y 16 w.
 • 651 a Mazowsze y 16 w.
 • 651 a Mołdawia y 16 w.
 • 651 a Oczaków (Ukraina) y 16 w.
 • 651 a Ołomuniec (Czechy) y 16 w.
 • 651 a Turcja y 16 w.
 • 651 a Węgry y 16 w.
 • 651 a Wołyń (Ukraina) y 16 w.
 • 653 a Poselstwa polskie
 • 653 a Przywilej dla Wołynia
 • 653 a Granica turecka
 • 653 a Granica litewska
 • 653 a elekcje 16 w.
 • 653 a Tatarzy 16 w.
 • 653 a Poselstwa do Polski
 • 653 a granice 16 w.
 • 653 a Intercyzy Jagiellonów
 • 653 a Literatura
 • 653 a pieniądze 16 w.
 • 653 a Przywilej
 • 653 a dyplomacja 16 w.
 • 655 a Konstytucje sejmowe 16 w.
 • 655 a Intercyzy ślubne
 • 655 a Mowy
 • 700 a Gołębiowski, Łukasz d (1773-1849)
 • 700 a Zygmunt b I Stary c (król Polski ; d 1467-1548)
 • 700 a Zygmunt b II August c (król Polski ; d 1520-1572)
 • 700 a Żmijewski, Jan c pleban golczowski, domaracki
 • 852 j BK 00240
 • 999 d 17.10.31

Indeksy