Akta sejmu warszawskiego 1563-1564.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00255
 • Kopie:
  • Mf 1125
  • Mf 820
 • Tytuł:
  • Kodeks Opalińskiego
  • Akta sejmu warszawskiego 1563-1564.
 • Miejsce i czas powstania: 16 w.
 • Opis fizyczny: 474 s. 20,5x30,5 cm
 • Oprawa: sk., superekslibris AO, 16 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • 5. "Contenta litterarum, privilegiorumque Litwanorum cum Poloniae Regno quae sunt inventa per M[aiestatem] R[egiam] Petricoviae die XI Octobris anno domini 1564, s. 465-474.
  • 4. "Deklaratia kroliewska około uniey lithewskiej, Warszawa 13 III 1564, s. 462-465.
  • 2. "[Sigismundus Augustus], Privilegium secundum melioracionis, incorporationis et unionis Regno ducatuum oswieczimiensis et Zathoriensis conventus Regni eiusdem, Warszawa 24 II 1564, s. 440-445.
  • 3. "Reces seymu koronnego warszawskiego 1563 w sprawie około uniey lithewskiey, s. 445-461.
  • 1. "Roku Pańskiego 1563 seym koronny wedlie [lonskiey - skreśl.] constitucii 1562 zlożon iesth od krolia [ Sigmunda Augusta [...] do Warszawy na dzień s. Marcina, s. 1-440.
 • Proweniencja:
  • superekslibris Andrzeja Opalińskiego
  • dar od A. Prusinowskiego?
 • Hasła przedmiotowe:
  • sejm 1563-1564 Warszawa
  • Księstwo Zatorskie (1445-1564) 16 w.
  • Oświęcim (woj. małopolskie) 16 w.
  • Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie) 16 w.
  • Zator (pow. oświęcimski, woj. małopolskie) 16 w.
  • Unia polsko-litewska
  • Diariusze sejmowe 16 w.
  • Konstytucje sejmowe 16 w.
 • Uwagi: 1. Diariusz sejmowy wydany na podstawie tego rękopisu przez T. Działyńskiego: Zrzodlopisma do dziejów Unii Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Cz. I oddz. 1. Poznań 1861, s. 189-418.
 • Opracowania: 4. Druk: Akta unii Polski z Litwą 1385-1791. Wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz. Kraków 1932, s. 179-180. 3. Druk: M. Cytowska: Bibliografia druków urzędowych XVI wieku. Wrocław 1961, s. 82-83. 3. Druk: Akta unii Polski z Litwą 1385-1791. Wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz. Kraków 1932, s. 181-185. 3. Druk: Volumina legum. T. 2. Petersburg 1859, s. 30-32. 2. Druk w jęz. polskim: Volumina legum. T. 2. Petersburg 1859, s. 36-37. 4. Druk: M. Cytowska: Bibliografia druków urzędowych XVI wieku. Wrocław 1961, s. 138. 4. Druk: Volumina legum. T. 2. Petersburg 1859, s. 29-30.

MARC

 • 130 $a Sejm walny koronny
 • 243 $a Kodeks Opalińskiego
 • 245 $a Akta sejmu warszawskiego 1563-1564.
 • 246 $a Seym walny koronny [...] zlozon iest od Krolia Ie. Mci. Sigmunda Augusta [...] do Warszawy na dzień S. Marczina R. P. 1563.
 • 250 $a kop.
 • 260 $c 16 w.
 • 300 $a 474 s. $c 20,5x30,5 cm
 • 340 $d rkps $e sk., superekslibris AO, 16 w.
 • 500 $a 1. Diariusz sejmowy wydany na podstawie tego rękopisu przez T. Działyńskiego: Zrzodlopisma do dziejów Unii Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Cz. I oddz. 1. Poznań 1861, s. 189-418.
 • 520 $a 5. "Contenta litterarum, privilegiorumque Litwanorum cum Poloniae Regno quae sunt inventa per M[aiestatem] R[egiam] Petricoviae die XI Octobris anno domini 1564, s. 465-474.
 • 520 $a 4. "Deklaratia kroliewska około uniey lithewskiej, Warszawa 13 III 1564, s. 462-465.
 • 520 $a 2. "[Sigismundus Augustus], Privilegium secundum melioracionis, incorporationis et unionis Regno ducatuum oswieczimiensis et Zathoriensis conventus Regni eiusdem, Warszawa 24 II 1564, s. 440-445.
 • 520 $a 3. "Reces seymu koronnego warszawskiego 1563 w sprawie około uniey lithewskiey, s. 445-461.
 • 520 $a 1. "Roku Pańskiego 1563 seym koronny wedlie [lonskiey - skreśl.] constitucii 1562 zlożon iesth od krolia [ Sigmunda Augusta [...] do Warszawy na dzień s. Marcina, s. 1-440.
 • 530 $d Mf 1125
 • 530 $d Mf 820
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol., łac.
 • 561 $a superekslibris Andrzeja Opalińskiego $w Opaliński Andrzej, bp poznański
 • 561 $a dar od A. Prusinowskiego? $d BK II,129 $d BK Dz. Hist. 141 $w Prusinowski Aleksy ksiądz $w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 581 $a 4. Druk: Akta unii Polski z Litwą 1385-1791. Wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz. Kraków 1932, s. 179-180. $a 3. Druk: M. Cytowska: Bibliografia druków urzędowych XVI wieku. Wrocław 1961, s. 82-83. $a 3. Druk: Akta unii Polski z Litwą 1385-1791. Wyd. S. Kutrzeba, W. Semkowicz. Kraków 1932, s. 181-185. $a 3. Druk: Volumina legum. T. 2. Petersburg 1859, s. 30-32. $a 2. Druk w jęz. polskim: Volumina legum. T. 2. Petersburg 1859, s. 36-37. $a 4. Druk: M. Cytowska: Bibliografia druków urzędowych XVI wieku. Wrocław 1961, s. 138. $a 4. Druk: Volumina legum. T. 2. Petersburg 1859, s. 29-30.
 • 610 $a sejm 1563-1564 Warszawa
 • 651 $a Księstwo Zatorskie (1445-1564) $y 16 w.
 • 651 $a Oświęcim (woj. małopolskie) $y 16 w.
 • 651 $a Piotrków Trybunalski (woj. łódzkie) $y 16 w.
 • 651 $a Zator (pow. oświęcimski, woj. małopolskie) $y 16 w.
 • 653 $a Unia polsko-litewska
 • 655 $a Diariusze sejmowe 16 w.
 • 655 $a Konstytucje sejmowe 16 w.
 • 740 $a Privilegium secundum incorporationis księstw Oświec. i Zatorskiego 1564.
 • 740 $a Kodeks Opalińskiego
 • 740 $a Kodeks Opalińskiego
 • 740 $a Contenta litterarum privilegiorum Litwanorum cum Poloniae Regno quae sunt inventa per R. M. Petricoviae die XI Octobr. 1564.
 • 740 $a Deklaracja królewska około uniej lit. 1564.
 • 740 $a Reces sejmu 1563/4 w sprawie unji.
 • 852 $j BK 00255
 • 999 $d 17.10.31

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00255