[Akta sejmów warszawskich z lat 1556 i 1563/1564].

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00256
 • Kopie:
  • Mf 1113
  • Mf 821
 • Tytuł: [Akta sejmów warszawskich z lat 1556 i 1563/1564].
 • Miejsce i czas powstania: 16 w.
 • Opis fizyczny: I, 271 k. 20,5x33 cm
 • Oprawa: perg. 16 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • 1. Dekrety królewskie po sejmie 1563/1564]
  • 1a. "Reces seymu koronnego warszawskiego 1563 w sprawie około uniey litewskiey k. 3-8 [A1-A6].
  • 1b. "Declaratia o Uniey k. 9-10.
  • 1c. "Dekret na sądy nowe przeszłe k. 11-12 [A1-A2].
  • 2. "Constitutiae seimu koronnego warszawskiego anno 1563 k. 13-22v.
  • 3. Diariusz sejmu warszawskiego 1563-1564] k. 23-170.
  • 4. "Thu ex chronicis czo się działo międzi Lythwą a Polaki a temporibus Regis Jagiellonis spissano k. 172-187. Chronologiczne zestawienie danych o stosunkach polsko-litewskich z l. 1378-1459 na podstawie kroniki Jana Długosza, którą autor kilkakrotnie cytuje we fragmentach.
  • 5. "Uniwersał seymu ninieiszego varschawskiego anni 1564 k. 188-196.
  • 6. Diariusz sejmu warszawskiego 1556/57 r.] k. 198-239. [diariusz]
  • 7. Kroniczka z okresu między sejmami 1557-1559] k. 240-255.
  • 8. "Reces seymu lubelskiego in anno 1566 18 augusti wydani publice, pyeczetowany k. 256-258v.
  • 9. "Poszelstwo poslzow [!] koronnych [...] Walenthego Debyenskiego kanczlyerza koronnego, xsiedza Piotra Myszkowskiego pothkanczlyrzego koronnego [...] Mykolaya Lyszakowskiego castelana lubaszowskiego, [...] Stanislawa Czarnkowskiego IKMczi refferendarza od rad y wszech thaksze sztanow Wyelkiego Xziesztwa Lythewskiego w Molodecznie sprawowane 25 dnya pazdzierznyka roku panskiego 1567 k. 261-268.
 • Proweniencja:
  • F.R.K.
  • ze zbiorów Tadeusza Czackiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Długosz, Jan (1415-1480)
  • Łysakowski, Mikołaj kasztelan chełmski ?-1585)
  • Myszkowski, Piotr biskup krakowski, podkanclerz koronny (1510-1591)
  • Ossoliński, Hieronim kasztelan sądecki, wojnicki sandomierski (?1575/1576)
  • Krzyżacy
  • sejm 1556-1557 Warszawa
  • sejm 1563-1564 Warszawa
  • sejm 1566 Lublin
  • Mołodeczno (Białoruś) 16 w.
  • Przywilej
  • Przywilej dla Podlasia
  • Prawo
  • sądy
  • Unia polsko-litewska
  • uniwersały
  • kroniki
  • Konstytucje sejmowe 16 w.
  • Diariusze sejmowe 16 w.
 • Uwagi:
  • Na k. 258v. pieczęć wielka koronna, bez otoku, Zygmunta Augusta.
  • Diariusz był w posiadaniu posła na ten sejm Hieronima Filipowskiego, który streszczenie swego wystąpienia uzupełnił dodatkowo brulionem swej mowy.
  • Diariusz przepisywany przez ośmiu kopistów.
 • Opracowania: 8. Druk: Volumina legum. T. 2, s. 64-66. 2. Druk: Volumina legum. T. 2. Petersburg 1859, s. 24-29. 3. Druk: Zrzodlopisma do dziejów Unii Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 189-360, na podstawie rękopisu BK 255. Rękopis BK 256 reprezentuje tąż redakcję diariusza, lecz sięga tylko do obrad 12 lutego 1564 Posiada nieco opuszczeń, brak w nim kopii kilku pism przedłożonych sejmowi. 5. Druk: Volumina legum. T. 2, s. 37-42. 8. Druk: M. Cytowsk: Bibliografia druków urzędowych XVI wieku. Wrocław 1961, s. 83.

MARC

 • 130 $a Sejm 1564
 • 245 $a [Akta sejmów warszawskich z lat 1556 i 1563/1564].
 • 246 $a Seim Valny Varsavski. A die 20 m. Novembris A. 63 ad diem Anni Dni. 1564.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 16 w.
 • 300 $a I, 271 k. $c 20,5x33 cm
 • 340 $d rkps i druki $e perg. 16 w.
 • 500 $a Na k. 258v. pieczęć wielka koronna, bez otoku, Zygmunta Augusta.
 • 500 $a Diariusz był w posiadaniu posła na ten sejm Hieronima Filipowskiego, który streszczenie swego wystąpienia uzupełnił dodatkowo brulionem swej mowy.
 • 500 $a Diariusz przepisywany przez ośmiu kopistów.
 • 520 $a 1. Dekrety królewskie po sejmie 1563/1564]
 • 520 $a 1a. "Reces seymu koronnego warszawskiego 1563 w sprawie około uniey litewskiey k. 3-8 [A1-A6].
 • 520 $a 1b. "Declaratia o Uniey k. 9-10.
 • 520 $a 1c. "Dekret na sądy nowe przeszłe k. 11-12 [A1-A2].
 • 520 $a 2. "Constitutiae seimu koronnego warszawskiego anno 1563 k. 13-22v.
 • 520 $a 3. Diariusz sejmu warszawskiego 1563-1564] k. 23-170.
 • 520 $a 4. "Thu ex chronicis czo się działo międzi Lythwą a Polaki a temporibus Regis Jagiellonis spissano k. 172-187. Chronologiczne zestawienie danych o stosunkach polsko-litewskich z l. 1378-1459 na podstawie kroniki Jana Długosza, którą autor kilkakrotnie cytuje we fragmentach.
 • 520 $a 5. "Uniwersał seymu ninieiszego varschawskiego anni 1564 k. 188-196.
 • 520 $a 6. Diariusz sejmu warszawskiego 1556/57 r.] k. 198-239. [diariusz]
 • 520 $a 7. Kroniczka z okresu między sejmami 1557-1559] k. 240-255.
 • 520 $a 8. "Reces seymu lubelskiego in anno 1566 18 augusti wydani publice, pyeczetowany k. 256-258v.
 • 520 $a 9. "Poszelstwo poslzow [!] koronnych [...] Walenthego Debyenskiego kanczlyerza koronnego, xsiedza Piotra Myszkowskiego pothkanczlyrzego koronnego [...] Mykolaya Lyszakowskiego castelana lubaszowskiego, [...] Stanislawa Czarnkowskiego IKMczi refferendarza od rad y wszech thaksze sztanow Wyelkiego Xziesztwa Lythewskiego w Molodecznie sprawowane 25 dnya pazdzierznyka roku panskiego 1567 k. 261-268.
 • 530 $d Mf 1113
 • 530 $d Mf 821
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol., łac.
 • 561 $a F.R.K. $w F.R.K.
 • 561 $a ze zbiorów Tadeusza Czackiego $d BK Dz. Hist. 142 $d BK II,130 $m Poryck $w Działyński Tytus (1796-1861) $w Biblioteka Porycka $w Czacki Tadeusz (1765-1813)
 • 581 $a 8. Druk: Volumina legum. T. 2, s. 64-66. $a 2. Druk: Volumina legum. T. 2. Petersburg 1859, s. 24-29. $a 3. Druk: Zrzodlopisma do dziejów Unii Korony Polskiej i W. Księstwa Litewskiego. Wyd. T. Działyński. Cz. 2 oddz. 1. Poznań 1861, s. 189-360, na podstawie rękopisu BK 255. Rękopis BK 256 reprezentuje tąż redakcję diariusza, lecz sięga tylko do obrad 12 lutego 1564 Posiada nieco opuszczeń, brak w nim kopii kilku pism przedłożonych sejmowi. $a 5. Druk: Volumina legum. T. 2, s. 37-42. $a 8. Druk: M. Cytowsk: Bibliografia druków urzędowych XVI wieku. Wrocław 1961, s. 83.
 • 600 $a Długosz, Jan $d (1415-1480)
 • 600 $a Łysakowski, Mikołaj $c kasztelan chełmski $d ?-1585)
 • 600 $a Myszkowski, Piotr $c biskup krakowski, podkanclerz koronny $d (1510-1591)
 • 600 $a Ossoliński, Hieronim $c kasztelan sądecki, wojnicki sandomierski $d (?1575/1576)
 • 610 $a Krzyżacy
 • 610 $a sejm 1556-1557 Warszawa
 • 610 $a sejm 1563-1564 Warszawa
 • 610 $a sejm 1566 Lublin
 • 651 $a Mołodeczno (Białoruś) $y 16 w.
 • 653 $a Przywilej
 • 653 $a Przywilej dla Podlasia
 • 653 $a Prawo
 • 653 $a sądy
 • 653 $a Unia polsko-litewska
 • 655 $a uniwersały
 • 655 $a kroniki
 • 655 $a Konstytucje sejmowe 16 w.
 • 655 $a Diariusze sejmowe 16 w.
 • 700 $a Czarnkowski, Stanisław Sędziwój $c referendarz koronny $d (1526-1602)
 • 700 $a Dembiński, Walenty $c kasztelan krakowski $d (?-1585)
 • 700 $a Filipowski, Hieronim $c działacz polityczny, poseł na sejm $d (ca 1550-1587)
 • 700 $a Gołębiowski, Łukasz $d (1773-1849)
 • 700 $a Kromer, Marcin $c historyk $d (1512-1589)
 • 700 $a Padniewski, Filip $c biskup krakowski, podskarbi koronny $d (1510-1572)
 • 740 $a Poselstwo posłów koronnych do Litwy 1567.
 • 740 $a Konstytucje reces sejmu 1566 r.
 • 740 $a Projekty de modo iudiciorum et iudicandi wysuwane na sejmie 1556/7.
 • 740 $a Uniwersał sejmu 1563-4
 • 740 $a Thu ex Chronicis dzo sie dzialo midzi Lythwą a Polską a temporibus Regis Jagiellonis spisano.
 • 740 $a Poselstwo posłów koronnych do Litwy 1567.
 • 740 $a Konstytucje reces sejmu 1566 r.
 • 740 $a Projekty de modo iudiciorum et iudicandi wysuwane na sejmie 1556/7.
 • 740 $a Warszawski sejm Anni 1556 et anni 57. diariusz
 • 852 $j BK 00256
 • 999 $d 17.10.31

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00256