Diariusze sejmu lubelskiego 1569 i warszawskiego 1605 r.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00258
 • Kopie:
  • Mf 1114
  • Mf 823
 • Tytuł: Diariusze sejmu lubelskiego 1569 i warszawskiego 1605 r.
 • Miejsce i czas powstania: 16-17 w.
 • Opis fizyczny: I, 255 k. 20x31,5 cm
 • Oprawa: sk.
 • Język: Pol.
 • Zawartość:
  • 2a. "Na seymie warszawskim ktory beł celebrowan in anno 1605 die 26 januarii [...] Jan Zamoyski canclerz y hetman coronny takie votum swoie dał y mowę do krola [Zygmunta III] uczynił k. 249v-252.
  • 2. Fragment diariusza sejmu 1605 r.] k. 249v-253.
  • 2b. "Votum [Stanisława Żółkiewskiego] pana lwowskiego, hetmana polnego k. 252v-253.
  • 1. Zawiera m.in. instrukcję dla posła królewskiego na sejmik proszowicki, wykaz posłów sejmowych z tego sejmiku oraz artykuły sejmikowe.
  • 1. Do tekstu diariusza włączono kilka mów w całości: witanie króla przez marszałka Stanisława Sędziwoja Czarnkowskiego 10 I; mowę Krzysztof, księcia meklemburskiego wraz z odpowiedzią podkanclerzego z 18 II; mowy Jana Chodkiewicza, star. żmudzkiego z 5 I i 28 VI wraz z repliką podkanclerzego z 18 VI; mowę Filipa Padniewskiego bpa krakowskiego z 6 VII; mowy posłów Walentego Orzechowskiego z 13 VI, Mikołaja Sienickiego z 5 VII, Rafała Leszczyńskiego z 15 VII.
  • Włączono także: tekst plenipotencji posłów pruskich; wykaz sum królewskich na litwie; tekst przysięgi ks. pruskiego Alberta Fryderyka; materiały związane z Janem Hlebowiczem i jego stosunkami z Moskwą.
  • 1. W całości umieszczono też projekty unii opracowane przez senatorów: z 3 II, 12 II, 14 III, 21 III; deklarację senatorską z 25 II; artykuły z 2 III oraz tekst unii wraz z tekstami przysiąg z 1 VII 1569; deklarację panów litewskich z 7 II i 16 II; uniwersał królewski z 5 IV oraz oświadczenie króla z 28 VI. Z matriałów przedsejmowych wcielono: tekst poselstwa królewskiego na sejmik proszowicki, wykaz posłów krakowskich i ich artykuły sejmikowe.
  • 1. "Porządne spisanie wsithkiego Seimu valnego coronnego kthori bel celiebrowan w Liublinie anno domini millesimo quingentesimo sexagesimo nono k. I, 1-249.
 • Proweniencja:
  • Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego
  • Jan Zamoyski?
  • Biblioteka Rzewuskich Podhorce
  • Stanisław Żółkiewski
  • Olesko - klasztor kapucynów
 • Hasła przedmiotowe:
  • Albrecht Fryderyk (książę Prus ; 1553-1618)
  • Chodkiewicz, Jan kasztelan wileński (ca 1537-1579)
  • Czarnkowski, Stanisław Sędziwój referendarz koronny (1526-1602)
  • Hlebowicz, Jan wojewoda trocki (?-1590)
  • Krzysztof Meklemburski koadiutor arcybiskupstwa ryskiego (1537-1592)
  • Leszczyński, Rafał wojewoda brzeski, starosta radziejowski (1526-1592)
  • Orzechowski, Walenty sędzia przemyski (ca 1527-1588)
  • Padniewski, Filip biskup krakowski, podskarbi koronny (1510-1572)
  • Rzewuscy (rodzina)
  • Szafraniec, Stanisław wojski sandomierski, kasztelan biecki (?-1525/1527)
  • Żółkiewski, Stanisław hetman wielki koronny, kanclerz wielki koronny (1547-1620)
  • Sejm 1569 Lublin walny koronny
  • Sejm 1569 Lublin walny koronny
  • sejm 1605 Warszawa
  • Sejm 1605 Warszawa
  • sejmik Proszowicki 1568?
  • Unia polsko-litewska
  • diariusze sejmowe 16 w.
  • diariusze sejmowe 17 w.
  • Mowy
 • Uwagi: 1. Diariusz pisany jedną ręką. Autor nieznany, prawdopodobnie Małopolanin.

MARC

 • 245 $a Diariusze sejmu lubelskiego 1569 i warszawskiego 1605 r.
 • 246 $a "Porząndne opiszanie wsithkiego seimu walnego Coronnego [...] w Lublinie A. D. 1569".
 • 250 $a oryg.
 • 260 $c 16-17 w.
 • 300 $a I, 255 k. $c 20x31,5 cm
 • 340 $d rkps $e sk.
 • 500 $a 1. Diariusz pisany jedną ręką. Autor nieznany, prawdopodobnie Małopolanin.
 • 520 $a 2a. "Na seymie warszawskim ktory beł celebrowan in anno 1605 die 26 januarii [...] Jan Zamoyski canclerz y hetman coronny takie votum swoie dał y mowę do krola [Zygmunta III] uczynił k. 249v-252.
 • 520 $a 2. Fragment diariusza sejmu 1605 r.] k. 249v-253.
 • 520 $a 2b. "Votum [Stanisława Żółkiewskiego] pana lwowskiego, hetmana polnego k. 252v-253.
 • 520 $a 1. Zawiera m.in. instrukcję dla posła królewskiego na sejmik proszowicki, wykaz posłów sejmowych z tego sejmiku oraz artykuły sejmikowe.
 • 520 $a 1. Do tekstu diariusza włączono kilka mów w całości: witanie króla przez marszałka Stanisława Sędziwoja Czarnkowskiego 10 I; mowę Krzysztof, księcia meklemburskiego wraz z odpowiedzią podkanclerzego z 18 II; mowy Jana Chodkiewicza, star. żmudzkiego z 5 I i 28 VI wraz z repliką podkanclerzego z 18 VI; mowę Filipa Padniewskiego bpa krakowskiego z 6 VII; mowy posłów Walentego Orzechowskiego z 13 VI, Mikołaja Sienickiego z 5 VII, Rafała Leszczyńskiego z 15 VII.
 • 520 $a Włączono także: tekst plenipotencji posłów pruskich; wykaz sum królewskich na litwie; tekst przysięgi ks. pruskiego Alberta Fryderyka; materiały związane z Janem Hlebowiczem i jego stosunkami z Moskwą.
 • 520 $a 1. W całości umieszczono też projekty unii opracowane przez senatorów: z 3 II, 12 II, 14 III, 21 III; deklarację senatorską z 25 II; artykuły z 2 III oraz tekst unii wraz z tekstami przysiąg z 1 VII 1569; deklarację panów litewskich z 7 II i 16 II; uniwersał królewski z 5 IV oraz oświadczenie króla z 28 VI. Z matriałów przedsejmowych wcielono: tekst poselstwa królewskiego na sejmik proszowicki, wykaz posłów krakowskich i ich artykuły sejmikowe.
 • 520 $a 1. "Porządne spisanie wsithkiego Seimu valnego coronnego kthori bel celiebrowan w Liublinie anno domini millesimo quingentesimo sexagesimo nono k. I, 1-249.
 • 530 $d Mf 1114
 • 530 $d Mf 823
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol.
 • 561 $a Ze zbiorów Tytusa Działyńskiego $d BK Dz. Hist. 146 $d BK II,132 $w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 561 $a Jan Zamoyski? $w Zamoyski Jan (?)
 • 561 $a Biblioteka Rzewuskich Podhorce $m Podhorce $w Rzewuski Leon $w Rzewuski Seweryn
 • 561 $a Stanisław Żółkiewski $w Żółkiewski Stanisław (?)
 • 561 $a Olesko - klasztor kapucynów $m Olesko $w kapucyni Olesko
 • 600 $a Albrecht Fryderyk $c (książę Prus ; $d 1553-1618)
 • 600 $a Chodkiewicz, Jan $c kasztelan wileński $d (ca 1537-1579)
 • 600 $a Czarnkowski, Stanisław Sędziwój $c referendarz koronny $d (1526-1602)
 • 600 $a Hlebowicz, Jan $c wojewoda trocki $d (?-1590)
 • 600 $a Krzysztof Meklemburski $c koadiutor arcybiskupstwa ryskiego $d (1537-1592)
 • 600 $a Leszczyński, Rafał $c wojewoda brzeski, starosta radziejowski $d (1526-1592)
 • 600 $a Orzechowski, Walenty $c sędzia przemyski $d (ca 1527-1588)
 • 600 $a Padniewski, Filip $c biskup krakowski, podskarbi koronny $d (1510-1572)
 • 600 $a Rzewuscy (rodzina)
 • 600 $a Szafraniec, Stanisław $c wojski sandomierski, kasztelan biecki $d (?-1525/1527)
 • 600 $a Żółkiewski, Stanisław $c hetman wielki koronny, kanclerz wielki koronny $d (1547-1620)
 • 610 $a Sejm 1569 Lublin walny koronny
 • 610 $a Sejm 1569 Lublin walny koronny
 • 610 $a sejm 1605 Warszawa
 • 610 $a Sejm 1605 Warszawa
 • 610 $a sejmik Proszowicki 1568?
 • 653 $a Unia polsko-litewska
 • 655 $a diariusze sejmowe 16 w.
 • 655 $a diariusze sejmowe 17 w.
 • 655 $a Mowy
 • 700 $a Sienicki, Mikołaj $c podkomorzy chełmski, marszałek sejmu $d (1520-1581)
 • 700 $a Zygmunt $b III Waza $c (król Polski ; $d 1566-1632)
 • 700 $a Zamoyski, Jan $c kanclerz wielki koronny, hetman wielki koronny $d (1542-1605)
 • 777 $a Zamoyski Jan kanclerz wielki koronny, hetman wielki koronny (1542-1605) $t Votum i mowa Jana Zamoyskiego na sejmie 1605 r.
 • 777 $a Zamoyski, Jan kanclerz wielki koronny, hetman wielki koronny (1542-1605) $t Votum i mowa Jana Zamoyskiego na sejmie 1605 r.
 • 852 $j BK 00258
 • 999 $d 17.10.31

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00258