Sylva Sylvarum.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00513
 • Kopie:
  • Mf 1529
  • Mf 6515
 • Tytuł: Sylva Sylvarum.
 • Miejsce i czas powstania: 1720-1740
 • Opis fizyczny: 142 k. 19x15,5 cm
 • Oprawa: Półskórek, 20 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Zawartość:
  • Paradigmata: valedictiones, gratulationes, orationes, sententia, k. 1-47v.
  • Liber diligentiarum, k. 92-138v.
  • Methodus componenedi epistolas [...], k. 48-91v.
 • Proweniencja: ze zbioru M. Wiszniewskiego
 • Hasła przedmiotowe:
  • Andrychiewicz, Marianna mieszczanka warszawska
  • Arystoteles (384-322 p.n.e.)
  • August II Mocny (król Polski ; 1670-1733)
  • Czech (postać legendarna)
  • Denhoff Stanisław Ernest hetman polny litewski, wojewoda połocki (ca 1673-1728)
  • Henryk Walezy (król Polski ; 1551-1589)
  • Kociełł, Michał Kazimierz wojewoda trocki, podskarbi wielki litewski (1644-1716)
  • Lech (postać legendarna)
  • Mucjusz Scewola (?-82 p.n.e.)
  • Potocka, Ludwika (1712-1785)
  • Potocki, Józef wojewoda kijowski, poznański, hetman wielki koronny (1673-1751)
  • Potocki, Teodor Andrzej (prymas Polski ; 1664-1738)
  • Reszka, Stanisław sekretarz królewski (1544-1600)
  • Stanisław Leszczyński (król Polski ; 1677-1766)
  • Starodub przezwisko?
  • Suzin 17 w.
  • Tarło Jan Joachim biskup poznański (1658-1732)
  • Wincenty Kadłubek (bł. ; 1150-1223)
  • Wiśniowiecki, Michał Serwacy hetman wielki litewski, kanclerz wielki litewski (1680-1744)
  • Zoil retor i sofista grecki
  • Zygmunt II August (król Polski ; 1520-1572)
  • Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)
  • jezuici Warszawa
  • Kolegium Jezuitów Warszawa
  • sejm 1589 Warszawa pacyfikacyjny
  • Sejm 1629 Warszawa
  • sejm 1720 Warszawa
  • sejmiki 17 w.
  • sejmiki 18 w.
  • Trybunał Koronny Lublin
  • Trybunał Koronny Lublin
  • Trybunał Litewski
  • Uniwersytet Jagielloński
  • Teatr
  • literatura polska 18 w.
  • Andrzejów zob. Jędrzejów w Kieleckiem
  • Dąbrowica
  • Dolsk
  • Gliniany
  • Jędrzejów w Kieleckiem
  • Komarno
  • Kraków Akademia
  • Lipsk
  • Litwa
  • Lublin
  • Pińsk
  • Sodoma
  • Tag (rzeka)
  • Warszawa
  • Warszawa
  • Wiśniowiec
  • Zbaraż
 • Uwagi:
  • Pismo poza małymi wyjątkami, jednej ręki, staranne karty tytułowe poszczególnych części wyróżnione większym pismem, z ozdobnikami. Szczególne zdobiona jest k. 92. Pojedyńcze, drobne ozdobniki spotykamy na wielu kartach. Rkps posiada paginację z brakami (s. 1 do 292) w górnych rogach stron napisaną obcą późniejszą ręką. Poza paginacją także kilka tekstów wpisały inne ręce końca 18 w. lub początku 19 w. Braki w paginacji: ss. 77-78, 277-284, 287-290. Po stronie 276 ślad po wycięciu dwóch kart k. B z szaro-niebieskiego papieru z filigramem literowym "Janowitz" (XIX w.), na niej ręką M. Wiszniewskiego tytuł "Sylva Sylvarum" i charakterystyczny podpis "Wiszn."
  • Nieznany uczeń kolegium jezuickiego w Warszawie (potem urzędnik) tworzył ten skrypt stopniowo. W wielu przykładach, mających w tytule nazwiska, brak jest realiów, gdyż traktowane były jako ćwiczenia stylistyczne. Piszący usiłował zachować podział na części tematyczne, które noszą odrębne tytuły, jednak w wielu miejscach nastąpiło pomieszanie materii. Im bliżej końca, tym bardziej rkps traci charakter podręcznika szkolnego, zaczynają w nim przeważać utwory satyryczne obrazujący sytuacje ówczesną w Polsce.
 • Katalogi: KRSBK V, 126-141

MARC

 • 001 a Kórnik
 • 130 a Silva
 • 245 a Sylva Sylvarum.
 • 250 a oryg.
 • 260 c 1720-1740
 • 300 a 142 k. c 19x15,5 cm
 • 340 d rkps e Półskórek, 20 w.
 • 400 a Jabłonowska Anna zob. Leszczyńska Anna (1660-1727)
 • 400 a Mniszech Ludwika zob. Potocka Ludwika (1712-1785)
 • 500 a Pismo poza małymi wyjątkami, jednej ręki, staranne karty tytułowe poszczególnych części wyróżnione większym pismem, z ozdobnikami. Szczególne zdobiona jest k. 92. Pojedyńcze, drobne ozdobniki spotykamy na wielu kartach. Rkps posiada paginację z brakami (s. 1 do 292) w górnych rogach stron napisaną obcą późniejszą ręką. Poza paginacją także kilka tekstów wpisały inne ręce końca 18 w. lub początku 19 w. Braki w paginacji: ss. 77-78, 277-284, 287-290. Po stronie 276 ślad po wycięciu dwóch kart k. B z szaro-niebieskiego papieru z filigramem literowym "Janowitz" (XIX w.), na niej ręką M. Wiszniewskiego tytuł "Sylva Sylvarum" i charakterystyczny podpis "Wiszn."
 • 500 a Nieznany uczeń kolegium jezuickiego w Warszawie (potem urzędnik) tworzył ten skrypt stopniowo. W wielu przykładach, mających w tytule nazwiska, brak jest realiów, gdyż traktowane były jako ćwiczenia stylistyczne. Piszący usiłował zachować podział na części tematyczne, które noszą odrębne tytuły, jednak w wielu miejscach nastąpiło pomieszanie materii. Im bliżej końca, tym bardziej rkps traci charakter podręcznika szkolnego, zaczynają w nim przeważać utwory satyryczne obrazujący sytuacje ówczesną w Polsce.
 • 510 a KRSBK c V, 126-141
 • 520 a Paradigmata: valedictiones, gratulationes, orationes, sententia, k. 1-47v.
 • 520 a Liber diligentiarum, k. 92-138v.
 • 520 a Methodus componenedi epistolas [...], k. 48-91v.
 • 530 d Mf 1529
 • 530 d Mf 6515
 • 541 c a d 1846
 • 546 a Pol., łac.
 • 561 a ze zbioru M. Wiszniewskiego w Wiszniewski Michał (1794-1865) w Działyński Tytus (1796-1861)
 • 600 a Andrychiewicz, Marianna c mieszczanka warszawska
 • 600 a Arystoteles d (384-322 p.n.e.)
 • 600 a August II Mocny c (król Polski ; d 1670-1733)
 • 600 a Czech (postać legendarna)
 • 600 a Denhoff Stanisław Ernest c hetman polny litewski, wojewoda połocki d (ca 1673-1728)
 • 600 a Henryk Walezy c (król Polski ; d 1551-1589)
 • 600 a Kociełł, Michał Kazimierz c wojewoda trocki, podskarbi wielki litewski d (1644-1716)
 • 600 a Lech (postać legendarna)
 • 600 a Mucjusz Scewola d (?-82 p.n.e.)
 • 600 a Potocka, Ludwika d (1712-1785)
 • 600 a Potocki, Józef c wojewoda kijowski, poznański, hetman wielki koronny d (1673-1751)
 • 600 a Potocki, Teodor Andrzej c (prymas Polski ; d 1664-1738)
 • 600 a Reszka, Stanisław c sekretarz królewski d (1544-1600)
 • 600 a Stanisław Leszczyński c (król Polski ; d 1677-1766)
 • 600 a Starodub przezwisko?
 • 600 a Suzin y 17 w.
 • 600 a Tarło Jan Joachim c biskup poznański d (1658-1732)
 • 600 a Wincenty Kadłubek c (bł. ; d 1150-1223)
 • 600 a Wiśniowiecki, Michał Serwacy c hetman wielki litewski, kanclerz wielki litewski d (1680-1744)
 • 600 a Zoil c retor i sofista grecki
 • 600 a Zygmunt b II August c (król Polski ; d 1520-1572)
 • 600 a Zygmunt b III Waza c (król Polski ; d 1566-1632)
 • 610 a jezuici Warszawa
 • 610 a Kolegium Jezuitów Warszawa
 • 610 a sejm 1589 Warszawa pacyfikacyjny
 • 610 a Sejm 1629 Warszawa
 • 610 a sejm 1720 Warszawa
 • 610 a sejmiki 17 w.
 • 610 a sejmiki 18 w.
 • 610 a Trybunał Koronny Lublin
 • 610 a Trybunał Koronny Lublin
 • 610 a Trybunał Litewski
 • 610 a Uniwersytet Jagielloński
 • 611 a konfederacja 1697
 • 650 a Teatr
 • 650 a literatura polska 18 w.
 • 651 a Andrzejów zob. Jędrzejów w Kieleckiem
 • 651 a Dąbrowica
 • 651 a Dolsk
 • 651 a Gliniany
 • 651 a Jędrzejów w Kieleckiem
 • 651 a Komarno
 • 651 a Kraków Akademia
 • 651 a Lipsk
 • 651 a Litwa
 • 651 a Lublin
 • 651 a Pińsk
 • 651 a Sodoma
 • 651 a Tag (rzeka)
 • 651 a Warszawa
 • 651 a Warszawa
 • 651 a Wiśniowiec
 • 651 a Zbaraż
 • 700 a Ossoliński, Franciszek Maksymilian c podskarbi wielki koronny d (1676-1756)
 • 700 a Marcjalis d (ca 40-104)
 • 700 a Łoski, Piotr Franciszek Alojzy d (ca 1661-1728)
 • 700 a Lucrecjusz d (ca 97-55 p.n.e.)
 • 700 a Leszczyńska, Anna d (1660-1727)
 • 700 a Kochowski, Wespazjan c poeta i historyk d (1633-1700)
 • 700 a Cyceron d (106-43 p.n.e.)
 • 700 a Czarniecki, Stefan c wojewoda ruski, hetman polny koronny d (1599-1665)
 • 700 a Godlewski, Stanisław c starosta nurski, kasztelan podlaski d (ca 1650-1709)
 • 700 a Horacy d (65-8 p.n.e.)
 • 700 a Kochanowski, Jan d (1530-1584)
 • 700 a Zawisza, Krzysztof Stanisław c wojewoda miński d (1666-1721)
 • 700 a Załuski, Andrzej Chryzostom c biskup, kanclerz wielki koronny d (ca 1650-1711)
 • 700 a Wergiliusz d (70-19 p.n.e.)
 • 700 a Rudnicki, Dominik c jezuita d (1767-1739)
 • 700 a Radziwiłłowa, Franciszka Urszula c dramatopisarka d (1705-1753)
 • 700 a Owidiusz d (43 p.n.e.-ca 17)
 • 700 a Mogilnicki, Józef Teodor c starosta nieszawski d (ca 1700-1764)
 • 740 a Methodus componenedi epistolas [...]
 • 740 a Sylva Sylvarum
 • 740 a Paradigmata: valedictiones, gratulationes, orationes, sententia
 • 740 a Liber diligentiarum
 • 852 j BK 00513
 • 999 d 18.05.21

Indeksy