Pheretra Apollinis Leoburgici Utriusque Styli Instructionibus, ex Praxibius Referta in Collegio Sieniaviano Anno Domini 1682 Stanislaus Ubysz.

Katalog
Rękopisy
Pobierz opis bibliograficzny

Opis

 • Sygnatura: BK 00612
 • Kopie: Mf 1690
 • Autor: Ubysz, Stanisław
 • Tytuł: Pheretra Apollinis Leoburgici Utriusque Styli Instructionibus, ex Praxibius Referta in Collegio Sieniaviano Anno Domini 1682 Stanislaus Ubysz.
 • Miejsce i czas powstania: Lwów 1682
 • Opis fizyczny: 160 k. 19x15 cm
 • Oprawa: Półskórek, 19 w.
 • Język: Pol., łac.
 • Hasła przedmiotowe:
  • Anna Katarzyna Konstancja Waza (żona Filipa Wilhelma, elektora Palatynatu ; 1619-1651)
  • Bliskowski, Zbigniew starosta żytomierski 17 w.
  • Chodkiewicz, Jan Karol (1560-1621)
  • Czekanowska 17 w.
  • Gałecka Katarzyna ze Słoniewskich
  • Gałecki Franciszek Zygmunt wda kaliski poznański kuchmistrz kor. zm. 1711
  • Innocenty XI papież
  • Jan III Sobieski (król Polski ; 1629-1696)
  • Jan Kazimierz (król Polski ; 1609-1672)
  • Kamiński, Florian jezuita
  • Lipski, Jan (prymas Polski ; 1589-1641)
  • Lubieniecki, Stanisław pastor ariański (ca 1558-1663)
  • Lubomirski, Aleksander Michał starosta sandomierski, koniuszy koronny, wojewoda krakowski (1614-1677)
  • Morsztyn, Anna 17 w.
  • Mycielski, Władysław miecznik kaliski
  • Nowodworski, Bartłomiej kawaler maltański (ca 1552-1625)
  • Olszowski, Andrzej (prymas Polski ; 1621-1677)
  • Pisarski, Jan Stefan księgarz (1630-1678)
  • Scypion Afrykański Starszy (236-183 p.n.e.)
  • Sieniawski, Mikołaj podczaszy koronny, starosta ratmiński (ca 1598-1636)
  • Sieniawski, Prokop chorąży koronny (?-1627)
  • Szydłowska, Katarzyna 17 w.
  • Szyszkowski, Marcin biskup łucki, płocki, krakowski (1554-1630)
  • Ubysz, Michał chorąży gostyński
  • Ubysz, N. 17 w.
  • Ubysz, Piotr 17 w.
  • Ubysz (rodzina)
  • Ubysz, Walerian 17 w.
  • Władysław IV (król Polski ; 1595-1648)
  • Załuska, Teresa
  • Zamoyski, Tomasz wojewoda kijowski, kanclerz wielki koronny (1594-1638)
  • Zbaraski, Krzysztof koniuszy koronny (1580-1627)
  • Żochowska, Katarzyna
  • Żochowski Mikołaj sędzia ciechanowski
  • Żółkiewska, Regina
  • Żółkiewski, Jan starosta hrubieszowski, jaworowski, kałuski (?-1623)
  • Żółkiewski, Stanisław hetman wielki koronny, kanclerz wielki koronny (1547-1620)
  • Zygmunt III Waza (król Polski ; 1566-1632)
  • Retoryka 17 w.
  • Literatura 17 w.
  • Chocim (Ukraina)
  • Lwów (Ukraina)
 • Uwagi:
  • Rękopis dzieli się na dwie części. Pierwsza (k. 1-54) jest skryptem szkolnym kompedium z zakresu retoryki, przede wszstkim z epistolografii, w niewielkim tylko stopniu włączono tam informacje o "sztuce poezji" (k. 49-54). Pismo (poza k. 25v-28) kaligraficzne z poprawkami i przekreśleniami obcą ręką. Datowanie: 1682. Część druga - datowana 1681 - "Orator Polonus" stanowi zbiór mów politycznych, weselnych, pogrzebowych i in. wraz z obszerną (k. 103-155v) "instructio universalis". Wiele mów lub tylko ich fragmenty, często przetworzone, zaczerpnięto z dzieła "Mowca polski [...]" Jana Pisarskiego, drukowanego w 1668 r. Część druga pisana tą samą ręką, k. tytułowa rękopisu starannie ozdobiona, tytuł i nazwisko autora umieszczone w medalionie. Karty rękopisu pociemniałe, czarny atrament przebija na drugą stronę zaciemniajęc pola i utrudniając cztytanie k. II (tytułowa) i k. 157 ze śladami zniszczeń przez szkodniki, podklejone k. I, 10, 90, 91, III nowsze, dodane przy renowacji rękopisu w BK (na k. I i III filigran z nazwą papierni "Mirkow"). Oprawa z XIX w., tekturowa, oklejona granatowym płótnem, grzbiet i narożniki z jasnej skóry.
  • Autorem rękopisu był Stanisław Ubysz, w 1682 r. uczeń kolegium jezuitów we Lwowie tzw. collegium Sieniavianum, zwanego tak od nazwiska Elżbiety z Gostomskich Sieniawskiej. Michał S. Ubysz, chorąży gostyński, poseł na sejm w 1666 r., na elekcję Jana III w 1674 r., wraz z braćmi pisał się z ziemi gostyńskiej. Niejaki Stanisław Ubysz zerwał sejm w Warszawie w 1672 r. N. Ubysz miał za żonę Krystynę Siemieńską, siostrę kasztelana lwowskiego. Być może autor rękopisu był synem K. Siemieńskiej i N. Ubysza.
 • Katalogi: KRSBK V, 336-345

MARC

 • 001 $a Kórnik
 • 100 $a Ubysz, Stanisław
 • 245 $a Pheretra Apollinis Leoburgici Utriusque Styli Instructionibus, ex Praxibius Referta in Collegio Sieniaviano Anno Domini 1682 Stanislaus Ubysz.
 • 250 $a oryg.
 • 260 $a Lwów $c 1682
 • 300 $a 160 k. $c 19x15 cm
 • 340 $d Rkps $e Półskórek, 19 w.
 • 500 $a Rękopis dzieli się na dwie części. Pierwsza (k. 1-54) jest skryptem szkolnym kompedium z zakresu retoryki, przede wszstkim z epistolografii, w niewielkim tylko stopniu włączono tam informacje o "sztuce poezji" (k. 49-54). Pismo (poza k. 25v-28) kaligraficzne z poprawkami i przekreśleniami obcą ręką. Datowanie: 1682. Część druga - datowana 1681 - "Orator Polonus" stanowi zbiór mów politycznych, weselnych, pogrzebowych i in. wraz z obszerną (k. 103-155v) "instructio universalis". Wiele mów lub tylko ich fragmenty, często przetworzone, zaczerpnięto z dzieła "Mowca polski [...]" Jana Pisarskiego, drukowanego w 1668 r. Część druga pisana tą samą ręką, k. tytułowa rękopisu starannie ozdobiona, tytuł i nazwisko autora umieszczone w medalionie. Karty rękopisu pociemniałe, czarny atrament przebija na drugą stronę zaciemniajęc pola i utrudniając cztytanie k. II (tytułowa) i k. 157 ze śladami zniszczeń przez szkodniki, podklejone k. I, 10, 90, 91, III nowsze, dodane przy renowacji rękopisu w BK (na k. I i III filigran z nazwą papierni "Mirkow"). Oprawa z XIX w., tekturowa, oklejona granatowym płótnem, grzbiet i narożniki z jasnej skóry.
 • 500 $a Autorem rękopisu był Stanisław Ubysz, w 1682 r. uczeń kolegium jezuitów we Lwowie tzw. collegium Sieniavianum, zwanego tak od nazwiska Elżbiety z Gostomskich Sieniawskiej. Michał S. Ubysz, chorąży gostyński, poseł na sejm w 1666 r., na elekcję Jana III w 1674 r., wraz z braćmi pisał się z ziemi gostyńskiej. Niejaki Stanisław Ubysz zerwał sejm w Warszawie w 1672 r. N. Ubysz miał za żonę Krystynę Siemieńską, siostrę kasztelana lwowskiego. Być może autor rękopisu był synem K. Siemieńskiej i N. Ubysza.
 • 510 $a KRSBK $c V, 336-345
 • 530 $d Mf 1690
 • 541 $c st. zas.
 • 546 $a Pol., łac.
 • 600 $a Anna Katarzyna Konstancja Waza $c (żona Filipa Wilhelma, elektora Palatynatu ; $d 1619-1651)
 • 600 $a Bliskowski, Zbigniew $c starosta żytomierski $d 17 w.
 • 600 $a Chodkiewicz, Jan Karol $d (1560-1621)
 • 600 $a Czekanowska $d 17 w.
 • 600 $a Gałecka Katarzyna ze Słoniewskich
 • 600 $a Gałecki Franciszek Zygmunt wda kaliski poznański kuchmistrz kor. zm. 1711
 • 600 $a Innocenty XI papież
 • 600 $a Jan $b III Sobieski $c (król Polski ; $d 1629-1696)
 • 600 $a Jan Kazimierz $c (król Polski ; $d 1609-1672)
 • 600 $a Kamiński, Florian $c jezuita
 • 600 $a Lipski, Jan $c (prymas Polski ; $d 1589-1641)
 • 600 $a Lubieniecki, Stanisław $c pastor ariański $d (ca 1558-1663)
 • 600 $a Lubomirski, Aleksander Michał $c starosta sandomierski, koniuszy koronny, wojewoda krakowski $d (1614-1677)
 • 600 $a Morsztyn, Anna $d 17 w.
 • 600 $a Mycielski, Władysław $c miecznik kaliski
 • 600 $a Nowodworski, Bartłomiej $c kawaler maltański $d (ca 1552-1625)
 • 600 $a Olszowski, Andrzej $c (prymas Polski ; $d 1621-1677)
 • 600 $a Pisarski, Jan Stefan $c księgarz $d (1630-1678)
 • 600 $a Scypion Afrykański Starszy $d (236-183 p.n.e.)
 • 600 $a Sieniawski, Mikołaj $c podczaszy koronny, starosta ratmiński $d (ca 1598-1636)
 • 600 $a Sieniawski, Prokop $c chorąży koronny $d (?-1627)
 • 600 $a Szydłowska, Katarzyna $d 17 w.
 • 600 $a Szyszkowski, Marcin $c biskup łucki, płocki, krakowski $d (1554-1630)
 • 600 $a Ubysz, Michał $c chorąży gostyński
 • 600 $a Ubysz, N. $d 17 w.
 • 600 $a Ubysz, Piotr $d 17 w.
 • 600 $a Ubysz (rodzina)
 • 600 $a Ubysz, Walerian $d 17 w.
 • 600 $a Władysław $b IV $c (król Polski ; $d 1595-1648)
 • 600 $a Załuska, Teresa
 • 600 $a Zamoyski, Tomasz $c wojewoda kijowski, kanclerz wielki koronny $d (1594-1638)
 • 600 $a Zbaraski, Krzysztof $c koniuszy koronny $d (1580-1627)
 • 600 $a Żochowska, Katarzyna
 • 600 $a Żochowski Mikołaj $c sędzia ciechanowski
 • 600 $a Żółkiewska, Regina
 • 600 $a Żółkiewski, Jan $c starosta hrubieszowski, jaworowski, kałuski $d (?-1623)
 • 600 $a Żółkiewski, Stanisław $c hetman wielki koronny, kanclerz wielki koronny $d (1547-1620)
 • 600 $a Zygmunt $b III Waza $c (król Polski ; $d 1566-1632)
 • 650 $a Retoryka $y 17 w.
 • 650 $a Literatura $y 17 w.
 • 651 $a Chocim (Ukraina)
 • 651 $a Lwów (Ukraina)
 • 700 $a Leszczyński, Bogusław $c podskarbi podkanclerzy koronny $d (ca 1612-1659)
 • 700 $a Lipsius, Justus $d (1547-1606)
 • 700 $a Sobieski, Jakub $c kasztelan krakowski, pamiętnikarz $d (1590-1646)
 • 700 $a Sokolnicki, Piotr $c cześnik wschowski, chorąży poznański $d (?-1758)
 • 700 $a Załuski, Andrzej Stanisław $c biskup łucki, krakowski $d (1695-1758)
 • 852 $j BK 00612
 • 999 $d 18.10.01

Indeksy

Egzemplarze

 • Sygnatura: BK 00612